رسیدگی به ماجرای ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در زمان شهرداری احمدی نژاد جدی شد

رسیدگی به ماجرای ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده
در زمان شهرداری احمدی نژاد جدی شد

یک عضو شورای شهر تهران حساب های مالی سال های 82 تا 84 شهرداری تایید نخواهد شد

روزنامه اعتماد : حساب‌های مالی شهرداری تهران در سال های 82 تا 84 که یکی از پرحاشیه‌ترین حساب‌های مالی شهرداری در سال‌های اخیر است، هفته آینده توسط هیات ویژه بررسی خواهد شد.

روزنامه اعتماد روزگذشته نوشت:این حساب ها که چندی پیش توسط حسابرسان رسمی بررسی شده بود دارای ابهاماتی است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره این حساب ها اظهارنظر کنند و در نهایت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رویدادهای مالی امکان پذیر نیست.»

 بر این اساس شورای شهر تهران برای رسیدگی به این حساب ها وادار شد هیات ویژه یی متشکل از یک عضو شورای شهر، معاون مالی و اداری شهرداری و یکی از حسابرسان را برای تایید حساب های مالی شهرداری در سال های 82 تا 84 تعیین کند.

 اما به گفته یکی از اعضای این کمیته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب های مالی شهرداری در این سال ها «بعید به نظر می رسد این حساب ها از طرف هیات ویژه تایید شود». 300 میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری در سال های 82 تا 84 توسط برخی از اعضای شورای دوم مطرح شد. با این حال شورای شهر تهران همواره تاکید داشته است هزینه فاقد سند به معنی تخلف مالی نیست و تنها جابه جایی هزینه های پروژه های مصوب و مصرف آن در پروژه های دیگر است. اما هرگز چگونگی این جابه جایی و محل مصرف آنها به صورت دقیق روشن نشده است و حسابرسی حساب های مالی شهرداری در این سال ها نتوانست این ابهامات را روشن کند.

 دلایل سیاسی باعث شده سرنوشت این حسابرسی در پرده یی از ابهام قرار گیرد چنانچه پیش از این محمدعلی نجفی عضو شورای شهر پایتخت نیز گفته بود؛ «بنا به دلایل سیاسی، هنوز شرایط شفاف سازی در مورد هزینه کرد 300 میلیارد تومان مدیریت محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران میسر نشده است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسی به شورا نیز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی شهرداری و نیز عدم دسترسی به بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و... امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.»

 حسابرسان برخی از اشکالات در این حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی قلمداد کردند. مواردی از قبیل پرداخت بیش از 25 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت، عدم کسر 10 درصد حسن انجام کار، تقسیط عوارض به اقساط بیش از 36 ماه، عدم احراز صلاحیت برخی از پیمانکاران و پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از این جمله اند.

به گفته حسابرسان همچنین «گروه دیگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که باید به جد مورد پیگیری واقع شود. در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخیل بوده اند، پس از پایان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استیفای حقوق شهرداری نشده است.» این حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن 300 میلیارد تومان هزینه های فاقد سند در دوره سال های 82 تا 84 تهیه شده است در پایان هیچ اشاره روشنی به سرنوشت این هزینه ها نکرده و در نقطه پایانی انگشت اتهام را به سوی سیستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. در نهایت هفته آینده هیات ویژه باید درباره این حساب ها اظهارنظر کند که اعضای این هیات امید چندانی به به نتیجه رسیدن این حسابرسی ندارند.


