کوروش کبیر از دیدگاه بزرگان

کوروش کبیر از دیدگاه بزرگان

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا شخصیتی مانند کوروش که جهان در برابر بزرگی او شگفت زده است و مشهورترین مورخین و باستان شناسان و خاورشناسان دنیا از او به نام ایر مرد تاریخ جهان یاد کرده اند، چرا تاکنون اسمی از او در ایران برده نشده است؟ یا هیچ حرکتی که شایسته او باشد در جهان نشده است؟ آیا ادامه راه این شخصیت بزرگ جهان نمی تواند راه نجات ما باشد؟ آیا برای ایران که کوروش را دارد و خود مهد حقوق بشر جهان بوده است، پسندیده است که امروز دنیا ما را به نام مهد تروریست و خشونت و ناقض حقوق بشر خطاب کند؟ کوروش پدر ملت ها، بزرگ قهرمان آن روزگار، سرور آسیا، کسی که دشمن او را به نیکی ستایش کرد و او را نمونه یک شهریار والا می دانست امروز کجاست؟

ایرانیان بدانند که کوروش در حد یک پیامبر برای ایران خدمت کرد و ایران یعنی کوروش و کوروش یعنی ایران. راه او راه جوانان آینده ایران است و هیچ شخصیت غربی و عربی نمی تواند برای ما ایرانیان بالاتر از او باشد. در این جا نظر برخی از پرفسورها و مورخان را در مورد کوروش، می خوانیم:پروفسور ایلیف مدیر موزه لیورپول انگلستان:

در جهان امروز بارزترین شخصیت جهان باستان کوروش شناخته شده است. زیرا نبوغ و عظمت او در بنیانگذاری امپراطوری چندین دهه ای ایران مایه ی شگفتی است. آزادی به یهودیان و ملت های منطقه و کشورهای مسخر شده که در گذشته نه تنها وجود نداشت بلکه کاری عجیب به نظر می رسیده است از شگفتی های اوست.دکتر هانری بر دانشمند فرانسوی:

این پادشاه بزرگ یعنی کوروش هخامنشی برعکس سلاطین قسی القلب و ظالم بابل و آشور بسیار عادل و رحیم و مهربان بود زیرا اخلاق روح ایرانی اساسش تعلیمات زرتشت بوده است. به همین سبب بود که شاهنشاهان هخامنشی خود را مظهر صفات نیک می شمردند و همه قوا و اقتدار خود را از خداوند دانسته و آن را برای خیر بشر و آسایش و سعادت جامعه انسان صرف می کردند.پروفسور آلبر شاندور:

شاهنشاهی ایران که پایه گذار آن کوروش بزرگ است به هیچ وجه بر اساس خشونت پی ریزی نشد بلکه عکس آن درست است. زیرا با رعایت حقوق مردمان پایه گذاری شد. پارسی ها با مساعدت یکدیگر و به یاری پادشاهان مقتر خود عظمت و شکوهی را در تاریخ به جای گذاشته اند که نشانه نبوغ و نژاد پاک آنان است. نژادی که حماسه آنان را همچون آفتابی در تاریکی نشان می دهد. آنان درخششی در جهان از خود به جای گذاشته اند که برای آیندگان نیز خواهد ماند.ژنرال سرپرسی سایکس:

مطالب کتاب مقدس تورات و نوشته های یونانی و سنت های ایرانی همه همداستانند که کوروش باستانی سزاوار لقب بزرگ بوده است. مردم او را دوست می داشتند و «پدر» می خواندنش. ما نیز می توانیم بدان ببالیم که نخستین مرد بزرگ آریایی که سرگذشت اش بر تاریح روشن است، صفاتی چنان عالی و درخشان داشته است.ژنرال سرپرسی سایکس بعد از دیدار از آرامگاه کوروش بزرگ:

من خود سه بار از این آرامگاه دیدن کرده ام و توانسته ام اندک تعمیری نیز در آن چا بکنم و در هر سه بار این نکته را یادآورده شده ام که زیارت آرامگاه کوروش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان امتیاز کوچکی نیست و من بسی خوشبخت بوده ام که به چنین افتخاری دست یافته ام. به راستی من در گمانم که آیا برای مردم آریائی(هندو اروپایی) هیچ بنای دیگری هست که از آرامگاه بنیان گذار دولت پارس و ایران ارجمندتر و مهم تر باشد.افلاطون:

