مستشار دادگاه تجدیدنظر : رای کمیته استیناف درست و ادعای دایی مخدوش و محکوم به بطلان است


مستشار دادگاه تجدیدنظر :
رای کمیته استیناف درست و ادعای دایی مخدوش و محکوم به بطلان است

مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران با منطقی خواندن حکم کمیته استیناف درباره پرونده دایی و فدراسیون فوتبال، ادعای سرمربی پیشین تیم ملی را از نظر حقوقی محکوم به بطلان دانست.

سید عباس موسوی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران درباره پرونده علی دایی و فدراسیون فوتبال با ادله حقوقی معتقد است که علی دایی برای سال دوم و سوم قرارداد خود با فدراسیون فوتبال نباید حق الزحمه ای دریافت کند.

وی در این زمینه به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس گفت: در برنامه تلویزیونی نود به صورت خیلی ناقص و ابترانه در مورد این پرونده صحبت شد و به گمان اکثریت با دیدن این برنامه حق به علی دایی داده شد اما طبق قوانین حقوقی که در زیر می آید، علی دایی برای سال دوم و سوم قرارداد خود نباید دستمزدی همانند دستمزد سال اول خود را طلب کند و باید بابت روزهایی که در سال دوم قرارداد خود برای تیم ملی کار کرده است، اجرت بگیرد.

متن داله حقوقی موسوی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران که برای خبرگزاری فارس ارسال شده، به شرح زیر است:

" با توجه به حدوث اختلاف بین سرمربی سابق تیم ملی جناب آقای علی دایی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاد قرارداد فی مابین و شرایط پیش آمده در خصوص برکناری ایشان و طرح این موضوع در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال یعنی کمیته انضباطی و متعاقب آن کمیته استیناف که منجر به صدور آرا از این مراجع گردید که طبعا به دلیل حساسیت افکار عمومی و گفت‌وگوی زنده تلویزیونی آقای دایی در دفاع از خود در برنامه نود و پاسخ‌های تلفنی ریس کمیته استیناف فوتبال (جناب آقای صالحی) و متعاقب آن اظهار نظرهای له و علیه در مطبوعات و حتی اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا تذکر بعضی از نمایندگان آذری زبان به ریاست محترم جمهوری (به نقل از روزنامه شرق مورخ 8/6/89) اینجانب را وادار نمود تا با بررسی مستندات و ادله طرفین صرفا از لحاظ حقوقی در خصوص موضوع اظهار نظر نمایم.

بدیهی است وقتی موضوعی در این سطح رسانه‌ای گردیده و به افکار عمومی کشیده می‌شود ممکن است حقیقت امر به فراموشی سپرده شده و واقعیت آن چنان که شایسته است، منعکس نگردد. لازم است قبل از اظهار نظر، ما وقع برحسب ادله و مستندات بدوا طرح گردیده و متعاقبا در خصوص موضوع اظهار نظر گردد.

الف) 1- در مورخه 1/1/1387 قراردادی فی مابین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و آقای علی دایی، به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان فوتبال منعقد می‌گردد.

حسب ماده 3 از قرارداد، مدت آن سه سال یعنی از تاریخ 1/1/1387 لغایت 1/1/1390 مورد توافق قرار می‌گیرد. در ماده 4 میزان حق الزحه مشخص گردیده و در بند سوم از ماده مزبور با درج شرایط ضمن عقد مقرر می‌گردد. مبلغ قرارداد در سال دوم و سوم به صورت توافقی عمل خواهد شد و در صورت عدم توافق قرارداد به خودی خود فسخ می‌گردد، متعاقب انعقاد قرارداد مزبور هر کدام از طرفین به دو متمم دیگر علاوه بر قرارداد استناد می‌نمایند.

