پاسخی به ادعاهای بی اساس ناصر پورپیرار در مورد پاسارگاد

 

پاسخی به ادعاهای بی اساس ناصر پورپیرار در مورد پاسارگاد

ناصر پورپیرار در یک ماه اخیر ادعاهای دروغین و سستی درباره پاسارگاد و تخت جمشید مطرح نموده و در مقابل در چند عنوان مقاله پاسخهای کوبنده ای از این تارنگار دریافت داشته است.

 در وبلاگ ناریا صفر، بخشهایی از کتاب " ساسانیان – قسمت سوم" نقل شده و ناقل ادعاهای حضرت استاد هم  جلوی هر عبارت حضرتش، ده دوازده علامت تعجب گذاشته! لابد ایشان فکر می کنند چون خودشان تا این حد از ترشحات مغز پورپیرار شگفت زده شده، دیگران هم باید به همین اندازه از این کشفیات مات و مبهوت شوند!

از جمله این ادعاها، جعلی دانستن کاخهای کوروش در پاسارگاد است! پورپیرار برای اثبات این نظر به چند عملیات علمی و عقلایی دست یازیده! یکی از این اعمال کاملا منطقی، جابجایی زمان و مکان می باشد! ( لابد در مخالفت با انیشتن یهودی که این موارد نظریه پردازی نموده!)

او برای اینکه ثابت کند در گذشته اثری از این ابنیه باستانی در منطقه وجود نداشته، به عکس هوایی اشمیت 1935 استناد می کند که آرامگاه کوروش بدون وجود کاخها در عکس مشاهده می شود. تنها اشکال پیش روی این مورخ نامدار  این است که عکس" رو به جنوب" برداشته شده و ابنیه کوروشی در لنز دوربین نگنجیده اند. او برای  حل این مشکل دست به یک ابتکار بی نظیر می زند. حال که جهات جغرافیایی با او سر ناسازگاری دارند،  او هم به مقابله با آنها بر می خیزد و جهت شمال و جنوب را با هم عوض می کند! به این ترتیب ساده، کاخهای کوروشی هم محو شده و ناقل مطالب کتاب استاد ( اسدی) پس از انجام موفق عملیات نتیجه می گیرد که: " هخامنشیان برآمده ازخون و برخون هستند"!!  او حتی متوجه نیست: با این ابتکار عارضه عظیم تله تخت که آنرا یونانی معرفی می کند  در تصویر اشمیت ناپدید می شود و این هم قوز بالا قوز دیگری می شود!

 در جای دیگر، زمان جابجا می شود! ایشان زمان حضور اتابکان  فارس در (حدود هفت صد سال پیش) را جلوتر از زمان حضور کوروش در پاسارگاد می برد و نتیجه می گیرد که "کاخ پی" از مصالح مسجد اتابکی ساخته شده نه بر عکس. اگر باستان شناسان نظر دیگری دارند و از نظر سبک معماری مسجد دیگری با آن ستونهای سنگی در ایران نداریم، به من (پورپیرار) مربوط نیست!

آنجه در این نوشتار اختصاصا بدان می پردازم، ادعای جعلی بودن تصاویر فلاندن و کوست متعلق به سال 1840 و عکسهای  هرتسفلد گرفته شده از کاخ " اس" می باشد. این ادعا در تاریخ بیستم دی ماه در ناریا صفر به نقل از "ساسانیان-قسمت سوم"  آورده شده.  دلیل پورپیرار را هم از زبان بخوانید:

قدیم ترین نقاشی که از موقعیت ستون و جرز ها کاخ "اس" از "فلادن" و "کوست" (۱۶۵ سال قبل !) در دست است .در این نقاشی  هم موقعیت ستون و جرز ها با هیچ یک از تصاویر هرتسفلد  و هر تصویر دیگری در هر زمان منطبق نمی شود !!!!!!"

نقاشی فلاندن و کوست 1840

 

و عکسهای هرتسفلد:

 

 

هرتسفلد 1928

 

 

عکس دیگری از هرتسفلد" کاخ اس" کتاب پاسارگاد آستروناخ

"این دو عکس در کتاب پاسارگاد آستروناخ عرضه شده است ،از یک زاویه و فقط با چند قدم فاصله ، از بقایای کاخ "اس" بر داشته اند و هر دو را به هرتسفلد منتسب می کنند ! عکس بالا را کاری مربوط به سال 1928 میلادی می دانند!!!!!! و برای عکس زیر تاریخی ذکر نکرده اند .!

اما ظاهر عکس زیر بسیار جوان تر و جدید تر نشان می دهد . در یک بررسی و با سود بردن از برنامه ها کامپیوتری هم  نمی توان دلیل این همه تفاوت در مکان ها استقرار جرز ها را در این دو عکس تشخیص داد و ابهام آن جز با تصور جابه جا کردن آن ها  ،  ناگشوده ماند! "

 

 (ساسانیان -قسمت سوم - ص ۳۴۵ )

 

به این ادعاها در همین تارنگار (بیست و دوم دی ماه) پاسخی موجز داده شد. من در اینجا این پاسخ را بسط داده و به شیوه ای که خواهد آمد، مستند می کنم.

