بی توجهی فمینیسم ایرانی به استقلال اقتصادی زن


بی توجهی فمینیسم ایرانی به استقلال اقتصادی زن

فمینیسم هم در بدو شکل گیری و هم در پروسه تکامل خود ، همواره بر مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از محورهای اصلی موجودیت خود تاکید داشته است. چرا که ورود زنان به بازار کار علاوه بر مشارکت آنها در عرصه اجتماعی موجب استقلال اقتصادی زن می شود، موقعیت زن را هم در خانواده وهم در جامعه بهبود می بخشد و زمینه مساعدی برای رسیدن به برابری حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می نماید.

یکی از جنبه های مبارزات فمینیست ها در کشورهای پیشرفته در دهه های گذشته حول تضمین و حفظ استقلال اقتصادی زنان بوده است. مبارزه برای (افزایش) مشارکت زنان در بازار کار، رفع تبعیض در محیط کار، مبارزه برای کسب دستمزد/حقوق برابر، مبارزه علیه خشونت جنسی در محیط کار، مبارزه برای ارتقا شغلی زنان، مبارزه برای انتقال بخشی از "وظائف مادری" به اجتماع، از جمله محورهای مبارزاتی فمینیسم بوده است. مبارزه ای که هنوز پایان نیافته است.

اما فمینیسم ایرانی از توجه به مقوله استقلال اقتصادی زنان غافل مانده است. ردپائی از مطالبات اقتصادی زنان ( اقشار و طبقات مختلف) در برنامه و مانیفست ها موجود نیست. کارزار و کمپینی برای (افزایش) مشارکت زنان در بازار کار و تقویت بنیه اقتصادی آنها وبه تبع آن، تقویت موقعیت شان به راه نیافتاده است.

فمینیسم ایرانی توجهی به استقلال اقتصادی زن ندارد. این در حالی است که در ایران که از قضا فقر و فشار اقتصادی و تورم زندگی میلیون ها زن را تحت تاثیر قرار داده و آینده ناروشنی در برابر میلیونها زن سرپرست خانواده و یا زنان مطلقه رقم زده که راهی برای تامین امرار معاش خود ندارند، اما بیش از هر زن دیگری پتانسیل پیوستن به صفوف و مبارزات زنان را دارا هستند . فمینیسم ایرانی اما نتوانسته با این گروه عظیم گره بخورد. با این که نقش سرکوب و استبداد حاکم در کاهش تحرک گروه های زنان تعیین کننده بوده و هنوز هم هست، اما اصولا فمینیسم ایرانی، مشارکت و استقلال اقتصادی زن را در محاسبات خود وارد نمی کند. نمونه بارز این امر را در بیانیه های مختلفی که از سوی گروه ها و مجموعه های امضا کننده صادر شده، می توان یافت. به طور مثال نه در بیانیه گردهمایی زنان در 8 مارس در ایران و نه در بیانه 5 ماده ای جمعی از زنان، توجهی به مطالبات و محورهای اقتصادی و احیانا تبعیضات موجود در زمینه اقتصادی و عدم حضور زنان در بازار کار نداشته اند.

 بیانیه گردهمایی زنان در 8 مارس سال جاری در ایران، خواهان این موارد شده است: "رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و.. الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تعبیه راهکارهای قانونی، اجتماعی و سیاسی برای کاهش خشونت های خانوادگی، قانونی، اجتماعی، سیاسی در جامعه ، ایجاد فرصت های برابر در کلیه حوزه های سیاسی و اداری و مدیریتی برای زنان ، رفع کلیه تفکیک های آمرانه جنسیتی از جمله سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، فضاهای عمومی و... آزادی برای فعالیت های مسالمت آمیز زنان در جهت احقاق حقوق شان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله کلیه زنان زندانی و رفع اتهامات از آنان."

بیانیه 5 ماده ای جمعی از زنان هم که از قضا اعتراض شان به ناقص بودن بیانیه های کروبی و موسوی بود، توجهی به استقال اقتصادی زنان نداشت. خواست های امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر است: ". لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و ضد زن موجود از جمله: قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت و.... به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خویش؛ شامل لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی، رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت "ناموسی"، جدایی دین از دولت، ومحاکمه کلیه دست اندرکاران، عاملان و آمران جنایات سه دهه گذشته".

