کورش، تو به ما آموختی چگونه ایرانی باشیم

کورش، تو به ما آموختی چگونه ایرانی باشیم

متن سخنرانی کورش زعیم در پاسارگاد :

در این پنجمین سال برپایی روز جهانی کورش و سومین سال بنیانگذاری این روز بنام روز ملی ایران، من ایرانی بودن شما را در این روز خجسته شادباش می گویم. بیشتر ما که در اینجا گرد آمده ایم و این روز فرخنده ملی را بزرگ می داریم، در این پندار هستیم که کورش فردی استثنایی و بی همتا در جامعه ایرانی بوده است. در صورتیکه اینجور نیست. کورش یک ایرانی راستین بود، زیرا در خانواده و جامعه ایرانی پرورش یافته و آموزش دیده بود. در آن زمان، هزاران هزار کورش در ایران می زیستند که ما یکی از آنان را که بخت پادشاهی و جاودانگی یافتن در تاریخ را پیدا کرد می شناسیم. در آن زمان جامعه ایرانی کورش می پروراند. پدر او کورش بود، دوستانش کورش بودند، مربیانش کورش بودند، مادرش کورش بود، همسرش کورش بود و فرماندهانش همه کورش. ما صدها سال است که بعلت تحمیل اندیشه ها، گفتار و کردار ناایرانی، از آن فرهنگ زیبای آدم ساز درست اندیشی، راستگویی، گفتار و کردار نیک فاصله گرفته ایم و دیگر ایرانی راستین نیستیم. اینکه ما کورش را اینگونه گرامی می داریم، نشانگر آن خواهش و آرزوی درونی ماست که دوباره ایرانی باشیم.

در آن دوران، یک دولتمرد هرگز دروغ نمی گفت، در این دوران هرگز راست نمی گوید. در آن دوران، سردمدارن کشور نه تنها به خزانه ملت دست دراز نمی کردند، بلکه به خزانه کشورهای بیگانه تسخیر شده هم دست دراز نمی کردند؛ در این دوران نه تنها خزانه ملت را تهی می کنند، بلکه کشورهای بیگانه هم خزانه ملت ما را تهی می کنند. در آن دوران، هر دیوانسالاری که دروغ می گفت یا به مردم خشونت می کرد یا به حقوق مردم تجاوز می نمود، بی درنگ نکوهش و از کار برکنار می شد؛ در این دوران، ارتقای درجه می یابد. در آن دوران، همه مردم فرهیخته جهان متمدن می خواستند از کشور خود بگریزند و در ایران زندگی کنند؛ در این زمان، همه ایرانیان فرهیخته میخواهند از ایران بگریزند و در کشورهای دیگر زندگی کنند. در آن زمان، حاکمیت ایران پیشاهنگ حقوق بشر و نوعدوستی بود؛ در این دوران، حاکمیت ایران به تنها چیزی که تن در نمی دهد حقوق بشر و نوعدوستی است. در آن زمان، همه مردم جهان متمدن، ایران را دوست و ایرانی را گرامی می داشتند؛ در این زمان، همه مردم جهان متمدن از ایران گریزانند و به ایرانی بدگمان. در آن زمان، ملت ایران داراترین و آسوده زی ترین مردم جهان بودند؛ در این زمان یکی از فقیرترین و پریشان زی ترین.

اکنون ما ایرانیان بخود آمده ایم، از خواب چند صدساله بیدار شده ایم، خود را در آینه دیده ایم و به وحشت افتاده ایم که این ما نیستیم. ما ایرانی بوده ایم و ایرانی زیسته ایم، و می خواهیم دوباره ایرانی زندگی کنیم؛ ... و این خواهد شد.

این شیرملت ایران است که از خواست ما پشتیبانی خواهد کرد و خورشید مهر ایران را دوباره بر پشت خود بر این سرزمین و سراسر جهان خواهد تاباند. ما به آنان که سده هاست ملت ما را در بند اندیشه های ناسازنده و ناپذیرفتنی خود گرفتار کرده اند می گوییم: برو به پیشه خود برس که پیشه ملت ایران آزادی و آزادگی است.

