راه حل احمدی نژاد برای بحران جهانی غذا

راه حل احمدی نژاد برای بحران جهانی غذا

احمدی نژاد بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کنونی جهان را ناشی از کاهش ارزش دلار دانست
رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در نشست سران دولتهای عضو سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، توانایی این سازمان را در حل بحران کنونی موادغذائی در جهان زیر سؤال برد و خواهان تشکیل نهاد دیگری برای حل این بحران شد.

آقای احمدی نژاد بی آنکه نامی از آمریکا ببرد، این کشور و متحدانش را مسئول افزایش جهانی بهای موادغذائی در جهان دانست و با اشاره به نقش آمریکا و متحدانش در شورای امنیت سازمان ملل، ابراز تردید کرد که این سازمان و نهادهای تابعه اش توانایی حل بحران جهانی مواد غذائی را داشته باشند.

محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرد که نهادی مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذائی تشکیل شود که هم مناسبات را از تولید تا مصرف سازماندهی کند و هم همه کشورها از آن تبعیت کنند.

سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشستی در رم، پایتخت ایتالیا ایراد شد که سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد با حضور 44 تن از سران دولتهای عضو این سازمان ترتیب داده است تا در آن، بر سر یافتن راههایی برای حل مشکل افرایش جهانی بهای مواد غذائی بحث و تبادل نظر شود.

نخست وزیران ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، رؤسای جمهور برخی از کشورهای عمده تولیدکننده موادغذائی همچون برزیل و آرژانتین، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، مهمترین شرکت کنندگان نشست فائو در ایتالیا هستند، محمود احمدی نژاد نیز با حضور در این نشست، نخستین سفر اروپایی خود را در مقام رئیس جمهور رقم زد.

محمود احمدی نژاد سخنرانی اش در نشست فائو را با ستایش آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی یاد کرد که نوزدهمین سالگرد درگذشتش با سخنرانی محمود احمدی نژاد در رم همزمان شده است.

آقای احمدی نژاد در ادامه سخنرانی اش ابتدا به تفصیل به بیان نابرابری در تولید و مصرف و فاصله میان فقیر و غنی در جهان پرداخت و این نابرابری را از سویی نتیجه طبیعی مدل توسعه جاری در جهان و مکانیسم بازار و از سوی دیگر، ناشی از دخالتها و اعمال سیاستهای قدرتهای جهانی دانست.

وی هشدار داد که ادامه این وضع به تحولات سریع اجتماعی و سیاسی در بسیاری از نقاط جهان و برهم خوردن موازنه های موجود جهانی منجر خواهد شد و چشم اندازی نیز برای برونرفت از آن وجود ندارد.

 
 از سویی به صورت مصنوعی قیمت نفت و انرژی و مالیات بر مصرف آن را بالا نگه می دارند و از سوی دیگر استحصال سوخت از مواد پایه کشاورزی را ترویج می کنند
 
احمدی نژاد در نشست فائو

محمود احمدی نژاد بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کنونی جهان را ناشی از کاهش ارزش دلار دانست که به گفته وی، قدرتهای بزرگ جهان عمداً باعث کاهش ارزش دلار شده اند: "برای تأمین هزینه جنگها و اشغالگریها، جبران مصارف سنگین و اسراف گونه و همچنین برای پر کردن جیب سرمایه داری جهانی از جیب ملتها به طور گسترده ای دلار بدون پشتوانه تزریق شده است".

وی همچنین بالارفتن بهای نفت در بازارهای جهانی را نیز مصنوعی و تحمیلی و ناشی از دخالت "دستهای پیدا و پنهان" خواند که به گفته وی، با اهداف سیاسی و اقتصادی قیمت را به صورت کاذب کنترل می کنند.

به گفته آقای احمدی نژاد علت افزایش جهانی بهای موادغذائی این است که قدرتهای جهانی "از سویی به صورت مصنوعی قیمت نفت و انرژی و مالیات بر مصرف آن را بالا نگه می دارند و از سوی دیگر استحصال سوخت از مواد پایه کشاورزی را ترویج می کنند، از سویی مقرراتی مانند کاهش تعرفه واردات کشاورزی به ملتها تحمیل می کنند و از سوی دیگر با اعطای یارانه به بخش کشاورزی خود بسیاری از کشاورزان ضعیف در دیگر کشورها را از پای در می آورند".

