نامه سرگشاده محمد نوری زاد (مستند ساز) به آیت الله خامنه ای : چرا وبه چه دلیلی یک رییس جمهور قبل از انتخابات برای یک امام جمعه، یک میلیارد تومان پول می فرستد

نامه سرگشاده محمد نوری زاد (مستند ساز) به آیت الله خامنه ای :
چرا وبه چه دلیلی یک رییس جمهور قبل از انتخابات برای یک امام جمعه، یک میلیارد تومان پول می فرستد

محمد نوری زاد فیلمساز و نویسنده سابق روزنامه کیهان در نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای از وی خواست تا به جای «تائید مرتب روح و رفتار وحشیانه مامورانش» و «اغتشاشگر و برانداز» نامیدن مردم معترض به خاطر اشتباهاتش از  مردم ایران عذرخواهی کند تا شاید آب رفته را به جوی بازگرداند.

نوری زاد در این نامه سرگشاده که در وبلاگش منتشر کرد خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است« حوادث بعد از انتخابات ، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد . رفتاری که تحت امرحضرتعالی بامردم شد ، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود . مردم اگر انتظار داشتند این رفتار را از ماموران خود سر نظام ببینند ، درعوض ، انتظار این راهم داشتند که رهبرشان ، بلافاصله به رسم علی علی های مکررش ، همچون علی به مددشان بیاید و دادشان بستاند . نه این که مرتب روح و رفتار وحشیانه ماموران را تایید کند و به مردم معترض خودش ، همسنگ اغتشاشگران و براندازان نگاه کند.»

محمدنوری زاد با تاکید بر لزوم عذرخواهی آیت الله خامنه ای خطاب به او نوشته است«این عذرخواهی شما می تواند آتش خشم مردم را سرد کند . به آنان امید بدهد . آب رفته را به جوی باز گرداند . اما اگر این نشود ، و همانگونه که درنماز جمعه اخیر فرمودید ، کار به تنگناهای انتظامی بکشد ، ما رفته رفته ، این باقیمانده مردم را نیز از دست خواهیم داد . و شما نیک تراز همه ما می دانید : نظامی که مردم نداشته باشد ، چه دارد ؟»

متن نامه سرگشاده محمد نوری زاد به آیت الله خامنه ای چنین است:

به نام خالق زیبایی ها

محضر رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران - حضرت آیت الله خامنه ای

من همیشه ، چه در نوشته هایم و چه در گفتگوی حضوری ، شما را با واژگانی چون : آقا جان ، مولای من ، خامنه ای ما ، مخاطب قرار داده ام . اما دراین رقعه ، مصرم که حضرتعالی را " پدر" خطاب کنم . علتش را نمی دانم . شاید بخاطر این که با این واژه ، الفت عاطفی فراوانتری برقرار می کنم . اگرچه واژگان پیشین ، بلحاظ معرفتی کاربرد ویژه ای طلب می کنند . من در نوشته هایم به یاد ندارم : مقام معظم رهبری ، یا : مقام عظمای ولایت ، آورده باشم . دراین دو واژه اخیر ، رسمیت و تشخصی می بینم که شما را بسیار دورتر از مردم می نشاند . و حال آنکه ما دوست داریم شما را درکنار خود ببینیم .

پدرگرامی ،

من شاید بیش از هرنویسنده و فیلمسازی ، در سالهای رهبری شما ، درجانبداری از شما مطلب نوشته ام و فیلم های مستند ساخته ام . وآنچنان غلیظ و ناگشودنی با شما و جایگاه شما گره خورده بودم که احساس می کردم : یاوری امام زمان ، نسبت موکد و انفکاک ناپذیری با یاوری شخص شما دارد . احساس می کردم شما تمثیل و نماینده ای از همه غربت های تشیع محضید . احساس و باورم به این بود که شما ، تنها فرصت تشیع برای به تجلی درآوردن معارف خفیه شیعه هستید . معارفی که می بایست یک به یک به صحنه آورده می شدند و امکان جولان می یافتند .

من و دوستان همفکرمن ، همه آرزوها و آرمانهای متعالی شیعه را در برافراختن و هویت بخشی انسان زخم خورده و تکیده از اندیشه ها و رویه های ناسالم بشری ، و این همه را در کلام شما و سیره شما و مواضع شما می جستیم . وقتی به آمریکا نهیب می زدید و او را از عواقب جهانخواری اش برحذر می داشتید ، ما غرق شعف می شدیم . چرا که سالهای سال ، در دوران ستمشاهی ، حسرت یک مرگ برآمریکا به دلمان مانده بود .

وقتی از فقر و فساد و تبعیض می فرمودید ، در پوست نمی گنجیدیم . چرا که بخود نوید می دادیم از پی این خروش های فهیمانه ، حتما افق های مبارکی درجهت زدودن این رذیله های اجتماعی در پیش خواهد بود . وقتی فراتر از چارچوب های دیپلماسی ، برسر طراحان دادگاه میکونوس فریاد برآوردید و بساط خدعه و نیرنگشان را برسرخودشان آوار کردید ، ما به همدیگر تبریک می گفتیم .

بعد از واقعه هولناک یازده سپتامبر ، آنجا که برجستگان سیاسی ما - آنان که درادعای برتر بینی شان تردیدی تحمل نمی کردند – با شنیدن عربده های خشمناک بوش به حاشیه های سکوت و ترس پناه بردند ، شما یک تنه سربرآوردید و آوار دیگری از شهامت و حق طلبی را برسر هیات حاکمه آمریکا فرو ریختید ، ما قامت راست کردیم و به خود بالیدیم .

وقتی به زندگی شخصی شما نگاه می کردیم که چگونه فرزندان خود را از ورود به کارهای اقتصادی و مسئولیت های درشت و ریز نهی فرموده اید و همگان خود را از اشرافیت متداول مسئولین کنار زده اید و به بهره مندی از یک زندگی بسیار ساده بسنده کرده اید ، سرافرازی می کردیم و به خدای خوب خود سپاس می گفتیم .