این سبز ایران سبز شادمانی و پیشرفت و آبادانی است و بازیچه دست هیچ کس و گروه نیست. این

سپید ایران سپید آشتی و دوستی ملت ایران با همه ملت های جهان است و ما دست همزیستی و دوستی و همکاری را به سوی همه مردم جهان دراز خواهیم کرد؛ که ایرانی نه تنها مرگ کسی را خواهان نیست بلکه سربلندی همه ملت ها را خواهان است. ما فقط اگر بتوانیم در میان همه ملتهای پیشرو و سربلند جهان بدرخشیم و سربلند باشیم ملت ایران هستیم. و این سرخ ایران نشان تهدید و جنگ خواهی و خونریزی نیست، نشانه عشق و شادابی و انرژِی زندگی است. ما این عشق و انرژی را به ملتمان باز خواهیم گرداند.

ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی تا در تاریکی و ایستایی ذهن تو تصور تنهایی کنم، بدان که من ذهن مرده تو را آنقدر با جنبش آزادگی خود تکان خواهم داد تا زنده و پویا گردد. من دل تاریک تو را با فرهنگ جهان بین ایرانیم روشن خواهم کرد تا از تاریکخانه خود بیرون آیی.

تو تاریکی اندیشه خود را بر من تحمیل کردی، ولی من تو را به روشنایی ایرانی بودن خواهم کشاند و ستم تو را با مهربانی خود درهم خواهم شکست. من ایرانی تا تو را انسان نکنم از پای نخواهم نشست و لذت و افتخار ایرانی بودن را به تو خواهم چشاند.

کورش زعیم

پاسارگاد

7 آبان 1388 (29 اکتبر 2009)

منبع : وبلاگ ایران نوین

bluestar - ایران - تهران
کوروش کبیر در قرآن و عهد عتیق- تالیف دکتر فریدون بدره ای https://www.aryabooks.com/1126.zip
شنبه 9 آبان 1388

kamia1 - المان - کلن
کوروش پاشو که مملکتت رو غارت کردن
شنبه 9 آبان 1388

baba kurosh - ایران - قم
واقعا چرا بعضیا یه مشت عرب تازی ملخ خورو بالاتر از کوروش که بزرگترین انسان تمام تاریخ می دونن؟ براشون متاسفم. وعده ما 13 آبان
شنبه 9 آبان 1388

Hoja Verde - ایران - تهران
خیلی زیبا و البته سنجیده بود.
شنبه 9 آبان 1388

zebelkhan - آمریکا - سن خوزه
bluestar - ایران - تهران. بسیجی مزدور! دوباره چکهای علی شیره ای رو نقد کردی سر و کله ات پیدا شد. این اسلام نکبت بار جز بدبختی برای ایران چیزی به ارمغان نیاورده! این مزخرفات تازینامه محمد در باره ذوالقرنین و بقیه اراجیف قرآنی به درد یک مشت هالو و عقب مانده ذهنی مثل خودت میخوره و بس!. فرهنگ اسلام چیزی جز رذالت و فرومایگی نیست. اسلام یعنی چگونه خوابیدن با طفل شیرخواره (رجوع شود به تحریر الوسیله خمینی در باب کامجویی از طفل شیرخواره - کتاب نکاح مسئله 12 صفحه 170) و نحوه شهوترانی با اطفال و غلام و کنیز و برده و غنایم جنسی (زنان و مردان غیر مسلم که در جنگها به غنیمت گرفته میشوند)‌، ‌چگونه کشتن و خفه کردن مخالفان، ‌چگونه چاپیدن و غارت کردن، برده داری به شیوه محمدی و کامجویی از برده و خلاصه احکام شک و زیر شکم به شیوه سادیسمی محمدی. https://www.youtube.com/watch?v=e3xeST5bTek
شنبه 9 آبان 1388

