رضا پهلوی : من نمی توانم ساکت بنشینم و هیچ نگویم , من تخت پادشاهی نمیخواهم

رضا پهلوی :
من نمی توانم ساکت بنشینم و هیچ نگویم , من تخت پادشاهی نمیخواهم

سایت سکولاریسم نو : رضا پهلوی، ولیعهد ایران، و یا بقول پیروانش "اعلیحضرت رضا شاه دوم"، جریانات داخلی ایران را شاید بیش از هر ایرانی دیگر در تبعید در شش ماه گذشته پی گیری کرده است. من او را در هتلی در واشنگتن که نزدیک بمحل اقامت اوست ملاقات کردم و در حال صحبت های معمولی "بلاک بری "اش را از جیب بیرون آورد که آخرین رویداد ها را در ایران ببیند. سرکوبی هم میهنانش و خفقان حاکم بر جامعه توسط رژیم احمدی نژاد که پس از یک انتخابات تقلبی بر سرکار است او را بشدت خشمگین کرده است. او می گوید:

"زمانی که فکر می کنم ما ایرانیان توسط این افراد جنگ طلب حامی تروریست ها و منکرین هالوکوست بدنیا شناسانده می شویم، آیا امکان دارد که اینجا بنشینم و هیچ نگویم؟ من در مقابل کارهایم توقعی ندارم ولی مبارزه می کنم چون این وظیفهء من است."

شاهزادهء چهل و نه سالهء ایرانی، که از زمان سرنگونی رژیم پدرش در زندگی تبعیدی بسر می برد، نمادی سرشناس در بین سه تا چهار ملیون ایرانی خارج از کشور است.

وی، پس از انتخابات اخیر، پا پیش گذاشته و خواهان انجام نافرمانی های مدنی در داخل ایران و پشتیبانی گستردهء جهانی از ایرانیان شده است. بسیاری از هوادارانش از داخل ایران به وی خبر می دهند که رژیم در حال فروپاشی است و او مشتاقانه در اتتظار زمان سرنگونی بسر می برد.

می گوید: «پایان رژیم جدائی طلب در افریقای جنوبی، و  نظامیان "یونتاس" در امریکای جنوبی، و بالا ترین آنها شوروی کمونیست، فقط با دست مردم آن کشورها انجام گرفت اما هیچکدام آنها بدون پشتیبانی از خارج امکان پذیر نبود. ولی این بمنزلهء یک قوای اشغالگر نبود که بیاید و رژیمی را عوض کند. من هیچ مشروعیتی در این کار نمی بینم».

تجربهء تلخ مداخلهء نیروئی خارجی در عراق توانسته که وی را بیشتر از پیش به اهمیت  این امر متقاعد نموده و از آن بپرهیزاند. می گوید: «تغییرات در ایران باید بوسیله نافرمانی های مدنی ِ بدور از خشونت انجام بگیرد و من بر این موضوع تاکید می کنم. ما نمی توانیم تغییر با هر قیمت را بخواهیم، چون در اینجا مسئلهء یک پارچگی یک ملت پیش می آید. رویدادها باید ناشی از خواست مردم باشند. ولی چگونه می شود با نادیده گرفتن عقاید مردم و رأی آنان در پای صندوق رای از خواست مردم مطلع شد؟» 

او می گوید که می تواند، بمنظور  هماهنگ کردن پشتیبانی ها برای گروه های هوادار دموکراسی و حقوق بشر (جنبش سبز)، با کمک اینترنت ـ که تبدیل به پرقدرت ترین ابزار شده است ـ تمام رویداد های داخل ایران را تقریبا در همان زمان رخداد پیگیری کند و چنین بنظر میرسد که این کار نیروی بیشتری به وی داده و او را برای تغییر مشتاق تر می کند.

می گوید: «همین الان که ما داریم صحبت می کنیم مردم ایران دوباره در خیابان ها بدست چماقداران لباس شخصی حکومت سرکوب می شوند»؛ و دلیل آن را هم جدائی آنها از رژیم می داند.

با وجود مخالفت شدید با هرگونه دخالت نظامی خارجی در کشورش، وی از قدرت های غربی، بویژه امریکا که در پی برقراری دیالوگ با رژیم اسلامی در تهران است، توقع و انتظار دارد که بیشتر و مستقیم تر از مردم ایران که به مخالفت با رژیم اسلامی برخاسته اند پشتیبانی کنند. می گوید: «امروز در خیابان های ایران مردم فریاد می زنند "اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما". این پیام مردم است به دنیای خارج. ما به اوباما و دیگر رهبران دنیا می گوئیم که بکمک شما نیاز داریم. اگر مایلید که دیالوگی با رژیم ما داشته باشید این بخودتان مربوط است، ولی آیا زمان آن نرسیده است که پس از سی سال با ما هم گفتگو کنید؟ جنبش سبز می گوید ما می خواهیم از این رژیم خارج شویم. آنها به رای اکثریت تعهد دارند و مردمی هستند که می گویند ما باید به عقیده هر کسی احترام بگذاریم و از آن دفاع کنیم... اینان جوانان امروز ایران اند که بسیار متفاوت از آنانی هستند که سی سال پیش یک رهبر بزرگ با یک ایدئولوژی بزرگ را خواهان بودند. اینان مردمی هستند که حقوق بشر را بصورت خشت اول همهء خواسته هایشان می بینند؛ مردمی که خواهان سیستمی بر مبنای عدالت هستند و نه اینکه کسی که بگوید: "بعنوان تنها نماینده خداوند روی زمین، قانون همان است که من می گویم"».

شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات چند ماه گذشته را - که بدست پاسداران رژیم اکثراً به خشونت کشیده شده- بسیار موثر برآورد می کند و می گوید: «مخالفت با رژیم و خواستاری تغییر، با وجود تمام سعی رژیم در سرکوبی و خشونت و خفقان، تقریباً به مرحلهء جوشیدن رسیده است؛ چیزی که دنیای خارج باید درک کند این است که هر قدر پاهای رژیم به آتش نزدیکتر شود ناتوان تر می شود. تهدید از سوی مردم خودشان بزرگترین و تنها برگ برنده در دست دنیاست که اهمیت دارد ـ خیلی بیشتر از مذاکرات بی نتیجه و دیپلماسی شکست خورده».

وی هیچ باوری ندارد که دنیای غرب، بویژه امریکا، متوجه این موضوع باشد و می گوید: اگر آنها (مردم ایران) شعارهائی بزبان انگلیسی در خیابان های تهران با خود حمل می کنند به منظور نشان دادن توانائی شان در زبان انگلیسی نیست و کاملاً مشهود است که برای رساندن پیام شان به دنیای خارج است. غرب هم باید ببیند که سقف  رژیم در همهء پایگاه هایش ترک برداشته و متوجه شود که این وضع دوام آور نیست. نمی توان با باتوم بر سر مردم کوبید و امیدوار به آرامش بود».

وی اضافه می کند که: «مهره های اصلی حکومت در تهران همگی می دانند که مشروعیت رژیم زیر سئوال است. متعصبین مذهبی دربارهء روشی که مذاکرات هسته ای به پیش می رود خشمگینند، ولی این موضوعات همگی از پرده بیرون افتاده اند چون آنان دیگر نمی توانند اختلافاتشان را پنهان نگاهدارند».

او اعتقاد دارد که اعتراضات و تظاهرات داخل تاثیری بزرگ بر روی مذاکرات هسته ای داشته اند و می گوید: « چرا احمدی نژادی که منکر هولوکاست است در مذاکرات وین انعطاف بیشتری نشان می دهد؟ برای اینکه، بعنوان اداره کنندهء کشور، صدای موزیک را در خیابان ها می شنود؛ برای اینکه سپاه پاسداران به او می گوید تبدیل به آدمی شده است که تن خود را کتک می زند».

او می گوید: «اگر غرب، با دیدن این نرمش، از آماده شدن برای پشتیبانی از مردم و عبور از رژیم اسلامی منصرف شود ما هم آماده خواهیم بود که پرچم سفید را در تهدید های هسته ای بلند کنیم و این دوباره دریچه ای از فرصت خواهد بود. و این مسئله برای تل آویو مسئله مرگ و زندگی است».

او می گوید که غرب منافع بیشتری را بجز فقط قطع تهدیدات هسته ای از تغییر رژیم اسلامی بدست خواهد آور، زیرا: «با پشتیبانی رسمی ایران از تروریست ها چه خواهید کرد؟ با موضع قدرت روسیه در بارهء کنترل کامل منابع گاز و نفت برای ارسال به اروپا چه خواهید کرد؟ شما فعلاً در حال بازی قایم موشک هستید، ولی بزودی خیلی دیر خواهد شد».