با هر ادله و احتجاج شما ، برج بلند "چرا" های ما فرو می ریخت . طوری که تحقیق و مجادله را شایسته تداوم سخن شما نمی دیدیم . از این که گذشته و سابقه سالم و پاک و آکنده از رنج و مقاومت داشته اید ، و در سالهای پس از انقلاب نیز در کنار سایر مردم ایران عزیز ، به مقابله با دشمن شتافتید و عرصه دفاع مقدس را باحضور وهمراهی خود سامان دادید ، شما را بیواسطه از جنس خود می دیدیم و با شما و سخن و سیره شما همذات پنداری می کردیم .

بعد از امام عزیز ، آنگاه که ستون محکم عاطفی و احساسی و بینشی ما لرزید ، به زیر سایه شما خزیدیم و کاستی های فردی و اجتماعی خود را به یمن روزهایی که شما نوید بهبود می دادید ، در خیال ، ترمیم می کردیم .

هرچه برحجم کاستی ها و بدکاری ها و تلخ گویی ها و عقب ماندگی های کشورمان افزوده می شد ، به یک سخن و نهیب شما ، همه را بحساب دشمن بدکردار می گذاردیم . دشمنی که در سخن شما ، درهمین نزدیکی ها بود و جزبه نابودی ما راضی نمی شد و لحظه ای درنگ را نیز درحذف ما جایز نمی دانست . که در جای خود ، تشخیص درستی نیز بود . رفتار هزار فتنه آمریکایی ها و تجربه های خود انقلاب ، برهمین تیز بینی تاکید می ورزید .

با اشاره و تایید و نصب جنابعالی ، شیفتگان و سربازان و اطرافیان و ماموران شما برمنصب های فراوان کشور قرار گرفتند تا این کشتی طوفان زده را به ساحل امن و آسایش و رشد برسانند . از شورای نگهبان تا قوه قضاییه . از فرماندهان سپاه تا فرماندهان ارتش . از امامان جمعه تا مجمع تشخیص مصلحت . از شورای انقلاب فرهنگی تا صداو سیما . هیچ منصب کلیدی ای نبود که منتصبین شما در آن حضور نداشته باشند . حتی نمایندگان مجلس خبرگان که به صورت ظاهر از جانب مردم انتخاب می شوند ، پیشاپیش از فیلتر شورای نگهبان شما گذر می کردند .

این همه حضور حضرتعالی در مواقف چند و چون نظام ، ما را به درک و لمس یک مدینه فاضله این زمانی بشارت می داد . مرتب خود را به پایکوبی و تناول لذت حضور درآن مدینه قشنگ امید می دادیم . اگر امسال رونقی در نمی یافتیم ، به سال دیگر چنگ می بردیم .

ما با شما آنچنان آمیخته بودیم که خود را نمی دیدیم . به خود می نگریستیم که غبار آلود از جنگ و کار و زحمت آمده بودیم . به شما می نگریستیم که مرتب برتایید و تقدیر ازمسئولین اصرار می ورزید . به زیرک هایی می نگریستیم که در زیر چتر امن نظام – فارغ از درد و داغ مردم – به تکمیل سفره سیری ناپذیر خویش همت می کردند . و می دیدیم : هیچ روزنامه ای و هیچ برنامه تلویزیونی و هیچ خبری و هیچ محکمه ای ، از نابکاری آنانی که به اسم مسئول ، کیسه بهره مندی خود و اقوامشان را پرکرده بودند و رسوا نیز شده بودند ، اجازه نشت یک "چرا" نمی یافت .

در طول سالیان دراز ، ما هرگز لذت یک روزنامه مستقل و صداوسیمای مردمی را که بی واهمه دربرابر کاستی ها و زد وبندها و مراودات پشت پرده افشاگری کند و سلامت جامعه را با این رویه درست تضمین کند نچشیدیم . به شوق بساط علوی و مهدوی ، و افق های روشنی که شما نشانمان می دادید ، و بخاطر دشمنی که صدای زنگ خطرش از داخل و خارج قطع نمی شد ، از مطالبات امروزمان می گذشتیم و به فردا موکولش می کردیم .

و شما ، پدرگرامی ، مرتب بر شعله های درون ما آب می افشاندید و التهاب و گداختگی ما را فرو می نشاندید . که : مبادا دشمن شاد شوید . مباد آب به آسیاب دشمن بریزید . مبادا زبان وقلمتان به تضعیف نظام منجر شود . مبادا همانی را بگویید و بنویسید که دشمنان می خواهند . دشمن شناس باشید . موجبات اغتشاش فکری مردم را فراهم نکنید . مشکلات داخلی ما یک امر خانوادگی است ، به همسایگان مربوط نیست . مبادا بار دیگرپای اجنبی بمیان آید .

با مدیریت و خواست شما ، روحانیان برتمامی مقدرات محوری ما حاکم شدند . ازنهادها و نمایندگی های ولی فقیه ، تا ادارات عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی . چه درداخل و چه درخارج . و ما تا می آمدیم به این همه حضور و سرک کشیدن روحانیان در زیروبالای کشور بیاندیشیم ، خود را سراسیمه با خواست شما مجاب می کردیم . که یعنی : لابد این درایتی است ازجانب شما و ما از تبعات آن غافلیم .

به عنوان نمونه ، در وزارت جهاد کشاورزی ، نماینده ولی فقیه حضورداشته ودارد وصاحب نفوذ است . جایی که تناسبی با حضور یک روحانی ندارد و این حضور کم تناسب ، مقدرات خاصی را بربدنه این وزارتخانه بار می کند . این روحانیان ، درکل ، ودرطول این سالیان هدرشده ، به دلیل نداشتن سواد و آگاهی درباره بدنه ای که درآن حضورداشته اند و گاه برسرآن نیز ایستاده اند ، مخاطرات فراوانی را برساحت های متعدد کشور تحمیل کرده اند . هم بجهت دخالت های گاه و بی گاهشان ، وهم بخاطر تحمیل آدمهای همجوارشان .

این روحانیان ، ظاهرا حضورداشته اند تا چشم شما باشند در بدنه کشور . اما نه که هرکدام مختصاتی و علائقی خاص بخود داشته و دارند ، به رد یابی همان تعلقات مشغولند و مرتب از نام و وجهه ونفوذ شما بهره برده اند و سنگی از پیش پای نظام نیز برنداشته اند .

