متلک می‌گویم، پس هستم


متلک می‌گویم، پس هستم

 

«جیگرتو بخورم چه هیکلی داری»، «ماشالله عجب سینه‌هایی»، «جیگرتو واسم بلوتوث می‌کنی؟»، «ببخشین شما شبیه دوست دختر آینده من نیستین احیانا؟»، «خانم جان شماره بدم پاره می‌کنی؟»، «خانم بینی تون افتاده چسب زدین؟»، «خانم خوشگله چیزت افتاده زمین برش دار»... این جملاتی است که اگر زن باشید و اگر در خیابان‌ رفت و آمد داشته‌باشید حداقل روزی یک بار می‌شنوید و بنا به منطقه، سن و سال و آرایش و لباسی که به تن دارید شکل و نوع این متلک‌ها فرق می‌کند.

 اگر در شمال شهر باشید این متلک‌ها در قالب و شکلی دیگر و اگر در جنوب شهر باشید شکل و حالی دیگر خواهد داشت. گاهی یک پسر پانزده شانزده ساله به یک زن مسن متلک می‌اندازد و گاهی یک مرد پنجاه و اندی ساله به دختری همسن و سال دختر خودش متلک‌های رکیکی می‌اندازد.

«آخرین باری که متلک شنیدم و نتوانستم تا ساعت‌ها بر اعصابم مسلط باشم از مردی اتوکشیده و کت و شلواری بود که با ماشین اش جلوی پایم ترمز کرد و خواست سوار شوم و وقتی جواب ندادم و رویم را برگرداندم. کلماتی شنیدم که سرخ سرخ شده بودم»...

 اینها را مریم دختری بیست و پنج ساله میگوید که تقریبا  شکل و شمایلی مذهبی هم دارد. او به شدت از متلک‌هایی که هر روز در مسیر خانه به دانشگاه می‌شنود برآشفته و نگران می‌شود و بارها تصمیم گرفته جواب مردها را بدهد اما بعد منصرف شده‌است: «می‌ترسم توان بحث و جدل نداشته‌باشم و نتوانم  جلوی توهین های بیشتر بعضی از مردها دوام بیاورم». گاهی آنها مرا به خاطر ظاهر ساده‌ام  مسخره می‌کنند: «کچلی روسری‌ات را اینقدر کشیدی جلو.؟»، « شپش داری خانم خانم ها؟»، « فاطمه کوماندوجان یه حالی به ما می‌دی؟»

مریم از شنیدن این متلک‌ها خیلی آزرده می‌شود: «مخصوصا وقتی یک مرد هم سن وسال پدرم به من متلک می‌گوید، حتی از دیدن پدرم هم پرهیز می‌کنم. فکر می‌کنم نکند پدر من هم در مسیر بازگشت به خانه بارها و بارها دخترهای مردم را تحقیر کرده و متلک نثارشان کرده.»

سینا می‌گوید: «برای ما جوان‌ها متلک گفتن به دخترها بخشی از تفریح هر روزه‌مان شده و اصلا به این فکر نمی‌کنیم که این مساله باعث رنجش خاطر آنها می‌شود یا نه. ما با هم وقتی جمع می‌شویم دوست داریم دخترها را سر کار بگذاریم و بخندیم و قصد دیگر هم نداریم.» وقتی به سینا می‌گویم که اگر کسی به خواهر و یا بستگانش متلک بگوید چه می‌کند، می‌گوید: «خب سخته ببینم کسی به خواهرم متلک می‌گوید. شاید هم با پسری که این کار را بکند درگیر شوم. اما به هر حال متلک گفتن به دخترها انرژی مان را تخلیه می‌کند.» 

