یونان باستان از آغاز تا قبل ازجنگهای مِدیک و« لیبرالیسم مذهبی» پارسیها + عکس

 یونان باستان از آغاز تا قبل ازجنگهای مِدیک و« لیبرالیسم مذهبی» پارسیها

یونان زادگاه فلسفه ،دموکراسی ،تئاتر ومهد تمدن غرب ازآغازاولین دوره ماقبل تاریخی، پالِئولیتیک قدیم، محل زندگی اومینیده ها بود. شواهدی از زندگی عصر حجری ازدوره پالئولیتیک میانه در یونان بدست آمده وزندگی غارنشینی در آن به دوره مِزولیتیک برمی گردد. دشتهای تِسالی شامل مهمترین بقایای فرهنگ نِئولیتیک یونان است و بنای عمده آن سِسکلومی باشد که از آغاز هزاره هفتم مسکونی بود. این مرحله آغازاهلی کردن حیوانات وشروع سفالگری در یونان بود. درهزاره ششم  دیوارهای ضخیم سنگی و خانه های آجری مستطیل شکل با فونداسیون های سنگی جای کلبه ها را در سسکلو گرفت. در پایان هزاره پنجم فرهنگ سِسکلو با هجوم اقوامی از آسیای صغیر وتراس ( بلغارستان امروزی) نابود شد وتمدن دیمینی جای آن را گرفت. در این دوره مجسمه سازی با ساخت تندیسها و بت های کوچک ظهور پیدا کرد. در اواخر دوره نئولیتیک، تحت تأثیر فرهنگهای اقوام ساکن آناتولی، صنعت ساخت ابزار فلزی از شرق به یونان راه یافت. در پایان هزاره چهارم بود که قلعه « تِروا» توسط مردمی که فلزات را می شناختند و از جنوب آناتولی مهاجرت کرده بودند بنا شد. از آغازهزاره سوم ساخت فلزات به تدریج در یونان گسترش یافت وهنر سرامیک متحول شد.
 
عصر برنز شاهد تولد سه فرهنگ متفاوت در یونان بود : تمدن سیکلادیک که با مهاجرت اقوامی از آناتولی پا گرفت. آنها در جستجوی معادن قلع و مس فلزات  را با خود به سیکلاد(جزایر یونان) آوردند که از آنجا به یونان راه یافت. بدین ترتیب بناهای جدیدی بر سواحل یونان ساخته شد. اقوام دیگری نیز از آناتولی در کِرِت شرقی مستقر شدند و مهاجر نشینهای جدیدی بوجود آوردند. حاصل این انقلاب فلزی  تمدن مینوئِن بود و در جزایر دریای اژه گسترش یافت تا جایی که یونانیهایی که بر روی جزایر ساکن نبودند نیز شیوه زندگی مینوئن ها را پذیرفتند. 1450 ق.م. آغاز تمدن میسِن و شروع تاریخ آتن نیز محسوب می شود. اوج این دو تمدن بزرگ مینوئن و میسنیین در هزاره دوم ق.م. بود وهر دوفرهنگ مذهب ونظام اداری مرکزیت یافته ای  داشتند. تمدن مینوئِن به واسطه غنای آثارش تحول متفاوتی داشت وبا ترقی و پیشرفتی همراه بود که مشخصه تمدن مصر و سوریه و شهرهای بین النهرین هست. شکوفایی تمدن و هنر مینوئن با  آغاز تمدن شهری نیزهمراه بود.

حدود سال 1200 ق.م. هجوم اقوام هند و اروپایی «دوریَن ها» و استقرارشان در یونان با حذف تمدن درخشان «آشِئَن» آغاز قرون وسطای یونان به حساب می آید. در قرن هشت ق.م. ظهور شهرهای مستقل در یونان با رنسانس فرهنگی همراه بود.  بازیهای المپیک درهمین دوره (776ق.م.) به افتخار زئوس،خدای خدایان، توسط یونانیها بنیان نهاده شد. پایان قرون وسطای یونان آغاز مهاجرت یونانیها به طرف غرب بود. شهرهای یونانی تا سواحل دریای سیاه، سوریه امروزی، شمال آفریقا و مدیترانه غربی پیش رفتند وپس از آن یونان به مجموع مناطقی اطلاق می شد که یونانیها زندگی می کردند.
 