پیکان انتقادات محمود احمدی نژاد در سخنانش بسوی آمریکا نشانه رفته بود، هرچند او در سراسر این سخنرانی هیچ نامی از آمریکا نبرد.

رئیس جمهور ایران ابراز تردید کرد که سازمان ملل متحد با سازوکار کنونی اش بتواند بحران کنونی موادغذائی را در جهان حل کند، چراکه قدرتهایی که وی آنها را مسئول این بحران دانست، به گفته او، برای شورای امنیت که بالاترین نهاد تصمیمگیری سازمان ملل است تکلیف تعیین می کنند.

آقای احمدی نژاد پیش از آنکه تهران را به مقصد رم ترک کند، در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفته بود راهکارها، پیشنهادها و برنامه های روشنی برای توزیع عادلانه و مناسب موادغذائی دارد که در نشست فائو مطرح خواهد کرد.

وی در بیان پیشنهادهای هشتگانه اش در نشست فائو ابتدا مسائلی کلی و آرمانی همچون ضرورت ترویج اندیشه دینی و انسانی و ارزشهای اخلاقی و حاکمیت مدیران صالح و عدالت گستر را در جهان مطرح کرد و ضروری دانست که مدیریت جهانی بر پایه سلامت، عشق به انسانها و خداپرستی استوار شود، رقابت برای قدرت و ثروت به رقابت برای خدمت و دوستی تبدیل گردد و سازوکارهای عادلانه جانشین مناسبات یکسویه و ظالمانه شود.

رئیس جمهور ایران سپس خواهان تشکیل نهادی مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار موادغذائی در جهان شد که هم مناسبات را از تولید تا مصرف سازماندهی کند و هم همه کشورها از آن تبعیت کنند.

 
 از سویی مقرراتی مانند کاهش تعرفه واردات کشاورزی به ملتها تحمیل می کنند و از سوی دیگر با اعطای یارانه به بخش کشاورزی خود بسیاری از کشاورزان ضعیف در دیگر کشورها را از پای در می آورند
 
احمدی نژاد در نشست فائو

دومین پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد این بود که سهم مناسبی از هزینه نظامی کشورها صرف بهبود تولید موادغذائی و یارانه غذا برای فقیران شود.

پیشنهاد سوم این بود که کشورهای برخوردار موظف به مسئولیت پذیری بیشتری در قبال تحولات جهانی و مشارکت در تنظیم مناسبات غذا شوند.

آقای احمدی نژاد در چهارمین پیشنهاد خود خواهان آن شد که تعریف تازه ای برای نظام تعرفه و یارانه در مواد غذائی تعیین شود که با تولید و توزیع عادلانه همخوانی داشته باشد.

پنجمین پیشنهادی که از جانب رئیس جمهور ایران مطرح شد این بود که قدرتهای بزرگ برای حفظ محیط زیست انسانی و جلوگیری از توسعه آلودگی و تخریب جو به پیمانهای بین المللی مربوطه بپیوندند تا از انهدام بیشتر زمینهای کشاورزی و گسترش خشکسالی جلوگیری شود.

در ششمین پیشنهاد، محمود احمدی نژاد به نفع همه دانست که "قدرتهای زورگو وادار شوند به جای اشغالگری و جنگ به صلح و دوستی روی آورند و هزینه های نظامی گری را خرج اصلاح وضع کشاورزی جهان و کمک به مردم فقیر کشورهای خود و سایر کشورها کنند".

هفتمین پیشنهاد رئیس جمهور ایران، کنترل و ممنوعیت سوداگری و تقلب در زمینه انرژی و تنظیم برنامه جامعی برای تولید و توزیع انواع انرژی بود.

هشتمین و آخرین پیشنهادی که محمود احمدی نژاد در نشست فائو مطرح کرد این بود: "همه با هم برای انتشار و حاکم شدن ارزشهای اخلاقی و انسانی و مدیران پاک و یکتاپرست تلاش کنیم".

