گزارشی از زندگی شهلا جاهد در بند زنان زندان اوین


گزارشی از زندگی شهلا جاهد در بند زنان زندان اوین

در پشت سرمان بسته می شود و تحویل شهلا جاهد می شویم. شهلا بلوز و دامن پوشیده و موهایش را پشت سرش بسته است.
خسته ولی کنجکاو به نظر می رسد . سرتاپای ما را ورانداز می کند. تعجب می کنم که چرا سوالی نمی پرسد و البته بعدا می فهمم از قبل اطلاعات بهش رسیده است. کنار پله دو تلفن کارتی خودنمایی می کند و ما که در سه روز گذشته فقط چند ثانیه با خانواده هایمان صحبت کرده ایم هیجان زده به سمت تلفن می رویم که شهلا می گوید تلفن این وقت شب قطع است و باید تا فردا صبح صبر کنیم.

.شهلا برمیگردد و بعد از پرسیدن سن ما؛ ما را به طبقه پایین می برد.بند 3.

پایین پله دختری با چشمانی سرخ از گریه نشسته و شهلا که از کنارش رد می شود دستی برشانه اش می زند و ترانه ای عاشقانه ( از میان ترانه های بی شمار ترکی و فارسی که روز بعد هم برایمان می خواند) برایش زمزمه می کند؛ با تمام سعیی که می کنم نمی توانم این ترانه را بیش از چند ساعت در ذهن نگاه دارم اما همین کافی است که بفهمم درد دخترک چیست.شهلا جاهد را خاله شهلا صدا می زنند و از حرفهایشان می شود فهمید که شهلا آنجا تقریبا همه کاره است و بقیه برای کارهایشان از او اجازه یا راهنمایی می گیرند. قتلی ها معمولا در این بندنگهداری نمی شوند و احتمالا شهلا را به خاطر حسن رفتار به آنجا آورده اند. ما را به اتاقی می برد که باید شب را در آنجا بگذرانیم. اتاقها و در واقع سلولها در ندارند و پرده ای بزرگ بر سردرهلالی شان آویزان است که بیشتر اتاقها پرده را دو طرف درگاه جمع کرده اند .اینکه نمی دانم شهلا قاتل همسراول ناصرمحمدخانی بوده یا نه باعث می شود در رفتارم سرگردان و گیج باشم گرچه از کلیت شخصیتش و روحیه عاشقانه اش خوشم می آید.در راه به او می گوییم ... ما را به اتاق خودش ببرد. اتاق او یکی از 5-6 اتاق 20 متری است که در کنار راهروی L مانندی قرار دارد. پنجره ای یک متری گوشه دیوار است .تختهای سه طبقه دور تا دور اتاقند و چند تا تخت خالی که پتویی روی آن پهن شده، دور از هم هست که ما باید روی آنها بخوابیم. ملحفه های رنگی تمیز چین دار از کناره تختها آویزان است.و پایین هر تخت یک تشکچه پهن شده. با ورود ما سرها یکی یکی از زیر پتوها بیرون می آید تا تازه واردین را وارسی کند.

شهلا سفره کوچک رنگینی پهن کرده ، تن ماهی و کاهوی تازه ومیوه...در بشقابهای چینی. تعارف می کند تشکر می کنیم و می گوییم در اعتصاب غذا هستیم .برایمان چای می ریزد در فنجانهای کوچک چینی و فنجان خودش را هم که در مقیاس ترکی است نشان می دهد که حواسمان باشد اشتباهی ننوشیم تخت شهلا طبقه اول است و دور تا دور تختش پرده ای به رنگ روشن کشیده . من که قبلا شنیده بودم در و دیوار تختش پر از عکسهای ناصر محمدخانی است خیلی کنجکاوم داخل آن را ببینم می خواهم ازش درباره جریان قتل سوال کنم و اینکه آیا واقعا او قاتل لاله بوده یا نه ولی از این می ترسم که باعث ناراحتی اش شود و رفتارملایمش تغییر کند. ترجیح می دهم فعلا سکوت کنم . شهلا میگوید مجله زنان به زندان می آید ولی با چند ماه تاخیر. می گویم رفتم بیرون به مسئول اشتراک مجله می گویم.
...