یکی از اینها متمم مورخه 23/11/1387 می‌باشد که به امضای رئیس فدراسیون فوتبال رسیده و فاقد امضای آقای علی دایی است. به موجب این نوشته قرارداد سال اول از تاریخ 1/1/1387 به تاریخ 31/3/1388 تمدید گردیده و کلیه مالیات متعلقه بر خلاف قرارداد اولیه به عهده فدراسیون فوتبال قرار گرفته است.

در نوشته دیگری به تاریخ 23/11/1387 که مورد استناد آقای دایی است و صرفا امضای نامبرده رسیده و فاقد امضای فدراسیون می‌باشد، صرفا مالیات متعلقه به عهده فدراسیون قرار گرفته و بحثی در خصوص تمدید قرارداد به میان نیامده است. البته با توجه به اینکه نوشته‌های مزبور به امضای طرف مقابل نرسیده است نمی‌توان از نظر حقوقی به آنها عنوان توافق یا متمم قرارداد اطلاع نمود مگر آنکه با ادله دیگری قبول طرف مقابل به اثبات برسد.

2- پس از برکناری آقای دایی از سمت خود،‌ توسط فدراسیون و سکوت چند ماهه مشارالیه، وکیل وی با تقویم شکواییه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ادعا می‌نماید که با توجه به انعقاد قرارداد سه ساله موکل وی با فدراسیون فوتبال و برکناری موکلش از مربیگری و اینکه هیچکدام از طرفین حق فسخ یکطرفه قرارداد را نداشته‌اند در نتیجه موکل وی مستحق دریافت تمام حقوق و مزایای سه ساله قرارداد می‌باشد، لذا تقاضای محکومیت فدراسیون را نموده است که متعاقب آن کمیته انضباطی با صدور رای مورخ 25/6/1389 با این استدلال که آقای دایی با انقضای سال اول قرارداد و ورود در سال دوم چند روزی را در نیمکت مربیگری تیم ملی تا دیدار مقابل عربستان رسما استقرار داشته و این امر رضایت طرفین به تداوم قرارداد بوده لذا به استناد اصل حقوقی استصحاب قرارداد وی تمدید گردیده ولی با توجه به شروع اشتغال وی به مربیگری پرسپولیس و اینکه آقای دایی با پیوستن به تیم مزبور عملا از قرارداد با فدراسیون عدول نموده است لذا تا زمان الحاق به تیم پرسپولیس نامبرده را مستحق دریافت حق‌الزحمه مندرج در قرارداد دانسته است که رأی مزبور پس از اعتراض توسط هر دو طرف به کمیته استیناف ارجاع و اعضای آن کمیته نیز با استدلال مندرج در رأی ضمن نقض رأی کمیته انضباطی حکم بر بی‌حقی آقای دایی صادر می‌نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که مطابق اصول و موازین حقوقی، مقام قضایی تکلیف ندارد رأی خود را برای طرفین با یکی از آنها توجیه نماید. به عبارت دیگر در مراجع قضایی و شبه قضایی، ضرورتی ندارد که قاضی به بحث و جدل با یکی از طرفین دعوی بپردازد. لذا با صدور رأی قاضی فارغ‌ از دادرسی شده و ضروری برای توجیه رأی خود ندارد.

ب)با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اصول و مبانی حاکم بر قراردادها لازم به ذکر است:

1- هر چند در قرارداد منعقده مدت آن 3سال قید شده است لیکن با توجه به شرط مقرر در بند 4.3 که اعتبار قرارداد در سال دوم و سوم را موکول به انجام توافق در خصوص مبلغ قرارداد نموده است و صراحتا تصریح نموده در صورت عدم توافق قرارداد به خدی خود فسخ می‌گردد این نتیجه حاصل می‌شود که متعلق قصد و اراده طرفین، تنظیم قرارداد بصورت یکساله بوده است و در خصوص سال دوم و سوم تمدید و اعتبار آن مشروط و موکول به انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه می‌باشد که طبعا در صورت عدم انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه قرارداد مزبور نسبت به سال دوم و سوم خود به خود منفسخ می‌گردد.

