از پیامک سازی برای احمدی ن‍ژاد تا روانی خواندن کروبی

از پیامک سازی برای احمدی ن‍ژاد تا روانی خواندن کروبی

عصر ایران - کروبی ،‌ مشکل روانی دارد ، به درد حواس پرتی دچار شده و همه چیز را زود فراموش می کند . حتی  دکتر (م) روانپزشک ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشک معالج اش نیز این موضوع تأیید می کند؛ مدرک هم دارد.

این ،‌ خبر عصرایران نیست!‌ خبری است که رسانه های یک جریان خاص سیاسی با آب و تاب بدان پرداخته و به نقل از کسی که او را دکتر(م) پزشک کروبی و عضو هیات علمی دانشگاه  نامیده اند مدعی شده اند کروبی که این روزها از شکنجه بازداشتی ها و تجاوز جنسی به آنها سخن می گوید ، یک آدم روان پریش است ، مشکل روانی دارد و قاطی کرده است و لذا حرف ها و ادعاهایش دو ریال ارزش ندارد ... و بدین ترتیب آنچه او درباره مسائل بازداشتگاه ها گفته ،‌ارزش بررسی هم ندارد ؛‌آخر در کجای دنیا ،‌می آیند و به صرف ادعای یک آدم دیوانه که باید بستری شود ، کمیته حقیقت یاب تشکیل می دهند تا ببنند که راست می گوید یا نه؟!

***
جامعه اخلاق گرای ایران ،‌ به سرعت نگران کننده ای از مبانی اخلاقی فاصله می گیرد ؛‌آن هم در دورانی که ادبیات رسمی اش ،‌بیش از هر زمانهای ،‌ادعای اخلاق دارد و حتی رئیس دولت نیز برای کابینه اش ،‌استاد اخلاق منصوب کرده است.

***

وقتی دو نفر با یکدیگر مشکلی ندارد ،‌ رفتارهای متعارفی هم در قبال همدیگر خواهند داشت و لابد هر کدام از آنها دیگری را فردی خوش اخلاق خواهد دانست ؛ اما اخلاق ،‌موقعی محک می خورد که اختلاف حسابی بین شان پدید آید ،‌ مالی از یکی گم شود و دیگری مظنون باشد ،‌ پای مسائل خانوادگی در میان باشد ، ‌تضاد منافع پیش بیاید و ... .
در چنین هنگامه ای است که میزان پایبندی طرفین به اصول اخلاقی مشخص می شود ؛‌وقتی که مدام پشت سر هم سخن بگویند و یک کلاغ چهل کلاغ کنند ،‌ تهمت بزنند ،‌ شخصیت همدیگر را منکوب کنند ،‌به همدیگر ناسزا بگویند و ... یا زمانی که برغم اختلاف و عداوت ،‌ خویشتن داری کنند و پا از حریم اخلاق و انسانیت دراز تر ننمایند.
 
***
ماجراهای سیاسی ایران ، ‌به ویژه موضوع انتخابات اخیر و دعواهای ناشی از آن،‌ گذشته از تمام مسائل پیرامونی شان ،‌ متضمن یک واقعیت تلخ و دردناک و گزنده هستند و ‌آن این که اخلاق در جامعه ایران ،‌به شدت رو به افول است و ما - بی هیچ تعارفی - با یک بحران اخلاقی تمام عیار مواجه هستیم.
نگاهی به عملکرد بسیاری از سیاسیون ،‌که مدیریت های مختلف کشور را در دست دارند یا داشته اند بیندازید تا بی هیچ صعوبتی ببینید که برای حذف رقیب ،‌ چه روش های غیراخلاقی و مشمئز کننده ای را به سادگی آب خوردن به کار می برند:
دروغ که کلید همه مفاسد است ،‌چیزی شده است مانند ریگ بیابان ، ‌فراوان و ارزان ! تهمت زدن و دیگری را به انواع پلیدی ها متهم ساختن نیز که پای ثابت تعاملات سیاسی است ،‌ از کاه ،‌کوه ساختن هم کاری است روزمره ؛بدون جنجال و گرد و خاک بپا کردن هم که نمی شود کاری از پیش برد و البته ،‌توهین و تمسخر هم که نمک ماجراست ،‌هر چند که آش سیاست بازان بیش از اندازه شور شود! 

نمونه اش همین ماجرای کروبی است و ادعای تجاوز جنسی به برخی بازداشت شدگان و واکنش هایی که شاهدش بوده ایم ؛ مصداقی بارز از  افول اخلاق در ایران امروز!

