اعتراض و درگیری روز سه شنبه دانشگاه چمران اهواز پس از سخنرانی رسایی نماینده حامی دولت

اعتراض و درگیری روز سه شنبه دانشگاه چمران اهواز 
پس از سخنرانی رسایی نماینده حامی دولت

نماینده هتاک تهران در مجلس،
با فلفل سبز و شیشه آب معدنی در اهواز بدرقه شد

پس از حملات فیزیکی و تلاش برای ضرب وشتم چهره‌هایی چون مهدی کروبی و دکتر علیرضا بهشتی در روزهای اخیری و فضاسازی و تبلیغات رسانه‌ای حامیان کودتا در مجلس، با شرکت موثر حمید رسایی که در سفر احمدی‌نژاد به امریکا نیز همراه وی بود، این نماینده تهران امروز با برخورد دانشجویان در اهواز مواجه شد که با پرتاب فلفل سبز و شیشه آب معدنی در دانشگاه شهید چمران این شهر وی را بدرقه کردند.

موج سبز آزادی: حمید رسایی که عصر امروز قصد سخنرانی در دانشگاه شهید چمران اهواز را داشت، با تجمع دانشجویان و شعارهای حق‌طلبانه آنها نتوانست سخنرانی کند و تنها به شعارهای آنها پاسخ هایی داد. این نماینده حامی دولت کودتا پس از برخی شعارها گفت: "هدف از این نشست، نشان دادن چهره دیکتاتور است(!) باید بدانیم چه کسانی به فکر خفه کردن دیگرانند. هیچ برادر و خواهر مسلمانی فریب نفاق را نمی خورد(!) ما به تبادل فکر و نظر اعتقاد داریم و برای نظر مخالف نیز احترام قائلیم(!)" در این هنگام دانشجویان شعار "دروغگو، دروغگو" سردادند که در ادامه رسایی گفت: "ما در این جلسه به شما دانشجویان اجازه نظر دادن و گفتگوی متقابل را می‌دهیم و این یعنی اینکه ما به دیکتاتور اعتقاد نداریم(!)"

این سخنان با واکنش دانشجویان مواجه شد که فریاد زدند: "بی عرضه به تهران برگرد" رسایی در پاسخ گفت: "رسایی اگر بی عرضه بود، 40 میلیون سیلی به شما نمی‌زدند(!)" دانشجویان شعار دادند: "دروغ گو، دروغ گو، 63 درصدت کو؟" رسایی گفت: "دروغگو کسی است که به اسم دانشجو وارد دانشگاه می‌شود و گردن کلفتی می‌کند و دیکتاتوری می‌کند. دانشجو اهل بحث و منطق و گفتگو است."

وی در واکنش به شعار «یا حسین میرحسین» گفت: "هیچ وقت امام حسین(ع) مورد حمایت یزید نبوده است. یا حسینی که رادیو آمریکا تبلیغ کند از اسرائیل بدتر است." پس از این سخنان مشاجره و درگیری میان دانشجویان و نیروهای سازمان‌یافته بسیجی رخ داد و رسایی در واکنش به شعارهای دانشجویان گفت: "ما رای تقلبی نمی دزدیم. رای شما مال خودتان، ما رای آمریکایی نمی دزدیم." دانشجویان سپس شعار دادند "مرگ بر روسیه" که رسایی گفت: "ما به روسیه رای ندادیم." با بالاگرفتن تشنج در برنامه دانشجویان به سوی رسایی فلفل سبز و قوطی آب پرتاب کردند که وی فلفل و آب را خورد(!)

سپس یکی از دانشجویان معترض با صدای بلند گفت: "این اعتراضات دانشجویان تقصیر شماست، 40 میلیون به شما سیلی زدند نه به ما جوانان." که صحبت‌ها فحاشی نیروهای بسیجی را در پی داشت که باعث تشنج بیشتر در برنامه شد. در ادامه یک دانشجوی دیگر فریاد زد: "گفتگو با قاتل حرامه" که رسایی با حالتی حاضرجواب گفت: "اگر حرام بود چرا حرف زدید، این یعنی نفاق که به چیزی معتقدید و به گونه‌ای دیگر عمل کنید."

