بحران آگهى در صدا و سیما

بحران آگهى در صدا و سیما

حیات نو : رکود حاکم بر بخش‌هاى مختلف اقتصادى به «آگهى‌هاى صداوسیما» نیزرسید. با گذشت حدود یک ماه از انتخابات ریاست جمهورى دهم در ایران، پس‌لرزه‌هاى این انتخابات به آگهى‌هاى تلویزیون دولتى کشور سرایت کرده است. شاید آنهایى که بیننده سریال کره‌اى «افسانه جومونگ» بوده‌اند، این روزها آگهى‌هاى میان برنامه این سریال را دیده‌اند که با افت شدیدى مواجه شده است. اگرچه صداوسیماى دولتى ایران به صورت انحصارى عمل کرده و هیچ‌گاه آمار مشخصى از میزان درآمدها و تعداد آگهى‌هاى بازرگانى خود منتشر نمى‌کند، اما حتى مخاطبان برخى برنامه‌هاى تلویزیون ایران نیز، کاهش حجم آگهى‌هاى رادیو و تلویزیون را حس کرده‌اند و با مقایسه آگهى‌هاى میان برنامه سریال‌هاى پربیننده در ماهى که گذشت با سال پیش، ‌به خوبى به آن پى مى‌برند اما مشکل صداوسیما از کجا شروع شده است؟


طبقه‌بندی نرخ‌ آگهی
در صداوسیما مکان‌هاى پخش آگهى براساس برنامه‌اى که قبل و بعد از آن پخش مى‌شود با نرخ‌هاى متفاوتى عرضه مى‌شود. گاه ممکن است استقبال یا عدم استقبال عمومى از یک برنامه باعث افزایش یا کاهش تعرفه آن شود. این نرخ‌ها به صورت فعلى ماهیانه، هفتگى و گاه روزانه متغیر است.برنامه‌هاى صداوسیما به 27 طبقه تقسیم مى‌شود. به طورى که نرخ آگهى در طبقات اولیه ارزان‌تر است و هر چقدر «طبقه» برنامه بالاتر باشد، آگهى هم گران‌تر مى‌شود. صداوسیما با صاحبان کالاها پنج نوع قرارداد مى‌بندد. قرارداد عادی، ویژه، استثنایی، متمم و خاص. در قراردادهاى عادی، صاحب آگهی، مى‌تواند آگهى خود را در تمام طبقات پخش کند. صاحبان آگهى در قراردادهاى عادى فقط تا طبقه 14 امکان پخش تبلیغات خود را دارند. همین شیوه در قراردادهاى استثنایى هم به کار مى‌رود اما در این نوع قرارداد صاحب آگهی، امکان پخش تبلیغات خود را فقط تا طبقه هشت دارد. در قراردادهاى متمم، صاحب آگهى بودجه جدیدى را براى ادامه آگهى خود اختصاص مى‌‌دهد و در قراردادهاى خاص نیز آگهى‌هاى فرهنگی، ورزشى و اجتماعى قرار دارد که تخفیف‌هاى ویژه‌اى به آنها تعلق مى‌گیرد.

رقم هر ثانیه آگهی
براى هر ثانیه آگهى در تلویزیون و رادیوى دولتى ایران، در طبقات مختلف 27 گانه باید رقم متفاوتى را پرداخت. به گونه‌اى که طبقه اول برنامه‌ها، 20 هزار تومان، طبقه دوم 35 هزار تومان، چهارم 100 هزار تومان، هشتم 450 هزار تومان و دوازدهم، یک میلیون و 100 هزار تومان و بیستم سه میلیون و 150 هزار تومان براى هر ثانیه باید پرداخت کرد. به طور مثال سریال افسانه جومونگ در طبقه 25 برنامه‌ها به دلیل پربیننده بودن قرار مى‌گیرد که براى هر ثانیه آگهى در پیش، ‌میان و بعد این برنامه باید پنج میلیون تومان پول پرداخت کرد.

از کجا شروع شد؟
با اینکه مسئولان رسانه ملى ایران از دادن هر گونه اطلاعات در مورد آگهى‌هاى تلویزیونى خوددارى کرده‌اند اما این شرکت‌هاى تبلیغاتى مرتبط با صداى و سیماى دولتى ایران هستند که به خوبى افت چشمگیر آگهى‌هاى تلویزیونى را تشریح مى‌کنند.

