هوکینگ: خلقت بدون خدا هم ممکن است


هوکینگ: خلقت بدون خدا هم ممکن است

پرفسور هوکینگ قبلا نقش خدا در خلقت را پذیرفته بود

استیون هوکینگ، یکی از شاخص ترین فیزیکدانان جهان، می گوید نظرش را در باره نقش احتمالی خدا در خلق کهکشان تغییر داده است.

پرفسور هوکینگ گفته است که در نظریه هایی که در باره خلقت کهکشان وجود دارد جایی برای خدا نیست.

او می گوید نظریه های جدید علمی خلقت خودزا را به عنوان دلیلی معقول برای این که چیزی وجود داشته باشد، نه این که وجود نداشته باشد، می پذیرد.

استیون هوکینگ در تازه ترین کتاب خود با عنوان "طرح بزرگ" آورده که نظریه انفجار بزرگ (مهبانگ)، نه تنها اتفاقی یا به خواست خدا نبوده بلکه نتیجه ای اجتناب ناپذیر از قوانین فیزیک بوده است.

نظریه مهبانگ (بیگ بنگ)، به عنوان منشاء کهکشان به طور گسترده در میان دانشمندان مورد قبول بوده است.

معروفترین فیزیکدان بریتانیا قبلا گفته بود که احتمال خلقت کهکشان توسط خدا با درک علمی از کهکشان سازگار است.

پرفسور هوکینگ در کتاب پرفروش خود "تاریخچه زمان" (سال 1988)، نقش خدا در خلقت کهکشان را پذیرفته بود.

اکنون او در کتاب جدید خود، که با لئونارد ملودینو، فیزیکدان آمریکایی، تالیف شده، می گوید که محتمل است کهکشان از هیچ به وجود آمده باشد.

او می گوید از آنجایی که قوانین فیزیک مانند قانون جاذبه وجود دارد، خلقت خودجوش کاملا قابل قبول است.

این نظریه نیاز به خدایی که قرار است جهان را خلق کرده باشد، مرتفع می کند.

نظر پرفسور هوکینگ باور نیوتن را که که کهکشان باید توسط خدا طراحی شده باشد چون نمی توانسته از درون آشفتگی ظهور کرده باشد، نقض می کند.

بنا به کتاب هوکینگ همچنین فیزیکدانان بزودی نظریه دست نیافتی "همه چیز" را، که همه مشخصه های طبیعت را توضیح می دهد، خواهند یافت.

آقای هوکینگ می گوید کشف فیزیکدانان یک معادله واحد از همه چیز نخواهد بود بلکه رشته ای از نظریه های به هم متصل خواهد بود که نقشه جنبه های متفاوت از جهان مادی را ترسیم خواهد کرد.

کتاب استیون هوکینگ در ماه سپتامبر منتشر می شود.

siavash1 - انگلیس - لندن
از الان منتظر کتاب بعدیش باشید که شدیدا نظرش بر میگرده. میگی نه بشین و ببین. من زنده علی گدا مرده.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
به خود سیستم زیستن انسانها بنگرید تقریبا کلیه ی انسانها با اتفاقات ناگوار مظالم در گیرند اگر به سرتاسر عمر بشریت بنگریم همواره اکنده از خون و جنگ بوده و قسمت بسیار کوچکی سپیدی . یک انسان پس از یک پروسه ی پر از مبارزه برای بقا برای اعتلای فکری هنگامیکه به زمستان عمرش می رسد بجای ارامش!! زندگیش امیخته با بیماری تنهائی و سرانجام مرگ است ادیان برای رفع این نقیضه شروع به داستانسرائی کرده و چون پاسخی برای رنجها مظالم بیماریها بلایای طبیعی نبوده وعده ی یک جهان مجازی پر از شادی پس از مرگ برای مثلا خوبان و رنج برای ظالمان داده در حالیکه خود ادیان بخصوص اخرینش مملو از ظلم جنایت و در اسلام برده داری و تحقیر زن بوده.../1.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
/. 2. هنگامیکه به عمر زمین چند میلیارد سال فکر کنیم می اندیشیم چرا در 3 هزار سال اخیر خدای فرضی این 3 دین را اورده که خود مولد بزرگترین خونریزیها و مظالم و شکنجه ها بوده در این زمان که به نسبت عمر زمین یک اتم هم نیست. ایا خدا هنگام تولد هیتلر چنگیز استالین مائو تیمور نرون اشور بنی پال و فراعنه نمی دانست که انها به اضافه ی 3 دینش باعث کشتار زجر شکنجه ی میلیونها نفر خواهند شد?????اگر نمی دانست پس خدا نیست اگر می دانست و امکان تولد و زنده ماندن انها را داد پس خودش هیتلر است./ البته اسلامیون چون رد این خدای فرضی عدم تمام امکانات و لذات وعده داده شده بخصوص برای مردان را نمی توانند بپذیرند حالت تهاجمی می گیرند و در حالت تند روی می کشند به عنوان مرتد!!!هیچکس برای باوری تا هنگامیکه نخواهد قوانین مذهبی را به دیگران حقنه کند نباید مورد ازار قرار گیرد ولی وقتی انرا در قوانین و اموزش کودکان بیامیزد باید او را به زباله دان تاریخ فرستاد .
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

romano - ایران - تهران
با 0 تا 9 رقم و در واقع 10 متغییر می‌توان بینهایت عدد بوجود آورد. حالا با هزاران متغییر در جهان که در آشوب ذاتی بسر می برند چند اتفاق منظم و چند اتفاق غیر منظم بوجود آورد؟ نتیجه اینکه برای ایجاد نظم ناشی از آشوب هم در طبیعت نیاز به دستی در کار است تا ترتیبها را بطرف وقایعی‌ای که منتج به زایش نظمهایی منتهی به حیات است هدایت کند. لذا خدا وندی وجود دارد اما اینقدر بیکار نیست ساعت به ساعت نظام جهان را انگولک کند او سیستمی را بوجود اورده و آنرا براه انداخته مانند تپش قلب که نتیجه زایش و فروپاشی خود آن نیاز به کار خود اوست.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

farhadfb - ایران - کرج
زودتر این کتاب رو نشر کنید تا این جهان از شر همه آخوندهای دینی(یهودی.مسیحی.اسلامیو.....) ومفتخور و خالق خدا های مختلف رهاهی پیدا کنند و البته به قول حکیم بزرگوار : به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا ای سرانجام بد داشتیم
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

romano - ایران - تهران
آقای هاوگینگ تعریف فیزیکی را فهمیده کنش نیروها را هم با هم درک کرده اما فکر نمی‌کند شانش زایش منتهی به نظم چقدر در مادر طبیعت پایین است اگر اینگونه بود با گونه‌های موجود در روی زمین و زمان زیادی که از روز آغازین گذراندیم و زمان زیادی که باقی داریم ما بایست طبق قوانین جهش دارای نسلهای بر روی زمین با 6 پا از آدمیزاد می‌بودیم. ضرب آهنگ تغییر و زایش گونه‌های جدید و تغییرات فیزیکی منظم در جهان بواسطه در تله افتادن در کلیات قوانین فیزیکی کلی تر بسیار پایین است ولی می‌بینیم در مواقعی از زمان این تغییر بسیار زیاد شده و تغییرات زیادی را بوجود آورده و از یک مدل ریاضی قابل تعریف خارج می‌شود و تا کنون علم ما جوابی برای این تغییر آهنگ نداشته از جمله آقای هاوکینگ. پس خدایی هست جهان را در دیگی هم می‌زند و تا میزان متغییرها را تحت پروسسی خاص در آورد و دوباره هر زمان تشخیص دهد هم می‌زند و ما فقط در دیگ ذره هستیم و تنها تغییر سرعت را درک می‌کنیم حتی نمی‌توانیم تغییر بر خود را پیش بینی نماییم فقط می‌دانیم با این سرعت به کجا خواهیم رسید.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
اگه اینطوره ماباید هر روز شاهد بوجود امدن خود به خود موجودات عجیب غریب باشیم هههههه اگر همه عالم منکرخداوند بشوند از بزرگی او کم نمیشه,و اگر همه عالم خداپرست شوند به عظمت خداوند افزوده نمیشه.ان کسی که قبول داره سرش کلاه نمیره ,ولی ان کسی که منکر ممکن یه روزی به اشتباهش پی ببره ولی ان موقع دیگه دیر شده
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

angelx - انگلیس - لندن
تموم شد.. حالا فردا هر آخوند بیسوادی در رأس اونا هم حسنی . یه حرف مفت در باره این پروفسور میزنه.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

farhadfb - ایران - کرج
زودتر این کتاب رو نشر کنید تا این جهان از شر همه آخوندهای دینی(یهودی.مسیحی.اسلامی و.....) ومفتخور و خالق خدا های مختلف رهایی پیدا کنند و البته به قول حکیم بزرگوار : به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

