دستورالعمل برای کنترل ریش معلمان تاجیکستان

دستورالعمل برای کنترل ریش معلمان تاجیکستان

بی بی سی :

مردهای آموزگار توصیه شده اند که تنها بعد از پنجاه سالگی ریش داشته باشند

اگر دمیتری مندلیف، دانشمند شناخته قرن 19 امروز در میان استادان تاجیک بود، شاید ناچار می شد به خاطر ریش و موی سر بلندش فعالیت در موسسه آموزشی را متوقف کند.

این سخن یک شهروند ریش دراز تاجیکستان در ارتباط با دستور العمل تازه وزارت معارف است، که محدودیت های سن و سالی را برای "ریش داشتن استادان" در نظر گرفته است.

این سند که "دستورالعمل لباس های توصیه ای آموزگاران موسسه های تعلیمی" نام دارد، اخیرا از سوی هیات مشاوره وزارت معارف تاجیکستان به تصویب رسید.

هرچند این سند توصیه های زیادی را در زمینه نحوه پوشش لباس و رفتار و سلک آموزگاران در مکتب ها ارایه کرده است، اما قسمت مربوط به ریش داشتن آموزگاران در این دستورالعمل باعث بحث، و در مواردی تفسیر های شوخی آمیز در میان صاحب نظران شده است.

"توصیه های" وزارت معارف

وزارت توصیه می کند زنهای آموزگار در مدارس زیورات زیاد استفاده نکنند و لباسهای یکرنگ بپوشند

نایل شاه نور علی اف، سخنگوی وزارت معارف ضرورت تصویب این دستورالعمل را چنین شرح داد:"استادان موسسه های تعلیمی باید در همه جهت برای شاگردان خود الگو باشند. حتی نمود ظاهری آنها باید نمونه عبرت باشد. اما سنجش های وزارت ما مشخص کرد که برخی از استادان به این طلبات (معیارها) پاسخ گو نیستند. برخی ها حتی با لباس ورزشی به درس می آیند."

با توجه به ایـن مسئله، هم اکنون دستورالعمل وزارت معارف به آموزگاران تاجیک در باره پوشیدن لباس شایسته در موسسات تعلیمی توصیه هایی داده است، که در آن محدودیت های سن و سالی در زمینه داشتن ریش و یا موی سر بلند پیش بینی شده است.

برای آموزگاران زن ممنوع است:

 1. پوشیدن لباس تنگ
 2. پوشیدن نیمدامن
 3. پوشیدن لباس دارای تساوری با تبلغات غیر ملی و غیر اخلاقی
 4. پوشیدن لباس های سیر رنگ و سیمدار (زردوزی)
 5. پوشیدن کوت و شلوار و دامن جینس (غیر از روز های کار دستجمعی)
 6. پوشیدن حجاب و شالگردن بلند
 7. زیب ضنت زیادی، زرو زیور زیادی
 8. بهتر است دندان های پیش طلای نباشند

هرچند مقامهای معارف می گویند این پیشنهادی بیش نیست و هیج گونه اجبار را به همراه نخواهد داشت، اما برخی از آموزگاران بیم دارند که در تاجیکستان در هر گونه دستور و یا توصیه مقامات دولتی در عمل به نوعی قانون تبدل شده و به همگان تحمیل شود.

این دستور هرچند تصویب شده، ولی هنوز به چاپ نرسیده است. اما سخنگوی وزارت معارف نکاتی را که طبق دستورالعمل برای آموزگاران ممنوع شده است شرح داد.

در بابت ریش داشتن آموزگاران نیز شرحی در این دستور ارایه شده است:

"ریش به آموزگارانی که سنشان از 50 گذشته است، اجازه داده می شود، به شرطی که سنت ریشداری را رعایت کنند. ریش باید هر روز، یا در شرایط امکان نبودن هر دو روز، به ترتیب در آورده شود. اکرام (تازه) نگاه داشتن ریش و موی سر حتمی می باشد."

قبلا برخی از رسانه ها گزارش کرده بودند که در این دستورعمل ثبت شده است که "فقط آموزگارانی که سنشان بیش از 50 می نماید می توانند ریش نه بیشتر از 3 سانتی متر داشته باشند"، ولی به نظر می رسد این جمله بعدا از متن این دستورالعمل حذف شده است.

در این سند پوشیدن "گالش" و "محسی" که از پوشش های سنتی مردمان آسیای میانه محسوب می شود نیز، تنها به آموزگارانی که سنشان بیش از 50 سال است و آن هم در فصل زمستان، اجازه داده شده است.

تحقیر یا تربیت آموزگار

استاد نورعلی یف دستور وزارت را نموعی بی احترامی نسبت استادان می داند

خبر تصویب "دستورالعمل لباس های توصیه ای آموزگاران موسسه های تعلیمی" واکنش های مختلفی را در میان استادان، شاگردان و شهروندان عادی در دوشنبه به همراه داشته است.

برخی بر این باورند که نیازی به چنین دستوری وجود نداشت و گروهی از آموزگاران می گویند که تهیه این "توصیه ها" را برای خود تحقیر می شمارند، ولی برخی هم از آن استقبال می کنند.