جزییات گزارش حسابرسی سال های شهرداری احمدی نژاد؛
حساب های جنجالی خیابان بهشت

گزارش حسابرسی از شهرداری تهران طی سال های 82 تا 84 مملو از جمله هایی مانند این است؛«اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رویدادهای مالی امکان پذیر نیست.» این گزارش در نهایت به این اظهارنظر محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران ختم شد که «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی شهرداری و نیز عدم دسترسی به بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و... امکان اظهارنظر درخصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد و آنان در نهایت با اعلام «عدم اظهارنظر»، اقدامات انجام شده را تایید نکردند.» این گزارش که در واقع کالبدشکافی سیستم مالی شهرداری تهران بود، با آشکار کردن نقاط ضعف سیستم مالی شهرداری تهران در نهایت به این اظهارات کارشناسی از طرف حسابرسان منتهی شده است که «به علت وجود محدودیت های اساسی در دامنه رسیدگی به شرح بندهای این گزارش، اظهارنظر دقیق نسبت به درآمدهای وصول شده و هزینه های پرداخت شده امکان پذیر نیست.» البته شورای شهر تهران این حسابرسی را با همه نواقص و کاستی هایی که به علت نبود اسناد هزینه ها و دسترسی نداشتن حسابرسان به اسناد مالی تهیه شده بود، تایید کرد با این حال باز هم این محمدعلی نجفی بود که برخی از ناگفته های آن را شرح داد. وی برخی از اشکالات در سال های 82 تا 84 را اشکالات ناشی از اقدامات خلاف قانون و مقررات دانست که حسابرسان به 16 عنوان کلی که هریک چندین و چند مورد را شامل می شود، به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی اشاره کرده اند. مواردی از قبیل پرداخت بیش از 25 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت، عدم کسر 10 درصد حسن انجام کار، تقسیط عوارض به اقساط بیش از 36 ماه، عدم احراز صلاحیت برخی از پیمانکاران، پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از این جمله اند. به گفته نجفی همچنین «گروه دیگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که باید به جد مورد پیگیری واقع شود. مثلاً گفته می شود در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخیل بوده اند، پس از پایان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استیفای حقوق شهرداری نشده است.» این حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن 300 میلیارد تومان هزینه های فاقد سند در دوره سال های 82 تا 84 تهیه شده است در پایان هیچ اشاره روشنی به سرنوشت این هزینه ها نکرده و در نقطه پایانی انگشت اتهام را به سوی سیستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. با وجود دسترسی نداشتن حسابرسان به اسناد مالی دقیق با این حال برخی جزئیات در این گزارش قابل تامل است. در زیر برخی جزئیات قابل توجه گزارش حسابرسان بدون هیچ گونه دخل و تصرف یا موضع گیری و تحلیل به صورت خام و دست نخورده آورده شده است.


سال 82؛ سر باز زدن شهرداری از اجرای نظام مالی تعهدی

به موجب مفاد تبصره 57 بودجه سال 82 شورای شهر تهران، شهرداری را مکلف کرده بود حداکثر طی شش ماه اول سال 82 نسبت به تهیه و تدوین نظام حسابداری تعهدی برای شهرداری اقدام کند ولی این نظام مالی تا سال 85 اجرا نشده است.

شهرداری تهران دو فقره وام بدون مجوز شورای شهر تهران به شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و موسسه قرض الحسنه بسیجیان پرداخت کرده است.

مستنداتی مبنی بر احراز صلاحیت پیمانکاران به منظور انطباق مبلغ قراردادهای منعقده با رتبه بندی آنها ارائه نشده است.

31 میلیارد تومان درآمد حاصل از جرائم ماده 100 به صورت کامل در رویدادهای مالی شهرداری ثبت نشده است.

سازمان های شهرداری مانده حساب خود را در پایان سال مالی به حساب های شهرداری واریز نکرده اند.

138 میلیون تومان برخلاف ماده 73 قانون شهرداری ها خارج از شهر تهران در شهر بم صرف شده است.

5/4 میلیارد تومان برخلاف دستورالعمل اجرایی بودجه برای پرداخت ترمیم حقوق، پاداش به پرسنل، کمک به مساجد، ارگان ها و برگزاری مراسم و اعیاد ملی و مذهبی پرداخت شده است.

پرداخت 738 میلیون تومان کمک به موسسات عام المنفعه، 143 میلیون تومان کمک به افراد بی بضاعت و 640 میلیون تومان کمک به موسسات خصوصی

25 پروژه با 5/15 میلیارد تومان اعتبار مصوب در بودجه حذف و 106 پروژه با هزینه 35 میلیارد تومان فاقد اعتبار مصوب اجرا شده است.

در محدوده رسیدگی های به عمل آمده برخی از هزینه های انجام شده جمعاً به مبلغ 5/1 میلیارد تومان در انطباق با ردیف بودجه مصوب به شرح زیر هزینه نشده اند؛ کمک به موسسات عام المنفعه 738 میلیون تومان، کمک به افراد بی بضاعت 143 میلیون تومان و کمک به موسسات خصوصی 640 میلیون تومان

انتشار 6 ماهه صورت مالی درآمدها و هزینه ها انجام نشده است.