به اتاق که می رسیم شهلا هنوز بیدار است. از شهلا سراغ چند تا از زندانی های معروف را که وکلای مدافع حقوق زنان دارند می گیریم و او که بهتر از خودمان می داند دنبال چه هستیم اسم تک تکشان را می گوید: اکرم قویدل، اشرف کلهر، کبری رحمانپورو ... می پرسد:" آن کسی که شما را بازرسی بدنی کرد اکرم قویدل بود"
با زارا و مریم درباره پرونده آنها بحث می کنیم و فکر می کنیم دیگر چه کسانی در زندان اوین هستند که؛ شهلا بدون مقدمه برمی گردد و با تلخی و کمی خشم می گوید اینجا برای شما مثل اردو است. جا می خورم. راست می گوید ظاهر ما اصلا ناراحت و ناراضی به نظر نمی آید و حتی از این همه کشف و تجربه جدید در یک روز هیجانزده هم هستیم. خودم را سرزنش می کنم و تا لحظه آخر ،جمله او را فراموش نمی کنم و در رفتارم احتیاط بیشتری به خرج می دهم

شهلا کارت تلفنش را به ما می دهد و هر چه اصرار می کنیم پولش را بدهیم قبول نمی کند. اما مشکل تازه شروع می شود. اینجا وقت تلفن هرکس ثابت و مشخص است. یک برگه در کنار هر دستگاه تلفن است که ساعت تلفن هر اتاق را مشخص کرده است و اگر کسی در غیر آن ساعت زنگ بزند کمترین مجازاتش یک کلیک روی دکمه قطع تلفن است و فحش و دعوا هم سرجایش. مگر اینکه وقت خریده باشی. خوشبختانه کلید حل مشکلات به دادمان می رسد، با یک تذکر خاله شهلا، دریا شکافته می شود و به پای دستگاه تلفن می رسیم. به وکیل و خانواده هایمان زنگ می زنیم

لیلا نانها را تقسیم می کند و جیره هرکس را می دهد . برای ما نمی گذارد. شهلا می گوید" تو کاری نداشته باش سهمشان را بده خواستند می خورند نخواستند نمی خورند"..

شهلا به لیلا می گوید از اتاق کناری ضبط را بگیرد بیاورد. یک نوار ترکی می گذارد و خودش هم با آن شروع به خواندن می کند. قشنگ می خواند. می آید کنار تختش می نشیند.ظاهرا با خودش زمزمه می کند ولی مخاطبش ما هستیم:" یک روز سه شنبه بالاخره می آیند و می برندم، و همه چیز تمام می شود". مریم می پرسد رضایت نمی دهند؟" اگر هم بدهند پای چوبه دار می دهند". بالش را در آغوش می فشارد وآهی می کشد و می گوید " که چقدر دوست داشتم بازهم ناصر را بغل بگیرم..." تلویزیون روی یخچال روشن است و سریال نشان می دهد. هرچند اتاق یک تلویزیون و یخچال دارند. نگاهی به قالیچه وسط اتاق می اندازم و ملحفه های نو و خوشرنگ تشکها. به شهلا می گویم از نظر امکانات رفاهی مشکل زیادی ندارید نه؟ شهلا می گوید:" مشکل ما خودمانیم. مشکل، خوابیدن و زندگی کردن حداقل 15 نفر در یک اتاق است مشکل، ناسازگاری ما با هم است"

...

شهلا در فروشگاه حسابی سرش شلوغ است و نمی توانم ازش خداحافظی کنم


پس ازش خداحافظی هم نکرده بودم، چه نمک نشناس! این جمله اش که "اگر هم رضایت بدهند پای چوبه دار می دهند" در ذهنم مانده. مطمئنم همیشه فکر می کرده باید تا پای چوبه دار برود ولی بالای دار نخواهد رفت. حرفهایش اینطور یادم است که خانواده لاله برای شکستن و تحقیرش حتمن او را تا پای چوبه دار می برند ولی چون می دانست اعدام نخواهد شد مغرورانه میخواست نقشه آنها برای خردکردنش را نقش بر آب کند و فکر کنم با لجبازی و غرور مجبور شد تا آخر همین نقش را بازی کند؛ نقش یک مغرورِ تن داده به تقدیر . مجبور شد به روی خودش نیاورد که رودست خورده است، مطمئنم لحظات آخر وقتی دید بازی عوض شد در چنان شوکی بوده که قدرت نداشته هیچ راه جدیدی پیدا کند، محمدخانی چنان اطمینانی به او داده بوده که اصلن به تغییر سناریو فکر هم نکرده، حتا فکر نکرده اگر واقعن خواستند اعدامم کند چه کنم؟

فکر می کنم کاش لااقل نامه ای می نوشت و همه چیز را توضیح می داد. کاش لااقل زندگی خودش را می نوشت. کاش در این همه مدت یک نفر خاطراتش را می نوشت.