پارسیان در زمان شاهنشاهی کوروش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از این رو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملت های جهان شدند. در زمان کوروش بزرگ فرمانروایان به زیردستان خود آزادی می دادند و آنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی می کردند. مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند. از این رو در موقع خطر به یاری آنان می شتافتند و در جنگ ها شرکت می کردند و آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق اجتماعی به زیبایی انجام می گرفت.هرودوت- تاریخ هرودوت:

هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کوروش مقایسه کند. از این رو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تا کردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچ گاه به فراموشی سپرده نشود.

کوروش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملت های دیگر فرمانروایی می نمودند. سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و بخاطر او از هر خطری استقبال می کردند.پروفسور گیریشمن- ایران از آغاز تا اسلام:

کمتر پادشاهی است که پس از خود چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد. کوروش سرداری بزرگ و نیکخواه بود. او آن قدر خردمند بود که هر زمانی کشور تازه ای را تسخیر می کرد به آن ها آزادی مذهب می داد و فرمانروای جدید را از میان بومیان آن سرزمین انتخاب می نمود. او شهرها را ویران نمی کرد و قتل عام و کشتار نمی کرد. ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان که سرزمینشان به وسیله ی کوروش تسخیر شده بود وی را سرور و قانون گذار می نامیدند و یهودیان او را مسیح خداوند می خواندند.کنت دوگوبینو سفیر اسبق فرانسه در تهران(مورخ فرانسوی):

تاکنون هیچ انسانی موفق نشده است اثری را که کوروش در تاریخ جهان باقی گذاشت، در افکار میلیون ها مردم جهان بوجود آورد. من اذعان می دارم که اسکندر و سزار و کوروش که سه مرد اول جهان شده اند، کوروش در صدر آن ها قرار دارد و تاکنون در جهان کسی به وجود نیامده است که بتواند با او برابری کند و او همانطور که در کتاب های ما آمده است مسیح خداوند است. قوانینی که او صادر کرد که در تاریخ آن زمان که انسان ها به راحتی قربانی خدایان می شدند بی سابقه بود.هارولد لمب دانشمند آمریکایی:

در شاهنشاهی ایران باستان که کوروش سمبل آنان است، آریایی ها درتاجگذاری به کردار نیک- گفتار نیک- پندار نیک سوگند یاد می کردند که طرفدار ملت و کشورشان باشند که این امر در صدها نبرد آنان به وضوح دیده می شود که خود شاهنشاه در راس ارتش به سوی دشمن برای حفظ کیان کشورشان می تاخته است.گزنفون مورخ بزرگ یونانی:

ما در این باره فکر کردیم که چرا کوروش به این اندازه برای فرمانروایی عادل مردمان ساخته شده بود. سه دلیل برایش پیدا کردیم. نخست نژاد اصیل آریایی او و بعد استعداد طبیعی و سپس نبوغ پرورش او از کودکی بوده است.

کوروش نابغه ای بزرگ، انسانی والامنش، صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسان ها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کوروش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمی دهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود. کوروش برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار می گرفت امپراطوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت. او در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملت های ملغوب را شیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کوروش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود، او را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ، بزرگترین، بخشنده ترین، پاک دل ترین انسان تا این زمان بود.کنت دوگوبینو فرانسوی- ایران باستان:

شاهنشاهی کوروش هیچگاه در عالم نظیر نداشت. او به راستی یک مسیح بود زیرا به جرات می توان گفت که تقدیر او را چنین برای مردمان آفرید تا برتر از همه جهان آن روز خود باشد.نیکلای دمشقی:

کوروش شاهنشاه پارسیان در فلسفه بیش از هرکس دیگر آگاهی داشت. این دانش را نزد مغان زرتشتی آموخته بود.پروفسور کریستین سن ایران شناس و استاد زبان اوستایی و پهلوی:

شاهنشاه کوروش بزرگ نمونه یک پادشاه جوانمرد بوده است. این صفات برجسته اخلاقی او در روابط سیاسی اش دیده می شده است. در قوانین او احترام به حقوق ملت های دیگر و فرستادگان کشورهای دیگر وجود داشته است و سرلوحه دولتش بوده که این قوانین امروز بین الملل نام گرفته است.ویل دورانت- تاریخ تمدن ویل دورانت:

کوروش از افرادی بوده که برای فرمانروایی آفریده شده بود. به گفته امرسون همه از وجود او شاد بودند. روش او در کشورگشایی حیرت انگیز بود. او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می نمود. به همین دلیل یونانیان که دشمن ایران بودند نتوانستند از آن بگذرند و درباره او داستان های بیشماری نوشته اند و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر می نامیدند. او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزم های آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود ساخت و یهودیان دربند را آزاد نمود. کوروش سرداری بود که بیش از هر پادشاه دیگری در آن زمان محبوبیت داشت و پایه های شاهنشاهی اش را بر سخاوت و جوانمردی بنیان گذاشت.کلمان هوار- تمدن ایرانی:

کوروش بزرگ در سال 550 قبل از میلاد بر تخت پادشاهی ایران نشست. وی با فتوحاتی ناگهانی و شگفت انگیز امپراطوری پهناوری را از خود به جای گذاشت که تا آن روزگار کسی به دنیا ندیده بود. کوروش سرداری بزرگ و سرآمد دنیای آن روزگار بود. او اقوام مختلف را مطیع خود ساخت. او اولین دولت مقتدر و منظم را در جهان پایه ریزی کرد. برای احترام به مردمان کشورهای دیگر معابدشان را بازسازی کرد. او پیرو دین یکتاپرستی زرتشت بود ولی به هیچ عنوان دین خود را بر ملل مغلوب تحمیل نکرد.مولانا ابوالکلام احمد آزاد فیلسوف هندی:

کوروش همان ذوالقرنین قرآن است. او پیامبر ایران بود زیرا انسانیت و منش و کردار نیک را به مردم ایران و جهان هدیه داد.اخلیوس(آشیل) شاعر نامدار یونانی- تراژدی پارسه:

کوروش یک تن فانی سعادتمند بود. او به ملل گوناگون خود آرامش بخشید. خدایان او را دوست داشتند. او دارای عقلی سرشار از بزرگی بود.

منبع : ایرانیان فنلاند

SIAVASHOMA - انکلستان - منچستر
حیف کورش نیست که ارامگاهش محلی باشه که خامنه ای رهبرش. ادم حالش بهم میخوره. کورش کجا سید علی کجا. اینهمه تناقض در هیچ کجای دنیا نیست. دلیلش هم فقط دین... اسلامه.
یکشنبه 1 شهریور 1388

all_alone313 - المان - هامبورگ
کوروش خواب کافیست بلند شو که فرزندانت بی پناهند .
یکشنبه 1 شهریور 1388

bluestar - ایران - تهران
وَیسْأَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَینِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیکُمْ مِنْهُ ذِکْرًا«83» . إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَینَاهُ مِنْ کُلِّ شَیءٍ سَبَبًا«84» . و از تو درباره «ذو القرنین» می‌پرسند؛ بگو: «بزودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد.»«83» . ما به او در روی زمین، قدرت و حکومت دادیم؛ و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم.«84» سوره کهف.
یکشنبه 1 شهریور 1388

IranBozorgMehr - ایران - اهواز
حکومتهای دنیای دینهای ابراهیمی و سیاستهای زشت غرب گم و گور شوند که کور و کرند و یا چون خود بدست دشمنان تازی و مغول و دیگر دینها و سیاستها از مادر زاده شده اند، همانند پدران متجاوز گر خود مردم ستیزی را پیشه ی خود کرده اند که امروز در این دنیای زشت دینها و سیاستها، دیکتاتورهایی چون هیتلر، استالین، خمینی و خامنه ای در خود میبیند. همه ی حکومتهای خاوری و باختری کسانی هستند که پدرانشان متجاوزگر بوده که به مادرانشان به نام دین و سیاست تجاوز شده است. کورش را کبیر ننامیم که او نه عرب بود و نه مسلمان. کورش بزرگ بود و هست. دادگر و نیکو سرشتی که نیک می اندیشید، نیک سخن میگفت و همه نیک کردار بود. کورش جهانگیر جهانبخش بود.
یکشنبه 1 شهریور 1388

p.h - هند - پونه
اشک ریختم ...
یکشنبه 1 شهریور 1388

bluestar - ایران - تهران
خواهشا بی دینها با طرفداری از کوروش به او بی احترامی نکنند
یکشنبه 1 شهریور 1388