گزارش اصلاحیه بودجه سال مالی 82 به حسابرسان ارائه نشده است.

گزارش تطبیقی بودجه و هزینه های جاری؛ کل درآمدهای شهرداری در این سال 950 میلیارد تومان و هزینه 824 میلیارد تومان است. بودجه جاری مصوب سال 82 معادل 307 میلیارد تومان و عملکرد شهرداری 273 میلیارد تومان است. بودجه مصوب عمرانی 623 میلیارد تومان و هزینه ها در این بخش 531 میلیارد تومان است.

سال 83؛ پنج میلیارد تومان هزینه تلفن

به موجب یک قرارداد بهره برداری از بازارهای سنتی و شهربازی در منطقه 20 به موسسه خیریه امام علی واگذار شده است که با توجه به بررسی ها ضمن آنکه مجری شرایط قرارداد را رعایت نکرده اجاره دریافتی نیز کمتر از میزان اجاره مشخص شده توسط کارشناسان است.

20 میلیارد تومان وام ازدواج به زوج های جوان اختصاص داده شده است که تا تاریخ تهیه این گزارش اطلاعات درخواستی در مورد جمع مبالغ پرداختی، جمع وام های رسیده و معوق ارائه نشده است.

یک میلیارد تومان بابت پرداخت قسمتی از تاوان یک ملک به صورت نقدی پرداخت شده که در حساب های شهرداری ثبت نشده است.

350 میلیون تومان سرمایه گذاری در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری فاقد ردیف اعتباری است.

301 میلیارد تومان درآمد از جرائم ماده 100 به صورت کامل در رویدادهای مالی مرتبط با آرای صادره در دفاتر شهرداری ثبت نشده است.

براساس ضوابط و معیارهای پذیرفته شده حسابرسی لازم است بالاترین مقام اجرایی شهرداری تهران تاییدیه یی دال بر اینکه کلیه اطلاعات در رابطه با صورت های مالی در زمینه مالکیت، بدهی های احتمالی، تعهدات و سایر اطلاعات در اختیار حسابرسان قرار گرفته، تهیه و ارائه کند که تاییدیه مذکور تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نشده است.

در مواردی برخلاف آیین نامه معاملات شهرداری پرداخت علی الحساب به پیمانکاران بیش از 25 درصد مبلغ معامله بوده است.

ماده واحده تقسیط عوارض تا سقف 24 ماه و با مجوز شهردار تا 36 ماه در مواردی رعایت نشده است و اقساط بالاتر از 36 ماه نیز مشاهده شده است.

5/2 میلیارد تومان برخلاف دستورالعمل اجرایی بودجه برای پرداخت ترمیم حقوق، پاداش به پرسنل، کمک به مساجد، ارگان ها و برگزاری مراسم اعیاد ملی و مذهبی پرداخت شده است.

برخی پرداخت ها در محدوده رسیدگی از بابت کمک به اشخاص و موسسات خصوصی نیست. اهم این کمک ها به این شرح است؛ مسجد امام سجاد 50 میلیون تومان، شورای شهر 75 میلیون تومان، دانشگاه تهران 98 میلیون تومان، اردوی راهیان نور 126 میلیون تومان، انتخابات مجلس 41 میلیون تومان، سازمان بسیج اساتید 50 میلیون تومان و جمعیت دفاع از آزادی فلسطین 113 میلیون تومان که جمع مبالغ اهدایی 554 میلیون تومان است.

انطباق پرداخت از محل ردیف اعتباری کمک به موسسات عام المنفعه از محل بودجه در اختیار شهردار تهران با موضوع فعالیت های شهرداری به شرح زیر احراز نشده است؛ شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی 100 میلیون تومان، سرمایه گذاری در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 350 میلیون تومان، کالابرگ به نیروی انتظامی 100 میلیون تومان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 100 میلیون تومان و ستاد نماز جمعه شهری 81 میلیون تومان. جمع مبالغ اهدایی 731 میلیون تومان است.

