فال روز دو شنبه ۴ جولای - ۱۳ تیر


فال روز دو شنبه 4 جولای - 13 تیر


 
فروردین

در این روزها استرس شدیدی بر شما غلبه کرده است. شما تلاش‌های زیادی را در جهت کنترل این استرس انجام می‌دهید اما متاسفانه نمی‌توانید از دل نگرانی تان کم کنید پس بهتر است دیگر به این موضوعات فکر نکنید. این نگرانی‌ها در رفتارهای شما تاثیر مستقیمی دارند و باعث می‌شوند که شما رفتار یا صحبت‌هایی را انجام دهید که بعدا از انجام آنها پشیمان شوید.
 
حافظ:
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم   با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستیست حافظا   برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
تعبیر:فرصت های زندگی را غنیمت بدان و خوش باش. زندگی خانوادگی خود را به خاطر مسائل پوچ خراب نکن. در زندگی با احتیاط باش و قبل از هر کار، با دقت جوانب آن را بسنج.


اردیبهشت

معدودی از متولدین بدنبال گمشده ای هستند، این گمشده گاه در وجود شخصی بخصوص خلاصه میشود، گاه در یافتن سرزمینی تازه، شغلی جدید و یا مرحله ای بسیار متفاوت از زندگی، و اصولا متولدین این ماه دارای روحیه ای عجیب هستند و با اطرافیان خود فرق دارند.

حافظ:
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد   اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود          که ز بند غم ایام نجاتم دادند
تعبیر:به زودی نتیجه ی صبر و استقامت و تحمل رنجها را خواهی دید و مزد آن را خواهی گرفت. روزگار روی خوش خود را به تو نشان خواهد داد. به مقصود خود خواهی رسید.


خرداد

 در مورد اهداف آینده صحبت می کنید و اگر چه می دانید که این اهداف را شخصی قبول ندارد اما شانس کمی دارید تا مشکلات را با او حل کنید. با وجودی که شخصی مهربان هستید سعی کنید بیشتر متقاعد کننده و کمتر افسرده و متفکر باشید. هر چقدر بیشتر صحبت می کنید متوجه می شوید که تفاهم بیشتری دارید

حافظ:
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد   دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان   بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند
تعبیر:هر کسی نمی تواند پی به حقیقت ببرد. لازمه ی آن امید به خداوند و دوری از ریا و تزویر است. عقل و تدبیر در کنار ایمان، رمز موفقیت است.

 
تیر

شما در این روزها با یک انسداد مالی روبرو هستید و به هر کاری که دست می‌زنید با مشکل مواجه می‌شوید و راهتان سد می‌شود. اما لازم است بدانید شما به راحتی با این مشکلات کنار آمده اید و می‌توانید آنها را از سر راه خود بردارید. تمرکز شما بر روی مسائل مهم و خاصی که پیش می‌آید مانند یک پل شما را به موفقیت می‌رساند. ممکن است در این روزها شغلی به شما پیشنهاد شود که هیچ سابقه‌ای در آن ندارید اما نگران نباشید زیرا شما می‌توانید در این کار به خوبی پیش رفت کنید.

حافظ:
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید   گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او       ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم
تعبیر:مراقب باش تا با سهل انگاری و بی فکری، خود را دچار مشکل نسازی. در هر کار با تفکر و اندیشه پیش برو تا به مقصود خود برسی. به آنچه که داری قناعت کن و برای بیش و کم دنیا، خود را بیهوده به رنج و زحمت نینداز.

 
مرداد

شاید خیلی ها نتوانند به درون پاک و روحیه فداکار اکثر متولدین این ماه پی ببرند و بهمین جهت قضاوت شان در مورد این اشخاص، قضاوتی سطحی است. توصیه نمیکنم که این دسته از متولدین این ماه برای معرفی خود فراید بزنند بلکه معتقدم گاه امکانی فراهم آورند که خیلی ها براستی به اقدامات خیرخواهانه به روحیه پاک و صدیقشان پی ببرند و از فروتنی بیش از حد دست بردارند.

حافظ:
چرا به یک نی قندش نمی‌خرند آن کس   که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی
سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست   جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی
تعبیر:تردید و دودلی را کنار بگذار و با اراده ای محکم شروع به کار کن. با کسی که تجربه دارد مشورت کن تا آنکه ناگهان دچار دردسر و شکست نشوی. از مشکلات راه نترس. هیچ کاری به آسانی به دست نمی آید و به نتیجه نمی رسد. خدا را فراموش نکن و به او توکل کن تا با آرامش روحی به کار خود ادامه بدهی.


شهریور

شما در سابق افکاری داشتید که ممکن بود شما را به خطر بیندازد اما اکنون و در حال حاضر از این افکار رهایی پیدا کرده اید. شما به سادگی نگران و غصه دار می‌شوید، بهتر است روی این جنبه روحی تان کار کنید زیرا اگر به همین روند ادامه دهید به مرور زمان دچار افسردگی می‌شوید. بر عکس شما انسان خوش شانسی هستید فقط شما شانس‌های خود را به راحتی از دست می‌دهید و حواس تان به اتفاقاتی که می‌افتند نمی‌باشد.