بابک - ایران - سبزوار
کوروش آبرو و عزت ایران و جهان بود
یکشنبه 1 شهریور 1388

100%persian - هلند - دن هلدر
خوشحالم که اسم خودم را از محمد به کوروش (سیروس) عوض کرده ام . البته این ور آب / چون توی کشور خودم اجازه نداشتم . براستی که در کتاب مقدس خداوند کوروش کبیر را مسیح خود مینامد / خداوند ایران زمین ایران را به ایرانیان باز گردان
یکشنبه 1 شهریور 1388

niazkh - اسپانیا - بارسلون
ای خدا! چی بودیم چی شدیم .....
یکشنبه 1 شهریور 1388

mehraeen - ایران - تهران
bluestar - ایران - تهران . آیا فقط به کورش بزرگ در روی زمین قدرت و حکومت داده است و اسباب هر چیزی را داده است. به این آخوندها صدها سال است که جز اینها قدرت شیادی و قساوت و بی رحمی نیز داده است .
یکشنبه 1 شهریور 1388

پاینده ایران - ژاپن - اساکا
کوروش آسوده بخواب که bluestar - ایران - تهران برات از تازی نامه آیه بگه. برات بگه که تازی پرست ها و دین کثیفشون چه بلایی (رافت اسلامی) به سر مردم و کشورت آوردن. برات بگه که چطور ایران رو ویران کردند.
یکشنبه 1 شهریور 1388

iraniii - ایران - ارومیه
بزرگی کوروش بر کسی پوشیده نیست.حیف اون پادشاه و اون سرزمینی که ما داشتیم....حیف که الان افتاده دست یه مشت آشغال که به ملت خودشونم رحم نمیکنن
یکشنبه 1 شهریور 1388

khalije hamishe fars - ایران - خارگ
انسانم ارزوست...هر ساله مردمان و سران از نقاط دیر و نزدیک دنیا سوغات بسیار برای این بزرگمرد میاوردند یا میفرستادن که ذره ای از روی ترس و ریا نبود بلکه علاقه ذاتی و درونی انها به خاطر نیک اندیشی و کردار نیک بزرگمردی بود که انسان بودن و انسانیت داشتن را به تاریخ نشان داد . خدایا انسان بودن را به من بیاموز چگونه زیستن را خود خواهم اموخت
یکشنبه 1 شهریور 1388

ardesheer - امرپکا - نپو پورت
کورش بزرگ بداد فرندانت واین سرزمبن اریایی برس
یکشنبه 1 شهریور 1388

saresobh - سوىد - مالمو
درووووووووووووووود بر کوروش کبیییر. الهی روزی اسالتمان به ما باز گردد
یکشنبه 1 شهریور 1388

nas11 - ایران - شوشتر
خداوند ما کوروش بزرگ است کوروش بزرگ به فرزندانت کمک کن از دست عربها و عرب زادها
یکشنبه 1 شهریور 1388

kaveh52 - ایران - تهران
کورش بزرگ ما رو ببخش که ایرن رو اعراب اداره می کنند امیدوارم به زودی ازاد بشه
یکشنبه 1 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
bluestar - ایران - تهران سعی نکن با این چرت و پرتهات کورش بزرگ رو به قرآن و اسلام بچسبونی تا برای این دین متحجر؛ با شخصیت تاریخی کورش کبیر امتیاز بخری. کورش بزرگ هیچ ربطی به اسلام و قرآن ندارد و این که ذوالقرنین کورش است نظریهء مولانا ابوالکلام آزاد (وزیر آموزش و پرورش سابق هند) است . آیا این دلیل صحت میشود؟ فقط برای اسلام امتیاز جمع کن. اون هم با بدبختی و گدایی
یکشنبه 1 شهریور 1388