shemiranian - ایران - تهران
نه دیگه این نشونه های اینه که بیچاره قاطی کرده چند وقت پیش هم راجع به حمله موجودات فضایی به زمین و ابنکه زمین بزودی ازبین میره وباید انسان به فکر زندگی در کرات دیگه باشه اظهار نظر فرموده بودند که همگی نشان از بقول امروزی ها قاط زدن این فرد میکنه .............فکر میکردم که فقط احمدی نژاد میتونه چرت و پرت بگه .
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
یک سری مطالب در قرآن در رابطه با بیک بنگ تئوری و نظریه انبساط در جهان هست که خواهش می کنم دوستانی که مخالف اسلام هستند شروع به فحش دادن نکنند و در عوض یه کم تحقیق کنند. در سوره 21:30 هست که آسمانها و زمین به هم چسبیده بودند (متمرکز در یک نقطه) قبل از اینکه ما آنها را از هم جدا کنیم . بعد در 41:11 هست که کل دنیا به صورت گاز بود (که الان ما می دونیم گاز هیدروژن بوده) و به اراده ما از هم جدا شده و به صورت آسمانها و زمین در آمدند. این دقیقا همون مطلبی است که استفان هاوکینگ در نظریه بیگ بنگ می گه. در 51:47 هست که ما آسمانها و زمین را آفریدیم و به صورت مداوم در حال بسط آن هستیم. این هم دقیقا همون تئوری انبساط جهان هست که اخیرا دانشمندان مطرح می کنند.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
ادامه: در کل قرآن می گه که جهان در ابتدا بصورت گاز در یک نقطه متمرکز بوده و به اراده خدا شروع به انبساط کرده و آسمانها و زمین شکل گرفته و بعد از اینکه این انبساط به حد غایت خودش برسه، این روند شکل معکوس به خودش می گیره یعنی جهان حالت انقباض گرفته و به حالت اولیه که نقطه ای متمرکز بود می رسه و این لحظه پایان جهان مادی هستش. بعد از این بیگ بنگ دوم رخ خواهد داد و جهانی دیگر در ابعادی شبیه ابعاد این جهان ولی به شکلی دیگر (که جهان آخرت هست) به وجود می آید. برای اطلاعات بیشتر، به خصوص نظر قرآن در رابطه با موجودات فرازمینی به این آدرس یه سر بزنین:. https://www.answering-christianity.com/aliens_in_quran.htm
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
دوستان کاربری مذهبی ام, از شما یک سوال جدی دارم و از شما عزیزان خواهان جوابی هستم: از یک منبع معتبر شنیدم ( مذهبی ) , که بعد از روز قیامت, طبق ایه ( فراموش کردم کدام ایه ), همه ادمیان همدیگر را دوباره میبیند و حتا فرشتگان چهره خود را به انسانها نشان خواهد داد و " تنها " کسیکه خود را نشان " نخواهد " داد, خدا است. و سوال من از شما: ایا این خودش " دلیلی " بر وجود نداشتن " خدا " نیست ? و ما توسط " هیچ " = مولکولها و تمدنی پیشرفته تر از کره زمین = UFO بوجود نیامدیم?? و ایا فرضیه قران و فرضیه این دانشمند با هم مطابقت ندارد ? از جوابتان بسیار خوشحال میشم, مرسی
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

porharfi - هلند - آرنم
مــــــــلا ها .یه چیـــــــــزی "میدونستند!..که امـــــام ِ زمـــــان "..را آفــــریدند!!
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

دانشور - انگلستان - شفیلد
وقتی که چراغ علم در دست فردی باشد که با آن چراغ به دنبال چاه است. می گردد و می گردد و آخر سر سقوط می کند.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافت و هیچ کس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد و ما تا رسول(پیامبر)نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی‌ را عذاب نخواهیم کرد(۱۵) سوره مبارکه الإسراء
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

i.am.the.world - لوکزامبورک - اش
قبلا وجود ترس در نظریه ایشان دخیل بوده. به همین سادگی. شادباشید.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
اقا مگه میشه .پس یعنی قران دروغه ?مگه میشه پس اسلام چی میشه?یعنی میگی تمام این مزخرفاتی که قرنها به خوردمون دادن رو دور بریزیم و علم رو قبول کنیم?مگه میشه اقا جان?
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

azadi - ایران - کرج
وجود یا عدم وجود خدا در کل موضوع و نتیجه هیچ تاثیری نمیگذارد. وجود خدا با صفاتی که عنوان می کنیم (خوب)منشا تمام خیرها اگر باشد(اهورا مزدا)همان نتیجه را میدهد که عدم وجود خدا نتیجه می دهد.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
و ما در این قرآن هرگونه مثال برای هدایت خلق آوردیم و لیکن آدمی‌ بیشتر از هرچیز با سخن حق به جدال و خصومت برخیزد(۵۴). ای رسول بگو به امّت که من مانند شما بشری هستم تنها فرق من با شما این است که به من وحی می‌رسد که خدای شما خدائی یکتاست و هر کس به رحمت او امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا احدی را با او شریک نگرداند(۱۱۰)سوره مبارکه کهف.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

DrPhil - دانمارک - نوبغو
آدمی که هر چند سال یه بار , نظرش رو براساس پیشرفت علم تغییر میده در اون حدی نیست که بخواد کتاب منتشر کنه!! این فیزیکدان مشهور!! تمام این کارها رو می کنه که کتابش فروش بره , چون در حال حاضر بازار بی خدایی گرمتر از بازار باخدایان هست و البته به همون مقدار خودکشی و افسردگی نیز بیشتر.omid norway - نروژ - اسلو حرف قشنگی زدید دوست من.خداوند نه به عشق ما نیاز داره و نه به نفرت ما. در واقع این ماهستیم که بهش نیازمندیم و همین آقای مشهور اگه اتفاقی برای نزدیکترین عزیزانش بیفته زودی می دوه میره کلیسا شمع روشن می کنه!
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

saman-uae - امارات - دبی
omid norway - نروژ - اسلو - ;کامنتهای بسیار خوبی نوشتی ( اگر در خانه کس است یک حرف بس است ) متشکرم دوست عزیز
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
khosh bavar - ایران - کرمان: به نظر من، سوالت به صورت کلی اینه که ما خالقی (یک نوع انرژی، موجودات فرازمینی، خدا، ...) داریم یا نداریم. انقدر پیچیدگی در جهان هست که عدم وجود یک منبع آفرینش کاملا رد میشه. در این رابطه کافیه به حرفهایی که فرانسیس کریک مکتشف دی ان ای می زنه توجه کنی. هیچ چیزی به پیچیدگی دی ان ای در این دنیا وجود نداره و آقای کریک می گند که تحت هیچ شرایطی بر روی کره زمین، زندگی نمی تواند بر اثر تکامل مواد غیر زنده شیمیایی به این شکل در آمده باشه و باید یک منبع حیاتی باشه. https://creation.com/designed-by-aliens-crick-watson-atheism-panspermia
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
khosh bavar - ایران - کرمان: حالا اگه قبول کنیم که منبعی در دنیا هست که این حیات رو ایجاد کرده، این سوال پیش می آد این منبع به چه صورته. اگر فرض کنیم موجودات دیگه از کرات دیگه این کار رو کرده باشند یا همین موجودات سر منشا هستند یا یک پدیده ای بالاتر از اینها هست که خود همین UFO ها رو خلق کرده. به صورت زنجیر وار این سلسله علت و معلول می تونه ادامه پیدا کنه ولی بالاخره یک منبع نهایی هست که بقیه موجودات با واسطه یا بی واسطه به اون متصل هستند. این آخرین حلقه همون خداست در تعریف ادیان. پس یا تکامل در دنیا هست یا خالق هست یا هر دو. دین اسلام میگه هر دو هست یعنی خالقی هست و دنیا هم به صورت تدریجی در حال تکامل هست تکاملی هدفمند زیر نظر خالق.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

senator7 - آلمان - برلین
تو این دنیای دیوانه دیوانه دیوانه آدمهای سالمش قاطی کرده اند وای به حال این بیچاره که زپلشک آورده و از سلامتی 99 درصدش را از دست داده و رو صندلی چرخدار با یک انگشت داره نظریه میپردازه.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

فراز_نروژ - نروژ - تونسبرگ
من نمیتوانم باور کنم که این همه نظم در جهان بدون خالق بوجود آمده باشد. حال این خالق خدا باشد یا یک موجود باهوشتر از انسان.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

اقتدار - دانمارک - هالته
حالا خوبه رو ویلچیر این حرفا رو میزنه!!! اگر قانون فسیل مساوی با بازنشسته به موقع اجرا بشه دیگه این نتیجه گیریها انجام نمیشه.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - .فرانسه - پاریس
اوه خاله خانباجی ها و عزیزان دل برادر دست بکار شدند برای حراست از دکان دینشان.. بچسبید به نماز و روزه پس از افطار با لیوانی از خون تا صبح دولتتان بدمد چقدر دانش...بند!!!! - اسلامی در سایت هست به هه هه ی هیستریکشان
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

mohsen_raja - ایران - تهران
lifeisgreat - ایران - تهران// وقتی جهان بصورت گاز و در یک نقطه متمرکز بوده، خارج از اون یک نقطه چی نام داشته؟ در قران چیزی در این گفته نشده؟!
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
saman-uae - امارات - دبی:نظر لطفتون من فقط کلام خدا را نوشتم,
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
آقای هاوکینک لطفا برای خود یک خلقت جدید بیافرینید که کمی از کج و کوله بودن در آمده و راست شوید و بدون نیاز به دستگاه حرف حسابتان را بزنید تا ببینیم حرفتان چیست. آن خدایی که شما او را قبول ندارید در ده ها هزارم ثانیه میتواند حال شما را به سلامت باز گرداند همانگونه که به اذن او مرده زنده میشود. هر زمان چنین قدرتی پیدا کرده و با این ناتوانی رجز نخواندید حرفهایتان معتبر است.
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

mori021 - دانمارک - ارهوس
دوستان خدا=به خود ا=به خود بیا. هر وقت انسانیت دوستی صلح صفا صمیمیت خوبی مهربانی محبت کمک به هم نوع زندگی کردن در کنار یکدیگر با هر دین رسم رنگ مذهب و ائین ان وقت میبینیم خداوند وجود داره یا نه . پیروز باشیم
پنج‌شنبه 11 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
lifeisgreat - ایران - تهران: مرسی دوست عزیز, این جواب شما کاملا منطقی و منم 100% اینطور فکر میکنم که یک منبع " بانی " این جهان هستی خواهد بود, ولی من میخواستم بدانم که ایا " چنین ایه ای " در قران هست که اشاره کرده که بعد از روز رستاخیز همه همدیگر را ملاقات میکنند غیر از خدا, که خود را نشان نخواهد داد?
جمعه 12 شهریور 1389