بی جهت نیست که فمینیسم ایرانی در آمار و مطبوعات خود به کرات از آمار چشمگیر زنان تحصیلکرده نام می برد، اما به ندرت توجهی به آمار نازل مشارکت زنان در تولید و کار اجتماعی می کند.

فمینیسم ایرانی اگر توجه به استقلال اقتصادی زنان می داشت، می توانست در استراتژی مبارزاتی خود روی این نیروی عظیم حساب کند. زنی که وارد بازار کار می شود، مناسبات اجتماعی را تجربه می کند. کار و فعالیت اقتصادی، چارچوب های تنگ خانه را در هم می شکند، دریچه های متعددی را می گشاید، علاوه بر استقلال اقتصادی، اعتماد به نفس فردی و اجتماعی زنان را افزایش می دهد و وی را گامی و یا گام هایی به برابری نزدیک تر می کند. غفلت از این مساله، فمینیسم ایرانی را از داشتن متحدین میلیونی محروم کرده است.

فمینیسم ایرانی توجهی به استقلال اقتصادی زنان و اهمیت آن در پروسه رسیدن به برابری کامل زن و مرد ندارد. به علت همین غفلت، قادر نیست به اقشار وسیع زنانی که به خاطر فقر و وابستگی به "صدقه" های دولتی، پتانسیل بالایی برای یاری رساندن و تقویت جنبش اعتراضی زنان دارند، پیوند بخورد. در عوض، دستگاه حکومتی به انواع گوناگون و با طرح ها و شعارهای کاذب، سعی در جلب بخشی از این نیروی عظیم می کند و با پرداخت "صدقه" هایی که گاه سال ها با تاخیر پرداخت می شود، این گروه از زنان را که به لحاظ اقتصادی به دولت وابسته اند، موقتا یا خاموش، یا خنثی و یا در مواردی حتی به هواداری از حاکمیت می کشاند. بخش دیگری از زنان تحصیلکرده که حتی همان "صدقه"ها را هم دریافت نمی کنند، از استقلال اقتصادی محروم اند و در بسیاری موارد مجبورند تن به روابط سنتی خانوادگی وازدواج های سنتی تر از آن بدهند. فقدان استقلال اقتصادی زن، نقش و موقعیت زن را در خانه و در جامعه به حداقل ممکن کاهش می دهد و به تداوم و تعمیق مردسالاری سرسخت و ریشه دار کمک می کند.

بی توجهی فمینیسم ایرانی به فاکتور  استقلال اقتصادی، تنها پیوند شان با زنان را مختل/متوقف /سد نمی کند، بلکه فمینیسم و فمینیست های ایرانی را با ویژگی های خاصی نیز توام می سازد.

مینا سعدادی
گل دختر عاشق رهبر - ایران - اهواز
کلیه موارد مربوط به حقوق زنان که در حال حاضر در ایران اجرا می شود( از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت)بر اساس قوانین شرع و قرآن است.مثلا مثلا مسائل در مورد ارث عینا" در قرآن آمده است.حالا هر کی دین اسلام را پذیرفته طبیعتا قرآن را هم قبول داره باید این مسائل رو هم قبول داشته باشه.هر کسی که قبول نداره که از ریشه مشکل داره.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

khosh bavar - ایران - یزد
گل دختر, خودت برو از ایران بیرون ! حالمان را بهم زدی با ان اصطلاحات عربیت !
پنج‌شنبه 2 دی 1389

nooshin tehrani - ایتالیا - رم
زنان ایران مهرهای سنگین دارند. با طلاق که اکثرا بلا فاصله بعد از ازدواج است برای خودشون استقلال اقتصای میسازند. اکثر زنان ایران از صبح تا شب تو خیابونا ولند.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

