کروبی یکی از مستندات خود مبنی بر آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک را منشر کرد

کروبی یکی از مستندات خود مبنی بر آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک را منشر کرد

سحام نیوز : مهدی کروبی در پاسخ به تمام کسانی که اظهار داشتند وی مستنداتی مبنی بر اظهارات خود درباره آزار جنسی زندانیان کهریزک ندارد متن اظهارات یکی از این بازداشت شدگان را در اختیار سایت سحام نیوز قرار داد و اعلام کرد که این مطلب تنها گوشه ای از مستنداتی است که منتشر می کند و چنانچه این روند ادامه یابد مطالب دیگری را منتشر خواهد کرد .

سحام نیوز : مهدی کروبی در پاسخ به تمام کسانی که اظهار داشتند وی مستنداتی مبنی بر اظهارات خود درباره آزار جنسی زندانیان کهریزک ندارد متن اظهارات یکی از این بازداشت شدگان را در اختیار سایت سحام نیوز قرار داد و اعلام کرد که این مطلب تنها گوشه ای از مستنداتی است که منتشر می کند و چنانچه این ر وندادامه یابد مطالب دیگری را منتشر خواهد کرد .

متن کامل اظهارات این فرد به شرح زیر است :
حاج آقای کروبی پس از اظهارات من روزهای فراوانی را با من نشست و برخاست و تجربه زندگی در کنار ایشان بود که بعد از مدتی توانستم غرور له شده و شخصیت تکیده خود را بازیابم. ایشان ساعت های مدید با من سخن می گفت ومانند یک روانپزشک زمین و زمان را به هم می دوخت تا قانعم کند که من در این موضوع بی گناهم و داستان های دینی و تجربی فراوانی را برایم بازگوکرده و مثال های مختلفی را در این رابطه زدند و داستان مرا با آنان مقایسه کرد و من متوجه شدم بنا به سخنان ایشان اگر کسی که با دست و پای بسته و بدون اینکه از خود قدرتی داشته باشد مورد تجاوز قرار گیرد نه تنها گناهی نکرده بلکه مظلوم نیز واقع شده است.
روزها طول کشید تا که حالم کمی بهتر شد وتوانستم خودی بازیابم و با این موضوع کنار بیایم و فکر خودکشی را از سر بیرون کنم و خودم را دوباره احیا کنم پس از چندی بالخره روز چهارشنبه 2/5/88 به دستور آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مرا نزد نماینده آقای دری (دادستان کل کشور )فرستادند به نام آقای محمدی که ایشان انسان بسیار محترمی بود و بعد از صحبت کردن با من و دیدن ,وضعیت تاسف بارم بسیار با ملاطفت با من صحبت کردند و یکسره با شرح های من اظهار تاسف می کردند و می گفتند وای بر ما و تمامی سوالاتشان در جهتی بود که به شناسایی محل زندانی من و اشخاص ضارب من مربوط می شد به جاهایی هم رسیدیم و ایشان چند جا را حدس زدند. در آخرهم برایم دعا کردند ومرا به توکل به خدا تشویق کردند و مرا در آغوش گرفتند و بوسیدند که من باز گریه ام گرفت و گفتند قوی باش مرد و فقط نکته ایی که ایشان را ناراحت کرد باخبر بودن دوتن از دوستان آقای کروبی از داستان من بود.