در حالی که نیروهای بسیجی شعار می‌دادند "مرگ بر منافق" دانشجویان فریاد کشیدند: "توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد" که رسایی بازخود را ملزم به پاسخ دید و گفت: "موسوی خود را بسیجی معرفی کرد ولی اسرائیل از او حمایت کرد، بسیجی آمریکایی و بسیجی اسرائیلی اثر ندارد. منتظر الزیدی در عراق لنگه کفش پرتاب کرد مهم نیست که چه کسی چه چیز را پرتاب کند. مهم اینه که با چه تفکری پرتاب کنه اگر تفکر شما با پرتاب فلفل و شیشه آب به سوی ماست ما افتخار می کنیم. حسین آمریکایی یادگار یزیده دانشجویان اگر به شما فحش دادند عصبی نشوید و با آنها دوست بمانید و به آنها بخندید."

دانشجویان سپس شعار دادند "دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد". در حالی که اوضاع برای دقایقی آرامتر شده بود یکی از دانشجویان سبز پوش گفت: "سه نکته رابیان می‌کنم. آزادی بیان باید در همه جا باشد و نه هرجا که شما می خواهید و اجازه دادید نباشد و محدود به این سالن نباشد و دموکراسی چیزی نیست که هر جا خواستید همانجا آن را اعمال کنید. دوم اینکه چه شد که موسوی بعد از این همه خدمت به امام حالا بیگانه و دیکتاتور معرفی می‌شود."

رسایی پاسخ داد: "دموکراسی یعنی تفکری به تفکر دیگر اجازه بیان دهد" که این جمله واکنش دوباره دانشجویان را در پی داشت که شعار می‌دادند: "شکنجه، اعتراف دیگر اثر ندارد" رسایی سپس بدون رد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و در حالی که گویی چنین رفتارهایی عادی و اخلاقی است گفت: "حجاریان و ابطحی و عطریانفر اگر بر اثر شکنجه اعتراف کردند که لیاقت رهبری ندارند(!) چون طاقت ندارند(!) همانگونه که شریعتی و شهید سعیدی در برابر شکنجه ها صبور بودند و حرف نزدند، از کجا معلوم زمانی که می‌گفتند تقلب، زیر فشار و شکنجه نبودند و آن حرفها دروغ نبود. دانشجوی مسلمان و متعهد نه سرو صدا می کنه و نه بی ادبی بلکه همواره به دنبال حقیقت است و با منطق و ادب پیش می رود و به محیط دانشگاه احترام می گذارد."

با وجود برنامه‌ریزی چندین روزه برای این مراسم و در اختیار داشتن اکثر صندلی‌ها توسط نیروهای سازمان‌دهی شده بسیجی، همایش «جنگ نرم» که قرار بود در این دانشگاه برگزار شود به دلیل اعتراضات گسترده دانشجویان ناتمام مانده و برگزار نشد.


رسایی در اهواز با فلفل سبز و شیشه آب معدنی بدرقه شد
آینده نیوز:پس از چندین مورد حملات فیزیکی و ضرب وشتم چهره هایی چون مهدی کروبی و دکتر علیرضا بهشتی و فضاسازی رسانه ای در مجلس با استارت حمید رسایی، این نماینده تهران امروز خود با تندروی دانشجویان در اهواز مواجه شد و با پرتاب فلفل سبز و شیشه آب معدنی در دانشگاه شهید چمران این شهر بدرقه شد و همان گونه که رسانه های تندرو اجازه حضور برخی چهره های اصلاح طلب نظیر کروبی و موسوی را ندادند، دانشجویان سبزپوش هم امروز در اقدامی غیر قابل قبول به وی اجازه سخنرانی ندادند.