ابتدا عکس دیگری از نمای کنونی کاخ "اس" در میآوریم:

 

 

 

و اکنون شرحی دارم برای خوانندگان کنجکاوی که از ریاضیات دوره دبیرستان بهره ای برده (مخصوصا هندسه) با کمی قدرت تجسم و آشنایی با فن عکاسی:

اگر بتوانیم مکان استقرار عکاس در هر عکس را بیابیم و با وضعیت کنونی کاخ اس در تصویر از بالا (فضایی) تطبیق دهیم، صحت یا عدم صحت تصاویر روشن خواهد شد:   

 از نقاشی فلاندن شروع می کنیم: 

1- در این تصویر چهار عارضه اصلی شماره گذاری شده.

2- نبش هر کدام از ستونهابا یک خط رنگی نمایان گردیده.

3- میان دو جرز ابتدا و انتهای نقاشی پاره خطی بنام (آ- ب) کشیده شده.

4- از نظر ریاضی:  فاصله میان دو نقطه آ و ب برابر است با مجموع اندازه های میان (1-2) و (2-3) و (3-4).

5- در یک تصویر ثابت به راحتی می توان با کمک خط کش فاصله ها را تعیین نمود! اما چون ممکن است تصاویر این نوشتار در انتقال تغییر اندازه بیابد، می توانیم نسبت اندازه ها را ملاک قرار دهیم. مثلا فاصله آ تا ب را 100 درصد گرفته ونسبت فاصله میان (1-2) و .... با درصد نشان دهیم که در نهایت مجموع آنها هم 100 خواهد شد.

و اکنون به تصویر پرسپکتیو کاخ اس که روی آن کار شده نظری می افکنیم: 

همانطور که ملاحضه می فرمایید:

1- دو جرز انتهایی نقاشی فلاندن در این تصویر شناسایی شده و با همان پاره خط به هم وصل شدند.

2- همان نبشی از ستونها که در نقاشی انتخاب شده، با همان رنگها و شماره ها در این تصویر هم تطبیق داده شده است.

3- فاصله میان دو ستون 3 و 4 را با یک خط به هم وصل می کنیم. این خط در راستای افق و چشم انداز ناظر در هر دو تصویر می باشد. آنرا اندازه می گیریم.(در صفحه مانیتور من 15 میلیمتر است می توان از تصاویر پرینت گرفت و روی کاغذ اندازه گیری دقیق نمود.) هر عددی که بدست آید، نسبت آن با نسبت فاصله دو نقطه 3 و 4 در نقاشی تطبیق می دهیم. یعنی اینکه اگر مثلا: در نقاشی فاصله آ - ب  12 سانتیمتر و فاصله میان دو نقطه از دو خط موازی 3 و 4  پنج سانتیمتر باشد، و ما فاصله 12 سانتیمتری را معادل عدد صد بگیریم،از نظر نسبت فاصله دو نقطه 3 و 4 معادل 42%  عدد 12خواهد شد.

4- در عکس جدید، فاصله میان 3و 4 را داریم ( مثلا 15 میلیمتر) و نسبت این فاصله به پاره خط ( آ- ب) را هم داریم ( 42%) پس به راحتی عدد مجهول را بدست می آوریم:

15                      42%

    %100                 X=36

بنابراین در عکس جدید فاصله میان دو نقطه (آ – ب) 36 میلیمتر تعیین شد. پس در امتدار زاویه دید که همان امتداد آ ب می باشد از نقطه آ به سوی ب 36 میلیمتر اندازه گرفته علامتی می گذاریم و از ستون آ خطی رسم می کنیم.

5- با همین روش و دانستن نسبت میان دو نقطه از ستون 2 و 3 از نقاشی و پیاده کردن آن روی پاره خط دوم و رنگی روی عکس هوایی نقطه های روی پاره خط اخیر بدست می آید که آنرا به ستون 2 از یک سو امتداد می دهیم و از سوی دیگر آنقدر ادامه می دهیم تا خطی که از آ منشعب شده را قطع کند. این نقطه را محل ناظر و عکاس دانسته ( وی) نام نهاده و بقییه خطوط را به شماره 3و 4 به وی وصل می کنیم.

 6- اکنون نسبت فواصل در هر دو تصویر که با رنگهای متفاوت ترسیم شده باید دقیقا با هم بخواند. اگر خواند، فواصل ستون ها در نقاشی فلاندن با وضعیت کنونی کاخ اس برابراست. پس جعلی نیست. و اگر این نسبتها با هم مطابقت ندارد، می تواند نظر پورپیرار را تایید کند. این خبر بدی برای استاد ماست که این نسبتها با دقت بالایی با هم  یکسان در می آید!             

 

(اگر ستونهای کاخ اس در دوران ما کوچکترین جابجایی شده باشند، نسبتهای فواصل بین آنها به هم می خورد و این به راحتی قابل مشاهده و اثبات است!)

عین همین کار را با عکسهای هرتسفلد1928 انجام می دهیم:

 

و با عکس از بالا مطابقت می دهیم:  

 

و عکس دیگر هرتسفلد:

 تصویر پرسپکتیو و کار شده برای همین نما: 

 امیدوارم توضیحات و تصاویر به اندازه کافی گویا باشند.