شمس الله اسلامف، مدیر شعبه معارف شهر دوشنبه و عضو هیات مشاوره وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید: "دستورالعمل مذکور در مجموع عاری از منفعت نیست، زیرا برخی از آموزگاران لباس رسمی را رعایت نمی کنند که خوب نیست. اما شاید در مورد ریشداری نباید محدودیت سن و سالی تعیین می شد."

آقای اسلامف تعجب کرد که در جلسه هیات مشاوره در رابطه با تصویب این دستور کسی از شرکت کنندگان اعتراضی در مورد محدودیت های ریشداری نکرده است، هرچند نماینده ای از دانشکده اسلامی تاجیکستان نیز در آن جلسه شرکت داشته است. آقای اسلامف افزود این دستور بیشتر برای آموزگاران مناطق دوردست تاجیکستان مفید خواهد بود.

برای آموزگاران مرد ممنوع است:

 1. پوشیدن لباس تنگ
 2. پوشیدن لباس لباس دارای تساوری با تبلغات غیر ملی و غیر اخلاقی
 3. پوشیدن کوت و شلوار جینس یا تنگ بخملی
 4. پوشیدن لباس کوتاه (نیم شلوار، تی شرت های کوتاه)
 5. پوشیدن شلوار جنس دربه دار یا سوراخ دار
 6. پوشیدن لباس اطو نشده
 7. پوشدن لباس ورزشی (به غیر از درس ورزش)
 8. داشتن سبل و موی سر بلند
 9. بهتر است دندان های پیش طلای نباشند

در این میان محمدعلی نورعلی اف، استاد دانشکده فناوری جدید و ارتباطات تاجیکستان از سالها قبل ریش و موی سر بلند داشته است. در حالی که مقامات وزارت معارف می گویند یکی از هدف های دستور پوششش آموزگاران "افزودن احترام به مقام استادان" است آقای نور علی اف باور دارد که این دستور برعکس "تحقیر عزت استادان" است.

وی گفت: "برخی ها استدلال می کنند، پتر اول این کار را کرده بود، اما وی این کار را زمانی کرده بود که مردمش خیلی ذهن و فرهنگ عقب مانده داشت. اما تهیه دستور مشابه برای مردمی که پیوسته از فرهنگ و تاریخ و تمدن بیش از هزار ساله خود افتخار می کند چیزی جز تحقیر نیست."

تاکید آقای نور علی اف در این بحث به این است که وزارت معارف تاجیکستان باید به حل مسایل دیگر آموزش و پرورش مثل بالا بردن ماهانه ها، بپردازد تا این که آموزگاران "مقام و حتی ظاهر معتبرتری" کسب کنند.

با این همه برخی از سنت گرایان این دستور وزارت معارف را امری ضد اسلامی تلقی می کنند. بابا تیشه (نام مستعار) می گوید: "دولت ما خود را دنیوی می نامد ولی در اصل ضد دینی است."

وی از آن چه روند "ضد سنتی و ضد دینی" در جامعه تاجیک می نامد نیز گله دارد: "من ریش بلند دارم و بعضا به خاطر همین ریشم افراد به من نگاه شبهه آمیز دارند. گاهی تحقیر هم می کنند."

اما تعدادی از شاگردان یک مکتب همگانی شهر دوشنبه گفتند که برای آنها "مهم نیست آموزگار با چه لباس یا زر و زیور و یا ریش و موی لبی به مدرسه وارد می شود." آنها می گویند به آموزگاران بر اساس دانش، نحوه تدریس و نحوه رفتار با دانش آموزان احترام می گذارند.

توجه دولت به مسایل مذهب و سنت

این شاگردان می گویند برایشان مهمتر این است که آموزگاران خوب تدریس کنند

در پی گسترش نفوذ دین و تمایل به سنت های قدیمی در جامعه، دولت تاجیکستان که خود را سکولار اعلام کرده است در سال های اخیر تدابیری برای جدا نگه داشتن فعالیت های رسمی از اعتقادات مردم انجام داده است.

از جمله وزارت معارف تاجیکستان پیشتر پوشش حجاب را برای شاگردان مکتب های همگانی و دانشگاه ها ممنوع اعلام کرده بود. این امر واکنش های شدیدی از سوی برخی از گروه های مذهبی را در پی داشت.

همچنین وزارت معارف از آغاز سال جاری در مدارس همگانی تدریس درس جدیدی با نام "معرفت اسلام" را شروع کرد که برای محصلان عمدتا از تاریخ و ارزش های مذهب حنفیه اطلاع می دهد.

این در حالی است که دولت تاجیکستان سال 2009 را سال امام اعظم اعلام کرده است و در طول این سال، در مناطق مختلف و موسسه های دولتی، محافل، کنفرانس ها و جلساتی برگزار می شوند، که به بررسی و آموزش آثار و تعلیمات ابو حنیفه، فقیه معروف اسلامی و پیشوای مذهب حنفیه، اختصاص دارند.