به عنوان مثالی دیگر : ما دکترعلی شریعتی و تفکرات او را می ستودیم ، اما نظام ، او را بخاطر این که روحانی نبود و فراتر از چارچوب های حوزه می اندیشید ، کنار گذارد تا مبادا دربرابر روحانی ، یک غیرروحانی سربرآورد و در حوزه دین ، ابراز وجود کند و سخنانش پراکنده شود و مردم را از اطراف روحانیان و منابرشان متفرق کند . شریعتی ، برای برپایی این نظام سوخت ، اما این نظام او را بخاطر روحانی نبودنش و تفکرات تازه اش سوزاند و حق او را در نهضتی که بوجود آورده بود ادا نکرد . این روزها ، می بینیم برای فلان روحانی دورتاریخ و گاه جامانده درتاریخ مراسم یاد بود بپا می کنند اما سالگرد وفات و شهادت شریعتی باید با ترس و لرز برگزار شود .

تبعات این حضور همه جانبه شما و روحانیان برمقدرات محوری کشور ، و دوختن همه مخاطرات به هیمنه نظام ، این شد که از هر سخن مخالف بهراسیم و از هرنوشته و اشاره مخالف بلرزیم . که نکند خوابی برای واژگونی نظام دیده باشند . که نکند چشم دیدن ما را نداشته باشند .

بر صداو سیما و مطبوعات سخت گرفتیم و هیچ لحنی ونقدی را به کیان کشور تحمل نکردیم . در یک وعده ، دهها نشریه را به جرم نقد خودمان بستیم و آدمهای منتقد را به محفظه زندان درانداختیم . از این می ترسیدیم که نقد از ما ، به کاسته شدن محبوبیت نظام و کیان آن منجر شود . و ما به این محبوبیت همیشگی نیاز داشتیم .

وما ، عزیز گرامی ، درتمامی این سالها ، از شما و حضور همه جانبه شما درترسیم مقدرات کشور ، حمایت کردیم و نوشتیم و نوشتیم و سخن گفتیم و مخاطبین خود را به همراهی با شما و نظام فراخواندیم . و گاه دراین فراخوانی بزرگ ، عبوس نیز شدیم و اهل خود را به رنج انداختیم و دوستان خود را از دست دادیم و حلقه نظام را تنگ تر و تنگ تر دیدیم .

یک سئوال . ما برای چه دراطراف شما گرد آمده بودیم ؟ که نفعی و سفره ای نصیبمان شود ؟ آنهم با شهدایی که داده بودیم و دوستانی که جلوی چشم ما پرپر زده بودند ؟ که اگر این گونه بود ، ما کاسبکاران خفیفی بودیم که . ما برای این در پشت سر شما صف بسته بودیم که از جانب شما ، نسیم علوی برما وزیده بود و دوست داشتیم مردمان ما و جهان از این فرصت تاریخی بهره مند شوند .

به همه می گفتیم صبرکنید تا عدالت علوی را درمحاکم قضایی کشور نشانتان بدهیم . تا خوب اندیشیدن و خوب بودن را ، و جهانی شدن و جهانی بودن را نشانتان دهیم . هرمعترضی را به روزهای عنقریبی از خوبی ها وعده می دادیم و هرمنتقد را به دیدن چیزی دلنشین درآینده متقاعد می کردیم . اما زمان که می گذشت ، دیدیم از آن مدینه فاضله که خبری نیست ، از ابتدائیات یک رشد متداول نیز جا مانده ایم .

دیگران ، کشورهای همجوارما ، فارغ از چند و چونی که ما گرفتارش بودیم ، با شتاب به راه خود رفتند و بجایی رسیدند که ما امروز به التماس از آنان تخصص و تکنولوژی و برنامه و مدیریت خرید می کنیم . و ما ، با همان تاروپودی که برخود تنیده بودیم ، جاماندیم . چرا ؟ چون از سنت های الهی دور افتادیم .

گفتم : از سنت های الهی دورافتادیم و به روزی درافتادیم که امروز برفرصت های هدررفته خویش افسوس می خوریم . ببخشید از این که وارد حوزه ای شدم که درتخصص شماست . بله ، سنت های الهی ! چیزی که شما خود مرتب به آن تاکید داشته اید . مرتب .

شما درهر سخنرانی ، همه را به یکی از این سنت ها فرا خوانده اید . عمده سخنان شما دراین سالها ، یا نقد بوده یا ارشاد . که البته این رویه درستی نیز هست . اما یک غفلت دراین میان خود می نمایاند . پوزش مرا بپذیرید که ناگزیرم از اینجای سخن ، به محاکاتی بپردازم که مستقیم به خود شما مربوط است . و این مستقیم گویی ، نه که تمرین ما دراین سالها نبوده ، چه بسا برای حضرت شما و همطریقان دیرین من بسی نامتحمل باشد و برمن سخت بگیرند که : تو کی هستی که برای ولی فقیه ما تعیین تکلیف می کنی و اساسا چرا می پرسی : چرا ؟

عزیز ما ، درهمه این سالها ، من ندیدم یا نشنیدم که شما ، درمقام شخص اول این کشورپرمخاطره و پرآوازه ، یک بار ، حتی یک بار ، مسئولیت یک خطا و خبط و عقب ماندگی و درجا زدن را شخصا بپذیرید . امید دارم بسیار بوده باشد اما من که یکی از آحاد این مردمم ، شخصا ندیده یا نشنیده ام .