لذا در مانحن فیه مدعی انجام توافق (آقای علی دایی) بایستی مستندات و ادله خود را ارائه نماید و مدعی عدم انجام توافق (فدراسیون) به استناد اصل عدم، نیازی به ارائه دلیل ندارد لذا ادعای سرمربی سابق تیم ملی در برنامه زنده نود مبنی بر اینکه اقای صالحی باید دلیل خود را مبنی بر عدم انجام توافق ارائه کند از نظر حقوقی مخدوش و محکوم به بطلان است.

2- با عنایت به مطالب فوق و اینکه قرارداد فی مابین پس از انقضای سال اول به خودی خود منفسخ گردیده است، ادامه همکاری جناب آقای دایی به عنوان سرمربیگری تیم ملی بعد از تاریخ مزبور و قبول این موضوع توسط فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه عمل انسان محترم است و اصل بر عدم تبرع است، لذا نامبرده به دلیل فقدان قرارداد بعد از سال اول مستحق اجرت‌المثل می‌باشد نه حق‌الزحمه مندرج در قرارداد.

3- با عنایت به اینکه برکناری آقای علی دایی از ادامه همکای با تیم ملی در زمانی حادث شده است که نامبرده فاقد قرارداد معتبر با فدراسیون بوده است لذا تصور فسخ یک جانبه قرارداد توسط فدراسیون اساسا منتفی است برای اینکه فسخ زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که وجود قرارداد صحیح فی ما بین طرفین قبلا به اثبات رسیده باشد.

4- استدلال مندرج در رأی کمیته انضباطی فدراسیون مبنی بر توافق عملی طرفین به ادامه همکاری بعد از سال اول و استناد به اصل استصحاب مبنی بر تمدید قرارداد فی ما بین برخلاف اصول حقوقی است به دلیل اینکه استناد به اصول من جمله اصل استصحاب زمانی صحیح می‌باشد که دلایل و قرائن برای اثبات موضوع وجود نداشته باشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل)‌ با عنایت به این که بر طبق توافق صریح طرفین در بند 4.3 از قرارداد،‌ادامه قرارداد در سال دوم و سوم مشروط به انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه گردیده است و این شرط نیز به استناد ماده10 قانون مدنی و آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و حدیث نبوی (المومنون عند شروطهم) حاکم بر روابط طرفین است لذا توافق عملی طرفین بر ادامه همکاری بدون توافق در خصوص حق‌الزحمه موجب تمدید قرارداد نسبت به سال دوم و سوم نمی‌گردد.

5- عبارت "در صورت عدم توافق، قرارداد به خودی خود فسخ می‌گردد " به شرح بند 3 ماده 4 قرارداد تنظیمی ظهور در انفساخ و انحلال خود به خودی قرارداد دارد. لذا با انحلال و انفساخ قرارداد، هیچ توافق معتبری بین طرفین در عالم اعتبار تنظیم نگردیده است و در صورت تردید در وقوع یا عدم وقوع قرارداد جدید در سال دوم و سوم اصل بر عدم تحقق قرارداد است.

6- اراده انشایی طرفین در تنظیم قرارداد در سال دوم و سوم محرز و مسلم نیست، با توجه به اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات و مستفاد از مواد190 و 191 قانون مدنی قصد انشای طرفین و تحقق ایجاب و قبول باید مسلم باشد. ملاحظه مجموع مکاتبات طرفین و رفتار عملی آنان بعد از انقضای سال اول به هیچ وجه دلالت بر ایجاب و قبول و لفظی یا حتی فعلی بر انشای قرارداد در سال دوم و سوم ندارد. روشن است که صرف حضور آقای علی دایی بر روی نیمکت تیم ملی بعد از انقضای قرارداد در سال اول، بدون هیچگونه توافقی در خصوص حق‌الزحمه و فقدان قرائن و دلایل دیگر دال بر وجوه اراده انشایی بر توافق جدید به هیچ وجه نمی‌تواند از حیث تحلیلی مؤید قصد انشای ابراز شده فدراسیون (ایجاب) و قبول این قصد توسط آقای علی دایی باشد. بدیهی است در صورت تردید، اصل بر عدم تحقق ایجاب و قبول فعلی است.

