نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان۸

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان8

یاد گرفتن فعل های مرکب با گوش کردن به نمایشنامه های رادیویی ما سریع، آسان و سرگرم کننده است.

ماجراهای فرد، بتی، زوئی، آلیس و بقیه جمع آنها را دنبال کنید و در هر بخش از این نمایشنامه ها یک فعل مرکب جدید یاد بگیرید.

با فرد و بتی آشنا شوید

اولین سری این نمایشنامه های رادیویی درباره بتی و فرد است. در این نمایشنامه، با نام "آیا این آخر راه است؟"، می شنویم که بتی پس از سال ها رابطه نزدیک با فرد از دست او به شدت ناراحت شده است. بتی می خواهد به فرد، دلیل عصبانیتش را بگوید. به مکالمات آنها گوش کنید و توضیح هر قسمت را بخوانید.

فرد و بتی سال هاست که با هم هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

بخش هشتم: فرد، مستأصل شده است

در هشتمین قسمت نمایشنامه، فرد از این که نتوانسته بتی را متقاعد کند که به او خیانت نکرده احساس یأس و نومیدی می کند.

فرد: بتی، خواهش می کنم گوشی رو زمین نگذار! بتی، می دونی که من دوستت دارم

فعل مرکب: HANG UP زمین گذاشتن گوشی تلفن، قطع کردن مکالمه تلفنی

HANG UP

این فعل مرکب هنگامی به کار برده می شود که شخص با زمین گذاشتن گوشی تلفن مکالمه با طرف صحبتش را قطع می کند.

دستور زبان این فعل مرکب معمولا مفعول ندارد( به استثنای درمورد تلفن). شما نمی توانید فعل را از پسوندش جدا کنید جز در موردی که مفعول به صورت ضمیر است.

She hung up- درست
She hung up the telephone - درست ( این نوع جمله بندی نادر است)
She hung the phone up- درست ( این نوع جمله بندی نادر است)

She hung up it - غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده :

How rude- I was in the middle of telling her a story and she just hung up

چه بی ادب- من وسط تعریف کردن داستانی برای او بودم که گوشی تلفن را زمین گذاشت !(مکالمه را قطع کرد)

فعل مشابه: ring off

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.