خدایان و اساطیر یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان باستان

هرا، خدای مادر , نگهبان زندگی

در زمانهای بسیار دور، انسان ناشناخته ها و وقایع طبیعی مانند باران، صاعقه، گرما و سرما، شب و روز، تغییر فصل، مرگ و زندگی و مانند اینها را زاییده قدرت خدایانی میدانست که بر زمین و موجودات آن حکومت میکردند.از نظر آنها این خدایان نه تنها به خودی خود در انجام بعضی امور و وقایع دست داشتند بلکه مناسبات و روابط بین آنها هم در سرنوشت انسانها تاثیر مستقیم داشت. خدایان باستان در تمام جوامع بشری وجود داشته اند و هیاتی انسانی با نیروی مافوق بشری داشته اند، آنها جاودان بودند و میتوانستند با انسانهای عادی وصلت کرده و بچهدار شوند، فرزندان این خدایان "نیمه خدا" بودند و با وجود داشتن قدرت مافوق بشری، میرا بودند.


خدایان و داستانهای اساطیری در ابتدا به منظور توضیح اسرار زندگی به کار میرفتند اما به تدریج نبرد موجودات افسانه ای و ماجراهای پر آب و تاب قهرمانان چنان شیرین و جذاب شد که با وجود پیشرفت علم و حضور پیامبران موحد، اساطیر باقی ماندند و در تمام هنرها حضور بارزی یافتند.

در این میان اساطیر یونان به دلیل تکیه فراوان ادبیات باستان یونان و بعد ادبیات مدرن جهان بر آنها و همچنین ساده تر بودن نامهای خدایان به گوش آشنا تر است.از طرفی نباید از تاثیر فراوان فیلمهایی که با تکیه بر اسطوره های یونان تهیه شده است غافل شویم. به همین دلیل معرفی خدایان اساطیری را با معرفی مختصر خدایان المپ (The Olympians) آغاز میکنیم.

خدایان المپ یا المپ نشینان

این خدایان 12 تن بودند که پس از سرنگونی تایتانها (Titans خدایان اولیه) به حکومت پرداختند. کوه المپ محل نبرد تایتانها با خدایان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگی خدایان از آن نام برده شد. تمام المپ نشینان به نوعی با یکدیگر نسبت داشتند و بنا به شرایط زمانه هر از گاهی یک یا چند تن از آنها بیشتر مورد توجه قرار میگرفت. برای مثال اگر در زندگی واقعی، همسر حاکم یا شخص قدرتمند منطقه از شخصیت قوی یا خانواده مهمتری بود، خدایان زن و به خصوص هرا (Hera) که خدای مادر بود مورد توجه میگرفت. اگر جنگی در میان بود، معبد خدای جنگ بیشتر مورد توجه قرار میگرفت.

زئوس (Zeus)

سنگ برجسته زئوس به همراه همسرش هرا

زئوس فرزند کرونوس (Cronus)، تایتان بزرگ، بود. او پدرش را سرنگون کرد و بر سر حکومت با برادرانش پوزئیدون (Poseidon) و هادس (Hades) قرعه کشی کردند، زئوس در نتیجه این قرعه کشی به نام بزرگ خدایان شناخته شد، او فرمانروای آسمان و باران و اسلحه اش آذرخش است که آنرا به سمت کسی که او را ناخشنود کرده ، پرتاب میکرده است. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین میکرد دروغگویی و پیمان شکنی بوده است. زئوس هرا (Hera) را به همسری گرفت اما به خاطر داشتن ماجراهای عشقی فراوان شهرت داشته است.

 

 هرا (Hera)

 

هرا، خدای مادر , نگهبان زندگی

هرا همسر و خواهر زئوس بود. او نگهبان ازدواج ها بود و به خصوص حامی زنان شوهردار بود. از آنجایی که زئوس با حیله و توصل به زور او را به ازدواج راضی کرد، این ازدواج با کشمکش و ناسازگاری آغاز و با کشمکش ادامه یافته بود. یک بار که غرور زئوس به حد غیرقابل تحملی رسیده بود، هرا با خدایان بر علیه او توطئه چینی کرد و به او داروی مخدر خوراند، سپس با خدایان دیگر او را بر روی تختی با هزاران گره بستند و در باره اینکه باید با او چه کنند به مشاجره پرداختند. بریاروس Briareus که غولی 50 سر و صد دست بود به توطئه پی برد و به خاطر علاقه فراوان به زئوس، به کمک 100 دست خود گره ها را گشود و او را آزاد کرد. خشم فراوان زئوس خدایان را به زانو درآورد و هرا پس از مجازات زجرآور- که به دار آویخته شدن با زنجیری طلایی از آسمان بود- قسم خورد که دیگر بر ضد شوهرش شورش نکند. با این وجود هرا همواره به خاطر بیوفایی زئوس دسیسه چینی هایی میکرد و کاهی هم موفق میشد تا درس خوبی به شوهر خیانتکار خود بدهد. طاووس و گاو حیوانات مقدس معبد هرا هستند