شاهزاده پهلوی، وضع ایده آل را اعمال تحریمات بیشتر با پشتیبانی سازمان ملل می داند اما معتقد است که روسیه و چین مانعی بر سر این راهند و این امر فقط بخاطر منافع استراتژیکی و تجاری این دو کشور در ایران نیست: «امروز در ایران پلاکاردهائی که مردم حمل می کنند می گویند "مرگ بر روسیه و مرگ بر چین". سفارت امریکا دیگر لانهء جاسوسی نیست و مردم شعار میدهند "سفارت روسیه،  لانهء جاسوسیه". روس ها، برای اولین بار از زمان پتر کبیر تا بامروز، در ایران با دسترسی به آبهای گرم  جا خوش کرده اند و این رژیم شدیداً وابسته به پشتیبانی روس هاست و بهمین دلیل است که آنها هم به پشتیبانی از رژیم اسلامی در مقابل امریکا و اروپا می ایستند. بدون این پشتیبانی رژیم هیچ ندارد و خود و طرفدارانش هم این را بخوبی می دانند».

شاهزاده اضافه می کند: «حتی اگر سازمان ملل نتواند با تحریمات موافقت کند ما هنوز گزینهء تحریم های دسته جمعی رادر اختیار داریم. باضافه توافق هائی که می تواند بین امریکا و متحدان اروپائیش انجام بگیرد. ما به تحریم های هوشمندی نیاز داریم که رژیم و دستگاه حکومتی را تضعیف کند. ولی من از هیچ کاری که به مردم صدمه بزند پشتیبانی نمی کنم». و اضافه می کند که: «بعنوان مثال، می توان دارائی ها و سرمایه های سران رژیم را در خارج هدف قرارداد. همچنین سرمایه های سپاه پاسداران را؛ و نیز تشدید محدودیت ها برای سران رژیم و سپاه در مسافرت های خارجی بصورت ندادن ویزای ورود به کشور».

او هنوز هم نمی تواند دلیل مسامحهء غرب، مخصوصاً در بارهء مسئله ای به اهمیت تولید سلاح هسته ای را توجیه کند، و می گوید: «آنها با رژیم فاشیست در آلمان نازی جنگیدند، با رژیم نژاد پرست در افریقای جنوبی مقابله کردند، همچنین با حکومیت توتالیتر در بلوک شرق. و ما امروز در ایران رژیمی داریم که مخلوطی از هر سه آنهاست و هیچکس کاری در مقابل آن انجام نمی دهد».

او ادامه می دهد: «نشانهء دیگری که باعث می شود کارگزاران رژیم احساس کنند که وقتشان به پایان نزدیک شده این است که همگی نگران آینده شان هستند که روزی که رژیم از هم بپاشد چه برسرشان خواهد آمد. بهمین خاطر من عدم خشونت را توصیه می کنم؛ نوعی مصالحه و تجدید نظر کلی مانند همان که در افریقای جنوبی اتفاق افتاد. ما به تمام این مردم نیاز داریم تا قسمتی از راه حل برای یک جامعه آزاد باشند». و می افزاید :«من از زمان جنگ ایران و عراق با اعضای سپاه پاسداران تماس داشتم و دارم .من می دانم که آنها می دانند که وضعیت دیگر قابل ادامه نیست. این سپاهیان همسالان من هستند. آنها در زمان جنگ جوانانی کم سال بودند که کلاشینکف بدست در جبهه ها می دویدند ولی امروز آنها در سنین بالای چهل و پنجاه هستند و دارای خانواده و فرزند اند و دچار سردرگمی شده اند. آنها می گویند این آن چیزی که ما بخاطرش جنگیدیم نیست؛ و می توانید تصور کنید که خیلی هاشان مایل به کناره گیری هستند ولی، همزمان، نگران زندگی خود و خانواده شان پس از تغییر رژیم اند. راه حل این مشکل باید بر مبنای بخشودگی عمومی و باز نگری کلی اجتماعی باشد. مجازات اعدام باید حذف شود و نقطهء پایانی بر دایرهء خشونت ها گذارده شود».

او با باوری محکم می گوید که: «حکومت دینی اعتبارش را از دست داده و  مذهب دیگر خط ممنوعه برای گفتگو نیست. همان مردمی که سی سال پیش فکر می کردند که خمینی ناجی شان است امروز می گویند که اشتباه کرده اند. ایران به نقطهء پایانی دایره رسیده است».

شاهزاده رضا پهلوی توصیهء رونالد ریگان به آقای قرباچف در بیست سال پیش را باز گو میک ند که گفت: «آقای گورباچف این دیوار را خراب کنید!»

او، پس از سی سال، غربت را هنوز درد آور می داند و می گوید: «من دوران کودکیم را بیاد دارم. من تمام مناظر کشورم را از بچگی بخاطر دارم و هر کجای دنیا که باشم بیاد آنها هستم .من کشورم را نفس می کشم و با آن زندگی می کنم و می خواهم برای آن سرزمینی که وطن میخوانمش کاری انجام دهم. این وظیفهء من است».

می پرسم: «آیا آماده هستید که بر تخت شاهی بنشینید؟»

پاسخ او چنین است: «من هرگز به فکر اینکه چه رلی در آینده داشته باشم نبوده ام و امروز فقط یک ماموریت ویژه برای خود قائلم: من داوطلب شده ام هممیهنانم را تا جائی همراهی کنم که بتوانند آزادانه به پای صندوق های رأی بروند و خودشان دربارهء نوع حکومت شان تصمیم بگیرند .آن روز برای من پایان خط است. پس از آن روز اگر می خواهند که من هم نقشی داشته باشم بمن می گویند و اگر هم مرا نخواستند همانگونه خواهد شد».

sajad-tehran - ایران - تهران
خمینی هم اولش میگفت میزان رای ملت است بعدش خودشو کرد رهبرِ،اینم الان میگه هرچی ملت بگن ولی دو روز دیگه ادعای تاج و تخت میکنه.
یکشنبه 24 آبان 1388

dannni - سوئد - استکهلم
الا حضرت وقتی تو رفتی من گریستم
یکشنبه 24 آبان 1388

boy110 - ایران - قم
نکته مهم:احتمالاً همه تون شایعه دردناک خروج 8.5میلیارد دلار طلا از کشورمون و ورودش به ترکیه رو شنیدید.حتماً سخنان یکی از علما رو هم شنیدید که به تازگی فرموده اند این مقدار طلا حجم عظیمی رو اشغال می کنه و توی یه کانتینر جا نمیشه؟خوب پس بیایید یه حساب بکنیم ببینیم این مقدار طلا چقدر جا اشغال می کنه؟. . ارزش هر کیلو طلا ۳۴۰۷۹ دلار است. یعنی‌ هر تن طلا برابر است با ۳۴ میلیون دلار. نتیجه میگیریم: 8.5 میلیارد دلار طلا می‌شود ۲۵۰ تن طلا!. . هر متر مکعب طلا حدود ۱۹،۳ تن است، یعنی‌ ۱۹۳۰۰ کیلو. پس با این حساب ۲۵۰ تن طلا حدود ۱۳ مترمکعب جا برای جاسازی لازم دارد! هر کانتینر ۴۰ فوت هم ۶۷ مترمکعب جا دارد .بنابراین در آن کانتینری که اون «عالم مورد اشاره » احتمالاً فکر کرده وانت بار است، می‌شود ۸،۵ میلیارد طلا را به راحتی جا داد. تازه ۵۴ مترمکعب دیگر هم جا دارد برای دلار‌ها
یکشنبه 24 آبان 1388

kadkhoda saeid_uk - انگلیس - منچستر
درود بر علیحضرت رضا شاه پهلوی دوم/ به امید بازگشت دوران پر افتخار پادشاهی ایران
یکشنبه 24 آبان 1388

katrina - اسکاتلند - گلاسکو
هزاران درود بریگانه مردایران زمین رضا پهلوی عزیز٬ یک ازاداندیش واقعی ......
یکشنبه 24 آبان 1388