محمد که بیست و هفت سال دارد و در بازار کار می‌کند  در جواب این سوال که آیا  متلک به دخترها می‌اندازی یا نه  مکثی می‌کند و می‌گوید: «مگر می‌توانی متلک نگویی و زنده بمانی....اما سعی می‌کنم خیلی متلک‌های کریه نگویم.» وقتی می‌پرسم متلک کریه چه فرقی با متلک عادی دارد می‌گوید: «خب متلک‌های کریه برمی‌گردد به  اندام زنان، خیلی از دوستانم چیزهایی می‌گویند که من واقعا شرمنده می‌شوم اما اگر با برو بچه‌های بازار جمع شویم محال است که به دخترها متلک نگوییم .این را صادقانه می‌‍گویم.»

محمد دلیل این کار را کنجکاوی پسرها، علاقه‌شان به  شناخت بیشتر دخترها و ارتباط‌گیری با آنها می‌داند: «گاهی همین متلک ها باب یک دوستی را  فراهم کرده‌است هرچند به نظر باید خشم یک دختر را به همراه داشته‌باشد.»

سپیده می‌گوید:«آخرین متلکی که شنیدم راجع به اندام تناسلی زنان بود، آنقدر خجالت کشیدم و عصبانی شدم که تا مدت ها از هر چه مرد بود بدم می‌آمد. و نگران خواهر کوچکم بودم که به مدرسه  می‌رفت. اما انگار باید با این موضوع که تازگی هم ندارد کنار آمد. مادرم هم تعریف می‌کند که  همیشه از متلک‌ها فرار می‌کرده. اما جنس متلک‌های این دوره زمانه خیلی فرق کرده.»

ندا می‌گوید:«جدای از متلک، تنه زدن‌ها و نیشگون‌های مردها در تاکسی وقتی دختر چهارده پانزده ساله باشی بیشتر اذیتت می‌کند. یادم نمی‌رود که یک بار مردی در تاکسی دست به پایم می‌زد و من که دختر بچه‌ای بیش نبودم از ترس می‌لرزیدم و جرات نداشتم حرف بزنم. اما این روزها دخترها جواب مردها را می‌دهند و نمی‌ترسند.»

رضا می‌گوید: «ما که پول نداریم و نمی‌توانیم نه زن بگیریم و نه دوست دختر، همیشه چشممان دنبال ناموس مردم است. باور کنید وقتی دختری را در لباس‌های شیک و پیک می‌بینم و دست در دست پسری فکر می‌کنم چرا من ندارم و او دارد. نا خودآگاه حس انتقام درونم زنده می‌شود و دوست دارم به همه زنها متلک بگویم و حالشان را بگیرم. وقتی که این حس از بین می‌رود از خودم خجالت می‌کشم»

« یک بار خواهر زاده‌ام که هیجده سال دارد برایم از متلکی که مردی به او گفته بود و دنبالش راه افتاده بود گفت و اشک ریخت. من وقتی او اینها را می‌گفت باورم نمی‌شد که من هم  همین کار را روز قبل انجام داده‌ام و چقدر باعث آزار یک انسان دیگر شده‌ام.»

جمشید می‌گوید: «دخترها هم این روزها به ما پسرها متلک می‌گویند و کم نمی‌آورند . مثلا دیروز داشتم سیگار می‌کشیدم  یک دختری گفت عینک آفتابی‌ات را بردار  برادر یک پکی هم ما به سیگارت بزنیم.»

امید هم این را تایید می‌کند و می‌گوید: «من خودم از متلک اندازهای جدی هستم که  هر وقت به دختری می‌رسیدم متلک بارانش می‌کردم اما این روزها از متلک بعضی از دخترها خودم سرخ می‌شوم از خجالت.»

