زندگینامه کوروش کبیر

زندگینامه کوروش کبیر

ُِکوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ، (۵۷۶ - ۵۲۹) شاه پارسی, به‌خاطر جنگجویی و بخشندگی‌اش شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دوره‌ی شاهنشاهی ایرانیان می باشد. واژه کوروش یعنی "خورشیدوار". کور یعنی "خورشید" و وش یعنی "مانند". پاسارگاد: «اى رهگذر هر که هستى و از هر کجا که بیایى مى دانم سرانجام روزى بر این مکان گذر خواهى کرد. این منم، کوروش، شاه بزرگ، شاه چهارگوشه جهان، شاه سرزمین ها، برخاک اندکى که مرا در برگرفته رشک مبر، مرا بگذار و بگذر.» تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می رسد که برای چند نسل بر انشان, در جنوب غربی ایران, حکومت کرده بودند. کوروش درباره خاندانش بر سنگ استوانه شکلی محل حکومت آن‌ها را نقش کرده است. بنیاد‌گذار دودمان هخامنشی, شاه هخامنش انشان بوده که در حدود ۷۰۰می‌زیسته است. پس از مرگ او, تسپس انشان به حکومت رسید. تسپس نیز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش کوروش اول انشان و آریارمنس فارس در پادشاهی دنبال شد. سپس، پسران هر کدام, به ترتیب کمبوجیه اول انشان و آرسامس فارس, بعد از آن‌ها حکومت کردند. کمبوجیه اول با شاهدخت ماندانا دختر آژدهاک پادشاه قبیله ماد و دختر شاه آرینیس لیدیه, ازدواج کرد و کوروش نتیجه این ازدواج بود. تاریخ نویسان باستانی از قبیل هردوت, گزنفون, و کتزیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند, اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه داده‌اند, بیشتر شبیه افسانه می باشد. تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و پرسی سایکس, و حسن پیرنیا شرح چگونگی زایش کوروش را از هردوت برگرفته‌اند. بنا به نوشته هردوت, آژدهاک شبی خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که همدان و کشور ماد و تمام سرزمین آسیا را غرق کرد. آژدهاک تعبیر خواب خویش را از مغ‌ها پرسش کرد. آنها گفتند از او فرزندی پدید خواهد آمد که بر ماد غلبه خواهد کرد. این موضوع سبب شد که آژدهاک تصمیم بگیرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد, زیرا می ترسید که دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و تاج او بشود. بنابر این آژدهاک دختر خود را به کمبوجیه اول به زناشویی داد. ماندانا پس از ازدواج با کمبوجیه باردار شد و شاه این بار خواب دید که از شکم دخترش تاکی رویید که شاخ و برگهای آن تمام آسیا را پوشانید. پادشاه ماد، این بار هم از مغ ها تعبیر خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند، تعبیر خوابش آن است که از دخترش ماندان فرزندی بوجود خواهد آمد که بر آسیا چیره خواهد شد. آژدهاک بمراتب بیش از خواب اولش به هراس افتاد و از این رو دخترش را به حضور طلبید. دخترش به همدان نزد وی آمد. پادشاه ماد بر اساس خوابهایی که دیده بود از فرزند دخترش سخت وحشت داشت، پس زاده‌ی دخترش را به یکی از بستگانش هارپاگ، که در ضمن وزیر و سپهسالار او نیز بود، سپرد و دستور داد که کوروش را نابود کند. هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با همسرش در میان گذاشت. در پاسخ به پرسش همسرش راجع به سرنوشت کوروش، هارپاگ پاسخ داد وی دست به چنین جنایتی نخواهد آلود, چون یکم کودک با او خوشایند است. دوم چون شاه فرزندان زیاد ندارد دخترش ممکن است جانشین او گردد, در این صورت معلوم است شهبانو با کشنده فرزندش مدارا نخواهد کرد. پس کوروش را به یکی از چوپان‌های شاه به‌ نام میترادات (مهرداد) داد و از از خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه‌ی ددان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع با خبر شد, با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و بجای او, فرزند خود را که تازه زاییده و مرده بدنیا آمده بود, در جنگل رها سازد. میترادات شهامت این کار را نداشت, ولی در پایان نظر همسرش را پذیرفت. پس جسد مرده فرزندش را به ماموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. روزی کوروش که به پسر چوپان معروف بود, با گروهی از فرزندان امیرزادگان بازی می کرد. آنها قرار گذاشتند یک نفر را از میان خود به نام شاه تعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند. کوروش همبازیهای خود را به دسته‌های مختلف بخش کرد و برای هر یک وظیفه‌ای تعیین نمود و دستور داد پسر آرتم بارس را که از شاهزادگان و سالاران درجه اول پادشاه بود و از وی فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند. پس از پایان ماجرای, فرزند آرتم بارس به پدر شکایت برد که پسر یک چوپان دستور داده است وی را تنبیه کنند. پدرش او را نزد آژدهاک برد و دادخواهی کرد که فرزند یک چوپان پسر او را تنبیه و بدنش را مضروب کرده است. شاه چوپان و کوروش را احضار کرد و از کوروش سوال کرد: "تو چگونه جرأت کردی با فرزند کسی که بعد از من دارای بزرگترین مقام کشوری است, چنین کنی؟" کوروش پاسخ داد: "در این باره حق با من است, زیرا همه آن‌ها مرا به پادشاهی برگزیده بودند و چون او از من فرمانبرداری نکرد, من دستور تنبیه او را دادم, حال اگر شایسته مجازات می باشم, اختیار با توست." آژدهاک از دلاوری کوروش و شباهت وی با خودش به اندیشه افتاد. در ضمن بیاد آورد, مدت زمانی که از رویداد رها کردن طفل دخترش به کوه می گذرد با سن این کودک برابری می کند. لذا آرتم بارس را قانع کرد که در این باره دستور لازم را صادر خواهد کرد و او را مرخص کرد. سپس از چوپان درباره هویت طفل مذکور پرسشهایی به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: "این طفل فرزند من است و مادرش نیز زنده است." اما شاه نتوانست گفته چوپان را قبول کند و دستور داد زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند. چوپان در زیر شکنجه وادار به اعتراف شد و حقیقت امر را برای آژدهاک آشکار کرد و با زاری از او بخشش خواست. سپس آژدهاک دستور به احضار هارپاگ داد و چون او چوپان را در حضور پادشاه دید, موضوع را حدس زد و در برابر پرسش آژدهاک که از او پرسید: "با طفل دخترم چه کردی و چگونه او را کشتی؟" پاسخ داد: "پس از آن که طفل را به خانه بردم, تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دستور تو را اجرا کرده باشم و هم مرتکب قتل فرزند دخترت نشده باشم". کوروش در دربار کمبوجیه خو و اخلاق والای انسانی پارس‌ها و فنون جنگی و نظام پیشرفته آن‌ها را آموخت و با آموزش‌های سختی که سربازان پارس فرامی‌گرفتند پرورش یافت. هارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند بر ضد آژدهاک شورانید و موفق شد, کوروش را وادار کند بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد. با شکست کشور ماد بوسیله پارس که کشور دست نشانده و تابع آن بود, پادشاهی ۳۵ ساله آژدهاک پادشاه ماد به انتها رسید, اما کوروش به آژدهاک آسیبی وارد نیاورد و او از را نزد خود نگه داشت. کوروش به این شیوه در ۵۴۶ پادشاهی ماد و ایران را به دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود.

