رمزگشایی زبان بدن در ابطحی و عطریانفر در جریان اعترافات و اشاره او به آرای ۱۹ میلیونی - ویدیو و عکس

رمزگشایی زبان بدن در ابطحی و عطریانفر در جریان اعترافات

رسیدن به این نتیجه که سران اصلاح طلب به آن چه که در دادگاه و پس از آن مجبور به بیان آن شده بودند اعتقاد ندارند شاید اثبات بدیهیات به نظر برسد اما بررسی موشکافانهء این اعترافات قطعاً اطلاعات دقیقتری دربارهء کیفیت آنها و چگونگی حصول به آنها به دست می دهد.
لازم به ذکر است که این مطلب توسط یک علاقه مند آماتور حوزهء زبان بدن و روانشناسی نوشته شده است و نظرات خوانندگانی که در این زمینه تخصص و یا مطالعه داشته اند قطعاً به رسیدن به حقیقت کمک خواهد کرد.

نکاتی که قبل خواندن اصل مطلب باید به آنها توجه شود:


_زبان بدن به موءلفه های فرهنگی وابسته است و خوانش آنها باید با در نظر گرفتن این مولفه ها انجام شود.به طور مثال مسیحی ها هنگام سوگند یاد کردن برای گفتن حقیقت دست خود را بالا گرفته و کف دستشان را رو به مخاطب می گیرند در حالیکه مسلمانان کف دست خود را روی قرآن می گذارند. با توجه به اینکه منابع معدود در دسترس برای نوشتن این مطلب همه ترجمه هایی از متون غیر ایرانی بوده باید به این نکته توجه شود که گاهی این رمز گشایی ها ممکن است مطابق با معانی آنها در فرهنگ ایرانی نباشد.

_زبان بدن را باید در رابطه با کلیه شرایط خواند و ممکن است رمز گشایی از یک حرکت به طور مستقل معنی متفاوتی با خوانش آن درکنار کلیهء شرایطی که در کنار آن وجود دارد به دست دهد. بنابراین این مطلب ممکن است حاوی برداشت های ناقص و شاید اشتباهی باشد.

_زبان بدن از فرهنگ، عادات و بیش از همه از نا خودآگاه فرد دستور می گیرد و تقلب کردن و پنهان کردن ناخودآگاه امری تقریباً غیر ممکن است و بازیگرانی که مدتها در زمینهء زبان بدن دوره دیده اند هم تنها تا حد کمی موفق به این کار می شوند.بنابراین می توان گفت زبان بدن نسبت به زبان گفتار بسیار کم دروغ می گوید.

_با توجه به اینکه امکان این وجود دارد که در تدوین فیلم دادگاه نماهای عمومی به ترتیب زمانی خود پخش نشده باشد نمی شود به عکس العمل افراد حاضر در سالن نسبت به سخنان ایراد شده در دادگاه استناد کرد.

مصاحبه با خبرنگار 20:30 بعد از اخبار(یازدهم مرداد):


_زمانی که از ابطحی دربارهء رفتار بازجو ها سوال شد ابطحی با حالت دست به سینه رفتار بازجوها را خوب توصیف کرد


"در این حالت هر دو دست به صورت ضربدر روی سینه تا می شوند.اغلب کسانی که با چیزی که می شنوند مخالف هستند، حالت دست های چلیپا شده را به خود می گیرند...دست ها به صورت چلیپا حصاری را تشکیل می دهند که مانند سپری در مقابل یک تهدید قریب الوقوع یا شرایطی خصمانه عمل می کنند-کتاب کوچک زبان بدن"


_عطریانفر موقع شنیدن صحبتهای ابطحی دربارهء رفتار مناسب بازجوها پوزخند میزد و زمانی که خبرنگار از او پرسید که آیا صحبتهای ابطحی را تایید می کند او در شروع تاییدش پاچه شلوارش را کمی بالا کشید.
"پاچه شلوار یک پا به نشانه نـابـاوری بـه بــالا کشیده میشود. مانند این میماند که پایش را روی یک چیز ناخوشایند گـذاشـته و میکوشد آن را از روی شلوارش بتکاند. سایت پزشکان بدون مرز"