33pooles - المان - دورتموند
به امید روزی که ملت ایران و تمام کوچه بازارهای ایران اسم اصیل ایرانی داشته باشند .
یکشنبه 1 شهریور 1388

هوای آزاد - ایران - ایران
bluestar - ایران - تهران . ببینم کوروش رو هم زدید به نام؟ هر انسان آزاده ای میتونه طرفدار کوروش کبیر باشه همین امسال تو هستن که دین و ایمان رو از مردم میگیره اصلا" مسلمون بودن چه ربطی به کوروش کبیر داره؟ یه کم فکر گاهی اوقات بد نیست
یکشنبه 1 شهریور 1388

piroz - ایران - تهران
کوروش کجاپی که سرزمین پارسیت از زبانهای بیگانه عربی و ترکی پر شده است . ای کاش زبانهای بیگانه که بر اثر حوادث به این ملت تحمیل شده بود از این مرز و بوم رخت بر می بستند و ایرانیان تنها به زبان پارسی و گویشهای شیرین آن صحبت میکردند
یکشنبه 1 شهریور 1388

ADNAN ŞENSES - تورکیه - ایستانبول
کوروش برده دست یهود .
یکشنبه 1 شهریور 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
ان کسی که دیدن تاریخ پر شگوه ما را ندارد.برود بمیرد.کورش مرد تاریخ ایران زمین است. زنده باد ایران و ایرانی.مرگ بر اسلام و اسلام پرستان
یکشنبه 1 شهریور 1388

ARIYA_TEHRAN - ایران - تهران
یاد کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدا.. افتادم که این دوتا رو باهم مقایسه کرده --- کوروش خودرا پیامبر معرفی نکرد ولی با عدالت و جوانمردی و انسانیت رفتار کرد وحتی در این زمانه هم کسی نبست که از او خوشش نیایید ولی محمد خود را پیامبر نامید و دنیا را به آشوب کشاند که الان نتایجش رو میبینیم
یکشنبه 1 شهریور 1388

هوای آزاد - ایران - ایران
کوروش کجایی که ببینی سر نوادگانت چه میارن ببینی ایرانت به کجا رسیده ببینی ......ای خدا چرا خوابی چرا جواب نمیدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. اگر ایران به جز ویران سرا نیست...... من این ویران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست ........من این آب و هوا رو دوست دارم. زده باد ایران و ایرانی آزاد زنده باد پدر ایران کوروش کبیر(عاشقتم کوروش)
یکشنبه 1 شهریور 1388

pegah.88 - فرانسه - پاریس
کورش هرکه بود حالا به افسانهٔ‌ها پیوسته چرا ما از خواب بیدار نمیشیم، آخه چرا؟ بسه این همه توهّم که چه بودیم و آه کشیدن و افسوس خوردن که ‌ای کورش بیا و ببین چه بالایی‌ سر ملتت اومده!!!!!!یادمون نره که هر ملت لیاقت همان حاکمی رو داره که بهش حکومت می‌کنه!! ما که ادعا می‌کنیم لیاقتمون از داشتن خامنه‌ای وون جمهوری اسلامی بیشتره بهتر بیدار بشیم و با چشم باز با نگاه به گذشته به سوی آینده بریم! مبادا که دیکتاتور پروری کنیم!!!!
یکشنبه 1 شهریور 1388

persianshadow1 - انگلستان - برایتون
bluestar - ایران - تهران. باز با زیر شلواری پریدی وسط؟ از اون ...ان ننگینت مثال برای اثبات پیامبر بزرگ کوروش میاوری؟ تو باید مثال بیاوری که اسلام دین شیطان نیست!
یکشنبه 1 شهریور 1388

AsaL Barbie - کانادا - ونکور
پاینده ایران - ژاپن - اساکا. خیلی درست و به جا بود، تازی نامه.
یکشنبه 1 شهریور 1388

