نامه مهدی کروبی به ملت ایران: رفتارهای اخیر جناح دیکتاتورمآب تمامیت‌خواه، ناشی از یأس و ناامیدی است


نامه مهدی کروبی به ملت ایران:
رفتارهای اخیر جناح دیکتاتورمآب تمامیت‌خواه، ناشی از یأس و ناامیدی است

سایت کلمه : چه کوته فکرند که چنین گمان باطل می برند. فکر می کنند با حمله به مساجد وخانه بزرگان، زندانی کردن یاران خمینی کبیر،به زنجیر کشیدن نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و روشنفکران خیر اندیش وایجاد رعب و وحشت در زندان ها و جامعه، می توانند در برابر نسیم بهاری و شکوفائی اجتماعی ایران سد و مانعی ایجاد کنند


کارهای ابلهانه‌ای مثل حمله به منزل اینجانب نشان می‌دهد که اولیاء امور تسلطی بر اعصاب و روان خود ندارند

مهدی کروبی با انتشار نامه ای خطاب به ملت ایران، حمله به منزل خود و ایجاد ناامنی برای همسایگان را ناشی از یاس و ناامیدی جناح تمامیت‌خواه دانست و از کسانی که در این مدت با وی ابراز همدردی کرده‌اند، تشکر کرد.

کروبی در بخشی از این نامه آورده است: «در ماجرای حملات وحشیانه شب های قدر دیدیم که ابتدا مزدبگیران را افراد مؤمن، متعهد و ولایت مدار قلمداد کردند و با حضور فرماندهان نیروی انتظامی و سیاسی منطقه در صحنه، مهر تائید بر این ادعا زدند. اما وقتی دیدند که نقشه های شان بر آب شد و حاصلی نبردند و با طرد و نفرت مردم ایران و جهانیان مواجه شدند طی اطلاعیه ای این عناصر را خودسر، بی تدبیر و بی بصیرت نامیدند. عده ای خودسر؟ آری، عده ای خودسر که نیروی عظیم اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و نظامی که مدعی کنترل جهان است از شناسائی و تنبیه آنها عاجز می ماند. آنچنان ناشیانه می خواهند دروغ را با دروغ پاک کنند که نمی توانند دم خروس تزویرشان را از پس پشت قسم حضرت عباس خوردن های شان پنهان نگه دارند. و البته این عاقبت مکرکنندگان است که خدا مکر انها را به خودشان برمی گرداند.»

به گزارش کلمه به نقل از سحام نیوز، متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

ملت شریف و آزاده ایران

شما خود ناظر و شاهد بودید که در روزهای گذشته به خصوص در لیالی مبارک قدر، اوباشی با هدایت و سازماندهی عده ای از خدا بی خبر و بی منزلت، با سلاح گرم و سرد بی شرمانه به منزل و مأوای این خدمتگزار کوچک شما حمله آوردند و با ما و همسایه های صبورمان چنان کردند که قلم از شرح و بیان آن عاجز و شرمسار است؛ الحق که این عده قلیل روی شعبان بی مخها و اوباش درباری را سفید کردند و ورقی زرین بر کارنامه ننگین آنها افزودند. در شب های رمضان آداب شریعت را به نام ولایت منکوب کردند و روزه خود را با فحاشی افطار کردند. به سنگ پراکنی بسنده نکردند و تیراندازی کردند؛ از در و پنجره بالا رفتن گویی نمی توانست نمایانگر شخصیت شان باشد که علاوه بر آن، به کتک زدن محافظین مظلوم و وظیفه شناس و برخی دوستان و آشنایان و سلب امنیت از ساکنین منطقه نیز مبادرت کردند؛ شعارهای بی محتوا و عربده کشی های سخیفانه گویی کم بود که فحاشی های خارج از عرف ِ اوباشی را نیز بدان اضافه کردند. رای مردم خوردن و پرسش کنندگان را به گلوله بستن و منتقدان را به زندان انداختن و مطبوعات را دهان دوختن کم بود که رمضان و لیالی قدر را درجمهوری اسلامی سی سال پس از انقلاب اسلامی چنین به خیال تثبیت قدرت خود بی حرمت کردند.