_ابطحی در لحظه ای که خبر خوردن قرصها را تکذیب می کرد مانند کودکان خردسال دستانش را محکم به صندلی گرفته بود و پاهایش را که به هم قلاب کرده بود در هوا تاب می داد.کاری که در شرایط عادی از یک بزرگسال آن هم یک روحانی کاملاً بعید است. چیزی که واضح است در این حالت ابطحی نیمی از بدنش را کاملاً ایستا و مستحکم نگه داشته و نیمی دیگر را در وضعیتی کاملاً نا متعادل قرار می دهد.

ابطحی در دادگاه:


_ابطحی درست در لحظه ای که گفت "اعتراف می کنم" دستش را جلوی دهانش گرفت. او چندین بار موقع ادا کردن کلمه تقلب در عبارت "تقلب رمز شورش بود" دستش را(و به طور خاص انگشت سبابه اش را) جلوی دهانش گرفت. او همچنین در این قسمت از صحبتهایش برای پنهان کردن اضطرابش از بطری آب در لیوان ریخت بی آنکه آب را بنوشد!


"پوشاندن دهان:این حالت، یکی از حالت های نادر بزرگسالان است که مانند حالات بچه ها واضح است....کسی که هنگام حرف زدن از این حالت استفاده می کند، آشکارا دارد دروغ می گوید-کتاب کوچک زبان بدن"

_در بیشتر زمان اعترافات، کف دستان ابطحی رو به پایین بود یا رو به خودش .تنها دو بار به صورت آشکار کف دستانش را رو به بالا گرفت.بار اول در ابتدای اعترافاتش علیه خودش و اصلاح طلبان بود و درست در لحظه ای که کلمه ای را فراموش کرده بود و به دنبال آن می گشت و بار دوم زمانی بود که گفت باید فضایی ایجاد کنیم که رای دهندگان موسوی را هم جذب کنیم و البته بلافاصله دستش را مشت کرد.


" دست باز(کف دست رو به بیرون ) علامت حقیقت، وفاداری و تسلیم است... در حالت نگه داشتن کف دست رو به بالا حالت خواستن و در خواست کردن کردن چیزی است....وقتی کف دست رو به پایین است،یعنی صاحب دست می خواهد اوضاع را آرام نگه دارد- کتاب کوچک زبان بدن"


_زمانی که ابطحی می گفت خاتمی کشور را می شناخت و این شکست را می دانست لحظه ای بینی اش را با دو انگشت گرفت.
"ممکن است علت به وجود آمدن این حالت این باشد که شخص ناخواسته دستش را به طرف دهان بالا می برد، اما در آخرین لحظه نظرش تغییر می کند و انگشت ها را به زیر بینی می برد.این حالت هم مثل پوشاندن دهان، برای مخفی نگه داشتن فریبکاری گوینده به کار می رود-کتاب کوچک زبان بدن"

نکاتی دیگر دربارهء ابطحی:

_دستان ابطحی تمام مدت اعترافاتش می لرزید.


_ابطحی در پایان صحبتهایش گفت :ما نوزده ممم(رای واقعی موسوی)... یازده... سیزده میلیون(رای اعلام شده رسمی موسوی) نفر داشتیم که به آقای موسوی رای دادند.

_زبان چهرهء ابطحی را به سختی می توان خواند.او شبیه افراد مسخ شده حالات کاملاً یکنواختی را نشان می داد که حتی گاهی با لحن صدایش در تضاد بود.