نگار می‌گوید: «یک بار پسری به من متلک گفت و من با کفش پاشنه بلندم دنبالش افتادم و او را جلوی دوستانش کتک زدم. بعدها به این فکر کردم که چقدر ما انرژی خودمان را صرف موضوعات بیهوده می‌کنیم. چرا پسرها ما را تحقیر می‌کنند و چرا ما فکر می‌کنیم با جواب دادن و حمله کردن از خودمان دفاع می‌کنیم؟»

«. بعضی مردها اتوکشیده متلک می‌اندازند. آنها کلمات رکیک بکار نمی‌برند و توهین مستقیم نمی‌کنند اما متلک‌های آنها در قالب پیشنهادهای بیشرمانه‌ای‌است که بدون توجه به زنی که مقابلشان ایستاده بیان می‌شود. آنها اگر کمی آرایش داشته باشی و لباس رنگی به تن کنی و متفاوت باشی شروع می‌کنند به  بیان خواست‌های خود در  قالب خواست‌های جنسی‌شان این مساله این روزها با آزادی‌هایی که در جامعه و در میان جوان‌ها تعریف شده شکل حادتری به خود گرفته‌است.»

این را همایون می‌گوید که خود دوستانی دارد که با  متلک گفتن به دخترها سرگرم‌اند؛ «ما بخشی از سرگرمی‌مان متلک گفتن به دخترهاست. کلاهر چه دستمان به گوشت نمی‌رسد حریص‌تر می‌شویم و این متلک‌ها تبدیل به عقده‌های جنسی می‌شود.بعضی دخترها هم بدشان نمی‌آید وارد این بازی متلک گفتن  شوند و پا به پای ما می‌آیند.»

 «حتی پدری که فرزندش را از متلک گفتن منع می‌کند  دیده‌ام که خودش در خیابان به زنان متلک می‌گوید و انگار این مساله به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است». نگار عصبانی ادامه می‌دهد: «دلم می‌خواهد چنان سیلی محکمی به متلک پرانان بزنم که حالی‌شان کنم حق ندارند غرور دختران جواب را جریحه دار کنند.»

با  وجود آنکه بسیاری از عناصر فرهنگی جامعه ایران تغییر کرده‌است اما متلک گفتن و متلک انداختن‌ها یک نوع ابراز  وجود جوان‌هایی است که در خیابان‌ها  و پارک‌ها و مراکز خرید رفت و آمد می‌کنند. نیازهای جنسی، کنجکاوی ها، عدم  باور احترام به جنس مخالف و  نهادینه نشدن تساوی زن و مرد در خانواده‌های شرقی و ایرانی دلیل دیگری است که مردهای ایرانی از متلک انداختن و سر به سر گذاشتن زنان لذت می‌برند و با وجود قبحی که در این باره وجود دارد بسیاری هنوز با آن لذت می‌برند.و با وجود  متاهل بودن گاه بدشان نمی‌آید یادی از جوانی بکنند.

نظرات کاربران سایت خودنویس در مورد این مطلب :

*تارا فرهنگ :بخشی از این قضیه مربوط به محدودیت ها وتابو بودن مسایل مرتبط با جنس مخالف برای بسیاری از افراد در ایران است. بخش دیگر مربوط به نوعی فرهنگ است که از قدیم الایام در این مملکت بوده و تغییر آن کار و زمان می برد.بحث در این باره مفصل است.

*ali reza :رضا می‌گوید: «ما که پول نداریم و نمی‌توانیم نه زن بگیریم و نه دوست دختر، همیشه چشممان دنبال ناموس مردم است. باور کنید وقتی دختری را در لباس‌های شیک و پیک می‌بینم و دست در دست پسری فکر می‌کنم چرا من ندارم و او دارد. نا خودآگاه حس انتقام درونم زنده می‌شود و دوست دارم به همه زنها متلک بگویم و حالشان را بگیرم. وقتی که این حس از بین می‌رود از خودم خجالت می‌کشم»

همین یه نقل فول تمام حقایق درباره متلک رو فاش میکنه
همه اینها نتیجه و عکس العمل نا اخوداگاه به فرهنگ جداسازی حکومت هستش
متلک گفتن یه جورایی خود ارضایی به حساب میاد