siya48 - آلمان - کلن
همیشه ما از ایران یه چیزی میخواهیم،اون هم اینه که اجازه بده با فرهنگش به خود بنالیم،اما آیا ایران تا بحال از ما خواسته که لایقش باشیم.؟اگر هم هستیم،پس چرا به دست نامردان سپردیمش.به دست ایران ستیزان.........
شنبه 9 آبان 1388

nahid amid - فرانسه - پاریس
مقایسه اون زمان با زمان گنونی !!! باعث شرم ایرانیان راستین و نشاط ضحاکیان است. ولی نباید ناامید شد چون بزودی به لطف پروردگار ماردوشان بدست کاوه ها فنا خواهند شد/ من پیشنهادی دارم به مسئولین و مدیران سایت که امیدوارم مورد قبول واقع شود و أن اینست که، شیر و خورشید را روی پرچم سه رنگ ایران جایگزین گنید. متن بسیار زیبا و تأثیر انگیزی بود/ باسپاس فراوان
شنبه 9 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - کیش
واقعاً زیبا بود. به همهئ دوستان توصیه میکنم این متن را با دقت بخوانند. به ایرانی بودن؛ افتخار میکنم. بهترین جملاتی که مرا تحت تاثیر قرار داد؛ و حرف دل من بود:{{ما صدها سال است که بعلت تحمیل اندیشه ها، گفتار و کردار ناایرانی، از آن فرهنگ زیبای آدم ساز درست اندیشی، راستگویی، گفتار و کردار نیک فاصله گرفته ایم و دیگر ایرانی راستین نیستیم. اینکه ما کورش را اینگونه گرامی می داریم، نشانگر آن خواهش و آرزوی درونی ماست که دوباره ایرانی باشیم.}}} آیا متوجه منظور نویسنده «....ما صدها سال است که بعلت تحمیل اندیشه ها، گفتار و کردار ناایرانی، ....» میشوید؟!
شنبه 9 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - کیش
تفلک نویسنده؛ ترسیده بگه 1400 سال همش گفته چند صد سال!!««اکنون ما ایرانیان بخود آمده ایم، از خواب چند صدساله بیدار شده ایم، خود را در آینه دیده ایم و به وحشت افتاده ایم که این ما نیستیم. ما ایرانی بوده ایم و ایرانی زیسته ایم، و می خواهیم دوباره ایرانی زندگی کنیم؛ .. و این خواهد شد.»» لابد ترسیده خونش حلال بشه و شیعیان رافضی سریعاً ترتیبش رو بدهند. خجالت بکش مسلمان!
شنبه 9 آبان 1388

msforugh - ایران - تهران
و اینها میخواهند به ما یاد دهند که اول عرب باشیم بعد ایرانی. تف
شنبه 9 آبان 1388

nahid amid - فرانسه - پاریس
من سلطنت طلبم //// من یک شاه خوب و عادل مثل کوروش می خوام. به کــــــــــــــی باید گفت؟؟؟؟؟؟؟
شنبه 9 آبان 1388

alisam - ایران - تهران
kamia1 - المان - کلن . دمت گرم باحال بود!
شنبه 9 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
کورش بیداری کفر است بخواب که فرزندان ناخلف تو ایران و فرهنگش را به تازیان وحشی فروختند جز اندکی از فرزندان راستینت دیگر یاوری نیست.
شنبه 9 آبان 1388

persianshadow1 - انگلستان - برایتون
bluestar - ایران - تهران. لطفا اسم کوروش رو به اون قران سراسر جفنگیات نچسبون.شما همون قرانتو بخونو کاری با کوروش نداشته باش. هر وقت ذهنت اونقدر اماده پذیرش واقعیات رو پیدا کرد که فهمید قران نوشته یک انسان بادیه نشین و صد البته کپی برداری از تورات است و چیزی جز مهملات محتوای اون نیست بیا اینجا با هم صحبت کنیم. تو میخوای وجود کوروش را با قران ثابت کنی؟ تو اول بهتره صحت و سقم خود قرانو با عقل و بدون ترس از سنگ شدن ثابت کنی! توی غرب متفکرین کوروش رو بهتر از قران میشناسند.تو نگران کوروش نباش.
شنبه 9 آبان 1388

