هزینه های تحصیل در دانشگاه های سوئد از پاییز ۲۰۱۱


هزینه های تحصیل در دانشگاه های سوئد از پاییز ۲۰۱۱

دانشجویان ایرانی از پاییز ۲۰۱۱ برای تحصیل در سوئد باید حداقل سالی ۱۳ میلیون تومان شهریه دانشگاه پرداخت کنند.

بر اساس قوانین و مقررات جدید, هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی سوئد خود راسا و در چهارچوب مقررات مشخصی شهریه مربوط به هر رشته تدریس شده در هر دانشگاه را مشخص خواهد کرد و از دانشگاه مجانی در سوئد دیگر خبری نخواهد بود.

ترم بهار امسال آخرین ترم بهاری دانشگاهی در سوئد است که دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا ( از جمله ایران ) قادر به تحصیل رایگان در سوئد خواهند بود. قوانین و مقررات جدید از ترم پاییز سال ۲۰۱۱ در سوئد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

در حال حاضر تعدادی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سوئد از جمله دانشگاه های لوند, اپسالا و دانشگاه “میت” در زمینه میزان شهریه دریافتی از دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا تصمیم گیری نموده اند. خبر فارسی سوئد تنها به ذکر چند نمونه در این رابطه اکتفا می کند. پیش بینی می شود که شهریه دریافتی دیگر دانشگاه هایی که هنوز در این رابطه تصمیم گیری نکرده اند نیز در حول و حوش همین ارقام خواهد بود.

هزینه تحصیل برای دانشجویان ایرانی و دیگر دانشجوبان خارج از اتحادیه اروپا جهت یک سال تحصیلی (دو ترم دانشگاهی) در دانشگاه اپسالا در چند رشته مختلف به شرح زیر اعلام شده است:

رشته پزشکی: ۱۸۰ هزار کرون (معادل حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ایران)
رشتته های علوم مهندسی ۱۳۵ هزار کرون (معادل حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ایران)
رشته های علوم انسانی ۱۱۰ هزار کرون (معادل حدود ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ایران)
رشته های آموزگاری ۹۰ هزار کرون (معادل حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ایران)

و اما دانشجویان غیر اروپایی مایل به تحصیل در رشته خلبانی در سوئد می بایست آماده پرداخت یکی از گرانترین شهریه های دانشگاهی در این کشور باشند. برای نمونه شهریه تحصیل در رشته خلبانی در دانشگاه لوند در جنوب سوئد ۱ میلیون کرون (حدود ۱۴۳ میلیون تومان ایران) برای هر سال تحصیلی (دو ترم دانشگاهی) خواهد بود.

پیش بینی می شود که میزان شهریه دریافتی دیگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سوئد نیز در حد مشابهی تثبیت شود که هم سطح با دیگر دانشگاه های معتبر اروپایی و آمریکا قرار دارد.

شایان ذکر است که شهریه های فوق تنها هزینه تحصیل در دانشگاه و یا مرکز آموزش عالی بوده و هزینه خورد و خوراک, اجاره مسکن, خرید کتاب و همه دیگر هزینه های یک زندگی معمولی یک دانشجو نیز می بایست به آن اضافه گردد.
هدف از شهریه ای کردن دانشگاه های سوئد برای دانشجویان غیر اروپایی این بوده است که دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا نتوانند با استفاده از سیستم رایگان تحصیلات عالی در سوئد که هزینه آن توسط مالیات دهندگان سوئدی تامین میشود جای دانشجویان سوئدی و اروپایی را بگیرند. به عبارت دیگر مالیات دهندگان سوئدی مجبور نشوند هزینه تحصیلات دانشجویان کشورهای بیگانه را بپردازند. توجیهی اگرچه منطقی اما نه چندان خوش آیند برای دانشجویان خارجی و از جمله ایرانی مایل به تحصیل در سوئد.

سوئد از معدود کشورهای غربی در جهان بشمار میرفت که حتی از دانشجویان خارجی نیز در صورتیکه از یک دانشگاه سوئدی پذیرش داشته و مخارج امرار معاش خود را دارا می بودند هیچ شهریه دانشگاهی برای ادامه تحصیلات دریافت نمی کرد.

تاکنون دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا, از جمله دانشجویان ایرانی با استعداد, بدون اینکه نگرانی جهت پرداخت شهریه های سنگین دانشگاهی داشته باشند قادر بودند که از سوئد ویزای تحصیلی و دانشجویی گرفته و در دانشگاههای معتبر این کشور به تحصیل بپردازند. در حالیکه دانشجویان ایرانی در صورت پذیرش در دانشگاههای دیگر کشورهای غربی مجبور به پرداخت ده ها هزار دلار و یورو بعنوان شهریه دانشگاهی بوده اند.

اما از از ترم پاییز سال ۲۰۱۱ تحصیلات دانشگاهی در سوئد نیز مانند ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برای دانشجویان داخل اتحادیه اروپا رایگان و برای دانشجویانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (مانند ایران) جهت تحصیل به سوئد می آیند متضمن پرداخت شهریه دانشگاهی خواهد بود.