_به نظر نگارنده با رمزگشایی زبان بدن محمد علی ابطحی و کنار هم گذاشتن قطعات این پازل می شود به این جمع بندی رسید که آشفتگی روحی ابطحی بسیار فراتر از آنچه که در نگاه اول به نظر می رسد است. زبان بدن تحت تاثیر مستقیم ناخودآگاه بوده و تقریباً غیر قابل کنترل است.اما با این وجود حرکات ابطحی به اندازهء صحبتهایش آشفته و متناقض و عجیب است و حتی تا جایی پیش رفت که در مصاحبهء اخبار بیست و سی همانطور که ذکر شد ابطحی در قالب یک کودک فرو رفت. اینکه چنین نشانه هایی آیا می تواند دال بر مصرف انواع خاصی دارو باشد یا نشان از آشفتگی شدید روانی دارد بر عهدهأ متخصصین است.


عطریانفر در دادگاه:

_زبان بدن عطریانفر در جریان دادگاه نشان از تسلط نسبی او به اعصاب و حرکاتش داشت به طوری که مجموع حرکات او تقریباً در یک راستا بود و کمتر آشفتگی و تناقضی بین رفتار او دیده می شد. به عنوان مثال تکیه دادن او روی تریبون با حالتی ناشی از تسلط و اعتماد به نفس بود که پیش از این نمونهء آن را در دادگاه خسرو گلسرخی مشاهده کرده بودیم.

_محمد عطریانفر در هنگام ایراد سخنرانی در دادگاه در بیشتر مواقع پشت دست چپش را در حالیکه مشتش حالتی نیمه جمع شده داشت (انگاری که توپی در دست دارد) رو به حضار می گرفت و کف دستش را از آنها پنهان می کرد در حالیکه کف دست راستش را که کاملاً باز بود رو به رئیس دادگاه می گرفت و گویی دستش را به سمت او پرتاب می کرد.
"نشان دادن روى دست[منظور همان پشت دست است چون به کف دست روی دست گفته نمی شود!] در حین صحبت، به معناى تردید در صحبت و یا پنهان کردن مطلبى است... کسى که دست باز خود را به طرف جلو حرکت مى دهد و سخن مى گوید، مى خواهد خود را از شر موضوعى خلاص کند-سایت بانک اطلاعات کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی"


_عطریانفر در سخنانش گفت:"مگر این پستها چقدر ارزش دارد؟" بعد از گفتن این جمله لحظه ای سکوت کرد و به قاضی خیره شد.

_در پایان نطق عطریانفر او بخشی از دعای شعبانیه را خواند و در قسمتی از ترجمهء فارسی دعا که می گفت" از همه غیر از تو[خدا] ببریم... زمان ادا کردن کلمهء "همه" رو به قاضی اشاره کرد.

سایر حاضرین در دادگاه:


_صفایی فراهانی در حال شنیدن صحبتهای ابطحی (در صورتی که جابه جایی در تدوین صحنه ها وجود نداشته باشد) دستش را روی گلویش کشید.


"گلو محل تجمع نگرانی از چگونه بیان کردن افکار است.این عضو همچنین نشان دهندهء افکار و احساساتی است که قبلاً در بیان آن ناموفق بوده ایم-دایرة المعارف مصور قیافه شناسی"
_در تصویری از صفایی فراهانی که در سایت خبرگزاری مهر منتشر شده او چشمهایش را می مالد.


"چشم ها محل تجمع خستگی، خشم و عصبانیت ناشی از فشار زیاد نیز هستند.پیام "دیگر بس است" پشت مالیدن چشم ها نهفته است- دایرة المعارف مصور قیافه شناسی"


توضیح عکس:رمضانزاده در ردیف دوم با عینک

_رمضان زاده با چشمهایی گرد شده و از حدقه بیرون زده طوری با شتاب اطراف را نگاه می کرد که نگاهش بیشتر حاکی از ترس بود تا کنجکاوی یا حتی نگرانی.