Enghelab - ایران - تهران
اشتباه قران در سوره فصلت ایه 9و10 و11و12 نوشته که خدا اول زمین را افرید وبعد کوهها را افرید و بعد چراغهایی ( ستاره ها و خورشیدکه یک ستاره است) در اسمان نهاد. ناسا ودانشمندان که با علم سروکار دارند ثابت کرده اند که بعد از بیگ بنگ اول ستاره ها بوجود امده اند وبعد خورشید ما که یک ستاره است وبعد زمین بوجود امده است .بین علم وقران یکی را انتخاب کنید.
جمعه 12 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
khosh bavar - ایران - کرمان: و کافران به معاد گفتند آیا ما چون استخوان پوسیده شویم باز روزی از نو زنده بر انگیخته خواهیم شد؟(هرگز چنین نخواهد بود)(۴۹)ای رسول ما بگو به منکران معاد که شما سنگ باشید یا آهن(۵۰)یا خلقتی سخت تر از سنگ و آهن (باز به امر خدا زنده میشوید)پس اگر گویند ما را که زنده می‌کند؟بگو همان خدائی که هم اول بار شما را آفرید آنگاه به این دلیل قاطع نزد تو سر به زیر افکنده و باز گویند پس این وعده کی‌ خواهد بود ؟بگو‌ای محمد این حادثه بزرگ از حوادث نزدیک باشد(۵۱)یاد کن و هم امّت را متذکر ساز روزی را که خدا شما را بخواند و شما سر از خاک بیرون کرده و با حمد و ستایش او را اجابت کنید و با آنکه سالهای بسیار از مرگ شما گذشته تصور می‌کنید جز اندک زمانی‌ در گورها درنگ نکردید(۵۲)و‌ ای محمد بندگانم را بگو که همیشه سخن بهتر را بر زبان آرید که شیطان بسیار شود و به یک کلمه زشت میان شما دشمنی و فساد برمی‌ انگیزد زیرا دشمنی او با آدمیان واضح و آشکار است(۵۳)سوره مبارکه الاسرا
جمعه 12 شهریور 1389

Pezhman - اتریش - وین
فرضیه منو بلند کرده.من ازاول می دونستم اوستا کریم مکانیکه سرگذره نه خالق هستی.سئوالم از بجهگی این بود:؟ خالق خداکیه؟
جمعه 12 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
mohsen_raja - ایران - تهران: سوال خیلی جالبیه. این سوالت درست مثل این می مونه که بپرسی قبل از اینکه جهان منبسط بشه اون جای خالی که پر می کنه قبلش چی بوده. جواب این سوال ظاهرا در کتب آسمانی نیست و دانشمندان هم فقط در حد گمان جواب می دند و جوابش هم سخته و لازمه که فکر کنی: دنیا دارای ابعاد مکانی و زمانی است و خارج از این دنیا هم ممکنه که لزوما این دو بعد مکان و زمان نباشند. وقتی میگی خارج از این دنیا چی هست در واقع این جمله غلطه چون داخل و خارج و قبل و بعد و .. فقط در دنیایی که ما الان هستیم با ابعاد مکانی و زمانی مخصوص به خودش قابل لمسه. ما هیچ چیزی راجع به خارج از دنیایی که در مکان و زمانش محصور هستیم نمی تونیم بگیم چون ابعادی که در اون هست رو نمی دونیم.
جمعه 12 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - .پاریس
اسلامیون وحشی چون جوابی ندارند نقص عضو او را مورد مضحکه قرار دادند نقص عضو این شخص عجیب تراست یا قاتل بودن و پدوفیل بودن رهبران دین ننگینتان ?
جمعه 12 شهریور 1389

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
romano - ایران - تهران . آقا معلوم هست که اهل تفکر و فلسفه هستی. حالا سوال من را هم بشنو و در مورد آن فکر کن. فرض کنیم که یک کودک دبستانی که فقط اعداد صفر تا نه را بلد هست، بخواهد با ده متغیر یک سری ریاضی منظم پدید آورد. چنین چیزی با منطق سازگار نیست. اما از سوی دیگر به قضیه نگاه کنیم. اگر میلیارد ها کودک میلیاردها سال مشغول چیدن بی نهایت عدد بصورت تصادفی در کنار هم باشند، آیا امکان پدید آمدن تنها یک سری منظم نیز نمی رود؟ فکر کنم در این مورد نمی توان به صراحت گفت نه! به هر حال انسان از یک میلیاردیم ثانیه پیش از پیدایش مهبانگ بی اطلاع است. اما کاملا محتمل است که پیش از آن میلیاردها کودک مشغول چیدن میلیاردها عددی در کنار هم باشند که تنها یکی از آنها ترتیب قرار گرفتن دی ان ای را تعریف می کند :-)
جمعه 12 شهریور 1389

ukguy4u - بریتانیا - لندن
من به ادیان هیچ اعتقادی ندارم همشون پر از ایراد و قوانین واپسگرایانه و ضد بشری هستند و عالمانش به شدت از علمی شدن مردم میترسن چون دیگه کسی به چرندیاتشون گوش نمیده اما خدا رو باور دارم هر چیزی که میبینم بیشتر پی به وجودش میبرم نطم در این دنیا وعشق در دل انسانها و حیوانات. یا چیزهایی مصل شکل و رنگ بخصوص بعضی از حیوانات برای دفاع از خودشون این نمیتونه همینطوری باشه چطور میشه همینطوری حشره ای وجود داشته باشه که شبیه برگ درخت باشه تا پرندگان نخورنش مگه اینکه موجودی هوشمند پشت این ماجرا نبوده و اونو طوری خلق کرده تا نسل اون حشره منقرض نشه ؟. اگه قرار برای اثبات خدا باشه میتونم تا صد سال دلیل و برهان بیارم .
جمعه 12 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
mohsen_raja - ایران - تهران: یه مثال: سیاه چاله ها دارای ابعاد دیگه ای غیر از ابعادی که ما در این جهان لمس می کنیم هستند. سیاه چاله یک نقطه است. آیا سیاه چاله تمام جرم ها و سیارات بزرگی رو که می بلعه درون خودش در اون یک نقطه کوچک جا می ده؟ نه. اون جرم هایی که بلعیده می شند نمی تونند تو یه نقطه جا داده بشند. در واقع این جرمها دیگه در جهان ما نیستند و وارد ابعاد دیگه ای شدند که از دسترس ما خارجه و هیچ نظری نمی تونیم بدیم. در کل جواب ساده به سوال شما این خواهد بود که یا هیچی خارج از جهان هستی نیست (که در اینصورت باید "هیچی" تعریف بشه) یا جهانهایی موازی با این جهان وجود دارند.
جمعه 12 شهریور 1389

amir-amir - کانادا - تورنتو
. the Earth was carefully designed just to please us human beings," . he wrote. همچنین ایشان طى همین سخنان جدیدش گفته که کره زمین به نحو دقیقى براى بشر اختصاص داده شده ولى اشاره اى نمى کند چه نیروئى این خصوصیت را قائل شده
جمعه 12 شهریور 1389

siavash1 - انگلیس - لندن
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس. 99 درصد حرف شما درست بود. فقط این یه تیکه --> " در حالیکه خود ادیان بخصوص اخرینش مملو از ظلم جنایت و در اسلام برده داری و تحقیر زن بوده..." اینجا غلط داشتی و باید بری تحقیق کنی, مرداد برگردی!!
جمعه 12 شهریور 1389

برگشته - بحرین - محرق
آن اتم نخستین را چه کسى بوجود آورده ؟!! کدام نیرویى باعث آن انفجار بزرگ بیگ بنگ شده ؟!! آن قوانین فیزیکى از کجا و چگونه بوجود آمده است ؟!! نهایت جوابها میرسد به وجود خالقى دانا و توانا که بعقیده ى ادیان همان خداى بزرگ است.
جمعه 12 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
omid norway - نروژ - اسلو: مرسی دوست عزیز, روزه تون قبول. متاسفانه من چند خط اول را متوجه نشدم, لطف کنید به زبان ساده تر ترجمه میکردید. ولی دوست عزیز, من سوالم یک چیز دیگر بود, و شاید هم جوابش را دادید که من متوجه نشدم, پس اگر ممکنه, ترجمه کامنت اولتون و جوابم راجع به وجود چنین ایه در قران ? و یا تفسیری دیگری هست که چنین اشاره ای کنه ? مرسی
جمعه 12 شهریور 1389

salad shirazi - امارات - دبی
والله دروغ چرا,تا قبر آ آ آ آه...ما که خودمان به چشم خودمان این خدا را ندیدیم ولی حکما یه چیزی باید باشه بابام جان..کار کار این انگلیسیهای بی ناموسه دوباره,بعد از دائی جان خدا بیامرز حالا گیر دادن به خدای دائی جان "" ای تف به گور پدرت مرتیکه مچاله یه وری با این نظریه ات..
جمعه 12 شهریور 1389

saeed1 - کانادا - تورونتو
بابا این مصطفی هم مثل اینکه برای صبحونه به اتفاق رحیم مشایی و چند نفر دیگر از وزرای محمود کله پاچه خر بار میذارن!. وجود نظم در هستی رو نمیشه نفی کرد و این نظم بیانگر هوشمندی است!
جمعه 12 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
khosh bavar - ایران - کرمان: نه. تا اونجایی که من می دونم آیه ای که بگه "بعد از روز رستاخیز همه همدیگر را ملاقات میکنند غیر از خدا, که خود را نشان نخواهد داد" نیست. دو دسته آیه در رابطه با رویت خدا هست: یک دسته آیات، رویت خدا رو کلا نفی می کنند مثل انعام 103 یا در سوره اعراف هست که هرگز مرا نخواهید دید. در مقابل یک سری آیات هستند که ظاهرا دیدن خدا رو نفی نمی کنند مثل قیامت 22و 23. حالا اغلب مفسران می گند که چون چیزی را می‌توان با چشم ظاهری دید که جسم باشد و خدا از جسم بودن منزه است‌; مکان و زمان به او احاطه ندارد پس این رویت، رویت باطنی است ولی تعداد کمی هستند که می گند از طریق چشم هم میشه رویت کرد.
جمعه 12 شهریور 1389

lifeisgreat - ایران - تهران
Enghelab - ایران - تهران: هیچ منبعی رو برای اطلاعاتی که از دستاوردهای ناسا دادی نیاوردی. من همچین ترتیبی رو در اطلاعات ناسا ندیدم. تازه دانشمندان ناسا اون اطلاعاتی رو هم که می دند همه اش تاکید بر گمانه زنی می کنند و صحبت از عدم اطمینان شدید می کنند. برای نمونه این لینک رو ببین که چقدر گمانه زنی توش هست:. https://www.umich.edu/~gs265/bigbang.htm
جمعه 12 شهریور 1389

bahman11 - کانادا - تورنتو
siavash1 - انگلیس - لندن - کامنت باحالی گذاشتی - من هم به وجود خدا اعتقاد دارم - اونم موقعی که به اجزاء داخلی بدن انسان دقت می کنم واقعا شگفت زده میشه آدم از این همه پیچیدگی و در عین حال نظم در کارکرد و این حتما هوشمندی بسیار زیادی در پس اون هست-
جمعه 12 شهریور 1389