اطلاعات دریافتى از این شرکت‌ها حاکى‌از رکود آگهى‌هاى تلویزیونى در شش ماهه اول سال است که همواره طبیعى و قابل پیش‌بینى بوده اما با اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهورى در خردادماه و عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار و گزارش‌هاى تجمع‌ها و اعتراض‌هاى مردم به نتایج این انتخابات رکود آگهى شدت بیشترى یافته و تبدیل به «بحران» شده است. مسئول یکى از این شرکت‌هاى تبلیغاتى که نخواست نامش فاش شود با تایید این خبر به حیات نو مى‌گوید: با توجه به اتفاق‌هاى اخیر، قراردادهاى بلندمدت آگهى با تلویزیون به شدت کاهش یافته و حتى برخى صاحبان کالا قراردادهاى آگهى پیشین خود را «لغو» کرده یا انصراف مى‌دهند.به گفته این منبع آگاه، در هفته گذشته صدا و سیما به شرکت‌هاى تبلیغاتى نمابرى را ارسال کرده که براساس آن مکانیزم تشویقى جدیدى براى افزایش آگهى‌هاى تجارى در نظر گرفته شده است. اما گویا این مکانیزم‌ها‌هم تاکنون پاسخ نداده است.
این منبع آگاه در یکى از شرکت‌هاى تبلیغاتى طرف قرارداد با صدا و سیما، از جلسه‌اى خبر داده که در آن مسئولان بخش بازرگانى رسانه ملى از آنها براى بازگشت آگهى‌هاى تجارى به تلویزیون درخواست راهکار کرده‌اند. موضوعى که به اعتقاد وى بسیار عجیب و بى‌سابقه است.

بانک‌ها در صدر جدول
هم‌اکنون آگهى‌هاى تلویزیونى و رادیوى دولتى ایران با همان حجم پایین ادامه دارد. اما در این میان بانک‌هاى دولتى و برخى بانک‌هاى خصوصى هستند که بار آگهى‌ها را به دوش مى‌کشند. در این میان گفته مى‌شود یکى از بانک‌هاى خصوصى نیز آگهى‌هاى خود را در رسانه ملى «لغو» کرده است. این اتفاق پس از جریانات اخیر انتخابات ریاست‌جمهورى رخ داده است. مسئول اداره تبلیغات روابط عمومى یک بانک دولتى در مورد تحولات اخیر آگهى‌هاى این بانک در صدا و سیما به حیات نو مى‌گوید: چندى پیش مسئولان شرکت تبلیغاتى طرف قرارداد بانک، با ما جلسه‌اى گذاشت و در آن از بانک، درخواست شد تا میزان آگهى‌هاى خود را افزایش دهد. اما این درخواست مستلزم بررسى‌هاى بیشترى است و نمى‌توان یک شبه در این مورد تصمیم گرفت. بنا بر اطلاعات دریافتی، این بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که یک‌سوم کل درآمد صداوسیما را از آگهى‌هاى تبلیغاتى تامین مى‌کنند. یعنى چیزى در حد ود 100 تا 150 میلیارد تومان.

صدا و سیما مى‌دانست
تمامى تحرکات و اقداماتى که صدا و سیما از ماه پایانى سال گذشته انجام داده نشان مى‌دهد که مسئولان بخش بازرگانى رسانه ملى از رکود حاکم بر آگهى‌هاى تبلیغاتى خبر داشته‌اند. این موضوع را شرکت‌هاى تبلیغاتى طرف قرارداد صدا و سیما نیز تایید مى‌کنند. به گفته مسئول یکى از این شرکت‌ها، صدا و سیما پیش از آغاز سال 88‌، از چگونگى تغییرات در آگهى‌هاى تبلیغاتى خود اطلاع داشته و آن را پیش‌بینى کرده است. شاهد این مدعا نیز سیاست‌هاى تشویقى صدا و سیما براى آگهى‌هاى بازرگانى است. ‌ اسفند ماه سال گذشته صدا و سیما «ضوابط کاری» خود را تغییر داده به نحوى که «اضافه پخش» آگهى را براى نخستین بار براى سال 88 از 30 درصد به 60 درصد رسانده است.به گفته این منبع آگاه، سیاست‌هاى تشویقى در صدا و سیما براى جذب آگهى همیشه هست، اما چنین اقدام بى‌سابقه‌اى جالب توجه بود و نشان مى‌دهد که مسئولان بخش بازرگانى رسانه ملی، وقوع چنین رکودى را در آگهى‌هاى تلویزیونى پیش‌بینى کرده بودند.