_بهزاد نبوی تمام مدتی که در تصاویر دیده شد گویی می خواست خودش را در صندلی غرق کند تا جایی که ممکن بود در صندلی فرو رفته بود و نگاهی شبیه به یک پدر نگران را داشت.او لحظه ای دستش را در گوشش فرو برد که آشکارا میل او را به نشنیدن اعترافات نشان می داد.


نکاتی که نیاز به رمز گشایی شدن دارند:
_عطریانفر در جلسهء دادگاه گاهی دست راستش را روی تریبون تکیه میداد .زمانی که از "امام"،"نظام"، "ولایت فقیه" و "رهبر" [دربارهء رهبر مطمئن نیستم] نام می برد با انگشت سبابه اش به صورت نامنظم روی تریبون ضرب می گرفت.


_عطریانفر: فرمایشات امام به سه نکته اشاره دارد....(زمانی که گفت سه نکته چهار انگشتش را نشان داد)


_در مصاحبهء ایمان مرآتی خبرنگار اخبار بیست و سی بعد از اخبار با محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، عطریانفر گفت:" من قاطی کرده ام" و ابطحی با دستپاچگی صحبت او را قطع کرد و گفت :" ولی من قاطی نکرده ام".زمانی که ابطحی این جمله را می گفت شبیه مسیحیانی که در دادگاه سوگند یاد می کنند دست راستش را بالا نگه داشته بود.


_ابطحی در طول سخنرانی مدام انگاری با دستش روی شیئی نامرئی ضربه می زد.چیزی شبیه بر سر کسی زدن و یا به شیوهء ایرانی روی سنگ قبر ضربه زدن هنگام شروع به خواندن فاتحه.
_ابطحی در لحظاتی به کاغذی که در دست دارد نگاه می کند اما به نظر نمی رسد که از روی نوشته می خواند چون هیچ مکثی برای پیدا کردن سطر مورد نظرش نمی کند.ظاهراً نگاه کردن به آن متن بیشتر شبیه یک حرکت ناخودآگاه است که شاید در اثر تکرار اجرای اعترافاتش برایش عادت شده، یا یکجور انداختن بار عذاب وجدان اش به صورت ناخودآگاه بر دوش متن نگاشته شده است و یا شاید نگاه کردن به آن کاغذ به او اعتماد می دهد که حرفهاییش طبق برنامه پیش می رود.

ابطحی دو بار به آرای ۱۹ میلیونی اشاره میکند.


جهت دانلود مستقیم و بدون فیلتر ویدئو در ایران اینجا کلیک کنید.

لینک دانلود مستقیم تنها تا ساعاتی پس از انتشار فعال خواهد ماند

جهت نمایش ویدئو در یوتوب اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود برنامه پخش ویدئوهای دانلود شده اینجا کلیک نمایید.

parvaz39 - آلمان - هامبورگ
سبزها برای تکرار «نماز جمعه سبز» مهیا شوند؛ حماسه‌ای بزرگتر از حماسه‌ی اول!. حضور هاشمی در نمازجمعه این هفته قطعی شد
شنبه 17 مرداد 1388

garfild - ایران - تهران
من به زبان بدن تا حدودی اعتقاد دارم امتحان کردم جالبه میتونه تاحدودی بیانگر حالات درونی انسانها باشه /امتحان کنید
شنبه 17 مرداد 1388

ItsMeWT - آلمان - کلن
خسته نباشید و آفرین به تهیه کنندگان این آنالیز...
شنبه 17 مرداد 1388

bij - المان - المان
کیست که منکر ارامگاه خاوران شود؟! کیست که نداند بدون امضای خمینی هزاران دگراندیش به مسلخگاه دین وحشت برده نمیشدند؟! و کیست که نداند که جنایت خمینی فقط از طرف معدود سران رژیم چون منتظری مورد اعتراض قرار گرفت؟! 30 سال زندان ایران با زندانبان حکومت مکتبی، ما ایرانیان را بس!!!
شنبه 17 مرداد 1388