با این یادآوری مقاله را به پایان می برم که برای نمایش واضخ خطوط، آنها را نسبتا کلفت برگزیده ام. که اگر اندازه ها روی کاغذ پیاده شوند، دقت بصری و ریاضی بهبود می یابد.

 

جناب پورپیرار برای انکار کاخهای کوروش باید دنبال بهانه های بهتری بگردد!

منبع :

https://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/daaraabpasokhibehkoorbakhshyek.htm

عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
این مرتیکه وطن فروشو جدی نگیرید هرچی بیشتر اسمشو بیارین اون بیشتر حال میکنه کسی که پول هم حزب یاشو خورد معلومه چه جونوریه یه چند تا هم کتاب چاپ کرده که هر ادم ساده ای ( یکیشم خود من ) به خاطر اینکه بره ببینه این بابا چی میگه میخره پولشم میره تو جیب این شیاد و دارو دستش
چند وقت پیشا با یه بچه قرتی اخر خیر یه فیلم ساخته که از اول تا اخرش کر کر خندس دیگه کم مونده بگه چون اینجا پوست چیپس و پفک ریخته و در 2500 سال پیش پفک نبوده تخت جمشید جعلیه
این اقا حتی مورخان عرب هم قبول نداره
یکی نیست بهش بگه گیریم حرف شما هم درست کوروش از اون ور دنیا کوبیده اومده ایرانیهای بومی رو نابود کرده و همرو از دم تیغ گذرونده همونی که بهش میگی پوریم حالا مگه غیر از اینه که ما تخم و ترکه همون کوروش هستیم
اگر هم معتقدی که کوروش بعد از پوریم رفته و فلات ایران تو 14 قرن خالی از سکنه شده خوب خود به خود زدی زیر همه اون چیز هایی که خودت میگی یعنی حمله عمر و حادثه کربلا و ولایت امام رضا و .... همه کشک یعنی اون تمدنی که با اومدن اعراب در ایران تشکیل شد کشک
بازم میگم زیاد جدیش نگیرن اطرافشم شلوغ نکنید این جور بیمارهارو اگه تنها بذارین بهتره
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

paniz2689 - کانادا - تورنتو
با سلام :
متاسفانه ایشون نه سواد دارن نه اهل تحقیقن . فقط برای اینکه خودشون و مشهور کنن الکی جملاتی و میسازن . هیچ کسی نمیتونه منکر عظمت ایران در زمان باستان شه .
با تشکر از شما
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

ocean bird - ایران - ایران
این یارو حتماْ از آخوندا پول میگیره تا مقدمات نابودی کامل آثار فرهنگی را آماده کنه!!!
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

borkinafaso_22 - ایران - ساری
سلام
به شرافتم قسم اگر دستم به این آقا برسه اونجایی پرتابش می کنم که عرب پا نذاشته. هیچگاه ادعاهای دروغین این شخص را باور نکردم.تنها افرادی این اراجیف را باور می کنند که یا تاریخ بناهای ایران را نمی دانند و یا از فرط سادگی نسبتی با جناب خر دارند.
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

8036 - ایران - اصفهان
با سلام : آی پورپیرار مواظب باش به کجا توهین میکنی خدا تو و ( جمهوری اسلامی ) را لعنت کند کثافت اشغال. آن که جعلی است .... است که دو متر خاک پاک ایران زمین را کثیف کرده است آن که در گذشته وجود نداشته بیت رهبری است آن که میشود شمال و جنوبش کرد بیت رهبری است نه کاخهای ( کورش کبیر ) و ( تخت جمشید ) اینها نزدیک به ( 3000 ) سال پا بر جا مانده است و هزاران سال دیگر پا بر جا میماند اما ( بیت رهبری ) و ( جمهوری اسلامی ) 30 سال
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

tooran - ایران - تهران
من با جناب عبدالکوروش موافقم هر چقدر به جنین افرادی بها دهیم و به پا ی بحث با ایشان بنشینیم فقط کمک می کنیم که راحت تر مشهور شوند.عزیزان تمام این صحبت ها بایک ازمایش ساده قابل اثبات است.با نمونه برداری از محل و انجام ازمایش کربن به راحتی عمر اثر تخمین زده می شود ونیازی به خسته کردن خودمان نیست.اگر ما قدر فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله خودمان را نمی دانیم خارجی ها هم ان را بهتر میشناسند هم بهتر از ان پول در می اورند.اگر پاسارگاد عزیز ما واقعا وجود نداشت موزه لور و متروپلیتن و بریتیش میوزیم و .... خودشان را خسته نمیکردند که دایما برای باز پس ندادن این اثار به ایران کلنجار روند. بگذارید این دیوانه با نظریات بدیع خود باشد.به امید ازادیی ایران عزیزمان و درود بر کورش کبیر
سه‌شنبه 7 خرداد 1387

majid oogi - ایران - تهران
جناب پورپیرار خیلی خری
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