Enghelab - ایران - تهران
lifeisgreat-ایران تهران : به کتابهای ابراهیم ویکتوری که یک فیزیکدان ایرانیست که در ناسا هم کار میکرده رجوع کن یا اگر در گوگل از سن زمین و خورشید وستارگان سئوال کنی جواب خواهی گرفت در سایت ناسا هم در رابطه با بیگ بنگ وستارگان وزمین اطلاعات زیادی وجود دارد. نکته دیگر در رابطه با قران وتورات که از کشتی نوح وبارانی نوشته که در حدود 5000 سال بیش همه سطح زمین را میبوشاند وهمه موجودات را غرق میکند. در روی زمین در ابتدای بیدایش زمین در 5 میلیارد سال بیش بارانی به مدت 200 میلیون سال باریده است و در ان زمان کره زمین یک گوی اتشین بود وحتی یک تک سلولی در ان زمان وجود نداشته وبعد از ان هم دیگر چنین بارانی نیامده است .میتوانی از زمین شناسان سئوال کنی.اشتباه دیگر قران وتورات است .
جمعه 12 شهریور 1389

ali bidin - ایران - ساری
دمش گرم.
جمعه 12 شهریور 1389

lioyd - کانادا - مونترال
iranazadiran - ایران - تهران . به مغز ناقص امثال تو جز تمسخر چیزی نمیاد. چرا وقتی در برابر علم کم میارید به تمسخر میاید. اگر طبق باور شما جهان رو خداوند عادل خلق کرده چرا یک انسان دانشمند باید بقول تو کج و کوله باشه تا ادمهای کم سوادی مثل تو مسخرش کنند.
جمعه 12 شهریور 1389

i.am.the.world - لوکزامبورک - اش
نمیدانم. جدن چرا شما بجای زندگی کردن و فهمیدن زندگی, بدنبال علت وجودی ان میگردید؟ لطفا با یک مشت جمله کلیشه ایی پاسخ ندهید. چرا ذهن شما دنبال علت وجودی یا خلقت! میگردد؟ مگر پیش از شناختن ابزار کشف؛ امکان این کشف وجود دارد؟ مگر شما میتوانید قبل از شناختن ماهیت (جستجوگر درونی) چیزی را جستجو کنید؟ همه پیامبران اینکار را کرده اند و به نتایج دلخواه خودشان رسیده اند. مگر نه؟ ایا مگر امکان دارد قبل از شناختن طبیعت و نحوه عملکرد فکر؛ به این مسائل فکر کنیم؟! عجب! شادباشید.
جمعه 12 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
این هوکینگ چیزی نمیفهمه.فقط ساندیس خورها میفهمن.نگاه کنید این omid-norwayو بینوایان چه جوابهای دندان شکنی بهش دادن.افرین به علم و دانش شما مسلمانان عزیز و دوست داشتنی.هههههههههه.
جمعه 12 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
پیرو فرمایشات دوست عزیزم امید نروژ بنده هم قسمتی از کلام خدا که در واقع نظر ایشان نسبت به یهودیان است روبراتون میزارم تا از این طریق به وجود خدا و بیسواد بودن هوگینگ پی ببرید... . اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد. سوره جمعه.آیه ۵. . . حکایت انان (بنی اسراییل) بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عو عو کند و اگر بحال خود گذاری باز هم عو عو کند. سوره اعراف.آیه۱۷۶
جمعه 12 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
lifeisgreat - ایران - تهران : مرسی از اطلاعات غنی شما. خوشحال میشم که امثال مثل منو تنها نگذارید در مورد سوالهای دینی و علمی, پس تا بعد دوست گرامیم.
جمعه 12 شهریور 1389

Enghelab - ایران - تهران
lifeisgreat-ایران تهران: https://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_age.html .
جمعه 12 شهریور 1389

سید ابوالقاسم واعظ - اندونزی - جاکارتا
هیچ دلیل و برهان قاطعی برای وجود یا عدم وجود خدا وجود ندارد و نخواهد داشت. در قرآن آمده که اگر خداوند بخواهد می تواند نشانه های خود را به همه نشان دهد تا همه ایمان بیاورند ولی خدا هرگز چنین کاری نمی کند و ایمان به خدا صرفا یک امر قلبی است. اولا ما جهانی با این مشخصات را منظم می دانیم در حالی که نظم زمانی معنی می یابد که چیزی برای مقایسه داشته باشیم. ثانیا اگر حیات را مظهر نظم بدانیم کره زمین منظم و بی شمار سیاره و ستاره نا منظم اند که این خود احتمال حیات تصادفی را قوت می دهد. از سوی دیگر هیچ دلیلی هم نیست که خلقت بدون خدا انجام شده باشد. قبل از بیگ بنگ حجم عظیمی از ماده و انرژی در نوک سوزنی جمع شده بود و مانند یک بمب ساعتی کوک شده بود که منفجر شود و در میلیاردها سال این جهان را شکل دهد. چه کسی می تواند ادعا کند که این نوک سوزن را خدا نیافریده و خود به خود از هیچ به وجود آمده بود.
جمعه 12 شهریور 1389

سید ابوالقاسم واعظ - اندونزی - جاکارتا
شاید به هاوکینگ نتوان برای این نظریه جایزه داد اما او بدون شک جایزه نامردترین انسان جهان را می برد چرا که او بود که به همسرش، که سال ها این مرد فلج را نگهداری کرده بود، خیانت کرد و با زن دیگری، که همسر مهندس کامپیوتری بود که دستگاه صحبت کردن او را اختراع کرده بود، روی هم ریخت. این کار را در حالتی انجام داد که حتی یک عضله از بدنش کار نمی کرد و توان هیچ حرکتی نداشت.
جمعه 12 شهریور 1389

ISLAM - ایران - کوردستان
قبول اینکه خدا وجود نداشته باشد نهایت جهل است ,مگه شما همینجوری به دنیا امدین ؟!؟!!! عقلها کجا رفتن؟ بیشتر تامل کنید اشهد ان لا اله ال الله و اشهد ان محمدا رسول الله
جمعه 12 شهریور 1389

*پسر شجاع* - ایران - تهران
هاهاها به سلامتی اسمش از هاوکینگ به هوکینگ تغییر کرد و با این تغییر اسم بیخداها برای مدت نامعلوم سرکارند . از همین حالا اسم قابل قبول هوکینگه هر کسی از اسامی هاوکینگ .هاوکینز یا اسامی دیگه مشابه استفاده کنه بیسواده...ها ها ها ...siavash1 - انگلیس - لندن...در طول تاریخ بسیاری از دانشمندان شکاک بارها نظر خود را در طول زندگیشان تغییر دادند و حتی بعضی از آنها کتابهای قبلی خود را که سالها در دانشگاهها و مراکز علمی تدریس میشد سوزاندن و مطالب آنها را رد کردند...
جمعه 12 شهریور 1389

*پسر شجاع* - ایران - تهران
omid norway - نروژ - اسلو . درود بر شما...
جمعه 12 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
lifeisgreat - ایران - تهران -لینکی رو که شما دادین قبلآ هم اقای مسلمان ایرانی!! برای من زده بودن و جوابشون رو هم گرفته بودن، اولآ اینکه الان شما دوستانی که نمیتونید از دین و خرافات دست بکشید حق دارید که عصبانی و ناراحت باشید، چون حتا در همین سایت چندین ساله که سعی میکردید با تحریف گفته ها و نوشته های هاوکینگ اورا یک فرد دینی نشون بدین (تعجبی نداره که انسان دروغگویی مثل پسرک شجاع پیداش نیست) اما در مورد چسباندن بیگ بنگ به قران! اولآ که بیگ بنگ از چسبیدن اسمان و زمین حرفی نزده! این مسخره ترین تفسیر از بیگ بنگ بود که تا الان کسی گفته. چون نه چیزی بنام اسمان داریم نه زمین! این زمین شما حتا در مقابل کل ماده درون کائنات حتا ذره هم حساب نمیشه. یک ماسه در مقابل یک منظومه شمسی شن هم نیست. در ثانی گاز هیدروژن بخاطر ساده بودنش اولین ماده حیاتی در درون ستاره هاست نه سازنده بیگ بنگ، چرا عزیز جان با مغالطه مسئله را هر طور هست میخواید بدین محمدی خودتون بچسبونید؟
جمعه 12 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
2-قران یک کتاب بچه گانه برای به اتل متل توتوله نشاندن اقوام وحشی عرب بوده که از انها موجودات سربزیر و برده بسازه! درون خودشون نپذیرفتن اینرا, پس از خشونت و بیرحمی ان استفاده کردن برای شکستن دنیا و همسایه ها کاری که 1400 ساله دارن میکنن. اما از همه جالبتر این رنگ عوض کردن افراد دینی است که درست مثل افتاب پرست، مثل گربه مرتضی علی هر طور که سقوط کنن چهار چنگولی میان پایین. اقا جان براتون یعنی اینقدر سخته که بپذیرید دنیا اونی نیست که در ذهن بیمار اخوندهاست؟ برای کسیکه حتا قوانین نیوتون رو نمیدونه اینکه بیاد از فیزیک ذرات صحبت کنه این یه مقدار سنگینه که فهم داشته باشه از این موارد. در همین صفحه ببینید چقدر هه هه های هیستریک و دری وری به کسیکه کرسی نیوتون از سال 79 در کمبریج رو داشته میبینیم؟ کسیکه تا دیروز برای تحریف حرفهاش سر و دست میشکستن. اقای مسلمان ایرانی شما هم با ای دی خودت بنویس اینکارها از شما بعیده عزیز.
جمعه 12 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
lioyd - کانادا - مونترال. خداوند خود عالم است و دانا به امور بنا براین من نه تنها با علم مخالف نیستم مانند کشیشان و مسیحیان قرون وسطی بلکه تمام تلاشم بر این است که هر کاری را با علم و آگاهی انجام دهم غیر از آن همواره مشتری پر و پا قرص علوم و دانشمندانم. اما علمی که به منشاء حقیقی خود متصل باشد نه علمی که برای خود ببافد. در حال حاضر همانگونه که میبینی اینگونه علم است که به خود زنی افتاده و هر روز حرف دیروز خود را نفی می کند و یا دوباره آن را قبول میکند. این روند بسیار خوب است به شرطی که امثال شما آدمهای دنباله رو و چشم دوخته به دهان کسی که از درمان خود ناتوان است و جو گیر شدنتان. من نه به این درجه از حقارت و ناتوانی رسیده ام که انسانها را به خاطر اعتقاد و یا ناتوانیهایشان مورد مضحکه و هتاکی قرار دهم و نه این چنین بسته مغز و دگم اندیشم که همواره تمام روزگار و عمرم را بر سر دورزدن در سر این موضوع بگذارم و فحش و دخالت در اعتقاد دیگران مرا اغنا کند و هدف زندگیم بر این مبنا قرار گیرد.
جمعه 12 شهریور 1389