حمید رسایی که عصر امروز قصد سخنرانی در دانشگاه شهید چمران اهواز را داشت، با تجمع دانشجویان سبز پوش و شعارهای تند آنها نتوانست سخنرانی کند و تنها به شعارهای آنها پاسخ هایی داد.

این نماینده حامی دولت پس از برخی شعارها گفت: هدف از این نشست، نشان دادن چهره دیکتاتور است. باید بدانیم چه کسانی به فکر خفه کردن دیگرانند. هیچ برادر و خواهر مسلمانی فریب نفاق را نمی خورد.ما به تبادل فکر و نظر اعتقاد داریم و برای نظر مخالف نیز احترام قائلیم که در اینجا شعار دروغگو و "آزادی اندیشه با قیل و قال نمی شه" از سوی دانشجویان سرداده شد. در ادامه رسایی گفت: ما در این جلسه به شما دانشجویان اجازه نظر دادن و گفتگوی متقابل را می دهیم و این یعنی اینکه ما به دیکتاتور اعتقاد نداریم.

در این مقطع دانشجویان با هم گفتند: بی عرضه به تهران برگرد که رسایی گفت: رسایی اگر بی عرضه بود، 40 میلیون سیلی به شما نمی زدند که در اینجا شعار دادند:دروغ گو دروغ گو63 درصدت کو؟

رسایی گفت: دروغگو کسی است که به اسم دانشجو وارد دانشگاه می شود و گردن کلفتی می کند و دیکتاتوری می کند. دانشجو اهل بحث و منطق و گفتگو ست.

وی در واکنش به شعار "یا حسین میرحسین" گفت: هیچ وقت امام حسین (ع) مورد حمایت یزید نبوده است. یا حسینی که رادیو آمریکا تبلیغ کند از اسرائیل بدتر است. در اینجا مشاجره و درگیری میان دانشجویان حاضر رخ داد و رسایی در واکنش به یک شعار تازه گفت: ما رای تقلبی نمی دزدیم. رای شما مال خودتان، ما رای آمریکایی نمی دزدیم. وقتی همه شعار دادند مرگ بر روسیه، رسایی گفت: ما به روسیه رای ندادیم . در این مقطع به سوی وی فلفل سبز و قوطی آب پرتاب شد که وی در اقدامی واکنشی فلفل و آب را خورد.

در این مقطع دانشجوی سبزپوشی با صدای بلند گفت: این هیجان دانشجویان تقصیر شماست 40 میلیون به شما سیلی زدند نه به ما جوانان.

مشاجره با حرفهای نامربوط مثل خفه شو ... و... بشین از طرف طیف بسیج شدت گرفت.

یک دانشجوی سبز پوش گفت: گفتگو با قاتل حرامه، رسایی در جوابش گفت: اگر حرام بود چرا حرف زدید این یعنی نفاق که به چیزی معتقدید و به گونه ای دیگر عمل کنید ( دانشجویان بسیجی شعار دادند مرگ بر منافق) و ( دانشجویان سبز پوش بلند شو برو بیرون)

رسایی در پاسخ به شعار توپ و تانک بسیجی دیگر اثر نداره گفت: موسوی خود را بسیجی معرفی کرد ولی اسرائیل از او حمایت کرد بسیجی آمریکایی و بسیجی اسرائیلی اثر ندارد. منتظر الزیدی در عراق لنگه کفش پرتاب کرد مهم نیست که چه کسی چه چیز را پرتاب کند. مهم اینه که با چه تفکری پرتاب کنه اگر تفکر شما با پرتاب فلفل و شیشه آب به سوی ماست ما افتخار می کنیم.حسین آمریکایی یادگار یزیده دانشجویان اگر به شما فحش دادند عصبی نشوید و با آنها دوست بمانید و به آنها بخندید.