کروبی یا راست گفته و یا بر قلمش دروغ رفته است.
اگر او ،‌موضوع تجاوز به بازداشتی ها را به دروغ مطرح کرده ،‌ مصداق همین بی اخلاقی و بی بند و باری سیاسی در جامعه امروزین ماست ،‌چه آن که برای تضعیف رقیب سیاسی اش ،‌ به دروغ و تهمت روی آورده تا ثابت شود که گذر از حریم اخلاق ،‌ روحانی و غیر روحانی نمی شناسد و سیل خانمان برانداز بی اخلاقی ،‌ تبعیضی بین لباس ها و سمت های آدمیان نمی گذارد.

اما اگر حرف های کروبی درست باشد ،‌ آنگاه با فاجعه ای اخلاقی - فراتر از بحران اخلاقی -مواجهیم ؛‌ نه فقط به دلیل آن رفتار شرم آور با زندانیان ،که علت به واکنش های سیاسیون ما در قبال این اتفاق ناگوار که آن را کتمان کردند و گوینده خبرش را نیز روانی و مستوجب حد شرعی دانستند.

خبر صدر مطلب حاضر نیز ، به تنهایی سندی است بر لگدمال شدن اخلاق در فضا سیاست و رسانه.
این ،‌ واقعاً‌ زشت و زننده است که در مواجهه با ادعای کسی ،‌به جای این که به آنچه گفته بپردازیم ،‌ به شخصیت طرف حمله کنیم و او را دیوانه بنامیم و کاری هم نداشته باشیم که او کیست و چه سوابقی دارد و در جامعه نیز کسانی دوستدارش هستند.
جالی اینجاست که دروغ پردازان بی اخلاق وطنی ما ،‌ یاد گرفته اند که چگونه می توان یک دروغ را باور پذیر کرد:  دکتر (م) ، روانپزشک ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، اسناد پزشکی و ... ! بالاخره باید طوری نوشت که خواننده فریب بخورد و تصور نماید که آنچه می خواند حقیقت مطلق است و الا اگر بدون این شاخ و برگ ها ، مستقیم و به نقل از خودشان بگویند که فلانی مشکل روانی دارد ،‌کسی که باور نمی کند،‌بنابراین باید دکتر میمی باشد و هیات علمی و اسمی از سند( و نه خود سند) و ... !

اصلاً‌بیاید فرض را بر این بگذاریم که کروبی دروغ گفته و تمهت زده است.
آیا راهش این است که بیایند و شخصیت یک انسان را این گونه در رسانه ها به لجن بشکند و برایش سناریو درست کنند که فلانی روانی است و اسنادش هم موجود است؟!
اگر کروبی دروغ گفته و مرتکب زشتی شده است ،‌آیا این روش نیز ناپسند و پلید نیست؟‌ 
به راستی آیا چنین پرداختی به موضوع این شائبه را ایجاد نمی کند که چون نتوانسته اند ردی بر ادعای کروبی بیابند ،‌ شروع کرده اند به تخریب شخصیت و تخطئه سلامت روانی گوینده تا موضوع را لوث کنند و در حاشیه این گونه خبرسازی ها ،اصل موضوع را ‌از یادها ببرند؟!
اما اگر کروبی راست گفته که واویلایی به تمام معناست:‌ کسی حرف حقی زده و سیاسیون مسلمان ما ،‌دیوانه اش می خوانند تا دوستان مجرم شان را نجات دهند.

(گفتنی است در این ماجرا ،‌ همه اعضای هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر را تکذیب کردند زیرا این خبر ،‌در عین حالی که علیه کروبی بود ،‌متعرض حیثیت پزشکان این دانشگاه نیز بود زیرا در دل خود این پیام را داشت که آنها اسرار پزشکی بیماران خود را به جای آن که به عنوان امین ،‌نزد خود نگه دارند ،‌به رسانه ها می دهند!)