اما قضیه پنج شنبه 29/5/88 بسیار متفاوت بود ساعت حدود 2 بود که سه نفراز طرف منبع دیگری از قوه قضائیه به دفتر آقای کروبی آمدند و پس از آن برگه بازجویی جلویم گذاشتند- نمی دانم من متهم بودم یا شاکی- قاضی مقدمی و 2 نفر دیگر مشغول بازجویی از من شدند ابتدا از من پرسیدند شما از چه کسی شاکی هستی من گفتم من شاکی نیستم وفقط اتفاقی را که برایم افتاده برای آقای کروبی بازگو کردم اما باز می گفتند که از چه کسی شکایت داری و من ناگزیر گفتم شما به من بگویید از چه کسانی می توانم شکایت کنم تا من انتخاب کنم که دیگر قاضی فهمید منظورم چیست وحرفی نزد. به من گفتند که شرح ما وقع را بنویس من هم نوشتم بعد سوالاتشان شروع شد که اکثر آنها درمورد این بود که من از کجا آقای کروبی را می شناسم؟ از کجا به ایشان اعتماد کردم؟ چگونه ارتباط برقرار کردم؟چرا نفس نفس می زنم؟چه طور اعتماد کردم تا به آقای کروبی بگویم؟چرا حاضرشدم که آقای کروبی ازمن فیلم بگیرد؟چرا اصلا فیلم گرفتیم؟هدف آقای کروبی از آگاه کردن آقای گرامی مقدم و آقای داوری چه بود؟آقای گرامی مقدم و داوری کیستند؟چه ساعتی به حزب زنگ زدم؟با چه شماره ایی زنگ زدم؟به چه بهانه به حزب رفتم؟آنجا چه گفتم؟آنها چه گفتند؟وقتی زنگ زدم چه کسی گوشی را برداشت؟بعد به چه کسی وصل کرد؟به آن شخص چه گفتم؟با چه کسی رفتم؟در کدام تظاهرات ها شرکت کردم؟ و هزار چرای دیگر بی ربط به قضیه ی تجاوز که بعد از حدود 3 ساعت که من به ایشان اعتراض کردم .
ایشان به من گفتند ما نمی دانیم توراست می گویی یا نه تو ادعای سنگینی می کنی . کل نظام مقدس را زیر سوال بردی ما از کجا بدانیم که تورا تطمیع نکرده اند؟و وقتی که من گفتم که شما مثل اینکه یادتان رفته است مسئله چیست به ظاهر خواستند سئوالاتی در این خصوص کنند سئوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه؟که این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح وروان من شد.
آن جور که من احساس می کنم دوستان آقای مرتضوی نظرشان این است که با تخریب شخصیت اینجانب موضوع را به سمتی سوق دهند که من از آقای کروبی پول گرفتم یا آقای کروبی تطمیعم کرده تااین ادعا را بکنم.
بعد هم از من خواستند که با ایشان به پزشکی قانونی بروم ومن علی رغم اینکه از ایشان خواستم باتوجه به مناسب نبودن حالم و داشتن سرگیجه بگذارند برای روز دیگر که ایشان مخالفت کردندو باهم راهی پزشکی قانونی شدیم.
بعد هم در راه پزشکی قانونی قاضی به من می گویند حدیث داریم از حضرت امام جعفر صادق که احمق و بدبخت کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد بدبخت تر و مفلوک تر از او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد.خودتان قضاوت کنید که منظور حاج آقای مقدمی از بیان این جمله چیست؟!
و بعد تلویحا به من می گوید که گول بازی های سیاسی را نخورم و بعد هم که گفتم تقلب شده گفت: " وقتی آقای کرباسچی به آقای موسوی رای داده ببین قضیه از چه قرار است من حتی مطمئنم که خود آقای کروبی هم به آقای موسوی رای داده" ودیگر پی این داستان را به توصیه بزرگان با سکوت ادامه دادم و وقتی گفتم چرا با بچه ها اینکار را کردید و چرا اینجور کردید مگرما چه کار کردیم؟ گفت وقتی رهبری فرمودند انتخابات درست بوده یعنی بوده که من گفتم نعوذ بالله که رهبری خدا نیستند و معصوم هم نیستند که بعد دیدم دارد به سفسطه می کشاند که باز سکوت پیشه کردم.
