نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان ۷

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان 7

 گوش کنید و فعل های مرکب را یاد بگیرید

بخش هفتم: بتی چه چیز را دید

فرد و بتی سال هاست که با هم هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

در هفتمین قسمت نمایشنامه، بتی به فرد توضیح می دهد که چه منظره ای را به چشم خودش دیده.

بتی: یک بغل کردن بود که تبدیل به یک بوسه شد! فرد من تو رو دیدم!!!

فعل مرکب: TURN INTO تبدیل شدن به...

TURN INTO

این فعل مرکب، به معنی تبدیل شدن به چیزی دیگر، یا چیز دیگری از آب درآمدن است.

دستور زبان:

این فعل مرکب، باید یک مفعول داشته باشد و نمی توانید فعل را از پسوندش جدا کنید. مفعول این فعل معمولا به صورت ضمیر نیست.

The water turned into ice - درست
The water turned into it- درست ( این جمله بندی نادر است)

The water turned ice into - غلط
The water turned it into - غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده:

I'm scared of him. When he drinks too much beer he turns into a crazy madman

من ازش می ترسم. وقتی بیش از حد آبجو می خوره به یک مرد خل و چل و دیوونه تبدیل می شه.

افعال مشابه: become, change(into), transform (into), evolve (into), metamorphosis (into),develope(into

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.