‏پیام آیت الله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقلید، علماء و حوزه هاى علمیه :در مقابل کارهای خلاف به نام دین و مذهب، سکوت نکنید

‏پیام آیت الله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقلید، علماء و حوزه هاى علمیه :در مقابل کارهای خلاف به نام دین و مذهب، سکوت نکنید

آیت الله العظمى منتظرى، از مراجع بزرگ شیعیان، با انتشار پیامی خطاب به مراجع عظام تقلید، علما و حوزه‌هاى علمیه، ضمن بدعت خواندن رفتارهای اخیر حاکمیت و ابراز شرمندگی از ستم‌هایی که بر شهروندان می‌رود، از مراجع خواست طبق تاکید پیامبر اسلام، در مقابل ظلم‌ها، حق‌کشی‌ها و بدعت‌ها سکوت نکنند و یک بار برای همیشه، سیاست‌های غلط حاکمیت را اصلاح و بحران مشروعیت پیش آمده را حل کنند.

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

 
‏عن رسول الله (ص) : " اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ..."‏
‏(الکافى ، ج 1، ص 54)‏


 ‏حضرات مراجع عظام تقلید و علماى اعلام قم ، نجف ، مشهد مقدس ،‏ ‏تهران ، اصفهان ، تبریز، شیراز و سایر بلاد اسلامى دامت برکاتهم
‏ ‏
‏ ‏پس از سلام و تحیت ، این جانب با توجه به شرایط جارى در کشور و‏ ‏مظالمى که هر روز شاهد آن هستیم و کارهاى خلافى که به نام دین و‏ ‏مذهب تشیع انجام مى‎شود شرعا خود را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خیرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دین و کشور، و از باب‏ (و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین ) امورى را یادآور شوم :

‏ ‏
‏ ‏1 -  همه مى‎دانیم که انقلاب ما یک انقلاب دینى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصیبت ها، سختى ها، تبعیدها، زندان ها و‏ ‏شکنجه ها، تنها تغییر اشخاص حقیقى حاکمیت و تغییر صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلکه مقصود حاکمیتى بود که در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احکام شرع مبین پایبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاکمیت ، ایمان ، مکارم اخلاق ، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ، محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمین گردیده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ریشه کن شود، و ملت ما از این جهات احساس‏ ‏راحتى و آسایش نماید و در مقابل سایر ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت ، کرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف این نبود که فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغییر کند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژیم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگرى به عنوان حاکمیت دینى و‏ ‏ولایت فقیه جریان پیدا کند.

‏ ‏این جانب که همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاکمیت دینى و از پایه گذاران‏ ‏ولایت فقیه - البته نه به شکل مرسوم فعلى ، بلکه به گونه اى که مردم او را‏ ‏انتخاب نمایند و بر کارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زیادى نموده ام ، اکنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ایران به خاطر ستم هایى که تحت این نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى کرده و خودم را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ریخته شده شهداى عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بیگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بینم . بسیارى از افراد با سابقه در انقلاب از طریق نامه ،‏ ‏ایمیل و یا حضورا به من مى‎گویند: حاکمیت دینى که شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎دادید و ولایت فقیه را مجرى آن مى‎دانستید و مى‎خواستید آن را‏ ‏به پا دارید همین است که امروز ما آن را مشاهده مى‎کنیم ؟ در حالى که‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حکومت ولایت نظامى است نه‏ ‏ولایت فقیه .

‏ ‏
‏ ‏2 -  حضرات مراجع و علماى اعلام ، خوب مى‎دانند که در طول تاریخ‏ ‏پیوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت ها‏ ‏بوده اند، و این افتخار را داشته اند که در مقابل حکومت هاى جائر و در‏ ‏کنار مردم و مدافع شریعت و حقوق اقشار ستم دیده باشند و در این راه‏ ‏صدمات و محرومیت هایى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خیر‏ ‏الجزاء.

