‏پاسخ آیت الله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس میرحسین موسوى :اعترافات متهم حتی بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست

‏پاسخ آیت الله العظمى منتظرى به نامه آقاى مهندس میرحسین موسوى :
اعترافات متهم حتی بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست

متن نامه آقای مهندس میرحسین موسوی :

 
‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏
 
 
 ‏مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى منتظرى (دام ظله)
‏ ‏با سلام ; پیرو حوادث چند ماهه اخیر بیانیه ضمیمه از سوى اینجانب صادر‏ ‏شده است . احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیت‏ ‏گرانقدر و روحانیت متعهد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم .
‏ ‏اولین هدف در این بیانیه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است . این رسالتى است که به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى کسانى که اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان‏ ‏که اینک اکثریت جامعه ما را نیز شکل مى‎دهند میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.
‏ ‏رسانه هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبب و محرک حوادث این چند‏ ‏ماهه معرفى کنند، حال آن که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلکه از سال ها پیش هیمه هایى را انباشته بود که با خطاهاى این‏ ‏ایام شعله ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند ابعاد این آتش روز به روز‏ ‏توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم که با برخوردهاى‏ ‏غیراسلامى ، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است . در عین حال اگر در موجى‏ ‏که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل‏ ‏نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم .
‏ ‏اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از‏ ‏حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهى بلاتکلیفى به زودى این‏ ‏حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎کردند.
‏ ‏هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلى این است که‏ ‏تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى‏ ‏خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد کسانى‏ ‏که نمى توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش‏ ‏کنیم ، کما این که نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو کردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشیم .
‏ ‏مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف‏ ‏شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذکر مى‎کند. نتیجه اى که از این‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چیزى است که در علوم جدید از آن با‏ ‏عنوان شبکه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حکومت‏ ‏و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش ، و به مثابه روشى که به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بینجامد و بسترى که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب کننده آن جلوگیرى کند، تقویت‏ ‏شبکه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چیزى که فیض مى‎فرماید رونویسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه کسانى که در بى انصافى مبالغه مى‎کنند آن را رونویسى از‏ ‏نسخه سیا خوانده اند.
‏ ‏و سرانجام در این بیانیه راهکارهایى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.
‏ ‏‏1388/6/21‏‏
‏ ‏با احترام - میر حسین موسوى ‏


پاسخ آیت الله العظمی منتظری :

 
‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏
 
 ‏جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته
‏ ‏پس از سلام و تحیت ; نامه مورخ ‏1388/6/21‏ جنابعالى همراه با ضمیمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و‏ ‏فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بیرون آمدید; و تاکنون در حد امکان و توان‏ ‏خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى‏ ‏تقدیر و تشکر دارد.

‏ ‏امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعال نمودن‏ ‏شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجیده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که‏ ‏مى‎فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آیه 200); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گیرد و آنها را عملى سازند و جو پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفید و موثرى براى برون رفت از بحران کنونى - که در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم کارى ها دامنگیر جمهورى‏ ‏اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.

‏ ‏البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که‏ ‏این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز‏ ‏عنایت مى‎فرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه 69); و از طرفى استقامت در این راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم‏ ‏الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آیه 30).

‏ ‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى‏ ‏غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار‏ ‏شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ;‏ ‏بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مى‎باشد این است که حتى‏ ‏اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید،‏ ‏تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏378).

‏ ‏و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جایز" فقط در‏ ‏شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .

‏ ‏علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه‏ ‏شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست ; و چنین شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق این اصل ، هر گونه شکنجه اى براى‏ ‏اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.

‏ ‏روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف مى‎کند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد.

‏ ‏همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتک حرمت و حیثیت‏ ‏کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر‏ ‏صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ."

‏ ‏حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت‏ ‏کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر‏ ‏مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نیز معتبر شمرده مى‎شود؟!

‏ ‏آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎کند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود‏ ‏اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل‏ ‏سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین‏ ‏محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند‏ ‏بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.

‏ ‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مى‎خواهند حکومت و‏ ‏ریاست کنند نیز مى‎باشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد‏ ‏فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و‏ ‏مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار‏ ‏وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.

‏ ‏نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎کند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور‏ ‏بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گویان - که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته‏ ‏شود - دل خوش کرده اند.

‏ ‏سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم .
‏ ‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .

‏31 شهریور ماه 1388 - 2 شوال 1430‏
‏قم المقدسة - حسینعلى منتظرى

kille111 - سوئد - استکهلم
خدا را شکر که نمردیم و برگشت بعضیها را به سمت مردم دیدیم. انشالله که هر چه زودتر این حکومت سرنگون بشه و شاهد آزادی ایران عزیزمان از دست این اسلامپناهان قلابی باشیم. زنده باد جنبش سبز. مرگ بر احمدینژاد کثیف.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

فضول میرزا - سوئد - استکهلم
جناب میرحسین لطفا خود را به کوچه علی چپ نزن! تو خود باید بهتر از هر کسی بدانی که ملت نه این نظام را میخواهد و نه هیچ نظام اسلامی دیگری، بلکه خواهان یک جمهوری ایرانی است. اگر بریده ای برو کنار تا کس دیگری عمل را تمام کند!
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

shekvegar - ایران - تهران
کی فکرشو میکرد اینهایی که تا قبل از این صدها بار زندان ابوغریب و گوانتانامو را با ذکر هزاران مرثیه نجوا میکردند اینک بر جنایات و سفاکیهای خود سکوت کنند و هیچ نگویند . اساسا امکان ندارد در جامعه ای که هیچ گونه ابزاری برای انتقال دقیق آزادانه و بدون خدشه ی اطلاعات تعیین و تنظیم نشده شکنجه صورت نگیرد. این یک اصل منطقیست و هیچ لزومی به مدرک و سند ندارد. یقین بدانیم که ابعاد فاجعه فراتر از تصور ماست . خسته ام اما امیدوار ..
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

siavashoma - انگلستان - منچستر
بامید روزی که بیانیه ازادی ایران را از دست این جانیان متجاوز بخوانیم و شاهد دادگاهی برای محاکمه تمامی خائنین باشیم. انروز تولدی دیگر است
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

tara555 - ایران - تهران
فضول میرزا-سوپد-استکهلم . لطفا تو برو کنار و فضولی زیادی نکن. رهبر این جنبش موسویه و تو و هیچ کس دیگه ای هم نمی تونه با این حرفهای چرت و پرت بین اعضای جنبش تفرقه ایجاد کنه.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
به امید روزی که سایه اسلام و این حکومت وتمامی مذهب از روی این گره زمین محو شود.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

dadash88 - ایران - ایران
موسوی نمیتونه یک رهبر برای این جنبش باشه. چونکه ترسوست و ترسو نمیتونه جلوی همه قرار بگیره. نشونه‌ی ترسش هم اینه که الآن از محافظانی استفاده میکنه که خود دولت برای او قرار داده.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

mehdi.mat - فیلیبین - مانیل
شاید بعضی از ما اعتقادات و سلایق مختلف داریم اما چیزی که نیاز هست وحدت دوستان با احترام به عقاید هم برای تحقق ازادی تلاش کنیم
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

amir irani - انگلیس - بیرمنگام
افرین بر تو ای بزرگمرد تو هیچوقت مردمت را به هیچ چیز نفروختی چه در زمانه شاه وچه در این زمان. درود خدا ومردمانه ازاده بر تو.نابود باد دشمنانت که درجه ترا نمیسناسند. و تورا با کسانی بی ارزش مثل فرعونیان وخامنه اییان مقایسه میکند.درود بر شرف و مردانگی ووطن پرستیت منتظری.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

aria-aria-nl - هلند - روتردام
tara555 - ایران - تهران . اقا جون یا خانوم هر کی که هستی بنده با فضول موافقم این نظام باید بره گمشه پس لطفا جواب همدیگه با برچسب ندهید مثل مزدوران رژیم پس برای نظارات دیگران احترام قائل شو لطفا
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

m_r - استرالپا - سیدنی
با درود و سلام حضو ایرانی‌‌های عزیز و آزاد اندیش. فضول میرزا - سوئد - استکهلم آغای عزیز از راه دور داد و قال کردن و گفتن لنگش کن ساده است فراموش نشه که تا ۳ ماه پیش یک نفر نمیتونست بگه خامنه‌ای دیگه چه رسد زیر سوال بردن او را لذا این جنبش سبز یا پلتفرم که الان به رهبری موسوی کروبی خاتمی و دیگر افراد است قابل ستایش و باید به نظر من حمایت بشه. با درود به روح ندا‌ها عسگر اولادی‌ها و دیگر عزیزانی که جان و ناموس خود را در راه آزادی و شرف و نام ایران از دست داده و میدهند.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

شیدای تو - هندوستان - بنگلور
. m_r - استرالپا - سیدنی - باهات موافقم-. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فضول میرزا - سوئد - استکهلم اگه همون روز پس از انتخابات آقای موسوی نتیجه کذب انتخابات رو قبول میکرد الان زبان من و شما و خیلی های دیگه ابنقدر دراز نبود!!!! ایشون امید را در دل ما زنده کردند...درود بر موسوی و کروبی- مرگ بر خامنه ای جلاد.
چهار‌شنبه 1 مهر 1388

bluestar - ایران - تهران
شیدای تو - هندوستان - بنگلور - صد در صد با شماموافقم
پنج‌شنبه 2 مهر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.