علی صالحی جایزه داوران شعر نیما را نپذیرفت : مردم با آبرو گرسنه‌اند،جایزه‌ها را بگذارید برای بعد.

علی صالحی جایزه داوران شعر نیما را نپذیرفت :
مردم با آبرو گرسنه‌اند، با سیلی رخسار؛ سرخ می‌کنند.
جایزه‌ها را بگذارید برای بعد.عزت مردم در اولویت است.

ایلنا: اگر عادت کرده‌ایم به گفتگویی درباره شعر و کم و کیف آن؛ این‌بار سیدعالی صالحی موضوعی تازه را برای گفتگو انتخاب می‌کند، تجربه‌های او از مرگ و لحظاتی که رو به پایان هستی می‌رود حتی اگر در نیمه‌ی راه تقدیر این باشد که بازگردی و هنوز ادامه بدهی. با صالحی در ادامه از روند درمان و مدارا سخن به میان رفت و از جایزه‌ای که قبول نکرد و جایزه صالحی که بنا نشده؛ تعطیل شد آن‌هم به درخواست خودش.
هفتة نخست مهرماه امسال، مراسم جایزه نیما در تهران برگزار شد. مجموعه شعر «انیس..» کتاب برگزیدة داوران بود، اما سیدعلی صالحی در این مراسم حاضر نشد و جایزه را نپذیرفت. از قول ایشان یادآوری شد که صلاحی هیچ جایزه‌ای را ـ در وطن ـ و در این شرایط نمی‌پذیرد. گفتگو را با ما بخوانید...

* بعد از آن سکتة سنگین، احوال عمومی‌تان چطور است و مراحل درمان چگونه طی می‌شود؟
ــ‌ ممنون‌ام. حدود شش ماه پیش که در بیمارستان به دیدنم آمدید، همه و ازجمله علم پزشکی از بازگشت‌ام به زندگی نومید شده بودند. با این حال، روز سوم در c.c.u یک شعر کوتاه سرودم. توان گشودنِ پلک‌ها در من نبود، اما به شدت زنده بودم، پرامید و انگیزه. من راهی جز زنده ماندن نداشتم. طبیعی است که بعداز یورشِ آن مرگِ ناروا، دچار کاستی بشوم، ضعف جسمی، درد، تحمل روی یک مُشت قرص و ... نتیجة آن حادثة به شدت بی‌رحم است، اما من به زانو در نمی‌آیم. تسلیم شدن تقدیر من نیست. آن قدر همه را دوست می‌دارم که زورم می‌آید بمیرم. فعلاً با «دارو» و «دارو درمانی» طی طریق می‌کنم.

* گاهی «محیط» و «شرایط» تحمل‌ناپذیر می‌شود. آیا تجربة این رنج، نتیجة چنین روندی برای شما بوده است؟
ــ صبوری هم حدی دارد. هرچه اهل مُدارا و تحمل باشی، سرانجام یک جایی «غفلت» می‌کنی، و خود علیه خود بر می‌خیزی. یک لحظه بود. ساعتِ حدود هشت و نیم شب. تابلوی نقاشی‌ام ـ به نام دندان ببر ـ درحال اتمام بود، ناگهان انگار یک مین در سینه و در قلب‌ام منفجر شده است. از آن لحظه تا ساعت سه بامداد، سه مرتبه به هوش آمدم و باز فرو ریختم. از همة مسئولین بخش c.c.u بیمارستان لبافی‌نژاد ممنون‌ام. اما واقعاً سکته خبر نمی‌کند، من هم در مقابل، او را خبر نکرده، سیگارِ لعنتی را کنار گذاشتم.

* در این دوره سخت که با مرگ روبه‌رو شده بودید، به چه فکر می‌کردید؟ ترس هم حضور داشت؟
ــ‌ طی چند روز نخست، تحت تأثیر داروهای ضددرد و هم آرامش بخش، مطمئن بودم که کارم تمام است. از کسانی که در زندگی با آنها برخورد داشتم؛ در دل‌ام عذرخواهی کردم، بویژه از مادرم که آن زمان در قید حیات بود. نگران دخترانم بودم، اما با خود حرف زدم، آنقدر که توانستم خودم را دوباره پیدا کنم. فهمیدم این خرده نومیدی ربطی به وجود پرامید من ندارد، تأثیر داروست. به سرعت به خودم آمدم، خلاص و مهیا برای ادامة شعر، زندگی، امید، دوست‌ داشتن، مردم، عشق، آزادی.