نسرین افضلی/نشریه زنان/1385
horshid - ایران - تهران
ناصر واقعاادم بی معرفتی هستش ! ادمی انچنین عاشقانه دوستش داشت بعد با حقه بازی ازاین عشق سو استفاده کنه وبدوروغ بفرستیش پای دار بعد هم بگی خب حالا که اعدام شد میخوام برم دنبال کارهام براستی فرقش با خامنه ای چیست ?
شنبه 20 آذر 1389

bache shapoor - سوئد - یوسدال
تف تو ذاتت, ناصر محمد خانی!!!
شنبه 20 آذر 1389

ezatdf - ایران - تهران
هر چیزی واحدی دارد مثلا واحد وزن "کیلو" است واحد دروغ "محمود" است که ساده اش می شود "مموت" مثلا فلانی یک "مموت" دروغ گفت واحد نامردی "ناصر" است
شنبه 20 آذر 1389

a_bamdad - ایران - تهران
ملتی که از قاتل قهرمان میسازن!هه
شنبه 20 آذر 1389

zahra50 - دانمارک - کپنهاگ
گفتم که ما ایرانی ها در داستان سرایی بی نظیریم .چند ماه دیگه تازه میفهمیم خانم شهلا موزیسین معروفی بوده و با همسایه بتهوون اینا رابطه نزدیکی داشته .یا نوه نتیجه مارتین لوتر بوده .شما را به هر که معتقدید دست از این اسطوره سازیها بردارید ما ایرانی ها سالهاست چوب این رمانها و شخصیت های خیالی و روئین تن را میخوریم .
شنبه 20 آذر 1389

ekbatan2000 - انگلیس - لندن
تف به ذات نامرد بی مرامت بی وجدان بی صفت شهلا باید روزی که به لاله خیانت کردی می شناختت ابرو هرچه مرد بردی خوب قصصر در رفتی و از احساس یه زن ساده بدبخت تا تو زندان هم به نفع خودت سو استفاده کردی دنیا با یک قانونی پروگرام شده که افکار واعمال ما بازتابی دارد به سوی خودمان خیلی خوشحال نباش که باید بدجوری تاوان بدی مردتیکه قاتل مفنگی لمپن لااقل من یکی میدانم از کجا واز چه خانوادهای به اینجا رسیدی
شنبه 20 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
من از نهایت شب حرف می‌زنم / من از نهایت تاریکی / و از نهایت شب حرف می‌زنم / اگر به خانه من آمدی برای من / ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه / که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم/روحشان شادشهلا جاهدولاله سحرخیزان که قربانی مردک کفتارصفت زشت ...شدندوعشق بازهم قربانی خواهدگرفت/
شنبه 20 آذر 1389

sanamirani - هلند - آمستردام
خدا بیامورزدش من که باور ندارم که قاتل بوده...متنفرم از این مرتیکه محمد خانی...امیدوارم یه روز خوش نبینه و روزی 100 بار از خدا تقاضای مرگ کنه
شنبه 20 آذر 1389

agha sina - ایران - اهواز
شروع گزارش خوب نیست. تمام نوشته پر است از اظهار نظرهای نویسنده.بعضی از جملات توصیفی نویسنده زیبا هستند مثل "یک مغرورِ تن داده به تقدیر" اما توصیف زیاد خواننده را خسته و از نوشته دلزده می کند. شهلا یک قاتل بود کسی که با قساوت تمام زنی را به قتل رسانده بود و نیازی نیست که رسانه ها به دیدی دلسوزانه در مورد او بنویسند.
شنبه 20 آذر 1389

ایران بانو - ایران - تهران
در تمامی این هشت سال فقط و فقط روزنامه و مجلات طوری وانمود کردند که شهلا یک عاشق بیگناه است .در قاتل بودن او باید کار قضاوت را به شخص دیگری داد اما او متهم است و گناهکار ..چون با علم به اینکه میدانسته محمد خانی زن دارد با او رابطه برقرار کرده گرجه گناه محمدخانی هم کمتر از شهلا نیست ..اما نمیدانم چرا هیچ کجا از لاله سحر خیزان که جوانی و زیباییش به زیر خاک سپرده شد مطلبی جایی پیدا نمیکنی..چرا از اینکه زنی با ان نجابت و معصومیت چوب یک همسر خیانتکار را خورد مطلبی نیست ..حال بعد از مرگ شهلا جاهد او را تا حد یک عاشق بیگناه و معصوم میخواهید بالا ببرید که چه شود از او یک قهرمان عاشق میخواهید بسازید ..به ان طرف مسله هم نگاه کنیم لاله سحر خیزان و خانواده اش که داغدار عزیزشان هستند
شنبه 20 آذر 1389