 

 

پوزئیدون Poseidon

پوزئیدون خدای دریا

پوزئیدون برادر زئوس است و در قرعه کشی که پس از سرنگونی پدرشان انجام شد، دریا را به دست آورد و به نام خدای دریا شناخته میشود. دریانوردان و ماهیگیران از پرستندگان او به شمار می روند. پوزئیدون با آمفی تریت Amphitrite که نوه اوسیانوس Oceanus تایتان آبهای به هم پیوسته جهان، ازدواج کرد. اسلحه او یک نیزه سه شاخه است، که میتواند جهان را بلرزاند و هر چیزی را درهم بشکند. او پس از زئوس قدرتمندترین خدا است و طبیعتی ستیزه جو و حریص دارد، به همین برای به دست آوردن شهرهای خدایان دیگر، با آنها درگیر میشده است.

هستیا (Hestia)

  

Hesitia الهه زندگی خانوادگی

هستیا بزرگترین خواهر زئوس و الهه حاکم بر زندگی خانوادگی و به عبارتی اجاق خانه بود. او برای فرار از تقاضای عاشقانه برادرانش پوزئیدون و آپولو، قسم خورد که همواره دوشیزه باقی بماند. هستیا الهه ایست که تخت سلطنتی ندارد، اما نگهداری از آتش مقدس المپ بر عهده او است و به همین دلیل تمام آتشکده ها و اجاقهای منازل از آن او است. هستیا ملایم ترین و مهربان ترین الهه المپ است و سمبل اتحاد بین شهر مادر Metropolis و مردم شهرکها و دهکده هایی است که برای بردن آتش به معبد می آمدند و در واقع اجاق خانه همه مردم از یک آتش گرم میشد.

 

آرس (Ares)

 

Ares خدای جنگ

آرس پسر زئوس و هرا و خدای جنگ است. او فردی رشید و زیبا اما بسیار قسی القلب و خونخوار بوده است خواهرش اریس Eris الهه نزاع و کشمکش، یار جدایی ناپذیر او بود. آرس زمانی خوشحال میشد که صدای چکاچک شمشیرها را بشنود، در این زمان او کلاه خود درخشانش را بر سر میگذاشت و سوار بر ارابه جنگ به قلب میدان جنگ میرفت و کاری به برنده و بازنده نداشت، فقط به دنبال خونریزی بود. کسانی که همواره همراه او بودند درد، اضطراب، قحطی و گمنامی بودند. هرا و زئوس هردو به آرس بیعلاقه بودند و او بیشتر توسط اهالی تراسیا Thracia که مردمی وحشی و خشن بودند پرستیده میشد. کرکس و سگ جانورانی بودند که در کنار این خدا تصویر میشدند.

 

 

  

آتنا (Athena)

Athena الهه شهر، صنایع دستی و کشاورزی

آتنا، الهه باکره، دختر زئوس است و مادری ندارد، زیرا به صورت زنی کامل و سراپا پوشیده در زره و اسلحه از پیشانی زئوس خارج شده است. علی رغم اینکه او در نبرد شجاع و خشن بوده اما زنی جنگجو به شمار نمی آمده زیرا نبردهای او همه برای دفاع از حریم خانه و شهر در مقابل دشمنان بوده است. آتنا الهه شهر، صنایع دستی و کشاورزی است. او برای تربیت و رام کردن اسب، افسار را اختراع کرد و از دیگر نو آوریهای او میتوان به ساختن ترومپت، فلوت، دیگ، شن کش، گاوآهن، کشتی و ارابه اشاره کرد. او تجسم دانایی، منطق و پاکی بوده و فرزند محبوب زئوس به شمار می آمده است. به همین خاطر اجازه داشت تا از اسلحه پدرش- صاعقه- استفاده کند. شهر محبوب او آتن، درخت مورد علاقه اش زیتون پرنده او جغد بوده اند.
 

 

 

 

 

آفرودیت

آفرودیت الهه’ عشق و زیبایی

که نام رومی اش ونوس است، دختر زئوس و دیونه از خدایان المپ است و به عنوان خدای عشق و زیبایی شناخته می شود. در بعضی روایات گفته می شود او از کف دریا برآمده است. بخاطر زیبایی اش و حسادت دیگر خدایان به او که می ترسیدند زیبایی او باعث برهم زدن صلح شود، زئوس او را به همسری هفائیستوس درآورد که تهدیدی به شمار نمی آمد.