new-idea - نروژ - اسلو
درود بر تمامی کسانی که قلب و روحشان برای ملت و وطن میتپد.اما این را ببینیم و بدانیم که چه بر سر هم وطنان دارند می آرند.و به خود بیاییم که دیگر شعار بس است .هم وطن عزیز رضا پهلوی من هم سن شما هستم اما در این سالها شما به نوعی زندگی کردید اما ما عذاب کشیدیم و امروز هم من و امثال من با کوله باری از درد دور از خانواده در غربت هستیم.پس بیایید و یکی شویم و مشتها را گره کنیم .حالا زمان آن رسیده است.ما به یک هدایت گر نیاز داریم.و ما آن روز را انتظار میکشیم.به آرزوی موفقیت.پیروز و سر بلند ایران و ایرانی و ببرافراشته باد پرچم سه رنگ ایران با آرم اجدادی .
یکشنبه 24 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
یک نکتهء جالب توی صحبتهای بالا دیدم :{{من داوطلب شده ام هممیهنانم را تا جائی همراهی کنم که بتوانند آزادانه به پای صندوق های رأی بروند و خودشان دربارهء نوع حکومت شان تصمیم بگیرند .آن روز برای من پایان خط است. پس از آن روز اگر می خواهند که من هم نقشی داشته باشم بمن می گویند و اگر هم مرا نخواستند همانگونه خواهد شد}} حالا؛ دقت بفرمایید؛ این چند روز یک پیشنویس قانون اساسی وارد سایتهای اینترنتی شده که بنظر میرسه توسط قشر بخصوصی از جنبش سبز تدوین شده است. در این پیش نویس قانون اساسی؛ که مربوط به حکومت بعدی ایران است؛ اصل اول قانون اساسی را " جمهوری ایرانی" قلمداد کرده است!! دقیقاً کاری که خمینی در سال 57 کرد! شاید ملت نخواهند حکومت جمهوری داشته باشند!! می توانید این پیشنویس قانون اساسی را در این لینک بخوانید:. https://aghaejaze.wordpress.com/2009/11/11/iran_constitution_1/. از مسئولین سایت درخواست میکنم در صورت امکان از این لینک به عنوان یا تاپیک مورد بحث استفاده فرمایند تا دوستان دیگر نظراتشان را ابراز فرمایند. قبلاً از مسئولان محترم سایت سپاسگزارم
یکشنبه 24 آبان 1388

iraneazad2008 - هلند - دلفت
با درود به شاهزاده رضا پهلوی. ما خواستار رفراندوم در ایران هستیم و شکی هم نداریم که بیشتر ملت ایران در حال حاضر طرفدار نظام مشروطه هستند. پاینده با د ایران.
یکشنبه 24 آبان 1388

$persian$ - ایران - تهران
نمی دونم کیه نمی دونم چه خواسته هایی داره نمی شناسمش اصلا ولی همیشه دلم براش می سوزه از ارش به فرش رسیدن خیلی سخته
یکشنبه 24 آبان 1388

titan - ایران - ایران
اگر روزی مرا بخواهن چیه اقای پهلوی ما دنبال دور باطل نیستیم نه حکومت فقط جمهوری اونم سکولار. امروز ماموریت ویژه داری چیه داوطلب شدم چیه. این مردم کمک هیچکس را نمی خوان اونم با منت کی شما رو قبول کردن که داوطلب شدی. اصولا تا حالا چه کاری انجام دادی. تمام بدبختیهای ما از تقدس زاییه چه شاه چه رهبر
یکشنبه 24 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
sajad-tehran - ایران - تهران . من تابع رای ملت پس از ازادی هستم وهیچ توصیه ای برای اینده ندارم ملتی که در اتش است خود تصمیم خواهند گرفت ولی برای من تعجب اور است این کامنت شما..این مرد تحصیلکرده رابا خمینی--- کثیف جنایتکار بی سواد لمپن که در رساله اش////سکس با کودک شیر خوار توصیف شده//است را در یک ترازو؟؟؟؟؟؟؟؟؟می گذارید..خودتان یا رژیمی هستید با چادر یا!!!!!
یکشنبه 24 آبان 1388

Ashk_e_Khoda - انگلستان - شفیلد
boy110: گل گفتی دمت گرم به خدا
یکشنبه 24 آبان 1388

ارسلان افشارآجین - ایران - همدان
این شاهزاده پولدار که پدرش هم دست کمی از این آخوندها نداشت سی سال است دنبال کار وزندگی خودش رفته حالا بوی کباب شنیده و وطن وطن می کند می خواستم بگم شازده این بوی کباب نیست دارن خر داغ می کنن تو همانجا دنبال عشق و حالت باش ما احتیاجی به تو نداریم اگر پدر بزرگ دزد تو انقلاب مشروطه را نمی دزدید و به جای جمهوری پادشاهی پهلوی را تاسیس نمی کرد الان وضع ما این نبود
یکشنبه 24 آبان 1388

zirmizi - ایران - کاشان
میزان رای ملت است ولی اگر رای ملت میزان نبود خودمون میزونش می کنیم. این شعار جدید احمدی نژادی هاست.
یکشنبه 24 آبان 1388

jigili - ایران - تهران
مرگ بر جمهوری اسلامی درود بر رژیم شاهنشاهی پهلوی به روزی که ایران از دست این آشغالها نجات پیدا کنه
یکشنبه 24 آبان 1388

artosh - ایران - تهران
sajad-tehran - ایران - تهران / دوست عزیز. شخصیت و متانت ایشان هرگز قابل قیاس با هیچکدام از رجال سیاسیمون نیست. بنده به شخصه احترام بسیار زیادی برای ایشان قائلم و باعث افتخارمه که این شخص روزی رئیس جمهور من شه.
یکشنبه 24 آبان 1388

fall - ایران - تهران
برو بابا ببو شمالی ! اگه شماها عرضه داشتین که میدون رو خالی نمی کردین واسه عرب ها !!
یکشنبه 24 آبان 1388

arash-s - انگلستان - لندن
boy110 - ایران - قم. عزیز.لازم نیست حساب کنی . همه میدونیم. حلا یکی نیست بگه به دولت که این . پولا کجا میرفت.میدونم.شما فقط برای شاه شیر بودید.چون نمیزد تو سرتون.
یکشنبه 24 آبان 1388

ehsan_2nd_time - یوکی - لندن
boy110 - ایران - قم -. 8 ملیارد نه عزیز من . 18 (هجده) ملیارد دلار بی زبون
یکشنبه 24 آبان 1388

arash-s - انگلستان - لندن
sajad-tehran - ایران - تهران. ببین.خمینی مثل تو و پدرت که ضد شاه ایران بلند شدند کلک باز بود. و ما تو تاریخ از این خانواده بدی ندیدیم.تازه مظلوم واقع شدند.تو وقتی. در مورد تاریخ ایران چیزی نیدونی.حق نداری نظر بدی.خواهشن کسی . که نظر میده.تو هوا حرف نزنه. ما ایرانیها خیانت کردیم.جیباتون پر بودچیزی. نمیفهمیدیم. ما هستیم.با پرچم شیرخورشید.
یکشنبه 24 آبان 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
درود به شاهزاده رضا پهلوی.تمام مطالبی که فرمودند کاملا صحیح میباشد و مخصوصا از ایینکه فرمودند برای تخت شادشاهی نمیجنگند بلکه برای آزادی ایران و ایرانیست هر چند اگر برای تخت شادشاهی هم بجنگد این نیز خق ایشان است چون پدر بزرگ و پدر ایشان بودند که به ایران و ایرانی افتخاراتی که هنوزم از وجود شریف آنان بوده را هیچ ایرانی وطنپرستی فراموش نخواهد کرد و خدمات دوران پهلوی اول و دوم در تاریخ بثبت رسیده.زنده باد ایرانیان آزادیخواه داخل و خارج کشور و نابود باد مرتجعین کوردل دزد و متجاوز به مال و ناموس ملت و جنایتکاران پست و مزدوران رژیم اسهال.لعنت بر گدا علی شیره و دکی چیز مغز که آبرویی برای ایران و ایرانی نگزاشتن.
یکشنبه 24 آبان 1388

mr. fair - انگلستان - منچستر
sajad-tehran - ایران - تهران دمت گرم منم که این مقاله رو خوندم یاد حرفا خمینی افتادم عجب حسن تصادفی
یکشنبه 24 آبان 1388

mashady - انگلیس - منچستر
مرگ بر هر چی شاه و شاهزاده و اخوند
یکشنبه 24 آبان 1388

hassan5 - ایران - تهران
کانتینری که بالای250 تن راحمل کند کجاست و اسبش را از کجا میشود اورد
یکشنبه 24 آبان 1388

