نسخه قدیمی از انجیل بر روی اینترنت قرار گرفت

نسخه قدیمی از انجیل بر روی اینترنت قرار گرفت

در حدود هشتصد صفحه از ابتدایی ترین نسخه انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، بازسازی شده و در اینترنت قرارداده شده است.

کاربران اینترنت حال می توانند با مراجعه به کلیک سایت این نسخه قدیمی انجیل تصاویر نیمی ازاین انجیل 1600 ساله را ببینند.

کارشناسانی از انگلستان، آلمان، مصر و روسیه بر روی بخش هایی از این انجیل که قدمت آن به قرن چهارم برمی گردد ، تحقیق می کنند.

به گفته کارشناسان ، بررسی های انجام شده بر روی این نسخه قدیمی از انجیل ، اطلاعاتی را درباره نحوه توسعه آئین مسیحیت ارائه می دهد.

دکتر اسکات مک کندریک ، مسئول بخش دستنوشته های کشورهای غربی در کتابخانه ملی بریتانیا، می گوید با دردسترس قرار دادن این نسخه قدیمی از طریق اینترنت فرصت تحقیق زیادی برای علاقمندان در این زمینه ایجاد می شود.

به گفته آقای مک کندریک، این نسخه همچنین نشان می دهد که چگونه متن انجیل از نسلی به نسل دیگر طی سالیان متمادی منتقل شده است.

دکتر اسکات مک کندریک همچنین می افزاید نسخه اصلی این انجیل شامل 1460 صفحه ، در ابعاد 40 سانتی متر در 35 سانتی متر است.

کتابخانه ملی بریتانیا همزمان با آغاز نمایش اینترنتی این نسخه قدیمی ، نمایشگاهی که شامل مجموعه ای از اشیا و موضوعات مرتبط به این انجیل می شود را برپا کرده است.

این نسخه قدیمی برای 1500 سال در صومعه ای در شبه جزیره سینا به صورت دست نخورده قرار داشت، تا اینکه در سال 1844 کشف و بین کشورهای مصر ، روسیه ، آلمان و بریتانیا تقسیم شد.

تصوربر این است ، آب و هوای خشک منطقه بیابانی کمک زیادی به حفظ این نسخه قدیمی کرده است.

faramoshi - ایران - تهران
گر می فروش حاجت رندان روا کند ... ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند
ساقی بجام عدل بده باده تا گدا ... غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند
حقّا که در زمان برسد مژدۀ امان ... گر سالکی بعهد امانت وفا کند
گررنج پیشت آیدوگرراحت ای حکیم ... نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند
در کارخانه که ره عقل و فضل نیست ... فهم ضعیف رأی فضولی چرا کند
مطرب بسازپرده که کس بی اجل نمرد ... وآنکو نه این ترانه سراید خطا کند
مارا که درد عشق و بلای خمار هست ... یا وصل دوست یا می صافی دوا کند
جان رفت درسر می وحافظ بعشق سوخت ... عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

با سلام و درود فراوان دوست هموطن
عیسی‌مسیح می‌فرماید:
«خواست خداوند این است که از آن کسانی که به من بخشیده، هیچ یک را از دست ندهم بلکه آنانرا برای حیات ابدی آماده سازم. زیرا خواست پدر این است که هرکه به پسر بنگرد و به او ایمان آورد، از حیات جاودان برخوردار شود، و من او را از مرگ برخواهم خیزانید.
سه‌شنبه 16 تیر 1388

faramoshi - ایران - تهران
...
کسی می‌تواند نزد من بیاید که جذب و تشنۀ پدر باشد، ندای او را بشنود و از او راهنمایی یابد، من نان حیاتم، هرکه از این نان حیات بخورد، در من ساکن می‌شود و من در او. همان‌گونه که پدر زنده مرا فرستاد و من در پدر زنده‌ام، او نیز در من زنده خواهد بود. این است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه پدران شما خوردند، ولی با آن نتوانستند زنده بمانند و مردند. بلکه هر کس از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، زیرا من او را از مرگ برخواهم خیزانید.»