نشست فائو به مدت سه روز برگزار می شود اما محمود احمدی نژاد تنها در روز نخست آن نشست شرکت دارد.

او پیش از شرکت در نشست فائو اعلام کرده بود که قرار است در حاشیه نشست، دیدارهایی با برخی سران دولتهای شرکت کننده در نشست داشته باشد، با ایرانیان مقیم ایتالیا، بازرگانان و اهالی صنعت این کشور ملاقات کند و با حضور در جمع خبرنگاران به پرسشهای آنان پاسخ گوید.

دولت ایتالیا امشب مهمانی شامی به افتخار سران دولتهای شرکت کننده در نشست فائو در ویلای تاریخی ماداما در رم ترتیب داده است اما منابع خبری ایتالیایی گزارش داده اند که محمود احمدی نژاد و رابرت موگابه به این مهمانی دعوت نشده اند.

حضور محمود احمدی نژاد در ایتالیا، اعتراض سران جامعه یهودیان این کشور و برخی محافل سیاسی را در این کشور برانگیخته است، بویژه آنکه وی درست شب پیش از سفر به ایتالیا بار دیگر اسرائیل را "جرثومه فساد" خوانده و گفته بود آرزوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر محو اسرائیل از صفحه روزگار بزودی محقق خواهد شد.

قرار است حزب رادیکالهای ایتالیا و برخی گروههای یهودی و هوادار اسرائیل امشب در اعتراض به سفر آقای احمدی نژاد به رم، تظاهراتی در این شهر برپا کنند.

جان فرانکو فینی، رئیس مجلس ایتالیا نیز در اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، ملاقات خود با ابوالفضل زهره وند، سفیر ایران در رم را که قرار بود دوشنبه هفته آینده (نهم ژوئن) برگزار شود لغو کرد.

اد شافر وزیرکشاورزی آمریکا که از شرکت کنندگان نشست فائو در رم است از حضور محمود احمدی نژاد در نشست فائو استقبال کرده اما گفته که وی و دیگر اعضای هیئت آمریکایی شرکت کننده در نشست، دیداری با آقای احمدی نژاد نخواهند داشت.

parviz1 - انگلستان - کترینگ
تو اگر لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره!!! ایران بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته!!برو خجالت بکش.اون حرفها را هم یکی برات نوشته !! از رو هم بفارسی نمیتونی خوب بخونی چه برسه که بتونی راجع به اقتصاد جهان صحبت کنی!!!! تو که از زورگویی صحبت میکنی خودت بزرگترین دیکتاتور جهانی الان!!! ای الاغی که از مردم فقیر صحبت میکنی ملت ایران از نداشتن و بردن ثروت ایران بدست تو و مزدوران فقط یک قلم 115 میلیارد دلار دزدی سهم خودت کمر ملت را خورد کردی و بیچاره گان را بخاک سیاه نشاندی!! رفتی اونجا هم کاسه گدایی دست گرفتی که ملت ندارن و کمک کنید!!! ای خاک بر سر بیشعورت!!گدا زاده را هر کاری کنی بازم گداست و پست فطرت.خوب با اموال ملت ایران میگردی وهزینه اش کمر ملت را خورد کرده!!همین سفرهای بیمعنی خارج چقدر برای ملت ایران هزینه دارد!!! تو اصلا میدونی اقتصاد چیه!!! حرف زدن تا عمل کردن خیلی فاصله داره.جهانیان هم عملکرد شما دزدان و مزدوران و نقشه های ملا را خوب میشناسند!!!!!!!!!!!
سه‌شنبه 14 خرداد 1387