هزینه های حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل 5/39 میلیارد تومان کمک به سازمان فرهنگی و هنری است که با توجه به دستورالعمل اجرایی بودجه برخی از هزینه های انجام شده از این محل به شرح زیر در انطباق با ضوابط و موازین مقرر نیست؛ بهسازی و تجهیز مجموعه فرهنگی نیروی مقاومت منطقه غرب 200 میلیون تومان، تجهیزات ورزشی بسیجیان 150 میلیون تومان، مطالبات شرکت شهروند 5/3 میلیارد تومان، تعمیرات مجتمع ناحیه مقاومت بسیج غرب 220 میلیون تومان، انجام فعالیت های ایام شعبانیه یک میلیارد تومان، تجهیز و مرمت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 500 میلیون تومان، بازسازی سالن الغدیر و کوی دانشگاه 106 میلیون تومان، بنیاد فرهنگی مهدی 300 میلیون تومان، برگزاری مسابقات ورزشی بانوان کشورهای اسلامی 200 میلیون تومان. جمع این مبالغ 9/5 میلیارد تومان است.

500 میلیون تومان از محل اعتبار مصوب ماده 17 کمک به اشخاص و موسسات خصوصی به صندوق قرض الحسنه ابوذر برای پرداخت وام به پرسنل شرکت واحد برخلاف آیین نامه اجرایی بودجه که باید این پرداخت ها صرفاً از طریق صندوق بازنشستگی و بعد از اخذ مجوز از شورا صورت گیرد.

137 باب انواع مستغلات ساختمانی به ارزش تقریبی 5/5 میلیارد تومان به اجاره گذاشته شده که از این بابت 26 میلیون تومان درآمد شناسایی و در حساب ها ثبت شده است. با توجه به متناسب نبودن حق الاجاره دریافتی با ارزش املاک واگذاری شده در غیاب شواهد و اطلاعات کافی رعایت صرفه و صلاح شهرداری احراز نشده است.

به دلیل ضعف و نبود نظام کنترلی اقدامات لازم برای پیگیری به موقع وصول درآمدهای متعلقه در موعد مقرر زمانی به عمل نیامده است و در نتیجه اطلاعات موثر درباره درآمدهای واصل شده و مانده تعهدات سازمان ها و شرکت ها در سیستم درآمدی شهرداری تولید و منعکس نشده است. نبود این اطلاعات منجر به امکان نداشتن قضاوت در مورد نوسان عمده درآمد به شرح جدول است.

پرداخت 502 میلیون تومان بابت هزینه جذب و آموزش پرسنل مورد نیاز ادارات کل اجرائیات شهر تهران به نیروی انتظامی فاقد مجوز و ردیف اعتباری بدون رعایت تشریفات مقرر آیین نامه مالی شهرداری انجام شده است.

گزارش های توجیهی اجرای 89 پروژه فاقد اعتبار مصوب اولیه به عنوان پروژه های اضطراری به مبلغ 33 میلیارد تومان ارائه نشده است.

تعدادی ملک مسکونی متعلق به شهرداری در اختیار افراد حقیقی قرار گرفته که نحوه واگذاری، مبالغ حاصل از واگذاری و نیز مجوز واگذاری مشخص نشده است. گزارش تطبیقی بودجه و هزینه های شهرداری به شرح زیر است.

کل درآمدهای شهرداری 1098 میلیارد تومان، هزینه ها هزار میلیارد تومان، بودجه جاری مصوب 478 میلیارد تومان، هزینه 428 میلیارد تومان، بودجه عمرانی مصوب 915 میلیارد تومان، هزینه 574 میلیارد تومان.

سال 84؛ اعتبار حمل و نقل عمومی برای فضای سبز

امکان شناسایی139 میلیون تومان مانده حساب از بابت مابه التفاوت 888 میلیون تومان وجوه پرداختی و 748 میلیون تومان اسناد هزینه از بابت پرداخت به خانواده شهدا و ایثارگران به دلیل ارسال نشدن به موقع اسناد هزینه در انطباق با ماهیت آن میسر نیست.

یک میلیارد تومان برای واگذاری تسهیلات مالی به رانندگان تاکسی در اختیار موسسه قرض ا لحسنه بسیجیان قرار داده شده که به دلیل نبود اسناد و مدارک لازم و نیز مصوبات مورد نظر، نحوه و زمان بازیافت مبلغ مذکور مشخص نشده است.

