نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان ۵

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان 5

فرد و بتی سال هاست که با هم هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

در پنجمین قسمت نمایشنامه بتی شرح می دهد که چگونه مچ فرد را گرفته است.

بتی: فرد، من خودم مچ تو را گرفتم. من تو را با اون دختره دیدم!

فعل مرکب: CATCH OUT غافلگیر کردن، مچ کسی را گرفتن

CATCH OUT

این فعل مرکب را هنگامی به کار می برید که مدرکی به دست آورده اید که نشان می دهد شخصی به طور پنهانی کار اشتباه یا بدی انجام داده.

دستور زبان: این فعل مرکب باید مفعول داشته باشد و این مفعول می تواند هم پس از فعل و پسوندش، یا بین فعل و پسوندش قرار گیرد. اگر بخواهید از ضمیر استفاده کنید، ضمیر باید بین فعل و پسوندش قرار گیرد.

I caught my son out- درست
I caught him out- درست
I caught out my son- درست

I caught out him- غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده:

George had successfully cheated in quite a few exams, but the examiner finally caught him out when some notes fell out of his sleeve and onto the floor.

جورج تونسته بود تو چند امتحان تقلب کنه ولی موقعی که چند یادداشت از توی آستینش رو زمین افتاد ممتحن بالاخره مچش رو گرفت.

افعال مشابه: uncover, find out, bust, discover, expose, reveal

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.