بعد از فروپاشی تمدن میسِنییِن ، مردم ایونی به تدریج بر روی جزایر اِژه مرکزی سکنی گزیدند. در واقع ایونی شامل بخشی از ساحل آسیای صغیر از ازمیر(ترکیه امروزی) تا جزیره میله و جزایر مجاورآن می شد. جمعیت ایونی  را یونانیهای ایونیَن تشکیل می دادند که حدود 1000 ق.م. از یونان به سواحل و جزایریونان آمده بودند.  از زمان استقرار یونانیها بر ساحل غربی آسیای صغیر تجارت دریایی و زمینی از راه آناتولی  با حکومتهای آسیایی هنر و صنایع دستی آسیایی را در تمام دنیای یونان رواج و اشاعه می داد. تاثیر آسیا بر هنر و  اندیشه و عادات یونانیهای باستان مشهود است.  مدهای شرقی مثل لباسهای بلند ،جواهرات باشکوه،عطرها و سایر لوازم لوکس زندگی روزمره ، پارچه وظروف برنزی در شهرهای یونانی ایونی نفوذ کرده بود.حتی اعتقادات مذهبی و اسطوره ها با تقلید از سنتهای شرقی وتندیسها شکل می گرفتند. خصوصیات آرتمیس اِفِزییِن، آفرودیت پافوس و آپولون دیدیم، از خدایان آسیایی گرفته شده بود. اما اصالت تمدن یونانی با تاثیر دنیای شرق پوشیده نمی شد. تمدن یونان این استعداد را داشت که خودش را غنی کند و از فرهنگ و تمدن شرق بهره فراوان ببرد بی آنکه غلبه آن را بپذیرد.

ایونی و پارسیها

 شرقی که برای یونانیها منبع ثروت بود ناگهان به خطر بزرگی برای هلنیسم تبدیل شد. در اواسط قرن ششم ق.م. با قدرت گرفتن پارسیها کوروش فاتح و سیاستمدارنابغه پارسی  بر تمام آناتولی چیره شد. شهرهای ساحلی یونان و جزایر دریای اژه، سپس بابل و تمام آسیای صغیر از مدیترانه تا بین النهرین را تحت فرمانروایی خود در آورد. کامبیز پسر کوروش مصر را فتح کرد و از سال 522 ق.م. داریوش اول تصمیم گرفت تا مرزها را گسترش دهد. فتح ایونی توسط پارسیان در سالهای 546 تا 496  ق.م. صورت گرفت. هر چند که هدف پارسیان از تسلط بر ایونی اقتصادی بود اما هرگز مانعی بر پیشرفت تجارت یونان قرار ندادند و نه مانعی برای ورود کالاهای آتنی بودند. شهرهای ایونی تابع حکومت پارس و در عین حال واسطه ای بین لیدی (در ترکیه امروزی) و دریا بودند. پارسیها به مردم ایونی آزادی کامل را در عبادت خدایانشان داده بودند. به گفته مورخ فرانسوی الیویه پیکار «لیبرالیسم مذهبی» پارسیها نه تنها درآزادی عبادت خدایان بود بلکه هرگز سعی در جلب پیروانی برای خدای خود آهورا مزدا نکردند، چون اعتقاد داشتند که آهورامزدا خدای پارسیها بود نه خدای تمام انسانها و بشریت. بخشی ازمالیاتی که تا قبل از آن تحت عنوان پیشکش به خدایان آپولون به آتن فرستاده می شد با تابعیت ایونی از پارسیها  به شوش فرستاده شد و کمتر از مالیاتی بود که مردم ایونی به آتنیها پرداخت می کردند. حتی  داریوش اول زمینهایی را که بر روی آن معبد و عبادتگاه قرارداشت از دادن مالیات معاف کرد. در پی شکایت خادمان معبد آپولون داریوش به ساتراپ ایونی می نویسد : « باشد که قوانین مرا برای خدایان حذف کنی، اگر تغییر ندهی خشم مرا به خاطر بی عدالتی خواهی دید، زیرا تو به باغبانان معبد مقدس آپولون مالیاتی تحمیل کرده ای و انها را مجبور به کاری غیر از ان کرده ای، تو احساسات اجدادم را برای خدایی که به پارسیها فرمود تا حقیقت را مشاهده کنند نمی شناسی. »