jasmin2002 - Germany - goslar
با درود از مطالب جالبتون بسیارسپاسگزارم
شنبه 21 اردیبهشت 1387

parmida-otrish - اتریش - وین
درود بر تو بزرگ مرد ایران که مایه سربلندی و افتخار ایران و ایرانی هستی.
شنبه 21 اردیبهشت 1387

parviz1 - انگلستان - کترینگ
گر نگه دار من آنست که من میدانم.شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. شاید شعر را غلط نوشته ام ولی خوب چهل پنجاه سالی است که یادم میاد یک چنین شعری بود.بهر حال کار خدایی بوده و بس.چون بعد از پیدا کردن نوه خود و آگاه شدن میتوانست کورش را بکشد.پس هم کار خدایی بوده و هم خودش آدم بوده نه ملا.چون ملاهایی برای چند روز بقدرت رسیدن مثل ملا گیلانی ووو فرزند خودشان را کشتند!! حال ببینید با ملت چه کردند!!!
شنبه 21 اردیبهشت 1387

pakzad - ایران - آذربایجان
می گم بچه ها شما ها به مسلمونا می گین ریشو و شپشو ولی فراموش کردین که خود کوروش محاسن داشت تمامی انسان هایی که تو کتیبه ها هستند ریش دارند جوابتون چیه؟؟؟؟؟ چرا کوروش و در کل هخامنشی ها ریش داشتند ریششون هم با توجه به آثاری که در تخت جمشید هستش از ریش خامنه ای هم زیاده عجب شپشو بوده!!!!!!!!!!1
شنبه 21 اردیبهشت 1387

parviz1 - انگلستان - کترینگ
پاک زاد ـایران ـآذربایجان.مردم دریا کنارو مردم دروازه غارـــــــــ هر دو عریانند اما این کجاو آن کجا!!! تو که تو معنی بلند تره و زیاده موندی و نمیدونی چه فرقی داره چطور میشه بهت فهموند که اصل جریان(ریش)چیه!!!! خوب چرا 2500 سال پیش مردان میگذاشتن؟خوب توجه کن به ریش آنها حتی تو همان مجسمه ها ببین چقدر آراسته و آرایش داشت.ضمنا تو نمیدانی که اون موقع نه برقی بوده نه ریش تراشی و نه تیغ ریش زنی.در زمان حضرت رسول هم نبوده ولی الان که هست و میتوانند حتی اگر نمیخواهند با تیغ بزنند با ماشین کوتاه و تمیز و مرتب باشند و ببین نظر مردم نسبت به این خاتمی عوام فریب چقدر فرق میکند !برای اینکه لباسهای تمیز و مرتب و ریش آراسته مثل بعضی از هنرمندان میگذارد .منظور از شعر بالا هم این است امیدوارم بفهمی.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

ashk2002 - ایران - کرمانشاه
با سلام فقط ایرانی اصیل نه این عربهای بی اصل ونصب که ایران را به گند کشیده اند
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