7- با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به مبانی حقوقی، آقای علی دایی صرفا مستحق اجرت‌المثل ایام همکاری بعد از سال اول با فدراسیون بوده و در نتیجه برخلاف ادعای مطروحه مشارالیه استحقاق دریافت حقوق و مزایای سال دوم و سوم را ندارد. در نتیجه رأی صادره از کمیته استیناف فوتبال از حیث نتیجه مقرون به واقع بوده و منطبق با اصول و موازین حقوقی است.

hassan5 - ایران - تهران
فیفا ان جی او بوده وبراساس قوانین بین الملی تفسیر میکند نه بر اساس ایه قران.دائی ای کیو بالائی دارد حرف مفت نمیزندحرفش در فیفا پیش میرود.یکند
شنبه 13 شهریور 1389

hassan5 - ایران - تهران
همه قضات فرمایشی وبیسواد دادگاه های ایران را خوب میشناسند.دلائل عدم حق دائی بقول شما مشابه دلائل زندان واعدام مخالفین اصلاح طلب میباشد
شنبه 13 شهریور 1389

ostajloo sadeghi - ایران - تهران
گوله گوله علی خاله. گناه این بشر مردمی نبودنش است. در اینکه بهترین و معروفترین فوتبالیست ایران و اسیا بود شکی نبود ولی اینها برای انسان بود شرط نیستند. ایشون را اکثراذربایجانیها از خود نمیدانند. درمقابل توهین به اذربایجانیان سکوت کرد.
شنبه 13 شهریور 1389

mehrabooon - ایران - تهران
بابا ولمون کنید با اخبارهای اختلافات ورزشی.مملکت داره ویران میشه شما از این ارازل خبر مینویسید و مشهورترشون میکنید.کم این بی پدر مادر دایی تیم ملی مان به گند کشید.بهترین بازیکنان ملی در حد علی کریمی رو از بازیهای حساس حذف کرد.ادم فروش عوضی.گور پدر تو و اون چلاقعلی رهبرتون و ا.ن و اجرلولو و تمساح و..
شنبه 13 شهریور 1389

ekman - ‫ایران - شیراز
‫چی میشد که از این همه کلمات تخصصی آنهم به زبان عربی در دادگاهها استفاده نمیشد،کلمات شیوا و همه کس فهم در فرهنگ زبان خودمان کم نداریم،نکنه که قضات صد در صد آخوند وآخوندزاده فکر کنند که اگر خدای نکرده اشتباه کنند و از کلمات شیرین و شیوای فارسی در متن قضاوتشان استفاده کنند، لطمه ای به مقام والایشان خواهد رسید.اما در مورد سرمربی سابق تیم ملی،همانطور که اکثر ما میدانیم بعلت بی لیاقتی ایشان ،بازی برده با عربستان را آنگونه با آبروریزی باختیم .این آقا اگر انسان و ورزشکاری پهلوان می بود،میبایستی میگفت دستمزدم فدای سر ملت ایران،فدای سر ملتی که در پایان بازی مفتضحی که با عربستان کردم اشک شکست ریختند.
یکشنبه 14 شهریور 1389

ENSAN-ZAMIN - هند - پونا
mehrabooon - ایران - تهران. ekman - ‫ایران - شیراز . چی شده روز قدس بهتون ساندیس نرسیده? مزدوران بدبخت.
یکشنبه 14 شهریور 1389