سه‌شنبه 16 تیر 1388

faramoshi - ایران - تهران
مسیح و مذهب
چشمان خداوند به دنبال دلهای تشنه به او است. هنگامی‌که کسی نجات خویش را با دل و جان از خداوند می‌طلبد و کلام خداوند یعنی عیسی‌مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول می‌کند؛ خداوند قلب تاریک، تشنه و بهم ریختۀ او را با نور خود روشن می‌سازد، در محبت مسیح سیراب می‌کند و در طریق خود مرتب. چشم دل او را می‌گشاید تا عشق عظیم و لایزال خداوند را در محبت مسیحش ببیند و گوش انسان خداجوی را شنوا می‌گرداند تا ندای خداوند را بشنود؛ زنده، واضح و روشن. که پدر آسمانیمان به هر کس به اندازۀ ایمانش عطا می‌کند.
مسیحیت ابتدا طبیعت انسان را عوض می‌کند؛ تولدی دوباره با دل و احساساتی تازه است، با ذهنیّت و طرز فکری نو، با جهان بینیی به دور از هرگونه سفسطه، افسانه سرائی و خیال‌بافی؛ بلکه مبتنی بر واقعیت، حقیقت و راستی، مطابق با آنچه زندگی و حیات بر آن استوار است و با راه و روش زندگی بر طبق خواست و ارادۀ خالق مطلق که باعث می‌شود انسان متحول گردد و در مسیر خداوند قرار گیرد و در نور او گام بردارد تا در هر نفس به خداوند نزدیکتر شود و با هر قدم به مسیحِ او، انسان کامل.
پس مسیحیت ما را از درون به بیرون تغییر می‌دهد ولی مذهب سعی می‌کند از بیرون به درون انسان تأثیر بگذارد، تا با قوانین خاص و دست و پا گیر انسان را در بند کشیده و کنترل کند و بین خدا و انسان بیشتر فاصله بیاندازد تا این فاصله بوسیلۀ مقدسین مذهب و علمای دینی پر شود. مذهب با قوانین بسیار و دشوار، این ذهنیت را در پیروانش ایجاد می‌کند که خوشنودی خدا بسیار دشوار است و به راحتی نمی‌توانند خدا را خوشنود کنند. علمای دینی هر مذهب نگران از بین رفتن مذهبند نه انسانهای دیگر، چرا که می‌دانند بدون مذهب کنترلی بر مردم ندارند و قدرتشان توجیهی ندارد. مذهب ابزاری برای توجیح بسیاری از قدرتهای انسانی بر زمین است.
مسیح منجی ما از بندگیِ مذهب است، از بردگی به غل و زنجیر قدرت و استفاده از مذهب به عنوان ابزار قدرت.
عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: علمای مذهبی برکرسی نشسته‌اند و احکام را تفسیر می‌کنند،آنها احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما می‌گذارند، اما خودشان حاضر نیستند آنها را بجاآورند. هر کاری می‌کنند، برای تظاهر است. دعاها و آیه‌های کتاب آسمانی را می‌نویسند و به بازویشان می‌بندند، دامن رداهایشان را عمداً درازتر می‌دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنان را دیندار بدانند. چقدر دوست دارند که در میهمانیها ایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه‌ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرند. چه لذتی می‌برند که مردم در کوچه و خیابان، ایشان را تعظیم کنند و به آنان «آقا» و «استاد» گویند.
عیسی به شاگردانش گفت: اما شما نباید «استاد» خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید، یعنی پدر آسمانی، و نباید «پیشوا» خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهید بود، زیرا بزرگی در خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ می‌پندارد، پست و کوچک خواهد شد وکسی که فروتن می‌باشد، بزرگ و سربلند خواهد گشت.
وای به حال شما ای علمای دینی ریاکار! نه می‌گذارید دیگران به ملکوت خداوند وارد شوند و نه خود وارد می‌شوید. نماز خود را عمداً طولانی می‌کنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران، اموال بیوه زنان بیچاره را می‌خورید. وای بر شما ای دو روها! که پشه را از صافی می‌گذرانید ولی شتر را می‌بلعید. وای به حال شما ای عصا کشهای کور! همه جا را زیر پا می‌گذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود؛ و وقتی موفق شدید، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار عذاب می‌سازید.
وای به حال شما ای علمای دینی ریاکار! چون شما بیرون ظرف را آنقدر تمیز می‌کنید تا بدرخشد، ولی داخل ظرف از کثافت ظلم و طمع پر است، شما مانند قبرهای سفید وشسته شده‌ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل آن پر است از استخوانهای مردگان و کثافات! شما می‌کوشید خود را دیندار جلوه دهید، ولی زیر آن عبای مقدستان، دلهائی دارید پر از ریا و گناه.
وای به حالتان ای علمای دینی ریاکار! شما برای پیامبرانی که اجدادتان کشتند، با دست خود بنای یادبود می‌سازید و قبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شدند، تزئین می‌کنید و می‌گوئید: اگر ما بجای اجدادمان بودیم، آن مقدسین را نمی‌کشتیم. اما با این گفته به زبان خود اعلام می‌دارید که فرزندان قاتلان انبیاء و مقدسین هستید. شما قدم به قدم از آنان پیروی می‌کنید؛ شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفته‌اید، ای مارهای خوش خط و خال! چگونه می توانید از عذاب و قهر خداوند جان سالم بدر ببرید؟
دشمنان عیسی مسیح، سیاستمداران، بت پرستان، دزدان و یا افراد گناهکار نبودند، بلکه دشمنان او و آنانی که در نهایت او را به صلیب کشیدند، مذهبی‌ترین افراد زمان او بودند.
سه‌شنبه 16 تیر 1388