در اینجا تعداد سبز پوشان کم شد و رسایی گفت: تعداد دانشجویان منطقی بیشتر شد قطعا دانشجویان منطقی مخالف من اینجا نشسته اند که ادب دارند و برای بقیه دعا می کنیم که با ادب شوند. (دانشجویان با گفتن این موضوع از طرف رسایی در مخالفت با وی گفتند: دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد)

رسایی گفت: روسیه با آمریکا فرق نمی کنه پس مرگ بر روسیه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. رسایی در جواب مرگ بر تو دانشجویان سبزپوش گفت: مرگ حق است مهم این است که وقتی مردی دشمنت خوشحال شه یا ناراحت. از مردن من بسیجی یا آمریکا ناراحت میشه پس این مرگ حقه امام حسین نیز قاتل بود منتها قاتل منافقین و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ما جنگی با شما نداریم چون می دانیم شما فریب خورده اید.

او گفت: میرحسینی ها می گویند نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی، مگر به اسلام معتقد نیستند این شعار امام بود و منافقین شعار نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی را سر می دادند. منافقین کسانی اند که به جای شعار امام که جمهوری اسلامی است بگوید جمهوری ایرانی

یکی از دانشجویان سبز پوش گفت: سه نکته رابیان می کنم. آزادی بیان باید در همه جا باشد و نه هرجا که شما می خواهید و اجازه دادید نباشد و محدود به این سالن نباشد و دموکراسی چیزی نیست که هر جا خواستید همانجا آن را اعمال کنید. دوم اینکه چه شد که موسوی بعد از این همه خدمت به امام حالا بیگانه و دیکتاتور معرفی می شود. رسایی در جواب گفت: دموکراسی یعنی تفکری به تفکر دیگر اجازه بیان دهد، همه شعار دادند: شکنجه و اعتراف دیگر اثر ندارد.

رسایی گفت: حجاریان و ابطحی و عطریانفر اگر بر اثر شکنجه اعتراف کردند که لیاقت رهبری ندارند. چون طاقت ندارند. همانگونه که شریعتی و شهید سعیدی در برابر شکنجه ها صبور بودند و حرف نزدند. از کجا معلوم زمانی که می گفتند تقلب تقلب زیر فشار و شکنجه نبودند و آن حرفها دروغ نبود. دانشجوی مسلمان و متعهد نه سرو صدا می کنه و نه بی ادبی بلکه همواره به دنبال حقیقت است و با منطق و ادب پیش می رود و به محیط دانشگاه احترام می گذارد.

گفتنی است با وجود در اختیار داشتن اکثر صندلی ها توسط دانشجویان بسیجی، همایش جنگ نرم که قرار بود در این دانشگاه برگزار شود، در اثر جنگ غیر نرم! ایجادشده برگزار نشد.

kamia1 - المان - کلن
زنده باد دانشجوئ با غیرت
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

manenarenji - المان - اسن
خاک عالم تو سرت رسایی که اینقدر پررو هستی اروزی خفت و خواری یکایکتان را دارم. مرگ برتو مزدور اجیر شده.
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

bluestar - ایران - تهران
خوب به خدمتش رسیدند.
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

zoroye iran - اتریش - وین
این بابا خیلی پر رو تشریف داره روزی را خواهیم دید که شما رو دونه به دونه مثل صدام و عواملش محاکمه میکنن اونوقت باز هم بلبل زبونی میکنی یا ابطحی و عطریان فر و حجاریان رو مسخره میکنی اون روز نزدیکه که با لباس راه راه و دمپایی میبینمت
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

کلاب - ایران - تهران
بابا اینها همشون قزوینی هستند خودشون دارن با پرویی میگن که ما از سنگ پا هم پررو تریم .دوستان سبز شما تا حالا متوجه نشدین
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

Kavkaz - ایران - تهران
zoroye iran - اتریش - وین .راز بقای این قشر همین پررو بودنشان است که اگر این را هم نداشتند هیچ چیز نداشتند.
چهار‌شنبه 6 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.