ENSAN-ZAMIN - هند - پونا
ostajloo sadeghi - ایران - تهران . حرف مفت نزن . علی دایی با حمایت علنی از مهندس موسوی و کمک 100 میلیون تومانی به ستاد وی برادری خود را با ملت ثابت کرد. امروز علی دایی یک قهرمان ملی در ایران و اذربایجان است. اذربایجان علی دایی را دیوانه وار میپرستد. در واقع انسانهای ازادیخواه در جای جای ایران پهناور طرفدار علی دایی هستند و ترکهای ایران ارادت بیشتری نسبت به علی دایی دارند. در ضمن هیچکس نمیتواند به ملت ترک و اذربایجان عزیزم توهین کند. اذربایجان سر ایران است.
یکشنبه 14 شهریور 1389

sasha123123 - ایران - تهران
ensan- zamin. خیال کردی دایی مفت پول داد اونم عین تو دنبال دستمال
یکشنبه 14 شهریور 1389

sasha123123 - ایران - تهران
ensan-zamin - . تو و امثالت هستید که چشم و گوش بسته اید - ملت ترک هم یک سری ادم فدای رهبرن که رضاخان باید بالای سرشون باشه
یکشنبه 14 شهریور 1389

ekman - ‫ایران - شیراز
ensan-zamin -‫−هند−پونا:فکر کنم که عقل و شعور تو از علی دائی هم کمتره . شنیده ای که میگن :همه جای ایران سرای منست؟؟؟پس خیال نکن که آذربایجان ارث پدر تو و امثال تو است. اگر فردی اشتباهی بکند و آدم نفهمی هم باشد،این را به حساب زادگاه و مردم محل زادگاهش نمیگذارند،آدم خوب و فهمیده،بد و نفهم همه جا پیدا میشه و ما حق نداریم بدها رابه حساب کل مردم آن منطقه بگذاریم!!! مثلأ علیرضا افتخاری آن آوازه خوان اصفهانی ،آدمیست فرصت طلب،بشدت اقتصادی و ....آیا ما میتوانیم کورکورانه قضاوت کنیم و کل مردم اصفهان عزیز را فرصت طلب و گدا و پولکی فرض کنیم؟؟؟.مبلغ ۷۵۰ میلیون مبلغ کمی نیست،آنهم حق ملت بدبخت ایران که تو هم یکی ازین ملتی،آیا یک ریال ازین پول را علی دائی خرج شما کرده که اینگونه سنگ او را بر سینه میزنی؟؟؟دختران و پسران جوان و تحصیل کرده کشورمان تن به کارهای سخت و طاقت فرسا میدهند(مثلأ مراقبت از سالمندان در بخش خصوصی) و فقط ماهیانه بین ۱۵۰۰۰۰تا ۲۰۰۰۰۰ تومان دستمزد میگیرند،حالا میتونی ۶۲ میلیون تومان را با دویست هزار تومان مقایسه کنی؟؟؟. ‫
یکشنبه 14 شهریور 1389

ENSAN-ZAMIN - هند - پونا
ekman - ‫ایران - شیراز . عقل و شعور علی دایی بر همگان مشخص است حتی دشمنان علی دایی هم به هوش سرشار او اذعان دارند. و اینکه این رژیم کثیف تو را استخدام کرده که با کامنتت علی دایی را تخریب کنی گواه این مدعا است. مزدور عزیز از اینکه دارم جوابت را مینویسم حالت تهوع دارم. فعلا پولت را بگیر و شرفت را بفروش که اراده خداوندان (امریکا و انگلیس) بر حفظ این جمهوری دست نشانده کثیف ملایان است با کمک مزدورانی مثل تو. که پول نفت را عوض سازندگی کشور صرف پرورش مزدور در اقصی نقاط ایران و جهان کند. تاریخ ایران پر از خیانت است و سرنوشت حتمی در انتظار ان است.
دوشنبه 15 شهریور 1389