*rev :چهار الی پنج سال پیش وقتی واسه اولین بار به ایران رفتم وقتی که دیدم ملت از بزرگ و کوچیم اهل تیکه پروندن هستن و این رو یه جور فن حساب می کنن حتی,داشتم شاخ در می آوردم..من هم دخترهایی رو دیدم که به پسرها تیکه می پروندن,واسم پیش اومده,و فکر می کنم که متاسفانه این ها نتیجه سیاست های غلط هستش که تو جامعه به کار میره..البته ابدا حرف اشخاصی که این مساله رو به بیکاریشون ربط میدن قبول ندارم و این رو توهین به شعور مخاطبشون میدونم,با وجود همه مشکلات هنوز هم فکر می کنم که واقعیت امروز جامعه جوانان ایرانی ناشی از عدم تربیت صحیح و دوگانگی محیطی هستش که نسل قبل(پدر و مادر جوون فعلی)توش بار اومدن..
تا یادم نرفته همیشه به دختر و پسرهایی که تو محیط ایران بزرگ شدن دید خوبی ندارم,به شخصه بعد از لمس این مواضیع از نزدیک حاضر نیستم که همسرم رو از اون جامعه مریض انتخاب کنم و به هیچ وجه نمی خوام بچه من تو همچین جامعه ای بزرگ بشه..

*kian :واقعن متاسفم من هم با کامنت علی رضا موافقم این فرهنگ جدا سازی چنان بلایی بر سر مردان این کشور اورده که یک پیرمرد به دختری که جای نوه او است متلک میگوید یا دکتر ان مملکت از مریض زن خود اول تقاضای جنسی میکند و بعد از مریضی او سئوال میکند در کشوری که مردم در حیابانهایش همدیگر را میکشند و بقیه مردم در حال تماشای جنایت اجیل میخورند وجوک تعریف میکنند و میخندن دیگر که ازار جنسی خانوم ها که برای کسی مهم نیست خانوم یک دوست بعد از چند سال رفت ایران و موقعی که برگشت چیزهایی تعریف کرد از ازار جنسی که مردان ان مملکت بر سر او اوردند که واقعن باورش برای هر شنونده ایی بسیار ازار دهنده بود حتی پلیس های تهران هم از ازار جنسی دست کمی از مردان عادی نداشتند چه کردند با این کشور و مردانش همینطور پیش برود ایران از خطرناکترین کشورهای دنیا برای زنان میشود اگرچه شاید همین الان هم باشد

*bah:شاید گاهی اینطور تصور بشه که نابرابری که در ایران بین زن و مرد هست بیش از همه به زنها آسیب می زنه و اونها رو از انسانیتشون دور می کنه اما باید گفت این نابرابری هر دو جنس رو از انسانیت دور کرده و می کنه. متلک گفتن به ویژه وقتی به بدن و نیازهای جنسی آدمها اشاره می کننه بسیار زننده، غیر انسانی و چندش آوره و به شدت عواطف و احساسات و شخصیت افراد رو خدشه دار می کنه. و در این جریان مردها به عنوان گویندگان این متلک ها که چنین اسیب روانی وحشتناکی رو به زنها وارد می کنن و چه بسا خودشون از عمق این فاجعه بی خبرن، تا حد امکان شخصیت انسانی خودشن رو نابود می کنن و در دید زنها تبدیل به نه انسانهایی بلکه موجوداتی می شن که فقط خلاصه تمایلات جنسی خودشون هستن و اون هم نه در شکل معمول و انسانیش بلکه در پست ترین و بیمارگونه ترین شکل ممکنش. من به عنوان یک زن همیشه می خوام به مخاطبان مرد ایرانی ام بگم که نمی دونید که با انجام این عملِ از نظر خودتون ساده و هیچی، شخصیت خودتون رو برای زنها به زیر صفر می رسونید و قابل هرگونه توهین و بی حرمتی ، بدون اینکه کمی به این مسئله فکر کنید که زن ایرانی در نهایت از بین همین شماها کسی رو برای زندگیش انتخاب خواهد کرد و شما چقدر این انتخاب رو دشوار و گاهی غیر ممکن می کنید. آیا اساسا چقدر براتون مهمه که زنها به عنوان شاید مهمترین همراهان شما در زندگی چه احساسی و شناختی نسبت به شما دارن؟ و ......