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
معلوم نیست چرا عده ای تلاش دارند تاریخ ایران را در قران و نهج البلاغه بجویند! قبایل ایرانی پارس و ماد و پارت از هشتصد سال پیش از میلاد به ایران امدند و نخستین پادشاهی ایران هخامنشی بود که در مدت کوتاهی یکی از بزرگترین امپراطوریهای دوران خود شد. حالا یک عده ای میخواهند بگویند محمد در صحرای عربستان هم نامی از کورش برده. خوب که چی؟
یکشنبه 10 آبان 1388

arashbehdin - امریکا - اتلانتا
ضمنا متاسفانه ایرانیان چنان به اعراب هزار و چهارصد سال پیش چسبیده اند که گویی تاریخ ایران در همین خلاصه شده. کشورهای عربی در حال دور ریختن سنتهای بدوی و تطبیق قوانینشان با حقوق بشر امروزی هستند. پیشرفتهایی که ایران در دوران شاه داشت میکرد اکنون در کشورهای عربی اتفاق می افتد.در حالیکه آخوندها در تلاشند ایرانیان را به زمان اعراب بدوی عربستان ببرند. خیلی از ایرانیان برای زیارت به مکه و مدینه میروند، در عزاداری محرم به سر و بدنشان میکوبند، به کربلاو مشهد میروند، دنبال مراسم عزا و تکیه و سفره ابوالفضل اند. در حالیکه جوانان عرب عربستان و امارات و کویت در اروپا و کانادا و امریکا در دانشگاههای خوب درس میخوانند و بهترین زندگی را دارند . به دیسکو و کاباره و بار و.. میروند و عشق دنیا را میکنند.
یکشنبه 10 آبان 1388

poriyaye_vali - قطر - دوحه
در آن دوران، یک دولتمرد هرگز دروغ نمی گفت، در این دوران هرگز راست نمی گوید....این حرف دل منه
یکشنبه 10 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
bluestar - ایران - تهران. کوروش کبیر در قرآن و عهد عتیق- ...}} ای بچه پررو! الحق که بچه آخوندی!
یکشنبه 10 آبان 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
bluestar - ایران - تهران. کوروش کبیر در قرآن و عهد عتیق- ...}} ای بچه پررو! الحق که بچه آخوندی!
یکشنبه 10 آبان 1388

vezveznazi - ایران - ایران
جمهوری ایرانی برای ایرانی
یکشنبه 10 آبان 1388

blueberry64 - ایران - تهران
کورش، تو به ما آموختی چگونه ایرانی باشیم... اما ما فراموش کردیم
یکشنبه 10 آبان 1388

LiliRose - کانادا - تورنتو
تا جایی که من می دونم تو قرآن از کورش به نیکی یاد شده.
یکشنبه 10 آبان 1388

Arya Irani - سوئد - دایام
کوروش؛ فرزندانت را به دار میکشند؛ به زندان میافکنند ؛ تجاوز میکنند و هزاران هزار فلاکت و بیچارگی دیگر... میهن را با خرافات غرق ماتم و عزا کردند ...فردایی مبهم و سیاه در انتظار فرزندانت نشسته..آسوده باش که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست!!!
یکشنبه 10 آبان 1388

mashady - انگلیس - منچستر
ما غمگین ترین قوم جهانیم این ملت مرده پرست برای هر مرده ای سوم وهفتم وچهلم و تازه بعضی از امامها که یک ماه سیاه پوشیم مثل ماه محرم و رمضان و 12امام 14 معصوم کلی از بزرگان سیاسی و دینی برای هر کدام برنامه های عزا داری مفصل ترتیب میدیم این غمگینی و مرده پرستی در فرهنگ ما نسوخ کرده تا جایی که حتی خواننده های ما اکثرا شعرهای غمگین می خونند خودمون هم گاهی به این باوریم که گوش دادن اهنگ غمگین حال میده دوستان من مرده ها مرده اند
یکشنبه 10 آبان 1388