Shaah - آمریکا - لس آنجلس
ENSAN-ZAMIN - هند - پونا. فرزندم: لطیفه‌های جالبی‌ فرمودید، موجب انبساط خاطرمان گشت. اون ترک‌هایی‌ که میگید، چندان هم از این موجود خوش شون نمیاد. این ویدئو راه هم ببینید. https://www.youtube.com/watch?v=MMbYPeSc6k4 ترک‌ها دیوانه وار ازش بدشون اومد اون موقع! هیچ کس هم نمیتون به کل ایران توهین کنه، نه فقط ترک‌ها و آذربایجان شما. اون آذربایجان شما ته هم نیست چه برسه به سر. موفق باشی‌.
سه‌شنبه 16 شهریور 1389

ENSAN-ZAMIN - هند - پونا
Shaah - آمریکا - لس آنجلس. چند سال صبر کن ایرانت را بهت نشان خواهم داد. در ضمن اذربایجان یک کلمه مقدس است. و فاشیستی مثل تو حق ندارد در موردش اظهار نظر کند. اما ایران یک کلمه مظلوم است. میگی چرا? چون تا حالا هر ایرانی در خارج دیده ام از کلمه ایران ابا دارد و میگوید پرشین هستم.شاید من از معدود ایرانیانی باشم که همیشه گفته ام ایرانیم. اما اذربایجان نام زیبا و با عظمتی است. هربار با دیدن و یا شنیدن نام اذربایجان عزیزم مو بر تنم سیخ میشود. ای اذربایجان عظمت نامت را میپرستم. (توضیح اینک من یک ایرانی ام و هیچ پانی چیزی هم نیستم)
چهار‌شنبه 17 شهریور 1389

Shaah - آمریکا - لس آنجلس
ENSAN-ZAMIN - هند - پونا. بیشین بینیم بابا. فاشیست خودتی و همراهات. از ابراز احساساست که ایرانمو میخوای بهم نشین بعدی معلومه چه کاره ای. همین افرادی مثل تو هستند که فکر میکنند ایران نابود میشود. سیر قهقرایی فعلی را داریم، ولی‌ ایران جاودان باقی‌ خواهد ماند. امثال تو فکر شومشان راه به گور خواهند برد. ایران، ایران هم واسهٔ من نکن کوچولو. این اسم از ۱۹۳۵ وارد نامهای بین‌المللی شده. قبلش به زبان انگلیسی‌ پرشیا و افرادی با این ملیت پرشین نامید می‌شدند و هنوز هم میشوند. تقصیر نداری انگلیسیت ناب خود هنده! مجودات کوچک همینقدر زیاد ابراز فاضل میکنند. آذربایجان به عنوان یکی‌ از شهر‌های این مملکت که گذشتهٔ نیکی‌ داشت در دل همه ما جای داره. این مسئله اصلا هم مربوط به ورود ترک‌ها به ایران ما در حدود ۷۰۰ سال پیش نمی‌شه. مردم این خطه نه ترک زبان بودند و نه بزعم نادانان، آذری زبان به معنای امروزین. پارس بودند و پارسی سخن میگفتند و بعد‌ها ترکان بیشتر به این منطقه کوچ کردند و حالا به زبان ترکی/ آذری حرف میزنند. تاریخ رو مطالعه کن و پاچه مردم رو هم نگیر.
چهار‌شنبه 17 شهریور 1389

ENSAN-ZAMIN - هند - پونا
پیرمرد بدبخت, از اینکه بهت گفتم فاشیست خوشحالم چون با کامنت اخریت فاشیست بودنت را ثابت کردی. الان کار دارم. وقتی برگشتم جوابت را خواهم نوشت. در مورد پرشیا هم من کاری با 1900 ندارم منظورم اینه که ایرانیها با گفتن پرشین از بکار بردن کلمه ایران خودداری میکنند. از اینکه بهت گفتم پیرمرد بدبخت معذرت میخواهم ولی بی حرمتی را تو شروع کردی.
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.