همیشه درمقام نقد ، جانب مردم را گرفته اید و حتی به مسئولین پرخاش کرده اید ، اما نبوده که به مردم بفرمایید : ای مردم ، تا اینجای عقب ماندگی های کشور متعلق به دیگران است و این مختصر متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است . همیشه خود را برکنار از آسیب ها دیده اید و همراه و همصدا با مردم ، بر مسئولین و مجریان برافروخته اید که : چرا فقر و فساد و تبعیض ؟ چرا بدکاری ؟ چرا بی برنامگی ؟ چرا عقب ماندگی ؟ چرا بی کیاستی و بی مدیرتی و بی خردی ؟

وحال آنکه شاید پسندیده این بود به همان روحانیان منصوب خودتان نیزمی نگریستید و خرابکاری و نقش احتمالی آنان را در این چراهای تمام نشدنی رصد می فرمودید . باز به عنوان نمونه ، به امام جمعه بندرعباس که مثل امام جمعه تهران – آقای سیداحمد خاتمی – وامام جمعه مشهد – آقای علم الهدی ، چهره ای عبوس و زبانی تلخ دارد اشاره می کنم که به زور ، بله به زور زمینی از دانشگاه علوم پزشکی را برای ساخت مصلای بندرعباس تصاحب کرد و آنگاه که رییس این دانشگاه اعتراض کرد که : این یک تصاحب است ، اینجا باید دانشگاه می شد ، این غیرشرعی است ، از تریبون نمازجمعه پرخاش می کند : تو برو آمپولت را بزن . ما خودمان شرعی وغیرشرعی بودنش را حل می کنیم .

پدرگرامی

هرکجا از سخن من دل آزرده شدید ، با یادآوری این نکته خود را مجاب کنید که گوینده این سخنان ، کسی است که دوست بودنش نه برهمگان ، که برخود شما ثابت است . پس ، سخن دوست را باید تاب آورد و از او نرنجید . شاید برخی از دوستان من بگویند : ای منافق بریده ، اگر سخنی هم با رهبر داشته ای و داری ، آن را خصوصی برای خود ایشان می فرستادی . نه این که آن را دربوق کنی و جار بزنی . که می گویم : هرآنچه من با استناد به آنها سخن می گویم ، ازواضحات وامور آشکار کشورمان است . من مسئله ای محرمانه را که برملا نکرده ام . درضمن ، تاثیر و بردی که یک نامه آشکار دارد ، هرگز یک نوشته محرمانه ندارد . وباز این که : روح این نوشته ، نه از جانب یک دشمن تابلودار و منافق درکمین ، که خیرخواهی کسی است که هنوز چشم به اصلاح امور دارد و همان مدینه فاضله را از جانب این نظام طالب است .

یک اشتباه دیگر نیزمرتکب شدیم . هم ما هم شما . شاید این اشتباه به دلیل انباشت معارف شیعی دردرون تک تک ما صورت پذیرفت . و شاید از این جهت که از انقلابی که کرده بودیم زیادی خرسند بودیم و اجرش راهم فورا به حساب خودمان واریز کردیم و بلافاصله هم دریافتش کردیم . اجراین که ما و انقلابمان ، ادامه خواست و تمایل پیامبراعظم (ص) و ائمه معصومین(ع) است . که یعنی رهبران ما همانانند و جانشینان همانان و مردم هم لابد مردم و مخاطبین همانان .

این مهم را مرتب از سخنان شما و سایر مسئولان نیوشیدیم و پذیرفتیم که می توانیم تاریخ این روزگارخود را با تاریخ دوران امام علی و امام حسین (ع) مشابهت دهیم . و اصلا دراین مشابهت سازی به سراغ سایرامامان نرفتیم . مثلا امام باقر و امام صادق و امام رضا و امام جواد(ع) . شاید بیشتر به این دلیل که ازمیان همه امامان ، امام علی (ع) فرصت حکومت یافته بود و کربلای امام حسین هم بیشتربا درون ما همراهی داشت . و مثلا به سیره و نحوه مدارای شخص پیامبراکرم (ص) با مخالفین هیچ توجهی نکردیم . و حتی نحوه مدارای حضرت علی با مخالفینشان . خودمان دراین وسط یک فرمولی برای جمهوری اسلامی خلق کردیم که هر سمتش را بشود به امامی مربوط کرد . شعار : مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند ، یاشعار : خامنه ای خمینی دیگر است ، ولایتش ولایت حیدراست ، و شعارهایی از این دست ، محصول این نگرش تطبیقی است .

آنقدر در تشبیه و تطبیق انقلاب و حادثه های آن ، با حکومت حضرت امیروحادثه های آن افراط ورزیدیم که خودمان درتحلیل هر ماجرای انقلاب ، حتی مراودات اجتماعی اش ، با شتاب ، حضرت شما را درجایگاه حضرت امیرمی نشاندیم و دوستان ومخالفین شما و نظام را با دوستان و مخالفین حضرت امیر می سنجیدیم .

این افراط ، کار را به جاهای باریک کشاند . به جایی که مثلا خود شما بحث مفصلی از نقش خواص و عوام را درظهور ماجرای کربلا به میان آوردید و عبرت تاریخ را به دوستان و دشمنان هشدار دادید . غافل از این نکته که : این عبرت تاریخی ، از همان ابتدا ، فرضیه ای تثبیت شده با خود داشت و نیازی به اثبات نداشت . این که دراین عبرت : حسین ، ما هستیم ،و انقلاب می تواند با خیانت خواص و پیروی عوام ، به کربلایی درجهت حذف حسین ومرام حسین که ماهستیم منجر شود .

وباز غافل از این که ما تنها به یک دلیل وشرط ، وتنها به یک دلیل وشرط می توانستیم خود را و نظام و مسئولین نظام را با علی و اولاد او ، و نظاممان را با ولایت و حکومت آنان بسنجیم که : شیوه مردمداری و حکومت ما ، و رفتار شخصی ما ، همانند آنان باشد یا متاثراز آنان .

نمی شود که ما دربسیاری از امور مخالف آنان رفتار کنیم اما همچنان جایگاه آنان را برای خود بلوکه کنیم و به هرمخالفی و منتقدی بگوییم : حواست باشد که چه کسی و چه نظام و حکومتی را داری نقد می کنی .

وقتی امام علی ، مرگ را بر خود و یاران خود روا می داند آنگاه که خبر ربوده شدن یک خلخال از پای یک زن یهودی را می شنود ، چگونه است که علی دوستان امروز ما ، از شنیدن خبر کشته شدن مردم ، بله ، مردم ، به دست عوامل حکومت ، مرگ را از خدا تقاضا نمی کنند ؟ ما اگر از خبرتجاوز به یک دختر ، مثل علی گریبان چاک زدیم و زمین وزمان را متوجه این رفتار شوم خودی ها کردیم ، می توانیم از خواص و عوام انتظار مشابهت رفتاری داشته باشیم . یا اگر مثل علی ، دست منتسبین خود را از بیت المال کوتاه کردیم – وحال آنکه درکشور ما این مسئله بیشتربه یک شوخی می ماند – می توانستیم به مردم بگوییم : ما نیزعلوی هستیم .