red.boy - ایران - تهران
شماها چرا انقدر دارین سنگ یه قاتل رو به سینه میزنین؟ بابا خانم جاهد خدا بیامرز همسر یک فوتبالیست رو کشته. با ابروی یک فوتبالیست درجه یک کشور بازی کرده. باعث شده گلی از گلستان فوتبال کم بشه. این قانون عین عدالته. ادم کشتی باید قصاص شوی مگر اینکه خانواده مقتول رضایت بدهند
شنبه 20 آذر 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
محمد خانی یک لجن شهوتران که زندگی دو نفر رابه اتش کشید برای تمنیات کثیفش شاید بعد از بگور رفتن ملا و دین ننگینش حقیقت ماجرا فاش شود و شاید هم هرگز-- قربانی به زیر خاک و قاتل مشغول چریدن در قطر و بدام انداختن طعمه ای دیگر///اشغال با وقاحت می گوید عاشق همسرش بوده!!! البته عجیب هم نیست با اتفاقات صدر اسلام !!
شنبه 20 آذر 1389

ایران دوست - ایران - تهران
خدا بیامرزدش!در ضمن اون عکسهایی که از محمد خانی به در و دیوار بوده زندانیها پشتشون را باهاش پاک خواهند کرد اگه اب نباشه!!!
یکشنبه 21 آذر 1389

ekbatan2000 - انگلیس - لندن
red-boy ایران تو به یک خیانتکار قاتل میگی گل این اقا قبل از شهلا سالها با شیلا خواننده لوس انجلسی در شهرک غرب دوست بوده شیلا با پول ناصر از ایران رفت خجالت بکش واسه یه حیوون لوح تقدیر قاب نکن
یکشنبه 21 آذر 1389

ایران دوست - ایران - تهران
red.boy - ایران - تهران. محمد خانی اشغال اصلا سمبل نامردی و بی ابرویی و کفتار صفتی است !این مرتیکه ابروی ایرانی و مملکت عزیزمون را برد با این کثافت کاری و اعتیاد سنگینش تازه همش هم لای میخورد تو فوتبالشم مرده خوری میکرد !احتمالا به شهلا گفته تو اعتراف کن من تر ا مییارم بیرون داداشششش!
یکشنبه 21 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس-درودارتیمیس عزیز مدتی بودکه کامنتهای شمانازنین رونمیدم خیلی خوشحالم ازحضوردوباره ات ..موفق باشی ...
یکشنبه 21 آذر 1389

parnar - ایرلند - لیمرک
این ناصر تا حالا کلمه ی عذاب وجدان به گوشش خورده؟
یکشنبه 21 آذر 1389

louisette - فرانسه - مارسی
این مردک بی غیرت تا پایان عمرش از ناراحتی وجدان باید بمیره.لعنت به این شهوترانان بی بند وبار که راحت برای خودشان صیغه میکنند ورذالت را تا حد اعلا میرسانند.اون زن اولی بی گناه رفت.این دومی فاتل شد از شدت حسادت وآقا راست راست برای خودش میگرده.واقعا رذل اس.
یکشنبه 21 آذر 1389

iranesabz - هلند - امستردام
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس. تو هم با عقل علیلت همه چیز را به اسلام ربط بده. این ماجرا چه ربطی به اسلام دارد.
یکشنبه 21 آذر 1389

hafeze shirazi - ایران - تهران
محمد خانی حتما" به سزای اعمالش خواهد رسید. یک موجود پست و حقیر که نهایت پهلوانیش کلاه گذاشتن سر زنها بود
یکشنبه 21 آذر 1389

zoroye iran - اتریش - وین
محمد خانی فوتبالیسی بود که به جرات میشه گفت جزو 5 فوتبالیست تاریخ ایران بود و همه میدانید فوتبالیستها هنر پیشه ها خواننده ها کلا در زندگی شخصیشون از این برنامهها دارند چه زنها چه مردها این اقا بدشانسی اورد زنه از اون سیریشا بود خدا هر دو شهلا و لاله رو بیامرزه اینقدر محمد خان رو گوشه رینگ نبرید بهر حال شهلا به حد جنون ناصر رو دوست داشت و جنون باعث شد دست به قتل بزنه الان تمام چهره های سیاسی ورزشی و هنری خونه مجردی دارن و حال میکنند حالا این ناصر داستانش اینجوری رقم خورد و در شرایطی بود که نمی تونست رضایت از بچه هاش و خانواده زنش بگیره بهر حال قتلی فجیع صورت گرفته
یکشنبه 21 آذر 1389

