روزنامه کیهان: یکی از زنان مورد ادعای کروبی سابقه ۶ بار فرار از خانه، ۴ بار دستگیری و یک بار محکومیت به ازدواج اجباری دارد

روزنامه کیهان: یکی از زنان مورد ادعای کروبی سابقه 6 بار فرار از خانه، 4 بار دستگیری و یک بار محکومیت به ازدواج اجباری دارد

روزنامه کیهان در گزارشی نوشت:
پس از چند هفته دروغ بافی پرحجم رسانه های ضد انقلاب و همکاران داخلی آنها درباره «وقوع جنایت»(؟!) علیه بازداشت شدگان حوادث اخیر، با به نتیجه رسیدن بررسی ها حقایق اندک اندک در حال آشکار شدن است.

از چند هفته قبل و به دنبال بازداشت برخی از عوامل دخیل در آشوب های اخیر تهران رسانه های ضد انقلاب داخلی و خارجی در یک حرکت هماهنگ پروژه «اعتبارزدایی اخلاقی» از نظام جمهوری اسلامی را با انتشار دروغ های پرحجم و عجیب و غریب درباره شکنجه بازداشت شدگان و همچنین انتشار آمارهای خیالی درباره تعداد کشته های حوادث اخیر کلید زدند. طراحان این پروژه چنانکه قرائن موجود نشان می دهد عقیده داشتند اگر بتوانند اولا چند شخصیت صاحب نام را در این پروژه با خود همراه کنند و ثانیا تعداد ادعاها آنقدر زیاد باشد که نظام از عهده پاسخگویی به موقع به همه آنها برنیاید، آن وقت پروژه به همه اهداف خود دست خواهد یافت و نظام مجبور می شود از پی ادعاهای آنها بدود بی آن که قادر به احیای اعتبار خود باشد. علاوه بر این، برخی اطلاعات موجود نشان می دهد برخی بزرگان جریان اصلاحات که همچنان به دلیل سهل انگاری غیرقابل توجیه قوه قضائیه در حاشیه امن قرار دارند، معتقد بوده اند سر و صدا راه انداختن درباره «کشتار و شکنجه معترضان» به فراخ تر شدن حاشیه امنیت فعلی آنها خواهد انجامید که می توانند با سنگر گرفتن در آن، دروغ های بزرگ و جرائم غیرقابل اغماض خود در متهم کردن نظام به تقلب و راه انداختن آشوب پس از انتخابات را از یادها ببرند. با این وجود، بررسی های نهادهای مسئول که طبعا چند هفته زمان برده اکنون در حال نتیجه دادن است و به دستاوردهای بسیار جالب توجهی انجامیده که نشان دهنده عمق دروغ گویی و بی شرمی مدعیان اصلاحات است.

کشته های خیالی

داستان، ابتدا از دروغ بافی درباره تعداد کشته شدگان حوادث اخیر آغاز شد. برخی سایت های نزدیک به جریان اصلاحات پروژه ای را که به درستی پروژه «72 تن سازی» نامیده شد آغاز کرده و به سندسازی برای آن روی آوردند.