یکی از جزایریونان که مورد مناقشه آتنیها و پارسیها بود دِلوس نام دارد که  یکی از مهمترین مکانهای باستان شناسی یونان است. دِلوس، بر طبق افسانه یونانی زادگاه آپولون،پسر زئوس، و آرتمیس خواهر آپولون می باشد.آپولون  خدای نور و روشنایی ست که گاهی به خورشید تعبیرهویت می شود. 600 سال قبل از میلاد مسیح نیایش آپولون در دِلوس مرسوم بود. دِلوس به عنوان مرکز مذهبی مورد احترام ملل باستان بود و خدایان ملل مختلفی را در خود جای می داد از جمله ایزیس خدای مصریها. تبعیت مردم ایونی از پارسیها آتنی ها را بر آن داشت تا با توسل و استناد به  افسانه ها واساطیرپیشینیان خود در باره آپولون اعلام حمایت انحصاری دِلوس را بکنند و بدین ترتیب دلوس را از قیمومیت پارسیها خارج سازند. در واقع توجه آتنی ها به دِلوس با هدف گسترش ونفوذ دریایی انها بود.در سال 88 ق.م. دِلوس به علت وفاداری به رومیها مورد هجو م ارتش دریایی مهرداد دو پون« ُاپاتور» شاه آناتولی قرار گرفت (با مهرداد اشکانی مطابقت داده نشود) که غارت و نابودی جزیره را به همراه داشت. بیست هزار نفر در یک روز کشته شدند. در سال 69 ق.م. متحدان اپاتور و دزدان دریایی سیسیل تخریب را به کمال رساندند به طوریکه بعدها تلاش آتنی ها برای فروش این جزیره بی نتیجه ماند.

1 - دلوس

2- دلوس

3 - دلوس

4 - موزائیک سنگفرش خانه تریدان در دلوس، دَلفین سمبل رابطه مالک خانه با دریا

5 - دلوس

6 - مخزن آب تئاتردلوس

7 - دلوس

8 - شیرهای دلوس به شیوه ای که در معابد مصر و شرق مرسوم بود گذرگاه زائران را محاصره کرده اند

9. خانه کلوپاترا در دلوس

 با تشکر فراوان از کاربر گرامی "شاد "

داود-استانبول - ترکیه - استانبول
افتخار ایرانیها به ایرانی بودنشان است نه به مسلمان بودنشان.
سه‌شنبه 19 آبان 1388

bij - المان - المان
shad عزیز، لذت بردیم! سالم و موفق باشی!
سه‌شنبه 19 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
عالی بود. دوست عزیز "شاد" دستت درد نکنه کلی استفاده کردیم.
سه‌شنبه 19 آبان 1388

sara-j - سوید - استگهلم
من تاریخ و آثار باستانی کشورهایی مثل یونان ،مصر،چین و ایتالیا رو خیلی‌ دوست دارم و واسم جذاب هستن.اطلاعات خیلی‌ مفیدی بود.با تشکر فراوان از شاد عزیز
سه‌شنبه 19 آبان 1388

ermia 2_de - المان - مانهایم
تو ایران یعنی انقدر اثاره باستانی کم هستش که شما اینارو نشون میدید ؟
سه‌شنبه 19 آبان 1388

maryo - انگلستان - نیوکاسل
درود بر شما. مقالهٔ جالبی بود، با تشکر از زمانی‌ که برای نوشتن این مقاله گذاشتید و زحمتی که برای افزودن به دانش کاربران متحمل شدید.
سه‌شنبه 19 آبان 1388

zoroastrian - بلاروس - مینسک
عجب
سه‌شنبه 19 آبان 1388

sankari - فندلاند - تامپره
داود-استانبول - ترکیه - استانبول . با شما موافقم دوست عزیز
سه‌شنبه 19 آبان 1388

farshid15391 - ایران - تهران
بسی رنج بردم دراین سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
سه‌شنبه 19 آبان 1388

babrmazandaran1 - ایران - مازندران
چه شیرهای بی ریختی داشتن. نه چشم داشتن نه بینی!!!
سه‌شنبه 19 آبان 1388