piki82 - ایتالیا - تورین
من نمیدونم بعضی چقدر زود جوگیر و احساساتی میشن !! به هرحال این آدم جون 1 نفر از خودش بیگناه تر رو گرفته...اونم به شکل وحشیانه !! اون یارو محمدخانی هم حالا بگیم 20% تقصیر داره !! بعد هم من نمیدونم اصلا یه همچین . مطلبی که اینجا گذاشتن...به چه دردی میخوره ؟؟؟ حالا که یارو هم اعدام کردن رفت...داستانها شروع شده .. بیخیال بابا !! یارو زده یکی رو با چاقو داغون کرده.. بعد هم اعدام شده !! حقشه ! خدا بیامرزتش !.
یکشنبه 21 آذر 1389

a_bamdad - ایران - تهران
ایران بانو - ایران - تهران. جانا سخن از زبان ما می گویی.من حتی تو خونواده خودمم این مشکل رو دارم.انگار می کنن که اگه بگیم شهلا مقصره از جرم ناطر محمد خانی گذشت کردیم.اما مساله این نیست.از قوانین مزخرف اسلامی ایران هم بگذریم یک قانون قضایی در کل دنیا به من نشون بدین که از لحاظ قانونی ناصر رو مقصر بدونه؟. ناصر از لحاظ اخلاقی رو سیاه مطلق هست اما از لحاظ قانون هیچ جرمی متوجهش نیست.اما این خانم از لحاظ اخلاقی و قانونی و وجدانی مقصره اما قدرت رسانه ازش یک مظلوم ساخت.این مایه تاسف من هست
یکشنبه 21 آذر 1389

aziz iran - دانمارک - کپنهاک
آیا میتوان از یه رژیم آدم کش و جنایتکار و خیانتکار و دروغگو و ارتجاعی با قوانین عهد بوقی انتظار ی بیش از این داشت . رژیمی که با عنوان علمیه ی ارتجاع پسند سنگسار و قصاص چهره ی کریه ی خود را میپپوشاند تا چند صباعی بیشر با چپاول ملتی مظلوم بر اریکه ی قدرت باشد .تا هنگامیکه اراذل و اوباش آخوند و ساندیس خوران ملا صفت در گوشه و کنار ایران عزیزمان و یا در خارجه پارازیت وار از بیت المال ملت ایران ترزیق میشوند اوضاع همینگونه خواهد بود . تنها راه اتحاد همه ی ما برای براندازی این خس خاشاک های گندزده در حوزه های جهل و تحجر و بر پایی ایرانی دمکراتیک و رنگارنگ بدون برتری هیچ مذهبی و دینی - و شهلا جاهد اسطوره نیست بلکه یکی از نمونه های بی عدالیتهای رژیم سفاکی است که با قوانین زن ستیز خود عرضه را بر زنان میهنمان تنگ نموده است - نابود باد از بن و ریشه نظام ایرانی ستیز آخوندی از ایران عزیزمان
یکشنبه 21 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
red.boy - ایران - تهران-واقعا متاسفم که تو(پرسپولیسی )هستی وکورکورانه ازیک حیوان دفاع میکنی باراولت هم نیست! قبلا جانبداری مضحک ات ازرفسنجانی ...وتازیهای پابرهنه روداشتی امااینکه ازاین معتادعملی به عنوان فوتبالیست درجه یک??? گلی ازگلستان فوتبال???قصاص???نام بردی واقعاتاسف اورست !!!مرده شوی هیکل ناصروفوتبالش راببرد!فوتبالیستهای مااکثراکم سواد,بی فرهنگ,کم جنبه...هستند محمدخانی هرزه هم یکی ازاین تازه بدوران رسیده هابودکه ازسادگی وعلاقه شهلا سواستفاده کردمرتیکه معتاد روچه به ورزش ???خاکبرسرش ابروی پرسپولیسیها روبرد,روسیاهی برای جمهوری اسهالی وطرفداران احمقش باقی ماند.......این _حیوان_ اگرزنش رادوست داشت خیانت نمیکرددددددد وسلام.
یکشنبه 21 آذر 1389

vahid4414 - امارات - دبی
همش زیر سر حمید درخشان نامرد بود اون شهلا رو به محمدخانی معرفی کرد بعد از کشته شدن زن محمدخانی اون خودشو بی سر و صدا کنار کشید
یکشنبه 21 آذر 1389

love-iran - ایران - مشهد
قاتل بوده باید اعدام میشد کاره خوبی کردن مرگ بر اخوند مرگ بر امریکا
یکشنبه 21 آذر 1389

