رجا نیوز : نقش حجاب در حفظ نشاط جنسی

رجا نیوز : نقش حجاب در حفظ نشاط جنسی

حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخیل جنسی را تحریک می‏کند و سبب می‏شود که مسئله جنسی معنادار شود و دچار بی‏معنایی نگردد.

1 . غریزه جنسی، قوی‏ترین غریزه انسانی است که زندگی انسانی را از نظر کمی و کیفی مورد تاثیر و تاثر قرار می‏دهد . این غریزه در کنار غریزه گرسنگی، بسترساز فرهنگ‏های انسانی در طول تاریخ شده و دین با ورود در این بستر، معنا بخش فرهنگ انسانی می‏شود; به همین دلیل در تاریخ ادیان کمتر دینی است که درباره مسئله جنسی سخن نگفته باشد .

2 . غریزه جنسی در یک چارچوب، مورد توجه ادیان قرار می‏گیرد و در چارچوب جهان‏بینی آن دین، جایگاه مسئله جنسی را با توجه به انسان‏شناسی خود، و جهان‏شناسی و اخلاقیات مبتنی بر آن، تشریح و تفسیر می‏کند که اغلب دائر مدار آن، انسان واسطه‏ای و متعالی دینی، مثل پیامبران و یا بنیان‏گزاران دین مثل بودا قرار می‏گیرد .

3 . در غرب مسیحی قرون وسطی که انسان کامل مسیحی محور معرفت‏شناسی، جهان‏شناسی، انسان‏شناسی و سپس جامعه‏شناسی واقع شده بود، درباره مسئله جنسی، چه از بعد انسان‏شناسی و چه جامعه‏شناسی، به همان میزان قضاوت می‏شد و چون انسان‏های کامل مسیحی، حضرت مسیح و حضرت مریم و حضرت یحیی (ع)، هر سه ازدواج نکرده، در مسیحیت دوری از عمل جنسی، یک شرط برای انسان کامل شمرده شد و کم کم ترک عمل جنسی به ترک کلی عمل جسمی کشانده می‏شود و در دوران قرون وسطی، انسان‏هایی اعم از زن و مرد، دور از شهرها در نقاط دور افتاده جنگل‏ها و کوه‏ها و بیابان زندگی می‏کردند که به دور از لذت‏های جسمی یک زندگی کاملا مجردانه داشتند . پس حجاب در همین جهت قلمداد می‏شد; یعنی دوری از لذت‏های جسمانی بطور کامل .

4 . با شروع رنسانس، تفسیری دیگر از انسان کامل ارائه شد که بر فرهنگ جنسی غرب به شدت اثر گذاشت; این تفسیر آن بود که چون خدا در جسم انسان (عیسی) تجلی یافته است، پس جسم انسان تقدس می‏یابد، به همین دلیل سعی در زیباشناسی جسم انسان است و با یک نوع آناتومی جسم انسان و بدست آوردن رگ، پی، ماهیچه، استخوان و ... به ترسیم جسم‏های زیبا پرداخته شود که این مهم به وسیله «لئوناردو داوینچی‏» و «میکل آنژ» و «رافائل‏» ، بر روی دیواره‏های کلیساهای روم و فلورانس انجام می‏شود . به طوری که جسم‏های برهنه و بسیار موزون و هماهنگ بر روی دیوارها ترسیم و یا در مجسمه‏ها تجسم می‏یابند . شرمگاه اناث حذف و ذکور بسیار کوچک ترسیم می‏شود تا گفته شود خود جسم مطمح نظر است، نه مسائل جنسی آن، ولی با همین ترسیم انسان برهنه، اولین قدم برهنگی در غرب، توسط نوعی تفسیر از انسان کامل رخ می‏دهد .

5 . دو تفسیر حجابی و برهنگی از انسان کامل در غرب، با همان حالت تضادگونه در غرب ادامه یافت تا تفسیر یهودی دین مسیحیت در قالب پروتستانیزیم اتفاق افتاد و بر تفسیر برهنگی انسان کامل بصورت شدیدتر تاکید شده است و کفه به طرف برهنگی در جامعه غربی سنگینی کرد تا آنکه بر برهنگی انسان به شدت تاکید شد و این زمانی بود که انقلاب صنعتی رخ داد و ماشین به صحنه زندگی انسان‏ها آمد .