‏ ‏البته پس از پیروزى انقلاب ، متأسفانه این سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى که در حکومت انجام گرفت و چه بسا روحانیت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت کوتاهى در نهى از منکر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحکیم‏ ‏تئورى "هدف وسیله را توجیه مى‎کند" انحراف در مسیر انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اولیه آن ، آغاز و این خطر جدى تر شد تا آنجا که امروز با‏ ‏تأسف باید گفت به پایگاه معنوى و مردمى روحانیت و مرجعیت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب که به طور سنتى متکى به روحانیت و عجین با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترویج مى‎گردیده ، ضربه زیادى وارد شده است که معلوم‏ ‏نیست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏ ‏عجین بودن مذهب و عالمان و متخصصان دینى که امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأیید مردم مسلمان است موجب شده است که هر آسیب وارد بر‏ ‏روحانیت ، قهرا متوجه اسلام و مذهب نیز باشد.

‏ ‏در چنین وضعیتى مسئولیت مراجع محترم و روحانیت شیعه سنگین تر‏ ‏خواهد بود; زیرا علاوه بر وظایف عمومى آنان که لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانیت و مرجعیت است ، وظیفه دفاع از حیثیت‏ ‏مذهب و تطهیر دامن آن از کارهاى خلافى که حاکمیت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نیز بر عهده آنان خواهد بود; زیرا کارهاى خلاف شرعى که‏ ‏خلاف اهداف اولیه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دین و مذهب انجام‏ ‏مى‎گیرد از مصادیق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشریع و وارد‏ ‏کردن رسمى حکم غیر دینى در دین نیست ، بلکه شامل هر کار خلاف‏ ‏شرعى که به نام شرع و مذهب انجام گردد نیز خواهد بود.

‏ ‏در آیه 71 سوره توبه مى‎خوانیم : (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولیاء بعض ، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق ، همه مومنین و مومنات نسبت به‏ ‏یکدیگر در حد امر به معروف و نهى از منکر ولایت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طریق اولى داراى این ولایت مى‎باشند و نباید ساکت باشند. و‏ ‏در وصیت مولا امیرالمومنین (ع ) مى‎خوانیم : "لا تترکوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا‏ ‏یستجاب لکم " (نهج البلاغه ، نامه 47) ترک امر به معروف و نهى از منکر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر کارهاى خلاف ، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى کند.

‏ ‏
‏ ‏3 -  با توجه به آنچه گفته شد متذکر مى‎شوم : حوادث و فجایع ماههاى اخیر‏ ‏که پس از انتخابات ریاست جمهورى در کشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانیت‏ ‏و مرجعیت . در این حوادث حق کشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دین‏ ‏و با تأیید بخش اندکى از روحانیون حکومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن ، اقشار وسیعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آمیزترین راه ،‏ ‏اعتراض خود را به حاکمیت ابلاغ کردند و حاکمیت به جاى این که به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمین حقوق تضییع‏ ‏شده آنان برآید جمعیت چند میلیونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بیگانه نامید و به بدترین وضع و با خشونت کامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و عده زیادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خیابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏ ‏عجب این که حاکمیت با تکیه بر نیروى نظامى و انتظامى و کشیدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهید و یا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهایت مردم را محارب نامیدند. خود بحران ایجاد کرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پایه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

‏ ‏همزمان با سرکوب مردم ، تعدادى از فعالان سیاسى و نخبگان کشور که هر‏ ‏کدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پیش تعیین شده بر خلاف شرع و قانون ، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمایش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمایشى غیر شرعى و غیر قانونى نموده و در نتیجه آئین‏ ‏قضایى اسلام را مورد مسخره جهانیان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنایت ، فقط با وعده دادن مجازات آنان ،‏ ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجیره اى ، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار دیگر و فشار بر دو کاندیداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدى کروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏میرحسین موسوى - دام توفیقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفکران و همکاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صدیق و خدوم در رسانه هاى وابسته حکومتى نموده و حتى‏ ‏از جایگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏که نهایت این روند موجب تخریب بیشتر اعتقاد مردم به روحانیت و‏ ‏مرجعیت شیعه و اسلام عزیز خواهد شد.