کلاب - ایران - تهران
تو بیا ما رو نجات بده . ایران سبز . ازاد ایران
یکشنبه 24 آبان 1388

sepanta_mehr - ایران - تهران
ایشان به معنای واقعی انسان وارسته و فهمیده ای هستند ولی از انجا که مانند پدر فقیدشان رئوف بوده و سرشار از احساسات انسانی به درد پادشاهی ملت ایران نمیخوره همانطور که خودشان نیز واقفند واین را بارها گفته اند. به نظر من ایشان میتوانستند پادشاه خوب و مدبری واسه ملتی ارام نه خود سر با سازهای متفاوت مثل سوییس ویا مالزی باشن تاقدرشان دانسته شود.
یکشنبه 24 آبان 1388

jamsil - کره - سئول
پشکی داند که این باغ از کی است . .. در بهاران زاد و مرگش در دی است.بیچاره پدرت .
یکشنبه 24 آبان 1388

dr_showan - ایران - تهران
دریغ است که ایران وئران شود کنام پلنگان وشئران شود
یکشنبه 24 آبان 1388

freedomforiran - انگلستان - ایران
در دیده ما شاه بود سایه یزدان. تا کور شود دیده بیگانه پرستان. روح شاهنشاه آریامهر شاد و تمام افسران دلیر ارتش شاهنشاهی که در راه ایران عزیز جان باختند.
یکشنبه 24 آبان 1388

Hoja Verde - ایران - تهران
اگر رضا پهلوی مانند دیگران یک حزب تشکیل دهد بد نیست ولی حق ندارد بر روی تخت بنشیند. از مادالعمری خسته شدیم.
یکشنبه 24 آبان 1388

ali moosavi - ایران - ایران
درود به کسی که با اندیشه صحبت میکند و درود به تو ایرانی عزیز. خوشحالم که شخصی سیاسی و ایرانی مثل رضا پهلوی همیشه با مردم است و اون عرب صفتان را با هم از ایران بیرون خواهیم انداخت با پرچم سه رنگ شیروخورشیدمان..ما هستیم
یکشنبه 24 آبان 1388

morid - ایران - بوشهر
ما هنوز ناخن کشیدنهای ساواک پدر دیکتاتورت یادمان نرفته ای نوه ی رضا خان ظالم . دیکتاتورهای که جلوی ملت ایران ضحاک بودند ودر جلوی دشمنانی چون انگلیس وامریکا خوار وذلیل .حالا تو میخواهی به ما درس دمکراسی بدی. برو این دام را جای دیگر نه که عنقا را بلند است اشیانه . گرفتی برادر ؟
یکشنبه 24 آبان 1388

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
boy110 - ایران - قم. این شد یک نگاه علمی. ولی من متوجه نشدم این کانتینر چگونه حمل شده است. چون فکر نمی کنم به جز کشتی وسیله دیگری برای حمل چنین جرمی موجود باشد. در این صورت چگونه محموله از ترکیه سر در آورده است؟ اگر محموله با کشتی به ترکیه منتقل شده است آیا در همان بند توقیف شده است یا روی تریلر و در جاده؟( که فکر نمی کنم تریلری با چنین ظرفیت باری موجود باشد! اطلاعات بیشتری اگر در این مورد دارید راهنمایی بفرمایید.
یکشنبه 24 آبان 1388

123kkambiz - امریکا - گلندل
به boy110 . مخاسبه هات خوب بود ولی باید بدونی یک کامیون یا تریلر معمولی نمی تتواند بار 250 تنی را حمل کند. اگر هم بخواهد با یک ماشین حمل شود ختما باید از کامیون های بسیار سنگین باشد که پشت آن از تریلیهای مخصوص حمل بار سنگین وصل شده باشد تا تخمل بار 250 تنی را در یک نکته بر شاسی تریلر را بتواند تحمل کند و خم نشود. البته دزدی این پول از ملت ایران حتما درست است. معمولا شاسی های اریلر های معمولی برای بار 20 تا سی تن طراحی شده است و ان هم بار باید بصورت یکسان بر روی تریلر یا داخل کامیون پخش شود تا تمام وزن بر یک نقطه متمرکز نشود.
یکشنبه 24 آبان 1388

n.shina - المان - المان
اعتماد کردن خیلی سخت شده.کاش واقعا خواسته مردم ملاک باشه وای کاش مردم اینبار اگاهانه تر انتخاب کنند .در نظر داشته باشیم که قدرت مطلق و بی چون وچرا برای هر کس پله اول دیکتاتوریه.
یکشنبه 24 آبان 1388

delmorde - سوپد - یوتبوری
امیدوارم شاهزاه گفته های خمینی جلاد دروغگو را دنبال نکند و انچه می گوید حقا همان کند. قبول بفرمایید که ما بشدت زخم برداشته ایم به مال و جان نوامیسمان تجاوز شده ابرو مان دردنیا به باد رفته اعتمادمان را نسبت به خودمان هم از دست داده ایم بلائی بسرمان اورده اند که هیچ حیوان درنده ای سر طعمه اش نمی اورد پس بما حق بدهید که نسبت به گفته شک داشته باشیم مگر عکسش ثابت شود و این چگونه میشود خدا داند دول اروپائی به خمینی بها دادند و از او با استفاده از رسانه های تبلیغاتی شان حمایت کردند و بعد از بقدرت رسیدنش روسیه از فرصت خالی ماندن جای امریکا استفاده کرد. و شد انچه نباید. ما ازادی و رفاه میخواستیم اما چه بدست امد.
یکشنبه 24 آبان 1388

bahram366 - ایران - تهران
به نظر میرسه اکثر ایرانیهایی که سالهای گذشته رو در خارج کشور سپری کردن هنوز هم درتوهم بازگشت به گذشته بسر میبرند اونهایازنیازها وخاسته های نسل جوون ایران اطلاعی ندارند در شرایط فعلی اکثریت مردم ایران خاستار یک حکومت جمهوری غیر مذهبی هستن مردم ایران به اقا بالا سر احتیاجی ندارند حالا این اقا بالاسر میخاد شاه باشه یاولی فقیه یاهرعنوان دیگه ای که میخاد داشته باشه
یکشنبه 24 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان. مغز امثال تو را با کاه..اجین . کرده اند..کامنت های پان تورکیسم تو را قبلادیده ام مقصود از دزدیده شدن مشروطیت انتقال از قاجاریه به پهلوی است. 1 خودتی----- نواده ی قاجار و علی اوف. 2. با تمام اشتباهات پهلویها اگر انها نبودند اکنون یک دستت قران بود یک دستت..بیل.
یکشنبه 24 آبان 1388

iran-azad88 - ایران - تبریز
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان. رضا شاه خودش می خواست جمهوری اعلام کنه اما مدرس کثیف گفنتد بالا بری پایین بیای باید حکومت شاهنشاهی بشه تاریخ بخونی خوبه
یکشنبه 24 آبان 1388

panizl - ایران - تهران
شما به هوادارانت بگو در کشورای خارجی از حضور ما سو استفاده نکنن و تا یه روز قدس یا 13 ابان میشه بساط پرچم شیر و خورشید رو کنار سبز ما به پا نکنن و نگن اصلاحات و اصولگرا فرقی نداره مرگ بر همشون !!!!!!!!!!!!!!!!. ما دیگه چیزی ازت نمیخوایم
یکشنبه 24 آبان 1388

sash - ایران - ایران
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو. چرا داری چرت و پرت می گی می شه بگی خمینی کجای رساله اش سکس با کودک شیرخواره را توصیف کرده؟ واقعا که برات متاسفم.
یکشنبه 24 آبان 1388

aria-aria-nl - هلند - روتردام
شاهزاده عزیز امیدوارم ملت ایران قدر شما را بدانند
یکشنبه 24 آبان 1388

tafakore irani - آمریکا - تگزاس
خاندان پهلوی خدمات زیادی به کشور ایران کردند؛ هر چند که نقصها ئی هم داشتندولی شرایط و سطح تفکر آن زمان آن را ایجاب میکرد. اصلا قابل مقایسه با حکومت کنونی نیستند که ایران را ویران و سالها به عقب بردند و مردم را ناامید و سرخورده کردند.
دوشنبه 25 آبان 1388

amirpooya - ایران - تهران
درود بر روان پاک رضا شاه کبیر و اعلا حضرت محمد رضا شاه پهلوی و سلام و درود بر شاهزاده رضا پهلوی. به امید بازگشت دوران سرافرازی و شکوه ایران.
دوشنبه 25 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
sash - ایران - ایران . اکبند اسلامی شاید تازگیها انرا حذف کرده باشند ولی صد در صد هست خیلی با وضوح نوشته نمی توانم تمام گفته ی این مرد کثیف در این مورد را بنویسم برو تحقیق کن ببین هست یا نه اگر ثابت شد که هست بر گور. بیفکن. اینقدر زوایای دینت و رفتار ملایانت پر از کثافت است که بازگو کردن انرا فحش و توهین می پندارید.
دوشنبه 25 آبان 1388