می دانم که باهرسخن این فرزندتان ، از او نا امیدتر و نا امیدتر می شوید . اما سخن فرزند با پدر ، هیچگاه به تلخی و گزندگی سخن یک فرد فحاش و معاند نیست . در سخن یک معاند ، هیچ مفری از امید نیست اما درسخن این فرزندتان هنوز امید هست . خواهم گفت :

حضرت شما ، دراین سالهای رهبری ، آنقدر که به دشمن و دشمن ستیزی بها دادید ، به دوست و دوستی و دوستیابی بها ندادید . شاید از این باب که باران دشمنی های پی درپی و فراوانی که برسراین نظام می بارید ، عمده نگرانی شما را بدانسو گسیل نمود . و شما و ما ، بیش از آن که به دوست متمایل شویم ، دشمن را درمدار توجه خود قرار دادیم . و دراین گردونه دشمن شناسی ، از شناسایی دوست غفلت ورزیدیم . و حیف که باز دراین گردونه غفلت ، مرتب با تحریکات و تحرکات و شیوه های مختص به خود ، از شمار دوستان خود کاستیم و برشمار دشمنانمان افزودیم .

یک مثال دیگر : اگر سخنان شما پیش از این ، نگران دشمن بود ، درنماز جمعه همین هفته گذشته ، دیدیم که سخنان شما نگران رفتار بخشی از مردم ، بله : مردم است . واین ، همان دستاوردی است که دراین سی سالگی انقلاب ، ما بدان دست یافته ایم . یعنی سابقا ما برای دشمن خط ونشان می کشیدیم ، حالا کارمان بجایی رسیده است که باید برای بخشی از مردم خودمان خط ونشان بکشیم . قبول می فرمایید که این روند معکوس ، کاررا بجایی می رساند که درفردای این نظام ، جز دشمن ، مردمی درکار نباشد .

اردوغان ، چندی پیش وارد مجلس ترکیه شد و با شادمانی گفت : دراین بحران اقتصادی ، کمک از غیب رسید . شادمانی اش به طلاهای انتقالی ازایران اشاره داشت که درترکیه بارانداخته بود و صاحبی نیز نداشت . هنوز که هنوز است نه فردی ادعای مالکیت آن طلاها را داشته است و نه کشور مبدا که جمهوری اسلامی ایران باشد . این خبرو این خنده کنایه آمیز اردوغان ، مدتها دستمایه رسانه های ترکیه و جهان بود .

من از این مثال این بهره را می برم که ما به دست خود ، بسیاری از فرصت ها را مفت از دست داده ایم و برای دیگران فرصت مفت فراهم آورده ایم . ما می توانستیم امروز دوستان فهیم و فراوانی داشته باشیم که ما را درعبوراز بحرانهای درکمین یاری دهند اما اغلب آنان را به شیوه ای و تهمتی و رنجی و آسیبی و خراش عاطفی ای از خود رانده ایم و ناخواسته به صف ناراضیان پیوندشان داده ایم .

اکنون به جامعه ای و کشوری ونظامی دست یافته ایم که بجز استقلال سیاسی ، درسایر حوزه ها سخت گرفتاراست . رشوه و ریا و رابطه و خاصه پروری و اعتیاد و بیماری مصرف و بیماری تولید و بیماری اجتماعی و بیماری فرهنگی و بیماری انتظامی گریبانمان را گرفته . شما با نوشته های من آشنایید . من از دیرباز برسراین امهات آوار بوده ام و هشدار داده ام . بارها گفته ونوشته ام که خدای متعال هرگز رعایت شهدا و زحمت های ما در برپایی این انقلاب را نخواهد کرد و به راحتی آب خوردن ممکن است با پشت کردن به سنت های الهی فروبپاشیم و از گردونه توجه عالم و خدای عالم به دور افتیم .

پدرگرامی

اگر سی سال پیش از شما و ما می پرسیدند : برای چه می خواهید انقلاب کنید ؟ پاسخ می دادیم : برای این که مستقل شویم . برای این که به سرافرازی اقتصادی و علمی و انسانی و قضایی دست یابیم . برای این که مردمان دنیا بیایند و خوب بودن و خوب شدن را از ما بیاموزند . برای این که می خواهیم انسان را درکمال انسانیت خود به نمایش بگذاریم . و از این حرفها .

خوب ، ما برای رسیدن به این همه خوبی ، زحمت کشیدیم و جنگیدیم و جوانان و عاطفه های بسیاری را از دست دادیم . امروز لااقل باید به بخشی از آنها رسیده باشیم . تماشای دورنما که نه ، یک نمای نزدیک از کشورمان و آسیب های اجتماعی و اقتصادی و قضایی و فرهنگی اش ، و مسئولینی که به راحتی نوشیدن یک شربت گوارا دروغ می گویند ، و البته یک استقلال سیاسی آشفته – که آمریکا را وانهاده ایم و به دام روسیه و چین افتاده ایم – و دستیابی علمی هسته ای – که اگر زمان شاه بود چه بسا به بیش از این دست می یافتیم (نیروگاه هسته ای بوشهرو ...) – و کوهی از آزمون و خطاهای انباشته شده و دانشگاههای از دست رفته و مردم پریشان و غمزده ، به ما می گوید که ما نه تنها در رسیدن به آن آرمانهای طلایی شیعی موفق نبوده ایم ، بلکه از دستیابی به مقدمات یک نهضت انسانی نیز عاجز مانده ایم .

می دانم که واگویه کردن این آسیب ها ، روان شما را می آزارد . این را از زبان شما بسیار شنیده ام . باور کنید مردم ما با همه این غفلت ها و ناکامی ها و عقب ماندگی ها کنار آمده بودند و می خواستند با شما و به رهبری شما سنگ های پیش پای نظام را بردارند . بهمین دلیل با شکوهی مثل زدنی درانتخابات اخیر شرکت کردند . آنان شرکت نکردند که جامعه را به آشوب بکشند . و یا جامعه را به عقب تر بازگردانند . مسلما تصویرشان از آینده ، تصویری درخشان از جمهوری اسلامی ایران بوده است . هنوز هم هست .