*aus:این معضل از برکات اسلام است چرا که این معضل در تمام کشورهای عربی به چشم میخورد چندی پیش در گزارشی از مصر دیدم که دختران به کلاسهای رزمی میروند تا بتوانند از تعرض مردان در کوچه و پس کوچه ها از خودشون دفاع کنند
پس وضع مصر از ما بدتر است شاید اکثر ملت ما تیکه بندازن ولی افراد متعرض و متجاوز کم است ولی در کشورهای اسلامیست این امر بطور وحشتناکی رایج است.

ایران دوست - ایران - تهران
متلک گفتن عمل بسیار قبیح و طردی است و متاسفانه در کشورمون رایج است!بلاخره اینها همه خواهر و مادر هموطنمون هستند !بسیار کار شنیعی است !ا
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
بله من هم جواب میدم هم لازم باشه توگوش طرف هم میزنم اااینقدرازاین تیکه انداختن هابدم میاد. بعضی هاهم واقعااخربی شخصیت هستند شرم اوره..
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

cyrus0007 - استرالیا - بریزبن
متلک گفتن بسیار کار شنیعی است. شرم اوره
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

siavash1 - انگلیس - لندن
katrina - اسکاتلند - گلاسگو. مادمازل اونجا ایرانه نه انگلیس, تو روز روشن جلوی پلیس ادم می کشند مگه میشه حرفی زد! ما به یک انقلاب فرهنگی نیاز داریم البته بعد از انقلاب سیاسی!!
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

m uk - انگلیس - منچستر
katrina - اسکاتلند - گلاسگو حق دارین عزیز.من متلک نمیندازم ولی در عوض از خانوم ها تعریف میکنم مثلا چه تیپی چه لباسی یا چه مدل موی زیبای خانم ها هم دوستدارن ازاشون تعریف بشه وهم جنبه بی ادبی ندارد.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

afshin7174 - ایران - تهران
دوستانی که فکر میکنند که این معزل به خاطر اسلام هست لطفا از ایران برن بیرون ببینند که تو کشورهای متمدن غربی چه خبری هست. اصلا در اونجاها خانواده ای در کار نیست که مشکل متلک انداختن در کار باشه. البته دوستانی هستند که میگن ای مسایل حل شده است ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یعنی خلاصه شوهر و همسایه ها و پستچی و غیره دور هم هستند و با هم حال میکنند لووووووووووول
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

zoroye iran - اتریش - وین
بنظر من هر کسی که متلک میزنه بی کلاسه یادش بخیر ایران چطور دختر مثل اب پایین می اوردم
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

pandora - آلمان - کلن
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . اینجوری باشه که هر شب بازداشتگاه میخوابی.بس که متلک میشنوی....بیچاره اون مادرمرده ایی که این روزا بهت متلک بندازهp:
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
siavash1 - انگلیس - لندن-موسیوجان حق باشماست ولی بعضی وقتها دیگه غیرقابل کنترل میشه ..///m uk - انگلیس - منچستر-افرین اره موافقم تعریف بااون متلک های زشت فرق میکنه !اخیی دلم واسه اکباتانم تنگ شد! شبها دوچرخه سواری ..شهرک نسبتا امنیت داشت,خیلی خوب بود پسرهاهم بهتربودن الان خیلی بدشده نمیشه ساکت بمونی ..
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

iranesabz - هلند - امستردام
afshin7174 - ایران - تهران. شما چند سال در غرب زندگی کرده اید که این همه اطلاعات گرانبها از غرب دارید. من 18 سال است در هلند زندگی میکنم ولی این چیزهایی که شما میگویید ندیده ام. به جرات میتوانم بگویم فساد متلک گویی و چشم چرانی در ایران به مراتب بیشتر از غرب است. البته مقصر اصلی هم نظام فاسد ولایت قبیح است که جوانان ایران را بقول مرحوم بازرگان خصرالدنیا و الاخره کرد.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

