افول مجمع تشخیص و مجلس، پس‌لرزه انتخابات مهندسی‌شده


افول مجمع تشخیص و مجلس، پس‌لرزه انتخابات مهندسی‌شده

پس از قوه‌ قضاییه که به طور کامل به حیات خلوت بیت رهبری و دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد، اکنون نوبت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که از همه جهت و به طور رسمی از حیّز انتفاع ساقط شوند.

با اضمحلال استقلال دو قوه‌ قضاییه و مقننه و تمرکز قدرت در قوه‌ مجریه از یک سو و بسط قدرت نظامیان و امنیتی‌ها در بیت رهبری و دولت از سوی دیگر می‌توان شاهد همان زلزله‌ سیاسی بعد از انتخابات - امنیتی و نظامی شدن حکومت در صحنه‌ واقعی سیاسی- در عرصه‌ حقوقی کشور بود، به این معنا که نیروهای نظامی و امنیتی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه‌ ‌قضاییه و در مرحله‌ بعد شورای نگهبان را با ایجاد روال‌های سیاسی تازه از دور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور خارج کنند.

تسخیر این نهادها توسط نظامیان و امنیتی‌ها در دهه‌ ۱۳۸۰ پروژه‌ای بود که به‌تدریج محقق شد و اکنون زمان ناکارآمد و بی‌خاصیت‌سازی آنها در ساختار حقوقی است.

بعد از نامه‌ احمدی‌نژاد خطاب به خامنه‌ای و وارد کردن اشکالاتی بر مجلس و متقابلا نامه‌ رئیس مجلس و وارد کردن اشکالاتی به رئیس دولت، خامنه‌ای موضوع را به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ارجاع داد و قرار شد وی یک حلقه کارشناسی متشکل از کارشناسان دولت و مجلس تشکیل دهد. این حلقه که به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس مشهور شده است نتایج کار خود را عرضه کرده است.

با توجه به نتایج عرضه شده و عکس‌العمل‌ها، دستاورد تشکیل این گروه برای اختلافات موجود میان مجلس و دولت چه خواهد بود؟ این تنازعات چه تاثیری بر دینامیسم روابط قدرت میان نهادها و قوای حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیامدهای این نزاع برای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تصویری که از میان این تنازعات برای آینده‌ جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد چگونه است؟

ترکیب و نتایج کارگروه

این کارگروه متشکل بوده است از چهارده عضو یعنی محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقانی و احمد توکلی به نمایندگی از مجلس، الهام، عزیزی، میرتاج‌الدینی و بداغی از دولت، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی، از اساتید دانشگاه با سابقه‌ حقوقی و عضویت در شورای نگهبان، و علیزاده، عباسعلی کدخدایی و جنتی از شورای نگهبان.

پس از هجده جلسه، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و نمایندگان مجلس برداشت خود را از این جلسات عرضه کرده‌اند. روایت مجلس در یک گزارش بیست صفحه‌ای در پایگاه اینترنتی مجلس منتشر شد که عموما تخلفات قانونی دولت و امتناع از انجام وظایف را فهرست می‌کند: عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، استنکاف از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس، از میان بردن امکان بررسی بودجه با تاخیر در ارسال، ایجاد ابهام در تخصیص بودجه، واردات سوخت بدون مجوز مجلس، استنکاف از وضع آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات مجلس، خودداری از تخصیص بودجه بر اساس مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که فراتر از اختیار دولت است.

بنا به روایت کدخدایی (جام جم، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، گروه تشکیل شده در چهار حوزه به محدود کردن اختیارات مجلس پرداخته است:

۱- حوزه‌هایی که مجلس اصولا نباید به آنها وارد شود، مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است، و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد (برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی)

۲- دادن حق تذکر به مجلس به رئیس دولت (برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی)

۳- اجازه وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها به دولت بدون نیاز به بررسی مجلس (برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، و

۴- محدود کردن کمیسیون‌های مجلس در بررسی سوال نمایندگان از وزرا.

بدین ترتیب دستاورد این کارگروه، رسمیت و شفافیت یافتن کاهش اختیارات مجلس و فراقانون و غیر پاسخ‌گوتر شدن قوه‌ مجریه خواهد بود.