6 . این تاکید از سوی فروید صورت گرفت که بر فرهنگ یهودی در باب جنسیت تاکید می‏کرد و نمونه‏های آن در نامه‏های خصوصی او مشاهده می‏شود . فرهنگ یهودی یکی از جنسی‏ترین فرهنگ‏های دینی است که بر رابطه‏های جنسی محارم مثل دختر و پدر، و پسر، و مادر، و برادر و خواهر با دیده اغماض نگریسته است و آنها را بی‏اشکال دانسته است . فروید با فرهنگ یهودی بر فرهنگ جنسی مسیحیت هجوم برد و سعی کرد که بر برهنگی جنسی، چه از نظر بدنی و چه از نظر روحی تاکید کند و ریشه تمامی عقده‏های انسانی را در حجاب (به معنای عام) خلاصه کند که مانع عمل جنسی، بطور برهنه، در طول زندگی انسانی می‏شود .

7 . انقلاب صنعتی در غرب و مهاجرت جغرافیایی انسان‏ها از مکان‏های کوچک به مکان‏های بزرگ و تماس‏های دو جنس در سطوح مختلف‏کاری، هنجارشکنی جنسی را افزایش داد . حال اگر این را به برهنگی اجباری زنان، به علت کار با دستگاه‏های خطرناک و کشانده شدن زنان به درون دستگاه، توسط لباس‏های زنانه اضافه کنیم، به خوبی برهنگی زنان در محیط کار ترسیم می‏کند . تاثیر صنعت تا جایی رسید که همسران، چه زن و چه مرد، به روابط جنسی فراتر از ازدواج روی آوردند و این روابط جنسی خارج از عرف و قانون موجب شد که برهنگی زنان در قالب فحشا و فاحشه‏های برهنه افزایش یابد (رابطه صنعت و برهنگی در دائره‏المعارف غرب مثل بریتانیکا آمده است) .

8 . ورود ماشین به زندگی عمومی انسان‏ها در غرب، برهنگی را افزایش داد، چرا که ماشین‏ها انسان‏ها را از خانه و خانواده جدا می‏کرد و حتی ماشین به عنوان جایگزین خانه مطرح شد و خانه‏های متحرک در ماشین ترسیم شدند . پس ماشین رقیب خانه و انسان‏های ماشین دار رقیب خانواده شدند . پس روابط جنسی غیر معمول و غیر عادی رواج یافت و روابط جنسی غیر معمول، برهنگی را بیشتر رواج داد; مثل نقاشی‏های برهنه جنسی و تشویق برای برهنگی (فیلم تایتانیک و شکسپیر عاشق به خوبی این مسئله را نشان می‏دهد) .

9 . ماشین و محیط کار صنعتی و نظریه مبتنی بر فرهنگ یهودی جنسی فروید، سه عاملی بودند که انقلاب جنسی در غرب را به وجود آوردند . و غرب را از دوران ملکه ویکتوریا به دوران برهنگی وارد کرد و بر همین اساس، گروه‏هایی به وجود آمدند که سخت‏بر برهنگی جمعی تاکید کرده و برهنگی را نیز معیار گروهی قرار دادند، این گروه‏ها هیپی‏ها، پانک‏ها، رپ‏ها و ... بودند و سبب رواج برهنگی شدیدتر شدند که امروزه به Nake یا برهنه‏های مادرزاد مشهور شده‏اند .

10 . بنابراین، در غرب اگر حجاب مطرح شده است، یعنی دوری شدید از عمل جنسی و غریزه جنسی (چه زن و مرد) و اگر برهنگی مطرح شده است، یعنی آزادی عمل جنسی و رفتن در آن . پس حجاب در غرب، نقطه مقابل انسان و غریزه قرار گرفته است، بطوری که اگر کسی حجاب داشته باشد، علیه انسانیت‏خود قدم برداشته است و بی‏حجابی، یعنی برگشت و بازگشت‏به خویشتن خویش .

11 . ولی این برهنگی به‏جای بازگشت‏به خویشتن انسانی، موجب شد که انسان‏ها از خودشان بیشتر دورتر شوند، اول آنکه برهنگی وسیله‏ای شد که بدن انسانی طعمه مطامع اقتصادی شود . بدن فروشی، به صورت فحشا و به صورت مانکن تبلیغاتی کالا و به صورت بازیگران فوتبال و ورزش‏های دیگر و به صورت هنرمندان سینمایی و تلویزیونی و ... معمول شد; یعنی به جای کرامت انسانی، ذلت و رذالت انسانی نصیب او گردید .