سیروس کمال - امارات - دبی
دوست عزیزم majid oogi - ایران - تهران - لطفا به خر توهین نکن .
یزدان حافظ ایران و ایرانی باد .
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
شما اگه تا اخر دنیا هم دلیل بیارین اینجور ادما حرف خودشون رو می زنن. قابل توجه کسانیکه طرفداری می کردن.
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

zpirooz - آلمان - آخن
من در عجبم که چطور یک همچین موجود بیسوادی که داره نونش رو از کیسه هم حزبیهاش میخوره و همه رو با اراجیف غیر علمیش به مسخره گرفته راست راست داره تو مملکت راه میره و تازه انتشارات هم داره هیچکس هم بهش نمیگه بالای چشمت ابرو هست. این وزارت ارشاد به هر کسی که دغدغه ایران و ایرانی رو داشته باشه هزار و یک گیر سه پیچ می ده اما با این آقای نامحترم هیچ برخوردی نمیکنه . یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

soheil 1pa - انگلیس - پلیموت
فقط در جواب اینجور افراد میشه اینو گفت جواب ابلهان خاموشیست.
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

persia_64 - ایران - طهران
این یارو پور پیرار تنش میخاره /
حالا اگه یک پورپیرار مانندی پیدا میشد و راجع به اسلام و امام زمان همچین ادعا هایی میکرد تا الان چند بار کشته شده بود
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

mehraeen - ایران - تهران
پور پیرار هر چیزی که دستش بیاید انکار می کند و آنقدر انکار می کند که نمی دانم طرفدارانش یک لحظه فکر نمی کنند بابا هر چیزی را فله ای انکار کردن (‌ان هم فقط مربوط به آثار پیش از اسلام ) ممکن است جایی بلنگد و یا پشت قضیه جریانات خاصی باشد. از این حرفهای مسخره تنها پان ترکها و اعراب سوپ استفاده می کنند. برای آنها مهم نیست که این سخنان دروغ باشد . برای آنها تنها چیزی که مهم است اینستکه یک ایرانی خودفرخته ( که نباید به او ایرانی گفت ) باب میل آنها می نویسد و آنها ( پان ترکها و اعراب ) که هیچوقت نمی توانستند برای سخنان بی پایه و اساسشان مرجعی پیدا کنند حالا یک مرجع پیدا کرده اند که می توانند برای دروغهایشان دلیل هم بیاورند
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

sorosh arya - ایران - تهران
دشمنی آقای پورپیرا با ایران و ایرانی امری انکار ناپذیر است.امید به آنکه این پان عربیست ها دست از توهین و زیر سوال بردن تاریخ ایران برداشته و بروند برای خودشون (عربها) مانند دیگر همتایان اماراتیشان پورسینا و مانند ترکها مولانا را با ادعای دروغ و با تلاشی بیهوده به خود نسبت دهند.البته وقتی تازیان ببینند که پاسداران فرهنگ و تاریخ ایران جمهوری اسلامی(یکی دیگر از پان عربیستهای مشهور) هست باید هم این ادعاهای جعلی را داشته باشند. ما مثل زیبایی داریم که حتمن شما هم شنیدید: حرمت امام زاده را متولیش نگه می داره. افسوس که متولی تاریخ و تمدن ما(ج.ا) از عربها هم پستتر هست.
به امید پیروزی ما جوانان ایرانی و ساختن دوباره ی میهن عزیزمان
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

anahita_k1985 - ایران - لرستان
این مردیکه پور مغول دوست صمیمی شریعتمداری آدم کش مسئول روزنامه کیهان هستش البته داستانش طولانی هست ,,این مردیکه کثیف بعد از اینکه به اعضای حزب توده خیانت کرد و پول حزب را بالا کشید و حتی بسیاری معتقد هستند که تیر آخر به زندانیهای توده ای میزده به گفته بسیاری از بازمانده گان سالهای 67 ,,این مردیکه حرامزاده تیر آخر را به رحمان هاتف که عضو حزب توده بود زده ,,, رحمان هاتف قبلا در روزنامه کیهان کار می کرد که مورد غضب شریعتمداری آدم کش کثیف قرار گرفت این مردیکه بی هویت عرب کماکان هم زندگی زیر زمینی دارد بدون محافظ و نگهبان بیرون از مخیفگاهش نمیاد به قول دوست خوبمان کوروش, این مردیکه را به حال و روز روانی خودش رها کنید پاچه خوار دربار آخوندی و از رشوه بگیرهای سفارت امارات هستش هیچ ... هم نخواهد خورد ایران همیشه بزرگ بوده و همیشه هم بزرگ خواهد ماند
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
8036 اصفهان
سپاس
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
مرگ بر ملایان که این کثافت را اجیر کرده تا گذشته ی ایران را کمرنگ و اسلام ننگینش را به عنوان تمدن به بی سوادها حقنه کند..البته این پورپیرار پیغمبر جدایی طلبان و پان تورکها هم هست... بگذار بنالد.. و زر زر کند.. چه باک.....
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