صاحبنظران می گویند توجه رو به افزایش دولت به مسایل مربوط به دین و مذهب، به خاطر جلوگیری از گرایش مردم به افراطگرایی اسلامی صورت می گیرد.

iran-azad - ایران - تهران
ریش مخفی شون رو هم کنترل کنید
شنبه 11 مهر 1388

Hoja Verde - ایران - تهران
استادان هم تو حکومت ولایت وقیح باید تظاهر کنند و ریش داشته باشند.هر چه بیشتر ریش داشته باشند یعنی آدم متدین و بهتری هستند.مرگ بر حکومت اسلامی.
شنبه 11 مهر 1388

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
آزادی ای آزادی...
شنبه 11 مهر 1388

Ezhaq - ایران - تهران
عجب! این وزارت معارف تاجیکستان چه صیغیه، مثله اینکه تنشان به نظام ما خورده عجب!..
شنبه 11 مهر 1388

hamesheh bahar - انگلستان - لندن
یک جا میگن دامن نپوشیدو یکجا میگن شلوار نپوشید. یک جا میگن ریش بزارید یک جا میگن ریش نگذارید!!!!! این ادم هم کلا موجود بدبختی است نمیدونه بلخره چه خاکی تو سرش بریزه!!!
شنبه 11 مهر 1388

razmandeh - سوئد - استکهلم
از خامنه‌ای می‌پرسند بعد از آیت الله شدن چه قانون جدیدی در فقه اسلامی ابداع کردید؟؟. ایشان فرمودند که مقیاس اندازه گیری ریش را بنده کشف کردم !!!. توجه کنید که:. ریش امام (انبوه) بود !!. ریش بنده (انباشته) است!!. ریش رفسنجانی (اندک) می‌باشد!!. ریش خاتمی (اندازه) است!!. بدین ترتیب نتیجه میگیریم که واحد اندازه گیری ریش( آن an ) می‌باشد. .
شنبه 11 مهر 1388

فضول میرزا - سوئد - استکهلم
تمام این شل کن سفت کن ها و مسخره بازیها از گور اسلام بر میخیزد!
شنبه 11 مهر 1388

Anderanik - سوئد - استکهلم
حقتونه تا شما باشید خره اسلام نشید.
شنبه 11 مهر 1388

borj - ایران - لیان
کمپانی پژو برای معرفی محصول جدیدش به طرز عجیبی از رنگ سبز استفاده کرده.البته شاید ربطی نداشته باشه.اگه مسولان سایت اجازه بدن لینکشو میزارم. https://www.desktopmachine.com/cars/4-Peugeot%20wallpapers.html
شنبه 11 مهر 1388

blueberry64 - ایران - تهران
خدا شفاشون بده.. عجب ادبیات خنده داری/// مثل: کوت و شلوار جینس یا تنگ بخملی.. منظورش همون کت و شلوار جین یا تنگ مخملی بود.. یا: سبل و موی سر بلند که منظورش سبیل یا سیبیل هست // یعنی 30تا بیل میشه???
یکشنبه 12 مهر 1388

kamia1 - المان - کلن
اینا هم بله??
یکشنبه 12 مهر 1388

moeen_21 - ایران - اصفهان
گر ریش بود نشان اسلام ... بزغاله بودحجت الاسلام....!
یکشنبه 12 مهر 1388

targool - استرالیا - پارادایز
گرریش بود نشان اسلام بزغاله شودحجت السلام
یکشنبه 12 مهر 1388

haghighatgo - آلمان - برلین
ههر چیزی که باعث رشد و تکان خوردن چیزی دیگری شود و باعث منحرف شدن دانشمندان و پروفسوران و فلاسفه و قصاب های آینده تاجیکستانی در مدرسه شود از این تاریخ ممنوع است- زیرا که کودکان و نوجوانان تاجیکستانی در تخم مرغ زندگی می کنند و از امور جنسی بی خبرند! . بر مردان تاجیکی واجب است که صداقت خود را به بزان و گوسفندان افغانی نشان داده و رعایت ریش زیبا را بکنند و خداوند هم خوشنود شده و هر نه ماه به نه ماه یک بچه به آن ها اهدا می نماید!. ]. هرچه میمون زشت تر است بازی اش بیشتر است !!. .
یکشنبه 12 مهر 1388

vahid22 - آلمان - هامبورگ
hamesheh bahar - انگلستان - لندن. ای ول کلی خندیدم!هر جا دین تو سیاست دخالت کنه همینه!!
یکشنبه 12 مهر 1388

ehsan_2nd_time - یوکی - لندن
iran-azad - ایران - تهران . . ریش مخفی !! .. ها ها . خدا نکشتت . کلی خندیدم
یکشنبه 12 مهر 1388

izad - تاجیکستان - دوشنبه
این کارها رو میکنن تا جلوی پیشرفت اسلام گرایی رو بگیرن...همون بلایی که سر ما اومد سی سال پیش میخوان سر اینا دربیارن..حالا میبینید..
دوشنبه 13 مهر 1388

ساعت 12 - ایران - تهران
90 ددرصد وزن آقای خامنه ای را ریش و پشم، 5درصد آن را چرم و 5 درصد باقیمانده را ضایعات تشکیل میدهد.
دوشنبه 13 مهر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.