 حافظ:
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت   بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ   نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد
تعبیر:زندگی را سهل و آسان بگیر. دوستان خود را فراموش نکن و تکبر و خودپسندی را رها کن. با دوستان با مروت و مهربانی رفتار کن. از طعنه و سرزنش دوستان بپرهیز.


مهر
 
وقتی آن دسته از متولدین این ماه که اجازه میدهند بگومگوها در زندگی شان دامنه بگیرد به بن بست میرسند و تازه می فهمند که خیلی ساده و آسان می توانستند مسائل خود را حل کنند و بقولی مشکلات را در نطفه خفه سازند ولی کوتاهی کردند. عشق در زندگی متولدین این ماه اعجاز آفریده است .
 
حافظ:
در آتش ار خیال رخش دست می‌دهد   ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی
دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست   از تو کرشمه‌ای و ز خسرو عنایتی
تعبیر:از توانایی های خود بهتر بهره گیری کن و اعتماد به نفس داشته باش. لحظات گرانبهای عمر را بیهوده از دست نده. گمان نکن که دیگران از تو بهترند. در راه رسیدن به هدف، بیهوده از دیگران گله و شکایت نکن و به اراده و توانایی های خود تکیه کن.


آبان

بعضی وقت ها همه ما فکر می کنیم که بی هیچ دلیل آشکار بد خلق شدیم. و اگر شما امروز این طور شده اید بهتر است افکارتان را برای خودتان نگهدارید . اگر شما حس کرده اید بی نتیجه شده اید لطفاً نفس را حبس کرده تا شماره 10 بشمارید و سپس بگذارید نفس تان خارج شود. کسانی که حقیقتاً‌ به شما علاقه مند باشند شما را کوک نمی کنند . این را شما بدانید.

حافظ:
با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم   که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم   از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان
تعبیر:بهتر است به آنچه داری قناعت کنی و عزت نفس خود را فدای آرزوهای خام نکنی. دوستان و اطرافیان خود را بهتر بشناس تا دچار دردسر نشوی. دنیا را به شادی و سرور بگذران و غم بیهوده را رها کن.

 
آذر

امروز به فرصتی نیاز دارید که به مسائل فکر کنید.انتخاب های زیادی دارید.به محض این که تنها می شوید به یک هم صحبت نیاز پیدا می کنید.این احساس متغیر کمی برای تان مشکل است،بنابراین اگر کسی خواست با شما رقابت کند ناراحت نشوید.

حافظ:
از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت   بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم
حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست      با خاک آستانه این در به سر بریم
تعبیر:با نشستن و دست روی دست گذاشتن، نتیجه ای حاصل نمی شود. بهتر است که به تلاش های خود ادامه بدهی. روزگار را سخت نگیر و خوش باش. قناعت بهترین داروی هر دردی است.


دی

بعضی از متولدین این ماه در جستجو برای یافتن عزیزانی به نتیجه رسیده و به شادی و شعف فراوانی میرسند. عده ای نیز بخاطر بعضی یکدندگی ها عزیزی را گم می کنند و بهمین جهت توصیه میشود آن دسته که اسیر یکدندگی و لجاجت هستند کمی آرام باشند.

حافظ :
درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور   که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی   اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی
تعبیر:اگر امروز به آرزوی خود نرسیدی، ناامید نباش. بهتر است که بیشتر سعی کنی. دنیا فراز و نشیب بسیار دارد و چنانچه امروز به مقصود خود نرسیدی، ناراحت و اندوهگین نباش. شاید خیر و صلاح تو در آن باشد.


بهمن

 گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که باعث می شود ناراحتی های شما را در گذشته از بین ببرد. هر چیزی که شما را تاکنون ناراحت کرده است اکنون شادی بخش و خوشحال کننده است و پاداش می گیرید. ...

حافظ:
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق   ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز   زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست
تعبیر:در دوستی فداکار و ثابت قدم هستی و وفای به عهد و پیمان را فراموش نمیکنی و این بسیار خوب است. با کمی تلاش به مقصود خود خواهی رسید. انتظار وفای به عهد از جانب دوستان را داری.


اسفند

به طور کلی اعتماد به نفس بسیار زیادی دارید اما از نزدیک شدن به افراد دیگر دوری می کنید. شما یک با نفوذ هستید و به شجاعت مشهور هستید. مطمئن باشید صحبت های شما با دیگران با نتیجه است.

حافظ:
از آن زمان که بر این آستان نهادم روی   فراز مسند خورشید تکیه گاه من است
گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ   تو در طریق ادب باش و گو گناه من است
تعبیر:هرگز از انجام کاری که در پیش داری پشیمان نباش. سعادت و نیکبختی در انتظار تو است. از طعنه ی حسودان دوری کن و نسبت به آنها بی اعتنا باش.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.