قانون جنگل - المان - کلن
گل دختر عاشق رهبر - ایران - اهواز . . قرآنی که شما به عنوان سند ارایه می کنید بعداز وفات پیامبر گوینده اش عایشه ونویسنداش عمر باشه بهتر ازاینها نمی توانه باشه شاید عایشه به وسیله پدرش یا پسر عموهاش تمامین می شده پس چه رابطی به زنهای ایرانی داره اون هم بعداز 1400 سال. واقعا که افرین به مغز پر شما ( گل دختر عاشق رهبر )
پنج‌شنبه 2 دی 1389

feminism - انگلستان - لندن
عاشق رهبر_ محمد خونخوار با شمشیر اسلام و ایات شیطانی رو چپوند توی ماتحت ایران .اشغال شهوت پرستی که به دختر 9 ساله هم رحم نکرد و زنان خودش رو کنیز مینامد , او عصاره مشکل بود حالا سرکار میفرمائید, هر که این نکبت را قبول نداشته باشه از ریشه مشکل داره, اون ریشه ای که به پائین تنه یه عرب شهوت پرست جانی ختم بشه ارزانی خودتون .
پنج‌شنبه 2 دی 1389

Nariman 1980 - بلژیک - الست
استقلال اقتصادی مساوی است با وقت نداشتن برای پرسه زدن بیهوده در شهر و تعریف کردن تمام اتفاقات روز برای دوستان از سیر تا پیاز برای دفعات متعدد، کم شدن ساعت ایستادن جلوی آینه و از همه مهمتر خستگی‌ از کار. اینها قسمتی‌ از دلایلیست که منجر به نرفتن به سر کار می‌شه.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

kara - هلند - رتردام
گل دختر عاشق رهبر - ایران - اهواز . ما نه قرآن را قجبول داریم و نه اسلام. نه مثل امسال شما توهین بلدیم نه دهنمان را با فحاشی کثیف می‌کنیم. فقط می‌خوام بدونم به چه دلیل فکر میکنی‌ اسلام و محمد از طرف خدا آمده اند. یک دلیل منطقی‌ به من بده تا من هم اسلام را قبول کنم. ولی‌ وجدان و انصاف داشته باش و اگر نتونستی دلیل منطقی‌ بدی برای یک لحظه هم که شده به اسلام شک کن و برو دنبال خدا پرستی‌. همان یک لحظه کافیه تا از بت پرستی‌ دست برداری.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

قانون جنگل - المان - کلن
Nariman 1980 - بلژیک - الست + nooshin tehrani - ایتالیا - رم +. گل دختر عاشق رهبر - ایران - اهواز خودتان را به دکتر روانشناس نشان بدهید چون به مرحله خطرناکی رسیدید باور کنید مرضی خطرناکی دارید.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

feminism - انگلستان - لندن
khosh bavar جان قربونت, میخوای ای افعی رو بندازیش گردن ما , از طرفی اون بدون رهبر نمیتونه سر به بالین بذاره.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

mashady - انگلیس - منچستر
خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است . ما هنوز اول خط هم نیستیم . اصلن تو خط هنوز نیستیم ..در راه رسیدن به برابری مرد و زن هنوز مراحل زیادی داریم.که هر کدوم از این مراحل خودش سالها برنامه ریزی لازم داره ما هنوز فکر میکنیم که با قوانین اسلام عزیز میشه این برابری رو ایجاد کرد . ما هنوز باور نداریم که دین افیون ملتهاست عشق به اسلام چشمها رو کور کرده . لباس مندرس اسلام تو تن فرهنگ ایرانی زار میزنه ولی از ترس جهنم انقدر به این لباس متعفن به به چه چه زدیم که دیگه باورمون شده بهترینه میبینیم کوتاهه ولی بزور میکشیمش تا اندازه مون بشه میبینیم پاره ست ولی اون پارگی رو زیبا میبینیم چون عاشقیم و عشقش کورمون کرده بدبختی ما جهل ماست
پنج‌شنبه 2 دی 1389

shahab46 - المان - هانوفر
بچه ها من نفهمیدم این یارو عاشق عنتر, از اهواز که تازه گی پول میگیره که بنویسه , عاشق کجای رهبرشه. دقیقا بگه, عقل ومخ رهبرش که تعطیله که بگیم عاشق عقایدشه.فکر میکنم عاشق ......
پنج‌شنبه 2 دی 1389

banoyemehr - کانادا - تورنتو
nooshin tehrani - ایتالیا - رم. زنان ایران مهرهای سنگین دارند. با طلاق که اکثرا بلا فاصله بعد از ازدواج است برای خودشون استقلال اقتصای میسازند. اکثر زنان ایران از صبح تا شب تو خیابونا ولند. این ول بودن زنها تو ایران هم 30 ساله مد شده آقا
پنج‌شنبه 2 دی 1389