faramoshi - ایران - تهران
واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمندان مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یارب این نودولتانرا بر خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
ائ گدای خانقه بازآ که در دیر مغان میدهند آبی و دلها را توانگر می‌کنند
حسن بی پایان او چندانکه عاشق می‌کشد زمره دیگر بعشق از غیب سر بر می‌کنند
بر در میخانۀ عشق ائ ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمّر می‌کنند
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می‌کنند
سه‌شنبه 16 تیر 1388

kili_patilaki - قطر - دوحه
عجب:)
سه‌شنبه 16 تیر 1388

masihy - بروکسل - بروکسل
هلیلویا به امید روزی که تمام ایرانیان انجیل ر بخوانند امیننننننننننننننننننننن
سه‌شنبه 16 تیر 1388

masihy - بروکسل - بروکسل
هلیلویا به امید روزی که تمام ایرانیان انجیل ر بخوانند امیننننننننننننننننننننن
سه‌شنبه 16 تیر 1388

masihy - بروکسل - بروکسل
هلیلویا به امید روزی که تمام ایرانیان انجیل ر ا بخوانند
سه‌شنبه 16 تیر 1388

bluestar - ایران - تهران
وَقَفَّینَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَینَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ
و بدنبال آنها ، عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت؛ و انجیل را به او دادیم که در آن، هدایت و نور بود؛ و تورات را، که قبل از آن بود، تصدیق می‌کرد؛ و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود.
«المائدة/46»
سه‌شنبه 16 تیر 1388

Nim Rokh - ایران - تهران
ای کاش طرفداران این دین اسمانی به اصل کتاب و دین خود رجوغ می گردند نه نسخه تحریف شده ان که به دست بدخواهان صورت گرفته است. با رجوع به اصل این کتاب حتما حقایق دین اسلام به عنوان دین برتر بهتر نمایان می شود.
سه‌شنبه 16 تیر 1388

سعید ریوتر - ایران - اورمیه
امیدورام به زودی اسناد زمینی بودن و مزخرف بودن کتب آسمانی ( تورات-انجیل-قرآن ) هم کشف بشه تا همه دنیا بدونن : بالای ابرها خبری نیست !
سه‌شنبه 16 تیر 1388

Fereschteh - اتریش - وین
روی کلیک سایت این نسخه قدیمی انجیل که می‌زنیم میاد "Service Unavailable"
سه‌شنبه 16 تیر 1388

مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
سعید ریوتر - ایران - اورمیه
اگر بود چی؟!!!!!!
سه‌شنبه 16 تیر 1388

7-aseman - اتریش - وین
.......... لطفا تبلیغ ممنوع ..........
هیچ نیت ندارم به مسیحیت توهین بکنم چون دین هر کسی محترمه و عقیده ی قلبی هر کسی مال خودشه. ولی دین و هر کاری که افراطی بشه مفت ارزش نداره .
لطفا دین را از سیاست جدا کنید و در اب گل الود ماهی نگیرید و تبلیغ نکنید
کسانی را میشناسم افراطی مسیحی هستند مخصوصا ایرانیهایی که مسیحی میشند متاسفانه خیلی تندرو شدند حتی میتونم بگم بدتر از اسلام خیلی سخت عمل میکنند ولی خودشان متوجه ی عملشون نیستند . در مسیحیت هم چندین گروه و فرقه وجود داره با اختلاف نظر های خیلی زیاد .
کاتولیک . اوانگلیش. پروتستان.یهوای ووو...... این گروها مسیحی هستند و هر کدام فقط خودشان را قبول دارند . به ظاهر یکی هستند ولی در باطن بر ضد یکدیگر تبلیغ میکنند و هرفرقه خود را برتر میدونند
در قانون کشورهای اروپایی به خاطر اختلاف نظرها در مسیحیت به شدت دین را از سیاست منع و جدا کرده اند
سه‌شنبه 16 تیر 1388

