جنایت به خاطر فروش قرص اکستازی

جنایت به خاطر فروش قرص اکستازی
پسر جوانی که در پی دعوایی بر سر قرص اکستازی مرتکب قتل شده بود، در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار ما در این جلسه محاکمه آرش سیفی نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و خطاب به قضات گفت؛ علی متهم حاضر در دادگاه که از تاریخ 10 اسفندماه سال 82 در زندان به سر می برد، متهم است جوان قوی هیکلی به نام مرتضی را با ضربه های چاقو که به گردنش وارد کرده، به قتل رسانده است. از نظر دادسرا علی مجرم است و به عنوان نماینده دادستان تقاضای صدور حکم قانونی را دارم.سپس پدر مرتضی برای متهم تقاضای صدور حکم قصاص کرد و پس از آن قاضی عزیزمحمدی یکی از شاهدان را به جایگاه دعوت کرد تا در مورد مشاهداتش توضیح دهد. وی گفت؛ روز حادثه علی (متهم) با یکی دیگر از دوستان مان که نام او هم علی است اختلاف پیدا کرد. من نمی دانستم که درگیری به چه دلیل بود اما متوجه شدم جوان دیگری هم که بسیار قوی هیکل بود وارد دعوا شد. متهم زورش به او نمی رسید. به همین خاطر هم چاقویی از جیبش بیرون آورد و به سمت مرتضی رفت، البته من ندیدم که علی ضربه را به مرتضی زده باشد، اما دیدم مرتضی خون آلود روی زمین افتاد و علی هم با چاقوی خون آلودی که در دستش بود فرار کرد.وی ادامه داد؛ خیلی ترسیده بودم. از نوع خونریزی معلوم بود مرتضی زیاد زنده نمی ماند. من و دوست دیگرم خیلی به متهم اعتراض کردیم و او گفت خودم ضربه را زدم تاوانش را هم پس می دهم. بعد چاقوی خون آلودش را شست و لباسش را که خون آلود شده بود در آورد. من مدتی فراری بودم اما به خاطر عذاب وجدانی که داشتم تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.سپس متهم در جایگاه حضور یافت و اتهام قتل را رد کرد. وی گفت؛ روز حادثه من و دوستانم رضا و مجید مبلغی پول روی هم گذاشتیم و مشروب خریدیم. در پشت بام خانه ما مشروب را خوردیم و مست شدیم. رضا و مجید نمی خواستند به خانه شان بروند و پیشنهاد کردند چند کوچه بالاتر بنشینیم و سیگار بکشیم. در این حین من دوستم علی را دیدم. به او قرص اکستازی فروخته بودم و هنوز به من مبلغ دو هزار تومان بدهکار بود. پولم را از او خواستم. علی گفت پول را بعداً برایم می آورد. داشتیم صحبت می کردیم که مرتضی به هواداری علی جلو آمد و دوستم مجید یکدفعه با او درگیر شد.متهم ادامه داد؛ جلو رفتم تا آنها را جدا کنم. مرتضی فکر کرد من هم می خواهم دعوا کنم و یکدفعه مرا زیر مشت و لگد خودش گرفت. چاقویی را که دست مجید داشتم، گرفتم و دو ضربه به مرتضی زدم، اما نه به گردنش، من به فرق سر مرتضی ضربه وارد کردم و به جز من مجید هم به مرتضی ضربه می زد و با ضربه آرنج مجید مرتضی به سمت در پرت شد، سرش به دستگیره در برخورد کرد و داخل جوی آب افتاد. درست است که من مست بودم و شب قبل هم قرص اکستازی مصرف کرده بودم اما کاملاً هوشیار بودم و می دانستم اگر ضربه محکمی بزنم باعث مرگ مرتضی می شود، به همین خاطر این کار را نکردم.پس از پایان دفاعیات علی و وکیل مدافعش 5 قاضی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند تا رای خود را در مورد علی صادر کنند.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.