او مى‌افزاید: افت سفارش آگهى همیشه وجود دارد اما این بار منحنى‌ آگهى‌ها به صورت معنى‌دارى حرکت مى‌کند. اگر بخشى از دلایل این رکود به وجود آمده به محدودیت هاى اقتصادى ایران یا وجود مشکلات مختلف نزد صاحبان صنایع بازمى‌گردد، بخش دیگرى را باید در عوامل دیگرى جست‌وجو کرد. عواملى که بیش و کم در رفتارهاى اجتماعى مردم و عملکرد صدا و سیما در انعکاس رویدادهاى اخیر ریشه دارد. اما آیا این رکود پابرجا مى‌ماند؟ این منبع‌ آگاه پاسخ مى‌دهد: اگر صدا و سیما پیش از آغاز سال 88 پیش‌بینى چنین بحرانى را در آگهى‌هاى تلویزیونى داشته باشد باید پذیرفت که براى برون‌رفت از بحران‌ آگهى‌ها‌ هم استراتژى داشته باشد. 300، 400 یا حتى 500 میلیارد تومان درآمد براى سازمان عریض و طویلى که ردیف بودجه جداگانه‌اى دارد و به صورت انحصارى نیز در ایران فعالیت مى‌کند رقم بالایى نیست؛ اما بالاخره این هم درآمدى است که قطعا مسئولان رسانه ملى نمى‌توانند از آن چشم‌پوشى کنند.
garfild - ایران - تهران
اونکه باید بی شک درش تخته شه حاج عزتم یقش گرفته شه / همش داره یا گریه نشون میده یا اشپزی یا غزه و.... / آگهی ها کم بشه خوبه مادراشونم می یارن برای عرض ادب - 10 سال پیش که من تو این زمینه یه کارای می کردم از ثانیه ای 7000 تومان شروع می شود تا خدا آقاشوبیامرزه مخصوصا اگه محصول خارجی بود و کی و کجاو چه زمانی پخش بشه آخه نه که پخش بین المللی دارن پول خون باباشونم می گیرن / در کل همینا کم بشه قطع بشه فلجن رسمااااااااااا برنا مه های از اینا تخیلی تر هیج جا نیست خدائیش
یکشنبه 21 تیر 1388

حامی موسوی - ایران - تبریز
آفرین به مردم دلیر و شجاع ایران تحریم صدا و سیما و مخابرات و بانکهای دولتی باید ادامه داشته باشد .
یکشنبه 21 تیر 1388

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
تا باشه از این خبرها.
تحریم و تحریم و تحریم
صدا و سیما + مخابرات
یکشنبه 21 تیر 1388

ayapir - اتریش - وین
esfahanmove - ایران - ایران
حد اقل برای پنجاه نفر بفرستید
ملت شریف و شجاع ایران زمین
تجمع اصلی مردم ایران روز معرفی کابینه دولت غیر قانونی احمدی نژاد به مجلس خواهد بود. باید یک تجمع چند میلیونی در میدان بهارستان برگزار کنیم و مانع ورود قوم متقلب به خانه ملت شویم، تا آنجا که در توان دارید این موضوع را به همه اطلاع دهید.
یکشنبه 21 تیر 1388

mahnadi - هلند - هارلم
این بسیار خبر خوبیست برای مبارزان راه آزادی چرا که همین صدا وسیمای ابلیس خبر دروغ پخش میکردند همینها همه چیز رو وارونه جلوه دادندوهمینها از دولت کودتا پشتیبانی کردند وخون ریخته شده بر سنگفرش خیابانهای داغ شهرهای ایران رو سخیف شمردند
درود بر ملت شریف ایران
نافرمانی مدنی -اعتصابات سراسری تا فلج شدن دولت خونین کودتا-تحریم صداوسیمای ابلیس
یکشنبه 21 تیر 1388

nazanin 2009 - ایران - ارومیه
ایول دلم خنک شد.....
یکشنبه 21 تیر 1388

krag - آمریکا - ورجینیا
ای ول تحریم اگهی لول
یکشنبه 21 تیر 1388

7-aseman - اتریش - وین
دمتون گرم اونهایی که قرار دادتون را لغو کردید و کنار کشیدید . تلویزیون دولتی نامرد باید سقوط کنه مخصوصا ضرغامی
ریشه ی درخت خراب باید از بین بره تا درخت از نو رشد خوب به دست بیاره
زنده باد ایران و ایرانی باغیرت
مرگ بر دشمن خاک ایران خامنه ای و انتری و بقیه ی سران
یکشنبه 21 تیر 1388

zorro.ir - ایران - تهران
توجه............توجه
هر فکر و نظری داریدکه بشه به این رژیم کثیف ظربه زد را منعکس کنید تا همه با همکاری و اتحادکاری کرده باشیم مثلا تحریم کالاهای تبلیغاتی صدا و سیما و غیره باید مبارزه خودمون را به هر نحوی که امکان داره ادامه بدیم و گسترده تر کنیم من دیروز از بیمارستان اومدم توی درگیریها مینیکس پام پاره شده و دستم هم ترک برداشته فعلا دو سه ماه نمیتونم بیام بیرون اما هر کاری که بتونم انجام میدم توی بیمارستان ماموران اطلاعات اومدن سراغم اما من به همراه دوستم لباس ورزشی فوتبال برده بودیم و گفتیم توی تمرین این اتفاق افتاده اما جای کبودی باتوم روی دستم بود که دکترسریع روشو پوشوند و به من چشمک زد بعد اهی کشید و گفت خدایا شکرت روز مرخص شدنم از بیمارستان یک جلد شاهنامه بهش هدیه دادم و گفتم این شناسنامه من و توست خیلی حال کرد لبخندزد و گفت باید زود خوب بشی.به امید ازادی ایران عزیز.
یکشنبه 21 تیر 1388