siavash1 - انگلیس - لندن
bahman11 - کانادا - تورنتو. ممنون دوست عزیز. به نظر من که 100در100 خدا وجود داره که بحثش جداست. اما کسانی که اعتقاد ندارند لزومی نداره که توهین کنند و بهتره که منتقی و مودب بحث و انتقال عقیده کنند که به احتمال زیاد به یه نتیجه ای می رسند. عمر انسان خیلی کوتاهه و صد در صد مادیات سهم نا چیزی در زندگی داره, اما کسانی که قدرت رو در دست دارند طوری برنامه ریزی کردند که انسان همیشه محتاج مادیات باشه و مسیرش از راه اصلی که رسیدن به خداست دور بشه.
جمعه 12 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
odin جان درود بر تو.ولی از اینا توقع فهمیدن داشتن توقع بیجایی هست.
جمعه 12 شهریور 1389

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
چه سخن جالبی گفته است. البته نمیتوان از مردم کشورهای قرون وسطایی انتظار فهم این سخن را داشت.
جمعه 12 شهریور 1389

bisarzamin - ایران - تهران
odin و SATTARKHAN جان باهات موافقم ولی نباید از آقای هوکینگ چون دانشمنده یه بت بسازی و بقیه رو نفهم تصور کنی! دانشمند واقعی اونیه که ثابت کنه این نظمه وحشتناک و غیر قابل باوری که در جهان هستی هستش تصادفی بوده و خدایی وجود نداره..! - نه اینکه با حفظ کردن 4تا کتاب و نظریه روی هوا حرف بزنی - احتمالا این دانشمندا بیشتر به فکر ساختن نظریه و فرمول جدیدا که کتاباشون بفروش بره و در باره نظم حاکم بر جهان کمتر مطالعه دارن....! بهتره کتاب متافیزیک رو بخونی - به خدای کهکشانها سپردمت آقای هوکینگ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...!
جمعه 12 شهریور 1389

pnet - ایران - تهران
بازگشت ما بسوی اوست - همه ای ما بسوی او بازخواهسم گشت
جمعه 12 شهریور 1389

Hoja Verde - ایران - تهران
من خدا را شخصا در زندگی حس می کنم. وضعیت پدیده ها به اعتقاد من بسیار هماهنگ تر از آن هستند که بگوییم خود به خود و اتفاقی و بدون خرد قبلی به وجود آمده باشند.
جمعه 12 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
SATTARKHAN - کانادا - تورونتو , odin - بلژیک - انتورپن : سعی کنید در دنیای مجازی به عقاید همدیگر هر چند از دید و منطق شما درست نیست, احترام بگذاریم زیرا ازادی بیان یعنی این: اجازه دادن به طرف مخالف بدون اهانت و برچسب زدن, وگرنه شماها دچار اشتباه دشمنتان ملایان میشید که اجازه عقاید و بیان دیگر را پذیرا نیستند. و از این طریق شماها فرصت خوبی دارید با کمال ارامی دید مخالف خود را با اوردن برهان اثبات کنید. اینجا بهترین فرصت برای تمرین دمکراتی در دنیای حقیقی هست و همه ماها ایرانی هستیم و نباید با این برچسبها که از دین و علم صحبت به میان میاوریم ماها را جزو امل و بسیجی بشمارید زیرا دشمنان ملا هم بماها میگوید که ما مرتد هستیم و از طرفی علم بجایی رسیده که با مذهب به یک نقطه مشترک = فاکتور " بانی " که دنیا انرا خدا مینمامند در جستجوی ان هستند. مانند ماهی که در اب هست ولی اب را لمس نمیکنه و وقتی از اب بیرون هست تازه متوجه شده که اب مایه زندگی و همه جا همراهش بوده.
جمعه 12 شهریور 1389

خروس - امارات - دبی
هزاران دانشمند در طول تاریخ وجود خدا را اثبات کردند حالا اگه یه دیوونه خل چل چلاق یه چیزی گفت اصلا مهم نیست که بخواهیم بهش فکر کنیم
شنبه 13 شهریور 1389

omid norway - .نروژ - اسلو
khosh bavar - ایران - کرمان:دوست عزیز به نظر من بهترین جواب در مورد این نظریه کلام خداست، قرار هم نیست همه قبول کنند ولی وجود خداوند از روز هم روشن تر.تا تحریک کنند‌ای نباشه چیزی به خودی خود حرکت نمی‌کنه این حرف علم ،کتاب قرآن خودش بزرگترین معجزه خداوند برای اثبات خداوند،ادبیاتی که در قرآن بکار رفته ادبیات سطح دکترای زبان عربی‌ هستش سوال چطور کسی‌ که سواد خواندن و نوشتن نداره میتوان چنین سخن بگوید،پیامبر اسلام قبل از پیامبری به محمد امین نزد بت پرستان آن زمان معروف بود با این حال یک انسان کامل در میان آن اقوام جاهل اعراب بود و عزیزترین بنده خداوند,مطلب آخر, عظمت خداوند بزرگتر از این هست که بتوان او را با چشم دید و یا وصف کرد،ولی‌ به وجود خدا به راحتی‌ می‌توان پی‌ برد.
شنبه 13 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
پسر شجاع* - ایران - تهران ,پاینده باشید.
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
*پسر شجاع* - ایران - تهران -بنده بعد از اون تو دهنی هاوکینگ بشما این جمله را هم از طرف ایشون مخصوص شما مینویسم: اونیکه بما نپریده بود، کلاغ ورپریده بود! شما لازم نیست از محتویات کتاب ایشون حرف بزنی چون برای همه اشکاره که چقدر خوندیشون!!! مذخرفاتی که در طول این سالها مینوشتید شاهد کافیه. حالا بنویس هاهاها که نشون بدی مثلآ خیلی هم خوشحالی از اینکه کنف نشدی!!! فقط برای یک بار مرد باش و بگو کتاب ایشون اسمش چیه و چند صفحه است؟اخرین کتابش چند تا طرح داخلش بوده؟ همین. شما ایندوتا رو بما بگو من میام پشت سر احمد خاتمی نماز میخونم، اصلآ اسمم رو میذارم ابوالفضل. اشهد هم میخونم هر چی هم شما بگی میگم حجته. خوبه؟ اما اگه دروغ بگی خودم همه طرحهای داخل کتاب رو صفحه بصفحه اسکن میکنم و میفرستم تا صفحه اخر.
شنبه 13 شهریور 1389

sepher - استرالیا - سیدنی
iranazadiran - ایران - تهران . دوست عزیز دانشگاها دیگر مراکز علم نیست بیشترهدفشان تربیت تکنیسن است تا عالم یا متفکر. به عنوان مثال در استرالیا صد بار باید موضوع تحقیقت را تغییر بدهی که به قبای کسی برنخوره و هزینه تحقیقت قطع نشود. این اقا هم چیزی جدیدی نگفته میخواسته مطرح شود وگرنه این بحث جدید نیست گفته ممکن است! یعنی Maybe!
شنبه 13 شهریور 1389

tuti_lol - ایران - تهران
https://www.quranology.com/farsi/manzoomeshamsi.htm
شنبه 13 شهریور 1389

hovakhshatare - ایران - تهران
خدا بزرگترین دروغ جهانه. دوستان خداباوری که صحبت از نظم جهان می‌کنند و یک مجموعه‌ی منظم رو آفریده‌ی یک خالق هوشمند می‌دونند این رو در نظر داشته باشند که طبق هیچ منطقی ما نمی‌تونیم اثبات کنیم که جهان منظم است. هر چیز در دنیا با مفهوم متضاد خود درک و معنی می‌شود. برای درک زیبایی باید تعریفی از زشتی هم وجود داشته باشد. اگر همه‌ی مردان دنیا دقیقا شبیه برد پیت باشن دیگه زیبایی یا زشتی در مورد اونها بی‌معنی میشه چون معیاری برای مقایسه وجود نداره. برای دنیا هم همینطوره. برای این که بگیم این جهان منظمه باید یک جهان دیگه در اختیار داشته باشیم که غیرمنظم باشه و با قیاس کردن این دو جهان با هم نتیجه بگیریم که جهان ما منظمه در حالی که چنین معیاری در دست نداریم. به این لینک مراجعه کنید تا توضیحات کاملتری رو ببینید: www.bidini.blog.com
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
bisarzamin - ایران - تهران - عزیز جان کسی مرید این دانشمند نشده، من هم از ایشون خدا نساختم اما، فکر میکنم با توجه بشرایط و بیماریش و محاسباتی که تا الان کرده، کشفیاتش و تزهاش همه بینظیر بودن و اینشتاین دوران جدیده. اما در مورد کتاب متا فیزیک! عزیز من دعوا سر همین هم هست اتفاقآ! زمانیکه شما(منظور بشریته)هنوز فیزیک رو درست نشناخته و هنوز حتا قوانین فیزیک طبیعی رو نمیدونه، چطور میخواد از متا فیزیک شناخت داشته باشه!؟ شما ببین نیوتون کلآ چند ساله قوانین اولیه فیزیک را ثبت کرد اما در عوض شارلاتانها و دزدهای تاریخ از چند هزار سال پیش تا الان در مورد متافیزیک و عالم روح و جن و پری مذخرفات میبافن؟ و همه هم بدون شاهد و مدرک و سند. علم یعنی اثبات واقعه، شرح و ازمایش و تجربه اون در پنج روش مشاهداتی، بینایی، چشایی، بویایی، لامسه، شنوایی.شما با این 5 حس میتونید یک ازمایش علمی رو هزار بار هم که انجام بدی یک نتیجه رو مشاهده کنی اما یک بار کسی جن و پری و بهشت و جهنم و این چرندیات رو مشاهده و ثبت کرده؟
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
bisarzamin - ایران - تهران - این خیلی خوشباوری و سادگی میخواد که ادم کسی رو مثل دکتر وفا و هاوکینگ رو با امثال ارتور جی کلارک یکی کنه و اصلآ جرات مقایسه کتابهای اینها رو با هم بده. اما اینکه میفرمایید برای فروش کتابهاشون اینکارو میکنن! از یک انسان بعیده این حرف! شما میدونید که دانشگاهها و موئسسه های دنیا برای خدمات به ایشون با هم رقابت میکنن؟ اصلآ همچین ادمی چه نیازی به پول داره؟ شما در سایت «تد» برو سرچ کن، مخارج ازمایشها، تمرینها و سفر ایشون به فضا رو هم این موئسسه پرداخت کرده و به اون افتخار هم میکنن اخه چرا قبل از نوشتن و زدن یک حرف ان رو نمیسنجیدو سبک ، سنگین نمیکنید؟ سفر یک انسان معمولی نزدیک بیست میلیون دلار خرج داره شما فکرش رو بکن برای بردن او به فضا و مدار زمین چه مقدار وسائل و حتمآ یک پزشک نیاز هست. عزیز جان باور کن دنیای مادی ای که در ایران این اقایون با غارت درست کردن اونی نیست که افرادی مثل هاوکینگ در اون زندگی کنن.
شنبه 13 شهریور 1389