دامنه بی اخلاقی ها البته به این تصمیم محفلی که بیایید به فلانی انگ روانی بزنیم تمام نمی شود؛ در همین شب های ماه مبارک رمضان ،‌ یکی از مداحان سیاسی معروف تهران به جای ذکر فضائل اهل بیت (ع) بر فراز مبنر مداحی از مردم خواسته است که سحرها ،‌کروبی و موسوی را لعنت کنند! تا بار دیگر و به تاکید عیان گردد که اگر اخلاق از جامعه ای قهر کرد ،‌حتی مسجد و منبر نیز از آفت مصون نمی ماند چه برسد به دفاتر احزاب و روزنامه ها و اتاق های دربسته ای که سیاستمداران اخلاق گرای ما در آنها برای این و آن نسخه می پیچند و سناریوهای جنگ روانی می نویسند.
  البته این بی اخلاقی ها ،‌منحصر به یک جناح سیاسی نمی شود و ویروسی است که اغلب سیاست بازان و رسانه هایشان را در همه جریان های سیاسی آلوده کرده است.
به عنوان مثال ،‌ آن همه جوک و هجویه های توهین آمیز که درباره احمدی نژاد ساختند و به میلیون ها نفر پیامک کردند ،‌اگر مصداق توهین و بی اخلاقی نبود ،‌پس چه بود؟
شاید گفته شود که منظورشان نقد قدرت بوده است ولی آیا نمی دانند که نقد قدرت با تمسخر و ورود به حریم شخصی افراد و تشبیهات بی ادبانه و الفاظ زننده و ... تفاوت دارد؟

آیا چاپ نمودار نسبت های فامیلی اعضای دولت - که در آن راست و دروغ را به هم آمیختند- و توزیع گسترده آن در ایام انتخابات ، مصداق یک کلاغ و چهل کلاغ و اخلاق گریزی نبود؟ و آیا ... ؟!

مخلص کلام آن که سر اخلاق ،‌توسط سیاسیون ما و رسانه های آنان ،‌به وحشیانه ترین شکل ممکن در حال بریده شدن است و طرفین دعوا ،‌ به شکلی کثیف بر یکدیگر می تازند و هرگز با خود نمی اندیشند که در حال لگدمال کردن "اخلاق"ی هستند که ثمره هزاران سال فرهنگ و تمدن یک ملت است.
فراموش نکنیم که میراث تاریخی و فرهنگی ما ،‌فقط تخت جمشید و چهل ستون نیست که اگر کسی بر دیوار آن خطی بیندازد ،‌ محکومش کنیم ،‌بلکه اخلاق و سنت های پسندیده رفتاری نیز بخشی از میراث تاریخی ،‌فرهنگی و دینی ماست و کسی که برآن پنجه افکند ،‌بسیار بیشتر از کسی که لوحی گلی باستانی را برباید و بشکند ،‌مستوجب نکوهش و کیفر است.

یادمان باشد که فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما ،‌تا ابد در این سرزمین و در میان فضای اخلاقی یی که ما برایشان ساخته ایم و می سازیم ،‌زندگی خواهند کرد. برای آنان لجنزاری پر از بداخلاقی و بی حرمتی های مکرر به ارث نگذاریم.
جعفر محمدی - سردبیر عصر ایران
behro0z - البسلب - لیبس
زیبا بود....این محمود تو دامن زدن به این بد اخلاقی خیلی بیش از بقیه مقصر بود. پس یا حسین میر حسین
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

all_alone313 - المان - هامبورگ
این شریعت مداری دیگه خیلی دم دراورده . به اندازه یک میلیون ادم زنده زر میزنه ولی نمیدونه هیچکی حرفاشو ....حساب نمیکنه.همین کسی که بش میگید روانی دو برابر محمود حرومزاده نـژاد رای اورده
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

آناهید - ایران - ایران
بازم شجاعت آقای کروبی جای قدر دانی داره وگرنه هیچکس باور نمی کرد تو زندانها چه خبره ، ضمن اینکه از این همه سکوت آقای موسوی تعجب می کنم . این رو هم باید بگم هیچ آدم عاقلی این دادگاههای فرمایشی رو باور نداره و نمی کنه حالا هی دادگاه تشکیل بدن یک مشت اح.. مثل خودشون باید بشینن نگاه کنن. تحریم صدا سیما ، واقعا" جدی است.
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

kaman - ایران - ایران
کشور غرق در فریب و نیرنگ توی چشمای مردم ترس موج میزند وای به حال آیندگان ما ولی خودمونیم محمود رو از دست ندید نذارید اون بره!!!!!!! و یک نکته دیگه که بازار پیامک کساد کساده خدا رو شکر
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

