حجاب و حفظ نشاط جنسى

حجاب و حفظ نشاط جنسى

   نویسنده: ابراهیم - فیاض

منبع: سایت - باشگاه اندیشه

1. غریزه جنسى، قوى‏ترین غریزه انسانى است که زندگى انسانى را از نظر کمى و کیفى مورد تاثیر و تاثر قرار مى‏دهد. این غریزه در کنار غریزه گرسنگى، بسترساز فرهنگ‏هاى انسانى در طول تاریخ شده و دین با ورود در این بستر، معنا بخش فرهنگ انسانى مى‏شود; به همین دلیل در تاریخ ادیان کمتر دینى است که درباره مسئله جنسى سخن نگفته باشد.
 
2. غریزه جنسى در یک چارچوب، مورد توجه ادیان قرار مى‏گیرد و در چارچوب جهان‏بینى آن دین، جایگاه مسئله جنسى را با توجه به انسان‏شناسى خود، و جهان‏شناسى و اخلاقیات مبتنى بر آن، تشریح و تفسیر مى‏کند که اغلب دائر مدار آن، انسان واسطه‏اى و متعالى دینى، مثل پیامبران و یا بنیان‏گزاران دین مثل بودا قرار مى‏گیرد.
 
3. در غرب مسیحى قرون وسطى که انسان کامل مسیحى محور معرفت‏شناسى، جهان‏شناسى، انسان‏شناسى و سپس جامعه‏شناسى واقع شده بود، درباره مسئله جنسى، چه از بعد انسان‏شناسى و چه جامعه‏شناسى، به همان میزان قضاوت مى‏شد و چون انسان‏هاى کامل مسیحى، حضرت مسیح و حضرت مریم و حضرت یحیى (ع)، هر سه ازدواج نکرده، در مسیحیت دورى از عمل جنسى، یک شرط براى انسان کامل شمرده شد و کم کم ترک عمل جنسى به ترک کلى عمل جسمى کشانده مى‏شود و در دوران قرون وسطى، انسان‏هایى اعم از زن و مرد، دور از شهرها در نقاط دور افتاده جنگل‏ها و کوه‏ها و بیابان زندگى مى‏کردند که به دور از لذت‏هاى جسمى یک زندگى کاملا مجردانه داشتند. پس حجاب در همین جهت قلمداد مى‏شد; یعنى دورى از لذت‏هاى جسمانى بطور کامل.
 
4. با شروع رنسانس، تفسیرى دیگر از انسان کامل ارائه شد که بر فرهنگ جنسى غرب به شدت اثر گذاشت; این تفسیر آن بود که چون خدا در جسم انسان (عیسى) تجلى یافته است، پس جسم انسان تقدس مى‏یابد، به همین دلیل سعى در زیباشناسى جسم انسان است و با یک نوع آناتومى جسم انسان و بدست آوردن رگ، پى، ماهیچه، استخوان و... به ترسیم جسم‏هاى زیبا پرداخته شود که این مهم به وسیله «لئوناردو داوینچى‏» و «میکل آنژ» و «رافائل‏» ، بر روى دیواره‏هاى کلیساهاى روم و فلورانس انجام مى‏شود. به طورى که جسم‏هاى برهنه و بسیار موزون و هماهنگ بر روى دیوارها ترسیم و یا در مجسمه‏ها تجسم مى‏یابند. شرمگاه اناث حذف و ذکور بسیار کوچک ترسیم مى‏شود تا گفته شود خود جسم مطمح نظر است، نه مسائل جنسى آن، ولى با همین ترسیم انسان برهنه، اولین قدم برهنگى در غرب، توسط نوعى تفسیر از انسان کامل رخ مى‏دهد.
 
