وضعیت۳۸ دانشگاه ایران در دنیا

 
وضعیت 38 دانشگاه ایران در دنیا

دومین نسخه از گزارشهای جهانی SIR یا رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس انتشار مقالات در سال 2010 منتشر شد که بر اساس این رتبه بندی در میان دانشگاههای ایرانی، دانشگاه تهران با رتبه 474 در صدر قرار گرفته است.

                                                                              

ردیف

10 دانشگاه برتر دنیا در رتبه بندی SIR

10 دانشگاه برتر دنیا گروه علوم پزشکی

10 دانشگاه برتر جهان در علوم زیستی

10 دانشگاه برتر جهان در علوم طبیعی

10 دانشگاه برتر جهان در علوم انسانی و اجتماعی

1

آکادمی علوم چین

دانشگاه هاروارد آمریکا 

مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه

 آکادمی علوم چین چین

مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه

2

مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه

موسسه ملی بهداشت آمریکا

موسسه ملی بهداشت آمریکا

 مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه

دانشگاه هاروارد آمریکا

3

 آکادمی علوم روسیه 

مراکز طبی دامپزشکی آمریکا

آکادمی علوم چین

  آکادمی علوم روسیه

دانشگاه کلمبیا آمریکا

4

دانشگاه هاروارد 

دانشگاه تورنتو کانادا

دانشگاه هاروارد

 موسسه ماک پلانک آلمان

 دانشگاه تورنتو کانادا

5

 دانشگاه توکیو 

کلینیک مایو آمریکا

وزارت کشاورزی آمریکا

 دانشگاه توکیو ژاپن

دانشگاه کالیفرنیا، برکلی آمریکا

6

موسسه ماکس پلانک 

دانشگاه کالیفرنیا،ویرجینیاآمریکا

آکادمی علوم روسیه روسیه

 دانشگاه شین هوآ چین

دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

7

موسسه ملی بهداشت آمریکا 

دانشگاه جان هاپکینز آمریکا

مرکز عالی پژوهشهای علمی اسپانیا

 دانشگاه توکیو ژاپن

دانشگاه میشیگان آمریکا

8

  دانشگاه تورنتو

دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

دانشگاه توکیو ژاپن

 دانشگاه ژچیانگ چین

دانشگاه آکسفورد بریتانیا

9

دانشگاه شین هوآ

دانشگاه واشنگتن آمریکا

موسسه ملی مطالعات پزشکی فرانسه 

 مرکز عالی پژوهشهای علمی اسپانیا

دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس آمریکا

10

دانشگاه واشنگتن

دانشگاه کالج لندن بریتانیا

موسسه ماکس پلانک آلمان 

 دانشگاه شانگهای جیائو تانگ چین

دانشگاه استنفورد آمریکا

به گزارش مهر، در این گزارش جهانی نام دانشگاه های متعددی از کشور ایران نیز به چشم می خورند: دانشگاه تهران با رتبه 474، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 546، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 691، دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 855، دانشگاه علم و صنعت با رتبه 923، دانشگاه امیرکبیر با رتبه 932، دانشگاه شیراز با رتبه 1065، دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه 1252، دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 1367، دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه 1398، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه 1450، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رتبه 1478، و دانشگاه تبریز با رتبه 1496 دانشگاه هایی هستند که از کشور ایران در این رتبه گزارش جهانی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرر گرفته اند. 

در ادامه این گزارش دانشگاهها و مراکز علمی جهان بر اساس حوزه های مطالعاتی رتبه بندی شده اند که این حوزه ها شامل علوم پزشکی: پزشکی، پرستاری، دامپزشکی، دندانپزشکی و بهداشت، علوم زیستی: علوم کشاورزی و بیولوژیکی، عصب شناسی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی و ژنتیک، داروشناسی، سم شناسی و فارماکولوژی، میکروبیولوژی و ایمن شناسی، علوم طبیعی: شیمی، محیط زیست، مهندسی شیمی، علوم مواد، فیزیک و نجوم، ریاضی، انرژی، علوم رایانه ای و مهندسی، علوم اجتماعی و انسانی: هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد و مدیریت، بوده و رتبه جهانی هر یک از دانشگاه ها در بخش موضوعی متفاوت است.