آفرودیت که از این ازدواج راضی نبود به دنبال عشق های دیگر زمینی و آسمانی بود که مشهورترین آنها آرس و آدونیس است. او به پادشاه تروی، یعنی پاریس، قول هلن زنی زیبا از اسپارتا را داد. پاریس هلن را ربود و همین باعث بوجود آمدن جنگ تروا شد.

 

  

آپولو

آپولو از خدایان بسیار مهم کوه المپ

از خدایان بسیار مهم کوه المپ است. آپولو خدای نور و خورشید، حقیقت و پیشگویی، تیراندازی، طب و شفابخشی، موسیقی و شعر و هنر و... شناخته می شود.او فرزند زئوس و لتو است و یک خواهر دوقلو دارد که خدای شکار و پاکدامنی است و آرتمیس نام دارد.

وقتی 4 روزه بود اژدهای دلفی به نام پایتون را کشت. هرا چند بار سعی می کند مادر او را در زمان حاملگی و بعد از تولد آپولو بکشد، اما موفق نمی شود. آپولو در جنگ تروا به پاریس کمک می کند تا نیزه را به سمت پاشنه آشیل نشانه بگیرد و او را بکشد.

 

دیونیسوس

دیونیسوس خدای شراب و سرخوشی

خدای شراب و سرخوشی است. خواستگاه او مشخص نیست ولی تمامی اساطیر او را خدایی خارجی نامیده اند.

در روم او را با نام باکوس می شناسند. دیونیسوس از خدایان اصلی کوه المپ است و خدای کشاورزی و تئاتر نیز به شمار می رود. فرزند زئوس و سمله (زنی زمینی) است ولی در افسانه های دیگری گفته شده مادرش پرسه فونه بوده است.

او دارای صفاتی زنانه نیز بوده است. گفته شده که او دوبار به دنیا آمده است، یکبار توسط زئوس از مادرش زاییده شده و سپس زئوس او را در ران خود را قرار داده و چند ماه بعد او از پای پدرش به دنیا امده است.
 
 
هرمس

هرمس ایزد پیام آور خدایان و راهنمای مرگ

ایزد پیام آور خدایان و راهنمای مرگ در دنیای ارواح است. او همچنین حافظ مسافرین مرزها و جاده ها از دزدان است. در روم او را به نام مرکوری می شناسند. هرمس شخصیتهای بسیار زیادی داشته و همچنین ورزشکار نیز بوده. او کاشف آتش، مخترع ورزش کشتی ست. پدرش زئوس و مادرش دختر تایتان است. او نیز بسیار زود بالغ شدو در اولین روز زندگی اش چنگ را اختراع کرد.


 

هادس Hades


هادس , در قرعه کشی با برادرانش , بدترین سهم را برنده شد و آن جهان زیرزمین یا دنیای مردگان است . از آنجایی که رعایای هادس را مردگان تشکیل میدادند , او به کسانی که موجب افزایش جمعیت سرزمینش میشدند بسیار علاقه داشت . مانند ارینی ها Erinnyes  یا خشم و ناامیدی , که کارشان تعقیب گناهکاران و سوق دادن آنها به سمت خودکشی بود.هادس به دلیل حکومت بر زیرزمین , صاحب معادن زیرزمینی هم بود و خدای پروت هم به شمار می رفت.همسر او پرسفونه بود که توسط هادس ربوده شده بود . هادس خدای جهان مردگان بود اما خدای مرگ نبود , تاناتوس Thanatos خدای مرگ بود.


منبع : مجله اینترنتی فریا

darius mis - انکلستان - لندن
مرسی :عالی بود .
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

amishka - اذربایجان - باکو
ماهم خدا داریم. خامنه ای ..ملقب به خامنوس چلاقوس. خدای رذالت پستی خونخواری جلادی و ... خیلی چیزها که نمیشه گفت. شماره 2 .احمدوس کوتولوس چاخانیس. خدای زشتیها و درغگوئی ها که از هر دو نظر دست هر چی خدا رو از پشت بسته.شماره3 . تمساحوس یزدیوس. خدای پشم و فتواهای پشمی. و الا اخر
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

ساعت 12 - ایران - تهران
خدای ایرانیان معاصر(بجز آزاد اندیشانشان) : خامنه ای :خدای خدایان ،خمینی خدای در گذشته،. احمدی نژاد الهه زیبایی، رفسنجانی خدای پول و ثروت ،جنتی خدای خشم و قتل،
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

sara:-) - نرروژ - برگن
مرسئ عالئ بود کاشکی مئشد مسائل علمئ بئشتر بگذارید
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