mashady - انگلیس - منچستر
کشور ما خسته است از مرده پرستی مرده پرستی ونگاه به گذشته باعث عقب افتادگی ما شده تجربه ودرسهای زندگی را اتوماتیک میگیریم وبکار میبندیم تنها کسی اصرار به نگاه به گذشته دارد که بیمار مازوشیسمی باشد او تنها از افسوس خوردن و خود ازاری لذت میبرد استفاده از تجربه گذشته اتوماتیک صورت میگیرد و نیازی به نگاه به گذشته ندار یم ما نیازی به مرور تاریخ ننگین خود نداریم تاریخ ما پر است از تجاوزات مغولها و عربها و انگلیسیها و روسها و.......و این پادشاهان یکی از دیگری بی عرضه تر ما را به جایی رساندند که امروز در هر اماری اخریم به کدامشان میتوان افتخار کرد به هر کدام که سر سره ی بهتری برای همسرانش درست کرده(ببخشید)
یکشنبه 10 آبان 1388

ساعت 12 - ایران - تهران
کورش به داد ایران برس که ایرانتو بی حرمت کردند و به حراج گذاشتند.
یکشنبه 10 آبان 1388

zaer79 - ایران - تهران
اقایان و خانمهای اجنبی ایرانی نما میشه بگید کورش خونه اش کجا بود و از کدوم کشور گرین کارت داشت ؟ میگن یه ویلا تو انگلیس یکی هم تو امریکا داشته. واقعا شما روتون میشه دم از کورش بزنید شما که اگه جیره تون رو اربابانتان قطع کنند از گشنگی می میرید دم از کورش می زنید؟؟؟؟ سنگ پا قزوین
یکشنبه 10 آبان 1388

irans_soil_insane - سنگاپور - سنگاپور
-bluestarاگه انقلابیم بخواد بشه تو ایران نسل واپسگرای تو و دین واپسگرای تو خرابش میکنن من نمیدونم چطوری یک رفتگر ینی قدرت تدبرش از شماها بیشتره جیرخواره گنجشک روزی
یکشنبه 10 آبان 1388

freydun - ایران - شیراز
nahid amid - فرانسه - پاریس بیا به خودم بگو.من میدانستم یکروز کسی پیدا میشود مرا بشناسد
یکشنبه 10 آبان 1388

freydun - ایران - شیراز
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو . پیرزن ساواکی !!تو چرا چپ و راست به مردم گیر میدهی وانچه سزاوار خودت است به مردم نسبت میدهی.ادم بیمار !!! انها که این سایت را درست کردند برای این بوده که در وضعیت اختناق نظراتی غیر حکومتی هم عنوان بشود نه اینکه جای گنده دهنی مثل تو باشد.مثل بقیه از اسلام -مسیحیت -یهود- زرتشت و هر عقیده دیگر انتقادکن و تو که همه را بیسواد میدونی یکبار یک مطلب بنویس که دو زار ارزش داشته باشد
یکشنبه 10 آبان 1388

baas - هلند - روتردام
و محمد به مسلمانان اموخت که چگونه بچه بازی کنند.
یکشنبه 10 آبان 1388

artosh - ایران - تهران
بسیار زیبا بود. برنامهء آقای زعیم در تلوزیون اندیشه در 6 آبان رو دیدم. دقیقاْ همین حرفها رو زده بودن.
یکشنبه 10 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
mashady - انگلیس - منچستر . نگاه به گذشته کار بیهوده ای برای کشورهای پیشرفته است ولی در کشوری اسیر تحجر اسلام که می خواهند این تفکر کثیف را حقنه کنند که اسلام ننگین به ایران تمدن و علم و پیشرفت اورده و تعدادی احمق اسلامی هم باور می کنند باید از نکات مثبت تاریخ گذشته یاد شود وقتی جهان حتی یونان قدیم به کورش احترام می گذارد ما او را فراموش کنیم؟؟؟؟؟. توهین به کورش و تاریخ ایران باستان///اب...به...اسیاب..ملاست///ادامه دهید.
یکشنبه 10 آبان 1388

gogoli - ایران - تهران
آنتی جان - ایران - کیش! ...... عزیزم طفلک درسته، نه «تفلک»! شما اگه تا درس «تصمیم کبری» یا «چوپان دروغگو» هم خونده باشی باید اینا رو بدونی ها!!!!
یکشنبه 10 آبان 1388