12 . انسان‏های معمولی‏ای که برهنه شدند نیز به عنوان محل مصرف مد و «ابزارهای اقتصادگردان سرمایه داری‏» در مصرف تعیین شدند و از لباس زیر تا لباس رو، همه تابع مد روز واقع شدند (لباس گشاد یا لباس تنگ و یا ترکیبی از آن دو و . .). ; در نتیجه مد به عنوان تنوع‏طلبی مطرح شد، ولی در واقع سبب غفلت‏زایی مداوم از خود و هم‏نوع خود و جهان اطراف گردید; بنابراین برهنگی عمومی، از خودبیگانگی عمومی را برای انسان غربی به ارمغان آورد .

13 . برهنگی در غرب، بی‏رغبتی جنسی را برای غربی به ارمغان آورد، چرا که برهنگی سبب تحریک اولیه انسان به طرف عمل جنسی در سنین اولیه بلوغ می‏شود، ولی در نهایت‏به سرد مزاجی جنسی تبدیل می‏شود، چرا که اسراف جنسی در دوران بلوغ، به بی‏رغبتی جنسی در سنین بالاتر منتهی می‏شود، مگر آنکه کالاهای رغبت افزای جنسی به میدان بیاید، مثل الکل و یا قرص‏های نشاط آور جنسی که باز در دراز مدت سبب بی‏رغبتی جنسی بیشتر خواهد بود و چون غریزه جنسی که نشاط آور زندگی است، به رکود کشانده شود، بنیاد خانواده رو به سستی می‏رود و فحشا جای آن را پر می‏کند و افسردگی فردی بر افراد حاکم می‏شود که به عنوان طاعون عصر غرب مطرح شده است; پس برهنگی بر افسردگی جنسی غرب، و رکود روحی و روانی افراد افزوده است .

14 . حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخیل جنسی را تحریک می‏کند و سبب می‏شود که مسئله جنسی معنادار شود و دچار بی‏معنایی نگردد (مثل برهنگی) و چون اسلام بر طبیعت جنسی سخت تاکید دارد و انسان کامل خود را نه فقط در معنویت انسان کامل، بلکه در مسائل دنیوی و جنسی او می‏داند (چون نکاح و عمل جنسی از سنت انسان کامل در اسلام می‏باشد و هر کس از این سنت روی بر می‏گرداند، از او نیست) . پس انسان کامل در اسلام الگوی جامع و کامل انسان در دنیا و آخرت و از جمله مسئله جنسی است که باید مورد تقلید قرار گیرد .

پس حجاب یک فرهنگ جنسی است که سبب گرم واقع شدن غریزه جنسی در سطح یک جامعه و هدایت ارضای آن در قالب خانواده می‏شود به همین دلیل امروزه شرق به علت محور قرار دادن ارضای جنسی و حجاب، جنسی‏تر از غرب قرار داده شده است و تاریخ شرق و غرب نیز مؤید مسئله است و شاید به همین دلیل است که عرفان شرقی در هند و عالم اسلام به زبان جنسی بیان می‏شود; مثل شعر حافظ و ابن عربی که فص محمدیه را فص نکاحیه و جنسی نامیده است; به همین دلیل است که معنویت از جنسیت جدا نیست و حجاب علاوه بر حفظ کرامت انسانی، سبب رشد انگیزه جنسی در جامعه و نیز رشد نشاط جامعه اسلامی می‏شود، بدون آنکه به سستی و لهو و لعب دچار شود .

