تجمع اعتراضی در دانشگاه آزاد کرج در حمایت از دانشجویان تهران مرکز

تجمع اعتراضی در دانشگاه آزاد کرج در حمایت از دانشجویان تهران مرکز

 

بامدادخبر :  صبح امروز سه شنبه 28 مهرماه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در پی فراخوانی که پیش از این داده شده بود و در اعتراض به حکومت کودتا و به منظور حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش بامدادخبر، این تجمع خودجوش که با استقبال و حضور پرشور بیش از دوهزار نفر از دانشجویان معترض برگزار شد علی‌رغم تهدیدات حراست و انتظامات صورت گرفت که روز گذشته با پخش تراکت هایی تحت عنوان کمیته راهبردی دانشگاه آزاد واحد از دانشجویان خواسته بودند که در هیچ تجمع اعتراضی شرکت نکنند.

بسیج دانشجویی در اقدامی مشکوک و تشنج زا در همان روز و ساعت اعلام شده برای تجمع اقدام به برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در صحن دانشگاه نموده بود. پیش از ساعت 10:30 صبح که از قبل به عنوان ساعت شروع تجمع اعلام شده بود محوطه دانشکده فنی شاهد حضور بسیار پر رنگ و محسوس نیروهای حراست و لباس شخصی‌های غیر دانشجو بود. فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه به حدی بود که نیروهای حراست اجازه تجمع بیش از سه نفر را به دانشجویان نمی دادند. این جو با حضور رییس دانشگاه و رییس حراست ورییس دانشکده فنی شکل جدی تری به خود گرفت.

دانشجویان برای کاستن از فشار حراست و ایجاد هسته اولیه تجمع به سمت دانشکده دامپزشکی حرکت کردند و تجمع خود را از این دانشکده آغاز نمودند و سپس به سمت دانشکده حقوق و علوم سیاسی حرکت کردند.

شعار های «یا حسین، میرحسین»، «مرگ بر دیکتاتور»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» بارها در صحن دانشگاه طنین انداز شد.

تلاش گسترده نیروهای حراست و انتظامات برای پراکنده کردن و جلوگیری از برگزاری تجمع نیز با حضور گسترده دانشجویان ناکام ماند. با این وجود برخی از نیروهای امنیتی و بسیجی نیز با دوربین‌های فیلم برداری از اقدام به فیلم برداری از دانشجویان می نمودند.

این تجمع در ساعت 12:30 آغاز شد و پس از دوساعت پایان یافت.


چهارمین اعتراض گسترده ی دانشجویان دانشگاه آزاد به حکومت کودتا

 

خبرنامه امیرکبیر : دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در چهارمین هفته از سال تحصیلی جدید چهارمین تجمع اعتراضی خود را علیه حکومت کودتا برگزار کردند. هم چنین در تجمع دیگری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در اعتراض به حکومت کودتا و به حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز بپا خواستند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با گذشت چهار هفته از آغاز سال تحصیلی جدید و در چهارمین سه شنبه مهرماه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز چهارمین تجمع اعتراضی خود را از اغاز سال تحصیلی جدید در دانشکده فنی این واحد برگزار کردند.

 بیش از هزار تن از دانشجویان که برای چهارمین هفته متوالی تجمع می کردند علی رغم همه فشار ها و تهدید ها و احضار گسترده به نهاد های امنیتی و کمیته های انضباطی اعتراض خود را به کودتاچیان نشان دادند.

این تجمع طبق روال هفته های گذشته در حدود ساعت 12:30 و با پایان یافتن کلاس های نوبت صبح در صحن دانشکده فنی آغاز شد. از صبح امروز دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و خیابان های اطراف به حالت نظامی درآمده بود نیروهای امنیتی و انتظامی به طور گسترده در خیابان منتهی به دانشکده فنی به چشم می خوردند.

دانشجویان هنگام ورود با درهای نیمه باز دانشگاه روبرو شدند که فقط اجازه عبور یک نفر از در داده می شد که نیروهای انتظامات همراه با نیروهای لباس شخصی که گفته می شود در بین ایشان بازجوهای وزارت اطلاعات نیز حضور داشته اند چهره های دانشجویان را به شدت با کارت دانشجویان تطبیق می دادند.

در این بین نیروهای امنیتی کارت دانشجویی بسیاری از دانشجویان را ضبط می نمودند و در پاسخ به اعتراض دانشجویان عنوان می کردند: "اگر امروز شلوغ نکنید کارت را بر می گردانیم". 

حضورنیروهای شبه نظامی بسیج نیز مانند هفته های قبل همراه با چند دستگاه اتوبوس از خارج دانشگاه آورده شده بودند در صحن دانشکده به شدت محسوس بود. 

همچنین روز گذشته نیز بیش از 15 تن از دانشجویان ممنوع الورود شده بودند. با وجود این فشارها، دانشجویان با شعار «یا حسین، میرحسین» تجمع خود را آغاز کردند. سپس دانشجویان با شعار های دیگری نظیر «مرگ بر دیکتاتور»، « نه شرقی نه غربی، دولت سبز ملی» و خواندن سرودهای «محمود قاتل» و«یار دبستانی من» به تجمع خود ادامه دادند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان در حمایت از همکلاسی های خود که روز گذشته به دانشگاه ممنوع الورود شدند شعار«استاد استاد این به تو هم مربوطه، دانشجوی کلاست ممنوع الوروده» سر دادند.