‏ ‏در چنین شرایطى است که مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و این حقیر انتظاراتى دارند که با توجه به وظیفه سنگینى که‏ ‏شریعت مقدسه بر دوش عالمان دینى قرار داده است و نیز مسئولیت سنتى‏ ‏و تاریخى مرجعیت و روحانیت انتظار بجایى است . مردم مى‎گویند: این‏ ‏ظلم ها و حق کشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است ، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دین که حافظ دین و مذهب و حصن اسلام و شریعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبین احکام شریعت و از جمله امر به معروف و نهى از منکر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل این همه بدعت ها و‏ ‏کارهاى خلافى که به نام دین و مذهب انجام مى‎شود به پیروى از دستور‏ ‏پیامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صریح با بدعت ها نمى کنند؟ و آیا‏ ‏این همه مظالم و حق کشى ها و جنایات از بیرون آوردن خلخال از پاى یک‏ ‏زن یهودى توسط سربازان معاویه کمتر است که مولاى متقیان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بمیرد نباید ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة ، خطبه 27). به یقین حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از این‏ ‏منکراتى که به نام دین و مذهب انجام مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نیز نموده اند، اما آیا با توجه به مفاد حدیث شریف نبوى‏ ‏که اظهار علم را واجب دانسته ، این مقدار کفایت مى‎کند؟

‏ ‏
‏ ‏4 -  حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ کلام خود در حاکمیت توجه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند که حاکمیت در حفظ مشروعیت خود به آنان نیاز‏ ‏دارد و از این رو اینک آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسمیت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترویج مى‎کند، و نیز مى‎دانند که حاکمیت از سکوت آن حضرات‏ ‏در قبال کارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎کند، پس آیا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى که به حیثیت و آبروى دین و مذهب و تأمین حقوق اقشار‏ ‏عظیمى از مردم و نیز دیندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سکوت کرده به نحوى که بین مردم چنین تلقى شود که خداى ناکرده‏ ‏مراجع و روحانیت موافق و موید کارهاى خلافى هستند که به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

‏ ‏
‏ ‏در خاتمه یادآور مى‎شوم : این جانب هنوز از اصلاح امور مأیوس نشده ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقلید مى‎توانند ترتیبى دهند تا با راهنمایى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفکرى با دو کاندیداى محترم ریاست جمهورى و‏ ‏نمایندگان عاقل و معتدل و کارشناس متدین و امین از طرف نظام ،‏ ‏راههاى برون رفت از این بحران بزرگ را که براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعیت آن پیش آمده است بررسى کرده تا آنچه را مصلحت دیدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گیرد. و بالاخره‏ ‏حاکمان ، سیاست یک بام و دو هوا و به کیش خود خواندن و طرد کردن‏ ‏دیگران را نه به طور موقت ، بلکه براى همیشه رها کنند و مردم را که‏ ‏صاحبان اصلى حکومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلامیت و جمهوریت حقیقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمایند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نیست ، زیر‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .

‏ ‏عظمت اسلام و مسلمین و عزت و کرامت مردم ایران و سلامتى و توفیق‏ ‏بیشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم .

‏23 رمضان المبارک 1430 - ‏1388/6/22‏‏
‏قم المقدسة - حسینعلى منتظرى
Alireza88 - ایران - تهران
سلام و درود بر مرجعیت عالیقدر آیت الله العظمى منتظرى
دوشنبه 23 شهریور 1388

Haghighat_Talkhe - المان - کلن
سلام . تا حالا کجا بودی جیگر . اون موقع که خودت و خمینی و دار و دستتون یه چیز مندراوردی را بجای اسلام راستین به اسم اسلام به خورد مردم بی سواد کشور عزیزمون میدادید این حدیث و بقیه احادیث الکافی رو نخونده بودید ؟
دوشنبه 23 شهریور 1388

شب قطبی - امارات - دبی
حضرت آقا معلومه که شما هم دل پری از این نظام دارین ولی یک دست صدا ندارد.در ضمن کم کم آقای هاشمی رفسنجانی هم به شما میپیوندد.چون آرام آرام در حال بایکوت شدن میباشد.
دوشنبه 23 شهریور 1388

