نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان۱۰

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان10

بخش دهم: فرد التماس می کند

فرد و بتی سال هاست که با هم هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

در دهمین قسمت نمایشنامه، فرد به بتی التماس می کند که با او قطع رابطه نکند و او را که بتی متهم به خیانت به وی کرده ببخشد.

فرد: یالاّ بتی، من میلیون دفعه معذرت خواستم.
من رو دوباره قبول نمی کنی؟

فعل مرکب TAKE BACK: (دراینجا) پس گرفتن حرف، قبول دوباره

TAKE BACK

(در اینجا) از این فعل هنگامی استفاده می شود که کسی که تصمیم به قطع یک رابطه عشقی را گرفته از این تصمیم منصرف می شود و دوباره طرف رابطه را قبول می کند.

دستور زبان این فعل مرکب به مفعول نیاز دارد. چنانچه مفعول یک ضمیر است باید همیشه فعل را از پسوندش جدا کرد. اما اگر مفعول یک اسم باشد، شما می توانید پسوند را بلافاصله پس از فعل و یا پس از مفعول به کار ببرید.

She took her husband back - درست
She took him back - درست
She took back her husband- درست

She took back him- غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده:

Pauline had accepted that her husband was occasionally unfaithful, but when he became violent, she threw him out and refused to take him back

پولین این موضوع را قبول کرده بود که شوهرش گاه و بی گاه به او خیانت می متد اما وقتی که رفتار شوهرش خشونت آمیز شد او را بیرون انداخت و از این که دوباره قبولش کند، خودداری کرد.

افعال مشابه : get back together with, make up with

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.