دانشگاههایی که نام آنها در بخش رتبه بندی موضوعی علوم پزشکی ذکر شده است (رتبه ها بر اساس رتبه بندی موضوعی عنوان می شوند) از این قرار است: دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 270، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه 642، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه 770، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه 955، دانشگاه علوم پزشکی ایران (سابق) با رتبه 1003، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه 1070، دانشگاه تهران با رتبه 1172، دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 1230، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه 1291، دانشگاه شیراز با رتبه  است.

به گزارش مهر، در این بخش از رتبه بندی جهانی SIR نیز به دلیل موضوعی بودن، رتبه های دانشگاه های ایرانی در مقایسه با رتبه بندی جهانی متفاوت است به شکلی که رتبه دانشگاه تهران 482، رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران 551، رتبه دانشگاه تربیت مدرس 718، رتبه دانشگاه شیراز 1045، رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1227، رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1242 و رتبه دانشگاه شهید بهشتی 1322، رتبه دانشگاه فردوسی مشهد 1426، رتبه انستیتو پاستور ایران 1453، رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1497 است.

  دانشگاه صنعتی شریف در رتبه بندی موضوعی علوم طبیعی اولین دانشگاه ایرانی است که رتبه 394 این گزارش را به خود اختصاص داده است و در ادامه می توان نامهای دانشگاه تهران با رتبه 415، امیرکبیر با رتبه 674، تربیت مدرس با رتبه 713، علم و صنعت ایران با رتبه 727، شیراز با رتبه 833، صنعتی اصفهان با رتبه 884، شهید بهشتی با رتبه 985، پژوهشگاه علوم بنیادی با رتبه 1056، انستیتو پاستور ایران با رتبه 1100، فردوسی مشهد با رتبه 1130 است.

 در نهایت در گزارش جهانی SIR رتبه بندی موضوعی علوم اجتماعی و انسانی به چشم می خورد که از میان دانشگاههای ایرانی اولین و تنها رتبه از این فهرست موضوعی در گروه علوم اجتماعی و انسانی به دانشگاه تهران اختصاص دارد که توانسته است نامش را در رتبه 776 این لیست جهانی به ثبت برساند. در ادامه جدول وضعیت دانشگاههای ایران و رتبه های آنها در رتبه بندی موضوعی و جهانی را مشاهده می کنید:  

ردیفنام دانشگاهرتبه جهانی در SIR

رتبه در علوم پزشکی

رتبه در علوم زیستیرتبه در علوم طبیعیرتبه در علوم اجتماعی و انسانی
1تهران4741172 482415776
2صنعتی شریف546 2009398 
3علوم پزشکی تهران6912705511585 
4تربیت مدرس855 1230718713 
5علم و صنعت ایران923  727 
6امیرکبیر932  674 
7شیراز106514621045833 
8صنعتی اصفهان1252 1502884 
9شهید بهشتی136718581322985 
10فردوسی مشهد1398163714261130 

در ادامه 10 دانشگاه دیگر ایرانی و وضعیت آنها را در رتبه بندی که بر اساس منابع اطلاعات پایگاه اسکوپوس بررسی شده است. 

ردیفنام دانشگاهرتبه جهانی در SIR

رتبه در علوم پزشکی

رتبه در علوم زیستیرتبه در علوم طبیعیرتبه در علوم اجتماعی و انسانی
11علوم پزشکی شیراز145064212272245 
12خواجه نصیر طوسی1478  1141 
13تبریز1496 15921100 
14علوم پزشکی شهید بهشتی159577012422234 
15پژوهشگاه علوم بنیادی1635 22461056 
16اصفهان1757 18491201 
17مازندران1930 18311310 
18علوم پزشکی اصفهان20009551696  
19علوم پزشکی تبریز2003107014972265 
20بوعلی سینا2072 20111292 

دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در گفتگویی کوتاه به مهر اعلام کرد: این رتبه بندی جدید بر اساس اطلاعات دانشگاهها در سال 2008 تنظیم شده است.