ملت صبور ایران

ظاهر امر چنان است که از خدا بی خبران تازه به قدرت رسیده، یک شهروند منتقد را هدف حمله خود قرار داده اند، اما چه جای انکار است که رفتار سبعانه و سخیفانه آنها،انسان و آزادی انسان و اصل اسلام و انقلاب اسلامی و حیثیت ایران و ایرانی را نشانه گرفته است. که اگر چنین نبود، این همه اتکا به عناصر بی بصیرت و خودسر از چه ناشی می شد ؟! آنها بی شک با مهدی کروبی کاری ندارند، با آرمان انقلاب که همانا آرمان مردم شریف و آگاه، آرمان اندیشمندان و آزاد اندیشان این دیار، آرمان دانشجویان و دانشگاهیان، آرمان جوانان خسته از ریا و تزویر و دروغ، آرمان شهیدان و به خون افتادگان این مرز و بوم بوده است ، سر ستیز و جنگ دارند. امروز همگان آگاهند که این بدخویان بر آنند تا آشیان بلبل را به لانه زاغ و زغن زبون و پلشت خود تبدیل کنند و سکوتی قبرستانی را بر ایران اسلامی حکمفرما سازند.

دستان مردم انقلابی و خداجوی ما را به هر طریق ممکن بسته اند و آن دستانی را که نتوانسته اند ببندند به پشت میله های زندان فرستاده اند و در مقابل اما دست این از خدا بی خبران را چنان باز گذاشته اند تا هر انچه از سبعیت و درنده خویی می توانند را به نمایش بگذارند. از خود می پرسم این انقلاب را چه شده است که امروز قوای امنیتی و انتظامی ودستگاه قضائی و مدیریت این کشور هفتاد میلیونی، در کنترل چندمزدور، این همه ضعف و زبونی نشان می دهند و جهان و جهانیان را به استهزای مردمی با فرهنگ وامی دارند ؟ البته پاسخ روشن است. آنکه از مردم برید راهی نخواهد داشت جزآنکه به چند قداره بند باج گیر دلخوش کند و این سرنوشت آنهایی است که زورگویی را جایگزین مردمسالاری می کنند و آرای مردم را کاغذ باطله می پندارند. به راستی که این عذابی الهی است که آنها را چنین بی آبرو و هویدای وجودشان را بر مردم آشکار کرده و طشت رسوایی شان را از بام انداخته است. طنز ماجرا اما آنجاست که این جماعت قلیل با چنین رفتارهایی سخیف، ساده دلانه گمان می برند که می توانند مهدی کروبی را با بی شرمی ها و اذیت و آزارهای کودکانه شان، در دفاع از مردم و آرمانهای انقلاب مایوس کنند.

مردم شریف ایران

اینجانب از عنفوان جوانی با اتکا و ایمان به خداوند متعال و شاگردی امام راحل در مقابل حکومت طاغوت با همه سختیها و رنجها ایستاده ام؛ و خدای را سپاس و منت می گذارم که تا کنون نیز توفیق آن را داشته ام که بر این عهد و میثاق خویش پایدار بمانم. آنچنانکه زندان و شکنجه های شاه ستمگر، مرا از میدان به در نکرد، مسند صدارت و قدرت نیز همچون عده ای چشمان او را کور نکرد، و اکنون نیز جور و ستم حرمت شکنان موجب تسلیم و سکوت او نخواهد شد. و البته آنکه با آزادی انسان پیمان بندد را چه باک که بر سر این پیمان جان به جان آفرین نیز تسلیم کند و از این زندان سکندر رخت بر بندد و تا ملک سلیمان دست افشان و پای کوبان برود. اما آنها را ببین که خیال می کنند با این نمایش های مبتذل و ارعاب های کودکانه، کروبی را از میدان به در می کنند و او از ترس مرگ تب می کند؛ حال آنکه او صبر و استقامت را در رکاب خمینی کبیر آموخته است و جوانی اش را با او، در کنار او و با آرمان های او به پیری رسانده است، و امیر الحاج خمینی و نماینده وی در سرپرستی و نگهداری فرزندان شهدای انقلاب اسلامی ایران بوده است. عده ای از خدا بی خبر گمان می کنند که مهدی کروبی می تواند انحراف انقلاب اسلامی را شاهد باشد و دم بر نیاورد و اسلام را ذلیل ببیند و با ارعاب به کنجی بخزد و عافیت بجوید. چه کوته فکرند که چنین گمان باطل می برند. فکر می کنند با حمله به مساجد وخانه بزرگان، زندانی کردن یاران خمینی کبیر،به زنجیر کشیدن نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و روشنفکران خیر اندیش وایجاد رعب و وحشت در زندان ها و جامعه، می توانند در برابر نسیم بهاری و شکوفائی اجتماعی ایران سد و مانعی ایجاد کنند؟آنها البته ترسیده اند که نتوانند با نسیم بیداری و آزادی مردم مقابله کنند و از همینروست که راه ارعاب پیش گرفته اند. چرا که آنکه می ترسد، می ترساند.