Hoja Verde - ایران - تهران
آیا طبیعت می تواند خود به خود به وجود بیاید درحالی که اینقدر هماهنگ است؟! بدن فقط یک نمونه ی بسیار کوچک است که در این هم چیزهایی بس شگفت انگیز می بینیم و هنوز هم زیست شناسان در حال کشف چیزهای جدیدی هستند و صدالبته که میلیونها چیز هنوز ناشناخته است. https://www.iranianuk.com/article.php?id=54073
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
tuti_lol - ایران - تهران : دوست عزیز, دستت درد نکنه, هزاران بار ممنون از شما, بسیار برایم مهیج و باورنکردنی بود و دنبال چنین جوابی میگشتم که شما " دقیقا " این ایات باورنکردنی که اینقدر دقیق توضیح داده, برایمان گذاشتید. پس طوطی جان, منو فراموش نکن, چون دوست دارم, چهره و علم دینم, که اسلام هست از طریق علمی و کهکشانی ببینم و درک کنم, پس تا بعد
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
tuti_lol - ایران - تهران : دوست گرامی که همیشه جوابم را میدی, برایتون پیام گذاشتم در قسمت تبادل نظر پرنیان. پس تا بعد دوست کاربری مهربانم
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
به همه کاربران: دوست مهربانم tuti_lol - ایران - تهران ; لینک بسیار پر مهیجی از ایات قران گذاشته که جای بسیار تفکر و تعجب است که کتابی بنام قران 1400 سال پیش اینقدر دقیق و چکیده تحولات و پیدایش کره زمین و کهکشان را توصیف کنه. دوستان مخالف اخوند: به خواندن لینک دوستمان توجه کنید که بخواندش میارزه و مخصوصا برای کسانیکه قبلا خود را با مطالب علمی مشغول کرده بودند و شاید دنبال جوابی از طریق ایات قرانی بودند, این لینک بهترین موقعیت برای درک بیشتر از طبیعت از طریق مذهبی .
شنبه 13 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
kosh bavar عزیز تو بمن بگو ایا ترجمه فارسی قران رو نوشتن توهینه?یعنی هر کسی ایاتی از قران رو به مسلمونا نشون بده بهشون توهین کرده?باباتو رو به هرکی میپرستی جوابهای این برادر عزیزمونomidرو بخون ببین تا چه حد تهی و بی مایه است بعد خودت قضاوت کن.اخه مگه میشه که خدا رو به عنوان افریننده این مجموعه عظیم قبول کرد بعد از توی کلام همچین موجودی 1000تا اشکال در اورد?
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
odin - بلژیک - انتورپن : از شما واقعا میخوام بدون اهانت و جوگیری کردن, دلیل محکم و شک شما در مورد . https://www.quranology.com/farsi/manzoomeshamsi.htm . که دوست کاربریمان tuti_lol - ایران - تهران تهیه کرده , عنوان کنید ? ایا این ایات " جعل " شده اند و ایا " ترجمه" ان جعل شده? از قبل مرسی. دوستان دیگر که ضد قران و اسلام هستند بدون ترس و واهمه نظرات خودشان را بیان درند. تمنا دارم اهانت نکنید و مانند دشمنتان ریشخند و پوزبند بماها نزنید : فقط با ارامی و دلیل میتوانید خود ا اثبات بکنید و نه مثل بسیجی از طریق اهانت و ترس و وحشت, مرسی
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
با سلام مجدد, منو ببخش که باز مزاحم شدم. بعد از 10 صفحه خواندن لینک پر مهیج شما, که بسیار عالی و شگفت انگیز بود, و سوالم از شما : ایا این کتاب قران است که میخوانم و اگر هم هست, ایا این کل قران است یا فقط راجع به سوالم? ایا شما هم چیزی در مورد جن و پری و شیطان و وو شاید اشاره ای از موجودات فضایی در قران شده , دارید که برایم لینک کنید?
شنبه 13 شهریور 1389

mehrdad2004 - کره جنوبی - سئول
دوستان اگه همه کامنتها رو خوب بخونیم دقیقا متوجه میشین که به همون اندازه که استدلال برای وجود خالق هست بر عدم وجودشم هست خدایی که میشه گفت ادیانی و فرستاده که موجبات خون ریزی و جنگ در طول تاریخ بوده و باید گفت نا مشخصی و گنگی ایه های کتابهای انجیل و قران و تورات نه تنها موجبات گمراهی ملتها بوده بلکه بی تدبیریه بوجود اورنده یا اورندگانش و به وضوح نشون میده
شنبه 13 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
khosh bavar - ایران - کرمان .درود بر شما به خاطر این سایت ارزشمندی که فرستادید واقعا ممنون
شنبه 13 شهریور 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
khosh bavar - ایران - کرمان . ایا گفتن حقایق توهین است??یهودیان متعصب هم با هزار عدد و ردیف کردن وقایع ثابت می کنند تنها دین واقعی یهودیت!! و مسیحیت و اسلام دروغ// شما هم انجا که ادم و حوا و دو پسر یکی هم میمیرد میماند ادم.حوا.و پسر باقیمانده.و بعد 4 نژاد گوناگون از این 3 نفر// کوهها میخی هستند که اسمانها را نگهداشته اند// کشتن کسی که از اسلام بر می گردد..مسطح بودن کره ی زمین و قطع دست و پای دزد و هزار قانون وحشیانه ی دینتان را ندیده گرفته حالا فرضیه ی بیگ بنگ را می خواهید با این کتاب جعلی و پر از تناقض جنایت حماقت شهوت پرستی مردان مطابقت دهید???بجای نماز و روزه و عزای امامان و نوشتن کامنتهای بی محتوا کمی کتابهای اگاهی دهنده مثل تولدی دیگر شفا..23 سال دشتی را بخوانید بعد وارد بحث شوید.
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس: فقط با خونسردی, شجاعت " در مورد بحثمان " وجود پیدایش کهکشان و ادمیان در این لینک بخوان : https://www.quranology.com/farsi/manzoomeshamsi.htm . که انگار این کتاب " دیروز " نوشته شده, که برای " من " عجیب و غیرباورنکردنی بود. من فردی باز برای موضوعات هستم و نمیتوانم راجع به ادعای شما که منفی بود, تائید یا تکذیب کم و ایکاش شما هم لینک کتاب مورد نظر را میگذاشتید. خانم محترم , من درد شما را احساس میکنم که تحت عنوان دین جنایتها شده و میشود و من از " شانسی " که اوردم دوست کاربریم " همان"چیزی را سالیان سال در جستجویش بودم, برایم فرستاد که من از خود بخود شدم که چنن مطلبی در قران ذکر شده. پس خواهش من از شما: فقط 10 دقیقه به این لینک مراجعه کنید و این " حق " شماست که مچ گیری کنید که بعنوان مثال این ایه و یا این ترجمه " جعل " شده است. حال, از هر چیز که انسان با ان سر و کار داره, از انهم استفاده منفی میکنند, دالی بر غط بودن ان چیز نیست بعنوان مثال: PC , کارد و اتم ووو
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
omid norway - نروژ - اسلو : این سایت بسیار جالب و شگفت انگیز را دوستمان tuti_lol - ایران - تهران محبت کردند که لینک کردند. منکه فقط میخکوب شدم که 1400 سال پیش چنین اشاره ای در مورد پیدایش گیتی شده باشه, ولی هزاران بار افسوس که اخوند و اوباشانشان کاری کردند که ادمی خجالت از دینش داشته باشه, و امیدوارم مسئولان این " لینک " هر چه زودتر تفسیر قران را به زبان عامیانه و با مثالهای انچنانی موضوع را بشکافند و از انتقادگران خواهانم بدون اهانت و ریشخند گرفتن امثالی مثل من که از دین زده شده ولی یک ندا و منطق باطنی در من خواهان حقیقت است و بعنوان شخص ازاد تمایل دارم وجود خدا را که سواد امروزه من انرا " هیچ " مینامد , از یاد نبرم, از قران و من اننقاد درست و مدرن کنند.
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
khosh bavar - ایران - کرمان -اول از هر چیز اجازه بده بگم چقدر خوشحالم که شما مثل یک انسان بالغ و فهمیده این بحث را بدون فحاشی دنبال میکنید. نه عزیز بنده برای فحاشی اینجا نیستم، اینجا راهی برای صحبت کردن بین افرادیست که تعصبها را کنار بذارن و شروط اول دیالوگ که ادب و صداقت است را رعایت کنن. اما در مورد ایاتی که این اقا لینک دادن! عزیز جان من نمیدونم شما اصلآ قران را خوندید یا نه؟ اما شما در هیچ ترجمه ای از سوره انعام این چیزهای کاملآ بیربطی که با کل سوره در تضاده نخواهید دید. من هم معنی ایه 101 را و هم لینک اینتر نتی را برای شما مینویسم خودتون قبل از استناد به یک دروغ تحقیق کنید، اگر در یک قران دیگر ترجمه ای حتا شبیه به اینکه ایشون نوشتن دیدین باور کنید جایزه دارین. ترجمه اصلی ایه:او پدید آورنده آسمانها و زمین است; چگونه ممکن است فرزندى داشته باشد؟! حال آنکه همسرى نداشته، و همه چیز را آفریده; و او به همه چیز داناست. (101) و لینک ترجمه قران :
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
khosh bavar - ایران - کرمان -https://www.entezarqran.blogfa.com/ و اما بقیه سوره رعد ترجمه ایه دوم:خدا همان کسى است که آسمانها را، بدون ستونهایى که براى شما دیدنى باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت! دوست عزیز این اقا که این ترجمه ها را برای کلاهبرداری و فریب در این سایت قرار داده حتا از یک اصول ابتدایی فیزیک و نجوم هم اطلاع ندارد، چون تا الان هیچ فیزیکدانی غیر از ترجمه پر از مغلطه ایشان که اسمان و ریسمان را در توجیه بهم میبافد تا نتیجه دلخواه را بگیرد، نیروی جاذبه را بعنوان ستون تعریف نکرده! جاذبه یا گراویتی از اجزاء گراویتون ها تشکیل شده و یکی از ابعاد فضاست(مکان) بعد اول نقطه، دوم سطح، سوم حجم، چهارم زمان، پنجم جاذبه، که تا 11 و بگفته بعضی دانشمندان سرن تا 23 هم پیش میرن. ایشون با رندی پشت سر هم کلمه منظومه شمسی را در ترجمه های خودش تکرار کرده، عزیز جان منظومه شمسی یک کلمه ترکیبی عربی است در کجای ان ایات حتا یکبار این منظومه شمسی را میبینید؟ حتا در ترجمه و ذهن نا اگاه نویسنده ان، بارها نوشته: بلند کردیم! عزیز من چیزی در جهان هستی بمعنی بالا و پائین نداریم اخه.
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
khosh bavar - ایران - کرمان -اینها نسبت بدید ماست! خداوندی که ان را درست کرده باشد که نباید از چشم ما انها را ببیندکه برایش یکی پایین باشد دیگری بالا! در تمام ترجمه ها این اقا بزور کلمات را تحریف میکند و ذهنیت خود را بر ترجمه کلمات غالب میکند. ایشان نسبت به نیروی ماده و انرژی سیاه کاملآ نا اگاه است، نسبت به جاذبه، رانش، حتا درک نسبی بودن زمان مثل همه ابعاد دیگر نا اگاه است و اطلاعاتش در مورد نجوم کاملآ ابتدائی و سطحیست.این صفحه به احتمال زیاد بزودی بسته میشه اما من در خدمت شما هستم و اگر اطلاعات ناقص من جوابگوی سوالات و مغالطاتی بود که امثال این ترجمه های جعلی که در هیچجای دیگر و هیچ مرجعی انرا ننوشته برای شما سوالی طرح کرد، حاضرم باین بحث در همین حالت دوستانه و مودبانه ادامه بدم. البته امیدوارم سایت هم بیشتر از گذشته به فیزیک و نجوم اهمیت بدن.در ضمن چنانچه واقعآ باین مبحث علاقه دارید من فیلمها و کتابهایی رو میتونم بهتون معرفی کنم که در همین اینتر نت انها را داون لود کنید و ببینید. باز هم از شما و سوالها ممنونم.
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
odin - بلژیک - انتورپن: مرسی از جوابتون. در دنیایی زندگی میکنیم که همه به هم مشکوکند و همدیگر را با مدرکهای ( جعلی / اصلی ) طرد میکنند و این امکان هم وجود داره که کسی ادعا کنه, که گفته های شما هم جعل شده است, پس بدینخاطر باید دین از سیاست جدا بشه, که باعث دوری دلها, فرهنگها و اسایش اجتماعی خواهد شد.
شنبه 13 شهریور 1389