فضول میرزا - سوئد - استکهلم
منتظری جان، احترامت سر جای خود. خواهشا باتفاق کلیه آیات عظام و مراجع تقلید و دیگر دست اندر کاران اسلامی تان وسایلتان را جمع کرده و این اخری عمری در نجف، کربلا و دیگر بلاد اسلامی معتکف شده و دست از سر این ملت بیچاره بردارید. ما ایرانیها خود میدانیم چگونه مملکتمان را بسازیم و احتیاجی هم به شما و دینتان نداریم!
دوشنبه 23 شهریور 1388

abiabi - انگلستان - لندن
دمت گرم
دوشنبه 23 شهریور 1388

arya generation - انگلستان - لندن
جناب آقای منتظری فکر نمیکنید الان برای این فتواها مقداری دیر شده ؟. البته ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است ولی باید در این 30 سالی که در خانه تبعید بودید این حرفها را میزدید و مردم و مراجع را بیدار میکردید نه الان که 100ها نفر کشته و زخمی و زندانی و هتک حرمت شده اند توسط حکومت اسلامی که شما و امثال شما برای مردم ساده دل ایرانی به ارمغان آوردید پس خواهشم به عنوان یک ایرانی این است که الان لااقل با مردم فهیم آریایی باشید
دوشنبه 23 شهریور 1388

iranesabz - هلند - هلند
درود بر منتظری دلاور و شجاع.
دوشنبه 23 شهریور 1388

bache mahal - بلژیک - هاممه
مراجع عالی قدر هر چی میکشیم از شماست .........
دوشنبه 23 شهریور 1388

punisher - ایران - شیراز
تو خودت هم تو اون حوزه ی مسخره تعلیم دیدی / دیگه این دین دست سازتون مرخصه..... آره جونم....
دوشنبه 23 شهریور 1388

new2 - ایران - ایران
Haghighat_Talkhe - المان - کلن . دمت گرم خیلی باهات حال کردم. اینا از اسلام فقط چادر سیاه برای زنا و ریش پرپشت کثیف رو برای مردا یادگرفتن . الآنم برای حفظ قدرت به دست به دامن اسلام شدن.
دوشنبه 23 شهریور 1388

khaneyeh parsian - ایران - شیراز
Haghighat_Talkhe - المان - کلن لطفا به اقای منتظری توهین نکنید.اون در یک قدمی قدرت دست از همه چیز شست و خانه نشین شد به خاطر اعتراض به کشتار سال 67.درسته که اخوندا مملکت ما رو به تاراج بردند ولی این دلیل به بدی همه ی اونا نیست.
دوشنبه 23 شهریور 1388

shekvegar - ایران - تهران
Haghighat_Talkhe - المان - کلن -- عذرخواهی میکنم . شما و بعضی از این دوستان تقریبا متشخص و با شعور خیلی علاقه مندند مثل پیرزن ها غر بزنند . شما بخاطر اینکه اونور مرزها زندگی میکنید وضعیت دموکراسی در ایران را درک نمیکنید . عمو جون یه کم خجالت بکش . بزرگ شدی . دیگه مدرسه میری ! به عقلت رجوع کن . خسته ام اما امیدوار . ( همین شماها خستم کردید)
دوشنبه 23 شهریور 1388

fredoparto - انگستان - آکسفورد
جناب منتظری مقاله جالب شما را خواندم و صد افسوس خوردم. من تصور می کنم شما از ابتدا از تمام فعالیتهای، نمی توانم بگویم قانونی زیرا تا آنجا که بیاد می آورم هیچیک از کارهای این رژیم قانونی و مردمی نبوده، ضد بشری این جماعت آگاه بودید. من اعتقاد دارم اگر این صحبتها و مقالاتی را که اخیراً بر زبان آورده و عنوان کرده اید چند سال قبل، بخصوص زمانی که اینها گروههای مافیائی تشکیل دادند و هر کدام یک قست از خزانه دولت را تاراج کردند،بر زیان می آوردید مردم زودتر از اینها از شر اینها خلاص می شدند. من نمی دانم چرا این گفته ها و پرده برداریها قبل از وقایع اخیر به اطلاع مردم نرسید و ناگهان همه دلیر و شجاع شدند؟ در حقیقت این نوشداروئی بعد از مرگ سهراب است. بیاد بیاورید که شاه در اواخر سلطنتش زمین و زمان را بهم دوخت تا بتواند از بحرانی که گریبانگیرش شده بود رها شود اما خیلی دیر شده بود. تاریخ در شرف تکرار است.
دوشنبه 23 شهریور 1388