ابراهیم فیاض

amirpersia - سوئد - ستکهلم
چه چرت و پرتها. ما که عکس این قضیه رو دیدیم. جمع کنید بابا این بساط ارتجاع و حماقتو!!! ما که با دیدن این محجبه ها اینجا چندشمونم میشه و کلی هم به حماقت و پوسیده مغزیشون میخندیم.ا
یکشنبه 21 تیر 1388

سپیده صبح - ایران - تهران
اصلا اعصاب اینکه بخوام چرندیات رجا نیوز رو بخونم ندارم فاطمه رجبی جز اولین کسانیه که باید آتیشش زد
یکشنبه 21 تیر 1388

bluestar - ایران - تهران
خدایا! به این مقدس نما ها عقل و شعور و ایمان عطا کن
یکشنبه 21 تیر 1388

hamesheh bahar - انگلستان - لندن
پس بگو خدا بیامرز حضرت محمد اینتحقیق را 1400 سال پیش انجام داده بوده که گفته زنها چادر بپوشند تا بعد مردها بتوانند 4 تا زن و 1000 تا صیغه بکنند.
یکشنبه 21 تیر 1388

garfild - ایران - تهران
رجا نیوز ...ه اضافه زیاد می خوره و الان نشاطش تو همه شهر های ایران با قیمتهای متفاوتی در حال انتشاره کور نباشید کثافتهای بی پدر
یکشنبه 21 تیر 1388

waxy - امریکا - سیاتل
سطح فکر علماشون متاسفانه همینقدره دیگه ضررهای این محدودیت بسیار بیشتر منافعش هست دوستان ببخشید من اینهارو میگم ولی خوب این موارد بخشی از واقعیته جوامع محدوده : همینه که روابط دو جنس مخالف بیشترمحدود میشه به سکس , مردم حریص میکنه فکرشون به جای سازندگی به پایین تنه میره وجهت صحبتها تمایل به این موضوعات داره ,شالوده روابط زناشویی را بعلت احساس کمبود و ورود شخص سوم خراب میشه واسه یک لحظه هوس رانی از هول حلیم میفته ته دیگ ,مردمش چشم چران شده و یه این و اون متلک میگن , فرق نمیکنه طرف کیه زن داره شوهر داره بهش گیر میدن و دنبالش میفتان , طرف برای ایجاد روابط هر ترفند غیر انسانی را به کار میبنده , انواع خفاش شبها و متجاوزین خطرناک بوجود میاره , bi-sexuality بدلیل این محدودیت بیشترمیشه , اعتیاد به سکس و فیلم پرنو رو زیاد میکنه , خود ارضایی زیادتره و ..... البته هر کدام از موارد گفته شده یک عنوان میتونه باشه برای اینکه ابعاد این قضیه بازترشه باید رفت تحقیق کرد دید دلایل پیشرفت جوامع غربی در چیه و ماهم چیزهای خوبشو یاد بگیریم
خداوند نسل بشر از زمان ازل آزاد آفریده شده این محدودیتها با بزرگ شدن جوامع ساخته خود انسانهاست
یکشنبه 21 تیر 1388

naval - ایران - اهواز
چه چرت و پرتی واقعا.حالا مثلامیخواین مردمو خر کنین و بگین که چی.واقعا چقدر مردم ما رو نفهم گیر اوردید
یکشنبه 21 تیر 1388

مانفرد - ایران - ایران
این علمایی که این مزخرفات رو بافتند نمیدونند که اگه انسان رو تو هر چیزی محدود کنی نتیجه عکس داره اینو تجربه ثابت کرده.شهوت یه دختر محجبه خیلی بیشتر از یه دختر معمولی با حجاب معمولیه خصوصا که اگه بزور هم حجاب سرش کنند.
یکشنبه 21 تیر 1388

saeed1 - کانادا - تورونتو
راجع به فرهنگ یهودی اشتباه کرده چون در دین یهود حتی ازدواج عموزاده ها هم حرام است چه برسد به خواهر و برادر !
این سیستم اخوندای ایرانی است که دین رو اینقدر به مسایل جنسی ربط میدند وگرنه در صدر اسلام هم راجع به مسایل جنسی سختگیری نشده و نیازهای جنسی به راحتی برآورده میشده!
یکشنبه 21 تیر 1388