hovakhshatare - ایران - تهران
خداباوران عزیز دقت کنید، این ما (خداناباوران) نیستیم که باید ثابت کنیم خدا وجود نداره، این شما (خداباوران) هستید که باید ثابت کنید خدا وجود داره، البته اون هم با دلیل محکم و منطقی نه از روی حس و ایمان قلبی. ایمان قلبی شما برای هیچ شخص دیگه‌ای سند و مدرک به حساب نمیاد! چون خدا با حواس پنجگانه‌ی انسان قابل درک نیست بنابراین فرض بر نبودنش هست مگر این که دلیلی منطقی برای بودنش ارائه بشه. پس وقتی چیزی قابل درک و لمس نیست احتیاجی وجود نداره که ثابت کنیم نیست بلکه اگه ادعا داریم هست باید در باب بودنش اثبات بیاریم. بحث قدیمی اکسیژن رو پیش نکشید چون برای اون دلایل علمی و منطقی وجود داره!! (اینو گفتم چون خداباوران بدون استثنا برای اثبات وجود خدا اکسیژن رو مثال میارن که با حواس انسان درک نمیشه ولی وجود داره)
شنبه 13 شهریور 1389

jamshidabd - امارات - دبی
دچار بیماری جسمی بودن زشت نیست دچار بیماری نادانی بودن زشت است که اکثریت مردم دنیا دچارش هستن خودشان هم خبر ندارند
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
odin - بلژیک - انتورپن :شما منو واقعا suprise مثبت کردید که بسیار از لطف و کمکتان سپاسگزارم, پس دوست مهربانم, لطف کن تمام لینکها و دوان لود را بمن معرفی کنید, که مشتاقانه خواهان ارام کردن حس کنجکاوی هستم, پس تا بعد
شنبه 13 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
khosh bavar - ایران - کرمان -عزیز مگه قرار نبود بدون تعصب صحبت کنیم؟ صحبت من کجاش سیاسی بود!؟ من هم که تنها ترجمه های این tuti رو بررسی کردم و سایتشون رو . پس کجای حرفهای من میتونست جعلی باشه!؟ اقا جان این چیز سختیه که از شما میپرسم؟ میگم فقط یک ترجمه از قران نشون بدین یک ترجمه از مراجع شیعه یا ثنی که با ترجمه این اقا مطابقت کنه. ایشون سماء رو بمعنی بالای درخت=شجر بمعنی فضا و منظومه شمسی و هر چی که دلش خواسته نوشته! اخه قربونت برم تعصب هم حدی داره.من هیچ علاقه ای ندارم که شما را قانع به چیزی کنم، تنها چیزی که از شما خواستم اینه که بدون تحقیق چیزی رو نپذیری و براش هورا نکشی.شما حداقل یکبار قران رو بخون ببین این اقا راست میگه یا نه! سایتی رو که من زدم نپذیر،توخونه مگه قران ندارید؟ برو با ترجمه قران خودت مقایسه کن.تو گوگل سرچ کن.ببین راست میگه یا دروغ؟ چرا پشیمون میکنید ازاینکه براتون وقت میذارن و کلمه بکلمه ترجمه میکنن؟
شنبه 13 شهریور 1389

khosh bavar - ایران - کرمان
odin - بلژیک - انتورپن: odin عزیز, این فقط یکنوع طرز برخورد بود, یعنی action و reaction . من نگفتم که حرفتون را قبول ندارم و چون در این مورد بی اطلاع هستم, هر کس بمن جوابی بده, مجبورم قبول کنم, پس بهتره, انرژیمان را بیهوده هدر ندهیم و لطف کنید لینکها را بفرستید, مرسی از قبل
شنبه 13 شهریور 1389

SATTARKHAN - کانادا - تورونتو
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.من کاری به بیسوادان و ساندیس خوران سایت ندارم چرا که حال و روزشون کاملا ازنوشته هاشون معلومه ولی هر ادم بی تعصبی با توضیحات دوست عزیزمون odinو صحبت جالبhovakhshatre باید قانع شده باشه.
شنبه 13 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسلو
tuti_lol - ایران - تهران ,درود بر شما دوست عزیز اگر امکان دارد سایتهای اینچنین درمورد تفسیر قرآن با علم دارید به من معرفی‌ کنید.
یکشنبه 14 شهریور 1389

omid norway - نروژ - اسو
khosh bavar - ایران - کرمان:دوست عزیز با اینها بحث نکن ،اگر واقعیت را هم متوجه بشوند غرور و جهل آنها اجازه نمیده قبول کنند این کلام خداوند،ارزش نداره حتی جواب آنها را بدی با کسی‌ بحث کن که جویأی حقیقت باشه نه کسی‌ که از روی تعصب و غرور حرف می‌زنه من با اینها, با سند و تاریخ بحث کردم ولی‌ مثل جاهلان حرف خودشان را میزنند،اینها مریدان فریدون مشیری با سکویی هستند هیچی‌ حالیشون نیست بدبختی خودشون تقصیر خدا میدونند,مطلب مهم اینها به خداوند ایمان ندارند بحث دینی باهاشون نکن جالب اینجاست مخالفان عقایدشون طرفداران رژیم میدونند مغزشون هنگ کرده.. موفق باشید
یکشنبه 14 شهریور 1389

tuti_lol - ایران - تهران
khosh bavar - ایران - کرمان خیلی ممنون از تشویقتون من جاکرتم دوست عزیز بیام شما را خوندم یک باسخ هم نوشتم.
یکشنبه 14 شهریور 1389

