فال روز سه شنبه ۳۰ آگوست - ۸ شهریور


فال روز سه شنبه 30 آگوست - 8 شهریورفروردین

 عشق هنگامی وجودتان را پر خواهد ساخت که درهای قلب‌تان را به رویش باز کنید و امروز روز چنین کاریست. شکست در عشق گذشته را فاجعه به شمار نیاورید و به خود و کسانی که دوست‌تان دارند اجازه دهید که سعی در خوشبخت شدن شما کنند.

حافظ:
جمع کن به احسانی حافظ پریشان را       ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی
گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل   حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی
تعبیر:قدر لحظات عمر خود را بدان و آن ها را به راحتی از دست نده. راز خود را با نامحرمان در میان نگذار تا دچار دردسر و حسادت دیگران نشوی. برای رسیدن به هدف باید تلاش کنی. مراقب کارهای خود باش و با تعقل و تفکر و صبر و آرامش کار کن تا با سهل انگاری خود را دچار انحراف و شکست نکنی و پشیمان نشوی

اردیبهشت

 روز پرخبری در پیش است. مشکلات بر شما سهل خواهند شد. عملی که امروز انجام می‌‌دهید در آینده نتیجه‌اش را خواهید دید پس تمام تلاش خود را جهت برآوردن یک عمل خوب به کار ببندید. در زندگی اولین قدم را به سوی بخشش و عشق ورزیدن بردارید. مطمئن باشید زندگی معنا و مفهوم بهتری برایتان خواهد داشت. اما کسانی که هنوز ازدواج نکردند، دوران زیبایی در انتظار شماست.

حافظ:
از در خویش خدا را به بهشتم مفرست   که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست   طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس
تعبیر:بیهوده زندگی خود را در طلب آرزوهای نا ممکن به مخاطره نینداز. مراقب دوستان ریا کار و حیله گر خود باش تا تو را با وعده های تو خالی نفریبند. به خدا توکل کن و به آنچه داری قانع باش. واقعیات زندگی را درک کن تا به آرامش برسی.

خرداد

ستاره ها امروز شما را به مسیر غیر قابل پیش بینی رهنمون میکنند و ذهن شما را به سوی سیری غیرعادی میبرند هر چه بیشتر افراد به شما تکیه میکنند بیشتر از مطالبی که به ایشان می گویید آزرده خاطر میشوند و مانع انجام اقدامات خاصی از سوی شما میشوند. باید تصمیم بگیرید که از خواسته دلتان پیروی کنید و یا آرامش را در پیش بگیرید.

حافظ:
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق       گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید
تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد   این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید
تعبیر:غرور و آبروی خود را به خاطر منافع کوچک و بی ارزش از دست نده. به آنچه داری قناعت کن و بلندپرواز نباش. در راه دوستی صادق و محکم باش.

 تیر

درگیر اختلافاتی که بی ارتباط به شما هستند میشوید که قدر مسلم عاقبت آن هرچه باشد، به دردسرها و اعصاب خرد شدن‌هایش نمی‌‌ارزد. اصولا بعضی اختلافات وقتی در اولین مراحل حل شود جای گسترش نمی‌‌یابد ولی وقتی دیگران هم در آن اختلاف دخالت کنند و دامنه‌اش را وسعت دهند، قابل کنترل نیست. آنچه شما را به هم ریخته و افسرده کرده پایان می‌‌یابد و چنانچه گویند پایان شب سیه سپید است

حافظ:
همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود   دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ      وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم
تعبیر:زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. نه در روز های بد نا امید و مأیوس باش، نه در روزهای خوشی مغرور و خودبین. اگر امروز دچار شکست شدی، فردا با سعی و تلاش به مقصود خود می رسی. زندگی ارزش آن را ندارد به خاطر آن خانواده و دوستان خود را مورد آزار قرار دهی.

مرداد

 افکارتان را متمرکز کنید زیرا ایده های روشنی در خصوص کسب درآمد خواهید داشت در حال حاضر به چیزهای بزرگ فکر می کنیدو مایل نیستید نقشه های متوسط مانع کارتان شوند، بخصوص زمانیکه میتوانید برروی مسائل اصلی تمرکز داشته باشید در عین حال مراقبت کنید تا قدمها را به اندازه ی توانتان بردارید، در غیر این صورت تلاشتان بیهوده خواهد بود.

حافظ:
چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد   تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ   تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن
تعبیر:اگر صادقانه به سعی و تلاش بپردازی، به زودی به هدف و نتیجه ی دلخواه می رسی. سعادت و نیکبختی در دو قدمی تو است به شرط آنکه لحظات عمر را بیهوده به هدر ندهی. اراده ای راسخ داشته باش.

 شهریور

 با شخصی در مورد یک موضوع مشترک مشورت می‌کنید و به او نمی‌گویید که دقیقا چه احساسی دارید. یکی از نزدیکان یا دوستان سعی می‌کند شما را متقاعد کند و اگر نظر خودتان را به راحتی بیان نکنید آن وقت مجبور هستید کاری را قبول کنید که دوستش ندارید.

 حافظ:
تا از نتیجه فلک و طور دور اوست   تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم
خالی مباد کاخ جلالش ز سروران         و از ساقیان سروقد گلعذار هم
تعبیر:به زودی به هدف و آرزوی خود خواهی رسید و روزگار سعادت و نیکبختی فرا می رسد. بدخواهی و حسادت دیگران تأثیری در اراده تو نخواهد داشت. اعتماد به نفس خود را بیشتر کن. عشق و محبت را سرلوحه ی کار خود قرار بده.