kiyawashsasani - کانادا - تورنتو
من اگه تو ایران کاره ای بودم درآمد یکسال نفت ایران را بدون مالیات میدادم بکسی که این بی شخصیت یاوه گو رو پوز بند بزنه و دست و پاشو ببنده تا بیش از این باعث ننگ و شرمندگی ایرانیان داخل و خارج نشه .هروقت این میره پشت میکروفون ما اینور باید جلوی در و همسایه از خجالت سرخ و سفید شیم .تنها چیزی که خدا به این داده وقاحته و بی شرمی و بی شخصیتی و عقده های دور و دراز.مردک تو مملکت خودش دارن 7میلیون انسان در زیر خط فقر دست و پا میزنن...این کودن عوضی میخواد 5میلیارد جمعیت دنیا را هدایت کنه . باور کنید همه اینجامیگن تاکنون دنیا رئیس جمهوری به این چلمنی و حماقتی که ایرانیها دارند بخودش ندیده .تو ایتالیا هرجاخواست بره راهش ندادن حتی تو مهمانی شام . باهرکه خواست ملاقات کنه بهش یشت کردن . حالا فردامیره ایران و مطبوعاتو وادار میکنه بنویسن تمام سران کشورهای دنیا خواستند حضور ایشان برسند ایشان نیذیرفتند....و یه مشت محملات تکراری و رو شده. اینهمه در دستگاه حکومتی و مجلس و غیره چاروادار هست...محض رضای خدا یکنفر اینو مهارش کنه . اینوریها فکر میکنن رپیس جمهورمون که اینه....وزرا و وکلامون دیگه کی ان...؟
سه‌شنبه 14 خرداد 1387

bandekhoda - برزیل - برازیلیا
درود بر دکتر احمدی نژاد.
سه‌شنبه 14 خرداد 1387

I was born to be free - کانادا - تورنتو
من فکر کنم این احمقی نژاد به خانم bandekhoda - برزیل - برازیلیا یک امپول زده که این خانم دکتر دکتر میکنه.!!!
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

mehrnoosh - ایران - اهواز
بابا یکی این بنده ی خدارو ببره دکتر حالش خیلی بده.
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

sama128 - ایران - شیراز
بنده خدا راست میگه الان پودر رختشویی در ایران سوبسیدش برداشته شده و به دو تا سه برابر قیمت قبلی فروخته می شود کار آمریکای جنایتکار است گوشت کیلیویی خداتومن برنج که نگو - چای که حرفش را نزن مرغ که بی خیال تخم مرغ که کار اسرائیلی هاست. اتوبوس شرکت واحد که یک دفعه طبق اصل مهم 44 خصوصی شد از 20 به 125 تومان - 150 تومان و 175 تومان در خطوط مختلف شده اینها همه و همه کار آمریکای جنایتکار است خدا کند زودتر امام زمان بیاد و حق آمریکا را کف دستش بگذاره آمریکا چرا اتوبوس 20 تومانی را خصوصی کرده چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

bluestar - ایران - تهران
این ایتالیایی ها هم واقعا ببو گلابی تشریف دارن که به این ابله تریبون دادن.
یکی نیست بگه تو اگه بیلزنی برو باغچه خودتو بیل بزن که تو کشورت برنج در عرض 3 ماه قیمتش 4 برابر شده.
روزی که پرزیدنت خاتمی داشت خداحافظی می کرد یه خبرنگار بهش گفت شما فقط شعار دادید عمل نکردید. خاتمی هم به طعنه گفت ایشالا بعد از من افرادی رو که میان و عمل می کنند میبینید.
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

ocean bird - ایران - ایران
فقط پیشنهاد اول و هشتم را بچسبید :
:::: تشکیل نهادی مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار موادغذائی در جهان شد :::: اگر چنین نهادی درست بشه حتماْ مشکل کمبود غذا در جهان حل خواهد شد. ریاست این نهاد هم باید حتماْ بر عهده احمقی نژاد باشه. البته خودش گفته که چون میخواد بند هشتم پیشنهادش را ( که همانا حاکمیت مدیری پاک و یکتا پرست در جهان است را اجرا کنه) ، ریاست این نهاد مستقل اقتصادی را به بقال محله شون میسپارد. چون هیچ مثل او در این سه سال تورم را مهار نکرد.
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

sama128 - ایران - شیراز
بنده خدا راست میگه الان پودر رختشویی در ایران سوبسیدش برداشته شده و به دو تا سه برابر قیمت قبلی فروخته می شود کار آمریکای جنایتکار است گوشت کیلیویی خداتومن برنج که نگو - چای که حرفش را نزن مرغ که بی خیال تخم مرغ که کار اسرائیلی هاست. اتوبوس شرکت واحد که یک دفعه طبق اصل مهم 44 خصوصی شد از 20 به 125 تومان - 150 تومان و 175 تومان در خطوط مختلف شده اینها همه و همه کار آمریکای جنایتکار است خدا کند زودتر امام زمان بیاد و حق آمریکا را کف دستش بگذاره آمریکا چرا اتوبوس 20 تومانی را خصوصی کرده چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

pouriya - ایران - رودسر
من موندم اصلا اینا چرا این بوزینه را به انجا راه داده اند.
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
بنده رهبر برزیل
تو اصلا متن را می خوانی ؟ یا فقط مثل طوطی شعار می دهی؟
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