smartrun - کانادا - تورونتو
برهنگی در غرب، بی‏رغبتی جنسی را برای غربی به ارمغان آورد!!! دیگه شماهم شورشو دراوردید! ما که 27 سال توی غرب چیزی بنام برهنگی ندیدیم!! حجاب در اسلام برای حفظ نشاط جنسی است، چون حجاب تخیل جنسی را تحریک می‏کند!! این نظر شما است و ربطی به جامعه امروزی ندارد. چرا همیشه این نظرها از طرف اقاین گفته میشه!!! تاریخ تمدن غرب بخوبی نشان میدهد که تمامی ملت های این بخش از جهان، همه ی پیشرفت خود را وامدار نخبگان فرهنگی و سیاسی خود هستند. زیرا که همین نخبگان بودند که با روشنگری های خود این مردمان را بیدار کرده، سطح آگاهی ها و فرهنگ آنها را بالا برده، برای جنبش های مدرن و مدنی ایشان بستر سازی کرده و در نهایت این ملتها، با بهره وری از اندیشه های بلند پیش آهنگان فرهنگی و سیاسی خویش، به این زندگی آزاد و مدرن و مرفه انسانی دست یافته اند.افکار بیشتر این رفقای محترم ما، بویژه در زمینه ی سیاست متاسفانه آن اندازه کودکانه و سطحی است که حتی این پرسش ساده هم به مغزشان خطور نمی کند که چگونه است که روشنفکران غربی که در واقع وارثان حقیقی عصر روشنگری و رنسانس هستند، تا بحال عقلشان نرسیده!! به هر جا هم که می روند، فقط قصدشان آموزش دادن به دیگران و نجات آنان از جهل و گمراهی است. که این مرحله، صعود به رفیع ترین قله ی جهل و بریدن کامل از حقیقت خویش است. حالتی که دیگر پس از آن تمامی در های معرفت بر روی ذهن مسدود می شود و آدمی در زندان پندار های باطل خویش می زید نه در دنیای حقیقی!!! به همین علت هم هست که من شک ندارم که کمتر کسی از این طایفه می خواهد برای یک بار هم که شده در پندار های خود شک کند. از خود بپرسد که چگونه است که ما ابر روشنفکران که خیلی هم از روشنفکران غربی آگاه تر و مترقی تر هستیم، نظام ولایّت فقیه در کشور خود داریم که دست و پا اره می کند و چشم از حدقه بیرون می کشد،!! بیش ازین گر شرح گویم ابلهیست زانک شـــرح این ورای آگهیست
ور بــــگویــــم عقلها را بـــر کنـد ور نــــویســم بس قلــــمها بشکند
یکشنبه 21 تیر 1388

montaghed - آلمان - کلن
تا حالا این همه چرت و پرت یه جا ندیده بودم/
یکشنبه 21 تیر 1388

smartrun - کانادا - تورونتو
دیدن فرتور "فوتوشاپ" شدهء ندا با حجاب سیاه و کثیف انیرانی-اسلامی در مراسمی که المجاهدین در پاریس برگزار کردند، دیدن پوسترهایی از او که بدون تاخیر و با کمال پررویی در سایت غرب پرستانی که خود را "کمونیست" معرفی میکنند گذاشته شد، و مشاهدهء ستایش های تهوع آور، فرصت طلبانه و بیشرمانه از این نازنین در ده ها مقاله ای که زباله های "روشنفکر" و ایرانی نمای برونمرزی در چند روز اخیر نوشته اند، گواه دهنده چیز دیگری است؟ https://www.youtube.com/watch?v=SguSkWi0XMA به میهن خود بنگریم. بنگریم که حال در زیر سایه ی حکومت الله چه گروهی از ایرانیان خود را مؤمن ترین ها به الله و اسلام و قرآن بحساب می آورند؟ کلاهبرداران، دروغزنان، فحاشان، قوادان، قداره بندان، چاقوکشان، بی رحم ها، از هنر منزجران، ماتم زدگان، بد لباسان، زیبایی ستیزان، قمه زنان، شلاق زنان، زنجیر زنان، شکنجه گران، تهمت زنان و حتی زشت رویان و خلاصه در یک جمله پست ترین و بی معنویت ترین و بی خانواده ترین ایرانیان.....آیا نباید گفت ای خاک بر سر رجوی و دار و دسته بی عرضه اش که با فروش جان و مال و ناموس هم میهنانشان به عراقی ها .......آنهم صدامی آخرین جمله اش در پای چوبه ی دار و به هنگام داشتن طناب مرگ بر گردنش، جمله ی « مرگ بر ایرانیان بود......آخر چرا ذره ای غرور و غیرت و میهن پرستی و شهامت در شما ها نیست. مگر شما انسان نیستید. مگر شما ایرانی نیستید. مگر شما معنای شرف و انسانیّت را نمی فهمید. آخر مگر نمی بینید که ملا ها و اسلام عزیزتان میهن شما را بگونه ای در معرض نابودی کامل قرار داده اند که ممکن است اصلآ دیگر ایرانی در کار نباشد!
یکشنبه 21 تیر 1388

