کشف محوطه‌های باستانی از ۵۴۰۰ سال قبل تا دوره اسلامی در رامهرمز

کشف محوطه‌های باستانی از 5400 سال قبل تا دوره اسلامی در رامهرمز

پس از 40 سال با از سرگیری مطالعات بررسی و شناسایی در دشت رامهرمز و همچنین سواحل شرقی رود اعلا، باستان‌شناسان موفق به کشف محوطه‌های باستانی از 5400 سال قبل تا دوره اسلامی شدند. شخم عمیق زمین، سدسازی، احداث کانال‌ها، راه سازی، توسعه شهرنشینی و دیگر فعالیتهای کشاورزی و آبادانی این محوطه‌ها را تهدید می‌کند.

خبرگزاری میراث فرهنگی_ گروه میراث فرهنگی_ هیاتی متشکل از باستان‌شناسان جوان برای نخستین بار پس از بررسی و شناسایی ساحل شرقی رود اعلا در رامهرمز موفق به کشف تعداد زیادی محوطه باستانی از 5400 سال قبل تا دوره اسلامی شدند.
 
«لقمان احمد‌زاده شوهانی»، سرپرست هیات بررسی و شناسایی رامهرمز با اعلام این خبر به CHN گفت:« بررسی‌های انجام گرفته در ساحل شرقی رود اعلا منجر به کشف محوطه‌های باستانی شد که پیش از این ناشناخته مانده بود.»
 
وی در ادامه گفت:« محوطه‌های شناسایی شده به دوره‌های باستانی از قبیل شوشان میانه متأخر(4800- 5400 پ.م)، شوشان جدید1(4500- 4800 پ.م)، شوشان جدید2(4000- 4500پ.م)، آغاز ایلامی(2600- 3000پ.م)، ایلامی میانه(1000- 1500پ.م)، ایلامی جدید(500- 1000 پ.م)، هخامنشی(331-550 پ.م)، پارتی(224م. - 250پ.م )، ساسانی(652 - 224م.) و اسلامی مربوط می‌شود.»
 
به گفته وی نخستین فصل بررسی دشت رامهرمز از این روی مهم بود که پس از گذشت 40 سال فعالیت جدی باستان‌ شناسی در رامهرمز آغاز شده است. گرچه برای انجام بررسی‌های باستان‌شناسی اقدامی دیرهنگام بوده است.
 
احمدزاده درباره این بررسی و شناسایی گفت:« هدف اصلی ما در این فصل، بررسی ساحل شرقی رود اعلا بود. زیرا این بخش تاکنون بررسی نشده بود و اطلاعات استقراری و زیست محیطی آن در تفسیر سازمان استقراری دشت رامهرمز بسیار مهم است. به همین دلیل ما بیشترین زمان خود را به بررسی این بخش اختصاص دادیم.»
 
وی افزود:« یکی دیگر از بخشهای رامهرمز که تا­کنون بررسی نشده ارتفاعات بخش شرقی دشت رامهرمز است. بیشتر این منطقه ناشناخته به طور سنتی بخشی از قلمرو و چراگاه زمستانی کوچ نشین بَهمئی به شمار می‌آیند.»
 
بررسی این منطقه به منزله پی بردن به پراکندگی مکان های باستانی در مناطق دور افتاده کوهپایه ای شرق دشت رامهرمز بود.
 
احمدزاده گفت: «چون کوچ نشینان هنوز از این منطقه استفاده می‌کنند، درصدد پی بردن به ماهیت محوطه های باستانی و ارتباط مکانی آنها با یکدیگر و منابع طبیعی بودیم. همچنین در این بخش مایل بودیم به پراکندگی جغرافیایی سفال آغاز عیلامی پی ببریم. به همین دلیل، محدوده‌های مشخصی در امتداد رود فصلی سور، بررسی و چندین مکان باستانی شناسایی شد. بدون شک ماهیت این مکان های باستانی شباهت روشنی با شماری از استقرارهای عشایری کوچ نشین امروزی این منطقه دارد. 
 