تغییر دینامیسم روابط قدرت

در گزارش چهار نماینده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف اعلام شد که با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون از سوال و استیضاح رئیس جمهور‌ صرف نظر شده است.

‌چرا مجلس از حقوق قانونی خود برای سوال از رئیس دولت و استیضاح وی استفاده نمی‌کند؟ اقتدارگرایان نظامی‌گرا که دولت نهم را در دست داشتند و بنا به روایت رسمی حکومت با بیست و چند میلیون رای دولت را به دست آورده‌اند دروغ‌های خود را باور کرده و خود را بیش از همه‌ گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی نماینده‌ مردم معرفی می‌کنند تا نهادهای دیگر را تحت کنترل خود قرار دهند. در اختیار داشتن قوه‌ قاهره برهان قاطع دولت است. و در این میان مجلس که مانع اصلی در پیشبرد اهداف دولت تلقی شده باید به نقش فرعی خود قانع شود.

هنگامی که محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد اصلاح‌طلبان در برابر مجلسی که اکثریت آن را در اختیار نداشتند (مجلس پنجم) چنین مدعایی را مطرح نکردند که بیش از قوای دیگر مردم را نمایندگی می‌کنند، چون بنای آنها این نبود که روابط قدرت را تغییر دهند. اما نظامی‌گرایان با اشتهایی که برای قدرت سیاسی و منافع ناشی از آن دارند در هیچ نقطه‌ای متوقف نخواهند شد.

به همین لحاظ باید به انتظار وضع حمل دیگری در نظام جمهوری اسلامی نشست. در صورت مقاومت نیروهای توسعه‌گرا و سنت‌گرای اقتدارگرا در برابر نظامی‌گرایان این وضع حمل با تنش همراه خواهد شد، همچنان که وضع حمل سال ۱۳۸۸ با یک بحران گسترده همراه شد.

ساختار حقوقی

ساختار حقوقی نظام‌های سیاسی حتی اگر در دوره‌هایی با ساختار واقعی قدرت متناسب نباشد در طول زمان با آن تناسب پیدا می‌کند.

در حکومت نظامیان و امنیتی‌ها در ایران امروز قانون اساسی موجود کاملا ناهمسازی به نظر می‌آید. از همین جهت نهادهایی مثل مجلس یا مجمع تشخیص شان نزول خود را از دست داده‌اند و به‌تدریج در حوزه‌ قانونی نیز مابه‌ازای این تحول واقعی رخ خواهد نمود. دولت خود در مقام تشخیص مصلحت قرار دارد و مجمع در پنج سال گذشته عملا نقش و تاثیری نداشته است.

مجلس نیز پس از واگذاری حق نظارت و قانون‌گذاری خود در نهادهای تحت نظر رهبری باید از حق نظارت و قانون‌گذاری در حوزه‌ قوه‌ مجریه نیز بگذرد. در این حال غیر از نام چیزی برای مجلس باقی نخواهد ماند. با آن روز فاصله‌ زیادی نداریم. نقش مجلس تا آن حد کاهش یافته که گاه مجلس به خاطر فقدان دستور جلسه تعطیل می‌شود. (تعطیلی مجلس به خاطر نداشتن دستور کار، الف، ۱۶ آذر ۱۳۸۹)

چشم‌انداز آینده

با فرض تداوم روندهای موجود، در ساختار حقوقی متناسب با ساختار واقعی و موجود قدرت تنها نامی از نهادهای انتخابی (مجلس) و مبتنی بر عقل جمعی (مجمع تشخیص) خواهد ماند.

ولی فقیه و معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) که در انتخابات مهندسی‌شده منصوب خواهد شد با اتکا به قوای قهریه حکم خواهند راند و شورای نگهبان تنها به صورت ابزار برای بیت رهبری و دولت عمل خواهد کرد. شورای نگهبان نهادی مورد نیاز در ساختار حقوقی تازه خواهد بود، اما ترکیب آن به نفع روحانیون و غیرروحانیون امنیتی و نظامی تغییر خواهد کرد.

مجلس به شورای مشورتی رهبری تغییر کارکرد خواهد یافت و نقش نظارتی و قانون‌گذاری مستقل آن حذف خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز به سمت انحلال خواهد رفت، چون دستگاه رهبری اصولا نیازی به آن نخواهد داشت و اصولا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش نخواهد آمد (مثل دوران مجلس هشتم و نهم) تا نیازی به مجمع باشد.

