مراسم تشییع پیکر دکتر هاراطون داویدیان, پدر علم روانپزشکی نوین کشور فردا برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر دکتر هاراطون داویدیان,
پدر علم روانپزشکی نوین کشور فردا برگزار می شود

مراسم تشییع دکتر هاراطون داویدیان استاد پیشکسوت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پدر علم روانپزشکی نوین فردا در کلیسای سرکیس مقدس برگزار می شود.

به منظور بزرگداشت وی نیز روز پنجشنبه 28 آبان ماه مراسمی در بیمارستان روزبه برگزار می ‌شود.

استاد هاراطون داویدیان از اساتید پیشکسوت روانپزشکی کشور و نخستین دستیار رشته بیماریهای روانی در کشور 19 آبان دار فانی را وداع گفت.

وی در زمان حیات مدیریت گروه آموزشی روانپزشکی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و دیپلم تخصصی بیماریهای روانی خود را از دانشگاه لندن (D.P.M) دریافت کرده بود.

داویدیان یکی از پایه گذاران روانپزشکی نوین در ایران شناخته شده و به واسطه دستاوردهای علمی و خدمات شایسته بالینی، اشاعه و آموزش روانپزشکی و کسب امتیازات چشمگیر در سطح بین المللی عضویت فرهنگستان علوم پزشکی را نیز داشت.

هاراطون داویدیان دوم اسفند ماه سال 1303 در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه به ترتیب در دبستان کوشش و کالج البرز وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال 1327 از دانشکده  مزبور فارغ التحصیل شد .


   پس از طی دوره دکتری پزشکی و گذراندن خدمت نظام وظیفه، در یازدهم مرداد ماه سال 1329 به دستیاری بخش جدید التاسیس بیماری های روانی، وابسته به دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد و خدمات دانشگاهی خود را از آن تاریخ آغاز کرد.


   در سال 1334 با کسب موفقیت در امتحانات انتخاب رئیس درمانگاهی بیماری های روانی، به منظور ادامه  تحصیل عازم لندن شد و در سال 1337 دیپلم تخصصی بیماری‌های روانی را از دانشگاه لندن (D.P.M) دریافت کرد. ایشان پس از بازگشت به میهن و شروع خدمات دانشگاهی، مدارج مختلف آموزش، دانشیاری، تصدی بخش و ریاست بخش روانی را یکی پس از دیگری طی کرد و در سال 1347 مقام استادی رشته  بیماری های روانی دانشکده  پزشکی دانشگاه تهران را کسب نمود . آقای دکتر داویدیان در سال 1370 پس از 42 سال خدمت دانشگاهی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.


   دکـــتر داویدیــان در طی خــدمت دانشگاهی خود دو بـار یــــکی از تــاریخ 3/12/1348 تا 26/7/1352 و دیگری از تاریــخ 28/10/1360 تا 17/3/1367 به مدیریــــت گروه آموزشی روان پــزشکی دانشگاه تهران انتخاب شد و همچنین از تاریـــخ 28/10/1360 تا 3/2/1365 سمت ریاست بیمارستان روزبه را عهده دار بود.


   گفتنی است که دانشگاه تهران، یعنی تنها دانشگاه ایران در آن زمان، تا سال 1329 فاقد بخش بیماری های روانی بود. بخش مزبور در آن سال به کوشش شادروان مرحوم دکترحسین رضاعی یگانه استاد این رشته، در بیمارستان امام خمینی (ره) (هزارتختخوابی آن زمان) تأسیس ودر سال بعد، یعنی در سال1330 به محل فعلی منتقل و به نام بیمارستان روزبه نام گذاری شد. به این ترتیب، آقای دکتر داویدیان نخستین دستیار رشته  بیماری های روانی محسوب می شود .در سال 1332 مرحوم دکتر عبدالحسین میرسپاسی به دانشکده  پزشکی دانشگاه تهران پیوست. ایشان و مرحوم دکتر رضاعی در احداث بیمارستان روزبه و تاسیس بخش آموزشی بیماری‌های روانی در دانشگاه تهران کوشش فراوانی را به عمل آوردند. در طول این مدت، آقای دکتر داویدیان به عنوان دستیار و تحت سرپرستی استادان فقید افتخار شرکت در فعالیت مزبور را به دست آورد.


   از آنجا که کار درمانی از شیوه های موثر در درمان بیماری های روانی است، آقای دکتر داویدیان با جلب موافقت و حمایت رئیس دانشکده‌ پزشکی وقت، شادروان مرحوم دکتر محمد علی حفیظی، موفق به تاسیس بخش کاردرمانی در بیمارستان روزبه شد و سرپرستی آن را به عهده گرفت .


   دکتر داویدیان از اعضای موسس انجمن علمی روان پزشکان ایران بوده و از بدو تاسیس این انجمن از سال 1375 ریاست این انجمن را عهده دار بوده است.