15 میلیارد تومان وام ازدواج به زوج های جوان اختصاص داده شده است که تا تاریخ تهیه این گزارش اطلاعات درخواستی در مورد جمع مبالغ پرداختی، جمع وام های رسیده و معوق ارائه نشده است.

نتایج حاصل از بررسی 400 میلیارد تومان جرائم ماده 100 حاکی از ثبت نشدن کامل رویدادهای مالی مرتبط با آرای صادره در دفاتر شهرداری تهران است.

در محدوده رسیدگی ها، برخی از پرداخت های انجام شده بابت کمک به اشخاص و موسسات خصوصی نیست. همچنین این قبیل هزینه ها در سال 84 ، 168 درصد نسبت به سال 82 و 50 در صد نسبت به سال 83 افزایش داشته است. هدیه به بازیکنان تیم ملی فوتبال 580 میلیون تومان، هدیه به خانواده شهدا و ایثارگران 260 میلیارد تومان، کمک به تکایا و هیات ها 5/1 میلیارد تومان، خدمات انجام شده در کربلا 200 میلیون تومان، هزینه های درمانی سانحه دیدگان مسجد ارک 952 میلیون. جمع مبالغ اهدایی 5/3 میلیارد تومان است.

انطباق پرداخت از محل ردیف اعتباری کمک به موسسات عام المنفعه از محل بودجه در اختیار شهردار تهران با موضوع فعالیت های شهرداری به شرح زیر احراز نشده است؛ هزینه ستاد مهر سال 83 در منطقه 14 تهران 180 میلیون تومان، اعزام مبلغ مذهبی 50 میلیون تومان، خرید بن برای بسیج 50 میلیون تومان، مساعدت مالی به دانش آموزان 50 میلیون تومان، جشنواره فیلم و تئاتر فجر 100 میلیون تومان، جمع 430 میلیون تومان.

هزینه های حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل 5/39 میلیارد تومان کمک به سازمان فرهنگی و هنری است که با توجه به دستورالعمل اجرایی بودجه برخی از هزینه های انجام شده از این محل به شرح زیر در انطباق با ضوابط و موازین مقرر نیست؛ بهسازی و تجهیز مجموعه فرهنگی نیروی مقاومت منطقه غرب 200 میلیون تومان، تجهیزات ورزشی بسیجیان 150 میلیون تومان، مطالبات شرکت شهروند 5/3 میلیارد تومان، تعمیرات مجتمع ناحیه مقاومت بسیج غرب 220 میلیون تومان، انجام فعالیت های ایام شعبانیه یک میلیارد تومان، تجهیز و مرمت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 500 میلیون تومان، بازسازی سالن الغدیر و کوی دانشگاه 106 میلیون تومان، بنیاد فرهنگی مهدی 300 میلیون تومان، برگزاری مسابقات ورزشی بانوان کشورهای اسلامی 200 میلیون تومان. جمع این مبالغ 9/5 میلیارد تومان است.

هزینه های حوزه ادارات کل امور اجتماعی شامل 32 میلیارد تومان به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری است که با توجه به دستورالعمل اجرایی بودجه برخی از هزینه های انجام شده از این محل به شرح زیر در انطباق با ضوابط و موازین مقرر نیست؛ خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال 204 میلیون تومان، کمک به موسسات مختلف فرهنگی، مذهبی و ورزشی 1/1 میلیارد تومان، مراسم عزاداری 54 میلیون تومان.

مجوز پرداخت وام به موسسه قرض الحسنه بسیجیان تحت عنوان وجوه اداره شده، ارائه نشده و نحوه و زمان بازیافت آن مشخص نیست.

از 139 میلیارد تومان بودجه توسعه حمل و نقل عمومی تهران حدود 58 میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز و سایر تاسیسات شهری استفاده شده است.

مبلغ 18 میلیارد تومان از بابت 47 پروژه مصوب در فعالیت های عمرانی حذف و مبلغ 2/3 میلیارد تومان از بابت 17 پروژه اضافه شده است.

مبلغ 25 میلیارد تومان تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده عمرانی به تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرایی پروژه های اضطراری 66 پروژه اختصاص داده شده که 60 مورد از این پروژه ها بدون اعتبار مصوب اولیه بوده است.