عاشق وطن - ایران - تهران
. mashady - انگلیس - منچستر گفته هایی که نوشتی حقیقته ولی ما ایرانیها دچار یه سرخوردگی هستیم که تنها حکومت بی کفایت فعلی ایران مسببش نیست.کورش جزو معدود پادشاهان ایران بود که نیک اندیش بود و از همه مهمتر مرد عمل. از قدیم ایران حاکمان بی لیاقت و شخصیتهای خائن و وطن فروش بسیار داشته که مملکت را گاه و بیگاه صحنه تاراج بیگانگان قرار داده اند. رجوع به تاریخ جامعی از ایران این را اثبات میکند. تنها در زمان قاجار چه خیانتها و وطن فروشی ها که از این قوم منحوس به ایران و ایرانی نگذشت. ولی چون اگاهی مثل حالا نبود مردم از دست دادن قسمتهای زیادی از ایران عزیزمان یادشان نمیاید. حتی خیلی از اقوام به جا مانده از قاجار در میان مردم ایران به اجدادشان افتخار میکنند. مثل اینکه نوادگان مموتی یا خامنه ای یه روزی به جدشون در بین مردم افتخار کنند! ...
یکشنبه 10 آبان 1388

عاشق وطن - ایران - تهران
...این اواخر رضاشاه کمی به ایران سر و سامان داد که او هم چون به ایران میاندیشید به بهانه همکاری با هیتلر تبعیدش کردند. مصدق چه اندازه تونست دوام بیاره و با شخصیت فهیم و مصممش به ایرانی کمک کنه !؟ چرا کودتا سریع مصدق رو از پا در میاره ولی حکومتهای بی لیاقت سالها در ایران دوام میاورند !؟ جایی خوندم که عمل دولت هر کشوری نشان دهنده طرز فکرملت ان است.اگر این درست باشه که وای به حال ما. ما ایرانیها قرنهاست که جز حرف زدن کاری بلد نبودیم. اگه بلد بودیم که تاریخ به این درد اوری نداشتیم.
یکشنبه 10 آبان 1388

arashbehdin - آمریکا - آتلانتا
این freydun - ایران - شیراز دقیقا به کسانی‌ گیر میدهد که مخالف رژیم هستند و به آنها تهمت میزند و بحث و مجادله می‌کند. اگر راست میگوید و خودش مزدور رژیم نیست چرا با افرادی مانند باور بحث نمیکند.
یکشنبه 10 آبان 1388

mashady - انگلیس - منچستر
کدام تاریخ دوست من از ان تاریخ چیزی باقی نمونده تو قرن 21 رای ما رو دزدیدند میخوای به تاریخ رحم کنند هر کس در زمان خودش و به میل خودش تاریخ نوشته بعدش هم انقدر تغییرش دادن که الان یه چیز کاملا متفاوت دیگه ای تو دست من وشماست به قول اخوان ثالث پوستینی کهنه دارم من که میگوید برایم داستان تاریخ
یکشنبه 10 آبان 1388