کویت تورنتو - کانادا - تورنتو
بچه ها یه کنتینر 40فوت بیشتر از 27طن نمیتونه بارگیری کنه قانون باربری جهانی اینو میگه
دوشنبه 25 آبان 1388

parang - سوید - سوندسوال
sash - ایران - ایران . بهت توصیه میکنم حتما این رساله گرانبها رو بخونی! سکس با کودک شیر خواره که پیشکش سکس با حیوانات رو هم توصیف میکنه
دوشنبه 25 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
sash - ایران - ایران . برای اینکه برای بی سوادی خودت متاسف باشی نام کتاب//تحریر الوسیله.. نکاح ..قسمت 12/نوشته ی خمینی/// اینجا هم هست. https://www.youtube.com/watch?v=tNwbbnNE7kkfeature=player_embedded
دوشنبه 25 آبان 1388

green_power - اتریش - وین
sash - ایران - ایران. مساءله 12 - کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ(4) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد،. کتاب تحریرالوسیله - آیت الله خمینی - فصل نکاح - جلد 4 - صفحه 15 - مسئله 12 / اول مطالعه کن بعد ببین واسه خودت متاسفی یا واسه دیگران. https://www.tooba-ir.org/_book/AHKAM/tahrir/Tahrir4/tahr0001.htm#link2. اینم مجاز بودن شهوترانی با کودک شیرخواره در سایت حوزه علمیه . https://tinyurl.com/yf7ax3w
دوشنبه 25 آبان 1388

esta - اتریش - سالزبورگ
sash - ایران - ایران. کتاب تحریر الوسیله- فصل نکاح -مساله ۱۲ از خمینی. من هم واقعا برات متاسفم
دوشنبه 25 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
1. sash - ایران - ایران....{{خمینی کجای رساله اش سکس با کودک شیرخواره را توصیف کرده؟ ..}} ای کاش خمینی فقط همین رو میگفت!!. مسئله 68 رساله آیت الله خمینی. بول و غائط (ادرار و مدفوع) حیوانى که انسان آن را وطى کرده، یعنى با آن نزدیکى نموده ..، و گوسفندى..که استخوان آن از خوردن شیر خوک، محکم شده است نجس است. مسئله 351رساله آیت الله خمینی. اگر نعوذ بالله حیوانى را وطى کند یعنى با او نزدیکى نماید و منى از او بیرون آید غسل تنها، کافى است. و اگر منى بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است، و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد.
دوشنبه 25 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
2. sash - ایران - ایران....{{خمینی کجای رساله اش سکس با کودک شیرخواره را توصیف کرده؟ ..}} ای کاش خمینی فقط همین رو میگفت!!. مسئله 2631رساله آیت الله خمینی. خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است، و اگر کسى با آنها وطى کند، یعنى نزدیکى نماید، حرام مى‏شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جاى دیگر بفروشند. مسئله 2632 رساله آیت الله خمینی. اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکى کنند بول و سرگین آنها نجس مى‏شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تاخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه اگر به بهیمه دیگرى هم نزدیکى کند، شیر آن حرام مى‏شود.
دوشنبه 25 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
3. sash - ایران - ایران....{{خمینی کجای رساله اش سکس با کودک شیرخواره را توصیف کرده؟ ..}} ای کاش خمینی فقط همین رو میگفت!!. اینم عکس از صفحهء سخنان گهربار اما خمینی:. https://img199.imageshack.us/img199/4835/1073d.png
دوشنبه 25 آبان 1388

sepanta_mehr - ایران - تهران
morid - ایران - بوشهر . شما که ناخن کشیدنهای ساواک را بیاد دارید ممکنه یه نمونه از این جنایت رو با سند نشون بدید؟ طبق سخنان اقای کروبی ایشان باسابقه ترین زندانی سیاسی در زمان شاه بودند با15 سال و بعد منتظری با 13سال حبس ولی هیچ نشانه ای از شکنجه حتی 30 سال پیش که از حبس رهایی یافتند دیده نشده اقای منتظری که 80 را رد کرده و کروبی سالمتر از همسن و سالهای خودش حالا حالا ها میدونو ترک نمیکنه حتی اون خمینی دجال هم 90 سال عمر کرد در عوض شاهدان شکنجه در کهریزک و اوین هر روز زیادتر میشن. اگر اینطور که شمامیگویئد همان30 پیش یک به یک شاهدان رو تو رسانه ها نشون میدادن!!!بدنیست یکم به روز باشید و از زندگی به سبک کبک بیرون بیای...
دوشنبه 25 آبان 1388

Sonia236 - آمریکا - نیویورک
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان . . ایول حرف حق به این میگن! این رضا پیزوری ۵-۶ ماهه که لال مونی گرفته بوده حالا میگه ساکت نیستم! عجب پر رو تشریف داره! این پهلوی ها نسلشون بجای رشد، افت میکنه! پسر بدتر از پدر و پدر خیلی بدتر از پدر بزرگ! باز اون دوتا یه چیزی بارشون بود این بچهه کودن شده چقد! هاها
دوشنبه 25 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان فکر نکنم "تو" همهء ملت ایران باشی!! هستی؟! در ضمن توی ایران "خر داغ نمیکنند" دارند برای رسیدن به آزادیهای زمان پهلوی کشته می شوند. سعی کن همیشه در حد سن و سالت یا در حد سوادت صحبت کنی حاج آغا!
دوشنبه 25 آبان 1388

alikonkori - ایران - قم
خاک بر سر هر چی شیخ و شیعه است. تعجب میکنم از دوستانی که در قلب اروپا هستند ولی دم از اسلام و شیعه میزنند. من در قم زندگی میکنم و اگه روزی هزار بار تف نندازم تو صورت شیخا روزم شب نمیشه
دوشنبه 25 آبان 1388

Sonia236 - آمریکا - نیویورک
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان . . ایول حرف حق به این میگن! این رضا پیزوری ۵-۶ ماهه که لال مونی گرفته بوده حالا میگه ساکت نیستم! عجب پر رو تشریف داره! این پهلوی ها نسلشون بجای رشد، افت میکنه! پسر بدتر از پدر و پدر خیلی بدتر از پدر بزرگ! باز اون دوتا یه چیزی بارشون بود این بچهه کودن شده چقد! هاها دیگه دورت گذشته رضا پیزوری، این ۵-۶ ماه میتونستی دوتا حمایت کنی از مردم! حالا که دیده قضیه جدیه پریده وسط بدش نمیاد ریس جمهورم بشه پر رو!
دوشنبه 25 آبان 1388

ارسلان افشارآجین - ایران - همدان
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو. من هم نظرات تو را توی این سایت خواندم به جز فحش دادن کاری بلد نیستی اگر من پان ترکیست هم باشم نظر من هم قابل احترام است اگر اصل دمکراسی را قبول داشته باشی چون من ترک هستم حق نداری به من توهین کنی نوه قاجار بودن مگر بد است همان مصدق که افتخار همه است از نواده ها و شاهزاده های قاجار بود بهتر است کمی منصف باشی مقداری هم عفت کلام داشته باشی
دوشنبه 25 آبان 1388

khodekhodeshe - بلژیک - انت ورپ
هر چقدر بخوای مخلصیم و منتظر روزی که بیای.
دوشنبه 25 آبان 1388

33pooles - المان - دورتموند
ایران فقط پادشاهی
دوشنبه 25 آبان 1388

freydun - ایران - شیراز
واقعا که ما عجیب مردمی هستیم و دلیل ان هم این اختلاط نژادی است.حتی طرفداری مان از یک فرد یا فکر عادی نیست.اقای رضا پهلوی با این سخنانش نشان داد ادم منطقی است ومساپل ایران را عمیق میشناسدو تابع نظر مردم است اینکه چقدر نیرو بگذارد و چگونه عمل کند بخودش ربط دارد.مسخره این است یک عده کاسه داغتر از اش شده و از ازادی های زمان شاه میگویند و ما زمانی به شعور سیاسی و ازادیهای جامعه متمدن میرسیم که با مغز فکر کنیم.خیلی چیزها از زمان بوجود امدن ادم اشتباه بوده و باید اشتباهات را گفت و بدی ها را تکرار نکرد.نمیتوان دوکلام با عمرپرستان -علی پرستان- مسیح پرستان-موسی پرستان- بها پرستان- شاه پرستان- رجوی پرستان -سبیل پرستان(درویش)الاغ پرستان نه ببخشید احمدی نژاد پرستان سخن گفت خجالت بکشید وادم باشید
دوشنبه 25 آبان 1388