arash-20 - ایران - تهران
درود وسلام بر ایت الله العظمی منتظری. ایت الله منتظری همان کسی بود که به خاطر مخالفت با اعدام مردم در دهه 60 رهبری را ازدست داد او می توانست سکوت کند و رهبر شود اما همواره در کنار مردم بود واز انها دفاع میکرد خواهش میکنم دوستانی که اطلاعات ندارند در مورد این مرجع عالیقدر کم لطفی نکنند
دوشنبه 23 شهریور 1388

fredoparto - انگلستان - آکسفورد
چرا می گویند مبارزه و رهبری کار هر کسی نیست اگر بود صد ها هزار کوروش، داریوش، چه گوارا، تیتو، لنین در دنیا شناخته می شد. مبارز باید از همه چیز خود بگذرد و از احدی نترسد و در کنار مردمش باشد و در راه آرمانهای خود قدم بردارد. انقلابی که با نوار باشد و رهبر آن با پنج هزار کیلومتر فاصله در خانه مجانی خوش اب و هوای فرانسه لم بدهد و آنقدر منتظر بماند تا شرایط بازگشت را برای او فراهم کنند بهتر از این نمی شود. کشوری که سی تا سی و پنج میلیون جمعیت داشته باشد (تا سال 57) و ادعا کند که سلطنت دوهزار و پانصد ساله ای را منقرض کرده است با چند هزار کشته (طبق آمار خود رژیم) نمی تواند انقلاب واقعی داشته باشد. تازه تعداد کشته شدگان به قول خودشان روحانیون مبارز از تعداد انگشتهای دست تجاوز نمی کرد. تعداد شش هفت آیت الله موجود در ایران حالا به صدها نفر رسیده است. اینها متعلق به ایران و ایرانی نیستند و از سیاره ای آمدند که نه فرهنگ دارد، نه انسانیت و نه ترحم و احساس. اکنون چنان به بن بست رسیده اند که همه به چه کنم چه کنم افتاده اند.
دوشنبه 23 شهریور 1388

khalije hamishe fars - ایران - خارگ
انسانیت و عزت نفس این مرد بزرگ را باید ستایش کرد...پروردگارا منتظری عزیز را موفق و سلامت بدار...
دوشنبه 23 شهریور 1388

manenarenji - المان - اسن
کاشکی منتظری حکم جهاد بده.وای اگر منتظری حکم جهادم بده.
دوشنبه 23 شهریور 1388

azerila1407 - ایران - ایران
سلام . همشون همینطورند تاوقتی سر قدرتند نظامشون بهترین و اسلامی ترینه و وقتی ساقط میشند هف هشتا انتقاد میکنند میبندن به توپ و بعدش پای مردم پاک رو وسط میکشند که: (من از طرف اونا از شما پوزش میطلبم وای بر ما و .. ) پایه گزارهاش خوداتون بودید اگرم به قدت دوباره برسید وضع عوض نمیشه. *خوش باشید*
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

vahid22 - آلمان - هامبورگ
new2 - ایران - ایران . عزیز من گرفتاری!!اسلام راستین همون اسلام ناب محمدیه نه؟قتل و جنایت و زن ستیزی و شهوتپرستی نه؟؟؟
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

amidjan - ایران - تهران
درود. بچه ها بیایید یک بار دیگر به تمام این سردمداران نظام دیکتاتوری بگیم که جنبش سبز هنوز هم زنده است بچه ها اطمینان داشته باشید که از ترس روز جمعه و 25 خردادی دیگر بر اندام دیکتاتورها لرزه افتاده است بهترین نمونه کاریکاتور شیر لرزان بود که به نظر من بهترین کاریکاتور در این مدت بود و گویای تمام پشت پرده کودتا چیان است بچه ها ما به کروبی و موسوی کاری نداریم ما برای خودمان و بخاطر ایران و فرزندانمان هست که 25 خرداد را آفریدیم یک بار دیگر در روز جمعه 27 شهریور حضور سبز داشته باشیم یا الان یا هیچ وقت دیگر ! خوب توجه کنید یا الان یا هیچ وقت دیگر . این توپ و تشرهای قبل از جمعه هم برای ترساندن جنبش سبزه . نترس ای ایرانی ای جوان دلاور ایرانی همه با هم با بلندترین فریادمان که همان سکوت است
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