gole sorkh - ایران - تهران
این دیگه چیه بابا عجب .... اینا! جوونهای مردم رو می کشن بعد این اراجیف رو می نویسن خجالت هم نمی کشن ببینم این زنیکه فاطی رجبی تو این جا کار می کنه اگر کسی می دونه لطفا بگه! چون به خدا احساس می کنم عقده های احمدی سر باز کرده مخصوصا... می خواد دل مردم و مخصوصا پدر مادرهای فرزند از دست داده را بسوزاند! به خدا آدم می مونه به این جونورها چی بگه!
یکشنبه 21 تیر 1388

saeed85 - ایران - تهران
این مزخرفات کدام است؟ اینها با این سخت گیریها و با این وارونه جلوه دادنهای مسایل باعث ایجاد شبهات بسیار در دین شدند و هم کار مردم را سخت کردند و هم آبروی دین را بردند. کلمه "حجاب" اصطلاحی عرفی است و در قرآن هرگز به معنای چادر، مقنعه، روسری و ... نیامده است. از مواردی که مشتقات این کلمه در قرآن به کار رفته است، مفهوم پرده، پوشیدگی و حریمی که مانع ورود غریبه می‌شود استنباط می‌گردد. کاربرد اخلاقی این کلمه در مورد زنان، اعتقاد به وجود حریم و مرز و محدوده‌ای در مناسبات فردی و اجتماعی با مردان است قید و بندی که قانون شریعت آن را مقرر می‌سازد.
مسئله پوشش و احساس شرم و گناه از نظر تاریخ و طبیعت، سابقه‌ای به درازای عمر نوع انسان در روی زمین دارد و چیزی نیست که توسط متولیان دینی در جوامع مذهبی ساخته پرداخته و تحمیل شده باشد. اختلافی که هست بر سر میزان و محدوده این پوشش است. یک طرف این طیف، بی‌بند و باری مطلق، کشف حجاب کامل و آزاد ساختن روابط زن و مرد، یعنی رها ساختن اسب سرکش هوا و هوس و غرائز جنسی است، طرف دیگر، محدود و محبوس ساختن زن در کنج خانه و قطع همه روابط و مناسبات او با محیط و مردمان دیگر است
حجاب (به معنای داشتن حریم در ارتباط با غیر محارم) برای حفظ خانواده به عنوان کانون پرورش نوباوگان و تحکیم روابط زن و شوهر است. وسیله‌ای است که از سردی و سستی مناسبات زناشوئی می‌کاهد و همسران را به یکدیگر نیازمند و وابسته‌تر می‌کند. رخنه برداشتن این حریم، به تمایلات تنوع‌طلبانه و هوسباز آدمی راه ورود و میدانی می‌دهد که به فروپاشی خانواده‌ها می‌انجامد. همانطور که پیشگیری، همواره بهتر و ارزان‌تر از درمان است، پوشش اندام‌های تحریک‌کننده (زن و مرد) و فرو پوشاندن نگاه، در بهبود بخشیدن به بیماری‌های اخلاقی بسیار مؤثرتر است.

بیشتر مردم از کلمه "حجاب"، چادر و مقنعه یا روسری را تصور می‌کنند، در حالی که نه این کلمه در قرآن به معنای چادر آمده‌است و نه پوشاندن ظاهری سر شرط کافی می‌باشد.
قلمرو حجاب در قرآن از نحوه سخن گفتن و نوع نگاه آغاز می‌شود که هیچکدام را چادر نمی‌پوشاند. بسیاری از مجادله‌ها بر محور موی سر است، در حالی که پوشاندن سرسینه و گردن، که صریحاً در قرآن توصیه شده ، و احتراز از پوشیدن لباسهای تنگ و بدن‌نما، مهم‌تر است.
قرآن پوشاندن هر آنچه را که "زینت" (زیبائی جلب کننده) محسوب می‌شود برای زنان پاکدامن ضروری دانسته‌است. اینکه آیا موی سر "زینت" محسوب می‌شود یا خیر، باید به وجدان بی‌طرف و عقل مستقل از تمایلات نفسانی مراجعه کرد.
یکشنبه 21 تیر 1388