رتبه جهانی 18 دانشگاه دیگر ایران را در جدول زیر مشاهده کنید.

گیلان: 2091
علوم پزشکی ایران (سابق): 2119
رازی: 2327
شهید باهنر کرمان: 2345
ارومیه: 2390
علوم پزشکی مشهد: 2406
تربیت معلم: 2435
الزهرا: 2485
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات: 2531
انستیتو پاستور ایران: 2547
یزد: 2627
شهید چمران اهواز: 2643
زنجان: 2691
پیام نور: 2746
سیستان و بلوچستان: 2778
شاهد: 2793
پژوهشگاه مواد و انرژی: 2818

گزارش جهانی SIR با هدف تحلیل و ارزیابی منابع دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در سرتاسر جهان منتشر شده و نشان دهنده اطلاعاتی درباره میزان ارجاع به مقالات و انتشار مقالات علمی در دوره زمانی مشخص در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که بر اساس پایگاه داده های اسکوپوس باید حداقل 100 مقاله علمی را به چاپ رسانده باشند.

در گزارش امسال SIR ویژگی های جدیدی افزوده شده اند که دیدگاهی گسترده تر را از فعالیتهای تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی و مطالعاتی جهان ارائه می کند که این ویژگی های جدید شامل رتبه بندی موضوعی، میزان برتر بودن تحقیقات، رتبه بندی های منطقه ای و کشوری هستند. همچنین این نسخه از این گزارش جهانی، رتبه بندی ها دارای چهار رتبه بندی موضوعی خواهد بود که اصلی ترین حوزه های مطالعاتی علمی یعنی علوم پزشکی، علوم زیستی، علوم طبیعی علوم اجتماعی و انسانی را در بر می گیرد.

دو هزار و 833 مرکز مطالعاتی و دانشگاهی از 87 کشور جهان در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند و با مشاهده این ارزیابی به خوبی می توان به نابرابری نسبت توزیع این مراکز نسبت به کشورها و نسبت به جهان پی برد.

مانند همیشه آمریکا با داشتن 485 مرکز و دانشگاه دارای رتبه اول مالکیت را به خود اختصاص داده است که در ادامه چین با 247 مرکز، ژاپن با داشتن 175 مرکز، بریتانیا با 144 مرکز، فرانسه با 136 مرکز، اسپانیا با 135 مرکز، آلمان و ایتالیا با 124 مرکز و هندوستان با 102 مرکز کشورهای برتری هستند که بالاترین میزان مالکیت مراکز مطالعاتی و دانشگاهی را در جهان دارند. 

به گزارش مهر، شاخصهای ارزیابی که در این گزارش به کار گرفته شده اند عبارتند از: تعداد مقالات منتشر شده از سوی محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی (Output)، میزان همکاری های بین المللی (international collaboration)، نسبت مقالات به چاپ رسیده در مجلات برتر هر رشته به تعداد کل مقالات، و شاخص میانگین تاثیر محققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانی (Normalized Impact).

feminism - انگلستان - لندن
حوزه علمیه قم از قلم افتاده !!!
شنبه 20 آذر 1389

mahdi1988 - اتریش - وین
عمرا...
شنبه 20 آذر 1389

ben 15 munich - المان - مونیخ
علوم پزشکی تهران با رتبه270 بد نیست پزشکهای ایرانی رتبه 4 بین پزشکان خارجی مقیم المان را دارند بنظرم باعث افتخارست.
شنبه 20 آذر 1389