جستجوگر - ایران - تهران
علیرغم اینکه کار اشتباهی بود که ولایت فقیه اصلا مطرح شد ولی از انجاییکه الان به مردم ثابت شد که چقدر این مطلب نابجا ست ودیگر در صورت خلاصی از وضعیت فعلی دیگر اسمش را هم نخواهند برد لازم بود تا دیگر از حکومت دینی حرفی نزنند مثل اروپا و حکومت کلیسا که فراموش شد ولی چون فعلا تنها کسانی که میتواند ساخته خودش را خراب کند آقای منتظری است از او به خاطر حمایت از مردم و روشن کردن عمق فاجعه باید تشکر و حمایت کرد
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

bluestar - ایران - تهران
فضول میرزا - سوئد - استکهلم . شما همون جا که هستی سر جات محکم بشین. عقیده خودت رو هم به ایرانیها تحمیل نکن. ایرانی کسانی مثل آقای منتظری هستند که از کشورشون در برابر استبداد دفاع می کنند. جنابعالی با اینکه خارج ایرانی جرات نداری با مشخصات واقعیت کامنت بگذاری. پس لطفا از آیت الله منتظری ایراد نگیر
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

fredoparto - انگلستان - آکسفورد
جناب منتظری عزیز ـ ما از شما انتظار داشتیم همان موقعی که شما را دستگیر و در منزلتان زندانی کردند آنقدر شهامت داشتید که حداقل از خودتان دفاع می کردید و این پیامهائی را که الان داده اید در همان زمان صادر می کردید و پته این جانیان را روی آب می ریختید آنوقت مثل ندا ها سمبول مردم می شدید. مگر انسان چقدر عمر می کند؟ چطور می شود کسی زنده باشد اما از حداقل امکان زندگی که همان آزادی فردی است محروم بماند و اجازه نداشته باشد به منزل کسی برود یا کسی به منزلش بیاید و مانند جغد در خرابه ها زندگی کند؟ چه حوب بود این شهامت و جسارت را زودتر از خود نشان می دادید، زمانی که همه ساکت بودند و رژیم تک تاز میدان بود. چه حیف!!
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

آرسام - ایران - تهران
اگر علمای عظام درد دل آیت الله منتظری را گوش ندهند و سکوت کنند . به حقانیت خدا همه این علمای دین کافر و مرتد وهستند .خدای نکرده سکوت کنید به خدا سوکند روزی میشود که این رژیم سفاک مثل استالین سقوط کند وآنوقت بدانید هیچکدامتان را زنده نخواهیم گذاشت
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
بنظرم آیت الله منتظری اتمام حجت کرده و اگر آقایان آیت الله ها و روحانیون از خواب بیدار نشوند دیگر نه دینی میماند و نه ایمانی و.....آنگاه است که نباید هیچ انتظاری از ملت ستم کشیده ای که 30 سال رژیم اسهالی بر ایران تاخت و جنایتها و تجاوزها و دزدیها و ظلمها و ستمها و....کرده را در دادگاه عدل الهی و دادگاه های ملی جوابگو باشند و انتظاری هم از ملت و مسلمین نباید داشته باشند.چون خود کرده را تدبیر نیست.
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

سید رضا علوی تبار - ترکیه - آنکارا
آقایون عزیز الان وقت بیرون آوردن تاریخ و چوب زدن اون نیست مهم اینکه این آقا بسیار با شهامته و تقریبا یک تنه در مقابل اینها ایستاده اینکه ولایت فقیه رو درست کردو با خمینی بود از این مزخرفات چوب زدن به کتابچه تاریخه سال 67 در آستانه رهبر شدن از حقوق زندانیان سیاسی دفاع کرد و عزل شد خواهشمندم به فکر اتحاد باشید نه ایجاد تفرقه و دودلی
چهار‌شنبه 25 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.