afshin7174 - هند - بنگالور
واقعا که لذت بردم طنز جالبی بود. راستی یک کتاب میشناسم که هم پورن هست هم خنده داره اسمش حلیه المتقین هست. میگن یکی از کتابهای اصلی اصول شیعه هست اونم بخونین جالبه
یکشنبه 21 تیر 1388

nara83 - ایران - مشهد
پس چرا این همه زن ایرانی روانه تیمارستان می شوند.
آهاااااا احتمالا نشاط جنسی حجاب انقدر زیاد بوده که همه رو از فرط خوشی روانه تیمارستان کرده !!!!!!!!!
یکشنبه 21 تیر 1388

amo danial - نروژ - اسلو
نویسنده فراموش کرده توضیحاتی در مورد ختنه شدن دختران رو بده. چون این عمل هم غریزه جنسی دختران رو کاهش میده. البته هنوز هم در اغلب روستاهای ایران اتفاق میافتد.
اخه به این هم میگن فلسفه
یکشنبه 21 تیر 1388

asheghe vatanam iran - امارات - دبی
رجا نیوز ....خورده که میگه نقش حجاب درحفظ نشاط جنسی موْثره. بنظر من اونهایی که با حجاب هستن و دم از شرافت میزنن برای مثال فاطی جون احمقی نژاد از همه .. تر هستن. ادم باید خودش پاک و نجیب باشه نه اینکه خودشو بپوشونه و دم از نجابت بزنه.
یکشنبه 21 تیر 1388

zendegi - آلمان - آلمان
دادخواهی از این بیداد را در کدام محکمه باید جستجو کرد؟!
دوشنبه 22 تیر 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
مرگ بر اسلام و حجابش
دوشنبه 22 تیر 1388

mehditm - ایران - تهران
از امشب همه اقایون عزیز کارمون سخت شد باید فاطمه رجبی را ل..ت فرض کنیم
با این مطلب بسیار مهم رجانیوز همه بریم توخط فاطمه رجبی معذرت همین الان من ل..ت فاطمه رجبی را تو ذهنم تداعی کردم چه بد هیکله!!!!!!
دوشنبه 22 تیر 1388

bij - المان - المان
تخیل جنسی یا بیماری جنسی؟ اگر بخواهیم طبیعت همخوابگی را در ذهن بپرورانیم وقتی که مرد زن حجاب دار را میبیند تا از این راه تحریک شود، متاسفانه یک مرض یا بعبارتی عقده جنسی را باید تداعی کنیم. اینکه مرد زنش را در خانه بدون حجاب بتواند ببیند جای شک وجود ندارد مگر در فیلمهای ساخته حکومت اسلامی که در ان از حجاب هنرپیشه مادربزرگ در مقابل نوه یا فرزند به نمایش گذاشته میشود!! حجاب در اسلا م اولین بار بشکل رسمی ان برای زنان محمد به اجرا درامد ان هم بخاطر تشخیص زنانش با کل کنیزان وقتی میخواستند غذای حاجت را در شب برطرف بنمایند!
با توجه به اینکه کنیزان یا به عبارتی بردگان به غنیمت گرفته شده از جنگ ازاد برای تطمیع تمایلات جنسی سلحشوران مقیم مدینه بحساب می امدند، توجه نزدیکان محمد را به ان نکته جلب کرد. پس حجاب در ابتدا و برای چندین سال همانا تشخیص بعضی از زنان از بقیه بود. بیشتر یک عمل سیاسی که بعدها با مالکیت جنسی و مردسالاری گره خورد.
فرض را بر این بگذاریم که ازادی لباس پوشیدن در کشورهای متمدن و یا حداقل ان مللی که به این ازادی اولیه احترام میگذارند انگیزه جرائم جنسی باشد. چطور است که کشورهای اسلامی اماری به مراتب بیشتر از انان نشان میدهند. وقتی در کشوری مثل ایران بخاطر همخوابگی سنگسار میکنند و یا حداقل به طرق دیکر اعدام میشوند با این عکس العمل پی به بیچارگی حکومت ایدئولوژیک میبریم.
هدف از بد جلوه دادن به اصطلاح فرهنگ غربی تنها و تنها در ارتباط با ازادی پوشش و ازادی جنسی است. غافل از اینکه این خود دلیلی بر پیشرفتهای همه جانبه برای رسیدن به رفاه میباشد. نقصانها در غرب با کمتر شدن تابوها و اتکا به دانش روز هر روز در اختیار افکار عمومی قرار دارد تا حدالامکان به بهترین روش حل گردند.
دوشنبه 22 تیر 1388