delmorde - سوئد - یوتوبوری
اینهمه دانشمند در علوم مختلف در حوزه علمیه قم و مشهد داریم که در سطح جهانی مطرح هستند و قبل از اینکه مجهولی کشف یا اختراع شود انها در کتب شان به ان ارشاره کره و مخترعین و مکتشفین از روی اشارات انها دریافتند که وجود دارد و دنبال کرده اند. پس چرا نامی از این مراکزعلمی برده نشده. اصلا این رده بندیها و امتیازات همس سیاسی است و درست و حقیقی نیست.
شنبه 20 آذر 1389

ekbatan2000 - انگلیس - لندن
خاله من جراحه شوهرش هم همین طور تو لندن هستن میگه مشگل ما تجهیزات است چرا یک جراحی هیستروکتومی با لیزر نیم ساعت است اما تو ایران سه ساعت ونیم
یکشنبه 21 آذر 1389

bawafa1385 - المان - هامبورگ
خوب دقت کنید و خواهید دید که ما در رتبه بندی علوم اجتماعی و انسانی جز در یک مورد رتبه و عددی و امتیازی نداشته ایم . هیچ میدانید .چرا . برای اینکه در این مورد ما نه تنها احساس نیاز نمیکنیم و بالاتر از خود کفائی اجتماعی و انسانی رسیده ایم و هیچ دلیلی ندارد که دانشگاهها و دانشجویان ما در این رشته فعال باشند و عمر خودشان را بی جهت تلف کنند . ما در این رشته فعالترین انها در دنیا هستیم که فقط این دشمنان اسلام هستند که مدام در حال توطئه هستند و ما را از گرفتن امتیاز و یا مطرح کردن ما در سطح بین الملل کو تاهی میکنند . ای دسته هونگ توی چشمان دشمنان اسلام
یکشنبه 21 آذر 1389

h.k - دانمارک - اودا
delmordh عزیز.دانشگاهای علمی رادراینجارتبه بندی کرده اند.دانشگاهای اعجازی ومعجزه ای بعدرتبه بندی خواهندشد.که صدالبته کشورمااول خواهدشد.و,,المان مونیخ انهاتحصیلات تکمیلی خودرادردانشگاهای وطنی نخوانده اند.این رتبه بندی دانشگاهااست.
یکشنبه 21 آذر 1389

zoroye iran - اتریش - وین
دانشگاه کشاورزی شوشتر در رتبه چنده
یکشنبه 21 آذر 1389

amir-amir - کانادا - تورنتو
اگر هم افراد نخبه و تحصیل کرده ایرانى در ممالک دیگر و یا ایران وجود دارند از استعداد و زحمات شبانه روزى و تحصیل خودشان است والا دانشگاه هاى ایران در حد دیپلم قدیم ایران هم کارائى ندارند چه انتظارى مى توان داشت که استادانى مثل احمدى نژاد و فاطمه رجبى در دانشگا هها داشته و داریم و پول و بودجه دانشگاهها وقف ملاها و ترویج خرافات حوزه هاى علمیه مى شود
یکشنبه 21 آذر 1389

love-iran - ایران - مشهد
ما اگه 2 هم باشیم مایه خجالت هست روزی منظور چند هزار سال پیش هست نه این شاه فراری برای خودمان کسی بودیم کوروش حافظ سعدی مولوی اولین چشم مصنوعی جهان اولین کارکاتور جهان اول انیمیشن جهان اولین خط کش جهان اولین تاس جهان اول جراهی مغر جهان تنها یخشی از افتخارات ما در شهر سوخته زابل هست که کشف شده اما حالا شدیم بدبخت و دنبال عشق و حال در صورتی که حافظ بخاطر حفظ کل قران به حافظ معروف شد اما باعث نشد شاعر نشود اما حالا یک مشت عوضی اخوند فقط دنبال حجاب و عفاف هستن مرگ بر اخوند مرگ بر امریکا
یکشنبه 21 آذر 1389

salarkhan - آلمان - هامبورگ
ما این همه درس خوندیم تو دانشگاه آزاد!رتبه نداره؟؟
دوشنبه 22 آذر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.