پیامک - ایران - تهران
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو . شما الان یک دستت دستماله یک دست دیگت هم دستماله !. این رضا پهلوی ریقو فرزند اون گوربگور کثافت قاتله که زندان کمیته ضد خرابکاری ساواکش تو جهان مشهوره. ..دستمال بدستی اربابت برا آمریکا و انگلیس از بام افتاده!. ملت ما اینارم نخوان دیکتاتورای کثافتی که می گفتن هر کسی عضو حزب رستاخیز نشه باید از ایران بره رو هم نمیخوان پس اینقدر اراجیف بلغور نکن دیکتاتور پرست ..!
دوشنبه 25 آبان 1388

123esfand - ایران - تهران
از هول حلیم در دیگ حلیم یکی از برادران جنبش سبز از نظرات رضا پهلوی بسیار بر اشفته واز ادبیات مرسوم سی ساله استفاده نموده است.به این اقا یا خانم وسایرین که مانند او فکر میکنند تذکر میدهم که قرار جنبش سبز بر جذب است نه دفع او هم یک ایرانی است وحق دارد حرف خود را بزند وگناهان احتمالی پدرش هم به پای او نوشته نمیشود وتا اصل بر گذر از گذشته ونگاه به اینده است جنبش سبز هم اگر میخواست با همین قانون اساسی عمل کند که مگر بیمار بود که این همه هیاهو به راه بندازد تازه محصول این قانون اساسی همان الف ونون است . دکتاتوری را فراموش کنید خون بس بدهید وهر کس وارد شد دهانش را نبویید وفقط سلامشرا به گرمی پاسخ بگویید این است جنبش سبز ایران پاینده ایران
دوشنبه 25 آبان 1388

arash-s - انگلستان - لندن
new-idea - نروژ - اسلو . sajad-tehran - ایران . سخنهای رضا شاه دوم شبیه خمینی نیست.چون اون بیسواد بود.قاتل بود وایرانی . نبود.اما ولیعهد ما از همه ما ایرانی تر هست.شما هم که از نروژ میگی ما انجا سختی میکشیم.الان هر چی دارید از خیر سر خانواده پهلوی هست که امدی . اینجا اقامت بگیری.بی چشم و رو نباش.درود بر خانواده پهلوی.
دوشنبه 25 آبان 1388

vahid22 - آلمان - هامبورگ
rid - ایران - بوشهر . متحجر عقب مونده!ناخن های تو کشیده شده یا بابات؟تو جمهوری اسهالی که به جرم تغییر دین اعدامت می کنند!!
دوشنبه 25 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان...{{...همان مصدق که افتخار همه است از نواده ها و شاهزاده های قاجار بود...} مصدق یک ناسیونالیست بود و خودش رو یک ایرانی و ایراندوست میدونست. فارغ از هر نژاد و قومیت. برای همین در دل همهء ملت ایران جای دارد.
دوشنبه 25 آبان 1388

farshidkhan - ایران - بوشهر
سن من حدود 50 سال است برای این انقلاب در سال 57 تظاهرات کردم
دوشنبه 25 آبان 1388

farshidkhan - ایران - بوشهر
بنده به عنوان یک ایرانی از کل خانواده پهلوی شکایت دارم چرا که مملکت را مفت و مفت دست این اخوند های جاه طلب دادند متاسفم
دوشنبه 25 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
پیامک - ایران - تهران . پیامک لمپن مغز فندقی کی از رضا پهلوی دفاع کرد با این انقلاب//استفراغ// تمام ایران را لجنزار کردید بوی تعفن اسلامیش هر روز قربانی تازه ای می طلبد خفه خون بگیرید که ایران را رود خون کرده اید با ..هنوز پاچه ی شاه را میگیرید مثل هار.. شرم کن از مرگ 1000000 نفر در جنگ و اعدام..برای توهمان هین گفت ملا کافیست با سرعت 100 کیلومتر می دوی تا امثال تو بی سوادهست ملا به کدام گوری بر ود گور بابای ملا و اسلامش.تعدادی توهین دیگران به من را نمی بینند وقتی جواب می دهم غیرتی می شوند.
دوشنبه 25 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
ارسلان افشارآجین - ایران - همدان. تو چون سواد مغولی داری کامنت مرا فحش می پنداری.نوشتی مگه قاجاریه عیبی داشت.عجب و 1000 عجب...با عهد نامه ی ترکمانچای و گلستان این همه قسمتها از ایران جدا شد در ازای ان شاهان کثافت قاجار برای پائین تنه ی کوفتی خود مخارج حرمسرای خود را تامین کردند. نخیر اقا پان تورک جدای طلب ته تنها احترامی ندارد بلکه ننگ است و شرم کن وقیح ضد ایرانی.
دوشنبه 25 آبان 1388

katrina - اسکاتلند - گلاسکو
پیامک - ایران - تهران - ببنداون رو امثال تولیاقت علی شیره ای بااون انتری بیسواد رودارید توروچه به ازادی یادمکراسی اره شاه هرچی بودعزت ایرانی رو تودنیالگدمال نمیکرد.
دوشنبه 25 آبان 1388

freydun - ایران - شیراز
انها که به اقای رضا پهلوی اتهام میزنند قصاص قبل از جنایت میکنند و این خجالت دارد. او یک ایرانی است و مثل همه میهن پرستان ایران را دوست دارد مانند بقیه برای وضع فعلی افسوس میخورد.اینکه عده ای ساواکی و نادان سعی میکنند جنایتهای رژیم محمد رضا پهلوی را با سوپر جنایتهای خمینی بپوشانند شدنی نیست و بدی اولی دومی را طاهر نمیکند.
دوشنبه 25 آبان 1388

sam116 - انگلیس - لندن
مردک توی عمرت چند روز کار کردی 32 میلیارد ثروتو از کجا دزدیدی
دوشنبه 25 آبان 1388

shayan2uk - انگلیس - هال
پیامک - ایران - تهران ٫ .. شو مر... دیکتاتور پرست تو و هفت جدته که دو دستی از ... ماموتی آویزونید ٫ بازداشتگاه کهریزک که روی همه زندانها رو سفید کرد دیگه تجاوز به پسر نوبره ٫ لیاقت تو و امثال تو همون علی شیره ای و احمقی نژاد است و بس ترو چه غرور و عظمت و سربلندی.
سه‌شنبه 26 آبان 1388

fall - ایران - تهران
برو بابا ببو شمالی !.
سه‌شنبه 26 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
کاری به صحبت‌های فصیح و دلنگیز ایشون ندارم. اما ایشون میتونه فقط یه ایرانی تحصیل‌کرده آگاه باشه با حق نظر حق نظر نه قدرت اجرا درسته گناه پدر رو به پسر نسبت نمیدن اما نوه رضاخان که البته از زمان ایشون هنوز خطوط راه‌آهن و اتوبان‌های درست درمونش قابل تقدیر هست با خیل کثیری از ثروت مملکت من مثال برخی از آقازاداگان امروزی جایگاه اجتماعی و موقعیت زندگی خوبی در خارج از ایران داشتند و دارند و خواهند داشت. ایشون زمانی میتونن بی‌طرفانه برای وطن و مردم ایران جان برکف باشند و از جان و دل فعالیت اجتماعی داشته باشند که ثروت رفته از ایران توسط خانداشون رو توجیه عادلانه داشته باشند .
سه‌شنبه 26 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
شاه و شاه‌بازی از ابتدا و از اصل و ریشه پوسیده و فاسده. آگاهی و شعور اجتماعی باید بالابره و برای این کار باید فرهنگ سازی بشه تا تمام بشریت خودش به صورت جمعی تصمیم‌گیرنده باشه و راس هر هرم برترین شخص و منتخب شعور و آگاهی جامعه باشه برای زمان معین تا فرصت در راس بودن برای دیگر برترهای جامته هم پیش بیاد. ایشون به دلیل گذشته‌ای که دارند و منابعی که از ایران بهره بردند یه تفاوت با دیگر فعالان اجتماعی و سیاسی ایران خواهند داشت اینکه باید بیشتر از دیگر هم‌رده‌های علمی و اجتماعی خودشون ثابت کنند آقای رضا پهلوی هستند نه شاهزاده پهلوی. آنتی اسلام عزیز در یکی از کامنت‌هاتون عرض کرده بودید چرا در قانون فعلی که بیان شده حرف از جمهوری ایرانی بهترین حالت در هر جامعه حضور تمامی مردم به صورت یه دموکراسی کامل و قابل اصلاح و پیشرفت قدرت و متمرکز در دست یک یا گروه کوچک خاص - فساد و از خودمچکری میاره. البته در این مورد باید طولانی مدت بحث و تبادل نظر بشه اما در حد چند جمله این رو فعلاْ داشته باشیم تا بعد. پیروز باشید. یا حق
سه‌شنبه 26 آبان 1388