bluestar - ایران - تهران
faramoshi - ایران - تهران
سلام!
من فکر نمیکنم شما خودتان به کامنتهایی که گذاشتید و به مسیح(ع) ایمان داشته باشید. چون در تاپیک زیباییهای زیر اقیانوس با بی خدایان هم کلام شده و بدون سابقه قبلی و بی دلیل به عده زیادی از یکتاپرستان توهین کردید.
سه‌شنبه 16 تیر 1388

masihy - بروکسل - بروکسل
باید بگویم که هیچ راهی جز مسیح وجود ندارد زیرا او فقط میتواند ارامش و حقیقت زندگی ر ابه انسان بدهد البته منظورم مذهب مسیحیت نیست بلکه تولد نو توسط روح خدا نه داشتن دین و مذهب زیرا مسیح رابطه باخدارا از طریق مهبت و عشق را میدهد و باید بگویم کسی که اسلام را یک دین اسمانی میداندباید بگویم که سخت در اشتباه است و باید از عقل خود استفاده ببرد و حقیقت را خواهد شناخت و در ضمن کسی که انجیل را نخوانده نباید قضاوت کندزیرا همه روزی پاسخگو خواهند بود
سه‌شنبه 16 تیر 1388

سعید ریوتر - ایران - ارومیه
مسلمان ایرانی - ایران - شیراز
دوست عزیز مطمئن باش که هست . وگرنه این همه تناقض و اختلاف بین کتاب هایی که ظاهرا ً و به ادعای خودشون نویسنده ی واحدی دارند وجود نمی داشت . وگرنه همین سه کتاب به اسطلاح آسمانی در عرض 20 قرن گذشته تاریخ بشری بیشتر از 10 قرن جنگ و خونریزی و کشتار و دست بریدن و سنگسار به راه نمی انداختند . دوست خوبم ، یه بار دیگه به این کتاب ها ، این بار از دیدگاهی انسانی و انسان دوستانه نگاهی بنداز . فاجعه است .یه فاجعه وحشتناک .
سه‌شنبه 16 تیر 1388

(M.Q) UK - انگلستان - منچستر
با درود فراوان خدمت دوست عزیزم faramoshi - ایران - تهران
تشکر میکنم بخاطر حقایقی که در بالا متذکر شدید خداوند برکتت بده...
خدمت بعضی از عزیزان باید عارض بشم که مسیحیت دین و مذهب نیست...
بهتر که مقداری اطلاعات در مورد کتاب مقدس کسب کنید بعد نظرتون رو راجبه این کتاب آسمانی بدید...
سه‌شنبه 16 تیر 1388

سوین - ایران - تهران بزرگ
دین افیون توده هاست
جمله درستیه چون مردم رو چنان نشه می کنه که نفهمن که دورو برشون چی میگزره و چه بلایی داره سرشون میاد .
سه‌شنبه 16 تیر 1388

aiden11 - استرالیا - ادلید
متصفانه تمام ادیان الهی دست کاری و تحریف شده !!!! اصل دین هیچ عیبی ندارد وقتی پیامبر به قدرت رسید هر اتفاقی که میافتاد همه ای مردم جمع میشدند و در باره اش تصمیم میگرفتند و رای مردم مهم بود !!!!! ولی حالا علی چلاغ تنهایی تصمیم میگیره!!! فقط کمی مطالعه در باره ادیان شک و تردید هارا دور میکند ؛ اونهم کتاب های بی طرف و بی غرض نه کتاب های که دین فرشان !!
چهار‌شنبه 17 تیر 1388

keylas - ایران - تهران
عیسی مسیح یعنی‌ زندگی‌ دوباره،یعنی‌ پیروزی بر علیه باطل،یعنی‌ نور یعنی‌ حقیقت.
مسلمانها مخصوصا توجه کنند،من قصدم جسارت یا توهین به هیچ ادیانی نیست،چرا که یک مسیحی اجازه اهانت به هیچ شخص یا دینی نخواهد داشت.اما من به تجربه از مسیح یبار دیگه فرصت داشتم تأ دنیا بیام و به دنیا با دیدگاه مسیحی بنگرم،فهمیدم که خدای مسیح خدای گذشت مهربانی عدالت و گذشته... میگید حامی‌ ادیان هم همینو گفتن؟!! من دلیل دارم،تمام ادینی که وظیفه خدا شناسی داشتند به مردم زمانی‌ که میخواستند دین رو رواج بدن ،جنگ کردن،تو جنگا کشتن،غارت کردن،خون ریختن،تمام پیغمبر‌ها به جز عسی مسیح برای دفاع از جون خودشون آدم کشتند،اما تنها کسی‌ کی قتلی که نکرد هیچ.نگذاشت خونی از دماغ کسی‌ بریزه،و حتی زمانی‌ که میخواستند خودشو آسیب بزنند و به صلیب مصلوب کنن،اجازه نداد که برا دفاع ازش یرنش بجنگند و گفت راه من راه محبت و گذشته کسی برای من و در راه من نباید با جنگ و خون منو ثابت کنه.و به صلیب رفت در صورتی‌ که توان داشت همه دشمنش رو مقلوب کنه،اما خواست تأ به صلیب بره تا حکم پدر رو در آسمان به اجرا در بیاره. و بعد از مرگ زنده شد،مسیح قیام کرد تا بهمه بفهمونه که خدای مسیح خدای بخشش،خواست برای گناهان بشر قربانی باشه و شد.حالا فکر کنید،آیا محمد هم برا دفاع از جونش با محبت آغوش به روی دشمن باز کرد یا با شمشیرو قتلو جنگ؟ نام مسیح نام نورو برکت..معنای تجلی حیات خداوند پر برکت بر تمام مهربانان و مسیهیان به حق مبارک و پربرکت باد.آمین.
چهار‌شنبه 17 تیر 1388