اتیلا - ژاپن - توکیو
. afshin7174 - ایران - تهران..,.بله دوست گرامی به خاطر إسلامی که فقط مواظب کمر به پائین مردم است ،این دین که ملت باشعور پارس را نگون بخت کرده .
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

افسون.اس - انگلستان - راچدیل
من خودم یکسال که از ایران اومدم بیرون و همیشه هم از این مسئله رنج می بردم . واقعا باعث تاسفه که مردم هنوز تو اینجور مسائل گیرن و دخترها و خانمها را هنوز این گونه مورد آزار و اذیت قرار میدهند فقط به جرم زن بودنشون. من فکر می کنم بیشتر این مسائل بر می گرده به فرهنگ و مذهب چرا که اگر از همان بچگی دختر و پسر با هم و در کنار هم بزرگ مبشدن انقدر مشکلات پیش نمیامد. وقتی خودمان فکر نکنیم که یکی از همین خانمها مادر خواهر همسرمان یا یکی از عزیزانمان است که در این جامعه دارد زندگی می کنه چگونه از بقیه می توانیم توقع داشته باشیم. من فکر میکنم همین طور اگر در خانوادها عشق و محبت به اندازه کافی بود این مسائل هم کمتر بود.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

lord.araz - سوئد - شوپینگ
یه راه حل ساده یه ام پی 3 بخر هندسفریاشو تو گوشت فرو کن اهنگم که6 8 یا جواتی برو دانشگاه دیگه متلک نمیشنوی
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
چیزهایی که دخترهای توی ایران به خودمن گفتن: از ماشین سرشو اورده بیرون دادمیزنه جذذذذذ به!!???////////// عینکشو! . توی دانشگاه دوتا دختره شلوار منو مسخره میکردند! میگفتند اسپانیاییه مگه نمیبینی شلوار گاو بازی پوشیده(شلوار مشکیه پاچه گشاد جین رو میگفتند)!. توی دانشگاه ملی هم رفته بودم کنفرانس! دوتا دختر چادری هی پشت سرم میگفتن دانشجوهای ما بیشتر شبیه بازیگرهای تئاترهستند تا دانشجو!!!!!!!!!! نشکنی! نیفتی! بپا اقا! اقا رپه!!!. حیف اون لبا نیست سیگار بینش باشه! !! جوجو(اینو منظوروشون رو هیج وقت نفهمیدم)! و خیلی چیزاکه نمیشه گفت! خجالت داره خانومها! یک هم حیا هم بد نیست! .
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

a.ahooraei - المان - کلن
متلک فقط یک بیماری هست و نه هیچ چیز دیگه و ناشی از جو ساخته شده در اجتماع هست. بچۀ 12 سالۀ من از این متلکها مستثنی نبوده. چون هیکل داره مثل یه خانم 25 ساله متلک بارون شده, اما من بهش میگم بابا اگه پسر جوون بود بهش بگو تلفن مامانت را بده چون بابام زن نداره و اگه اونا با هم برخوردن منم میشم آبجیت. اگه سنش بالا بود بگو شماره خانمت را بده اگه بر خورد بعد توهم بی زن شدی من راجع بهش با بابام صحبت می کنم.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

AFGPersian - سوئد - مالمو
یه دوستی دارم اینجا که ایرانیه، برام یه روز تعریف کرد و گفت که وقتی ایران بودیم با هر متلک بچه ها کلی اعتماد بنفس پیدا میکردیم، ولی اینوری ها حتی یه متلک پروندن هم بلد نیستن، بی شوخی میگم دوست داشتم از اون به بعد هر روز بهش متلک بگم ولی به هر حال احترامش و دارم. {میدونم داری کامنت مو میخونی ولی ناراحت نشو، قربونت روهان}.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