همه ما و همه مردم ، از این انتخابات اخیر چشم اندازی پراز خیرو خوبی آرزو داشتیم . فکر می کردیم اگر نونهال انقلاب در یک یا دوسالگی اش آداب معاشرت نمی دانست و با ترشرویی انس بیشتری داشت ، درسی سالگی اش می داند مردم یعنی چه و نحوه معاشرت با مردم یعنی چه . فکر می کردیم این حداقل رشد را یافته است .

حوادث بعد از انتخابات ، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد . رفتاری که تحت امرحضرتعالی بامردم شد ، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود . مردم اگر انتظار داشتند این رفتار را از ماموران خود سر نظام ببینند ، درعوض ، انتظار این راهم داشتند که رهبرشان ، بلافاصله به رسم علی علی های مکررش ، همچون علی به مددشان بیاید و دادشان بستاند . نه این که مرتب روح و رفتار وحشیانه ماموران را تایید کند و به مردم معترض خودش ، همسنگ اغتشاشگران و براندازان نگاه کند .

به این سخن امام جمعه منصوب خود درمشهد – آقای علم الهدی – توجه کنید که درهمین نماز جمعه اخیر افاضه فرموده اند : .... ابن ملجم ها نمی توانند در کشورعلی (ع) به دنبال سیاست باشند . بعضی از جریان های سیاسی که ادعا دارند : نخبگان باید وارد سیاست شوند ، بدانند که اگر ولایت پذیر نباشند ولایت ستیزند و ولایت ستیز یعنی ابن ملجم !

این سخن پوک و مفت و بی خاصیت از آن روی توسط این روحانی کم سواد زده می شود که نعل بالنعل حکومت فعلی را حکومت علی می داند و فعالان سیاسی را ابن ملجم . و دراین تحلیل پوک ، اصلا هم به این اشاره نمی کند که چرا وبه چه دلیلی یک رییس جمهور قبل از انتخابات برای یک امام جمعه ، یک میلیارد تومان پول می فرستد . و به این نیز نمی اندیشد که یک چنین فرمولهایی که ما در نظاممان خلق کرده ایم ، ممکن است فرسنگها از رویه علی و اولاد علی دور باشد و حتی در مدار تنفرآنان نیز جای داشته باشد .

اگربگویم یکی از آسیب هایی که شما خورده اید از ناحیه همین مبلغین کم خردی است که به اسم جانبداری از شما ، وبا رفتار غیراسلامی و غیرانسانی شان ، متاسفانه بذرنفرت از شما را دربین مردم افشاندند ، از فرزند خود خواهید رنجید ؟ اگر نمی رنجید باید بگویم که حضرت شما درمقام فرماندهی کل قوا ، درحوادث بعد از انتخابات ، با مردم خود ، خوب رفتار نکردید . ماموران شما ، به سمت مردم تیراندازی کردند و آنان را کشتند و زدند و اموالشان را سوختند وتخریب کردند . متاسفانه سهم شما دراین حوادث قابل اغماض نیست . بخصوص که بعد ها مکرر فرمودید اهل مجامله نیستید و از مواضع خود عدول نمی کنید . ما بدنبال همان حنجره خشماگینی بودیم که برسرآمریکا فریاد می زد ، که چه بکند؟ که وارد میدان شود واز مرگ و خلخال و زن یهودی که نه ، کشته شدن زنان و مردان مسلمان خودش بگوید . نه این که بدون دلجویی از مردم زخم خورده ، آنان را به تکرار همان رویه های خونین هشدار دهد .

من شما را به یک سخن دیرین خودتان ارجاع می دهم . پیش از آن بگویم : من خود شخصا نوشته هایی دارم که امروز از مراجعه به آنها شرم می کنم . اما نوشته های بسیاری نیز دارم که هرچه زمان می گذرد ، برنورانیت محتوایی آنها افزوده می شود . خوشبختانه این سخن شما نیز اینگونه است که هرچه زمان بگذرد برنورانیت آن افزوده می شود :

"....مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند اگر نشانه های کبروغرور وخودخواهی را درزمامداران فورا ببینند و بشناسند و خیرخواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار درصدد رفع این بیماری نیست درمقابل او تعرض کنند ، یقینا آن بیماری علاج خواهد کرد . .." این سخنان شخص شما ست در سال 1363 . می بینید درآن سالهای دور انقلاب ، چه سخن نورانی ای از زبان شما جاری شده است ؟ سخنی که هرچه می گذرد ما بدان نیاز مفرطی احساس می کنیم . سخنی که در گردونه عمل ، مطلقا به آن مراجعه نشد .

شما درآن سالها ، مسئولیت چندانی نداشتید اما در این سالهای رهبری ، کدام مسئولیت است که بدون تایید شما مقبولیت داشته باشد ؟ و چرا این سخن ، به جان جامعه درنیفتاد ؟ و چرا جامعه از نورانیت آن بهره مند نشد ؟ پاسخم را خود می دانم : درقرآن نیز سراسرنورهست اما آیا به چه میزان در طریقت ما سهم دارد ؟ درباره همان سخنان دیرین شما ، بگویم که ما هرگز شخص شما را به آن آفات مورد اشاره متهم نمی کنیم اما شما هم درخیرخواهی ما شک نکنید .

یادم هست که برای تلویزیون ، مجموعه ای می ساختم به اسم " حماسه خمینی" . وناگزیر باید همه آرشیو تصویری ملاقات های مردم با حضرت امام را مرور می کردم . خودم این مجموعه را طراحی کرده بودم . بسیارنیز خوب بود و تاثیرگزار . دریکی از نوارها به ملاقات امام عزیزمان برخوردم با اهالی گنبد . اگر اشتباه نکرده باشم . زمان این ملاقات هم مربوط می شود به سال های 60-61 . یعنی چند سال پس از پیروزی انقلاب ؟ دراین ملاقات که مکتوب آن درصحیفه نورهم هست ، امام عزیز رسما از مردم ، به دلیل این که نتوانسته اند با برپایی این نظام به وعده های خود عمل کنند ، عذرخواهی می کنند . این سخنان درشلوغی آن سالها گم شد و کسی از مسئولین به آن مراجعه نکرد .