آذربهدخت - ایران - تهران
هیچ کدومتون نگفتید اون ترکهایی که از این مغز خر خورده حمایت می کردن کجا هستن؟؟ ostajloo - ایران - نهرخلج و atila2 - ایران - ایران و YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز و pakzad - ایران - آذربایجان رو می گم ! نبود؟
بعدشم اینکه فکر نمی کنید زیادی دارین واسه این یابو تبلیغ می کنین؟ با عبدالکوروش1 موافقم ولی دوست عزیز چرا اسم به این زیبایی رو عربی کردی؟
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

iran zamen - نروژ - روگنان
اقای پور پیرا نمونه ای است از تاریخ نویسان و علمای اسلامی که همگی حتی به اندازه یک پشکل گوسفند هم فرق ... را از گوشت کوبیده تشخیض نمی دهند و ان وقت قلم بدست می گیرند و از تاریخ چند هزار ساله ملتی می نویسند که به زور شمشیر تصرف کرده اند.و این تحریف ها از زمان اشغال این عربهای پابرهنه سوسمار خور تا به امروز ادامه داشته و تا زمانی که این رژیم منحوس عرب پرست در سر کار است متاسفانه ادامه خواهد داشت.و روزی خواهد رسید که چنین خود فروخته هائی نام ایران را بر اساس هجویات من در اوردی خود بگویند که عربان یا عربستان بوده است.
چهار‌شنبه 8 خرداد 1387

atila2 - ایران - ایران
با سلام
جهالت چشمان حقیقت بین شماها را کور کرده است اگر شما منطق داشتید در مقابل مقالات و حرف حساب آقای پورپیرار با استدلالات و منطق جواب می دادید ولی متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از تاریخ ایران فقط بلدید مثل پیر زن ها فحش و ناسزا بگید و این نوع برخوردها نشانگر حقانیت و عمق دانش اقای پورپیرار در مقابل افراد متعصب متحجر می باشد.
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
دیدین گفتم داره پیداشون میشه. خوبه باز دلایلش رو ثابت کرده .
atila2 - ایران - ایران شما اگه منطق می دونین چیه زحمت بکشید یه نگاهی به بالا بندازید و بخونیدش بعد از منطق حرف بزنید.
گفتم اگه تا اخر دنیا منطق واسه حرفات بیاری اینجور ادمها حرف خودشون رو می زنن. ادم سر حال باشه جکی هستن واسه خودشون.
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

iran zamen - نروژ - روگنان
آذربهدخت - ایران - تهران.دوست عزیز این افراد مانند لاشخور هائی می مانند که فقط بدنبال گوشت مرده می گردند.
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
در جواب شما آذربهدخت - ایران – تهران:
اولا من بشخصه بیکار نیستم که دم به ساعت بشینم پشت کامپیوتر و جواب تک تکتونو بدم هر از چند روزی اگه وقت کنم یه سری به این سایت هم میزنم ولی مشغله زیاد مانع میشه مثل شما علافها در هر مورد نامربوطی نظر بدم!! ولی اگه خوب چشمای خوشگلتونو باز میکردید در پست قبلی مربوط به پور پیرار یک کامنت نسبتا طولانی گذاشته بودم ولی مثل اینکه شما نخواسته اید که اونو ببینید!!!!!!!!!!! ولی محظ اطلاع شما و هم کیشانتان دوباره اون کامنت رو اینجا می یارم:
من صراحتا می گم کتاب آقای پور پیرار رو نخوندم فقط یه بخشهای از مطالب ایشون که در مورد تخت جمشید بود(تخت جمشید تختگاه هیچ کس نبود)رو خوندم و تو بعضی مقالات استناد هایی که ازش کرده بودند رو دیدم. بنظر من دلایلی که می یاره واسه اثبات حرف هاش کاملا منطقیه (جاهایی که من خوندم) ولی شرط می بندم همه ی اینایی که در این باره کامنت دادند هیچ کدومشون حتی این بابا رو نمیشناختند که چه برسه به خوندن کتاباش و دلیلش تنها فقط و فقط تحریک شدن حس فاشیستیشونه(آدم های کم سواد و زود باور که با یک تیتر میشن اونجور که تو میخوای!!!!!!!!). من خودم در حرفهام هیچ وقت به آقای پور پیرار استناد نکردم و دنبالشم نمی رم چون رفرنس های خیلی معتبرتر از ایشون رو سراغ دارم!
اصلا این بابا وطن فروش و خائن!!! فقط این نیست که چنین حرف های می زنه خیلی های دیگه هستند که با سقوط رژیم فاشیست پهلوی و باز شدن اندکی فضا دارن پرده از گند کاراشون بر میدارن مثلا این مورد:
نظر «سازمان نظام مهندسی» درباره ی ابنیه ی تخت جمشید :
این ابراز و اظهار نظر، که در مجموع بسیار محافظه کارانه و مفاد مکتوب و محتوای شفاهی آن در حد زیادی متفاوت است، پس از آن حاصل شد که تقاضای بازدید از تخت جمشید را به وسیله ی کارشناسانی درباره آن خرابه ها را ارائه شد و پس از موافقت طی دو روز بازدید از منطقه سرانجام نامه ی زیر را، با شماره ۹۰۳۲/۸۴/ ۱۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴به عنوان برداشت مهندسین بازدید کننده از آن مجموعه دریافت شد.
«پیرو درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت مطالعه ی میدانی محوطه ی تخت جمشید، در تاریخ ۹/۹/۸۴ عازم شیراز و روز پنج شنبه ۱۰/۹/۸۴ از محوطه ی تخت جمشید دیدار کردیم.
با توجه به وضع موجود این مجموعه و پس از بازدید کامل نتایج حاصله به شرح زیر اعلام می گردد: در تمامی محوطه کارهای ناتمام که بیش تر آن ها حجاری و نقوش تزیینی از محل های مهم مانند ورودی ها و راه پله ها را تشکیل می داد، به چشم می خورد. نمای اصلی سکوی غربی که نزدیک پلکان ورودی است، به صورت کامل تراش نخورده است. تعدادی از ته ستون ها و نقوش ورودی ها و درگاه ها به صورت مصالح خام و تراش نخورده باقی است. در دروازه ی ورودی سقف و تزیینات اجرا نشده و به نظر می رسد حجم سنگی که هنوز بر روی زمین قرار دارد، برای پوشش سقف در نظر گرفته شده بوده است. تصاویر تمامی موارد یاد شده به صورت یک سی دی به ضمیمه تقدیم می گردد». دکتر حمید بهبهانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران .
دوستان چرا هیچ وقت نمی خواین یه خورده منطقی فکر کنید تا بحال به این فکر کردید که چرا این عقاید رو دارید کی و چطور این عقاید رو به شما تلقین کرده ؟ تا حالا به درستیش فکر کردید؟ به این چند تا نکته لطفا توجه ویژه بکنید :
آنچه که واضح هستش اینکه :* هیچ وقت قبل رژیم پهلوی اینجور تفکرات فاشیستی نبوده و یا قبل از اونا کورش داریوش کجا بودن ؟ *تاریخ سر راست 2500 ساله ازکجا آمده؟ *بعد اسلام بیش از 1000 سال تورکان بر ایران حکمرانی کردند و اوایل عربها -* شمال ایران تورکها هستن و جنوب ایران عربها *, هردوشون حامیان اصلی اسلام هستند و* تقریبا روابط خوبی در طول تاریخ با هم داشتند و در صورت اتحادشان میتونند یه قدرت خارق العاده تو دنیا باشند*, دشمن اصلی اینها کیا هستند؟(غرب) مثل انگلیس و فرانسه و... *کشور ایران یه چند وقتیه تحت نفوذ غرب در امده *چه جوری میشه که از اتحاد اعراب و تورکها جلوگیری کرد؟ با روی کار آومدن یه حکومت فاشیستی و دشمن با اینها(رژیم پهلوی کاملا تورکستیز و عرب ستیز بود و زیر نفوذ غرب)* تاریخ که اینها اوردن یه پروژه سفارشی به المان برای ساخت یک تاریخ با افتخار و سرراست 2500 ساله نه بیشتر و نه کمتر.*چرا مثلا 200 سال پیش کسی از کورش کبیر دم نمیزد؟ سواد کم بود یا اینکه ما تاریخ رو نمی تونیم پیش خودمون حفظ کنیم.
میتونی یه عده رو با یه مشت دروغ یا خرافه و یا هر چیز دیگه برای رسیدن بهدفت سواستفاده بکنی!!!
در داخل ایران امروزه کله اکثر جوانارو با باد پرکردند بدون اینکه خودشون چیزی حالیشون بشه همه از تمدن پر افتخار گذشته!(دروغ یا راست از رضا پالونی و عمالش گرفته تا ممد خاتمی و...) دم می زنند ولی در واقع وقتی به حال امروز کشور نگاه میکنیم اصلا باور کردن گذشته خیلی بعید به نظر می رسه نتیجه هم میشه فیلم های مثل الکساندر و 300 اسپارتی و ...
پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1387