Ario - ایران - اهواز
از مسولین مجترم سایت خواهش می کنمّ pakzad - ایران - آذربایجانّ رو ایگنور کنند تا بفهمه اگه کسی تو مملکتی مهمان هست نباید به مقدسات کشور میزبان توهین کنه...به امید خدا در آینده نزدیک همه شما پانترکا رو میریزیم بیرون از خاک آریایی.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

عبدالعلی خان - هند - آگرا
pakzad - ایران - آذربایجان
ما به خاطر ریش با آخوند بد نیستیم و به خاطر ریش با کوروش خوب نیستیم به خاطر حرامزادگی و وطن فروشی آخوند باهاش بدیم و به خاطر مهرورزی و میهن پرستی کوروش باهاش خوبیم. ریش چه ربطی به این ها داشته؟ البته تو که مال خاک پاک آذربایجانی مجوز سر خودی یعنی جواز داری هرچی می خوایی بگی پس حرفات رو زیادهم نباید جدی گرفت.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
pakzad - ایران - آذربایجان
شما ایرانی نیستی چطور می تونین از ادم به اون بزرگی و ازاد منشی حرف بزنید؟ گرچه گستاخی و بی ادبی افرادی مثل شما چیزی از نویسنده ی منشور ازادی انسانها کم نی کنه. شما از جای دیگه ای ناراحت هستین طرز فکر و کارنامه ی کارهای که کورش بزرگ در مدت زندگیشون داشتن و چگونگی برخورد این ادم بزرگ در جنگها رو با مسلمونها مقایسه کن جوابتو می گیری.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
pakzad - ایران - آذربایجان
متاسفانه در 2500 سال پیش ژیلت اختراع نشده بود
شما در کدام کتیبه باستانی و در کجای جهان مردان را بدون محاسن دیدی که به ایرانی ها خورده می گیری ؟
در اسلام اصلاح محاسن با تیغ حرام است که شامل حال تمام مسلمانان در تمام دوره های زمانی میشه اما در ایران باستان هیچ اجباری به داشتن ریش نبوده
شپشو هم جد خونخوارت چنگیز مغوله وقتی اسم کوروش کبیرو میاری دهنتو اب بکش
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
با درود
عجیب اینه که اینجا سر و کله دو عرب دوست...عزیز پیدا نیست منظورم با نوی با طهارت دندی ..!!و mamal_deshne - انگلیس - لندن
...
در ضمن از اقای پاکزاد که به قول خودش مدرن شده و میخواد ادای پان ترکیسمی در بیاره بهش یاداوری میکنم ترک ایرانی که اذری ها باشند با بی ناموس های ترکیه ای فرق دارند فقط زبانشون یکسانه مثل افغانی و ایرونی که زبون هر دو فارسی هست .....ایران تشکیل شده از تمام اقوام و بهتره همه به نیاکانمون احترام بذاریم تنها یه طایفه غریبه هستند و ان هم عرب جماعته !!پس خودت رو همسطح یه عرب خاین نکن ....در مورد سوالت : میتونم جواب بدم چون تیغ ریش تراشی مثل حالا در 2700 سال پیش نبود !!!
ولی من چند سوال از تو دارم : اگه در دوران جدید یه پیرمرد به یه بچه میل جنسی داشته باشه بهش نمیگند بچه باز یا نام علمیش پدوفیلیا ؟ پس چرا پیامبر اسلام در سن 53 سالگی به یه دختر کوچولوی 9 ساله بند کرد ؟ تازه ما میدونیم که پیرمرد 53 ساله اون موقع درب وداغونتر از مرد 70 ساله الان بود و دختر بچه 9 ساله اون موقع به دلیل تغذیه غیر مناسب تر کم رشد تر از دختر بچه عرب الان ! .....
سوال بعدی: پیامبر اسلام چرا با بردگی مخالفت نکرد ؟ و بر خلاف تمام دینهای دنیا سعی نکرد با این موضوع مقابله کنه و حتی خودش برده داشت ؟
سوال سوم : چرا پیامبر اسلام به انزوا و غار رفتن علاقه داشت و یه مرتبه ادعای پیامبری کرد ؟
در علم جدید این جور ادما رو میگند اسکیزوفرنی .....شما چی میگی ؟
سوال چهارم : چرا پیامبر با اینکه پدربزرگش کلید دار بتکده بود و این بتکده تا پس از اسلام باقی مونده بود و در اون بتهای لات - حبل - عظی نگهداری میشده حالا مسلمونا جنبه بتکده بودن اون رو میذارند کنار میگند کلید دار خانه خدا !!! و تازه در زمان بت بودن این محل سنگ حجر الاسود رو که پیامبر نصب کرد کلی مورد افتخار مسلمین هست !