* حمله‌ی سختی بود اما این سختی و حمله را پشت سر گذاشتید. مرگ شوخی ندارد. حالا پرسش‌ این است که تردید میان بودن و نبودن را چگونه تجربه کردید، در لحظة سخت احتضار، شاعر مردم ما چه احوالی داشت؟
ــ‌ بار اول نبود، پیشترها چندین بار عیناً مرگ را تجربه کرده‌ام؛ تصادف، حوادث، بیماری‌ها، تا سکتة قلبی و بعد مغزی سال 1375، و تا امروز. یک حال خاصی دارد آن لحظه، تا رسیدن مدت درد. دیگر درد نداری! مسئولیت دربرابر دیگران برای من مهم است و کارهای ناتمام، وگرنه مرگ، برادر من است. تا دلش می‌گیرد، سری به من می‌زند. آن لحظه‌ای که آرام‌آرام جهان را فراموش می‌کنی، از شدت شادی، دوست نداری به زندگی برگردی. نوعی کیف دُخان است یا شوق رسیدن به ملکوت، من نمی‌دانم، اما هر بار که از خط قرمز مرگ عبور کرده‌ام، از شعف و سرمستی، یادم رفته حکایت چه بوده است.
من عمیقاً می‌دانم زیستن در جهان ماده و این دارفانی، چقدر دردآور و دشوار است. درک این حقیقت آسان نیست. باید مرگ را دور بزنی تا دریابی روایت من از زندگی چیست؟

* روی جهان‌بینی شما اثر گذاشته این تجربه؟ اگر آری، مصداق عینی‌اش را در کدام کلمه می‌یابید؟
ــ با تمام وجود «بی دروغ» زیستن، خداحافظ چانه زدن‌های هزار حرف! تمرین رهایی، نعمت بزرگی است. آدم از رویِ خودش می‌گذرد.

* هفتة اول مهر ماه اعلام شد شما برندة جایزه نیما شدید و دفتر شعر شما «انیس...» کتاب برگزیده اعلام شد. چرا این جایزه را نپذیرفتید؟ ادامه و یا یکی از نشانه‌های پرهیز از جهان است؟
ــ انتهای تحلیل این موضوع، نشان می‌دهد که این حرف درست است. اما من خواستم به نفع شاعران نسل‌های بعدی کنار بروم. من جایزه‌ام را سال‌هاست که از دستِ مردم گرفته‌ام. من به شیوة صوفیان عقب‌مانده از جهان نبریده‌ام. اما بعضی امور که زمانی مهم به نظر می‌رسیدند، در این سن و سال بی‌هوده می‌نمایند. در واقع نوعی حوصلة عمیق جای آن همه آرزوی شتابزده را گرفته است. دیگر برای خودم چیزی نمی‌خواهم، خاصه این جوایزِ وطنی که بیشتر به «حبة قند» می‌مانند تا انگیزه‌ای درخور. البته که دفاع می‌کنم از جایزه، از تشویق، از ایجاد سبب و راه، بویژه برای نسل‌های جوانتر. اما باید مراقب بود و به نیت‌های مخفی در پسِ پُشت بعضی جوایز حبه قندی دقت کرد. امیدوارم همة نیت‌ها خیر باشد، مسئله، مسئلة آبرو و شرفِ قلم است. سلامت جامعة فرهنگی برای امثال من یک اصل خلل‌ناپذیر است. به شدت نگران از کف رفتن این سلامت هستم. می‌ترسم فشارهای مضاعف اقتصادی، فقر و تهی‌دستی. عالی‌ترین میراث این مردم یعنی فرهنگ و معرفت ملی را نابود کند. گاهی نشانه‌هایی می‌بینم که تن‌ام می‌لرزد. انسان ایرانی اهل این همه دروغ نبوده است!

* شما مؤسس چندین کارگاه شعر بوده‌اید، آیا این ایام، با وجود ادامة کسالت، کار با شاعران جوان را ادامه می‌دهید؟
ــ گاهی از شدت ضعف، میان راه تلوتلو می‌خورم، اما دست بردار نیستم. فرزندان مستعد و شریف من کم نیستند. باید زنده بمانم، کار و کار و کار...! کارگاه شعر ادامه دارد، سرِ کلاس یکی دوبار تب داشته‌ام، اما به دوستانم در کارگاه نگفتم. نباید بُرید. امید، راه امید ادامه دارد.

* و آموزگارتان در این مسیر پایداری چه کسی است؟
ــ مردم. همین مردم شریف، بزرگ، شکست‌ناپذیر.

*دوستان و هوادارانی خواسته‌اند جایزه‌ای به نام «صالحی» بنیان بگذارند اما مخالفت کردید و حتی قدغن، چرا؟!
ــ مردم با آبرویِ ما گرسنه‌اند، با سیلی رخسار خود را سرخ می‌کنند. در این شرایط شرف شکن، دادن و گرفتن جایزه، یعنی تأیید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. الآن عزتِ مردم در اولویت است. جایزه شعر یعنی چه؟! شجاعتِ اخلاقی حکم می‌کند اندکی هشیار باشیم و تحلیل درستی از شرایط به دست دهیم.

*طی این دورة مداوا، بعداز کتاب شعر موفق «انیس...» دیگر چه کارهایی کرده و چه آثاری در دست تهیه دارید؟
ــ دفتر «ما نباید بمیریم...» منتشر خواهد شد، انتشارات نگاه مسئول آن است. و مجموعه شعر «ردپای برف...» که امیدوارم بعد از سه سال انتظار مجوز، لااقل تکلیف‌اش روشن شده باشد. برگزیده غزلیات حافظ با عنوان «غزل‌ غزل‌ها» همراه با تابلوها و طرح‌های چهار رنگ، امسال ازسوی انتشارات «جان شیفته» به سامان می‌رسد. رباعیات خیام را نیز کار کرده‌ام، به همین ناشر تعلق دارد. طرح و تابلوهایی که کار کرده‌ام، این دفتر را آرایشی تازه بخشیده است.