درمیان راه ایستادیم و دونفر دیگر آمدند تا شیفتشان را عوض کنند، من به قاضی مقدمی گفتم که اگر ممکن است دیگر اینها نفهمند و ایشان هم قول داد و گفت که نامه مهر و موم شده به دستم می دهد اما نه تنها نامه را به دست من نداد بلکه با آن مامور پچ پچ کرد و زمانی که من به پزشک قانونی رسیدم .
مامور نامه را باز کرد و به دست مامور پذیرش داد نمی دانم یک نامه معاینه تجاوز به چند کلمه نیاز دارد که قاضی محترم صفحه را ریز ریزپر کرده بود و دکتر قریب 5 دقیقه آن را می خواند بعد هم مامور همراهم ،به نزد دکتری که مرا معاینه کرد رفت و چند بار به قاضی زنگ زد و دایم از من دور می شد مباد که من بشنوم چه می گوید؟در ضمن دکتر پزشکی قانونی به من گفت که من دو نامه می دهم تا شرح درمانت را پزشکانی که رفته ایی برای من بنویسند تا نظر دهم اما آن مامور این نامه ها را به من نداد وهرچه به او گفتم که من خودم دیدم که آن نامه ها را گرفتی حاشا کرد بعد هم زمانی که منتظر جواب بودیم مامور به من می گوید من فکر نمی کنم کسی اینکار را بکند بعد هم به من تهمت دروغگویی می زند و می گوید می دانی اگر نتوانی ثابت کنی چه بلایی سرت می آورند؟ بعد که دید خیلی محکم ایستاده ام و می گویم من فقط از خدا می ترسم و روی حرفم ایستاده ام به من می گوید اگر اتفاقی هم افتاده نباید می گفتی باید به خدا واگذار می کردی الان ببین آبروی خودت و خانواده ات را برده ایی بعد هم که از دکتر نقل قول کردم که می گوید بعد از 1.5 ماه هیچ چیز مشاهده نمی شود مامور به من می گوید اگر چیزی بود حتی سایزش رو هم بهت می دادند وادامه داد که ما کارمان این است که البته معلوم نیست معنای این جمله مجهول کدام کار است.
در راه برگشت وقتی گفتم امسال ماه رمضان بی آبیش سخت است با صدای بلند و چشم غره به من گفت :همینش خوب است که آدم ها بفهمند که جهنم چگونه است. امروز هم به نزد همسایه های ما آمده اند و یکسری سوالات راجع من و خانواده ام کرده اند این کارها چه مفهومی جز ارعاب من از عمومی شدن قضیه را در ذهن تداعی می کند؟ من سوال کوچکی دارم از بزرگوارانی که روز 5 شنبه من را به مانند یک متهم مورد بازجویی قراردادند من را گرفته اند؛ زندان بودم چشمان ودستهایم بسته بود ند؛به حد مرگ مرا زدند و بدتر از همه کاری با من کردند که نزد تمام بی دینان و بت پرستان مذموم است ومن تنها جرات این را داشتم که آقای کروبی را از این موضوع مطلع کنم.من از شخص حقیقی شاکی نیستم چرا که می دانم متاسفانه همیشه در کشورمان گناه به گردن یک شخص رده پایین یا یک گروه پایین رتبه می اندازند وهیچ وقت با مسببین اصلی برخوردی در خور انجام نمی شود