hossein_gh 0093 - المان - مائنز
جیگر سیخی چند........
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
sepher - استرالیا - سیدنی-سپهرررررتوروخدااااا???اونوقت شماهم مثل این پسرهای بچه مثبت فقط نگاه میکردی دیگه???اره جوجو?:D مرداکه دیگه فحش میدن به جای متلک حیف نمیشه گفت بی ادبااا:)///pandora - آلمان - کلن-ببین باید بودی ومیدیدی مستقیم توچشم نگاه میکردم یک کشیده محکم توگوش خدابهم رحم کردچندباری هم میخواستن بزنن فرارکردم :pاین گانگستربازیهاواسه ایران هست اینجا اگه بشنوم بایک کلمه روشون کم میشه ولی ایران تازه خوششون میاد!!!اینروزاکه عصبی هستم خدانکنه کسی حرفی بزنه!!!خونش پای خودش هست :d
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

a persian - سوئد - استکهلم
afshin7174 - ایران - تهران .......خودت فهمیدی چی گفتی؟ اصلا شما یه سفر به یه کشور خارجی داشتی که درباه همه کشورای غربی نظر میدی؟بحث اینجا درباره متلک گفتن نه حال کردن یه زن با پستچی محل.نه اینکه در ایران اسلامی اصلا از این نوع عشق و حال ها نیست.اینجا حداقل مردم اونقد انصاف و صداقت دارن که اگه روزی عاشق یکی دیگه بشن راحت به شریک زندگیشون میگن و بدون تهدید و اسیدپاشی و چاقو کشی جدا میشن و هر کی مثل ادم میره دنبال زندگیش نه مثل ایران 4 سال هر کدوم برای خودشون معشوق و معشوقه دارن بعد گندش در میاد و میفتن به جون هم.اینجا بدون توجه به نوع پوشش هیچ کس جرات نمی کنه چپ بهت نگاه کنه و برای تیکه انداختن و لاسیدن میرن کلاب و بار اما توی ایران به دختربچه و زن باردار و پیرزن رو به مرگ هم پیله می کنن!
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

love-iran - ایران - مشهد
خانم عینک بدم خدمتتون اینم متلک به دخترا خوشگلا سایت بابا تو ایران تفریح کخ نیست یکم اینطوری میخندیم دخترا هم اینجا بدشون نمیاد جیگرتو بلا
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

chaman - آلمان - بوخوم
afshin7174 - ایران - تهران. البته تقصیر نداری هر چی که تو فیضه قم دیدی و شنیدی را به همه جا تعمیم می دهی.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
love-iran - ایران - مشهد-برادر!مرگ برامریکا یادت رفت !
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

pesar shoja - استرالیا - استرالیا
اقاافشین 7174. تو غرب خانومها با شرت وکرست کنا دریا دراز میکشند واسه برنزه شدن که از ادمهایی که از کنارشون میگذرند هیچ کس متلکی نمیگه بماند حتی نگاه هم بهش نمیکنند. اینجا بعضی کارها مثل دزدی و بی احترامی به زن بالاترین جرمه. که با یک تماس لفنی شاکی بلیس می یاد و بازداشت کنه برونده تکمیله و چیزی به نام رضایت دادن شاکی هم واسه این قبیل جرمها کاراری نداره و طرف هم هیچ جا استخدامش نمیکنند مگه کارای حمالی جاده ها که همه مردند و از تیب خودش و با زن و مردم و اربابرجوع با مشتری در یک محل کاربیزینس روبرو نمیشن. من هم وقتی نوجوان بودم فکر میکردم اینجا بیام خانومها واسم صف کشیدن واسه همین هم در نوجوانی ترک وطن کردم ولی بد از 20 و اندی سال که اینجام میدونم و میدونیم که هیچ جا واسه اینجور کارا بهتر و راحتتر از کشورهای اسلامی بالخصوص ایران نیست
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

