فال روز شنبه ۲۴ اکتبر - ۲ آبان

فال روز شنبه 24 اکتبر - 2 آبان

فروردین

امروز می توانید به خودتان خوش بگذرانید. فعالیت کنید واز انرژی تان استفاده کنید و تا جایی که می توانید افراد جدیدی ببیند. در این زمان مسائل احساسی مهمی اتفاق می افتد. ...


اردیبهشت

در حال حاضر در هیچ کاری تاخیر وجود ندارد که حوصله تان سر برود.تصمیم دارید کاری را عملی کنید و شرایطی را که در حال حاضر ایجاد می شود.شروعی تازه را برایتان فراهم می کند. ...


خرداد

اکنون خورشید به برج عقرب رفته است. این قسمت از چارت شما مربوط به کار سخت می باشد. البته شما هیچ وقت از این موضوع نمی ترسید. اگر همکار آبانی دارید و به کمک احتیاج دارید می توانید از این فرد تقاضا کنید. ...


تیر

یک دوست یا آشنا تصمیم می گیرد به شما زنگ بزند. اگر تلفن یا آدرس آنها را گم کرده اید از تماس آنها خوشحال می شوید. از این که ارتباط تان با آنها قطع شده است ناراحت اید. ...


مرداد

امروز روزی نیست که حسادت و حس مالکیت طلبی کسی را برانگیزید. اگر که می توانید به او کمک کنید، چرا که او با خشم و کینه توزی زیاد واکنش نشان خواهد داد. اگر شما بیدی نیستید که از این بادها بلرزید، تمام سعی خود را بکنید که احساساتتان را کنترل کنید و چیزی نگوئید و کاری نکنید که اوضاع را خراب تر از این که هست، بکنید. ...


شهریور

امروز از غیبت کردن لذت می برید.دوست ندارید کار جدی انجام دهید اما در عین حال دوست ندارید یک جا بی کار بنیشینید.هر کاری می کنید مراقب زنگ تلفن باشید زیرا خبر جالبی می شنوید یا شاید به یک مهمانی دعوت شوید. ...


مهر

امروز ممکن است یکی از همکاران تان کمکی از شما بخواهد چه در انجام میزان زیادی کارها و چه تنها در یک راهنمایی ساده.شما امروز قادرید که خیلی مصمم عمل کرده و با واقعیت ها روبرو شوید و آنها واقعاً این حالت شما را می ستایند.صحبت هایی از افزایش حقوق ویا گرفتن کمک هزینه نیز وجود دارد پس گوش هایتان را تیز کنید. ...


آبان

امروز می توانید بسیار جذاب باشید اما مراقب باشید زیرا یک نفر احساس می کند مورد بی توجهی قرار گرفته است.فکر می کنید بهتر است کارها در کنترل شما باشند.بهتراست در مورد افکارتان بیشتر فکر کنید و تجدید نظر کنید. ...


آذر

به شما توصیه می شود که تا جائیکه می توانید تنها باشیدچون با کوچکترین ناملایمتی ممکن است از کوره در بروید. سعی کنید خیلی مسایل را بدل نگیرید چون آنقدرها ارزش ناراحت شدن ندارند. باید مراقب سلامت خود نیز باشید چون احساسات شدیدی در بدن خود حس خواهید کرد. ...


دی

اکنون که خورشید وارد برج عقرب شده است به نقشه های آینده تان فکر کنید. اما سعی کنید این برنامه ریزی برای آینده مانع از تفریح بادوستانتان نشود. زمانی که خورشید در چنین موقعیتی قرار دارد، اگر تصمی دارید که عشقی پیدا کنید، این بهترین زمان برای پیدا کردن عشقی مناسب است....


بهمن

امروز سعی کنید دوستان و مادیات را تا جایی که می توانید از هم دور نگه دارید و گرنه کشمکش خواهید داشت. به هر حال شاید به این نتیجه برسید که اگر به مشکلات اجازه دهید راه خوشان را بروند و یا اینکه مشکلاتی که با دیگران دارید را نادیده بگیرید و وانمود کنید که اتفاقی نیافتاده است در مورد آنها بحث کنید.اگر بتوانید اوضاع را روبراه کنید می توانید به جلو حرکت کنید. ...


اسفند

حالا خورشید به علامت هم ردیف آب یعنی عقرب وارد شده است زندگی قدری آرامتر می شود.اما این بدین معنی نیست که پیشرفت برای شما متوقف شده است برعکس شما می توانید چند هفته آینده مقداری ارتباط تماشایی داشته باشید. که شما را برای حرکت بعدی آماده خواهد کرد. ...

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.