جزئیات قوانین جدید


جزئیات دیگری از قوانین جدیدی که از ترم پاییز سال ۲۰۱۱ در سوئد به مرجله اجرا گذاشته خواهد شد بنا بر تحقیقات صورت گرفته از سوی خبر فارسی سوئد بشرح زیر است:

- هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی میبایست شهریه ای را جهت دانشجویان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مشخص نماید. تصور می شود که چنین شهریه ای با توجه به استانداردهای سوئد بسیار بالا خواهد بود. میانگین شهریه دانشگاهی در دانشگاههای سوئد حدود ۸۰ هزار کرون برای هر سال تحصیلی برآورد شده است (معادل حدود ۱۲ میلیون تومان, برای هر سال تحصیلی). با این وجود دانشگاه ها تنها جهت تامین هزینه های خود مجاز به دریافت شهریه خواهند بود و اجازه سودآوری نخواهند داشت.

- دانشجویان میبایست بدون استثناء بر اساس نمرات خود وارد دانشگاه شوند و برای مثال پذیرفتن دانشجویانی که پول بیشتری از میزان شهریه درنظر گرفته شده پرداخت کنند ممنوع خواهد بود.

- جهت دانشجویان برجسته و با استعداد خارج از اتحادیه اروپا یک سیستم بورسیه ایجاد خواهد شد تا استعداد این گروه از دانشجویان با استعداد و برجسته بواسطه کمبود امکانات مالی به هدر نرود. بودجه این بورسیه از صندوق مالیات دهندگان تامین خواهد شد.

- برخی از دانشجویان تبعه خارج از اتحادیه اروپا از پرداخت شهریه معاف خواهند بود. از جمله دانشجویانی که در سوئد اقامت دائم دارند و برای مثال از طریق پیوند به این کشور آمده اند, دانشجویانی که در چهارچوب برنامه های تبادل دانشجو به سوئد می آیند و همچنین اتباع سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست اما دارای قرارداد ویژه ای در این زمینه با اتحادیه اروپاست.

- دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا غیر از شهریه جهت تسلیم تقاضا نیز مجبور به پرداخت هزینه ای خواهند بود.

منتقدین چه میگویند:
به نظر منتقدین شهریه ای کردن دانشگاههای سوئد برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا منجر به کاهش شدید تعداد دانشجویان غیر اروپایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سوئد خواهد شد.

نظر دیگر منتقدین این است که برای برخی رشته های دانشگاهی, بویژه در زمینه های تکنیکی, حتی متقاضی کافی سوئدی و اروپایی وجود ندارد و پذیرش دانشجویان غیر اروپایی نقش قابل توجهی جهت زنده نگاه داشتن اینگونه رشته ها در دانشگاههای سوئد ایفا میکرد و با اجرای این قانون این رشته ها عملا تخته خواهد شد.

انتقاد دیگر که نسبت به شهریه ای کردن دانشگاههای سوئد برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا بیان میشود این است که در اینصورت نه با استعداد ترین دانشجویان بلکه دسته ای که توان مالی بیشتری دارند به دانشگاههای سوئد جذب خواهند شد (اگرچه در مورد دانشجویان ایرانی در حال حاضر نیز تنها کسانی که توانایی هزینه کردن حدود ۱۰ میلیون تومان در سال را دارند می توانند به سوئد بیایند) مگر اینکه دولت تسهیلات اهدای بورسیه مفصلی را جهت جذب اینگونه دانشجویان به مورد اجرا بگذارد. البته چنین موردی در قانون جدید گنجانده شده است اما در سال ۲۰۱۱ از بورس تحصیلی خبری نیست و قول آن از سال ۲۰۱۲ داده شده است.

منتقدین همچنین معتقدند که هزینه فراهم آوردن تسهیلات بورسیه ای ارزانتر از سیستم فعلی که در آن تحصیلات دانشگاهی برای همه رایگان است نخواهد بود و خصوصا دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کوچکتر سوئد قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

منبع : سایت خبر فارسی سوئد www.swednews.com

bavar88 - هلند - امستردام
زرشک این هم از اروپا! به پی سی خوردند
جمعه 8 مرداد 1389

immortal1977 - هلند - امرسفورت
bavar88 - هلند - امستردام . حتما باید مثل اون اخوندک امید نروژی هر جایی از خودت رد و اثر قهوه ای بزاری!? تو و امثال تو فقط تیتر رو با زور و زحمت هجی میکنی و بعدش باز میکنی و خزعبلات بیرون میریزی اخه مفلوک جیره خور تو که اصلا دلایل اجرایی شدن این قانون رو نمیدونی چرا باید ثابت کنی که لال نیستی!
جمعه 8 مرداد 1389

venoosi - بلژیک - ورویر
داداش من تو انگلیس رشته مهندسی سالی 8 هزار پوند میده.چندان فرقی با هم ندارن .
شنبه 9 مرداد 1389

ARTEMIS-SW - فرانسه - پاریس
داشتن هزینه برای تحصیل در سوئد شامل افراد معمولی است برای توله سگهای رژیمی که پول خون ملت در حسابشان است چه تفاوتی دارد انها همه جا هستند در دانشگاههای مالزی اندونزی انگلستان اروپای شرقی و حتی امریکا استرالیا و کانادا سوئد هم رویش.
شنبه 9 مرداد 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.