وی در ادامه گفت: «با بررسی این منطقه برای نخستین بار مجموعه شواهد باستان شناختی متقاعد کننده درباره وجود جنبه‌های مختلفی از جوامع کوچ نشین با اسکان موقت در دوران‌های آغاز ایلامی(2600- 3000 پ.م) و هخامنشی(330-550 پ.م) در ارتفاعات بخش شرقی دشت رامهرمز به دست آمد. به این ترتیب مشاهدات ما فرضیه‌های موجود در ارتباط با توسعه کوچ نشینی در طی این زمانها را تقویت کرد. افزون بر این در این محدوده بقایای گورستان کوچکی را کشف کردیم که احتمالاً مرتبط با عشایر کوچ نشین باستانی است.»
 
سرپرست هیات بررسی و شناسایی همچنین درباره ادامه این مطالعات گفت: «یکی دیگر از بخشهای رامهرمز که بیشترین زمان بررسی را به آن اختصاص دادیم بخش غربی دشت رامهرمز بود. بررسی غرب دشت رامهرمز لزوماً به دنبال کشف مکان­های باستانی نبود، زیرا این امر توسط دونالد مک کاون(1948)، الیزابت کارتر و هنری رایت(1968) و عباس علیزاده(2006) در گذشته صورت گرفته بود. در واقع قصد ما آن بود که در فرصت کوتاه باقیمانده علاوه بر ثبت موقعیت جغرافیایی محوطه‌های شناسایی شده توسط رایت و کارتر با استفاده از GPS، آنها را مورد بازبینی قرار دهیم.»
 
به گفته وی از 42 محوطه‌ای که توسط رایت و کارتر فهرست و تاریخگذاری شده‌اند، به استثنای 3 محوطه کوچک که ظاهراً با گسترش شهر امروزی رامهرمز تخریب شده‌اند، تنها 8 محوطه بازبینی نشده است.
 
بخش دیگر این بررسی شناخت پس کرانه زیست محیطی و فرهنگی رود شور بود. این بررسی تنها منجر به کشف دو مکان باستانی از دوره شوشان میانه متأخر(4800- 5400 پ.م) و شوشان جدید1(4500- 4800 پ.م) شد.
 
از مهمترین برآمدهای این بررسی را می توان شواهد باستان شناختیِ قوی مبنی بر گروههای کوچ نشینیِ باستانی در دشت رامهرمز دانست.
تهیه نقشه باستان شناختی دشت رامهرمز، تأسیس بانک اطلاعاتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش اطلاعات، ایجاد بانک سفال و به منظور معرفی و تحلیل داده‌های باستان‌شناختی حاصل بررسی از مهمترین اهداف و اولویت‌های گروه باستان‌شناسی دشت رامهرمز است.
 
احمدزاده درباره وضعیت حفاظتی آثار و محوطه‌هایی که شناسایی و کشف شده‌اند، گفت: «تخریب مکان‌های باستانی این دشت در دهه اخیر، افزایش یافته است. شخم عمیق زمین، برنامه کنترل آب ازجمله سد سازی، احداث کانالها، راه سازی، توسعه شهرنشینی و دیگر فعالیتهای کشاورزی و آبادانی منجر به ویران شدن همیشگی آثار و مدارک باستانی در این دشت خواهد شد. در بسیاری از مناطق، میزان و شدت بحران حتی به مرحله ای خارج از تصور رسیده است. به این موارد می توان هجوم غارتگران و عتیقه جویان به آثار باستانی با استفاره از وسایل جدید فلزیابی را اضافه نمود که با توجه به کشف گنجینه جوبجی و گسترش تب گنج یابی در بین اهالی و هجوم قاچاقچیان اشیای عتیقه به تپه ها و محوطه های مهم این دشت وضعیت ناگواری را بوجود آورده که موجب نگرانی های فراوانی شده است.»
 
احمدزاده درباره تداوم این مطالعات گفت: «درحقیقت ما فصل نخست بررسی یعنی زمستان 1387 را مقدمه‌ای برای به دست‌آوردن تصویر به نسبت قابل قبولی از تحولات این منطقه بینابینی فارس و خوزستان در نظر گرفتیم، فصلی که تجربه حاصل از آن چگونگی کار در آینده را نشان می دهد. در حال حاضر در صدد آماده سازی طرح پژوهشی و ارائه آن به پژوهشکده باستان شناسی برای آغاز فصل دوم بررسی دشت رامهرمز هستیم.»
 
بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی در دشت رامهرمز نشان داده که قدیمیترین استقرار آن تنها در یک محوطه به نام اِسوِده و در مرحله شوشان عتیق پا گرفته است. به دلیل شناخته شدن محوطه های همزمان با این محوطه در دشت شوشان و کوهپایه های فارس و موقعیت بینابینی این محوطه، کاوش لایه نگاری در این محوطه می تواند تأثیرات متقایل فرهنگی بویژه سفالگری اواخر دوره شوشان عتیق اوایل دوره شوشان قدیم را آشکار کند. با توجه به روند تخریب‌های صورت گرفته و کاوش‌های غیر مجاز در این محوطه، در صورت انجام نشدن کاوش، شواهد باستان شناختی مربوط به این دوره‌ها از دسترس باستان‌شناسان به دور خواهد ماند.
 

احمدزاده در پایان گفت: «کاوش چنین محوطه هایی به منظور مطالعه دوران‌های گذار از شوشان میانه به شوشان جدید 1و 2 اهمیت دارد. از آنجایی که باستان‌شناسی روز به روز به مشکل‌های انسان و تعامل آن با محیط زیست و بازسازی جوامع انسانی از این دیدگاه گرایش پیدا می‌کند، با کاوش‌های گسترده و مستمر در برخی از محوطه‌های پیش از تاریخ رامهرمز می‌توان تعامل انسان با محیط زیست را مورد مطالعه قرار داد. این دیدگاهی است که در آن مواد پیش پا افتاده مانند استخوان، گرده گل، دانه های گیاهی، میزان رطوبت هوا، ظرفیت های زیست محیطی و غیره برای هیأت‌های باستان‌شناسی نقش عمده در بازسازی جوامع باستانی ایفا می‌کند.»

pardis_pardis - انگلیس - لندن
خدمت مدیر سایت ایرانیان انگلستان:. درودی بیپایان بر شما٬ بسیاری از دوستانم در ایران نتوانستند فیلم (خود کشی جوانی در اصفهان پس از آزادی از زندان) را ببینند حتا با آدرس جدید هم باز نمیشه.www.persiauk.com
شنبه 7 شهریور 1388

Aryan33 - انگلیس - لندن
بخش تاریخی اسلامیش از زمان خراب کردن این تمدن بزرگ شروع میشه.
شنبه 7 شهریور 1388

kamia1 - المان - کلن
اگه این دولته که این اثار رو هم میفروشه!!
شنبه 7 شهریور 1388

علیرضا دادا - امارات - دبی
و همچنان رادیو تلویزیون ایران فقط دارند به صورت گذرا این خبر رو پخش میکنند...به نظر شما این کار صدا و سیما باعث تشدید بحران هویت نمیشه؟. این همه عظمت و شکوه رو نادیده میگیرند.مگه ما چه گناهی کردیم که ایرانی مسلمان شدیم؟ما به دین اسلام اعتقاد قلبی داریم وپایبند به اون هستیم..ولی چرا به ایرانی بودن مان افتخار نمیکنیم؟هیچ گونه مستندی در باره ایران باستان در این سی سال تهیه و پخش نشده؟چرا؟چرا؟ لابد به خاطر اینکه پهلوی ها و قاجاری ها به ایرانی بودن افتخار میکردند و اونا چون فاسد و نالایق بودن آخوندها فکر میکنند که ایران باستان هم سراسر فساده؟
شنبه 7 شهریور 1388

ardesheer - امرپکا - نپو پورت
علیرضا دادا - امارات - دبی مشکل اینکه اگه تاریخ ایران قبل از اسلام و بخوبی بدونی دیگه این اعتقاد قلبی که به اسلام داری از دست میدی واسلام هیچ معنی خوبی در فرهنگ ایرانی نخواهد داشت واگر یک ایرانی از اسلام برگرده هیچ وقت از اینکارش پشیمان نخواهد شد امتحان کن نتیجه اش خوبه ولی به شرطی که نری گرفتار یه مصبیت دیگه بشی
شنبه 7 شهریور 1388

kamia1 - المان - کلن
علیرضا دادا - امارات - دبی!! من بهت میگم چرا- چون طبق گفته خودت ; ما به دین اسلام اعتقاد قلبی داریم وپایبند به اون هستیم.; هر وقت فهمیدئ که اسلامت چه خونخوارئ ,. اینجور مشکلات رو دیگه نداریم.
شنبه 7 شهریور 1388