ارسلان افشارآجین - ایران - همدان
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو. من نگفتم مگر قاجاریه عیبی داشت من گفتم مگر نوه قاجار بودن یا از نسل قاجار بودن عیبی دارد اگر فتحعلی شاه خاکهای ایران را به باد داد نسل هفتم او یا هشتم او در این دوره چه گناهی کرده البته شما چشمهایت کم سو شده و خوب نمی بیند تقصیر تو نیست از سن و سال زیاد است پیرزن تو با این حرفهایت پان تورکهای جدایی طلب را مصمم تر میکنی این را باور دارم
سه‌شنبه 26 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
سکوت - ایران - تهران دوست گرامی؛ این میتونه فقط نظر شما و همفکرانتون باشه! و هرچند هم که بسیار نظر شما محترم است؛ اما نظر اکثریت نیست! چون با رای گیری این مهم مشخص میشود. قبلاً 10000 بار گفته ام، الان هم میگویم. من طرفدار "حکومت جمهوری فدرال" هستم. دقیقاً مثل کشور آمریکا. اما اینکه ما هنوز هیچی نشده؛ نسخه ای بپیچیم و بگوییم حکومت بعد "جمهوری" است؛ چون شاه محمد رضا شاه پهلوی خوب نبود، فرزندش خوب نیست و.. و حتی دلایل زیادی بیاوریم که درست هم باشند؛ یک "فعل غیر دموکراتیک" است و از همین الان پایه های یک حکومت استبدادی دیگر را در مملکت. همهء ایرانیان باید آن آزادی کامل را داشته باشند که بدون هیچ ترور شخصیت یا سرکوب رای خود را به سیستم حکومتی دلخواه خود بدهند. من نه از میرحسین موسوی خوشم می آید نه از کروبی. ولی از زمانی که "جنبش سبز" پا به خیابان گذاشت و تولد جدیدی کرد " درود کروبی و موسوی" گفتم بدون آنکه مسلمان باشم یا به مسئلهء این اعتراض عقیدتی فکر کنم! و بیشتر ملت ایران این چنین بودند و هستند
سه‌شنبه 26 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
1. سکوت - ایران - تهران چرا دوستان ضد سلطنت همیشه چشم و گوش بسته یک طرفه به قاضی میروند؟! شمایی که ادعای دموکراسی و جمهوریت ( که یک سیستم زاییدهء دموکراسی و مردم سالاری است) را میکنید؛ اجازهء حرف زدن به طرف مقابل نمی دهید؟! این رضا پهلوی؛ وقتی حرف نمیزد؛ میگفتین؛ چرا لالمونی گرفته و ساکته؟! چرا بی رگ و بی جربزه است؟! و.... وقتی حرف میزد؛ میگفتین : تو یکی بیخود میکنی که حرف میزنی!! مثل اون بابای فلان فلان شده ات و..... الانم که داره میگه: {{×من تخت پادشاهی نمیخواهم×}} باز دوباره دارین میگین: ایشون باید ثابت کنند که آقای پهلوی هستند!!!!!! خوب شما بفرما چه جور باید ثابت کنند؟! شما میفرمایید: {{...ایشون زمانی میتونن بی‌طرفانه برای وطن و مردم ایران جان برکف باشند و از جان و دل فعالیت اجتماعی داشته باشند که ثروت رفته از ایران توسط خانداشون رو توجیه عادلانه داشته باشند ....}}
سه‌شنبه 26 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
3. سکوت - ایران - تهران دوست گرامی اول اینکه در زمان سلطنت پدرش؛ از زمانی که خودش رو شناخت با پدرش و سیاستهای اون و... مخالف بود برای همین همیشه با پدر درگیر بود و پدرش 4 سال قبل از انقلاب فرستادش خارج ( حالا یه جورهایی از ایران دورش کرد) و ایشون اصلاً در جریان کارهای باباش نبوده. چی رو باید ثابت کنه؟ چی رو باید گردن بگیره؟ از یکطرف میگی : کناه پدر رو پای فرزند نمی گذارند!! از طرف دیگر میگی: باید جوابگوی باباش باشه؟!! دوست گرامی یک کلام ختم کلام : معرفت دُّر گرانیست که به هرکس ندهندش! من میگم : دموکراسی و مردم سالاری دُرّ گرانی است که نصیب هر ملتی نمیشود. این من این تو این خط و این نشون. این صفحهء ایرانیان انگلستان رو یک جایی سیو کن. امیدوارم که این سایت 100 سال بقاء داشته باشه.این مملکت با این طرز فکر ملت؛ 100 سال دیگه دموکراسی به چشم نخواهد دید. موفق باشید
سه‌شنبه 26 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
5. سکوت - ایران - تهران دوست نازنین؛ من هم یکی از مخالفین هستم ( مخالف اسلام و سلطنت) و نظرم رو نه تنها در سایت ایرانیان انگلستان میگم بلکه هرجایی که بتونم میگم اما اینکه کسی بیاید از همین الان و هیچی نشده؛ یک پیشنویس قانون اساسی تنظیم کند؛ که حکومت بعدی را "جمهوری ایرانی" بنامد و همه را ملزم به اطلاعت کند؛ این خود یک نوع دیکتاتوری است و نه تنها من بلکه شما و همهء دوستان دیگر؛ همان طور که با مطرح کردن حکومت سلطنتی از همین الان ( نه به داره نه به باره!) مخالفت میکنید؛ باید با این گونه جریانات مشکوک نیز مخالفت نشان دهید؛ چون بار دیگر حادثه های پس از شورش 57 اتفاق خواهد افتاد و نسلهای بعدی ما را نفرین و ملامت خواهند کرد.
سه‌شنبه 26 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
6. سکوت - ایران - تهران همه نظراتشان را بگویند؛ چه مخالف و چه موافق. اما برای حکومت بعدی نسخه نپیچید. ملت ایران باید تصمیم بگیرند و "تو" دوست عزیز؛ ملت نیستی!! اگر طرفدار مردمسالاری هستین؛ حتی همین حکومت جمهوری اسلامی باید شانس حضور در یک انتخابات سالم با نظارت سازمان ملل را داشته باشد و باقی سیستمهای حکومتی اعم از :جمهوری فدرال- جمهوری دموکراتیک-سلطنت مطلقه- سلطنت مشروطه- نظام پارلمانی -نظامهای تک حزبی وو.... این یک پایه محکم و زیبایی برای دموکراسی خواهد شد. برای داشتن "یک مملکت آزاد" باید از خودمان شروع کنیم و تمرین کنیم که حرف مخالف را هرچند تلخ؛ گوش کنیم
سه‌شنبه 26 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
1- انتی اسلام- ایران- اهواز درود دوست عزیز و تندروی گرامیم عرایض بنده رو یه بار دیگه مطالعه بفرمایید و با توجه به اینکه میدونم دامنه اطلاعات و مطالعاتی خوبی داری گذشته تا به امروز رو هم یاداور میشم. من در حال حاضر نه بهترین ‌گزینه رو بلکه اونچه در اندیشه و باور دارم رو در دموکراسی و مردم‌سالاری می‌بینم و الا هر حکومتی که حقوق تمامی انسان‌ها به صورت کاملاً عادلانه باشه و هیچ شخص دیگری قدرت مطلق و بیش از اندازه نداشته باشه برای من قابل قبول برای من که واقعیت اینه که باز هم عرض میکنم قدرت و موقعیت اجتماعی زیاد بزرگ فساد و خودخواهی میاره، من عرض کردم ایشون باید بیش از همه در تلاش باشند شما و دیگر عزیزان به این شعور و آگاهی رسیدید بپذیریم که وطن و هم‌وطنانمان هنوز به این بازی اندیشه و شعور اجتماعی در این درک وسیع نرسیدند بنابراین جناب آقای رضا پهلوی باید تلاش بیشتر از دیگر هم رده‌های اجتماعی و علمی و شخصیتی داشته باشند نگید نه که ما با عام مردم در طرف هستیم
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
2- انتی اسلام- ایران- اهواز محترم، اگر مردم مردم میکنیم، بله گناه پدر رو به پسر نمی‌نویسند اما اگر ایشون قرار به متفاوت‌بودن از این زالو سفتان هستند باید توجیح روشنی و کاملاً واضحی داشته باشند بازهم تاکید میکنم آگاهی خودتون رو با من نوعی مقایسه نفرمایید من یادگرفتم از منبع بشنوم نه از شعبات اما با اطلاعات شعبات آگاه‌تر بشم و ذهنیتم رو برای اصل اماده کنم. شما می‌فرمایید و درست حس میکنم که شاید هر دوی ما در یک احساس شریکیم جامعه‌ای با شرافت و عدالت اجتماعی صحیح در کنار هم با عقاید درست انسانی اما متفاوت. تنها در جنگ‌های تن به تن با نوک پیکان به قلب و شکم طرف مقابل نشانه میروند برای آگاه‌سازی و بحث و مبادله نظر و ابراز عقیده کمی بستر سازی بد نیست. من یه اعتقاد قلبی خیلی بزرگ دارم که با مطالعه تاریخ این هزارساله اخیر بیشتر بهش معتقد میشم هر روز که هیچ چیز مطلق نیست و قابل تغییر و نباید با تبر عقیده و نظر هر چند بسیار بسیار درست گردن مخالف یا نزدیک به نظرمون رو بزنیم.
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
3- انتی اسلام- ایران- اهواز نازنین . منم با نظر شما موافقم که کسی حق تحمیل نظر نداره اما باید گزینه‌های مناسب با توجیحات صحیح در مقابل اصل عدالت و انسانیت و شرافت آدمی قیاس بشه و این مستلزم زمان و بررسی زیاد، من هم نظر مساعدی نسبت به سیاست حکومتی جمهوری فدرالی دارم و در حال بررسی این مطلب هم هستم. اما چون در مورد ایران صحبت میکنیم و البته زمان هم به نظرم تنگ هست باید بستر سازی بشه منی که از کودکی با شراب و شامپاین آشنایی دارم و این موضوع برام یه مطلب حل شده است نباید از یه جوون 22 ساله‌ای که تازه لیسانس گرفته و شرایط دست به دست هم داده که در مهمانی‌های مختلط شرکت کنه و اونجا از نزدیک شراب و ویسکی و شامپاین یا هر چیزی در این خانواده رو ببینه توقع داشته باشم که به راحتی من با این موضوع برخورد کنه، هر چیزی زمان میبره مگر کاتالیزور درستی براش فراهم بشه. من این روزها مثل تو مثل خیلی‌ کثیر مردم باشرافت مملکتم تو این تظاهرات و تجمعات اعتراضی شرکت کردم 13 آبان که با 4 نفر
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
4- انتی اسلام- ایران- اهواز هم‌وطن خوبم. دیگه می‌دویدیم و می‌دویدیم و تا نگیرندمان و نفسمان از گاز اشکاور و گاز فلفل اون مر..که خیگی و کوتوله به تنگ اومده بود درب خونه‌ای رو تو کوچه ....م کریم‌خان میزدیم و میزدیم و صاحب خونه با عجله در رو باز کرد و ما رو راه داد داخل در حالیکه یکی از همراها دود سیگارش رو تو حلق و بینی من فرو میکرد یاد این صحبت مادرم افتادم که درست 37 سال پیش دو تا از انقلابیون رو با همین حالت و در حالی که یکیشون از بازو زخمی شده بوده به داخل خونمون راه داده بودند. شما چرا جمع میبنیدن من هرگز به کسانی که اهل جنایت و حقارت انسانی و عدالت‌کشی نبودند توهین نکردم . در ضمن مخالف ایشون با عقاید پدر رو چند نفر میدونن فوقش یک یا دو میلیون یا 4 میلیون اونهم بیشتر مردمان عزیز دور از وطن یا مطلعینی چون شما، دوست خوبم ما 70 میلیون جمعیت داریم که قشری که باید آگاه باشند نسبت به این قضیه فرض بر محدوده‌ای 40 میلیون نفری نمیدونند بخاطر همین عرض کردم جناب پهلوی باید بیشتر از پیش تلاش کنند
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
5- انتی اسلام- ایران- اهواز دوست عزیز. وظیفه داره این کار رو بکنه نه بخاطر اسم پهلوی که به دوش میکشه نه فقط بلکه اگر به واقع شایسته‌ هستند که در برخی زمینه‌ها به این امر واقفم باید این حق آگاهی در مورد صلاحیتشون رو از راه‌های درستی که مسلماً خودشون خیلی خوب میتونن پیدا کنند و شاید هم کرده‌اند اعلام کنند ما به هر فرد شایسته و آگاهی نیاز داریم و صبر و تلاش مزاعف ثابت کرده کسی که با شرافت و با عدالت به صورت نفس به نفس آشنایی داره تحمل‌پذیر حتی با همه تحقیر‌ها و توهین‌ها و کم‌لطفی‌ها من شناسنامه‌ ایرانی دارم با دین اسلام اما دلیل بر موافقت و تمایل من به این دین نیست بخاطر نواقص بسیاری که در شرع و اصل این دین وجود داره اما من نابودگر نیستم موارد خوب حتی اندک در این دین هست اما نواقص بزرگش نمیزاره این خوبی‌ها جلوه‌گر باشند(تو این زمینه در حال حاضر بحث ندارم هرچند بسیاری از معزلات در این مقوله موجوده)
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
7- انتی اسلام- ایران- اهواز انسان‌آگاه و تلاش‌گر. در هر حال من موافق با تصمیم‌گیری به صورت کامل عادلانه توسط تمامی مردم با توجه به بستر سازی و آگاه سازی کامل هستم نسبت به عدالت و شعور و شرافت انسانی به دور از هر دین و مذهبی من حرف‌های شما رو گوش کردم و خواهم کرد البته خیلی هم مخالف نبودید فقط نظرتان را خیلی داغ و کوبنده و بی محبا عرض کردید راستی همین اسم شما خودش کمی با عرایضتون ضدیت داره آنتی یه جور نابودگر در جمله پایانی حتی به جمهوری اسلامی حق حضور دادید پس تو برخی کلماتتون میشه دید که باید در بسترسازی و آگاهی مردم بسیار تلاش کرد تا با چشم باز و اندیشه درست ببینند نه با آنچه با خرافات بهشون تلقین شده، در هر حال من موافق اینم که هیچ چیزی شعور شخصیت و استقلال و شرافت و عدالت یه انسان رو له نکنه هیچ کسی قدرت مطلق نباشه و چاکرم نوکرم در کار نباشه دوستی رفاقت و توافقات همسو و هم‌اندازه راه سخت و طولانی هست بی‌شک
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