من می خواهم دراین بخش از نامه ام شما را "مالک اشتر" خطاب کنم . تجسم این که شما دربرابر حضرت علی ایستاده اید و ایشان شما را مالک اشترخود خطاب می کنند چقدر شورانگیزاست ؟ حضرت ، نامه خود را که قرار است والی و حاکم مصر شوید به دست شما می دهند . به راه می افتید . درگوشه ای خلوت ، نامه را می گشایید و آن را با دقت مطالعه می کنید :

"....... اگر مردم برتو به ستمگری گمان بردند ، عذرخود را علنا با آنان درمیان بگذار . وبا این عذرخواهی ، از بدگمانی مردم کم کن . اگر چنین کردی ، خود را به عدالت پرورانده ای و با مردم مدارا کرده ای . دلیل و عذری که می آوری ، باعث می شود تو به مقصود خودت برسی و مردم هم به حق خودشان دست پیدا کنند ..."

مردم ما هنوز اقتدار نظام را طالبند و هیچ گزندی را بر جمال او برنمی تابند . این عذرخواهی شما می تواند آتش خشم مردم را سرد کند . به آنان امید بدهد . آب رفته را به جوی باز گرداند . اما اگر این نشود ، و همانگونه که درنماز جمعه اخیر فرمودید ، کار به تنگناهای انتظامی بکشد ، ما رفته رفته ، این باقیمانده مردم را نیز از دست خواهیم داد . و شما نیک تراز همه ما می دانید : نظامی که مردم نداشته باشد ، چه دارد ؟ والسلام .

فرزند کوچک شما : محمد نوری زاد

reza1981 - المان - هانور
این بابا کی هست? اگه تو ایرانه که به جرم پاره کردن عکس خدا تو بیدادگاه ششم محاکمه می‌شه به جرم همسوی با بر اندازان داخل و خارج
دوشنبه 23 شهریور 1388

nasim irani - اتریش - وین
..سلام به مسولین سایت... آقای نوری نامه ات حال آدم رابهم می زند.چه القاب ناپسندی رابه رهبرهمیشه گناهکارت می بخشیدی.شماها این مردک مفلوک رابه خدایی رسانده ایدمعلومه که خیال کوتاه آمدن ندارد..رهبری که سی سال ازوضع اسفناک مردم بی اطلاع باشد ودرکاخی که توخیال می کنی ساده زیست بوده سرراحت زمین گذاشته به درمرگ می خورد.دیگربس است فکرمی کنم بعدازسی سال حال مردم ازتشبیهات دروغین شمابهم می خورد.تشبیه اوضاع امروزبادیروز وبه کاربردن وجایگزین کردن افرادامروزبادیروز!آین یاوه گویی هاراکناربگذارید ومملکت رابه دست اهل اداره کردن وابگذریذ که شاید بشوداین جسددرحال متلاشی شدن راازنوزندگی بخشید.ازشما دریوزه گان غیرازحرف مفت برنمی آید.پس همت عقب نشینی راداشته باشید وزودترگورتان راازایران گم کنند که هم لطف به ملت است وهم به وجودبی مقدارتان....خدایااین چه بازی زشتی است که برسراین کشورآمده وسی سال شعارو دروغ ودزدی وآدمخواری بس نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوشنبه 23 شهریور 1388

Alireza88 - ایران - تهران
سلام و درود بر شهامت و جسارت ایرانی دلیر
دوشنبه 23 شهریور 1388

abiabi - انگلستان - لندن
این حرفها را با دقت خوندم ولی اقای محمد نوری زاده این حرفها مثل یاسین میموند که به گوش خر خوانی . این مردک حرامزاده خامنه ای از این حرفها زیاد شنیده و اثری نداده . فقط با یه چیز میشه به خامنه ای فهموند اونم از قدیم گفتن تا نباشد چوب تر پیغام نبرد این خامنه ای خر
دوشنبه 23 شهریور 1388

فضول میرزا - سوئد - استکهلم
آقای نوری زاد، فکر میکنی ملت اینقدر خام هستند که رهبر بیاید و بگوید که معذرت میخواهد و بعد هم بگفته شما آب رفته به جوی برگردد؟ مطمئن باش که ملت نه ان معذرت را میخواهد و نه مایل است که آبی به جوی باز گردد! مرده شور خودش را ببرد با این ولایت وقیح بودنش و حکومت علی ساختنش!. اگر میخواهد حکومت علی بسازد، برود و در همان غزه و لبنان و فلسطین هر غلطی که دلش میخواهد بکند و ایران را بسپارد دست ایرانی. در ضمن خاک بر سر تو کنند که بگفته خودت در این سی سال مدح علی شیره را گفته ای و ملت را در تاریکی نگه داشته ای!
دوشنبه 23 شهریور 1388

kara - هلند - رتردام
اغاز ریزش یار ان ظلم بر جنبش سبز مبارک باد
دوشنبه 23 شهریور 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
این حکومت بر پایه دروغ و عوامفریبی پایه گذاری شده و طی 30 سال فقط جنایت و تجاوز و دزدی اموال کشور و ملت و وطنفروشی و اعتیاد و فحشا و فقر و .......به ارمغان داشته .بعضیها در روزهای اول بعد از ان غلاب به این امر مهم پی بردن که یا شهید شدن یا از کشور فرار کردن و بعضیها هم مثل جنابعالی امروز متوجه شده اند که هنوز هم دیر نشده.و اما خامنه ای و مزدوران با پوزش هم نمیتوانند جوابگوی خون بیگناهان یا تجاوزات به نوامیش ملت و دزدیهایی که کرده اند و برایش این همه قتل و.....انجام دادند زخم دل ملت را التیام دهند.این احمقها فکر میکنند با چماق و توپ و تانک و....میشود حکومت کرد ولی نمیدانند هیچ قدرتی در مقابل هیچ ملتی توان رو در رویی ندارد.خامنه ای و دکی اگر بمب اتم هم بزنند هنوز کسانی هستند که انتقام بگیرند یا اگر همه ملت را بکشند و ایران را کاملا تابود کند پس دیگر کسی نیست که بر ایشان حکومت کند.پس بچرخ تا بچرخیم.تا دیر نشده مزدوران تکلیف خود را با ملت مشخص کنند.بهر حال متشکر از نامه و درد دل ملت البته خود بیناموسش بهتر از هر کسی میداند.
دوشنبه 23 شهریور 1388