esta - اتریش - سالزبورگ
همون قدر که هاله نور احمدی نژادتون حقیقی و واقع بینانه بود و خودش هم اصلا انکار نکرد!!!! به همون اندازه ادعای دین دیگرب بعد از مسیح می تواند واقعیت داشته باشد توصیه میکنم اندکی بیشتر مطالعه کنید تا دنیای آخرتتان به تباهی زندکی کنونی تان نباشد
چهار‌شنبه 17 تیر 1388

bluestar - ایران - تهران
esta - اتریش - سالزبورگ
ممکنه شما که مطالعه کردید دلیلش رو بفرمایید؟ آخه یهودیها و زرتشتیها هم همین رو میگن.
keylas - ایران - تهران
مسیحیت تحریف نشده خیلی خوبه ولی بعضی از موارد دین مسیحیت فعلی با عقل جور در نمیاد
((1 اینکه میگن مسیح کالبد جسمانی خداست. ))
خدایی که در کالبد جسمانی محدود بشه دیگه خدا نیست.
((2 مسیح بالای صلیب رفت تا کفاره گناهان ما باشه.))
این همون تحریفیه که بعضی از مداحان سعی دارند وارد تفکر شیعه کنند و میگن هرکی برای امام حسین گریه کنه گناهانش پاک میشه. چه تفکر مزخرف و کودکانه ای. هر کس صلیب خودش را بر دوش میکشه و هرکس مسوول کارهای خودشه و خودش باید با روش درست اشتباهاتش رو جبران کنه
3 ((اگر به سمت راست صورتت سیلی زدند اجازه بده به سمت چپ هم بزنند))
آخه این چه رفتار ظالم پروریه که به نام مسیح داره ترویج میشه؟ شبیه این رفتار در حکومت معاویه هم به اسم اسلام ترویج میشد و برای آرام کردن مردم و مجوز دادن به ظلم حاکمان بود. به قرون وسطی و جنایتهای روحانیان مسیح کاری ندارم که آزادیخواهان را به جرم جادوگری میسوزاندند ولی حتی اگر امروز هم من بخوام یه سیلی تو صورت پاپ بزنم اون طرف صورتش رو هم جلو میاره تا من بزنم؟ ظلم و جنایتهایی که در جنگ بالکان انجام شد رو چه کسانی انجام دادند؟ نکنه صربها مسلمان یا یهودی هستند؟
4 البته من اعتقاد دارم این افکار نتیجه تعالیم کشیشهایی است که میخواستند دین را بازیچه دنیای خود کنند و مردم را از طریق اعتقاد مذهبی استثمار کنند. این چه عقیده ایست که به پیروان یک دین اجازه دهد مصلوب شدن پیامبر خود را تماشا کنند؟ من افتخار میکنم که پیامبرم شمشیر به دست گرفت و از حقوق خود و همه پیروانش دفاع کرد و در راه رسیدن به آزادی جنگید و اجازه نداد تا دو تا نگهبان دستش رو بگیرند و ببرندش بالای صلیب(اعتقاد تحریفی) شما که تهران هستی. نمیدونم تو تظاهرات شرکت میکنی یا نه؟ ولی اگر شرکت میکنی و احتمالا مورد ضرب و شتم قرار میگیری به اعتقادات دینی خودت عمل کن و عکس العمل خشونتبار انجام نده و در حالی که برادر لباس شخصی داره باتومش رو توی صورت و بدنت فرود میاره سعی کن اون رو به آرامش و مسیح دعوت کنی. اون وقت ببینم در اعتقاداتت راسختر میشی یا به پوچی اونها پی میبری؟
چهار‌شنبه 17 تیر 1388