AsaL Barbie - کانادا - ونکور
bluestar - ایران - تهران . کورش مسلمون نبوده. ایرانی بوده. پس این چرندیات عربیو اینجا تلاوت نکن!
یکشنبه 1 شهریور 1388

aspiran - ایتالیا - میلان
کورش نخواب بلند شو یه لگد بزن تو ک. علی گدا
یکشنبه 1 شهریور 1388

garfild - ایران - تهران
خوش به سعادت آدمهای اون زمان چه گوهری داشتن /// الان که نه تنها کشورهای دیگه بلکه بیشتر خود مردم سیاه روزگارندو پژمرده با وجود این جانیان تند رو روانی عقده ای
یکشنبه 1 شهریور 1388

Bare hasti - المان - هامبورگ
اخ که وقتی ان سد لعنتی را زدند (علیرغم این همه اعتراض)چقدر گریه کردم ببین کشور عزیز ما چه بلایی سرش امده تا چند سال دیگه اگر این حکومت نکبت و بدبختی همچنان برقرار باشد دیگر اثری از ارامگاه او نخواهد ماند ..
یکشنبه 1 شهریور 1388

کورش پارسی - امریکا - سانتاباربارا
هیچ به فردا نیندیش. فردا اندیشه ای برای خود دارد. رنج هر روز برای ان روز کافیست. کورش کبیر
یکشنبه 1 شهریور 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
این نظر افراد خارجی هست بعد ایرانیان اسلام زده به جای ارج نهادن به او به یک مشت دزد قاتل عرب و دین منحوسشان احترام می گذارد ننگ به ایران فروشان.
یکشنبه 1 شهریور 1388

MightyCyrus - انکلستان - لندن
ننگ به ما که ساکت نشستیم ....!!!
یکشنبه 1 شهریور 1388

778899 - ایران - شیراز
کوروش کبیر: نگذاشتم رنج وآزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید... خامنه ای صغیر : نگذاشتم مردم این شهر و این سرزمین در آسایش و آرامش زندگی کنند و با هر رنج و عذاب که بر انها تحمیل کردم ، لذت بردم.... کوروش کبیر : خدایا این سرزمین را از دروغ، دشمن ، وخشکسالی در امان بدار...... خامنه ای صغیر : خدایا این سرزمین را از راستگویان ، دوستاران به وطن و نخبه گان و اندیشمندان خالی کن.......کوروش کبیر: در این سر زمین همۀ ادیان آزاد هستند.... خامنه ای صغیر: در این سرزمین همۀ ادیان ازاد هستند که بیست و چهار ساعته به مدح و ثنای من بپردازند و در غیر این صورت در زندان کهریزک به روی انها باز خواهد بود. واین است تفاوت رهبران بزرگ و رهبران کوتوله.....
یکشنبه 1 شهریور 1388

don - سو - سوندسوال
کورش خوابید بیخیال شید عزیزان....
یکشنبه 1 شهریور 1388

Bare hasti - المان - هامبورگ
bluestar -ایران-تهران ..میشه از شما خواهش کنم از القاب گذاری بر انسانها مانند کار رژیم پرهیز کنید! گر چه این مساله غلط از زمان همان پایه گذاری اسلام گذاشته شد ..منظور شما از (خواهش میکنم بیدینها...)چه بود شما هم به عنوان یک فرد مذهبی به همان اندازه یک فرد غیر مذهبی در این دنیای مجازی میتوانید نظر بدهید .و باید تحمل نظر مخالف را داشته باشید ..ما باید دموکراسی را همین جا تمرین کنیم و این توهم که دین شما برترین است را از سرتان بیرون کنید.
یکشنبه 1 شهریور 1388

Bare hasti - المان - هامبورگ
bluestar -ایران-تهران ..میشه از شما خواهش کنم از القاب گذاری بر انسانها مانند کار رژیم پرهیز کنید! گر چه این مساله غلط از زمان همان پایه گذاری اسلام گذاشته شد ..منظور شما از (خواهش میکنم بیدینها...)چه بود شما هم به عنوان یک فرد مذهبی به همان اندازه یک فرد غیر مذهبی در این دنیای مجازی میتوانید نظر بدهید .و باید تحمل نظر مخالف را داشته باشید ..ما باید دموکراسی را همین جا تمرین کنیم و این توهم که دین شما برترین است را از سرتان بیرون کنید.
یکشنبه 1 شهریور 1388