فراز_نروژ - نروژ - تونسبرگ
احمدی نژاد مرا به یاد سانچو دوست دون کیشوت میندازه. اگه قدش بلندبود میگفتم مرا به یاد خود دن کیشوت میندازه
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

حسن کچل - امریکا - نیویورک
خاک بر سر احمد گدا خوب شد به ضیافت راهش ندادند وگر نه ابروی ایرانیان را میبرد
نمیدونست چه جوری و اول چی بخوره اخه ابگوشت نبود که تریت کنه
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

sabrina - ایران - امل
اینا چه خلن که نشستن حرف احمدی کوتوله با اون کاپشن بو گندشو گوش میکنن
اخه مردک تو اول برو کشئر خودتو درست کن بعد فکر جهان باش
از کوه رد نمیشه میخواد از ... سوزن رد بشه
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

leilajoon - رومانی - بخارست
برو جلو بوق بزن تو اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی تو اگه خیلی حالیته برای مملکت خودت چاره کن که فقر و فلاکت و بدبختی همه جارو گرفته فقط بلدن برای دنیا نطق کنند
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

محسن قوز فیش - نروژ - نروژ
kiyawashsasani - کانادا - تورنتو
حرفهای تو شبیه حرفهای babaktoronto است نکنه با هم فامیل هستید. کلک! منتظر تحلیل های ابگوشتی اون هستیم. پیروز میدان احمدی!
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

sajjad0001 - ایران - لاهیجان
parviz1 - انگلستان - کترینگ
تو دیگه لازم نکرده از مردم فقیر دفاع کنی همین امثال تو بودند که توی شلوغی های قبل از انقلاب بار خودتون رو برای هفت نسلتون بستید و حالا باز هم هوای آقایی تو ایران رو کردید اطمینان داشته باش شما سلطنت طلب ها باید تو خواب وخیال برگشت به قدرت بمونید از توهین هاتون هم کاملاْ معلومه از آداب فرهنگ ایرانی هیچ بویی رو نبردید بارها مطالبت رو توی این سایت دیدم که فقط پر بود از بد وبیراه اگه ساکت باشی کسی نمی گه لال مردی
kiyawashsasani - کانادا - تورنتو
منم اگه پول نفت دستم بود همش رو می دادم به کسی دهن تو رو گل بگیره تا شاید یه کم هم به مخت فرصت فکر کردن بدی
خواهشاْ دوستان به من تذکر ندن که با نزاکت با این آقایون برخورد کنم چون با این جماعت که فقط بد وبیراه بلدند جز این نباید رفتار کرد
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

zpirooz - آلمان - آخن
خاک بر سر دروغگو تو اگه آدمی یه فکری به حال تورم قیمت مواد غذایی داخل مملکت خودمون کن
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

esfahan_20 - ایران - اصفهان
گشنه تو شکمه خودتو سیرکن..کثافت...حیف ایتالیا که این کثافت توش امد
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

soheil 1pa - انگلیس - پلیموت
تو اگه بیل زنی در .... خودت را بیل بزن.هر روز خبر گرانی و تورم کمر شکن ایران بیشتر از دیروز است وکلی از مردم زیر خط فقر هستند انوقت این مالیخولیایی دم از ارایه راهکار برای دنیا میزند.خواب دیدی خیر باشه.
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