سکوت - ایران - تهران
8- انتی اسلام- ایران- اهواز انسان‌آگاه و تلاش‌گر. و من تلاش میکنم آگاه بشم که در بهترین راه قرار بگیرم و تلاش میکنم دیگر انسان‌ها رو هم به این راه راهنمایی کنم من دو خط پایانی هم بسیار موافقم فقط با افراط و یکدندگی در مورد چیزهای غلط حس خوبی ندارم ولیکن سعی خواهم کرد بهترین‌ها رو برگزینم و مطلع‌تر باشم میدونی آنتی‌جان من و تو داریم تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که از هر 5 تا 3 تا یاد 19 دی‌ می‌افتن و میدان شهدا در قم میگن الهی خیررررررر نبینن اما خیلی از اتفاقات خوب از سال‌های قبل از انقلاب رو که یادشون میاد و هنوز آثارش هست باعث میشه یه خدا بیامرزی به شاه بگن پس یه بستر سازی عالی و درست نیاز داریم مردم نیاز به آگاهی در مورد تمام حقوق عالی و خوبی دارند که حقشون اما ازش محرومند و محروم بودند با توجه به پتانسیل خوب ایران عزیز . در هر حال ممنون که وقت میزاری و نظرات خوب و جامعت رو بیان میکنی. بهترین‌ها رو برات آرزو میکنم یا حق
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

gogoli - ایران - تهران
آنتی جان - ایران - اهواز .. تورو شرفت ول کن!
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
. سکوت - ایران - تهران..{{دوست عزیز و تندروی گرامیم...}} همین کلمهء "تندرو" را که توی جمله هایت دیدم؛ با عرض پوزش و معذرت بسیار باقیشون رو نخوندم. اینکه من میگم پیشاپیش نباید برای حکومت بعدی نسخه پیچید؛ تند رو هستم؟! اینکه من میگویم؛ باید ملت رای گیری کنند و در یک انتخابات آزاد سیستم حکومتیشان را انتخاب کنند؛ من تند رو هستم؟!!! اینکه من میگویم: "به دیگران انگ نزنید" من تند رو هستم؟!!! شما هم "یک رای" از 70 میلیون رای هستید دوست گرامی. دقیقاً مثل من و همهء ایرانیان دیگر. نه کمتر و نه بیشتر. موفق و پیروز باشید نازنین
چهار‌شنبه 27 آبان 1388

+2
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.