Pezhman - اتریش - وین
ایران بانو - ایران - تهران. گرامی مسئله عشق وخیانت است که این ماجرا را مثل رومئو ژولیت معروف وانسانها را حساس کرده.همه خوب بازی کردند به غیراز یکنفر.. آنکه جنبه هنری وانسانی در اعمالش نبود. درکتابی بنام ناصر و ژولیت
یکشنبه 21 آذر 1389

feminism - انگلستان - لندن
آزادگان به عشق خیانت نمی کنند --- او را خصال مردم آزاده خو نبود )( شهلا تا اخرین لحظه عشقش را به حراج نگذاشت ولی محمد خانی رذل نه تنهااو را محکوم بلکه حلق آویزش نمود. هیچ واژه و صفتی نمیتونه شخصیت نداشته این نامرد نکبت رو وصف کنه. امیدوارم روزی فرزندان لاله انتقام مادرشان را از این نامرد بگیرند.
یکشنبه 21 آذر 1389

tochal - ایران - تهران
اواسط این فیلم رو ببینید که بعد از قتل هم ناصر با شهلا در ارتباط بوده ( شهلا به ناصر زنگ میزنه)https://www.youtube.com/watch?v=g9NXo2MOuf4
یکشنبه 21 آذر 1389

Pezhman - اتریش - وین
a_bamdad - ایران - تهران.. چند بار قاضی های ایران بیگناهیش را اعلان کردند.مانمیگوئم بیگناه یا گناهکار بود.بلکه خواهان عدالت و رسیدگی بهتر به این پرونده بودیم.معلوم نشد کی قاتل واقعی است. وچرا ناصر محمد جانی , از شهلا خواسته قتل را گردن بگیرد؟!!!. اگر چنین بوده , پس سفارش قتل بدست ناصرمحمدجانی صورت گرفته.ولی خب این پرونده نشان داد جایگاه قضا در ایران کجاست.شاد باشید.
یکشنبه 21 آذر 1389

tochal - ایران - تهران
همه اینها یک توطعه کثیف از سمت محمد خانی بوده تا به خواسته شخصی خودش برسه . و حتی در این همه سال هنوز با شهلا ارتباط داشته و همه اینو میدونستن . (این حرفهارو از منبعی موثق میگم) و این صحت داره که ، محمدخانی چنان اطمینانی به او داده بوده که اصلاجای نگرانی نیست و رضایت برات میگیرم ایران تهران
یکشنبه 21 آذر 1389

bita tehrani - کانادا - ونکوور
من خیلی نگران ناصر خان بودم.طفلی چی کشیده ایننننن همه سال بی عیال و همسر!
یکشنبه 21 آذر 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
iranesabz - هلند - امستردام . با تو افلیج فکری حرفی نیست اسلام را بچسب که لیاقت توست خاک بر سر جنبشی که تو عضوش باشی...
یکشنبه 21 آذر 1389

jazab - ایران - تهران
آخه این ناصر دماق مفنگی چی داره دیوانه؟....عاشقان دانند.
یکشنبه 21 آذر 1389

khan.dadashh - ایران - تهران
خیلی جالبه بعضی ها طوری حرف می زنن انگاار واقعاا از همه چیز خبر دارند. ولی وقتی کسی صحنه قتل رو کامل شرح میده نمی تونه بی گناه باشه . ولی خیلی راحت زندگی چند نفر نابود شد
یکشنبه 21 آذر 1389

touraj panahi - امارات - فجیره
ناصر محمدخانی امیدوارم بدترین مرگ را داشته باشی
یکشنبه 21 آذر 1389

red.boy - ایران - تهران
شما حق نداری به فوتبالیستها توهین کنی.تو اگه یه روز تونستی تمیرن فوتبالیست هارو انجام بدی بعد بهشون بگو تازه به دوران رسیده. شماها فکر کردین فقط فوتبالیستهای ایرانی از این کارا میکنن؟ کریستیانو رونالدو 27 تا دوست دختر داره. نوش جونشون
یکشنبه 21 آذر 1389

iranesabz - هلند - امستردام
ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس . دلم برات می سوزه که تا ابد در ... دست و پا خواهی زد.
یکشنبه 21 آذر 1389