سوال پنجم : چرا هر جا پیامبر کم میاورد قران به نفعش ایه از خودش در وکرد ؟!!!
سوال ششم : میگند معجزه پیامبر این بود که یهو با سواد شد !!! چرا هیچ چیزی رو خودش ننوشت .....حتی قران در زمان عمر جمع اوری شد ( یعنی حافظان خوندند و بعضی نوشتند !) پس سوادش کجا بود ؟
سوال هفتم : میگند اسلام با زور به ایران اورده نشده !! .....تو تاریخ ذکر شده که علی در یک روز 700 تن رو گردن زد به امر پیامبر !! یعنی هر دقیقه یکی و حدود 12 ساعت !!!! اینی که به همشهریا ی خودش رحم نکرد ....دمش که عمر باشه به غیر عرب رحم کرد ؟ ..... پس کتابامون چی شد ؟ حتما میگی اصلا کتاب نداشتیم !! و قتی هزاران سال قبل از اسلام تاسیساتی مثل سد و اثار تاریخی مهم تو ایران بود که هنوز پا برجاست چطور بود که دانش مکتوبی و جود نداشت ؟
............شما دوست عزیزم هزاران سوال بیش از من میتونید پیدا کنید که تابو شده
و کسی به خودش اجازه پرسیدن نمیده ........
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
pakzad - ایران - آذربایجان ...دوست عزیز هیچ وقت اینقدر تند با تاریخ ایران برخورد نکنید....کسی به خاطره محاسن آخوندها به آنها خرده نمیگیرد...المحاسن زینت الرجل....حتی اگر دقت کنی رفسنجانی که ریش ندارد و به عبارتی کوسه است بسیار بیشتر مورد تحقیر قرار میگیرد....ریش اگر وسیله ای برای کسب درآمد شود بد است...
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

iran zamen - نروژ - روگنان
pakzad - ایران - آذربایجان.خیلی دوست دارم بدانم چند سال داری چون خیلی بچه گونه در باره ریش نوشتی.بعد در باره تاریخ گذشته ایران حرفی نزن که می گویم نسل شما ها از چه قومی است.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

ezatdf - ایران - تهران
من پیشنهاد می کنم همه دوستان کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا ترجیحا چاپ اول ( فکر می کنم سال 1315 بوده باشد) را گیر بیاورید و بخوانید بسیار کتاب جذابی است که مطلب فوق فقط گوشه ای از این کتاب است. دراین کتاب وقایع ایران باستان از زندگی کوروش تا جنگهای ایران و روم و یونان و مصر با استفاده از منابع معتبری نظیر هردوت, گزنفون, و کتزیاس جمع آوری شده است.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

ali baba - ایران - اندیمشک
درود برپادشاه پارس.اگه یاداین عزیزان نبود خیلی وقت پیش ازدست این ملاهادق مرگ شده بودیم.زنده بادایران پاینده بادایرانی
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

بلوچ مظلوم - ایران - زاهدان
کورش بخواب احمدی نژاد بیدار هست
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

kasrino - پرشیا - پارسه
پاکزاد حرف دهنتو بفهم.پانترکان بی هویت کارشون به جایی رسیده که به پدر ایران توهین می کنند.برو تو صحرای گبی زیارت جد بزرگوارتون.نه اینکه اون کت و شلوار روبرتو کاوالی می پوشیده و ریشش رو با براون میزده(اووو راستی زرد پوستای ترک کوسه هستند)!!!کار یک سری از ترکها شده جعل تاریخ.تاریخ پر افتخار ایران هخامنشی اشکانی ساسانی رو غیر واقعی میدونن بعد برای خودشون شاهان نالایق قاجار و سلاطین خونریز مغول رو با ابهت با فرهنگ و با قدرت میدونن.جوک اینه که میگن تو ایران 35 میلیون نفریم.حرفای پورپیرار دیوانه رو کردن آیه های قرآن.بعد اسناد تاریخی در مورد تمدن پارس رو که در تمام موزه های جهان وجود داره و کتابهای متعدد مورخان صاحب نام و تثبیت شده ای مثل گزنفون رو نمی بینن.
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