A.Salimi - ایران - کیش
ایرانی حتی حاضر نشد برای خدای خودش توی ممالکی که فتح کرده بود تبلیغ کنه، هیچ تعصبی به خدا و دین خودش نداشت، ولی عرب متعصب او رو وادار به پذیرش دین عرب کرد و حالا حکومت ایران میخواد اسلام رو در جهان گسترش بده به قیمت نابودی تاریخ و فرهنگ و تمدن و همه ملت ایران.
سه‌شنبه 19 آبان 1388

شاهسون - ایران - ساوه
---------------------
کاربر گرامی:

شاهسون - ایران- ساوه

بدلبل استفاده از نامهای کاربری متعدد ,دسترسی شما به بخش نظرات مسدود شد.

تعدادی از اسامی کاربری مسدود شده:

شاهسون
افشارلی
واوگلی
همدان33333
همدان333
arashe
asalpor
SYSTEM
girl2007_iran
ignacio
hamid reza karimi
linchan
masoud_aj
mehdi_bahrami
saeed_218
FarshadNAZ

و دهها نام کاربری دیگر

ایرانیان انگلستان
سه‌شنبه 19 آبان 1388

کلاب - ایران - تهران
شاد عزیز همیشه سبز و شاد باشی
سه‌شنبه 19 آبان 1388

sara-j - سوید - استگهلم
شاهسون - ایران - ساوه . خسته نباشی‌ رزمنده.شهر رو شلوغ کردی!!!!!!!!!!!!!۱۶ تا آیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جدی وقت داشتی با این همه آیدی کامنت بذاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پسورد‌هاشون رو فراموش نمی‌کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بابا شما دیگه کی‌ هستین!!!!!!!!خجالت آواره واقعا.با تشکر ویژه از مسئولین سایت که دست این افراد را رو میکنند.
سه‌شنبه 19 آبان 1388

asir@.P - فرانسه - پاریس
شاد مرسی از همه زحمتی که کشیدید فوق العاده جالب بود....عجبا عجبا!! چه خبره! این همه اسامی کاربری مسدود شده!!هر روز یک سری مسدود میشن!! عجب دنیائی!
سه‌شنبه 19 آبان 1388

persianshadow1 - انگلستان - برایتون
شاهسون - ایران - ساوه . ای جدایی طلب رذل مغول زاده!! همون اندازه که اخوند و بسیجی و ارازل حکومتی منفور هستند شما پان مغولها هم منفورید. سپاس از مسئولین سایت که دست همچین تفرقه اندازهایی رو برای همه رو کردید.
چهار‌شنبه 20 آبان 1388

shahram2020 - ایران - اهواز
داود-استانبول - ترکیه - استانبول . افتخار ایرانیها به ایرانی بودنشان است نه به مسلمان بودنشان.........دست درد نکنه که اینو نوشتی.کجایند این کور دلان جمهوری لاشخوری ایران تا معنی این مطلب را بفهمند.بخصوص ( سپاه و بسیج)...لاشخور و شغال ...جالب اینجاست که عربهای مسلمان سایر کشورهای عربی. مسلمانهای(شیعه)ایران را کافر میدانند...
چهار‌شنبه 20 آبان 1388

pouriya - ایران - رودسر
داود-استانبول - ترکیه - استانبول . . کاملا با شما موافقم. اسلام تازی جز ننگ و خواری چیز دیگری برای ما ایرانیان و جهانیان بهمراه نداشته است.
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

shahram khosh maram - ایران - تهران
آنتی اسلام - ایران - اهواز. دوست عزیز. ممنون از جوابتان در مورد ابوالکلام آزاد. متاسفانه به اینترنت دسترسی نداشتم و نتوانستم جواب بدهم. اگر موقع خوبی هست در همین قسمت ادامه دهیم. موفق باشید.
پنج‌شنبه 21 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.