8036 - ایران - اصفهان
با سلام : محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرد که نهادی مستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذائی تشکیل شود که هم مناسبات را از تولید تا مصرف سازماندهی کند و هم همه کشورها از آن تبعیت کنند. این نهاد را باید به جمهوری اسلامی سپرد تا دیگر کسی از گرسنگی نمیرد. انشاالاه به زودی زود نابودی ( جمهوری راسلامی و طرفدارانش را به چشم می بینیم. و تو ( bandekhoda - برزیل - برازیلیا ) به زودی درود میفرستیم به ایرانی نه جمهوری اسلامی
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

ali-vienna - اتریش - وین
bandekhoda - برزیل - برازیلیا
ننگ بر خودت و ارباب گدا زادت
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

MildReza - ایران - تهران
هر کاری که بکنی چه درست چه غلط همیشه یه عده اعتراض میکنند. لباس شیک بپوشی... نپوشی... سفر بری... نری... تا موقعی که کارها تصمیمات و اعتراضهامون بدون آگاهی و فکر باشه جهانه سومی هستیم ربطی به احمدی نژاد یا شخصه دیگه ای نداره و تحولاتی هم که ایجاد می کنیم حکایت از چاله به چاهه. . .
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

parinaz87 - المان - کلن
مرتیکه احمق مثل عقب مانده های ذهنی میمونه قیافه اش دوزار سواد نداره هی دکتر دکتر میبنند بهش یک مشت بدبخت که مزدورشند
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

m.a.r - انگلستان - لندن
ازاده متولد شده ومهنوش اهواز ایران .فکر میکنم امپول رو شما خوردید وزیر زبانتون مزه کرده که چرت وپرت میگین .ب...
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

8036 - ایران - اصفهان
با سلام : ( I was born to be free - کانادا - تورنتو ) سپاس. و تو آی ( sajjad0001 - ایران - لاهیجان ) مواظب حرفهایت باش خودت را ایرانی خطاب نکن از فرهنگ ایرانی حرفی نزن وطن فروش فرهنگ تو جمهوری اسلامی است نه ایرانی ( ایرانی هر جای دنیا که باشد سر بلند و سرفراز است )
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

brad pitt - ایران - کرج
یکی نیست بگه آخه گوساله تو که نمی تونی قیمت تخم مرغ رو ثابت نگه داری می خوای واسه دنیا تصمیم بگیری!!!
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

parviz1 - انگلستان - کترینگ
saggad0001-ایران-لاهیجان-عزیزم به کسانیکه دزد و مزدور و وطن فرش هستند با مدارک و استناد به عملکرد 30 ساله شان کامنت میدم.شما بفر مائید که مرا از کجا میشناسی!! 12 سال قبل از انقلاب من اومدم اینجا ولی دلیل نمیشه ریشه و اصل خودم را هم فراموش کرده باشم.وطن چیزی نیست انسان فراموشش کند پسرم ایرانیان به ادب و فهم مشهورند در شمال و باز مخصوصا لاهیجانیها از قوام السلنه که بیمارستان و خدمات بسیاری در لاهیجان کرده بگیر تا کاشف السطنه که تخم چای را آورد و بزرگترین خدمت را به گیلان و لاهیجانیها وکرد!! از قدیمیها سوال کن تا بشما بگویند جاده ها و آبادانی و کشاورزی در کدام زمان بهبود یافت! ارباب رعیتی در کدام زمان برچیده شد تا زارعین صاحب زمین و مالک شدند!!!!!!! ضمنا اگر من و امثال من لال شویم فکر میکنید همه مشکلات ایران از بین میرود ؟ یا با اطلاع رسانی و کمک به همدیگر میتوانیم ریشه مزدوران و دزدان و جنایتکاران پست را بکنیم و موجب شادی ملت شویم؟البته کسانی هستند که مزدورند و با کامنت های بی منطق و دور از عقل خود را خراب میکنند ولی از شما که اهل لاهیجان شهر سر سبز گیلان با مردمی که اهل مطالعه و تشخیص اند بعید است که وقتی کسی را نمیشناسی بی ادبی کنی.ما لال نمیشویم و از دشمنان ایران و ملت میخواهیم که عاقل شوند و به ملت بپیوندند.البته تا دیر نشده!! ضمنا دوستان عاقل و بالغ هستند خوب و بد را تشخیص میدهند نه بحرف من و نه حرف مزدوران جمهوری اسهالی است.عملکرد این ملاها بهترین دلیل برای قضاوت است خودتان را بیهوده خسته نکنید!!لعنت بر ملای دزد بیناموس وطن فروش.هه هه
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