لازم به ذکر است نیروهای لباس شخصی با دروبین از دانشجویان فیلم برداری می کردند و حراست دانشگاه آزاد تهران مرکز در اقدامی کم سابقه نیروهای نظامی را به طور مستقیم وارد دانشگاه می کرد که با اعتراض شدید دانشجویان روبرو شد.

در هفته های اخیر دانشگاه آزاد تهران مرکز با اعتراض های گسترده دانشجویان روبرو بوده است به طوری که در چهار هفته ی اخیر  چهار تجمع علیه دولت دهم و حوادث اخیر پس از انتخابات برگزار شده که سومین تجمع دانشجویان در هفته گذشته با حمله نیروهای بسیج با گاز اشک آور و اسپری فلفل و باطوم و شوکرالکتریکی به خشونت کشیده شد و در پی آن تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی احضار و تعداد دیگری نیز ممنوع الورود شدند.

 بنابرگزارش ها جو این دانشگاه و خیابان های اطراف همچنان ملتهب می باشد و بیم آن می رود که با تعطیل شدن دانشگاه و خارج شدن دانشجویان با آن ها برخورد امنیتی صورت گیرد. آخرین اخبار حاکی است که نیروهای امنیتی به خانه چند تن از دانشجویان مراجعه کرده اند.

همچنین از سویی دیگر در یک راهپیمایی اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در اعتراض به حکومت کودتا و به حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز بپا خواستند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر صبح امروز سه شنبه 28 مهرماه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در پی فراخوانی که پیش از این داده شده بود و در اعتراض به حکومت کودتا و به منظور حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز دست به تجمعی اعتراضی زدند.

در حدود ساعت 10:30 دقیقه صبح حلقه اولیه تجمع در مقابل دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرج شکل گرفت و دانشجویان شروع به سر دادن شعار و راهپیمایی به سمت دانشکده دامپزشکی کردند. سپس دانشجویان با سر دادن شعار و خواندن سرودهای «یاردبستانی» وِ« محمود قاتل» به راهپیمایی  خود به سمت دانشکده روانشناسی که در ضلع جنوبی دانشگاه قرار دارد ادامه دادند.

تلاش گسترده نیروهای حراست و انتظامات برای پراکنده کردن و جلوگیری از برگزاری تجمع نیز با حضور گسترده دانشجویان ناکام ماند.

ازصبح امروز حضور نیروهای حراست و انتظامات و نیروهای لباس شخصی بیسیم به دست در این واحد نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته بود. نیروهای بسیجی نیز که در پی فراخوان داده شده به منظور مقابله با دانشجویان اقدام به برگزاری زیارت عاشورا می نمایند هم در بین دانشجویان دیده می شدند که اقدام به ایجاد رعب و وحشت می نمودند و این در حالی است که در زیارت عاشورا معمولا در عزا داری ها و صبح روزهای پنج شنبه خوانده می شود. برخی از نیروهای امنیتی و بسیجی نیز با دوربین های فیلم برداری از اقدام به فیلم برداری از دانشجویان می نمودند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این تجمع خودجوش که با استقبال و حضور پرشور بیش از هزار نفر از دانشجویان معترض برگزار شد علی رغم تهدیدات حراست و انتظامات صورت گرفت که روز گذشته با پخش تراکت هایی تحت عنوان کمیته راهبردی دانشگاه آزاد واحد از دانشجویان خواسته بودند اقدام به تهدید دانشجویان نمودند که در هیچ تجمع اعتراضی شرکت نکنند.

pardis_pardis - انگلیس - لندن
درود بر دانشجویان مبارز و دلیر٬ رهبر و محمود احمدی نژاد٬ پیشمرگتون باشند.
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

bluestar - ایران - تهران
آفرین بچه ها. دست خدا همراهتون. ((یا حسین - میرحسین))
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

nazanin 2009 - ایران - ارومیه
دمتون گرمممممممممممم خیلی مچکرتونیم
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

siavashoma - انگلستان - منچستر
فدای نفس گرمتان با گفتن مرگ بر دیکتاتور.خامنه ای واهل بیتش لیاقت هدایت جوانانیچون شما را ندارند. احمدی نژاد و خانوادش پیش مرگ همه جوونهای مبارز بشن الهی.امیدوارم که یک مو از سرتون کم نشه و شاهد ازادی ایران باشید
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

blueberry64 - ایران - تهران
آفرین به همشون.. ولی نوشته بود نیروهای لباس شخصی با دروبین از دانشجویان فیلم برداری می کردند اینجاش خیلی بده. امیدوارم کسی رو نگیرن دوباره
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

killsatkillsat - ایران - کرج
بچه های کرج هم بیدار شدن بعد از چند ماه مرسی
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

Masoud271 - امریکا - لوس انجاس
زنده و پیروز با شند این جوانان که اینده ایران نوین را با شجاعت پایه گذاری میکنند. هر کسی غیر از دانشجویان فیلم برداری میکند دور بینش بشکانید تا درس عبرت برایشان باشد.خدای ایران نگهبان شما باشد.
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

shekvegar - ایران - تهران
در ایران قحطی دموکراسی چنین تجمعاتی قابل تحسین است . حالا اگه تلویزیون ایران جرات داره یه عکس از این تحصن نشون بده . فقط منتظرند 20 نفر تو نیویورک برعلیه جهانی سازی یا اسراییل تجمع کنند تا در خروجی خبریشون مدام پخش کنند . خاک بر سرتون که سرتون همش تو خاکه !! .. خسته ام اما امیدوار ..
چهار‌شنبه 29 مهر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.