مردم آزادیخواه ایران

ما نیک واقفیم که در جناح دیکتاتورماب تمامیت خواه چنان یاس و ناامیدی، تفرقه و تشتت،و سر در گمی و عدم برنامه ریزی ای حکم فرماست که بروز چنین رفتارهای ابلهانه ای از جمله نتایج همین یاس و ناامیدی است. واقفیم که اولیا امور تسلطی بر اعصاب و روان پریشان خود ندارد و از داشتن برنامه ای برای اداره کشور حتی در ابتدائی ترین سطوح آن محرومند و بارزترین نمونه آن همین حمله های ناشیانه و به بند کشیدن خبرگان و نخبگان این ملت است. در ماجرای حملات وحشیانه شب های قدر دیدیم که ابتدا مزدبگیران را افراد مؤمن، متعهد و ولایت مدار قلمداد کردند و با حضور فرماندهان نیروی انتظامی و سیاسی منطقه در صحنه، مهر تائید بر این ادعا زدند. اما وقتی دیدند که نقشه های شان بر آب شد و حاصلی نبردند و با طرد و نفرت مردم ایران و جهانیان مواجه شدند طی اطلاعیه ای این عناصر را خودسر، بی تدبیر و بی بصیرت نامیدند. عده ای خودسر؟ آری، عده ای خودسر که نیروی عظیم اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و نظامی که مدعی کنترل جهان است از شناسائی و تنبیه آنها عاجز می ماند. آنچنان ناشیانه می خواهند دروغ را با دروغ پاک کنند که نمی توانند دم خروس تزویرشان را از پس پشت قسم حضرت عباس خوردن های شان پنهان نگه دارند. و البته این عاقبت مکرکنندگان است که خدا مکر انها را به خودشان برمی گرداند.

ملت شریف ایران

در پایان وظیفه خود می دانم از عزیزانی که از سراسر ایران و دنیا با تماس ها و رفت و آمدها و پیگیری های مکررشان جویای سلامتی بنده و خانواده ام شدند و همچنین از همسایگان مهربانی که صبورانه عربده کشی های مشتی از خدا بی خبر را شنیدند و تحمل کردند، تشکر و عذرخواهی کنم؛ و همچنین باید که از وظیفه شناسی و درایت محافظین خود و در رأس آنها جناب سرهنگ یاری که شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اکنون در محاصره کامل قرار دارد و از دیدار و ملاقات و گفتگو و حتی مراجعه به پزشک قانونی برای گرفتن طول درمان محروم شده است قدردانی کنم و از خدای بزرگ عقلانیت و درایت را برای آمران و آگاهی و بصیرت را برای مهاجمان مسئلت کنم.

ما با نشاط و امیدوار به لطف پرودگار، راه سبز امید به آزادی را با قدم های استوار خویش ادامه داده و دست در دست هم به پیش می رویم و هوشیارانه مراقبیم تا این دون صفتان، راه اعتراض مسالمت آمیز و انسانی ما را به خشونت و خون ریزی نکشانند. چنین نمایش های کودکانه ای نیز نه تنها راه ما را سد نخواهد کرد که برعکس بر ایمان ما به راهی که دنبال می کنیم خواهد افزود: راه مبارزه با دروغ و سبعیت و قلدرمآبی.