این عده برای رسیدن به هدف خود، قطعه ای از بهشت زهرا را که عموما برای دفن اجساد بی نام و نشان- فوت شدگان در حوادثی مانند تصادفات که هویت آنها شناسایی نشده به عنوان محل دفن کشته شدگان حوادث اخیر معرفی کردند. اما این داستان سرایی دوام چندانی نیاورد و پس از چند روز سر و صدا در این باره، به محض آن که دریافتند قادر به اثبات دفن حتی یکی از کشته های ادعایی حوادث اخیر در آن مکان نیست، فتیله این موضوع را بدون جار و جنجال پایین کشیدند. پس از آن بود که عددسازی درباره تعداد کشته ها در دستور کار دروغ گویان قرار گرفت. در حالی که نهادهای رسمی تنها حدود 35 کشته در حوادث اخیر را تایید می کنند- که کمتر از 15 نفر از آنها حامیان موسوی بوده اند- سایت های متولی دروغگویی بی آن که حتی یک شاهد قابل اعتنا عرضه کنند، ادعا کردند تعداد کشته ها 72 نفر- و دقیقا 72 نفر- است! طبیعی است که بدیهی ترین انتظار در مقابل چنین ادعایی آن است که مدعیان اسامی دقیق کشته شدگان مورد ادعای خود را منتشر کنند و سپس ثابت نمایند که این افراد دقیقا در جریان حواث اخیر و آن هم به دست نیروهای نظام کشته شده اند. و این انتظاری است که هرگز برآورده نشده و نخواهد شد چرا که هیچ واقعیتی آن را تایید نمی کند. متقابلا البته، انتشار اسامی بسیجیان و شهروندان عادی کشته شده در حوادث اخیر که تعداد آنها به مراتب از آشوبگران بیشتر است، کمک قابل توجهی به عمق بی شرمی جریان دروغ پرداز خواهد کرد. که اطلاعات کیهان نشان می دهد به زودی دستگاههای مسئول نسبت به آن اقدام خواهند کرد.

آخرین رسوایی، سند سازی

پس از نامه نگاری

نمونه بسیار جالب تر به مخمصه افتادن جریان دروغ گویی اصلاحات درباره ادعای تجاوز به برخی بازداشت شدگان است، که اکنون و با فرجام رسیدن بررسی های نهادهای مسئول بدل به دردسری جدی برای امثال مهدی کروبی شده است. چند هفته قبل مهدی کروبی با نگارش نامه ای به هاشمی رفسنجانی- که بسیاری از ناظران عقیده دارند سناریویی توافق شده بوده- و انتشار علنی آن، ادعا کرد درون زندان به برخی از بازداشت شدگان تجاوز شده و آنها در مراجعه به وی خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند، کروبی پس از نگارش آن نامه نیز چندین بار ادعا کرد اسناد مهمی در اختیار دارد که آنها را در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد داد. برخلاف انتظار کروبی و موسوی که تصور می کردند نظام از ترس رسوایی علاقه ای به بررسی این موضوع نشان نخواهد داد، قوه قضائیه و خصوصاً شخص آیت الله آملی لاریجانی پیگیر موضوع شدند و با تشکیل کمیته ای ویژه از کروبی خواستند مستندات خود را به آنها ارائه نماید. کروبی با حضور در یکی از جلسات این کمیته به اصطلاح اسناد مربوط به 3 نفر از قربانیان را که در واقع چیزی جز اسامی آنها و تکرار ادعاهایشان روی چند سی دی نبود ارائه داد. بررسی درباره آنچه کروبی به این کمیته داده بود همین چند روز قبل پایان یافت و نتیجه آن که احتمالاً به زودی به طور رسمی به اطلاع مردم ایران خواهد رسید چیزی جز رسوایی برای دروغگویان نیست.