هر طوری که می خواهید راجع به من فکر کنید ولی صراحتا و با کمال افتخار اینو میگم که خط مشی ذهن من براتون روشن بشه: حاضر نیستم یک خشت گلی بی ارزش از خاک آذربایجان رو با کل تهران و اصفهان و شیبرازو... عوض کنم !
به خاطر کامنت طولانی از مسئولین سایت عذر می خوام.
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

shad - فرانسه - نیس
atila2 - ایران - ایران
تو اگه تاریخ رو می شناختی اینطوری موضع نمی گرفتی! از کتابهای معتبر در باره تاریخ ایران چند تا رفرنس بده می خوام بدونم چقدر مطالعه تاریخی داشتی در ضمن فکر نکن که کاربرای این سایت مثل اطرافیانت و کاربرای بسیجی بیسواد هستند. رفرنس ها را بنویس تا بهت بگم حرف حساب مال کدوم نویسنده ست. البته میدونم که حرفات خالی بندیه. منتها اثباتش این جوری راحت تره!
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
atila2 - ایران - ایران
ترک با منطق اونی که اون بالا نوشته شده چیه؟
چرا هر وقت بحث منطق گم و گور می شید؟
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
atila2 - ایران - ایران
ببینم اتیلا از اون ترکای 70000 سا له است؟
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
واسه من جالب اون حرفشه که می گه تو فلات ایران از زمان هخامنشیها هیچی پیدا نمی شده
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
چشم قشنگ موضوع بحث ما اینجا همین کتاب بعد تو برای اثبات حرفات از اون کتاب می گی؟ اخرشی بخدا. اونایی که میان اینجا علاف هستن یا نه نمی دونم اما تو یکی دیگه اخر علاف بودنی که این چرندیات رو می خونی تازه بشون استناد هم می کنی. اول اون متن بالا رو بخون ببین منطق اونجا بیشتر رعایت شده یا تو کتاب پور عرب. البته اگه بدونی منطق چیه داداش. خاکت رو عوض می کنی یا نمی کنی به خودت مربوطه اگه خودت رو هم نمی خوای ایرانی بدونی بازم به خودت مربوطه اما نمی تونی تو ایران من زندگی کنی و به فرهنگ و تاریخ کشورم توهین کنی. اگه از چیزی اگاهی نداری هیچی نگی بهتر تا اینکه توهین کنی یا دروغ بگی.
درضمن هروقت علاف نبودی یا از خوندن چرندیات پورعرب خسته شدی یه سری به این لینک بزن واسه ی چشمای خوشگلت خوبه و می فهمی تو چه کشوری زندگی می کنی و به چی توهین می کنی.
جمعه 10 خرداد 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
https://www.iranianuk.com/article.php?id=28276
جمعه 10 خرداد 1387