گزارش تطبیقی بودجه و هزینه های جاری؛ کل در آمدهای شهرداری 1165 میلیارد تومان، هزینه ها 1323 میلیارد، بودجه مصوب جاری 557 میلیارد تومان، هزینه های جاری 520 میلیارد تومان، بودجه مصوب عمرانی 913 میلیارد تومان، هزینه های عمرانی 802 میلیارد تومان.

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
هزینه های رو بنایی برای گول زدن مردم. دفعه ی پیش هم خواستن توی مجلس این کار رو بکنن باهنر نذاشت.
شنبه 4 مهر 1388

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
شوهر عمه ام شهردار یکی از شهرستانهای استان فارس هست. میگفت تا یک هفته قبل از انتخابات نزدیک 80% آراء میرحسین موسوی بود ولی هفته ی آخر سهام عدالت به شهرداری ها آمد و دستور دادند که طی یک هفته همه ی این سهام رو به مردم بدهند. میگفت همین که ما این پول رو دادیم دقیقا نتیجه ی انتخابات برعکس شد یعنی احمدی نژاد 80% !. چهار سال پیش واسه جمع کردن آرا ( خرید آرا ) اونطوری خرج کرد امسال هم اینطوری.
شنبه 4 مهر 1388

nahid amid - فرانسه - پاریس
لباس رفتگران ایران نارنجی شده؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
شنبه 4 مهر 1388

bluestar - ایران - تهران
در مورد اختلاس محله عودلاجان چیزی ننوشته.
شنبه 4 مهر 1388

blueberry64 - ایران - تهران
سلام دوستان عزیز! من حالشو نداشتم همشو بخونم. یکی بگه باز چی شده؟
شنبه 4 مهر 1388

778899 - ایران - شیراز
خداوکیلی این لباسی که تن این ا.ن. است برازنده تر از کت شلوار ریاست جمهوری نیست تازه دارد به شغل واقعی خود میرسد البته این نکته هم جالبه که اقای ا.ن. به جز گونی بعید میدانم لباسی به قد و قامت او بیاید .
شنبه 4 مهر 1388

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
نظر رهبری در مورد حذف آیت الله دستغیب از مجلس خبرگان. https://www.asriran.com/fa/pages/?cid=85356
شنبه 4 مهر 1388

vezveznazi - ایران - ایران
تقلب در خون این تقلبی نژاده
شنبه 4 مهر 1388

msforugh - ایران - تهران
blueberry64 - ایران - تهران .. تخم مرغ دزد شتر دزد شده و شترها رو داده به حزب اله و حالا گندش در اومده
شنبه 4 مهر 1388

pireghorbat - کره - سئول
این یارو محموتی مدرک دکترا داره واقعا ام دکتراش.. دکترای .دزدی-جنایت-غیب نمودن پول های کلان--تجاوز گری به مظلوم و لوات اونهم جزو افتخارات نظامشه.
شنبه 4 مهر 1388

p.h - هند - پونه
عکسش ادمو یاد شعار برادر رفتگر ، محمود و بردار ببر میندازه . مثه اینکه این کار شد و همون جا استخدام شد
شنبه 4 مهر 1388

armita100 - ایران - تهران
blueberry64 - ایران - تهران . مخواد بگه احمقی نژاد حتی در زمانی ریپس جمهور نبود پول زبون بسته رو بالا کشیده
شنبه 4 مهر 1388

sama128 - ایران - شیراز
تا اونجا که من خبر دارم همه این 300میلیارد تومان را شورت نارنجی خریده و پای کارکنان و کلیه پرسنل شهرداری در تهران و پیمانکاران آن کرده حالا اگه کسی وجود داره شلوار اونها را بکش پایین ببین این قضیه راسته یا نه البته قبلش باید دستور بازرسی از توی شلوار از طریق بیت آقا تائید بشه در غیر اینصورت غیر قانونی غیر قانونی و غیر قانونیه
شنبه 4 مهر 1388

easy_busy - مالزی - کوالالامپور
778899 - ایران - شیراز . . عزیز این لباس تن آدم های شریف میره! این عجوبه ی دروغگو لایق این لباس نیست!!!
شنبه 4 مهر 1388

*پسر شجاع* - ایران - تهران
برادر رفتگر محمودو ور دار و ببر ......با پوشیدن این لباس به رفتگرها هم توهین کرد....
شنبه 4 مهر 1388