کلاب - ایران - تهران
بسیار زیبا بود.کاش از تاریخ خودمون هم بیشتر چیزهای قشنگ بزارین.تاریخ ما صد البته از یونان کم نداره. به امید ازادی
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

sara-j - سوید - استگهلم
بسیار ممنون عالی بود
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

bavar88 - هلند - امستردام
همانا خدا در بهترین وجه خود بصورت الله در قران شناسانده شده است. خدا پرستی یا یکتا پرستی هر روز در میان مردم دنیا و علی الخصوص در میان اروپاییان در حال زیاد شدن است. همین روزها است که ارتمیس سویدی هم به جمع خداپرستان بپیوندد ... من حاضرم اولین نفر باشم که در هدایت کردن اون پیش قدم باشم.
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

arash-eindhoven - هلند - ایندهوفن
هر گونه رابطه امو با آرش تا زمان سرنگونی تکذیب میکنم .
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

parang - سوید - سوندسوال
bavar88 - هلند - امستردام. اگه واقعا اروپا زندگی میکردی!!! میدونستی که دین ستیزی هر روز بیشتر میشه بین اروپاییها.مخصوصا در مورد اسلام.ولی خوب با این کامنت ثابت شد کجایی؟؟!!
جمعه 22 آبان 1388

kamia1 - المان - کلن
amishka - اذربایجان - باکو ! دمت گرم کلئ خندیدم
جمعه 22 آبان 1388

zebelkhan - آمریکا - سن خوزه
خداباوری و موهوم گرایی ریشه در اسطوره ها دارد همانطور که به درستی در اینجا اشاره شده. اما در طول تاریخ عده ای شارلاتان و دروغگو همچون محمد پیدا شدند که این موجود موهومی یعنی خدا را آفریده جهان هستی نامیدند و خود را نماینده انحصاری و تام الاختیار او در زمین قرار دادند. این پیامبران دروغگو که هر کدامشان در مردم فریبی و سرکیسه کردن عوام از روشهای متفاوتی استفاده کردند هر یک آیینی آوردند که منشا تمام بدبختیهای نوع بشر گردید در حالیکه ادعای آنها برقرار عدالت و صلح بوده. اما نسل حاضر با تکیه بر دانش و خرد و قوانین مدرن مدنی بسرعت در حال گذر از جامعه دینی است و این رنسانس را در ایران خودمان هم شاهد هستیم. پاینده ایران عاری از مذهب.
جمعه 22 آبان 1388

gogoli - ایران - تهران
zebelkhan - آمریکا - سن خوزه ... سلام ریتاردد خان! خبر بدی برات دارم! هنوز روم کم نشده، عزیز جنگجو! تو که تو سن خوزه زندگی میکنی چطور بعد از دو تا کامنت معنی «ریتاردد» رو فهمیدی؟! هان؟! ضمنا دری وری گفتن رو هم خود باتربیتت شروع کردی! چیزی که عوض داره، گله نداره! تو اگه تا حالا از دویست متری یه تانک رد شده باشی، من اسم خودمو عوض میکنم میذارم «زبل خان»! از یه طرف میگی تو «خط مقدم» بودم، از طرف دیگه میگی تو اوج «جنگ شهرها»؟! خسته نباشی واقعا!! راستی تو که دائما جلوی سیستمت پلاسی، کی «تجارت» میکنی؟!!
جمعه 22 آبان 1388

saeed85 - ایران - تهران
زهی سعادت اایرانیان که اولین یکتا پرستان تاریخ بودیم. در ضمن amishka - اذربایجان - باکو . نظرت خیلی جالب بود.
جمعه 22 آبان 1388

sepideh sepid - انگلستان - لندن
آمیشکا-آذربایجان-باکو- چقدر بامزه وجالب گفتی مردیم از خنده. شاد باشی عزیز.
شنبه 23 آبان 1388

Kavkaz - ایران - تهران
amishka - اذربایجان - باکو *دمت گرم خیلی خندیدم.همیشه شاد باشی
شنبه 23 آبان 1388

toba2 - انگلستان - لندن
kamia1 - المان - کلن ...sara:-) - نرروژ - برگن ...عزیزم لااقل نوشتنتددرست کن که پیش از این ضایع نشی..چرا به جای( ی ) از حرف ( ئ)استفاده می کنی ..از کیبورد سایت برای نوشتن استفاده کن..در ظمن حر ف ( D ) انگلیسی همان.حرف ( ى )است ..صد تا ایدی دیگر استفاده کنی بااین نوشتنت گاو پیشونی سفید هستی.....
شنبه 23 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.