سبحانک انت الذی لا اله الا انت انی کنت من الظالمین

مهدی کروبی

۱۷/۶/۱۳۸۹

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
شاگردی امام //راحل // خمینی در مقابل حکومت طاغوت!!!!! . امام راحلت که از نظر سواد یک الاغ صد طبقه بود شما شاگردش بودید????جنایت که هیچ.
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

ali bidin - ایران - ساری
تمام نامه یکطرف ترجمه آن متن عربی در انتهای نامه یعنی اینکه خدایا من هم از ستمگران بودم! شیخ دمت گرم که قبول داری قبلا از اینها بوده ای و الان راهت را جدا کرده ای. خدا شاهد است اگر این عبا و عمامه را برداری اسطوره ملی خواهی شد و جاودانه می شوی.
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
سبحانک انت الذی لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. اخوند اخوند است همین!!!!!!!!
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

bavar88 - هلند - امستردام
بابا هیچ کاری نمی تونید بکنید جز نامه نوشتن
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

zamanphp - ایران - اصفهان
زنده باد شیخ مهدی کروبی
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

bavar88 - هلند - امستردام
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس : داغ بردگی که خمینی بر پیشانی یکایک شما خاینین به ایران و اسلام کاشته حالا حالا باید سوزش ان نمایان باشد. دیدید که چکونه از خانه محقر خود تونسته دنیا را تکان دهد که شما با این همه امکانات نمی تونید خدشه ای بر ان وارد سازید/ ارزوی رفتن به ایران را باید به گور ببرید. ........ههههه
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
bavar88 - هلند - امستردام . تو به شغل شریف پادوئی ملایان و اسلامت بپرداز ای کیو.فضولی موقوف.
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

Black Chador - امریکا - ولدن
همه چیزی که گفتی خوب فقط اسم اون ملای کثیف خمینی رو دیگه نیار.
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

alexxx - اتریش - وین
حاج اقا یادتون میاد تو حوضه علمیه , اون زمان در ساعات فراقت بهر تنوع این بازی تکرار مکرر میشد. حتما یادتونه. پس چرا معطلید? اونروز شوخی بود امروز جدیش کنید. باز کنید عمامه ها را و برهنه کنید تن های گناه کار را, و حلق اویز کنید یکدگر را. سیدعلی که یه دست بیشتر نداره یک دست هم که صدا نداره, اقا بنداز عمامه رو دور حلقومش کارش رو یکسره کن . مطمئنا باعزای پاداشت مردم با شما کار نخواهند داشت و میبخشند گناهانتان را. من بودم میکردم فکرش رو بکن , چه باری از دوش دنیا ورداشته میشه. من التوفیق.
جمعه 19 شهریور 1389

alexxx - اتریش - وین
bavar88 حدس میزنم یه جورایی به حماقت و برباد رفتگی خودت اگاهی پیدا کردی, به قول معروف در مرحله ای قرار گرفتی که نه میتونی قورتش بدی, نه میتونی تف کنی بیرون. برای اینکه میخندی. قمارباز چه جوری موقع باختن دق نمیکنه? دقیقا". اینجور خودت رو تسکین میدی? باز هم در اشتباهی بدون هر کجا جلو اشتباه کردن رو بگیری درست عمل کردی. پس تا کاملا" دیر نشده راه حقیقت رو پیشه کن, و از شیاطین حاکم بر ایران, از اجنبیان تازی, بدوهای سوسمارنشان رو بگردان که به عذاب وجدان گرفتار نشی. اگر هنوز داری. ارزوی امرزش برایت میکنم, هموطن اغفال شده !!!  
جمعه 19 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
bavar88 - هلند - امستردام . بدبخت جاسوس فکر کردی 4 ساختمان مدرن در ایران شد پیشرفت ایران اسلامی مال خودت من فقط دلسوز جوانان اسیر داخل و جنایات دین ننگینت در وطنم هستم و یک ایرانی موفق در خارج خاطرت جمع ای کیو
جمعه 19 شهریور 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.