nazanin 2009 - ایران - ارومیه
افرین به این جوان شجاع و متاسف از اینکه چه حیوون صفتهایی بر این سرمین حکومت میکنند
دوشنبه 2 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
همهء خبرها رو فقط آقای "کروبی" افشاء می کنه. این آقای موسوی کجاست؟!! سکوت سکوت سکوت سکوت!!!!
دوشنبه 2 شهریور 1388

persian_diamond - ایران - تهران
دست کروبی را باید بوسید که این مسایل را افشا کرد ...دست کروبی را بوسید که این همه شجاعت دارد...به این جوان باید دست مریزاد گفت که ماجرا را مسکوت نگذاشته ..تنها کاری که از دستم بر می آید دعا برای سلامتی روح و جسمش است.
دوشنبه 2 شهریور 1388

100%persian - هلند - دن هلدر
خداوند ایران زمین / ایران را به ایرانی بازگردان / ملت ما و مخصوصا جوانان ما را از دست این دژخیمان مواظبت نما / مملکت ما را به ما برگردان
دوشنبه 2 شهریور 1388

khaneyeh parsian - ایران - شیراز
یه عمر بهمون گفتند که دنیا و مال مقام دنیا ارزش ندارد حالا خودشون برای اینکه دو روز بیشتر بر سر قدرت نجس وکثیف ومتعفن و خونین خودشون بمونند کاری از جنایت بدتر میکنند. شمایی که ادعا میکنید از طرف خدایید اگر شما حقید و مردم ناحق,این مردم ناحق رو رها کنید تا به عذاب الهی گرفتار شند مثل کاری که تمام پیغمبرها و بزرگان کردند.مردم رو که به زور به بهشت نمیبرند. این روزها وقتی اگهی ترحیم رو در دیوار میبینم غبطه میخورم میگم خوشبحال کسانی که رفتند و از این دنیای کثیف راحت شدند.
دوشنبه 2 شهریور 1388

palmera - ایران - اصفهان
این سند نقطه عطفی دیگر در تاریخ مبارزات ایرانیان است. دوستان این خبر بیش از اون چیزی که فکر می کنید مهم است.
دوشنبه 2 شهریور 1388

کهکشان - سوئد - اپسالا
موسوی ترسو
دوشنبه 2 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
پاسخ مهدی کروبی به احمد توکلی اگر سکوت کنم خلاف مصلحت است / ما بی قانونی کردیم یا آنها که قانون را د ... https://karobighareman.blogfa.com/post-1.aspx. درود بر شیخ کروبی. ( تا فعلاً تنها مرد حکومت جمهوری اسلامی)
دوشنبه 2 شهریور 1388

گاگولی - مالزی - سایبر
لطفا از خامنه ای خواهش کنید عکس های پورنویش را برای ملت بفرستند . ملت امین رهبرند. محرمند
دوشنبه 2 شهریور 1388

mr. fair - انگلستان - منچستر
آنتی اسلام - ایران - اهواز موسوی رفته گل بچینه این آقای موسوی بهتره اول جنایات دهه ۶۰ رو جواب بده بعد بیاد برسه به دهه ۸۰ مرگ بر آدم کش چه اخوند چه غیر اخوند
دوشنبه 2 شهریور 1388

mr. fair - انگلستان - منچستر
آنتی اسلام - ایران - اهواز موسوی رفته گل بچینه این آقای موسوی بهتره اول جنایات دهه ۶۰ رو جواب بده بعد بیاد برسه به دهه ۸۰ مرگ بر آدم کش چه اخوند چه غیر اخوند
دوشنبه 2 شهریور 1388

kaveh52 - ایران - تهران
آنتی اسلام - ایران - اهواز دوست عزیز تا بحال که موسوی کوتاه نیامده و یادمه روز اول که همه از نتیجه انتخابات بهت زده شده بودیم فقط آرزو می کردیم که موسوی به یک طریقی به ما ثابت کنه که دستش با اینها توی یک کاسه نبوده و خیلی زود ثابت کرد ولی منم متوجه شدم که دیر عکس العمل نشون میده ولی بجا و پخته حرف می زنه شاید به همین دلیل نتونستند مردم را ساکت کنند یا این آقایان را دستگیر کنند به هر حال در جمهوری اسلامی اولین کسانی بودند که که پای عهدشون با مردم ایستادند . موفق باشی
دوشنبه 2 شهریور 1388