برخی اطلاعات دریافتی کیهان نشان دهنده آن است بررسی ها نشان می دهد که یکی از زنان مورد ادعای کروبی سابقه 6 بار فرار از خانه، 4 بار دستگیری توسط نیروی انتظامی و یک بار محکومیت در دادگاه به ازدواج اجباری دارد! این زن، همان فردی است که کروبی در نامه دیروز خود به آیت الله لاریجانی می پذیرد که اسناد وی درباره او «نقص» داشته و سپس تلویحاً ادعای خود درباره او را پس می گیرد. کروبی، البته در نامه خنده دار خود، اشاره ای به این موضوع نمی کند که اگر از کامل بودن تحقیقات خود درباره افراد مورد ادعا مطمئن نبوده، چگونه به خود جرأت داده نظام جمهوری اسلامی را آنطور بی شرمانه متهم کند و دشمنان نظام را که البته خود اکنون با آنها فاصله ای ندارد، خوشحال و شادمان نماید؟ علاوه بر این کروبی اشاره ای به این موضوع نکرده که اکنون تکلیف منابع موثق او که ادعا می کرد این اطلاعات را در اختیار وی گذاشته اند چه می شود و مهم تراز این از کجا معلوم بقیه ادعاهای او سرنوشتی مشابه پیدا نکند؟! اتفاقاً بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی دیگر از شاهدان کروبی هم وضع و حالی مشابه دارد. کروبی در اظهارات خود خطاب به کمیته پی گیری قوه قضائیه از مردی نام برده بود که در زندان مورد تعرض قرار گرفته اما پس از مراجعه به وی؛ توسط مقام های قضایی و امنیتی تهدید و نهایتاً مفقود شده است. پیگیری های مقام مسئول نشان می دهد این فرد که کروبی بسیاری از دروغ گویی های خود را به اظهارات وی مستند کرده بود به سفارت ایتالیا پناهنده شده بود و اکنون از آنجا سردرآورده است! نکته جالب تر از همه این است که بر مبنای اطلاعات موجود، کروبی در مقابل کمیته ویژه قوه قضائیه به صراحت اعتراف کرده همین شواهد بی محتوا و دروغین را هم پس از نگارش نامه به هاشمی جفت وجور کرده و هنگامی که آن نامه را می نوشته در واقع هیچ سندی در دست نداشته است. شاید به همین دلیل است که او در نامه آخر خود از آیت الله لاریجانی می خواهد مطالبه سند از او را متوقف کند!

با وجود این حقایق که فقط بخشی اندک از گفتنی هاست، این همچنان سؤالی بی پاسخ است که چرا باید افرادی چنین کینه توز و در عین حال خام و ساده دل که می توان آنها را چون کودکانی نورس فریب داد، همچنان اجازه داشته باشند آزادانه به دروغ بافی و سم پاشی علیه نظام مظلوم جمهوری اسلامی ادامه بدهند؟

     

mr. fair - انگلستان - منچستر
قیافه رو مثل ...می مونه
شنبه 21 شهریور 1388

dannni - سوئد - استکهلم
ای کرکس لاشخور کثیف /بس بقیه چیه که از کشتها چه از دستکیر شدها لابد همه سوابق فرار از خانه دارند
شنبه 21 شهریور 1388

shabnam anti mammad! - استرالیا - سیدنی
سابقه شما هم از چهره نورانیتون معلومه..
شنبه 21 شهریور 1388

2tia - ایران - تهران
تو که راست میگی ؟!!! به امید محاکمه شدن تو و امثال تو بعد از سرنگونی دیکتاتوری اسلامی ایران .
شنبه 21 شهریور 1388

ARIYA_TEHRAN - ایران - تهران
کی میشه روز مرگ جمهوری اسهالی رو جشن بگیریم کثافتای تازی پرست
شنبه 21 شهریور 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
یعنی هر کسی از خانه فرار کرده باشه و ماموران رژیم اسهال بهش تجاوز هم کرده باشن اشکالی نداره!!!!!!عجب کشفی کرده این مرتیکه جنایتکار بیناموس پستفطرت دزد بیشرف ........ اولا همه شریعتوداری بیناموس را خوب میشتاسن.دوم اینکه این چرندیات چه ارتباطی به تجاوز در زندانهای رژیم دارد.سوم اینکه چلاق علی و دکی و مزدوران کارشان تمام است و ملت همه شما بیناموسان و جنایتکاران و .....را بزودی دادگاهی خواهند کرد پس بروید مدارک برای روز دادگاهی خودتان درست کنید چونکه وقت زیادی ندارید و این چرندیات هم واسه فاطی تومان نمیشه.برو جا.ش ......
شنبه 21 شهریور 1388