تشکیل سمینار شخصی و اختصاصی «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت» در بارِ عام رهبری و بعد از آن تاسیس مرکز تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در ریاست جمهوری برای جانشینی این الگو به جای «سند چشم‌انداز» گامی است از سوی خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد برای آن که مجمع تشخیص مصلحت را بی‌اعتبار و بی‌استفاده کنند.

با شکل‌گیری این مرکز در دولت، وظیفه تعیین سیاست‌های کلی کشور و نیز تدوین چارچوب برای اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله که قبلا به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بود به نهادی محول می‌شود که نخستین گردهمایی آن در دهم آذرماه ۱۳۸۹ در دفتر رهبری تشکیل شد. این سمینار اختصاصی و سخنان خامنه‌ای در آن نمایانگر این نکته است که خامنه‌ای بیش از دو دهه بر نظامی حکومت می‌کرده که سررشته‌اش را کاملا به دست نداشته و اکنون خود را قدرت مطلقه‌ آن احساس می‌کند.

مجید محمدی - جامعه شناس

behnam2009 - انگلستان - لندن
این یعنی تحلیل. نه چرندهایی که نبوی می نویسه.
پنج‌شنبه 18 آذر 1389

farhad352 - ایران - تهران
. در ایران امروز تنها گداعلی است که تمامی مملکت را با خودش هنگام تولد آورد و صاحب این ملک و ملت است و به . خود حق میدهد که هرجایی را بخواهد احداث کند (زندان ها)ببندد(دانشگاه ها)تجاوز کند (در زندان ها)اخاذی . کند(وثیقه آزادی پس از شکنجه در زندان ها)و .. یا منحل کند و فقط ظاهر آن را حفظ کند (نظیر مجالس . نمایندگان دست بسینه متملق و تسلیم گدا علی تازی زاده رئیس حکومت قتل و غارت که پس از خمینی ملعون به او واگذار شده است ، مال خودش است و تمامی آن مردم دور تا دور او هم که دبوار گوشتی حفاظت وجود منحوس او را عهده دارند و سنگ چاکری برای این رهبر بیشعور و دیکتاتوربه سینه میزنند شعور فهمیدن آزادی و آزادگی و حقوق ایران و ایرانی را ندارد. ای دوصد لعنت بر اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم یزدی ملا ی جن تتیی و ابلهی نژاد و تمامی باجگیران و عربده کشان و قاتلان متجاوز به حقوق مردم ایران در این حکومت منحوس !
پنج‌شنبه 18 آذر 1389

123 - ایران - تهران
بابا یکی نیست ...به این مجلس انگلیسی آخه ایران سروته اش چقدره که یه مجلس یه شورای نگهبان یه مجمع تشخیص یه خبرکان و......هزار نفر برای یه سری آدم فلک زده تصمیم می گیره البته مردم نتیجه شو بهتر می بینن والا اگه فردا احمدی نژاد در همه شون بماله هیچ اتفاقی نمی افته شر یکسری از سر مردم کوتاه میشه بهتر .
پنج‌شنبه 18 آذر 1389

a.ahooraei - المان - کلن
اینو میگن خلیفه گری, چیزی که زمان ابومسلم خراسانی و عرب افکار بعد از سرنگونی خلفای اموی به امام جعفرشون پیشنهاد کرد که خلیفه شو اما از ترس عمو زادگانش عباسیان و پس مانده های امویان قبول نکرد و حالا بازماندگانشون میخوان این طریق را از سر بگیرند. حالا هی یکعده ارواح عمشون بگن این حکومت ایرانیه و زمامداران ایرانی هستند. اینها عربند عزیزان چرا کسی نمیخواد اینو بفهمه! اینها قرنها دنبال این بودند و بدست آوردند.
پنج‌شنبه 18 آذر 1389

mohsen_raja - ایران - تهران
123 - ایران - تهران// من با کمال میل این کار رو انجام می‌دم! من که همیشه اینکار رو با بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب انجام می‌دم، زحمت نمایندگان رو هم می‌کشم!
جمعه 19 آذر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.