sogol.m - امارات - دبی
محسن...از نروژ یادت باشه که دفعه آخرت باشه از بابک تورنتو حرف می زنی چشم نداری نوشته های یک آدم حسابی را بخوانی و بنده رانده شده خدا از برزیل شماها توی این سایت چیکار دارید برید برای مرگ رهبرتون عزاداری کنید
چهار‌شنبه 15 خرداد 1387

bluestar - ایران - تهران
با سلام خدمت رییس جمهور احمدی نژاد
چرا جنابعالی فکر کرده اید میهمانان کنفرانس مانند نمازگزاران نماز جمعه تهران هستند؟ لابد انتظار هم داشته اید که پس از افاضات جنابعالی فریادتکبیر سر دهند؟
شما واقعا در نوع خود یک نابغه اقتصاد هستید.آنجا که در علت پایین آمدن ارزش دلار تزریق دلار بدون پشتوانه را ذکر کردید واقعا نتوانستم جلو خنده خود را بگیرم. بهتر است قسمت مهم سخنان شما را یاد آوری کنم:
lt;<علت افزایش جهانی بهای موادغذائی این است که قدرتهای جهانی از سویی مقرراتی مانند کاهش تعرفه واردات کشاورزی به ملتها تحمیل می کنند و از سوی دیگر با اعطای یارانه به بخش کشاورزی خود بسیاری از کشاورزان ضعیف در دیگر کشورها را از پای در می آورندgt;>
اگر بعضی از دولتها به فکر ملت خود هستند ایا به معنای از بین مردن مردم دیگر کشورهاست؟
آیا اینگونه طمع خود را در برداشتن یارانه مصرف کالاهای اساسی و یا گران کردن تعرفه گمرک واردات مواد غذایی به بهانه حمایت از تولید کننده توجیه می کنید؟
محمود جان! رییس جمهور ابله من و 70میلیون ایرانی
دستاوردهای داخلی که پرزیدنت خاتمی در عرض 8 سال ایجاد کرده بود از جمله پس انداز 50 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی را 3 ساله به باد دادی.
لطفا دست آوردهای خارجی را با این سخنان احمقانه به باد نده
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

dovomin.bande.khoda - ایران - تهران
محسن قوز فیش - نروژ - نروژ
sajjad0001 - ایران - لاهیجان
m.a.r - انگلستان - لندن
بابا دمتون گرم خدا حفظتون کنه که بازم حضور پر رنگ خودتون رو نشون دادین خیلی خیلی ممنون.
به امید حضور هر جه بیشترتون در آینده.
اما بنده خدا حرفای بعضی از یاوه گو ها رو زیاد جدی نگیر چون اینا به جز شغلشون کار دیگه بلد نیستن البته تقصیری هم ندارن این حرفا رو کردن توو مخشون.
یا علی.
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

علیرضا اراک بزرگ - ایران - اراک
راه حل :کل روزهای سال را روزه بگیرید وشبها اعتکاف کنید صلوات
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

محسن قوز فیش - نروژ - نروژ
sogol.m - امارات - دبی
تو اونجا پیش عربها چیکار می کنی.... بابا یارو از اونهای بوده که سر بابا های تو را کلاه گذاشته رفته اطلاعات اون مربوط به دوران بچگی هاش است زیاد جدی نگیر.
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

shekamo - نورو - اوسلو
ساما ایران ... خیلی اخوندی مردک!!!گرون شدن برنج چه ربطی به اسرایل داره؟ نژاد پرست!تو کشوری که یکی از محصول هاش برنج هست و گرانی برنج بی داد میکنه میای اینجا چا چرا میکنی؟برو از اون رفیق های اخوندت بپرس چرا؟
کشوری که انرژی اتمی داره بنزینش و برقش بر مردمخودش حرومه تقصیر کیه؟اخه ادمی که شما باشین باید خودش بفهمه
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

m.a.r - انگلستان - لندن
دومین بنده خدا علی یارت
پنج‌شنبه 16 خرداد 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.