* کاری هست که هنوز به ناشر نسپرده باشید؟
ــ دفتر شعر تازه‌ام، کم حجم اما خاص. اخیراً ناشر معتبری خواسته که این دفتر را به ایشان بدهم. مسیر روشن نیست. باید صبر کرد. این دفتر هم می‌رود خاک می‌خورد در انتظار مجوز.

* و حتماً تجدید چاپ هم دارید!
ــ چاپ چهارم گزینه شعرم از سوی انتشارات مروارید، به زودی منتشر می‌شود. در مرحلة چاپ است.

* متشکریم از شما و این فرصت.
ــ زنده باشید!

2oktor - ایران - قم
درود بر تو شاعر دوستداشتنی که من تا بحال نمیشناختمت . به امید روزی که ریشه دروغ از ایرانزمین کنده شود .
جمعه 16 مهر 1389

Black Chador - امریکا - ولدن
یکی ازبهترین حرفهاش: " انسان ایرانی اهل این همه دروغ نبوده است! ". بله قربان این دروغگویی با حمله دوم تازی صفت ها به ایران با رهبری خمینی بچه باز و زیر چتر اسلام و قران شروع شد. ایرانی ها برای زنه ماندن مجبور شدن دو شخصیتی بشن. یک شخص دروغی اسلامی در محل کار ومدرسه ویک ایرانی در خانه. متاسفانه بخاطر نیاز به بقا کم کم خیلی از این افراد شخصیت ایرانی خود را برای ساندیس مجانی قربانی علی چکه ای و پوشک خیسش کردند.
جمعه 16 مهر 1389

a_bamdad - ایران - تهران
زنده باشی خالق ریرا
جمعه 16 مهر 1389

KOREA - کره جنوبی - سئول
جدا احسنت به شما شاعر بزرگ گمنام اما با یک دنیا شعور و معرفت از خداوند متعال برایت شفای عاجل را خواستارم .
جمعه 16 مهر 1389

Azadikhah - هلند - تکسل
درود به شرفت
جمعه 16 مهر 1389

amir pishro - ایران - تهران
خیلی مردی شما یه دونه باشی
جمعه 16 مهر 1389

porharfi - هلند - آرنم
از مدیریت گرامی سایت خواهش میکنم یه گوشه کوچکی هر روزه به آثار ِ. هنرمندان اختصاص دهید تا بیشتر شناخته شوند ..ما (بیشتر از همه خود من تشنه) بخوانیم و حظش را ببریم ..و سپاسگزار مدیر گرامی و مسئولان. باشم (باشیم)
جمعه 16 مهر 1389

طاطا - ایران - ایران
" حال همه ما خوب است اما تو باور مکن" زندگی کردم با دو آلبوم "نامه ها". و "نشانی ها" با صدای ماندگار و زیبای خسرو شکیبایی نازنین.
جمعه 16 مهر 1389

طاطا - ایران - ایران
چهارده سال پیش که اهواز زندگی میکردم تنگ غروبی پاییزی برای خرید به کتابفروشی بزرگ فلکه انقلاب اهواز رفتم وقتی وارد کتابفروشی شدم صدای نازنین خسرو شکیبایی رو به هنگام دکلمه این قطعه از شعر آلبوم نامه ها شنیدم : حال همه ما خوب است اما تو باور مکن . صدای افسونگر خسرو نازنین موسیقی دیوانه کننده انیو موریکونه و شعر زیبای سید علی صالحی باعث شدکه من فراموش کنم که برای خرید چه چیزی وارد کتابفروشی شدم. همانجا کاست رو خریدم و سریع برگشتم به ماشین و به همسرم گفتم بیا بی خیال خرید بشیم و دوری بزنیم و حالی کنیم . از آن روز به بعد گوش دادن به این دو آلبوم شد عادت هرروزه ی من. چه روزایی بود
جمعه 16 مهر 1389

surena1611 - المان - اشتوتگارت
ایکاش یک ذره ناچیز از این شرف و غیرت توی جانوران ولی وقیح بود. درود بر چنین انسانهای بزرگی که شخصیت خودشون رو به لجن و کثافت این رژیم آلوده نمیکنن. واقعا به چنین ایرانیان بزرگ منشی افتخار میکنم و در برابرشان سر تعظیم فرود میاورم. پاینده ایران.
جمعه 16 مهر 1389

traffic - ایران - آبادان
در این شرایط شرف شکن، دادن و گرفتن جایزه، یعنی تأیید همین شرایط. شرم‌آور نیست؟ این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. حال ما ؟ چندان هم خوب نیست...
شنبه 17 مهر 1389

zari goli - ایران - کرمانشاه
شرف تو، آبروی من است! درود بر توووووووووووو....
شنبه 17 مهر 1389

tnttnt59 - ایران - تهران
درود بر تو مرد نازنین
شنبه 17 مهر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.