pakzad - ایران - آذربایجان
جوابیه به تمامی منتقدان با ادب و بی ادب و با منطق و بی منطق و وحشی و غیر وحشی و خرافاتی و غیر خرافاتی :
اولا نظر من یه سوال بود و می خواستم اطلاعاتی در این زمینه کسب کنم که با کوته فکری شما عزیزان فعلا به سرمنزل نرسیده ام
ثانیا کنایه من از اونایی بود که به خاطر ریش از روی جهالت و احمقی به مسلمونا کثیف و شپشو و .. می گن و خرده می گیرن
ثالثا من درباره تاریخ ایران تندی نکردم فقط گفتم می شه برام بگید که چرا هخامنشی ها هم ریشو بودند
رابعا ریش زینت مرد هستش و اکثر هنرمند ها و آدمای بزرگ هم دارن و من هم از ریش گذاشتن واسه پاچه خواری واسه آخوند جماعت و کسب شغل های دولتی متنفرم
در ضمن نکنه در زمان پیامبر هم ژیلت اختراع شده بود؟؟؟
kkeyone2 - ایران - بندر عباس به سوال های تو هم جواب می دم که واقعا مضخرف و مضحکه
zartosht's girl - هند - بنگلور
شما مسلما و متناسبا با نظرتون عقل کوچیکی داری و خیلی هم بی ادبی
iran zamen - نروژ - روگنان
مطمئن باش که خیلی بزرگتر از تو هستم البته اینو با توجه به نظراتی که می دی می گم لطفا؟ مشق هاتو بنویس....
شمشیر و خنجر که بود واسه نظافت هخامنشی ها نداشتن؟؟؟ که نظافت کنن؟؟؟؟ پس دوستان بیخودی واسه ریش خرده نگیرن گر چه خودم علاقه ای به ریش ندارم و تا به امروز هم جز در مواردی که درس یا شغلم مانع بود همیشه صورت مبارکم عاری از هر گونه مو بود
iroony - ایران - تهران
دوست خوبم که فکر کنم از همه اینا سرتری من هیچ نقدی در مورد تاریخ نکردم من طبق مشاهده ای که از تخت جمشید و آثار هخامنشی داشتم همه اونا رو دارای محاسن که زینت مرد هستش دیدم و از دوستان می خواستم اطلاعاتی در این زمینه کسب کنم که با کج فهمی اونا فعلا به جایی نرسیدم
عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
وقتی تو اجازه توهین به منو می دی معلومه که اجداد افغان تو هم وحشی و بی ادب و بی تمدن بودند مغول هم اجداد خودتو امثال ...تو هستش(من دوست ندارم همچین حرف هایی بزنم ولی اینو خودت می خوای تو با توهین به من مقدمات توهین به خودتو فراهم می کنی یه کمی عاقلانه فکر کن اگه ادعای ایرانی بودن داری)
عبدالعلی خان - هند - آگرا
دوست خوبم خیلی ها با ریش مسلمونا مشکل دارن و نقطه مقابل من آدمای احمقی مثل اونا هستند پس شایسه شماست که حرف های منو به قوا خودتون جدی نگیرید در ضمن همین جوری نگین اینا حروم زاده هستند همین کارا رو می کنین که به شما ضد بشری و بی ادب و تروریست می گن لطفا منطقی بگو درسته که شما هم مثل من از آخوند جماعت خوشت نمی یاد(نه از همشون) ولی دلیل نمی شه دهنمون رو به چرت و پرت گفتن باز کنیم انسان شایسته اینا نیست
Ario - ایران - اهواز
نظر شما مخالف و متناقض با تمام اصوا مدنی و انسانی و اخلاقی و آزادی بیان هستش ما ایران رو دوشادوش سایر ملت های ایرانی ساخته ایم واسش مثل همه اقوام شهید دادهایم و تا آخرین توانمون با غیرتمون که تو و امثال تو اصلا نداری پشت ایران هستیم و نمی ذاریم یه اجنبی ضد ایرانی به کشور تجاوز کنه ((چو ایران نباشد تن من مباد)) بهتره ... کنی صحرای عربستان مهمونه خیلی پر رویی هستش کنگر می خوری لنگر می ندازی
parviz1 - انگلستان - کترینگ
فکر کنم جواب تو رو هم در لابلای اینا داده باشم البته تو که خیلی پرتی
در آخر:
یاشاسین ایران
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
pakzad - ایران - آذربایجان
از نظرها ثابت شده کی عقلش کوچیکه نیاز به گفتن نیست. بی ادب هم کسی هست که به فرهنگ یه کشور توهین می کنه. این بار اول نیست من نظرهای شما که در باره ی ایران و فرهنگش هست رو خوندم . وقتی همه ی اونارو بذارین کنار هم معلوم می شه که شما با ایران و فرهنگ ایرانی مشکل دار ی.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
اقای پاکزاد سابق ( قبل از اویزون شدن به ...پان ترکیسم استانبولی )
خودتو .... دادی با این جوابات !!! من مطمئنم تو اذری هم نیستی ......فوقش یه .... که نمیدونه از کجا اومده ....
البته من بهتره جواب ادمای .....رو ندم ......راستی تو بندر به امثال تو میگند دانشجویان دانشگاه حاجی موچو !!! یه بندری پیدا کن تا برات ترجمه کنه خمار نمونی !!1
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
کجاست اون آقای نسبتا محترمی که می گفت کبیر هیچوقت لقب کوروش نبوده و همیشه لقب رضاشاه بوده و جالب این که به خاطر همین موضوع منو چندین بار بی سواد خطاب کردن
.من دیگر حرفی ندارم
روز خوش
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