odin - بلژیک - انتورپن
khosh bavar - ایران - کرمان - لینک اول که امیدوارم بخاطر سرعت پائین اینترنت در ایران قادر باشین داون لودش کنید مربوط به کتاب اول پروفسور هاوکینگه: https://stagevu.com/video/ixegpgkgjhsh لینک دوم تفسیر چند فیزیکدان بزرگ دیگه است در مورد نسبیت و تاثیر بعد چهارم و نسبی بودن زمان در سرعتهای مختلف است، وقتی در نجوم صحبت از سرعت میکنیم در مورد هزاران مایل در ثانیه حرف میزنیم اعداد و مسافتها را نباید با نسبتهای کوچک مقایسه کرد:https://stagevu.com/video/etxrbafzsrlw. کتاب A Brief history of Time را هم میتونی هم بصورت فایل شنیدنی در یوتیوب پیدا کنی.ببین عزیز جان بحث در این زمینه در دو جهت میتونه باشه اول فیزیک و دوم فلسفه. بهت پیشنهاد میکنم حواست رو جمع کنی و اگر در فیزیک میخوای مطالعه کنی اجازه ندی با فلسفه کسی خلط مطلب بکنه، البته هر دو رو باید مطالعه کرد اما جدا. چون معمولآ برای فرافکنی و فرار از بحث دوستانی که مدرک جعلی و ترجمه دروغ منتشر میکنن از یک شاخه به شاخه ای دیگه میپرن، سوالی رو نه تنها جواب نمیدن بلکه مسئله رو مبهم میکنن.
یکشنبه 14 شهریور 1389

amir-amir - کانادا - تورنتو
hovakhshatare. حرف شما منطقى است با مقایسه ۲ منبع بهتر مى توان مسائل را تجزیه و تحلیل کرد اگر چه اطلاع دقیقى در باره جهان دیگر نداریم ولى حداقل مى توانیم در همین راستا به عنوان مثال خصوصیات کره مریخ را با کره زمین مقایسه کنیم و به تبع همین مقایسه زمین را منظم بدانیم. مریخ فاقد حیات گیاهى فاقد آب٬ نداشتن دماى مناسب که بسیار پایین و سرد است و در صد بسیار پایین اکسیژن خصوصیاتى که در زمین است و بشر به آن نیاز دارد
یکشنبه 14 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
sepher - استرالیا - سیدنی. دوست گرامی کاملا حق با شماست. متاسفانه این زمانه آموختن علم و تربیت دانشمند و کشف آن مافیایی شده است. در ایران که به راحتی سر نخبگان را به گونه ای زیر آب کرده و یا عملا با ایجاد سد و مشکلات نمی گذارند قد راست کرده و به مار خود بپرددازند مگر کسانی را که به نوعی با رژیم مافیایی ایران در ارتباط باشند و در خارج از ایران هم که پدر خوانده ایست و همه چیز باید زیر نظر او باشد و به قول شما تحقیق به گونه ای باشد که حرف جدیدی از زبان یک دانشجو زده نشود بلکه همه چیز از کانال اساتید و دانشمندان مطرح ابراز شود. همه چیز در دنیا مافیایی شده از قدرت و ثروت علم سیاست بگیرید تا جان و اندیشه انسانها. موفق باشید.
یکشنبه 14 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
عجیب از کسانی ست که دنبال علت و حضور خدا در مشاهدات و یا محسوسات . هستند. کدام یک از ما روح خود را می بیند اما همین روح هنگامی که از بدن بیرون میرود فوت صورت گرفته و در یک روز اگر بدن در محیط مستعد تولید باکتری باشد از درون شروع به پوسیدن می کند. دانشمندان با هزار تحقیق و تلاش قادر شده اند حال هاله بینی و غیره را کشف کنند. اما در هزار سال قبل بدون این همه تلاش در این امر تنها با قوی کردن روح و سازندگی در آن و ارتقاء انواع رنگها و معانی آن و هاله بینی توسط افرادی چون شیخ اشراق که به موجودیت نور در همه چیز اعتقاد داشت ابراز شده و کتب آن هم موجود است که دانشمندان علوم فیزیک اگر از یک مورد آن سر در آوردند درست است اما کسانی امثال او دقیقا از کارهای دانشمندان فیزیک که در عصر کنونی با این ابعاد فن آوری به این نتایج رسیده اند سر در آورده و در ابعاد بسیار گسترده از آن صحبت کرده اند.....
یکشنبه 14 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
.....و یا فریدالدین عطار بزرگ در چندین صد سال قبل از سیمرغ گفته و فنا شدن و نبودن سیمرغ بعد از رسیدن سی مرغ به جایگاه او کوه قاف. و این نه به معنای نبودن خدا بوده است بلکه به معنای یکی شدن و خدایی شدن و حل و هضم شدن در او بوده هر این سی مرغ زمانی به کوه قاف خواهد رسید که بعد از طی مراحل سفر و سازندگی به طور کل از خویش خالی و عاری و در خدا فنا شده باشد تا به بقای در او و رسیدن به قله کوه قاف برسد. اما تفاوت دیدگاه یک دانشمند علوم محسوسات با یک انسان کامل امثال عطار در این است که دانشمند به این نتیجه میرسد که خداوند وجود ندارد و خود را تازه می بیند و کشف میکند اما عطار بعد از این کشف و شهود تازه متوجه میشود که خود هیچ است و بقایش تنها در گرو بود و موجودیت خداوند است. ...
یکشنبه 14 شهریور 1389

iranazadiran - ایران - تهران
....اگر آخوندها و مذهبیون قشری و یا فریب خورده و یا فریب کار از هر گروه و قشر و دینی خدا را برای خود قبضه نکرده بودند و سیاست هم به کمکشان نیامده بود و جهل و دنباله روی انسانها هم خدا به آنها نسیرده بود ما اکنون دنیای عادلانه و سرشار از نور معرفت و محبتی داشتیم نه دنیای تاریک ظلم و حق کشیها و نفرت. حیف و صد حیف که اکثر انسانها از قدرت بی حد و توانایی های بیشماری که خداوند به او اهدا کرده است تنها از چشم ظاهر و گوش ظاهر خود استفاده میکنند و همه چیز را با میزان آنها می سنجند.
یکشنبه 14 شهریور 1389

*پسر شجاع* - ایران - تهران
odin - بلژیک - انتورپن . به جان خودت من فقط تو کامنت بالا تاکید کردl که طبق آخرین نظرات کارشناسی اسم ایشان هوکینگه تا یه وقت خدای نکرده کسی اشتباه نکنه وگرنه با شما کاری نداشتم ولی اگه میخوایی .. همچنان در خدمت هستم ...در مورد مسابقه کتاب خوانی که فرمودید منو یاد مسابقات قران خوانی آخوندها انداختین که سوره عنکبوت چندمین سوره قرآن هست و آیه 23 با چه کلمه ای شروع میشه .....
یکشنبه 14 شهریور 1389

mahsa84 - سوئد - یوتوبری
من فکر می کنم بحث کردن با مذهبیون بی مورد هستش !!!! و این که یک سری از سرکردگان و بزرگان ادیان و گروه های مذهبی حرف های زدند علیه پرفسور هوکینگز یا خیلی پرت بودن یا می خواستن به پیروانشون بگن ما هم یه چیزی گفتیم (چون مطمئا هستن که پیروانشون اصولا فکر نمی کنند که بهفمند مطلب رو و فقط عکس العمل می خواهند) . واقعیت این هستش که برای تمام دانشمندان خدای خالق انسان 100% وجود نداره. چند تا دلیل :. 1 - چرا باید خدا اینقدر بیکار باشه که تو یه جزیره دور افتاده وسط اقیانوس 10 مدل آفتاب پرست خلق کند. 2- چرا یه دفعه خدای موجودات رو خلق نکرده بلکه با آزمایش و خطا طی بیش از 500 میلیون سال به این وضعیت رسیده ،مگه قدرت متا فیزیکی نداره . این خدای که در حال حاضر بحث بر سرش هست یک عامل به وجود آورنده کائنات هست و هیچ ربطی به حیات در زمین نداره .
یکشنبه 14 شهریور 1389

*پسر شجاع* - ایران - تهران
hovakhshatare - ایران - تهران. 1)چرا داری مغلطه میکنی ؟!!!{{ این ما (خداناباوران) نیستیم که باید ثابت کنیم خدا وجود نداره، این شما (خداباوران) هستید که باید ثابت کنید خدا وجود داره} }همین که تو هستی و داری حرف میزنی یعنی خالقی تو را خلق کرده و اگر کمی در تولد و آفرینش انسان و موجودات دیگر دقت کنی می بینی که این خالق هنوز هم با هوشمندی هر لحظه در حال خلقت هست مگر آنکه تنها دلیل بوجود آمدن خودت را پدر و مادرت بدانی!!!{ برهان علیت جزو برهانهای منطقی هست که حتی بچه ها هم براحتی قادر به درک آن هستند چون جزو بدیهیات هست و تنها جوابی که بیخداها در برابر این برهان دارند این هست که علت خدا چیست ؟!!! یعنی در برابر این برهان قوی تنها یک سوال را مطرح میکنند و چون پاسخ این سوال را پیدا نمی کنند این برهان بسیار منطقی را رد میکنند یعنی بخاطر جهالت خودشان منطق را رد میکنند ولی جواب خدا باوران در برابر این سوال بسیار درست و منطقی هست آنها میگویند اولا نمی دانیم و فقط جواب این سوال را خدا میداند دوما هیچ انسانی قادر به پیدا کردن این جواب نخواهد بود چون تنها خدا توانایی خلق از هیچ را دارد ..
یکشنبه 14 شهریور 1389

*پسر شجاع* - ایران - تهران
hovakhshatare - ایران - تهران. 2)یعنی اتفاقا شما بیخداها باید ثابت کنید که خدا وجود ندارد!! و این ادعای خود را با یک خلقت از هیچ و بدون استفاده از ابزارهای موجود در جهان باید ثابت کنید{ حتی خود انسان و قدرت فکرش جزو ابزارهای موجود هست}...وچون ادعای بحث منطقی کردی امیدوارم آنقدر در فیزیک معلومات داشته باشی که بدانی طبق قوانین فیزیک مقدار ماده و انرژی در جهان ثابت هست و فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود یعنی به هیچ وجه امکان اضافه کردن حتی یک ذره به این مقدار ثابت وجود ندارد یعنی امکان خلقت یک ماده جدید از هیچ و اضافه کردن آن به این جهان توسط انسان وجود ندارد و این جهان در یک ظرف ثابت که در ابتدا توسط خدا خلق شده در حال تغییر حالت هست...
یکشنبه 14 شهریور 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.