piki82 - ایتالیا - تورین
feminism - انگلستان - لندن . شما حالا زیادی جوگیر نشو...خودت رو کنترل کن !! والا این خدابیاورز که ما . دیدیم...با اون مدل حرف زدنش و با اون مدل قتل که زده 1 زن بیگناه رو کشته و بچه هاش رو یتیم کرده...از عشق چیزی سرش نمیشده !! حالا. نمیدونم چرا بیخودی سنگش رو به سینه میزنی !! اون محمدخانی هم هر. قدر اشتباه کرده باشه...اما به هرحال قاتل نیست ! بعد هم این زن مگه. نمیدونسه ناصر زن و بچه داره ؟؟؟ میدونسته دیگه..اما هرزه بوده !! یعنی. از این نظر هم نگاه کنی ...تقصیرش از ناصر کمتر نیست..بیشتر هم هست!. تموم شد !
یکشنبه 21 آذر 1389

bawafa1385 - المان - هامبورگ
باین میگویند زن . باین میگویند انسان . باین میگویند باصطلاح ما ایرانی ها مشتی . باین میگویند باوفا . باین میگویند خانم باین میگویند هر چیز مثبت در زندگی . خوب بیک تکه حرفهایش دقت کنید( میگوید ما اینجا مشکلی نداریم مشکل از خود ماست .) . بشرف هر چه انسان قسم من تا ساعت 3.5 صبح المان که میدانستم این زن . این خانم . این بانو .این انسان . این عاشق دیوانه ولی این احمق را پای چوبه اعدام خواهند برد و رضایت نخواهند داد و ان سگ خال خالی معتاد و بی شرف ننگ الدنگ بی خاصیت بی پدر مادر این زن را بکشتن خواهد داد من بیدار بودم و میدانستم یا احساسم بمن میگفت این زن را امروز خواهند کشت. اجتماع خواب الود . اجتماع بی خیال . اجتماع هر زه گو . اجتماع سرگردان بهتر بخوانند و بهتر تحلیل کنند و بهتر بیاندیشند
یکشنبه 21 آذر 1389

آزادی برای ایران - آلمان - اشتوتگارت
روزگار جزای این خانوده اطلاعاتی سحرخیزان را بگیرد.
یکشنبه 21 آذر 1389

feminism - انگلستان - لندن
piki82_ایتالیا_ شما که فتوا صادر میکنید میفرمائید که حتما اسپرم شهلا بوده که تو واژن لاله پیدا شده !! هرگز شهلا محکوم شناخته نشد حتی قضات هم به قاتل بودنش شک داشتند . در ضمن درنظر داشته باش که هر انسانی نگرش و برداشت خودش رو از مسائل و موضوعات مختلف داره بنابر این استفاده از محملات و لاطائلاتی شبیه به "جو گرفتن" و "سنگ به سینه زدن" حکایت از بیهوده و یاوه گفتنه .
دوشنبه 22 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
red.boy - ایران - تهران-تواین حق روتعیین میکنی ???گوربابای محمدخانی وامثال اون معتاد بی شخصیت... همون بهترجنازه اش رابرد برای تازی ها..
دوشنبه 22 آذر 1389

alexxx - اتریش - وین
bita tehrani-خیلی دلت سوخته حالا هنوز هم بی همسره برو نجاتش بده. دو روز بعدش تو میمیری و یکی دیگه هم اعدام میشه . نفر بعدی.....
دوشنبه 22 آذر 1389

pandora - آلمان - کلن
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . ممنون از درک و صداقتت به دور از تعصبات رنگی و ممنون از شعر زیبایت
دوشنبه 22 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
همیشه به مادرم میگفتم قبل از اینکه اتفاقی بیفتد باید تسلیتی بفرستی! ساعت چهار بار نواخت و من دقت نکردم! درکوچه باد میاد! باد ابتدای ویرانیست! انروزهم که دستهای تو ویران شدند در کوچه باد می امد! چرا دقت نکردم! شاید حقیقت ان دو دست جوان بود که زیربارش یکریز برف مدفون شد! حقیقت انسان درهیچ دادگاه انسانی ثابت نخواهد شد, تو پنداری که بدگو رفت و جان برد??!!? حسابش با کرامالکاتبین است!.
دوشنبه 22 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . اینچنین ابرو گره انداخته یعنی چه? از پرده برون بر هم تاخته یعنی چه?این اتش سوزان بر زبان راندن یعنی چه? .
دوشنبه 22 آذر 1389