bij - المان - المان
بحران اخیر که شکاف عمیقی در درون ساختار حاکمیت ایجاد کرده و سران پر نفوذ رژیم را در برابر هم قرار داده، اکنون وارد مرحله تعیین کننده‌ای شده است. روند حذف و نفی اصلاح‌طلبان از سوی حاکمیت، با رادیکال شدن خواست‌ها و شعارهای اعتراضی مردم، همآهنگ شده است. اکنون دیگر انتخاب فقط بین حکومت مکتبی(در کنارش حکومت مطلقه ولی فقیه) یا عرفی‌گرایی است! اصلاح‌طلبانی که آرمان‌های دموکراتیک داشته‌اند یا دارند چاره‌ای جز پیوستن به نیروهای تحول‌خواه و نفی حکومت مذهبی نخواهند داشت!
شنبه 17 مرداد 1388

کندیس - ایران - کرج
سلام. نماز جمعه این هفته در دانشگاه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار میشود. به امید آزادی
شنبه 17 مرداد 1388

پاینده ایران - ژاپن - اساکا
اینها انگشت کوچک گلسرخی هم نیستند. این همه تفسیر عریض و طویل برای توجیه هشت سال سازشکاری و عقب نشینی سران اصلاحات که. باعث وقاحت و گستاخی دار و دسته آدمکش مصباح و جنتی و خامنه ای شد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
شنبه 17 مرداد 1388

SIAVASHOMA - انکلستان - منچستر
این قربانیان رژیم استالینی اخوندی کاملا بعد ازاینهمه انزوا و شکنجه روحی و جسمی در روزهای قبل از اعترافات بازجویان مهربانتری سراغ انان رفتند و چندین بار ین محامه را تمرین کرده اند .انها مریض هستد و به معالجه طولانی احتیاج دارند. چرا با موسوی و یا کروبی مناظره نمکنند؟اینها اگر موفق شوند هدفشان دستگیری موسوی وکروبی است.وما با بی اساس خواندن چنین اعترافتی ارزوی ادامه این حکومت ضد بشری واستبدادی را به دل این اسلامیون متحجر قرون وسطا ئی خواهیم گذاشت.ایران فقط حمهئری ایرانی و اسلامیون در مساجد. بازاری با غیرت نگذار خون ریخته جوونهامون پایمال بشه. اعتصاب بازاز قدم مثبتی بزای پیشبرد این جنبش حق طلبا نه
شنبه 17 مرداد 1388

ماهی سیاه کوچولو - ایران - تهران
با تشکر. بسیار جالب بود. هر چند برای هر شخصی دیدن این نمایشنامه تهوع آور عمق جنایت رژیم را نشان میدهد
شنبه 17 مرداد 1388

iran-azad - ایران - تهران
لطف کنید اینقدر پشت سر این سربازان گمنام و مهربون و مامانی وزارت اطلاعات بد نگید من خبر دارم دیروز یکی از همن بازجو های مهربون در یک محیط صمیمی به ابطحی گفته می تونی بروی خونه ات ابطحی هم گفته به خدا نمی رم کجا برم از اینجا بهتر بعدش هم گفته می شه یکی دیگه از اون قرص ها به من بدی؟
شنبه 17 مرداد 1388

ehsan_2nd_time - یوکی - لندن
همین ویدیو که گفت موسوی با 19 ملیون رای ، کافی بود که نشون بده که گیر چه کفتارهایی افتاده . البته این گندیه که آقایون خوشون تو بالا آوردنش دست داشتن و سی ساله که خربزه می خورن . حالا باید پای لرزش هم بشینن
شنبه 17 مرداد 1388