khosro_30 - ایران - تهران
zartosht's girl - هند - بنگلور
خانم من تا حالا نظر ندادم ولی اکثر کامنت های شما رو خوندم
شاهد بودم که شما از ابتدای عضویتتون در اکثر کامنت هاتون به بیشترین چیزی که توجه داشتین مذهب هموطناتون بوده و به کمترین چیزی که توجه داشتید نقطه اشتراک ایرانی بودن همین هموطنان
اگه ما تو ایرانیم که به خوبی و خوشی داریم کنار مسلمون ها زندگی می کنیم و نه ما با اونا مشکل داریم و نه اونا با ما ، حالا اینکه چرا شما از اون ور دنیا با مذهب هموطناتون مشکل دارید خدا می دونه !
پس خواهش می کنم با گذاشتن اسم ایرانی و ایران دوست روی خودتون آبروی ما ایرانی ها رو نبرید
یک ایرانی واقعی هیچوقت بین هم وطناش به خاطر مذهبشون خط جداکننده نمی کشه
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

تنهاترین - ایران - تهران
پاکراد آذربایجان
فرق کوروش و امثال اون با ملاهای شپشوی الان اینه که اونا حموم می رفتن اینا نمی رفتند
در ضمن منظور ما از شپشو بودن باطن اوناست نه ظاهرشون !!!!
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
pakzad - ایران - آذربایجان
فقط میتوانم بگویم ننگ بر تو نوکر بگانه که مثل پورپیرار کثیف از هر فرصتی برای کوبیدن ایرانی استفاده می کنی عجیب نیست تو از 2 جا تغذیه می شوی 1.ملا..2..از جبهه ی پانتورکیستها.... ولی بدان ایران نخواهد مرد.اربابت ملا و علی اوف چرا......
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
اقای پاکزاد
از غلطهای املایی شما میزان سواد شما کاملا مشخصه خودت رو پان ترکیسم میدونی ولی خداییش اصلا به جز احساسات کودکانه هیچ فهمی از این مقوله داری ؟ همه جا شعار وا ترکا سر میدی ......انگار که به بقیه ایرونیها ظلم نمیشه و تنها ترکها در این کشور مورد ظلمند ....اصلا سر کرده این نظام فاشیستی که از شماست ...دیگه حرفت چیه ؟
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
pakzad - ایران - آذربایجان ...دوست عزیز....در دوره هخامنشی اتفاقا برعکس گفته یکی از دوستان وسیله ای بوده تا ریش را کاملا سه تیغه کرد و حتی در کتیبه ها مشخص است که بعضی افراد کاملا بدون ریش هستند...در زمان هخامنشیان نیز ریش نشانه ی مردانگی بوده و هنوز هم اگر دقت کنید کسی که ریش انبوهی دارد در داستانها یا اساطیر یک ادم دانا یا یک جنگجوی شجاع هست...و همیشه ریش مردان با یال شیر نر مقایسه میشود...وحتی رستم نیز که نماد مردانگی بود ریشهای انبوهی داشت....
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
من نمیدنم واسه چی عرب نژادا و ترکا مینالند !! رهبر این مملکت حضرت ایه ال..خامنه ای عمامه سیاهش نشونه عرب بودنشه ...و اسم فامیل و زبانش نشونه ترک بودنش ..... حالا ما باید مدعی باشیم یا شما ؟
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

chelsea karate club - انگلستان - لندن
پاکزاد !
امیدوارم که از مطالب هموطنان درس عبرت گرفته باشی.من اگر جای تو بودم با جملات زیبا تری عذر می خواستم و احترام به تاریخ اجدادی مان رابه شیوه در خور یک ایرانی بجای می اوردم. مردم ایران زمین در مورد خاک و بوم خویش مقتدر و یکصدا هستند. متاسفانه در نوشته هات جز فحاشی و مطالب کذب نقطه ملموسی دیده نمی شود!
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
pakzad - ایران - آذربایجان
جد من همونیه که تمام دنیا ستایشش می کنن وقتی شما به اجداد ما توهین میکنی توقع نداشته باش از این بهتر باهات برخورد کنیم
متاسفانه اطلاعات شما از تاریخ در سطح کتاب چهارم دبستان هم نیست شما که هخامنشیان که اولین مخترعان عطر و مواد زیبا کننده بودند اولین کسانی که از سیستم فاضلاب در شهراشون استفاده کردند شپشو میدونی من به تو چی بگم ؟ لیاقت شما همون اعرابی هستند که به دلیل کمبود اب و نبودن سنگ و کلوخ بعد از قضای حاجت ماتحت همدیگرو لیس می زدند
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری خر چه داند قیمت نقل و نبات
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
kkeyone2 - ایران - بندر عباس .....ظلم به همه میشود اما به ترکان و دیگر اقوامی که زبان مادریشان نیست بیشتر ظلم میشود.....به زبان مادریشان اهمیت داده نمیشود و وقتی به زبان کسی توجه نشود اون فرد در دوران تحصیل از فارسها عقب میفتد چون باید هم نوشتن یاد بگیرد هم زبان دیگری اونهم در مملکت خودش نه جایی غریبه همین باعث میشه اقوام غیر فارس عقب بیفتند از فارسها و در نتیجه کمبود سواد باعث محرومیت آنها شود و همانطور که میبینید مناطق غیر فارس تماما عقب تر از مناطق فارس نشینی همچون اصفهان شیراز یا مشهد هشتند....
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