Ezhaq - ایران - تهران
زنده باد کروبی دلم برای این بابا خیلی سوخت آنها نه بخودش و نه خانوادش رحم نخواهند کرد و تا جایی که ممکنه برایش داستان درست می کنند تا کسی پا جلو نگذارد نمی دانم دوستان اگر کسی به من و یا یکی از شما در آن بازداشگاهها تجاوز می کرد چه حالی داشتیم. من حتی در این مورد سعی کردم خودم را ایجاب کنم که اگر این اتفاق برای من بی افتد یک روز از عمر این نظام کم می شه یعنی 70 میلیون یک روز بتوانند نفس بکشند اگر روزی مرا گرفتند٬ اگر زنده از آنجا بیرون بیام سعی می کنم٬ خودم باشم امیدوارم خدا کمکم کنه که خدمتی به وطنم بکنم. زنده باد ایران آزاد
دوشنبه 2 شهریور 1388

fv007 - المان - دوسلورف
یکی از امتحانهای ورودی حوضه علمیه را همه می دانند پس برای رهبر مهم نیست جه اتفاقی در زندان ها افتاده این یک مسئله کاملا عادیست که هر شب در هجره های حوضه اتفاق می فته تا زه هر چه قطرش بیشتر باشه عمامه بزرگتری می گیرن و اخرین سایزش میشه رهبر.....صلوات...... المان دوسلورف
دوشنبه 2 شهریور 1388

amo danial - نروژ - اسلو
خاک برسر مردمی که این وقایع دردناک را میبینند و میشنوند و باز هم خود را به خریت و نادانی میزنند و از اسلام ناب محمدی دفاع میکنند. در مذهب محمد چیزی به جز تجاوز. قتل. ریا و دروغ نخواهید یافت.ننگ و نفرین بر تازیان پست فطرت.
دوشنبه 2 شهریور 1388

bij - المان - المان
((کل نظام مقدس را زیر سوال بردی..)) بدین جمله خیره شوید که اساس بدبختیها، در تقدسات و سیاست مکتبی است! تقدسات را بشکنیم و غبار مقدس را بزداییم تا عمال نااگاه نظام((شخص رده پایین)) اعمال ضد بشری را ملتفت شوند! اگر کسی سکوت میکند در گیر و دار اینست که ایا مقدسات لجنوارم را دو دستی نگهبان باشم یا احقاق حق انسانها در یک سیستم دموکراتیک را جویا شوم!!!
دوشنبه 2 شهریور 1388

vezveznazi - ایران - ایران
زنده باد ایران زنده باد مردم ازاده ایران زمین درود بر این فرزند شجاع
دوشنبه 2 شهریور 1388

ehsan_2nd_time - یوکی - لندن
دم کروبی گرم بابا . جدا عرضه اش از موسوی و بقیه کفتارها خیلی بیشتره . زنده باد این جوون ایرانی . استقامت و شجاعتت قابل ستایشه
دوشنبه 2 شهریور 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
درود به شرف این جوان که از شرف و غیرت خود و تمام کسانیکه مورد تجاوز قرار گرفتن دفاه کرد.نترس ایرانی با قیرت چون هم خدا با ماست و هم همه ایرانیان باغیرت.و آفرین به کروبی که حقیقتا عملکردش برای ریاست دنیوی نیست و ثابت کرد وظیفه دینی خود را انجام میدهد.این شیخ یزرگوار واقعا یک مسلمان است و ملت ایران هیچگاه اقدامات ایشان در برابر ظلم را فراموش نمیکنند.زنده باد کروبی و ننگ بر رفسن جانی و کسانیکه خود فروخته هستند و در برابر ظلم سر تعظیم فرود آوردند.امیدوارم بزودی همه این متجاوزان و بیناموسان و دزدان و .....را در دادگاهای ملی ببینیم تا سزای اعمال ننگینشان ببینند.مرگ بر خامنه ای جنایتکار پستفطرت و همه مزدوران.
دوشنبه 2 شهریور 1388

great dariush - ایران - تهران
توجه. راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر می تونه یه مجال خوب دیگه برای نشان دادن پایمردی ایرانیان برای فردایی بهتر و آزادتر باشه . از همه سبز اندیشان درخواست می شود از همین امروز به فکر فردا باشند و همه رو آگاه کنند. به امید فردایی بهتر و سبز تر.
دوشنبه 2 شهریور 1388