مبین.رشت - ایران - رشت
آره دیگه اینا وقتی میخوان کسی رو از گود خارج کنن بهشون بر چسب میزنن،یا میگن منافقی،یا میگن با انگلیس و امریکا همکاری داری ،یا میگن اقدام علیه امنیت ملی،حالا هم که نتونستن از هیچ کدوم از این بر چسبها روی آقای کروبی استفاده کنند،بهش برچسب روانی میزنن تا به این طریق شاید با این حیله بتونن اونو از گود خارج کنن،بله این هست اسلام،خوب دین و سیاست کثیفش رو که اینا پایه ریزی کردن شناختم،آقای کروبی روانی هست یا اون احمدی نژاد قاتل و جنایتکار،اونکسی که حکم تیر میده و اونکسی که بزور تجاوز میکنه بیمار نیست بعد اون کسی که افشا میکنه بیماره،چه جالب،این درواقع مثل این میمونه که بیمار بره دکتر و در حالی که خودش جنون داره به دکتر بگه آقای دکتر شما مریضین و جنون دارین!
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

khorshidiran - مالزی - کوالالامپور
در جمهوری اسلامی ایران تعدادی از روانپزشکان در معرفی کردن ادمای سالم به بیماران روانی سابقه دار هستند : اقای دکتر سعید صدر - دکتر شاهرخ سردار پور گودرزی - دکتر فربد فدایی -دکتر مجید صادقی - دکتر سید مهدی صابری - دکتر بشیر نازپرور و خود فروخته تر از همه دکتر علیرضا ظهیرالدین .....پزشکانی هستند که در تجویز داروهای روان گردان و کمک به روند اعتراف گیری و در خاتمه با تشکیل کمیسیون در باند پزشکی قانونی تهران و مجنون نامیدن ادمهای سالم خدمات شایانی به رژیم میکنند ...
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

khorshidiran - مالزی - کوالالامپور
در جمهوری اسلامی ایران تعدادی از روانپزشکان در معرفی کردن ادمای سالم به بیماران روانی سابقه دار هستند : اقای دکتر سعید صدر - دکتر شاهرخ سردار پور گودرزی - دکتر فربد فدایی -دکتر مجید صادقی - دکتر سید مهدی صابری - دکتر بشیر نازپرور و خود فروخته تر از همه دکتر علیرضا ظهیرالدین .....پزشکانی هستند که در تجویز داروهای روان گردان و کمک به روند اعتراف گیری و در خاتمه با تشکیل کمیسیون در باند پزشکی قانونی تهران و مجنون نامیدن ادمهای سالم خدمات شایانی به رژیم میکنند ...
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

mehrab_alborzi - ایران - تهران
یاد پیامک های قبل از انتخابات و تعبیر خواب حضرت یوسف بیافتید انوقت همه چیز دستگیرتان میشود . این سناریو از قبل نوشته شده بود و از قبل انتخاب که نه انتصاب صورت گرفته بود .
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

tarantino - مالزی - سایبرجا
با هرکسی باید مثل خودش برخورد کرد.شما نویسنده محترم اگر خدایی نکرده یک نفر بهت تجاوز کرد بعد بر می گردی به متجاوز خیلی مودبانه میگی تو اخی نه داش من ..اگه این حرفروبزنی یارو دفعه دوم راحت تر بهت تجاوز میکنه شاید بره دوستاش رو هم بیاره.
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

artosh - ایران - تهران
از دست کارهای این حکومت ظالم و فاسد حالت تهوع بهم دست میده. واقعاْ شرم آوره. اگه حواس پرتی داشت چرا رد صلاحیتش نکردید؟! . درود بر کروبی.
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

Iranie Azade - آلمان - هامبورگ
هر وقت این قدرت را به دست آوردیم که مخالفان خودمان را صرف نظر از افکار و عقایدشان تحمل کنیم و محترم بشماریم میتوانیم مدعى شویم که در راه درست براى رسیدن به دموکراسى و سعادت و آینده اى روشن قدم برداشته ایم. به امید آنروز........
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

فضول میرزا - سوئد - استکهلم
آیا همخوابگی با یک دختر جوان و باکره که قرار است صبح فردایش اعدام شود، تجاوز هست یا نه؟ اگر این تجاوز نیست پس تجاوز به چه چیزی میگویند؟ آنقدر اسناد مختلف تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی موجود است که وجود یا عدم وجود اسناد کروبی تفاوت چندانی در اصل قضیه ندارد. اولا که این آقای دکتر (م) بیخود کرده است که اسزاز پزشکی کسی که بعنوان بیمار بهش مراجعه کرده را منتشر کرده (در اینصورت می باید دکتر م مورد تعقیب قانونی قرار گیرد). ثانیا اگر کروبی دچار مشکل روانی بوده چگونه به او مجوز داده اند که کاندیدای ریاست جمهوری شود؟. پس می بینیم که هیچکدام از حرفهای این مفلوکین کلم به سر بر هیچ منطقی متکی نیست!
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

black chador - امریکا - ولدن
چرا یکی از این پزشکها در مورد خود خیس کردن خامنه ای که حتی موقع نماز خوندن باید پوشک بپوشد احضار نظر نمیکنند؟
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.