danial azarbaijan - ایران - تبریز
یکی نیست به این بی شرف بگه زنتو تقدیم انتری کردی که وزیرش کنه و - زیرش کنه حالا میخواد برا نظام هم تشکیالات ..کشی را بندازه . بابا تواناییت ما روکشته
شنبه 21 شهریور 1388

neda85 - ایران - تهران
مردک کریه دروغگو خفه شو
شنبه 21 شهریور 1388

abiabi - انگلستان - لندن
ای خدا یه روز بیاد که این حرامزاده حسین شریعتمداری بکنند تو همین زندانها و انقدر بهش تجاوز کنند که راه خانهش را فراموش کند
شنبه 21 شهریور 1388

world cup - ایران - تهران
جدی نگیرید شریعتمداری داره خاطرات مادرش را تعریف میکنه که اشتباها وارد لیست کروبی شده و بعدش که کروبی فهمیده ننه ی حسین باز جو ست از لیست گذاشتش کنار
شنبه 21 شهریور 1388

dreamcatcher - ترکیه - استانبول
طرف ....ن حسین شریعنمداری بوده واسه همین اینقدر اطلاعاتشون زیاده
شنبه 21 شهریور 1388

emperatur - اکراین - پلتاوا
خدا هم زورش به شریعتمداری می رسه.شایدم ازش میترسه؟؟؟
شنبه 21 شهریور 1388

ehsasoeshgh - سو ئد - گوتنبرک
خفه شو شیطان پیر
شنبه 21 شهریور 1388

iranianfarshad - ایران - تهران
فراموش نمیکنم چند سال قبل را که آخوند فلاحیان در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد و پسرش با مشاجره با یک گروهبان نیروی انتظامی با سلحه کمری گروهبان مفلوک را کشت و بعد از آن گفتند گروهبان نبوده و از نیروی انتظامی اخراج شده بوده و در حال دزدی به قتل رسیده است . دیگر جوانی که توسط سرهنگ عقیدتی ناجا در مترو کرج-جوانی را با اسلحه کمری کشت و بعد از آن نیروی انتظامی گفت مقتول انحراف اخلاق داشته و سابقه سوء شهرت در مزاحمت برای نوامیس دیگران. لذا اصلا در حکومت اسلامی ایران چنین گزارشاتی دور از انتظار نیست
شنبه 21 شهریور 1388

elyas0121 - ایران - مازندران
اخه حرومزاده اگه شاهد ها بیان افتابی بشن که مکشیدشون. اگه راست میگی خودت یه شاهد بیار که به مردم ثابت کنه حرومزاده نیستی؟
شنبه 21 شهریور 1388

black chador - امریکا - ولدن
راست میگه اگر یک زن مسلمان تو خونه اش ننشست و از کتکهای اسلامی شوهرش با لبخند استقبال نکرد وضیفه نظام اسلامی هست که بهش تجاوز اسلامی بکنن. میپرسید تجاوز اسلامی چیه؟ تجاوز اسلامی اونه که متجاوز باید کاملا ب محمد و علی و خدا عشق بورزه. قبل از تجاوز باید وضو بگیره و در موقع تجاوز مرتب بگه: الله اکبر. اله اکبر و هم کارانش مرتب صلوات بفرستند. با این کار گناهان اون زن مسلمان پاک میشه و میتونه برگرده به زندگی اسلامی خودش. البته دشمنان اسلام نمیتونن اینو درک کنن که تجاوز اسلامی برای حمایت زنهای مسلمان لازم هست.
شنبه 21 شهریور 1388

punisher - ایران - شیراز
ای حرومزاده مزدور // اون ما.. و خو....ته که ولو هستند.... اصلا به فرض هم چنین باشه....دلیل نمیشه که تجاوز کنین..... ای تازی پرستان نامرد.....کثافتهای آشغال / ای بی پدر و مادر ها.....
شنبه 21 شهریور 1388