مهر

 وقتی پی بردید که تیم کاری و همکاران شما فکری مشابه شما دارند، لذت می‌برید و از وقایع اخیر تغییرات مطلوبی درست می‌شود و اطمینان شما را زیاد می‌کند. در دوره‌ای قرار خواهید گرفت که شگفتی‌های زیادی برای‌تان پیش می‌آید. خبرهایی که به طور غیرمنتظره خواهند رسید، مژده‌هایی برای شما خواهند بود.

حافظ:
یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید        دود آهیش در آیینه ادراک انداز
چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ   وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز
تعبیر:از لحظه های عمر بهره ی کافی بگیر و زندگی را در طلب آرزوهای دور و دراز به هدر نده. به آنچه داری قانع باش و از زندگی لذت ببر. خانواده ی خوبی داری. رنج و زحمت دنیا را بیهوده برای خود به وجود نیاور

آبان

امروز حواستان به کار نیست پس تلاش طولانی برای متمرکز شدن خواهید داشت و اگر افراد مافوق شما توقع دارند که تصمیمی فوری بگیرید و یا همه مطلب را یک جا به یاد بیاورید، این عدم تمرکز شما نتیجه خوبی نخواهد داشت برای رسیدن به کمال مطلوب روی پروژه هایی کار کنید که به قدرت تخیل و تصور شما نیاز دارند.

 حافظ:
گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود   گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند
گفتم دعای دولت او ورد حافظ است       گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند
تعبیر:به مراد و مقصود خود خواهی رسید. با دوستان و بزرگان با تجربه چاره اندیشی کن تا با راهنمایی آنها زودتر به مقصود برسی. تردید و شک را از خود دور کن. در راه عشق ثابت قدم و استوار باش.

آذر

امروز به فکر باز نیاز دارید.می توانید در هر کاری شرکت کنید و موفق هم شوید.اگر به دیگران دستور ندهید حتماً به حرف ها یتان گوش می کنند و کارهایی را که می خواهید انجام می دهند. همانطور که دیگران را نصیحت می کنی باید گوشی نصیحت پذیر هم داشته باشی زیرا مسایلی هست که دیگران آنها را بهتر از تو تشخیص می دهند به توصیه های این دوستان باید حتما توجه کرد.

حافظ:
باد بهار می‌وزد از گلستان شاه     و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین   غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود
تعبیر:بخت و اقبال مساعد به تو روی آورده است. از موقعیت ها به بهترین نحو استفاده کن. مغرور نباش زیرا ممکن است عقل و اندیشه ی تو را از بین ببرد و گمراه شوی. غفلت نکن.

 دی

 اگرچه دوست دارید که زندگی خودتان را آنچنان که می‌‌خواهید کنترل کنید ولی در دوره‌ای هستید که احتیاج به تواضع بیشتر دارید. قصد دیگران از راهنمایی و اظهار عقیده در مورد زندگی خصوصی شما علاقه‌مند بودن آنها به شما است. سعی کنید بیشتر با دیگران همکاری کنید. شاید شما دنبال عشق نگردید ولی کمی به اطراف بنگرید، به‌طور حتم آن را می‌‌یابید.

حافظ:
دلا منال ز بیداد و جور یار که یار   تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست
برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ       کز این فسانه و افسون مرا بسی یادست
تعبیر:فقط با اتکا به اعتماد به نفس می توانی به مقصود برسی. سخن مدعیان را گوش نکن. اگر به سعی و کوشش و هدف خود ایمان داری، دیگر صبر جایز نیست و فرصت ها را غنیمت بدان

بهمن

 قابلیت‌های خود را برای ایجاد یک روز پر هیجان بکار بگیرید. اگر لجبازی را کنار بگذارید فراز و نشیب‌زندگی را به راحتی پشت سر خواهید گذاشت. درباره نتیجه کار خود فکر کنید. شما نیاز به استراحت دارید، کمی به فکر خود باشید. با بیان جملات عاشقانه به کسی که بیشترین نقش در زندگی شما را دارد، روزها و لحظات خوشی را بسازید، یک لبخند شیرین تاثیر بیشتری در زندگی شما خواهد گذاشت.

حافظ:
عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست   تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی   من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم
تعبیر:بلند همت و با اراده هستی. دارای طبعی بلند می باشی و همین کافی است. با سخت کوشی و تلاش به نتیجه ی دلخواه می رسی. به دوستان ظاهرالصلاح اعتماد نکن. در کارها تعقل و اندیشه کن.

اسفند

 امروز قدرت شما بدون حدو مرز است و شما پذیرنده سلسله افکار متفاوتی خواهید بود هم چنین امروز دارای مهارت خاص برای ایجاد ارتباط با مردم اطراف خود می باشید، پس در حال حاضر میدانید که آنها به چه فکر میکنند حتی اگر به شما راجع به آن چیزی نگویند ارتباطات بدون کلام از این قبیل میزان روابط وتفاهم بین شما را افزایش خواهند داد.

 حافظ:
این تقواام تمام که با شاهدان شهر      ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است   من ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم
تعبیر:ثابت قدم و استوار هستی و در راه عشق و محبت می توان به تو اعتماد کرد. اهل حیله و مکر نیستی و همین تو را محبوب اطرافیان می سازد. مراقب حسودان باش تا با توکل به خداوند و خلق و خوی نیکوی خود موفق و پیروز شوی.

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.