علیرضا دادا - امارات - دبی
و ما ایرانیان به خود میبلیم و افتخار میکنیم که از سلاله بزرگ مردی هشتیم که دنیای باستان و دنیای مدرن در برابر او سر تعظیم فرود آوردند.. خداوندا شکر که ما را از نسل این بزرگ مرد قار دادی و افتخار ایرانی بپدن را به ارزانی داشتی. خداوندا به ما و همه ما توانی عنایت بگردان که بتوانیم نام کوروش وایران را جاودان بگردانیم.خداوندا قدم ما را در جای گامهای او بنه.خداوندا ما ایران را دوست داریم به ما همتی عنایت بفرما که بتوانیم نام ایران و ایرانی را عزیز بگردانیم..ای عزیزترین عزیزان...آمین
یکشنبه 1 شهریور 1388

abars - ایران - نور
خداوندا! دستانم خالی اند و دلم غرق در آرزوها. یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن.(کوروش بزرگ هخامنشی)
یکشنبه 1 شهریور 1388

punisher - ایران - شیراز
bluestar - ایران - تهران. کورش مربوط به ایران و ایرانی است / نه تو ی تازی پرست.... پس ببند اون دهان . ..ویت رو........
یکشنبه 1 شهریور 1388

khalije hamishe fars - ایران - خارگ
pegah.88 - فرانسه - پاریس >موافقم ...داشتم داشتم گذشت دارم دارم ...زندگی ابتنی کردن در حوضچه اکنون است
یکشنبه 1 شهریور 1388

irany awareh - سوید - استگهلم
بلو ستار-گورش رسول و فرستاده خدا نبودوبدون گمگ خدا و فرشتگان تا امروز مورد قبول تمامی انسانهاست.اما محمد عرب تو گه بقول خودتان بیامبر خداست تا بحال بحز اعراب وبرخی ادمهای بی سواد گسی او و دینش را قبول ندارد زیرا بحز حنگ و خونریزی و ظلم ارمغان دیگری برای انسانها نداشته اینها واقعیت است قبول گن.از صدر اسلام تا گنون حامعه بشریت حه بیشرفتی در سایه این دین بدست اورده؟بحز حنایت و خونریزی . گورش خود دین داشت ولی با انهمه ابهت هیحگاه انسانها را وادار به اطاعت از دین خود نگرد حرا امروز شما اسلامیها میخواهید انسانها به زور دین اسلام را گه دین حنگ و نفاق و خونریزی و وحشت است قبول گنند؟باید بدانید مردم ایران بخصوص قشر حوان ماهیت اصلی اسلام را میدانند و هرگز حایی در دل و مغز ایرانی ندارد.
یکشنبه 1 شهریور 1388

100%persian - هلند - دن هلدر
ADNAN ŞENSES - تورکیه - ایستانبول . کوروش برده دست یهود . دوست عزیز میشه یکمی بیشتر در مورد این نوشته توضیح بدی . ممنون میشوم .لازم بذکر هست که یهودیان یکروز در سال طبق مراسم مذهبی رسمی اشان به سمت ایران و آرامگاه کوروش بزرگ سر تعظیم فرود میاورند ( در سالروز آزادیشان از دست بابلیها 2500 سال قبل )
یکشنبه 1 شهریور 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
ADNAN ŞENSES - تورکیه - ایستانبول . مر..ک بی سواد پان تورک// کورش 40000 یهودی را از اسارت بابلیان نجات داد. اون بابا چنگیز مغولت بود که اسیر می گرفت و می کشت. در همان ترکیه بتمرگ تا///.....پور پیرار..../// مزدور کثیف جدائی طلب راهم پیش تو بفرستیم.
یکشنبه 1 شهریور 1388