punisher - ایران - شیراز
این که همش هندونه زیر بغل رهبر میذاره.....!!!!. بالاخره کدوم وری شد....؟؟؟
دوشنبه 23 شهریور 1388

fredoparto - انگلستان - آکسفورد
آقای نوری زاد این چه حرفهائی است که می زنید هم ولایتی؟ شما هم تا توانستید در مدح این رهبر قلابی که خود را به آب و آتش می زند و از هیچ جنایتی روگردان نیست تا یک روز بیشتر در مصدر رهبری باقی بماند با احترام نوحه سرائی می کنید و با استفاده از صفات بیشماری که ابداً در شأن و لیاقت او نیست از او تعریف و تمجید کرده اید. شما به ما بگوئید با شناختی که از جماعت آخوند آس و پاس قبل از شورش 57 دارید می توانید باور کنید که این علیامخدره زندگی علی وار داشته باشد. اگر چنین بود چطور مقام رهبری را رها نمی کند؟ حضرت علی کجا صد نفر پاسدار برای خودش اجیر کرد؟ این جناب یکی از کسانی بود که وقتی خمینی طبق وصیتنامه اش منتظری را به جانشینی خود برگزید با سعایت و چاپلوسی و با همدستی همپالکیهایش نظر خمینی را تغییر داد و خود را صاحب بلاعوض ایران دانست. شماها چتونه؟ چرا سعی می کنید تاریخی را که هنوز سی سال از آن نگذشته و برای تمام ایرانیان تازگی دارد برعکس جلوه دهید؟ خجالت بکشید.
دوشنبه 23 شهریور 1388

khodemanitar - اسکاتلند - ابدین
خامنه ای می خواست شاه عباس دوم ایران باشه ولی از یهودی ها رو دست خورده است. ننگ بر تو. ابلیس.
دوشنبه 23 شهریور 1388

IranBozorgMehr - ایران - اهواز
خاک بر سرتان با این پدرتان
دوشنبه 23 شهریور 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
بله با فیلمهایت به او توانمندی بیشتر بخشیدی و حالا بعد از این همه خونهای ریخته شده...//اب رفته به جوی بازگردد----هه هه کور خوانده ای حمار اسلام ننگین/
دوشنبه 23 شهریور 1388

shekvegar - ایران - تهران
nasim irani - اتریش - وین -- دوست عزیز اتفاقا ایشون شگرد و تاکتیک خوبی به خرج داده . کسی که پدرشو متهم به ناپدری و نامردی کنه تاثیر چشمگیری در افکار عمومی میذاره . یعنی خامنه ای در حق فرزندش (نوری زاد) پدری نکرده . گذشته از این مگه میشه جز این با این دایناسور حرف زد ؟! عزیز جان این رهبر پابرهنه ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی دیوانه است . . خسته ام اما امیدوار ..
دوشنبه 23 شهریور 1388

شب قطبی - امارات - دبی
بسیار بسیار عالی بود.نامه ایی که حرف دل خیلی از ایرانی ها بود.حرف خیلی از عاشقان کشور.
دوشنبه 23 شهریور 1388

elyas0121 - ایران - مازندران
این نامه رو خامنه ای می خونه؟به نظر من میگه این توطئه دشمنه.
دوشنبه 23 شهریور 1388

123esfand - ایران - تهران
اغاز ریزش عمله ظلمه بر جامعه سبز مبارک باد .به امید انکه این ریزش از سر فرصت طلبی نباشد که اگر چنین باشد .......
دوشنبه 23 شهریور 1388

اینترنت ندیده - ایران - ایران
به این میگن پاچه خوری ادیبانه من میگفتم دکتر نوریزاد کی هست !!!؟؟؟ها ها ها هههه ها هه
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

kara - هلند - رتردام
123esfand - ایران - تهران . حتی اگر از سر فرصت طلبی هم باشد بازهم مبارک است. نسل جدید نسل بیداریست و با رفتن دیکتاتور به خواب نخواهد رفت تا فرصت طلبان دستاوردهایش را به یغما ببرند. 3 ماه جنبش و تنش نسل جدیدی را به جهان معرفی کرد که فرسنگها از نسل ما پیشروتر و واقعگرا تر است. این نسل شکست ناپذیر است.چرا که عقل را جایگزین احساسات و صلح را جانشین خشونت کرده.
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

METRADAT - انگلستان - لیدز
خفه مردک خ.. ل.. پدر سوخته.
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

Neda02 - کانادا - تورونتو
شاعر می‌فرمایند:. پدر مردم ایران اگر این بی پدر است. بر چنین ملت و قبر پدرش باید ...
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

جستجوگر - ایران - تهران
مرد حسابی اگر فکر میکنی سر کار گذاشتنت دیگه چرا الکی انقدر قربون صدقه رهبرت میری لااقل اینهمه القاب قلمبه به اون نسبت نده تو هنوز هم نفهمیدی همه حرفهای قدیمی اون هم دروغ و عوام فریبی بوده بابا بس کنید فکر کردی با نصایح تو اون متحول میشه ؟عزیز من سرکار گذاشتنت .اینقدر این رهبرو گنده و فهمیده و اغفال شده وانمود نکن از اولش هم چیز دندون گیری نبوده
سه‌شنبه 24 شهریور 1388

blueberry64 - ایران - تهران
سلام من عضو جدید هستم
چهار‌شنبه 25 شهریور 1388

hamvatan88 - ایران - تهران
punisher - ایران - شیراز . این همون طرف علی چلاقه ... فکر میکنند با این چیز ها میشه مردم رو خر کرد.... مردک فکر میکنه خون بجه های مردم آب اناره که با یه عذرخواهیه این علی چلاق همه چیز درست بشه.
چهار‌شنبه 25 شهریور 1388

+1
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.