$persian$ - ایران - تهران
عیب نداره ایشالله به سلامتی میان بیرون میرن پیش خانواده هاشون . ولی این دفعه دیگه میفهمن که نباید گام به گام و با روش هایه دموکراتیک به سمت دموکراسی رفت چون این روش ها آخر و عاقبتش میشه همین میگرنشون و میندازنشون زندان به زور ازشون اعتراف میگرن با حکومت دیکتاتوریی مثل حکومت علینا که نمیشه مسالمت آمیز برخورد کرد و صرفا دلمون به آرایه مردم باشه که خوب قوه مجریه رو برای 8سال بگیریم دستمون . نه عزیزانم باید تشکل هایه مبارز واقعی تشکیل داد با این روش ها به هیچ جا نمیرسیم
شنبه 17 مرداد 1388

bij - المان - المان
$persian$ گرام، مشکل ((گام به گام و با روش های دموکراتیک به سمت دموکراسی)) رفتن نیست چه بسا روشهای دموکراتیک در مجموعه نظام با نسبت بالا تخطه شده است! اتفاقن اگر فرجی بعد از 30 سال مشاهده میشود همانا روشهای دموکراتیک در تحولات اجتماعیست. مشکل اساسی اصلاح ناپذیری حکومت مکتبیست که میدانم با ان موافقی؟ تحول با روشهای دموکراتیک بدیل ان میباشد! با احترام!
شنبه 17 مرداد 1388

manenarenji - المان - اسن
من معتقدم هر کی خربزه میخوره پای لرزشمم می شینه .کدوم از این اقا یون 30 سال صداشون در اومده بود.کدوم از این اقایون اعتراضی به شکنجه شدنه هزاران ادم بیگناه یکیش خودم شدنن. از دید من جنگ جنگه گرگهاست هر چه بیشتر همدیگرو بخورنن به نفع میهنم و هموطنانم میباشد.
شنبه 17 مرداد 1388

aghakian - ایران - تهران
موج سبز تون بد جوری به هذیون گفتن افتاده خیلی خنده دار بود کلی خندیدیم شاید هر کسی جای شماها بود الان این چیزها می گفت تا شماها باشید بی احترامی به رای 24 میلیون مردم نکنید
شنبه 17 مرداد 1388

ehsasoeshgh - سو ئد - گوتنبرک
aghakian - ایران - تهران . من که می دونم چرا اتیش گرفتی حماسه سبز مردم رخت را زرد کرده بیچاره
شنبه 17 مرداد 1388

esfahan_20 - ایران - اصفهان
aghakian - ایران - تهران . باید بهت گفت موج سبز سر سفرهای پدرانشون بزرگ شدن نه مثل تو و رهبر چلاقت و ادولف نژاد...ننگ بر شما که نوکر عربها هستید
شنبه 17 مرداد 1388

zebelkhan - آمریکا - سن خوزه
aghakian - ایران - تهران. آغا کیان!!! چی شده دوباره چکهای علی شیره ای رو نقد کردی و سر و کله ات پیدا شد؟! رفته بوده دستمال پهن کنی بیت علی جانی؟! فعلا که این موج سبز بیش از 55 روزه که خواب و آسایش رو از چشمان بابا غوری رهبر مفنگی جانیان جهان علی شیره ای ربوده و این رهبر جانی شماست که به دری وری گفتن و هذیان رو آورده. شما طرفداران مزدور و بی وطن رهبر قاتل هم مثل سگ از مقابل مردم خشمگین توی کوچه پس کوچه های شهر فرار کردید. دیر نیست روزیکه رهبر جانی شما رو هم مثل صدام از حفره ای بیرون بکشند البته اگر بدست فرزندان کوروش به درک واصل نشده باشه و فرار کرده باشه!. چشمهات رو باز کن شعبان بی مخ بسیجی! این قیام جهانی شده. سراسر دنیا دستبند سبز و شعار سبز و حمایت از مردم ایران موج میزنه. قیام سبز آبرویی جهانی برای ملت ایران خرید و بی آبرویی ابدی برای شما دریوزگان عرب زاده مزدور! ننگ به ذات نداشته شما بی صفتان جانی! پیروزی ملت ایران و بیرون کردن اسلام از سرزمین آریایی بسیار نزدیک است. استقلال، آزادی،‌ جمهوری ایرانی بدست فرزندان کوروش...
شنبه 17 مرداد 1388