salem - هند - پونا
kkeyone2 - ایران - بندر عباس
دوست عزیز شما با pakzad - ایران - آذربایجان مشکل داری چرا سوزنت گیر کرده رو پیامبر اسلام؟ این پرت و پلاهایی رو که شما نسبت به پیامبر اسلام میگید مال شما نیست مثل..... داری مزخرفات دیگرون رونقل میکنی. اگه ازاده ای باید بدونی که توهین کار انسان ازاده نیست. در ضمن این مزخرفات تورو صدها سال قبل همکیشانت پرسیدن و صدها جلد کتاب در پاسخشون نوشته شده و جالب هم اینه که بعضا خوددشمنان پیامبر دست به قلم شده و پاسخ مزخرفاتشون دادند من به شما نمیگم کتابهای محققین اسلامی رو مطالعه کن چون میدونم تعصب بیجا و جهالت و فقر سواد شمارو از پزیرفتن وقایع تاریخی باز میدارد اما خواستی میتونی به نوشته های همکیشات مثل : تمدن اسلام نوشته گوستاو لوبون ویا محمد پیامبری که از نو باید شناخت نوشته کنستان ویرجیل گئور گئو کشیش رومانیایی یا کتاب عذر وتقصیر به درگاه قران ومحمد و کتابهای ان ماری شیمل و غیره مراجعه کنی. دوست نابخرد از این دست نوشته ها بسیار است اما مجالی برای بیانان نیست و میدونم که جهل و تحجر فکری به شما اجازه نخواهد داد که در مورد ابرمرد تاریخ بشریت عاقلانه اندیشه کنید چون عقل شما در حد درک ان نیست. امیدوارم روزی از این بردگی فکری رها شده ازاده باشی.
یک سخن هم با هموطنان عزیز دارم و اون اینکه شاید اکثر شما مطلع نباشید که در قران سوره ای هست به نام سوره کهف ؛ دراین سوره خداوند متعال داستان یکی از بندگان صالح خودش به نام ذوالقرنین{ که البته این صفتشه به معنای صاحب دو شاخ تعبیر از حکمران مشرق و مغرب یا یگانه حکمران زمین} را بیان میکند و می فرماید : ما اورا در زمین قدرت دادیم و هر نوع وسیله به او اعطا کردیم در این سوره به صورت خلاصه داستان لشکر کشی های این بزرگ مرد بیان میشود و از او به عنوان بنده ای برگزیده و نیک کردار یاد میشود . نظر بسیاری از مفسرین این است که این شخص همان کورش کبیر است وبا توجه به شواهد تاریخی که اینجا محل بسط ان نیست این نظر از همه دیدگاهها به نظر میرسد درست تر باشد.
زنده باد ایران سرفراز بادایرانی
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

salem - هند - پونا
کورش کبیر همان ذوالقرنین است که در قران ازوی به عنوان پادشاهی مقتدر و بنده ای نیک کردار یاد میشود.
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

عبدالعلی خان - هند - آگرا
پاکزاد آذربایجانی
هیچکس به ماها تروریست نگفته مگر ترکزاده ای مثل تو. اتفاقا همه دنیا دارن به آخوندای تخم شیطان تروریست میگن. ببین چه گندی زدن که خاتمی هم گفته منظور امام از صدور انقلاب ایجاد انفجار در خارج نبود. (که البته بود ...). ولی همه دنیا .... چنگیز چی می گن؟ ..... مرگ بر آخوند و اسلام - درود بر روان پاک کوروش و شاهنشاهان هخامنشی و پهلوی.
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

amir3pich - سوئیس - لوزان
مملکت غارت شده شما ها با هم میجنگید زنده باد بزرگ مرد ایران
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1387