م ر - ایران - تهران
نمیدونم چی بگم . برجنازه دشمن گر میگذری خنده مزن ، چرا که این ماجرا هم برای تو هم هست. وقتی ما نمیدونیم گناهکار کیه پس سکوت میکنیم
دوشنبه 22 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
pandora - آلمان - کلن-خواهش میکنم عزیزم ممنون ازحسن توجه ات///
دوشنبه 22 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
sepher - استرالیا - سیدنی-درودسپهرجان..منظورت رامتوجه نشدم !ولی هرچه بودزیبابود!میگم سرزبون داری برای همین کاراست !!
دوشنبه 22 آذر 1389

bita tehrani - کانادا - ونکوور
alexxxxx تو حالت خوبه???
سه‌شنبه 23 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . منظورم رو بخوام بنویسیم! نخست باید مقدمه ای بنگارم! که تفسیر اون مقدمه خودش 14 جلد کتاب هست!!! بنام: مقدمه ای بر مقدمه منظورات سپهرداد ! برای روشن شدن اون تفاسیر و جلوگیری از انحراف رهروان!!,14 جلد کتاب بر مقدمه هر جلد باید بنگارم!! و دوباره 14 جلد بر مقدمه مقدمه هر جلد از مقدمات!/////تا مست نباشی نکشی بارغم یار///// اری, شتر مست کشدبارگران را!
سه‌شنبه 23 آذر 1389

pandora - آلمان - کلن
katrina - اسکاتلند - گلاسگو . خلاصه حرف سپهرداد اینه:lt; اینقدر تند نرو,چه خبره اینقدر شلوغش کردی فمنیست جان!:) .... gt;البته این نظر اونه,نه من
سه‌شنبه 23 آذر 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
pandora - آلمان - کلن . مرسی عزیز!:-) اینروزا خیلی عصبانی هست! زندگی هیچوقت زیبا نبوده و نیست ما زیباش کردیم! اگه شهلا انقدرعاشقه که برای عشقش جون میده! برو شاد زی و دولت رهی!!! که در پای معشوقه جان میدهی!! بحال من و روز من کس مباد که یارم رود پیش چشمم بباد!!.
سه‌شنبه 23 آذر 1389

katrina - اسکاتلند - گلاسگو
sepher - استرالیا - سیدنی-ای سپهردااااد عزیزنمیخواد14تا14 بنگاری میتونم بفهمم محتواش همش هم ازیک دیو دو دست, دوپا, زیبا!به نام* زن*هست ددددیگه که طلبکاره..اخمو.....وغیره >جان من غیره این هست ?<عزیزم شوخی کردم /pandora - آلمان - کلن-تازه کجای کاری رفتم عضوانجمن فمنیست لندن شدم !!!دیگه پوستتون رومیکنم !
سه‌شنبه 23 آذر 1389

pandora - آلمان - کلن
sepher - استرالیا - سیدنی . بابا رها باش عزیزم,یاری که جلو چشمت به باد رفته,همون بهتر که رفته.take it easy استااااد
سه‌شنبه 23 آذر 1389

naele - امارات - شارجه
ناصر اسوده بخواب شهلا دیگر نیست
چهار‌شنبه 24 آذر 1389

naele - امارات - شارجه
ناصر شهلا رو وادار کرده بود تا در دادگاه بگه قاتل هست و بعد فهمیده بود ناصر پشتش رو خالی کرده حرفش رو پس گرفت اونهایی که از قاتل بودن شهلا حرف میزنید خوبه اول اطلاعاتتون رو راجب اون شخص کامل کنید پرونده مبهم بود هنوز هم هست چون هیچ کس نمیدونه چه کسی لاله رو کشت رژیم برای اینکه قدرتشو به اثبات برسونه شهلا رو پای چوبه دار فرستاد بعد از 9 سال لنگ در هوا بودن هیچ قاتلی 9 سال در زندان نمی مونه!
چهار‌شنبه 24 آذر 1389

naele - امارات - شارجه
ناصر شهلا رو وادار کرده بود تا در دادگاه بگه قاتل هست و بعد فهمیده بود ناصر پشتش رو خالی کرده حرفش رو پس گرفت اونهایی که از قاتل بودن شهلا حرف میزنید خوبه اول اطلاعاتتون رو راجب اون شخص کامل کنید پرونده مبهم بود هنوز هم هست چون هیچ کس نمیدونه چه کسی لاله رو کشت رژیم برای اینکه قدرتشو به اثبات برسونه شهلا رو پای چوبه دار فرستاد بعد از 9 سال لنگ در هوا بودن هیچ قاتلی 9 سال در زندان نمی مونه!
چهار‌شنبه 24 آذر 1389

+1
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.