keylas - ایران - تهران
bluestar - ایران - تهران
دوست عزیز سلام.خوشحالم که نظرت رو میدی و اینکه من در نظراتم گفتم قصد ندارم به کسی یا نظری جسارت کنم.
اما در مورد نظرات شما،
۱_مسیح در کالبد خداوند به زمین آمد تا به انسانهای همچون ما بفهمونه که خدا چقدر به انسان نزدیکه.تجسم کن یه گله مورچه دارن به سمت آتش می‌رن توی که انسانی‌ میتونی‌ بفهمی که آتیش مورچه رو میسوزونه ،اما آنها توان فهمش رو ندران تو نمیتونی‌ با زبان یک انسان به اون مورچه حالی‌ کنی‌ که آتیش کشندس،پس باید به شکل همون مورچه در بیا و با زبان اشاره بهشون بفهمنی که آتش تورو خواهد کشت.خدوند هم همین کا رو در مورد بندگان انجام داد،ابی لباس انسان به روی زمین آمد تا به ما با همون جسم خاکی بفهمونه کی خداوند چقدر به بندگانش محبت داره و نزیکه،از اینکه عسی مسیح مرده زنده میکر،از اینکه به کور بینایی میداد،به ندان دانأی شاکی‌ نیست،کسی‌ نمیتونه مرده رو زنده کنه،محمد شما قرآن رو از تورات کپی کرد و گفت معجزه من قرآن است!اما شما اگه میخواید بفهمید کی کدم درسته لطفا کتاب مقدس رو تحقیق کن،بعد حرف بزن،چرا کی کتاب مقدس قبل از انجیل شملتورات هست که کتاب موسی‌ گواهی میده کی بعد از اون منجی بنام مسیح میاد با علائم که در مسیح وجود داره،لطفا چشمتو باز کن،آخوند رو با هیچکس مقایسه نکن.محمد با شمشیر اجداد ایران رو به زور مسلمون کرد ،اما مسیح با محبت و حقیقت.
۲_در مورد اینکه میگی‌ مسیح گفته سیلی که به صورتت میزنن یون طرف رو هم بگیر،اره عزیز درسته اما نه اینکه بشین تا بکشنت،مسیح فقط در مورد خودش اینکارو کرد کی بفهمنه به شما در اوج قدرت نخواست خون بریزه و دشمنی کنه.اما مسیح به ما میگه مثل یک کبوتر بی‌ آزار باش و مثل مار هشیار.مار زمانی‌ که احساس خطر کنه از خودش دفاع میکنه! اینم جواب شما
اما حالا من حرفی‌ درام که می‌خوام صادقانه بهش فکر کنی‌.من قبلان مسلمن بودم،البته زوری قرآن رو خندم،تحقیق کردم،مثال دینی رو خوب بلدم.پس با تحقیق دقیق در مورد اسلام،مسیحی شدم و مسیح رو باور کردم،اما شما آیا تا بحال حتا چند صفحه از انجیل یا تورات رو خوندی!؟!نگو بله،که باورم نمیشه،چون اگه تورات رو میخوندی الان نمیگفتی مسلمنی،تورات قبل از قرآن آماده ولی‌ قرآن کپی تورات شده یعنی‌ باز نویسی توسط محمد.
دوست عزیز الان وقت برای بستن چشما نیست،کمک کن تأ دیگه نسل بعد مثل نسل ما نسل سوخته ناشعه،من نمیگام از کسی تبلیغ کنیم،ناه،ولی‌ بذار بقیه دنبال تحقیق باشن،اجازه نده کورکورانه عقاید رو به کسی‌ تحمیل کنیم،حالا می‌خواد اسلام،می‌خواد مسیح می‌خواد هر چیزی باشه!
چهار‌شنبه 17 تیر 1388