apple - ایران - تهران
به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین . درود بر کورش کبیر
چهار‌شنبه 25 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
با درود خدمت دوست عزیز iroony - ایران - تهران
شما درست میگی و اینکه به مردم کشورمون خصوصا اقلیتها ی مذهبی یا مرز نشینان توجه لازم نمیشه ولی باور کن داستان فارس و بلوچ و ترک نیست اینها فقط کمی ( گفتم کمی نه بیشتر ) سعی میکنند تو تهران صدایی بلند نشه و با تهرونیا مماشات میکنند برای سایرین هم تره خورد نمیکنند ....همه مردم ما یه طرف یه مشت عرب فلسطینی و لبنانی هم یه طرف ....اقلیتهای مذهبی رو هم که نجس میدونند ! خواستم بگم ایران با تمام ایرونیا زیباست با ترک کرد بلوچ و فارس .....و همه باید دشمن اصلی خودمون رو گم نکنیم دشمنی که نه ترک نه کرد نه بلوچ نه ترکمن و گیلک و ....رو بهش رحم نمیکنه !!
جناب salem - هند - پونا
سالم هستی یا جاسم ......همونقد میدونم که هی از علم و دانش و مطالعه گفتی و چند تا کتاب رو هم ردیف کردی ولی جانم تو که منو نمیشناسی پس از کجا میدونی که من از تو بیسوادترم ....ترجیح میدادم به جای تمام اینا جواب سوالاتم رو میدادی !! در ضمن سوزنم به پیامبر اسلام گیر نکرده .....ولی این رو میدونم که تو اسلام بیش از هر چیز ..اقتلو ... گفته شده تا هر چیز دیگه ! تنها دینی هست که پیامبرش تا این حد جنگ کرده ....غنیمت گرفته ....ادم کشته ...زن گرفته ....و تنها دینی هست که سایرین رو که مسلم نیستند نجس دونسته !! تنها دینی هست که رفتار پیامبرش مثل پادشاهان کشور گشا بوده ....حتی حکومت رو موروثی کرده ....با کلامی از جانب خدا همون رو خواسته که فرعون میخواسته و خودش رو مسلط بر همه امور یک فرد دونسته ....حتی سخن با خدا رو به عربی محدود کرد......اینکه ذوالقرنین همان کوروش هست یا خیر در اعمالشون چیزی که نشونه احترام به قوم ایرانی باشه دیده نشده ....
خدا پدر بیل گیتس رو بیامرزه !! اگه حکام ایران از اینترنت و جهانی شدن اطلاعات نمیترسیدند و میخواستند اصل اسلام رو بجا بیارند هر روز باید شاهد دست و پا بریدن و حد زدن و کشتن میشدیم ....و ضع زنان ایرانی هم اگه با اسلام واقعی تطبیق پیدا کنه از دوران طالبان در افغانستان هم اوضاعشون در ایران بدتر میشد!!
چهار‌شنبه 25 اردیبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
جاسم - هند - پونا !!
یه چیز یادم رفت مثل اخوندا اینهمه کتاب بلغور کردی و مثلا از ....یکی از نویسندگان شهیر ....کتاب معروف و....گفتی ولی اخرش جوابای منو ندادی .....خوب نمیخواد اینقد سرتو درد بیاری همه میدونیم که اسلام واقعی همون اسلام طالبانی هست و لا غیر .....کشورهای مثل ایران - مالزی - هند - .... و برخی از کشورهای اسلامی به اسلامی عشق میورزند که با نفس اصلی اسلام متفاوته و در واقع به تناسب این کشورها تغییر ماهیت پیدا کرده ....وگرنه اسلام واقعی در تحمل تو هم نبود ...چون دنیا رو تو شیکم و زیر شیکم برات خلاصه نویسی میکرد وووو....ضمن اینکه بایستی زنای خاندانت رو هم میذاشتی تو دکور و برا بیرون بردنشون میکردیشون تو کیسه !!
بهت پیشنهاد میکنم جهت اشنا شدن با اسلام واقعی بخش مذهب و عرفان همین سایت رو یه نگاهی بندازی و جای دوری هم نمیخواد بری .....این همه کتاب رو هم نمیخواد به رخ ما بکشی ....من با زبان ساده با خودت حرف میزنم که بفهمی ولی باور کن اونقدی که تو فکر میکنی مخاطبت بیسواد نیست جانم !!
چهار‌شنبه 25 اردیبهشت 1387

fxquantum - ایران - تهران
سلام به مقام بزرگ شاهنشاه کبیر کوروش.
من نمی دونم کسایی که میان به ریش کوروش گیر می دن سرشون به کجا بنده! ولی نظر من اینه که سرش تو آخور همون سپاهیان گوساله پاسدار بزغاله هستش که بعد از انقلاب می رفتن تو تخت جمشید مواد منفجره کار می زاشتن که چی؟ اثار سلطنت باید از بین بره ...!!!
ولی من یه سوال واسم پیش اومده که خیلی دوست دارم کسی که اطلاعات درست داره جواب بده.
به نظر من کوروش یک اشتباهی کرد که الان ما داریم چوبشو می خوریم.
چرا این پادشاه بزرگ که وسعت ایران رو به نصف آسیا آفریقا جنوب اروپا و... کشوند با یک لشگر قدرتمند نرفت و عربها رو نابود نکرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهار‌شنبه 25 اردیبهشت 1387

arian boy - ایران - پارسه
دستور دادم تا مرا بدون تابوت و مومیایی دفن کنند تا اجزای بدنم ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهند
پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1387

kamran1955 - ایران سرزمین جاودان - تهران شهر یاران
درود بر کوروش بزرگ.
پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1387

pakzad - ایران - آ‌ذربایجان
پسرم آدم به بابا بزرگش که حمله نمی کنه
یا اصلا اگه نتونه که پاشو از گلیمش بلند نمی کنه
پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.