wetraco - المان - المان
البته نامبرده فاطمه رجبی ج.. میباشند
شنبه 21 شهریور 1388

experthoney - بحرین - بحرین
میگم کسی میدونه محکومیت به ازدواج اجباری یعنی چی؟ یعنی دادگاه حکم میده که شما مثلا باید زن فلان خر بشی؟ به حق چیزهای من درآوردی این بافور کش. حرام .اده
شنبه 21 شهریور 1388

kaveh52 - ایران - تهران
بابا آقای شریعتمداری قرار نیود خاطرات شخصی خانواده ات رو تو روزنامه چاپ کنی . مخصوصاً 6 بار فرار از خانه و دستگیری توسط نیروی انتظامی . خانواده ات می تونند ازت شکایت کنند . راستی اونها هم مثل خودت با اسم مستعار می نویسند ؟ یک چیز دیگه من الان کاملاً فهمیده ام وقتی میر حسین می گفت صدا و سیما و 30-20 کیهان تصویریه یعنی چی . دقیقاً همین متن رو امروز 30-20 خوند .
شنبه 21 شهریور 1388

anne - المان - کلن
من هر چی زر زر کردن های اینا رو میشنوم اهمیتی نمیدم تنها کسی که قشنگ میره رو مخم این بی شششرررررررررففففففففهههههههه.
شنبه 21 شهریور 1388

masih - ایران - تهران
دروغ بافی و سم پاشی علیه نظام ((مظلوم)) جمهوری اسلامی . م.....ده الحق که از اوناشی ها
یکشنبه 22 شهریور 1388

green - فرانسه - پاریس
بیا. حالا انگ روسپیگری هم بچسبونین به دختر مردم که کامل شه. عجب بی شرفیه این دیگه بابا
یکشنبه 22 شهریور 1388

msforugh - ایران - تهران
یکی سیفونو بکشه این بره
یکشنبه 22 شهریور 1388

habibollah - ایران - تهران
این که کمه بابا یه خورده دیگه به جرمش اضافه میکردی!. مشروب خوری واعتیادوزنا و........... فقط اینو بدون که اینایی که میگی فقط درموردزن ودختروفامیل خودت صدق میکنه کثافت.
یکشنبه 22 شهریور 1388

kiyawashsasani - کانادا - تورنتو
این مشخصات دقیقآ مشخصات ابجیته . این مردک بازجو فاقد هرگونه شرف و ناموس وعیرت و انسانیته.بخاطر دو روز بیشتر زندگی کردن وکاسه لیسی کردن علی مفعول به هر گفتار و اعمال شنیعی دست میزنه . خاک کاهو بر سر افراد خانوادش که این ابلیس پلید و حرومزاده را بین خودشون راه میدن .
یکشنبه 22 شهریور 1388

manenarenji - المان - اسن
دمت گرم که گفتی یکی سیفونو بکشه که این ....ه بره اینحروم زاده داره اشتباهی مشخصات ننه زن ودختر روسپی خودشو میده.
یکشنبه 22 شهریور 1388

33pooles - المان - دورتموند
حررررررررررمزاده تازی
یکشنبه 22 شهریور 1388

آرسام - ایران - تهران
این مردک شریعتمداری زنش ... است وداره مردم به مردم بی حرمتی میکند خدا کند ایران جنگ نشود اگر هم شد ای دیوانه روانی و حرامزاده آن وقت بیا ادعا کن
دوشنبه 23 شهریور 1388

nahiliتهران - ایران - تهران
اینقدر دماغش درازه که می تونسته تو زندان با همین دماغ .. کنه . لللللول
دوشنبه 23 شهریور 1388

niyusha - امریکا - لوسانجلس
ان اقا فقط خفه کثافت حرومزاده به امید روزی که شما در میدانهای شهرهای ایران اول شکنجه بعد دارتون بزنیم من یکی با فقط اعدام کردن شما موافق نیستم باید زجر بکشید کثافتها
دوشنبه 23 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.