bluestar - ایران - تهران
keylas - ایران - تهران
سلام!
ببخشید که من اول سلام نکردم و بدون سلام سوالات و اشکالات خودم رو شروع کردم.
1 در مورد خدا بودن مسیح اشکالات زیادی وجود داره:
الف )) قبل از مسیح پیامبران دیگه ای هم بودند. ولی پیروان هیچکدام از آنها ادعا نکردند پیامبرشان خداست. چطوره که تا قبل از مسیح خدا آدم و ابراهیم و نوح و موسی و داوود و سلیمان و... رو برای هدایت بشر میفرسته ولی 2000 سال پیش یکدفعه به این نتیجه میرسه که برای هدایت انسانها حتما باید خودش به شکل انسان در بیاد تا بتونه انسان رو هدایت کنه؟
ب )) برای هدایت مورچگان لازم نیست انسان خودش مورچه بشه . بلکه کافیه زبان اونها رو بدونه و بتونه با زبان مورچه با آنها صحبت کنه. کاری که حضرت سلیمان انجام داد و زبان حیوانات را میدونست و با آنها صحبت میکرد.
پ )) اگر خدا میخواست به شکل انسان دربیاد چه لزومی داشت که در رحم مریم (ع) جا بگیره؟ میتونست به شکل یک انسان بالغ به روی زمین ظاهر بشه و دعوت خودش رو شروع کنه.
ت )) اگر مسیح خداست پس باید قبول کنیم که خدا بی نهایت نیست و کاملا محدوده. انقدر محدود که در رحم مریم(ع) جای گرفته. این موجود محدود چطور تونسته جهان نامحدود خلقت رو اداره کنه؟
ث )) لازم نیست انسان حتما خدا باشه تا بتونه مرده رو زنده و کور رو بینا کنه. البته قدرت آفریدگار و اراده او پشت این ماجرا لازمه ولی خدا میتونه این کار رو به دست بنده انجام بده. مثل معجزات ((ید بیضا)) و ((مار شدن عصا)) و ((کنار زدن نیل)) توسط موسی(ع) و ((زنده کردن پرندگان)) توسط ابراهیم (ع) و دانستن زبان حیوانات توسط ((سلیمان)) و... و حتی امروزه با تکنیکهای انرژی درمانی که البته بر اساس دعا و کمک از خداست بیماریهای لاعلاجی مثل سرطان را درمان میکنند.
2 ((محمد شما قرآن رو از تورات کپی کرد و گفت معجزه من قرآن است))
چون منشا هر دو یکیه شباهتهای زیادی دارند. ظاهرا شما فکر میکنید پیامبران خودشان کتابهای مقدس را مینویسند و اگر دو تا کتاب شبیه بود نتیجه میگیرید پیامبران آنها را از هم کپی کردند. چون این کتابها هر دو از طرف پروردگار برای هدایت بشر نازل شده معلومه که شباهت هاشون زیاده. این شباهتها بین قرآن و انجیل هم وجود داره. زیادتر هم هست. اصلا ما اعتقاد داریم ادیان و پیامبران در سلسله یکدیگر هستند. به عنوان مثال در انجیل یوحنا اینطور نوشته:
((و بسیار چیزهاى دیگر نیز دارم به شما بگویم لیکن اکنون طاقت تحمل آنها را ندارید ولى چون او، یعنى روح راستى آید، شما را به جمیع راستى هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمى‏کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد))
و در قرآن در مورد پیامبر اسلام اینگونه نوشته:
((محمد (ص) از پیش خود سخن نمى‏گوید، بلکه آنچه مى‏گوید از جانب خداوند است که به او وحى شده و به او آموخته است.))
3 ((کتاب مقدس قبل از انجیل شملتورات هست که کتاب موسی‌ گواهی میده کی بعد از اون منجی بنام مسیح میاد با علائم که در مسیح وجود داره))
انجیل هم به پیامبر پس از عیسی بشارت میدهد:
((و من به شما راست مى‏گویم که رفتن من براى شما مفید است زیرا اگر نروم تسلى دهنده نزد شما نخواهد آمد
لیکن چون تسلى دهنده که او را از جانب پدر نزد شما مى‏فرستم آید یعنى روح راستى که از پدر صادر مى‏گردد، او بر من شهادت خواهد داد))
4 ((لطفا چشمتو باز کن،آخوند رو با هیچکس مقایسه نکن))
اگر منظورت از آخوند روحانیهای دین اسلام باشند باور کن روحانیهای تمام ادیان شبیه هم هستند و هدف مشترکی دارند. هدف آنها اینست که از آخرت مردم به سود دنیای خودشان استفاده کنند. حالا چه ((موبد)) زرتشتی باشه چه ((خاخام)) یهود چه ((کشیش)) و چه ((حجت الاسلام)). همشون پول نقد دنیا رو از مردم میگیرند و آخرت نسیه رو با پول به مردم میفروشند. درست برعکس پیامبران که از مردم پرهیزگاری و معنویات طلب میکردند تا به اونها سعادت دنیا و آخرت بدهند.
5 ((محمد با شمشیر اجداد ایران رو به زور مسلمون کرد))
اول اینکه حمله به ایران در زمان خلیفه دوم عمر انجام شد.