silas - ایران - بندر
smartrun - کانادا - تورونتو
برهنگی در غرب، بی‏رغبتی جنسی را برای غربی به ارمغان آورد .راست میگه غربی ها مثل این بی ناموسا نیستن که تا .. .. یه زن چادری رو هم توی فکرشون مجسم میکنن منظورش از بی رغبتی یعنی این حالا گرفتی که راست میگه این نویسنده ی بی .... این مقاله
دوشنبه 22 تیر 1388

odin - بلژیک - انتورپن
نویسنده این مطلب که بدون شک فاطمه کوماندو است روش نشده بنویسه وقتی رگ میکنه دلش میخواد یه پادگان را راه بندازه ، اسمش را گذاشته نشاط جنسی!!!
نوش جونت خانم رجبی! به شوهرت بگو کلاشو بذاره بالاتر
دوشنبه 22 تیر 1388

fak zan_uk - انگلیس - لیور پول
یه مشت چرت
دوشنبه 22 تیر 1388

coolboy - ایران - کرمان
البته در دیوانه بودن عیسی ومشنگ بودن یحیی که شکی نیست ولی مریم دیوانه نبوده ویه مشکل دیگه داشته و صد البته با مردی به نام یوسف ازدواج کرده
در ثانی محمد وعلی و فرزندانش روی نشاط جنسی را کم کردند و بااین تعدد زوجات احتمالا همیشه در حال نشاط جنسی بوده اند حالا این همه حدیث گوهر بارا کی توانسته اند بفرمایند (علیرغم این همه مشغولیت )؟مراجعه کنید به مطلب معجزه از کتاب سفسطه!
دوشنبه 22 تیر 1388

vahid22 - ایرلند - دوبلین
به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم
دوشنبه 22 تیر 1388

nas11 - ایران - شوشتر
نگاه کن وقتی یکی خودش فاحشه باشه اینطور حرف میزنه
دوشنبه 22 تیر 1388

kili_patilaki - قطر - دوحه
hamesheh bahar - انگلستان - لندن
چند مسلمان میشناسی صیغه کرده باشه؟ چند تا میشناسی 4 زن داشته باشه؟
دوشنبه 22 تیر 1388

Yek Aryaee - ایران - تهران
سوره نسا آیه 25:
و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید ، زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است. اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است که با اموال خود ، آنان را اختیار کنید , در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری کنید. و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید ، واجب است مهر آن ها را بپردازید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر ، با یکدیگر توافق کرده اید. خداوند دانا و حکیم است.
و بعد از یکی به این عربها گفت که .. زن هایی داره که شب جمعه دختر می شن و اونام به امید بدست آوردن مال و ناموس و زن و بچه ایرانی ها به ایران حمله کردن و بقیه رو خودتون بهتر می دونید ....
دوشنبه 22 تیر 1388

waxy - امریکا - سیاتل
آخه نویسنده باشعور کدوم مرد زنشو تو خانه باحجاب میبینه که تو دومیش باشی نکنه منظورت از نشاط و تخیلات جنسی زن وبچه مردمه !!!
دوشنبه 22 تیر 1388

borzoopersia - انگلیس - بیرمنگهام
به کسی که این مقاله را نوشته حتی خر احمق هم نمیتوان گفت چونکه این توهینی بزرگ به احمق ترین الاغ دنیا خواهد بود. ریشه اینها را باید درآورد و جایش اسید ریخت که دیگر این طرز تفکرها جوانه نزند. بابا اگر زنی میخواهد کیسه یا گونی به تن کند باید آزاد باشد در انتخاب پوشش. این مزخرفات را دیگه چیه سر هم میکنید کوته فکران نفهم . زنده باد ایران پاینده باد ایرانی. مرگ بر اسلام مرگ بر آخوند
سه‌شنبه 23 تیر 1388

SIAVASHOMA - انگلستان - منجستر
عاقلان دانند.
سه‌شنبه 23 تیر 1388

+0
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.