سیاوش ایرانی - ایران - ایران
دوست عزیز :. nahid amid - فرانسه - پاریس . لباس رفتگران ایران نارنجی شده؟؟؟؟؟!!! خبر نداشتی؟توی همه دنیا خبرش پیچید که توی یکی از میادین شهر اصفهانُ یکی از ماموران شهرداری که روز چمنها خوابیده بود توسط خرگوشها بجای هویج خورده شد. چطور شما نشنیدی؟
شنبه 4 مهر 1388

شیدای تو - هندوستان - بنگلور
blueberry64 - ایران - تهران . سلام دوستان عزیز! من حالشو نداشتم همشو بخونم. یکی بگه باز چی شده؟ . . هیچی نشده عزیزم! بازم طبف معمول مموتی یه گندی زده الیته ابن مال سالها پیشه .. وقتی مامان بزرگهامون هفت یا هشت ساله بودن !!!میدونی که مموتی یه ماموته ولی نمیدونم چرا نسلش هنوز منقرض نشده؟ از عجایبه هااااااااااا!!!!
شنبه 4 مهر 1388

khaneyeh parsian - ایران - شیراز
مسلمان ایرانی - ایران - شیراز یعنی میخوای بگی که احمدی نژاد واقعا 63% رای اورده؟البته کسایی که اینقدر گدا صفت هستند که با هشتاد تومن سهام عدالت خریده میشند لیاقتشون همون احمدی نژاده
شنبه 4 مهر 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
مبارک باشد.
شنبه 4 مهر 1388

hosein3456 - ایران - ایران
-------------
کاربر گرامی:
لطفا از درج پیشوند یا پسوند جهت نام شهر استفاده ننمائید.در این صورت نظرات بعدی شما درج نحواهد شد.
با تشکر
ایرانیان انگلستان
شنبه 4 مهر 1388

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
khaneyeh parsian - ایران - شیراز . نه دوست عزیز منظورم این نبود. منظورم این بود که آرای مردم رو خرید. البته خیلی ها میگن که عده ی زیادی از دهاتی ها به احمدی نژاد رای دادن ولی هر چی باشه یک کوچه از شهرهای بزرگ که به موسوی رای دادن به اندازه ی بسیاری از شهرهایی هست که به احمدی نژاد رای دادن. خلایق را هر چه لایق. دلم میخواد چهار سال دیگه از همین مثلا 63% بپرسید که آیا حاضرید باز به احمدی نژاد رای بدید یا نه؟ اون موقع نتیجه شنیدن داره. حالا یواش یواش که مردم فهمیدن به کی رای دادن نظرشون شنیدنیه. موفق باشید
شنبه 4 مهر 1388

nahid amid - فرانسه - پاریس
سیاوش ایرانی - ایران - ایران / شوخی، شوخی با خرگوشهام شوخی؟؟؟؟!!!!/ رنگ لباسهاشون منو یاد زندانیان گوانتانمو انداخت. چقدر رنگ این لباس به رئیس جمهور تحمیلی ، برازنده است. بقول بعضی از دوستان با پوشیدن این لباس شرف رفتگران شرافتمند ایرانی را لکه دار کرده.
شنبه 4 مهر 1388

blueberry64 - ایران - تهران
msforugh - ایران - تهران /// armita100 - ایران - تهران /// شیدای تو - هندوستان - بنگلور ... ممنون از اطلاعاتتون عزیزان. لووووووووووووول
شنبه 4 مهر 1388

Alireza88 - ایران - تهران
برای تداوم مبارزات مدنی راه سبزمان باید مخصوصاْ در شهرستانهای کوچک با دوستان کاملاْ مورد اعتمادتان و با رعایت تمامی نکات ایمنی(حتی تهیه ماژیک یا اسپری رنگ را از جایی بسیار دورتر باشد.) شعارنویسی را همانند سال57 شروع کنیم.
یکشنبه 5 مهر 1388

fredoparto - انگلستان - آکسفورد
این نوع لباس با رنگ نارنجی لباس مخصوص جانیان و تبهکاران در زندانهای آمریکا است که البته صد در صد مناسب رئیس جمهور قلابی و غیرقانونی جمهوری اسهالی است.
یکشنبه 5 مهر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.