دوم اینکه محمد(ص) هیچ کس را به زور شمشیر مسلمان نکرد. در جامعه اسلام اقلیتهای دینی همیشه آزادانه میزیستند و به آنها ذمی میگفتند. اینها از جهاد نیز معاف بودند. با اینکه کفار مکه خیلی مسلمانان را اذیت کردند. پیامبر هرگز در مکه خونریزی نکرد. خانه دشمنش ((ابوسفیان)) را مکان امن اعلام کرد. در واقع پیامبر دل مردم مکه را فتح کرد.
6 ((در مورد اینکه میگی‌ مسیح گفته سیلی که به صورتت میزنن یون طرف رو هم بگیر،اره عزیز درسته اما نه اینکه بشین تا بکشنت))
من هم نگفتم بشین تا بکشنت. من از شما میخوام بری خونه کشیش و یک سیلی محکم به صورت او بزنی. اون وقت ببین عکس العملش چیه. چیزی رو که به مردم توصیه میکنند خودشان رعایت میکنند؟ طبق دستور عیسی(ع)!!!؟؟؟ باید اون طرف صورتش رو بگیره جلو و بگه بفرما بزن.
7 ((مسیح فقط در مورد خودش اینکارو کرد کی بفهمنه به شما در اوج قدرت نخواست خون بریزه و دشمنی کنه.اما مسیح به ما میگه مثل یک کبوتر بی‌ آزار باش و مثل مار هشیار.مار زمانی‌ که احساس خطر کنه از خودش دفاع میکنه! اینم جواب شما))
نخیر . این جواب من نبود. شما داری میگی مسیح خودش یه کار میکنه و به ما میگه حالا تو جور دیگه ای باش. مگر نه اینکه پیامبران الگوی ما هستند؟ در کتاب آسمانی ما که اینطور نوشته:((بهترین الگوی نیکوی شما پیامبر خداست)). و اگر انجیل ((ماتئو)) را درست بخوانید ننوشته من این کار رو میکنم ولی شما از خودتان دفاع کنید. این عین جمله های انجیل است:
((اگر کسی به تو زور گفت با او مقاومت نکن. حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه دیگرت را پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند* اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد عبای خود را نیز به او ببخش*اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را به مسافت یک میل حمل کنی تو دو میل حمل کن))
8 ((اما شما آیا تا بحال حتا چند صفحه از انجیل یا تورات رو خوندی!؟!نگو بله،که باورم نمیشه))
من تورات رو نخوندم ولی از روی آیات انجیل که بالا نوشتم خودت قضاوت کن که انجیل رو خوندم یا نخوندم. باورش هم به خودت مربوطه
9 ((تورات قبل از قرآن آماده ولی‌ قرآن کپی تورات شده یعنی‌ باز نویسی توسط محمد.)) در شماره 2 توضیح دادم
10 ((ولی‌ بذار بقیه دنبال تحقیق باشن،اجازه نده کورکورانه عقاید رو به کسی‌ تحمیل کنیم،حالا می‌خواد اسلام،می‌خواد مسیح می‌خواد هر چیزی باشه!))
کاملا موافقم. اندیشه ای که تقلیدی باشه نه به درد دنیا میخوره و نه آخرت.
((ما این کتاب را برای مردم بحق بر تو نازل کردیم؛ هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی را برگزیند، تنها به زیان خود گمراه می‌گردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی.))
11 نکته آخر اینکه عقیده من اینه که تمام کسانی که به خدا و روز قیامت اعتقاد دارند و ((پندار نیک - گفتار نیک - کردار نیک)) را سرمشق میکنند جزو هدایت شده ها هستند. آخوندهای همه ادیان اینطور وانمود میکنند که فقط دین آنها انسان را هدایت میکند. مثلا آخوندهای شیعه میگن فقط شیعه ها به بهشت میروند. سنی ها میگن فقط اعمال ما پذیرفته است. کشیش ها میگن فقط معتقدین به مسیح از آتش نجات پیدا می کنند. ولی من میگم همه یکتاپرستان نیکوکار در نهایت به خدا میرسند و راه رسیدن به خدا فقط یک راه نیست:
((کسانی که ایمان آورده‌اند، و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صابئیان [= پیروان یحیی‌] هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند ، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است؛ و هیچ‌گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست)) بقره 62
ما مسلمانان تمام پیامبران را قبول داریم و همه را حلقه های یک زنجیر میدانیم:
((بگویید: ما به خدا ایمان آورده‌ایم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید ، و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگار داده شده است، و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی‌شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم)) بقره 136
پنج‌شنبه 18 تیر 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.