Ezhaq - ایران - تهران
تشکر جالب بود
شنبه 7 شهریور 1388

bigmoeshah - امریکا - ویرجینیا
در زمانهای قدیم 3 امپراطوری بزرگ وجود داشت .ایران چین و روم.بعدا که عرب خیمه نشین بیابان گرد به ایران حمله کرد دست به کشتار مردم زد وچونکه خودشان بوئی از انسانیت نبردن دست پیش از مغولها بردند همه اثار و ادوار قدیم ما را ویران کردند کتابهای دانشمندان ایرانی را از بین بردن چون عرب چیزی نداشت .مغول هرکاری کرد لااقل به دین راستین ایران توهین نکرد زرتشت دین راستین ایرانیان است که عرب کثافت اون را جایگزین اسلام من دراوردی خود کرد. بامید ازادی ایران وایرانی.
شنبه 7 شهریور 1388

شجاعتی - ایران - ایران
این کشف متعلق به سرزمین بین النهرین و نژاد سامی است و ربطی به ایران ندارد.هرچند مانند چغازنبیل در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد.
شنبه 7 شهریور 1388

bluestar - ایران - تهران
ardesheer - امرپکا - نپو پورت . من هم تاریخ قبل از اسلام رو خوندم و هم تاریخ بعد از اسلام رو. هم به ایران و ایرانی افتخار میکنم و هم اعتقاد قلبی به اسلام دارم. bigmoeshah - امریکا - ویرجینیا . چرا میخواهید در مورد دین دیگران تصمیم بگیرید؟‌انسانها آزادند به هر دینی که دوست دارند ایمان بیاورند. اگر همه مثل شما فکر میکردند الان یهود و مسیحیت باید فقط در فلسطین می بود و بقیه مردم دنیا لامذهب بودند. شجاعتی - ایران - ایران . بین النهرین بین دجله و فراته چه ربطی داره به رامهرمز؟
یکشنبه 8 شهریور 1388

fall - ایران - تهران
(( تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ))
یکشنبه 8 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
1- از این خبر بسیار متاسفم (کشف محوطه‌های باستانی از 5400 سال قبل تا دوره اسلامی در رامهرمز) ای کاش این آثار باستانی هیچ وقت "کشف نشوند" تا مورد نابودی از جانب "دولت اسلامی" قرار نگیرند. مثل باقی کشفیات ( سفره های نفتی و گازی و معادن فلزان و...) در همین خبر گفته شده است: {{ شخم عمیق زمین، سدسازی، احداث کانال‌ها، راه سازی، توسعه شهرنشینی و دیگر فعالیتهای کشاورزی و آبادانی این محوطه‌ها را تهدید می‌کند.}}
یکشنبه 8 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
2-اینکه این سرزمین متعلق به بین النهرین بوده یا ایرن اهمیت چندانی ندارد. فعلاً در رامهرمز است و متعلق به ایران. و درضمن لطفاً بی خودی نظر چرت و پرت ننویسید. قبل از اینکه راجع به یک خبر نظری بدهید، لطفاً آن "خبر را بخوانید"!!!!! در این بالا نوشته: {« محوطه‌های شناسایی شده به دوره‌های باستانی از قبیل شوشان میانه متأخر(4800- 5400 پ.م)، شوشان جدید1(4500- 4800 پ.م)، شوشان جدید2(4000- 4500پ.م)، آغاز ایلامی(2600- 3000پ.م)، ایلامی میانه(1000- 1500پ.م)، ایلامی جدید(500- 1000 پ.م)، هخامنشی(331-550 پ.م)، پارتی(224م. - 250پ.م )، ساسانی(652 - 224م.) و اسلامی مربوط می‌شود.»} کجای این جا صحبتی از تمدن بین النهرین است؟!!! این که تو عرب باشی و من فارس یا اون یکی ترک و این یکی کُرد و یا بلوچ و... اصلاً اهمیتی ندارد؛ سعی کن "انسان باشی".
یکشنبه 8 شهریور 1388

mehraeen - ایران - تهران
اگر این آثار در ترکیه کشف شده بود الان گوش عالم را کر کرده بودند ولی اینان ...
یکشنبه 8 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.