poiky - کانادا - تورونتو
امیدوارم این جوان بتونه جون سالم از این ماجرا بدر ببره. بنده خدا چه حالی داره از یکطرف بلایی که سرش امده از طرف دیگه ترس از توطئه ای که الان دارند براش می کنند. از این بی همه چیزها بعید نیست به جرم اعتراف دروغ و توطئه علیه نظام بگیرن شکنجه کنند بعد تو تلویزیون نشون بدن. خدا کمکش کنه.
دوشنبه 2 شهریور 1388

p.h - هند - پونه
آنتی اسلام - ایران - اهواز .. دست کروبی رو باید بوسید و برای این جوون ارزوی صبر و استقامت دارم .. موسوی اولا اخوند نیست و اگر بخواد مثل کروبی همه چی رو روو کنه ، الان زندان بود . دوست عزیز بدون که ایشان هم بدنبال افشاگری در پشت پرده هستند .. " اگر 4 تا کروبی الان داشتیم مملکتمون این نبود "
دوشنبه 2 شهریور 1388

omidomid - هلند - آمستردام
بجای شوخی گرفتن همه چیز و فلانی رفته گل بچینه و از این دست شکرفشانی ها و نمک پرانی ها و شخم زدن دهه های گذشته بیایید با احسن گفتن به شهامت این جوانها افراد مشابه را هم تشویق کنیم تا افشاگری کنند..
دوشنبه 2 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
1. kaveh- ایران - تهران { ...که موسوی به یک طریقی به ما ثابت کنه که دستش با اینها توی یک کاسه نبوده و خیلی زود ثابت کرد...} موسوی نمی تونه به مردم پشت کنه. جراتش رو نداره. چون میدونه در اون صورت ملت خیلی راحت میزارنش کنار و احتمال سرنگونی نظام هم بیشتر میشه. موسوی الان دقیقاً داره جو رو کنترل میکنه و آروم میکنه و نقشش بیشتر حالت باز دارنده است تا انفعال. این جملهء شما ( دستش توی یک کاسه و...) دقیقاً مثل این میمونه که مثلاً علی کریمی جلوی 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی توی یک بازی بسیار حساس از پشت 18 قدم و از روی عمد بزنه زیر طاق دروازهء ایران!!!
دوشنبه 2 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
2. kaveh- ایران - تهران من نمیگم موسوی خیانت کاره یا خیانت کرده؛ شاید هم انتظاری که از این مرد دارم خیلی خیلی زیاده. اما حد اقل در حد کروبی فعال باشه و سکوت نکنه. آقای موسوی در این 2 ماه فقط به دیدار خانواده های مصیبت دیده رفته و سر سلامتی داده!!! مگر غیر از اینه؟!! مگر من انتظار زیادی از ایشون دارم؟!!!! در حد یک رهبر عادی یک جنبش کوچک ( نه در حد گاندی یا ماندلا و.. در جنبش های بسیار بزرگ دنیا!) ایشان باید کروبی را تنها نگذارد و افشاء گری کند و دولت را به چالش بکشد و ..... اما میبینیم که فقط سکوت کرده است!!!
دوشنبه 2 شهریور 1388

chiman.ara - فنلاند - هوینگا
درودبرکروبی واین جوان و جوانان مشابه و مرگ براخوند و دیکتاتور کثافت
دوشنبه 2 شهریور 1388

day_nik2000 - ایران - تهران
دروغ میگه خود کروبی بلا به سر این جوان آورده تا مستند سازی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