عاشق وطن - ایران - تهران
mashady عزیزحرفت درسته. تو قرن 21 ایران تنها کشوری هست که حکومتش اینقدر اشکار سر ملتش کلاه میذاره. حتی افغانستان که متوسط اگاهی مردمش از ایرانیها مثلا کمتر است و هرج و مرج درش بیداد میکنه نتونست اینکار رو بکنه.( به افغانیهای عزیز توهین نکردم) این نشونه چیه؟ این نیست که ملت ایران خودشون مسبب بلایای نازل شده رو خودشونن !!؟ نزدیک 30 سال سکوت و هر کی فقط خواست گلیم خودشو از اب بکشه بیرون.کی مسبب سر کار اومدن اخوند تو مملکت شد؟ همین ما مردم ایران و در واقع پدرانمان. میدونین مدتهاست تو ادارات ایران چی میگذره؟ همه اونهایی که دزدکی یا پایه کامپیوترهاشون فحش میدن 180 درجه متفاوتن و تا حد امکان پاچه خواریه روساشونو میکنن که رتبه و حقوق بیشتری بگیرن یا زیر اب زنی که به نهایت شایع هست. من مدتها خارج از ایران تحصیل کردم. اونجا هم وضع ایرانیها بهتر از داخل ایران نبود. مشت نمونه خروار هست. اکثریت ما مردم از این قماشیم نه یه سری دانشجوی جوان که با دلی پاک جونشونو فدا میکنن..
یکشنبه 10 آبان 1388

عاشق وطن - ایران - تهران
...فکرشو بکن اونقدر هر کاری کردن صدایی از این مردم در نیومد که راحت روز روشن رایشونو دزدیدن. اینا همون مردمی بودن که شاه رو انداختن بیرون.چون واقعا دلشون اخوند میخواست.حالا هر کیو میبینی فقط فکر فراره و اینه عاقبت ملتی که فقط از عظیم بودنشان تا دلت بخواد حرف میزنن و اگه مخالف باشی حرف زشت نیست که بارت نکنن. کاش به خودمون بیایم که واقعا کجای این دنیاییم.با تشکر از دست اندر کاران سایت.
یکشنبه 10 آبان 1388

nahid amid - فرانسه - پاریس
freydun ایران ـ شیرازـ/// ااااااای باباااااا، تو با این کاراکتری که داری بیشتر به درد ات می خوری تا پادشاهی ایران!!!!
یکشنبه 10 آبان 1388

linda.29 - سویس - زوریخ
zebelkhan - آمریکا - سن خوزه گل گفتی افرئن
دوشنبه 11 آبان 1388

linda.29 - سویس - زوریخ
ای بابا کلی خندئدم
دوشنبه 11 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
freydun - ایران - شیراز .. بی سواد و اگر پیر هم باشم 1 پیری جرم است؟؟؟..2 من اگر 100 ساله هم باشم امثال تو بی هویت ..را به نوکری .. نیز فبول ندارم ساواک هم اگر ساواک بود امثال تو بی وطن قاتل در گور بودید.
دوشنبه 11 آبان 1388

Kavkaz - ایران - تهران
zaer79 - ایران - تهران .و اما تو جیره ات را از کجا میگیری که ینقدر مزخرف میگویی؟البته پرسیدن ندارد کاملا مشخص است.
دوشنبه 11 آبان 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
freydun ایران ـ شیرازـ. در ضمن اگر بی سوادها فریب کامنتهای ضد اسلام تو رامیخورند من نه دم خروس رژیمی و اسلامی بودنت هویداست چون من در این سایت با رژیمی ها....کسانیکه باسوره و ایه در صدد تطهیر این دین ننگین هستند در مبارزه ام و انقلابیون دروغگوئی چون تو که نفرت کور و بی منطق به شاه دارند و همین عدم بینش سیاسی باعث شد با صدها دروغ چون اتش زدن سینما رکس به وسیله ی ساواک!!!!!!ملا را بر جان و مال ایرانی حاکم کنند در حالیکه تارخ دو سویه است من اگاه به خدمات پهلویها همینطور به نقاط ضعف انها. و هیچگاه هم حکومت خاصی در اینده را توصیه نکردم جز توجه به سکولاریسم و تمامیت ارضی.. ننگ بر تو دغلباز بی تربیت.
دوشنبه 11 آبان 1388

vahid22 - آلمان - هامبورگ
کتابی هست به اسم کورش بزرگ و محمدبن عبدالله براحتی قابل دانلوده این کتاب خیلی جالبه و مقایسه خوب و کاملی انجام داده .پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید و بخونید
چهار‌شنبه 13 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.