ehsan_2nd_time - یو کی - لندن
ayapir - اتریش - وین
همچین میگی یه تجمع تو بهارستان برگزار کنیم که انگار خودت هم تو تهران و تو صف اول جمعی ؟!
یکشنبه 21 تیر 1388

gole sorkh - ایران - تهران
خدا کنه همینطور ادامه پیدا کنه باید کمر این خانه دروغ و ریا را شکست جوری که نتونه دیگه حرف مفت تحویل مردم بده
یکشنبه 21 تیر 1388

parastoo06 - استرالیا - سیدنی
فوری: شش استراتژی مهم ارتباطی برای حامیان موسوی
https://www.facebook.com/video/video.php?v=102154229364ref=nf#/note.php?note_id=97819637605
یکشنبه 21 تیر 1388

khodemanitar - اسکاتلند - ابدین
بچه ها یه کار موثر دیگه پرداخت با تاخیر فیشهای تلفن وبرق که توش برای حق استفاده از تی وی هزینه میگیرن.معمولا تا وقتی که اخطار قطع نیاد هیچکدومو قطع نمیکن پس به هم اطلاع رسونی کنین پس تا جا داره پرداخت هاتونو عقب بندازید.همیشه سبز وپاینده باد ایران
یکشنبه 21 تیر 1388

ham-safar - ایران - تهران
تحریم کنیم کلیه شرکت ها کارحانجات بانکها و موسساتی که با تبلیغ در این رسانه ضد ملی مبالغ نچومی را به حساب این سانه که یکی از بازوهای مالی این دولت غیر قانونی مردم فریب است.تحریم کنیم مخابرات ضد مردمی و شرکتهای نوکیا-زیمنس را. قطع کنیم بازوهای مالی این دولت اختاپوسی احمدینزادی را.
یکشنبه 21 تیر 1388

rastad - ایران - تهران
دوستان گرامی و عزیز با سلام خدمت همه ملت شریف و غیور ایران
امروز 22 تیر یکماه از انتخابات جعلی میگذره و امروز همه گوشی ها خاموش و موبایل رو امروز تحریم میکنیم . هر کاری که بتونه به این دولت فاشیست لطمه بزنه این کار و میکنیم .
مرگ بر خامنه ای دجال . مرگ بر تمساح یزدی . مرگ بر شورای دربان . مرگ بر زهر مار مدیر صدا + سیما . مرگ بر اون عنتری نژاد راستی یادم رفت بگم مجتبی خامنه ای و مرگ بر سپاه قدس که تمامی سگ های هار مجتبی خامنه ای هستن
دوشنبه 22 تیر 1388

amidjan - ایران - تهران
zorro.ir - ایران - تهران
درود
به نظر من باید فوتبالهای لیگ رو هم مردم تحریم کنند و به استادیومها نرن این کارو لیدرها هم می تونن به خوبی انجام بدن و اگر این کار بشه من فکر می کنم خیلی توی جامعه به چشم بیاد ،به نظر من ورزش هم از قبل خیلی کثیف تر و سیاسی تر شده من خودم دیگه طرفدار هیچ تیمی نیستم حتی تیم ملی اگه این تیم می رفت به جام جهانی باور کیند توی بوق و کرنا می کردن و می گفتن برای جشن تیم ملی مردم اومدن توی خیابونها
اون حرکتی که بچه های تیم ملی برای ابراز همدردی با مردم انجام دادند رو دیدید چطور پوشش خبری دادند و دروغ پردازی کردند و با اون فوتبالیستها چطوری برخورد کردند جدیدا هم که آقای شریفی به همراه آقای عزیز محمدی (اون صورت قشنگه رو می گم) یک شورای نگهبان ورزشی درست کردند و هر کسی رو که دوست دارن (بازیکن یا مربی ) اعلام می کنن که بره لیگ 1 بازی کنه یا اصلا بازی نکنه من فکر می کنم در آینده نزدیک این شورای نگهبان ورزشی بیشتر خودشو نشون بده و مردم بفهمن که فوتبال و ورزش خیلی کثیف تر از قبل شده
دوشنبه 22 تیر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.