*پسر شجاع* - ایران - تهران
من فقط توی این دنیا به یک چیز اعتقاد دارم پندار نیک گفتار نیک کردارنیک ...
یکشنبه 1 شهریور 1388

shayan2uk - انگلیس - هال
bluestar - ایران - تهران. ... سرت بر بمیر با این کامنت گذاشتنت. نظرات این همه اندیشمند رو درباره کورش کبیر خواندی و باز هم به عظمت و بزرگی او پی نبردی ٬ انقدر بدبختی و دریوزه ای که جز تبلیغ دین مسخره و ک...ت در این سرزمین آریایی کاری نداری. مرگ بر اس..م و پیروان خرافه پرستش.
یکشنبه 1 شهریور 1388

kaveh52 - ایران - تهران
خاک بر سر صدا و سیمای ما که در مورد مورد ابوالکشک بغدادی سریال می سازه ولی در مورد کورش نه . بعد میگن چرا جوونهای ما دچار بحران هویت هستند ولی کاملا واضحه که هویت خودشون تقلبیه و ایرانی نیست
دوشنبه 2 شهریور 1388

hassan k - ایران - تهران
گویند کوروش کبیر از فرط عصبانیت از فیلم 300 داریوش را فرمان همی داد تا زنده شده و با لشگری عظیم بر هالیوود بتازد . در این بین محمود نامی را بدید زشت روی . سبک مغز . درشت گوی . دروغگو . بد کردار . ناموس فروش و ..... بپرسید این دیوانه کیست؟ گفتند: حاکم اکنون پارس.! چون این بشنید از هوش برفت.. و چون به هوش آمد سخنان نیک همی گفت: ای پارسیان آبروی گذشته پیشکشتان آبروی اکنون خود را نجات دهید...!!!!
دوشنبه 2 شهریور 1388

AsaL Barbie - کانادا - ونکور
*پسر شجاع* - ایران - تهران . این که شد سه چیز، دلبندم
دوشنبه 2 شهریور 1388

ADNAN ŞENSES - تورکیه - ایستانبول
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو یه خورده تربیت داشته باش در ضمن من و تمام ملت تورک آذربایجان جدایی طلب نیستیم . فقط حقمان را می خواهیم .
دوشنبه 2 شهریور 1388

آنتی اسلام - ایران - اهواز
ADNAN ŞENSES - ترکیه - استانبول مغول زاده. حواست رو جمع کن که تاریخ تو از زمان حملهء قوم تاتار ( 700 سال بعد از ظهور اسلام!) شروع میشه. حرف بی ربط نزن. من کورش پرست و شونیزم نیستم اما از تحریف تاریخ و حرف دروغ و چرت و پرت هم خوشم نمیاد. سعی کن انسان باشی ( ترک بودن یا لر بودن یا عرب بودن و یا فارس بودن و کرد بودن.... اهمیتی ندارد. اگر نمی تونی انسان باشی حد اقل آدم باش)
دوشنبه 2 شهریور 1388

Yek Aryaee - ایران - تهران
سال گذشته روز 7 آبان روز بزرگاشت کوروش بزرگ در پاسارگاد فضای امنیتی وحشتناکی برقرار بود و اصلا اجازه ورود افراد به خیابانی که به مقبره کوروش میرسه داده نمی شد. اات
دوشنبه 2 شهریور 1388

33pooles - المان - دورتموند
ادنان زنزز ترکیه- استانبول ای ترک بی... خاموش شو .تو را چه به کوروش بزرگ . از اینکه تاریخ شما چنین شخصیتهای بزرگ ندارد برات متاسفم. بزرگترین مرد تاریخ شما اتا ترک بود و از زضا شاه ایران درس میگرفت. شما تاریخی پر از خالی دارید
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

*پسر شجاع* - ایران - تهران
AsaL Barbie - کانادا - ونکور . لووول...منظورم همون سه چیز بود بامزه....
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

ADNAN ŞENSES - تورکیه - ایستانبول
33pooles - المان - دورتموند دوست عزیز یه کم تاریخ بخون اولا که آتاتورک کم شخصیتی نیست در ضمن رضا خان نوچه مصطفی کمال پاشا آتاتورک بود . در ضمن اگر اسم بای بک رو سررچ کنی می بینی تارخ آذربایجان یعنی چی . به امید الله .
سه‌شنبه 3 شهریور 1388

+2
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.