Aryan33 - انگلیس - لندن
فقط باید تما شا کرد با هوشیاری. اخوندها مثل سگ تو جون هم افتادند برای باقیمانده استخوان وهمدیگر رامیدرند.
شنبه 17 مرداد 1388

man iraniam1 - هندوستان - بنگلور
بابا دیونمون کردین کف دست چپو بالای ترقوه برده و پشت دستو ...اصلا احتیاچ به این اثبات کردن نیست معلومه که مجبورشون کرده بودن اینو دیگه هر بچه ای هم می فهمه .
شنبه 17 مرداد 1388

persian - امریکا - ریچمند
آموزش دفاع شخصی در مقابل باتوم. https://www.youtube.com/watch?v=MZoJQ9v0m78.
شنبه 17 مرداد 1388

kamia1 - المان - کلن
esfahan_20 - ایران - اصفهان , اخی خوب جوابئ دادئ به aghakian, دلم خنک شد دمت گرم . گیو مئ 5 .
شنبه 17 مرداد 1388

jojoye-man - انگلیس - نیوکاسل
آه آه حالم بهم خورد .
شنبه 17 مرداد 1388

orange - انگلستان - ببرمینگام
من فکر میکنم که نیازی به زبان بدن نباشد چون وقتی مردم را در خیابانها میزنند و میکشند صد برابر بیشتر در زندانها شکنجه مرسوم است.
شنبه 17 مرداد 1388

nazanin 2009 - ایران - ارومیه
aghakian - ایران - تهران . این همون جنبش سبز بود که ابروی رهبره چلاقو جلادتو تو کل دنیا بردو بی اعتبارش کرد اره جونه عمت از مراسم تحلیف وتنفیذه اربابت مشخصه که چقدر رای اورد..برو بچه خودتی ..خودتم خوب میدونی اون اربابه عوضیت تو خوابم نمیدید 24 میلیون رای اورد ه..حالا حرفه مفت موقوف
یکشنبه 18 مرداد 1388

ebi_khan - ایران - تهران
آقای خاتمی عبارتی داشت قریب به این مضمون که باید با روش های صحیح معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کنیم. اما این آقایان عکس آن را اجرا کردند. من دیروز موافق نظام، امروز می گویم تف بر نظام بی جمهور و بی اسلامتان. تف بر مراتی که ابروی نداشته رسانه را برد تف بر همه تان.
یکشنبه 18 مرداد 1388

hafez44 - ایران - شیراز
مرگ بر خامنه ای
یکشنبه 18 مرداد 1388

$persian$ - ایران - تهران
bij - المان - المان . صد در صد باهات موافقم اینا اصلاح پذیر نیستن باید کلا از حکومت سقوط کنن
یکشنبه 18 مرداد 1388

Iraniii - ایران - ارومیه
دوستان عزیز.اعصابتونو خورد نکنینوامثال این آغاکیان همینو میخوان.جواب ابلهان خاموشیست.بزارید ببینیم بعد اینکه ما پیروز شدیم بازم بلدن از اون شیره کش دفاع کنن
یکشنبه 18 مرداد 1388

بابک - ایران - سبزوار
اینها تقیه کردند و فاتحه این رژیم شیره ای جنایت کار را خواندند
یکشنبه 18 مرداد 1388

ali_esf - ایران - اصفهان
درود بر موسوی و جنبش سبز. مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور (هیتلر قرن 21 )
یکشنبه 18 مرداد 1388

adi - ایران - تهران
aghakian - ایران - تهران مثل این که امر بهت مشتبه شده واقعا 24 میلیونید؟؟؟عزیز دل محمود نخور این قرصها رو ...توهمت زیاد شده
یکشنبه 18 مرداد 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.