KSD91022 - ایران - تهران
گل دختر عاشق رهبر-اگه زن هستی واین حرفو میزنی متاسفم برات.کی می خوای از دیواری که دور خودت کشیدی بیای بیرون؟چشاتو باز کن و ازاین حصاربیا بیرون.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

klopatra7 - آلمان - دوسلدورف
گل دختر صیغه رهبر. اصلا کی گفته مردم این دین سراسر خرافات و مزخرف اسلام رو میخوان اسلام باشه همون مال عربها
پنج‌شنبه 2 دی 1389

شیر بیشه مازندران - ایران - مازندران
دوستان به این گل دخترعاشق رهبرحساسیت نشون ندین آخه فکر میکنه خیلی مهمه.اینا تا از کناره رهبرشون نخورن به نفعه رهبرشون پارس نمیکنن.
پنج‌شنبه 2 دی 1389

oghab - فنلاند - هلسینکی
من شخصا از دین اسلام دلخوشی ندارم .چون به زور شمشیر وباریختن خون هزاران هزارایرانی به سرزمین ما امده.ولی شماها که درخارج از ایران در اروپاوامریکا زندگی میکنید کی میخواهید معنای دمکراسی راوتو کله پرتون فرو کنید .(گل دختر عاشق رهبر)نظزش راگفته .شما هم نظر خودتونو بگید .چرا همتون به این بنده خدا حمله هاری کردید.
جمعه 3 دی 1389

oghab - فنلاند - هلسینکی
noshin tehrani با نظر شما کاملا موافقم .
جمعه 3 دی 1389

sheipor - قبرس - لارناکا
khosh bavar - ایران - یزد . قانون جنگل - المان - کلن KSD91022 - ایران - تهران klopatra7 - آلمان - دوسلدورف شیر بیشه مازندران - ایران - مازندران پاینده باد ایرانی روشن فکر .اسلام را بایداز ریشه زد.
جمعه 3 دی 1389

a.ahooraei - المان - کلن
گل دختر/ خاک بر سر انسانی که حقوق خودشو تو قرن 21 نشناسه و ندونه و خاک بر سر مسلمانی که ناآگاه باشد از تمام قصه های آیات و سوره های قرآن. برو و قدری مطالعه کن و نه فقط قرآن و نهج البلاغه را. برو کتب ابن اثیر و مجلسی (بحرالانوار) و کلینی(کافی) و تاریخ طبری را بخوان و ببین چه مزخرفاتی به خوردت دادن. برو معراج دست غیب را بخوان و بخند. تمام اینها را با آیات قرآن مطابقت کن و ببین چقدر ابله مثل خودت وجود داره که از این دکان اسلام خریداری میکنند و نمیذارن ورشکست شه.
جمعه 3 دی 1389

Nani2008 - انگلستان - لندن
کی گفته؛ فمینیسم ایرانی از توجه به مقوله استقلال اقتصادی زنان غافل مانده است؟!. فقط کافیه تو ایران،‌در و دیوار را نگاه کنید؛ تایپیست خانم، خیاط خانم، منشی خانم، کارمند خانم، بازاریاب خانم، کارگر خانم، بهدار خانم، اپراتور خانم، گرافیک کار خانم، ویزیتور خانم، آشپز خانم نیازمندیم. اینو هم اضافه کنم که علت اینکه اکثر شرکتها و کارفرمایان خصوصی، از خانمها استفاده میکنن، پر کار بودن و دم بر نیاوردن آنها در قبال حقوق ناچیزی است که دریافت می‌کنند، همچنین از نظر زیبایی ظاهری باعث جذب بیشتر مشتریها و خریداران می‌گردند به خصوص اگر دوشیزه باشند. در سریالهای تلویزیونی ایرانی هم همیشه خانمها نقش مثبت ایفا می‌نمایند و به اصطلاح آدم خوبه میشن با اون چادر مشکیشون. عواقب دیگر آن بیکار شدن آقایان در قبال کثرت استخدامی‌های خانم می‌باشد.
جمعه 3 دی 1389

naslesookhteh - ایران - تهران
Nani2008 - انگلستان - لندن. موافقم. مخصوصا با جمله آخر.
شنبه 4 دی 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.