سپیده صبح - ایران - تهران
آنتی اسلام - ایران - اهواز . موقعیت کروبی با موسوی فرق می کنه قرار نیست همه مثل هم عمل کنند چون کروبی داره افشای تجاوز می کنه اون هم همین کارو بکنه اون حمایتش رو از کروبی اعلام کرد در همین مورد زمانی که همه به کروبی توپیدن اون همه اونها رو محکوم کرد اما فکر نمی کنی جایگاه موسوی از کروبی خطرناکتره اون از کروبی که این همه هم تند روی می کنه بیشتر زیر ذره بینه تازه اگه فکر می کنه بگیرنش همه چیز درست می شه پس دیگه چرا اعتراض می کنی به اینکه به قول خودت سکوت کرده؟
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

dama200108001 - ایران - تهران
از پیامبر اسلام نقل است که فرموده : اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید ، اشرار بر شما حاکم خواهند شد و آنگاه هر چه دعا کنید که خداوند شر آنان را از شما کوتاه کند مؤثر نخواهد بود. به این ترتیب این فجایع همه متعاقب ترک این واجب است و گریزی از آن نیست تنها تآسف در این است که عمل کنندگان به آن بیشتر متضرر شده اند.
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

omidomid - هلند - آمستردام
dama200108001 - ایران - تهران . التماس دعا حاج اقا. رساله تون کی منتشر میشه انشااله؟..
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
. سپیده صبح - ایران - تهران {{...قرار نیست همه مثل هم عمل کنند..}} !!! این یعنی چه؟!!! رهبر یک جنبش چرا سکوت کرده؟! این جمله چیزی جز توجیه نیست. مگر نباید اتحاد داشت؟! آیا با سکوت می توان اتحاد بوجود آورد؟! در مورد تایید آقای کروبی توسط آقای موسوی؛ این حداقل کاری بود که ایشان( آقای موسوی) در این شرایط حساس میتوانست انجام دهد. آیا شما انتظار داشتید همین تأیید را هم انجام ندهند؟!! اصلاً چرا تایید؟ چرا خودش حرف نمیزند و سند و مدرک رو نمی کند؟!! حالا که همهء دوستانش و همفکرانش در زندان هستند ایشان چرا ساکت است؟!! دقیقاً شد مثل دوران آقای خاتمی. من نمی گویم آقای موسوی جاسوس است یا خائن است. اما ظرفیت و جربزه و جرأت و .. لیاقت یک رهبر را ندارد. دقیقاً رفتار و اعمال و گفتار این 2 ماه گذشتهء ایشان را بازبینی بفرمایید. در شرایطی که ملت ایران سلاخی میشوند و یا در قبرهای بدون نام مدفون می شوند و یا به آنها تجاوز میشود و...... این آقای موسوی شما؛ فقط به ملت سرسلامتی میدهد!!!
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
. سپیده صبح - ایران - تهران {{...قرار نیست همه مثل هم عمل کنند..}} !!! این یعنی چه؟!!! رهبر یک جنبش چرا سکوت کرده؟! این جمله چیزی جز توجیه نیست. مگر نباید اتحاد داشت؟! آیا با سکوت می توان اتحاد بوجود آورد؟! در مورد تایید آقای کروبی توسط آقای موسوی؛ این حداقل کاری بود که ایشان( آقای موسوی) در این شرایط حساس میتوانست انجام دهد. آیا شما انتظار داشتید همین تأیید را هم انجام ندهند؟!! اصلاً چرا تایید؟ چرا خودش حرف نمیزند و سند و مدرک رو نمی کند؟!! حالا که همهء دوستانش و همفکرانش در زندان هستند ایشان چرا ساکت است؟!! دقیقاً شد مثل دوران آقای خاتمی. من نمی گویم آقای موسوی جاسوس است یا خائن است. اما ظرفیت و جربزه و جرأت و .. لیاقت یک رهبر را ندارد. دقیقاً رفتار و اعمال و گفتار این 2 ماه گذشتهء ایشان را بازبینی بفرمایید. در شرایطی که ملت ایران سلاخی میشوند و یا در قبرهای بدون نام مدفون می شوند و یا به آنها تجاوز میشود و...... این آقای موسوی شما؛ فقط به ملت سرسلامتی میدهد!!!
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

black chador - امریکا - ولدن
....ه و تپله به نظام مقدس شما جنایتکارها. لطفاسانسور نکنید چون کاری که این اقایان مقدس میکنند خیلی زشتر هست تا لقبی که من به نظاشون دادم.
چهار‌شنبه 4 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.