   دکتر داویدیان، در طول نزدیک به نیم قرن تلاش علمی ممتد و بی وقفه، با تصدی سمت ها و مسئولیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی،‌ منشاء‌ خدمات ارزنده ای در رشته روان پزشکی بوده است. ایشان توجه خاصی به جنبه های فرهنگی بیمارهای روانی داشته است و سعی بلیغ نمود تا روان پزشکی ایران را بر اساس فرهنگ و اخلاق جامعه ایرانی شکل دهد و تحقیقات علمی در این رشته را بر اساس نیازمندی های جامعه پایه ریزی نماید. آقای دکتر داویدیان در سمینارها و کنگره های علمی متعدد داخلی و خارجی شرکت و همچنین کنگره های متعددی را برگزار کرده است و خود با ایراد سخنرانی (بیش از صد سخنرانی)‌در آنها سعی داشته است تا روان پزشکی ایران را چه در داخل و چه در خارج از کشور به جامعه پزشکی معرفی نماید.


   افزون بر این، متجاوز از یکصد مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده است، که بیشتر آنها نتایج بررسی ها و مطالعات ایشان درباره جنبه های فرهنگی روان پزشکی است.


   دکتر داویدیان به عنوان یک دانش پژوه برجسته  ایرانی به واسطه  دستاوردهای علمی و پژوهشی فراوانش، خدمات شایسته اش به جامعه پزشکی به ویژه روان پزشکی عرضه داشته ونیز حضور فعالش در تاسیس و گسترش نهادهای آموزشی و علمی کشور و کسب امتیازات چشمگیر در سطح بین المللی عنوان یک بنا به پیشنهاد شورای علمی و تصویب مجمع عمومی از تاریخ 26/11/1377 به مقام عضویت افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران نایل شده است .


 


گاهشمار زندگی علمی استاد:

1350-1362 :‌عضویت در کمیته بین المللی انجمن جهانی روانپزشکان
1351-1356 : عضویت در شورای تحقیقات دانشگاه تهران
1356-1364 : عضویت درکمیته اخلاق روانپزشکی، انجمن جهانی روانپزشکان
1357: عضویت در انجمن سلطنتی پزشکان انگلستان
1360-1367: مدیریت گروه روانپزشکی ، دانشگاه تهران
1360-1365 : ریاست بیمارستان روزبه
1363-1366 :‌عضویت در هیآت ممتحنه و ارزشیابی رشته‌ روانپزشکی ،‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی
1367-1370 :‌عضویت و ریاست جلسات کمیته  کشوری بهداشت روانی،‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
1370: نیل به افتخار بازنشستگی  
1371: عضویت در کمیته روانپزشکی نظامی، انجمن جهانی روانپزشکی
1372: عضویت در گروه علوم بهداشتی، و تغذیه، فرهنگستان علوم پزشکی
1372:‌کارشناس کمیسیونهای مشورتی تخصصی، سازمان نظام پزشکی
1375: ریاست انجمن علمی روانپزشکان ایران
1377: عضویت افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی
1378: کسب عنوان Psychiatry in Leader از طرف انجمن جهانی روان پزشکان

سمتها و عناوین علمی بین المللی:
1- عضو فدراسیون جهانی بهداشت روانی از سال 1338
2- کارشناس بهداشت روانی در سازمان های جهان بهداشت از 1349-1370
3- عنوان افتخاری عضو موسس کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان در سال 1350
4- عضو کمیته بین المللی انجمن جهانی روانپزشکان از سال 1350-1362
5- عضو کمیته  اخلاق روانپزشکی – انجمن جهان روانپزشکان از سال 1356-1364
6- عضو انجمن سلطنتی پزشکان انگلستان از سال 1357
7- عضو کمیته  روانپزشکی نظامی انجمن جهانی روانپزشکی از سال 1368

jores1984 - اتریش - لینز
روحش شاد یادش گرامی
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

kadkhoda saeid_uk - انگلیس - منچستر
تسلیت به خوانواده دکتر داویدیان؛ روحش شاد
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

نیک پندار - ایران زمین - شیراز
از پیامبر ما نقل است: نزدیکترین مقام به انبیاء دانشمندانند. روحش شاد
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

khanande - ایران - ایران
خداوند رحمتش کند
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
روحش شاد و یادش همیشه گرامی.
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

بابک - ایران - سبزوار
روحش شاد یادش گرامی باد افتخار ایران و جهان
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

vahid.sharifi - ارمنستان - یروان
ارمنی؟. مگه ارمنی ام روح و خدا و پیغمبر می شناسه؟؟؟!!! ارامنه از ته دل و صمیم قلب از مسلمانهای ایران تنفر دارند و چون اقلیت هستند در ایران ساکت اند. شما به راحتی کینه و عداوت و تنفر و دشمنی اینها رو با قوم پارس و ترک در ارمنستان می تونید حس کنید و ببینید.
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.