chaman - آلمان - بوخوم
afshin7174 - ایران - تهران . هر کی بهت گفته حتما خودش با فک و فامیل و خواهر ومادرش و آدمهای که مثل خودش مغز فاسد و شستشو داده ای از دست این آخوندان جانی و بی صفت و همجنس باز رابطه داشته و فکر کرده چون خودش این کثافت کاری را انجام می دهد پس همه هستند ولی کوخوانده این کثافت کاری ها فقط از دست عوامل جمهوری اسلامی بر می آید و بس.
پنج‌شنبه 25 آذر 1389

amir-amir - کانادا - تورنتو
این معضل متلک گفتن مختص دختر ها نبوده براى پسر ها نیز بوده که همجنس خود را به باد تمسخر مى گرفتند مخصوصا بچه هائى که زور و بازوى بیشترى داشتند همه این ها تماما بر مى گردد به تربیت خانوادگى آن بچه مقدارى هم در مدرسه مقدارى هم سهم وسائل ارتباط جمعى از قبیل رادیو و تلویزیون و روزنامه٬ رادیو و تلویزیون که قربانش بروم به این مسائل اصلا کارى ندارد و نداشته در مدرسه هم بطور آبکى برنامه هاى تربیتى اجرا مى گردد در خانواده که یا غم نان است و یا غم مال و غیره ٬ دولت که هم به قول معروف صفر ( . ) تمام هم و غمش سیاسى گرى و مغلطه گوئى است. جامعه از هر زاویه اى که نگاه بکنى همانند یک اتوموبیل است که هر قطعه آن اگر درست کار نکند اختلال ایجاد مى شود در جامعه ایرانى متاسفانه هیچ چیز با هم هماهنگى ندارد حالا اگر بخواهیم بر سر هر اصولى که درست اجرا نمى شود بحث کنیم مثنوى هفتاد من کاغذ خواهد شد
جمعه 26 آذر 1389

sapho - ایران - اصفهان
من به خاطر این طرز خاص راه رفتنم همیشه متلک میشنوم دوم دبیرستان بودم از یه مدرسه پسرونه رد میشدم یه گروه پسر اسم منو گذاشته بودند فشنیو کلی هم فحش دیگه بم میدادند منم کلا عادت ندارم جواب بدم حسابی رو نرو میرفتند الان نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه هر کاری بام میکنند اصلا من اذیت نمیشم عادت دارم به این مزاحمتا فقط بعضی وقتا شدید ناراحت اونا میشم چرا تا این حد بیمارند و کسی به دادشون نمیرسه
جمعه 26 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . دختر معمولا وقتی متلک میگن که خودشون رو در موقعیت برتر بینند یعنی یا چند نفرن با هم, یا توی ماشین ویا زمانی که میدونن شما در موقیعت جواب دادن نیستید! معمولا نمیشه توی ایران با دختری درگیرشد چون همه میشن طرفدار حاج خانم! متاسفانه پلیس و دادگاهم طرفدار اونهاست, متلک جوابش بستگی داره به اینکه گوینده ارزش جواب دادن داشته باشه یا نه! و اینکه چه چیزی گفته بشه! من معمولا لبخند میزنم! یادمه اولین روز توی استرالیا توی ایستگاه اتوبوس بودم یه دختره ردشد از کنارم گفت Watch it! ساعت مچی ایم رو نشون دادم! :-) همه ادمهای که اونجا بودن خندیدن :-(!. بعد برای همکلاسهای دخترم تعریف کردم که اونهام خندیدن!:-( بعدا هافهمیدم منظورش ساعت نبوده :-) . خیلی چیزا رو نمیشه گفت از دست این جماعت مرد ازار!! Lool
جمعه 26 آذر 1389

asana - ایران - ایران
sepehr- استرالیا. دارم به این ساعت مچیه فکر میکنم اما متوجه نمیشم؟؟؟
جمعه 26 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
asana - ایران - ایران . وقتی it بعد watch میاد یعنی مواظب باش=بپا! اولا من it نشنیدم بخاطر لهجهشون دوم اینکه انتظار نداشتم, بدها فهمیدم مثلا تیکه انداخته!.
شنبه 27 آذر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.