shad - فرانسه - نیس
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
لطفا رفرنس ها را ذکر کنید . نظر کارشناسی متعلق به کدام معمار یا باستان شناس هست؟ و رفرنس های تاریخی را بنویسید.نوشته های پور پیرار هرگز یک رفرنس نبوده. باید برای حرفهایتان دلیل و رفرنس بیاورید. اگرهم از دادن رفرنس عاجزید پس حرفهایتان خالی بندیست و می خواهید با این حرفها عقده گشایی کنید. تاریخ ایران و اثار موجود گواه بر عظمت هخامنشیان هست چه بخواهید چه نخواهید! من منتظر رفرنس ها یتان هستم.
جمعه 10 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
شرط بیخود نبند .حتما شوونیست فارس با صهیونیسم یهود همراه با امریکا و انگلیسو فرانسه و المان دست به دست هم دادن تا بیان از گسترش اسلام جلو گیری کن ؟؟؟؟؟؟والا من نمی دونم.خوبه اگه حرفای پور پیرا رو تکرار می کنین برین ببینین چه جوابایی بهش دادن بعدن بیان مثل طوطی هر چی رو که گفته بنویسید اون بالا ادرس دادن. در ضمن چقدر خوب گفتی 1000 سال اون پاکزاد می گه 7000 سال چه عجب چه عجب.
خوب 200 سال پیش کی سی از کوروش دم نمی زد؟خوب بیا ببین همین ابو ریحان که ادعا می کنید ترکه تو اثار الباقیه چی نوشته:کورش (یکم)، قورس (= کورش دوم)، قمبوزس (=کمبوجیه)، دارای دوم (= داریوش)، اخشویش بن دارا (= خشایارشا)، اردشیر بن اخشویش، خسرو دوم، صغدناتوس (= سغدیانوس)، اردشیر بن دارای دوم، اردشیر سوم، ارسس بن اخوس، دارا (= داریوش سوم). بنابراین، این ادعا که تا یک قرنو دو قرن پیش کسی هخامنشیان را نمی‌شناخته است، یاوه و گزافه‌ای تمام عیار است. که یه مشت پان ترکیست مثل تو و امثالت می گن.
اما خوبه یه زمانی که این کتیبه ها و غیره و غیره خونده نشده بود اقایون ترک خیلی ترکتازی می کردن .همین قاجاریه ادعا می کرد که از نژاد اشکانیان اگه بخوای حرفای «محمدحسن اعتمادالسلطنه» رو برات بنویسم
فکر کنم این سوال رو باید من از تو بپرسم.تو تا حالا فکر کردی چرا این عقاید رو داری؟ تا حالا اسم ضیا گوک الپ و روشنی بیگ و سلیمان نظیف به گوشت خورده یا نه یا میای هرچی می گن رو مثل طوطی تکرار می کنی تکرار می کنی؟؟؟
حتما تخت جمشید هم ساخته زمان پهلوی به وسیله شوونیست فارس و صهیونیسم یهودو المانو و .....
جمعه 10 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبری
اصولا لاشخورای پان ترکیست مثلا تو برای اثبات گنده گوییاشون دروغای خیلی گنده می گن و می چسبوننش به این و اونو و.....
نمونش دروغی که درباره یونسکو وفارسی می گفتن اما یه دفعه لو رفتن.جالبه فکر میکنن کسی پیدا نمی شه که بره دنبال زر زراشون و مچشو نو باز کن.
پس خوبه به عرض تو اون لاشخورای دور و برت برسونم که سازمان نظام مهندسی تا به حال همچین کاری نکرده و ناصر پور پیرا در هیجدهم دی 1384 همچین دروغی رو در وبلاگش مطرح می کنه و مچسبوندش به این سازمان
و تو هم درست مثل همون حرفای پور پیرا رو کپی کرده اینجا .
فکر نمی کردی لو بره نه تو به قول خودت پور پیرا نمی خونی و به حرفاش استناد نمی کنی!اره ارواح......
خوب اگه دوست داری می تونی اون چشای تنگ ترکیتو باز کنی اونجایی که ازش این زر زر پور پیرا رو کپی یست کردی تهش پور پیرا اسم خودشو لو داده.
و مطمئن باش نمی ذاریم که یه مشت ترک که نواده های معتصم و خلافای عباسی و طغرل و غیره و غیرن بیان تاریخ اذربایجان و ایران رو تحریف کنن.
جمعه 10 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
shad - فرانسه - نیس
رفرنسشو بهتون دادم
جمعه 10 خرداد 1387

shad - فرانسه - نیس
kotlet - ایران - تهران
ممنون از تلاشتون برای رسوا کردن این کاربر بیهوده گو. پور پیرار هرگز به عنوان یک محقق معروف و قابل اعتماد مطرح نبوده و نیست. مورخ واقعی خزعبلات تحویل مردم نمیده. در اروپا هیچ مورخی پور پیرار رو نمی شناسه! از دلقکهای رژیمه!این دو کاربر ترک خالی بستند. ممنون از یاری شما و موفق باشید.
جمعه 10 خرداد 1387

Ario - ایران - اهواز
گویا من نبودم کلی اتفاق دوباره افتاده.این ناصر پورپیرار معلوم نیست سرش به کدوم آخور بنده ولی حق نفس کشیدن تو این خاک رو نداره.

عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
paniz2689 - کانادا - تورنتو
ocean bird - ایران - ایران
borkinafaso_22 - ایران - ساری
8036 - ایران - اصفهان
tooran - ایران - تهران
majid oogi - ایران - تهران
سیروس کمال - امارات - دبی
zpirooz - آلمان - آخن
soheil 1pa - انگلیس - پلیموت
persia_64 - ایران - طهران
mehraeen - ایران - تهران
sorosh arya - ایران - تهران
anahita_k1985 - ایران - لرستان
alireza.ch - سوییس - نوشاتل
8036 اصفهان
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
آذربهدخت - ایران - تهران
iran zamen - نروژ - روگنان
zartosht's girl - هند - بنگلور
shad - فرانسه - نیس
kotle - ایران - تهران
از همتون متشکرم و بهتون افتخار میکنم.
دیدید با اتحاد تونستیم معدود انیرانیان رو منزوی کنیم.
و اما انیرانیان(ostajloo - ایران - نهرخلج و atila2 - ایران - ایران و YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز و pakzad - ایران - آذربایجان)تا زمانی که در این خاک... زندگی میکنید باید حرمت .... رو نگه دارید وگرنه ....
جمعه 10 خرداد 1387

mehraeen - ایران - تهران
YaShaR_RT - ایران - تبریز
من کتابها و سایت پورپیرار را خوانده ام و تنها چیزی که مرا مبهوت کرده است اینست که یک شخصی که تا همبن چند سال پیش تاریخ را تفریحی میخوانده است گوشه اتاقی نشسته و همه تحقیقات باستانشناسی و تاریخی اروپاییان و ایرانیان را فله ای رد کرده است و بدون استثنا در تخیلاتش بدنبال کوبیدن تاریخ پیش از اسلام ایران است . ایرانیان در اوج قدرت نیز دست نشانده یهودیان بوده است ( واژه ای که آخوند و اعراب به آن حساسیت دارند ) حتی اگر به احتمال صفردرصد ایشان غرضی نداشته باشد همه نوشته هایش فرضیاتی است که از نظر خودش و پان ترکها و پان اعراب از اصول بدیهی می باشد .
اگر تحقیق می خواهی برو تاریخ پانصد ساله آذرباییجان و دیگر کتابهای احمد کسروی را بخوان و آنگاه مقایسه کن . ببین نوشته های مستند با نوشته های غیرمستند چه فرقی دارد.
شنبه 11 خرداد 1387

YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
واقعا نمیدونم چی بگم ! یعنی منطق شماها اینه!!!
اونیکه هم حرفهای شما و هم حرفهای منو بی طرفانه می خونه می تونه بگه کی پیروزه.
شماها فقط دارین خودتونو قول می زنید نمیشه از واقعیت فرار کرد . همین!
شنبه 11 خرداد 1387

kotlet - ایران - تهران
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
افرین برنده با منطق .منابع دروغی پان تور کیستی و پان عربیت داره لو می ره
بعدش ببین کی به کی می گه داری از حقیقت فرار می کنی. من یا تو و امثال تو که زمین و زمان ترک می دونند. تحریف می کنند و دروغای گنده گنده می گند و غیره و غیره و بعدش همه چیز روشن می شه و .....
اون بالا اسم گنده های پان تورکیست رو نوشتم می تونی بری دنبال حرفاشون تا ببینی این چیزایی که اینجا تو و رفیقات دارن برا ما سر هم بندی می کنن از کجا اومده جالبه فکر می کنید کسی از زر زرای اینا چیزی نمی دونه.
مخصوصا اون سلیمان نظیف که مثل طوطی حرفاشو بلغور می کنید.
یکشنبه 12 خرداد 1387

shad - فرانسه - نیس
YaShaR_RT - ایران - آذربایجان - تبریز
واقعیت را باید با رفرنس ثابت کرد. وقتی رفرنس نداری یعنی حرفات حرف مفته! بهتره دیگه از منطق حرف نزنی.کمونیست سابق پور پیرار هم داوطلب رژیمه کسی که دانش تاریخی 25 قرن مورخان رو انکار می کنه یا شارلاتانه یا مزدور رژیم عرب و اسلامیه یا هر دو. حکایت فاحشه ای که پیاده رو عوض کرده اما شغل عوض نکرده. تو بهتره دیگه از تاریخ حرف نزنی که نظراتت باد هواست! همین! زنده باد ایران با تمدن چند هزارساله اش!
یکشنبه 12 خرداد 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.