5. دو تفسیر حجابى و برهنگى از انسان کامل در غرب، با همان حالت تضادگونه در غرب ادامه یافت تا تفسیر یهودى دین مسیحیت در قالب پروتستانیزیم اتفاق افتاد و بر تفسیر برهنگى انسان کامل بصورت شدیدتر تاکید شده است و کفه به طرف برهنگى در جامعه غربى سنگینى کرد تا آنکه بر برهنگى انسان به شدت تاکید شد و این زمانى بود که انقلاب صنعتى رخ داد و ماشین به صحنه زندگى انسان‏ها آمد.
 
6. این تاکید از سوى فروید صورت گرفت که بر فرهنگ یهودى در باب جنسیت تاکید مى‏کرد و نمونه‏هاى آن در نامه‏هاى خصوصى او مشاهده مى‏شود. فرهنگ یهودى یکى از جنسى‏ترین فرهنگ‏هاى دینى است که بر رابطه‏هاى جنسى محارم مثل دختر و پدر، و پسر، و مادر، و برادر و خواهر با دیده اغماض نگریسته است و آنها را بى‏اشکال دانسته است. فروید با فرهنگ یهودى بر فرهنگ جنسى مسیحیت هجوم برد و سعى کرد که بر برهنگى جنسى، چه از نظر بدنى و چه از نظر روحى تاکید کند و ریشه تمامى عقده‏هاى انسانى را در حجاب (به معناى عام) خلاصه کند که مانع عمل جنسى، بطور برهنه، در طول زندگى انسانى مى‏شود.
 
7. انقلاب صنعتى در غرب و مهاجرت جغرافیایى انسان‏ها از مکان‏هاى کوچک به مکان‏هاى بزرگ و تماس‏هاى دو جنس در سطوح مختلف‏کارى، هنجارشکنى جنسى را افزایش داد. حال اگر این را به برهنگى اجبارى زنان، به علت کار با دستگاه‏هاى خطرناک و کشانده شدن زنان به درون دستگاه، توسط لباس‏هاى زنانه اضافه کنیم، به خوبى برهنگى زنان در محیط کار ترسیم مى‏کند. تاثیر صنعت تا جایى رسید که همسران، چه زن و چه مرد، به روابط جنسى فراتر از ازدواج روى آوردند و این روابط جنسى خارج از عرف و قانون موجب شد که برهنگى زنان در قالب فحشا و فاحشه‏هاى برهنه افزایش یابد (رابطه صنعت و برهنگى در دائره‏المعارف غرب مثل بریتانیکا آمده است).
 
8. ورود ماشین به زندگى عمومى انسان‏ها در غرب، برهنگى را افزایش داد، چرا که ماشین‏ها انسان‏ها را از خانه و خانواده جدا مى‏کرد و حتى ماشین به عنوان جایگزین خانه مطرح شد و خانه‏هاى متحرک در ماشین ترسیم شدند. پس ماشین رقیب خانه و انسان‏هاى ماشین دار رقیب خانواده شدند. پس روابط جنسى غیر معمول و غیر عادى رواج یافت و روابط جنسى غیر معمول، برهنگى را بیشتر رواج داد; مثل نقاشى‏هاى برهنه جنسى و تشویق براى برهنگى (فیلم تایتانیک و شکسپیر عاشق به خوبى این مسئله را نشان مى‏دهد).
 
9. ماشین و محیط کار صنعتى و نظریه مبتنى بر فرهنگ یهودى جنسى فروید، سه عاملى بودند که انقلاب جنسى در غرب را به وجود آوردند. و غرب را از دوران ملکه ویکتوریا به دوران برهنگى وارد کرد و بر همین اساس، گروه‏هایى به وجود آمدند که سخت‏بر برهنگى جمعى تاکید کرده و برهنگى را نیز معیار گروهى قرار دادند، این گروه‏ها هیپى‏ها، پانک‏ها، رپ‏ها و... بودند و سبب رواج برهنگى شدیدتر شدند که امروزه به Nake یا برهنه‏هاى مادرزاد مشهور شده‏اند.
 
10. بنابراین، در غرب اگر حجاب مطرح شده است، یعنى دورى شدید از عمل جنسى و غریزه جنسى (چه زن و مرد) و اگر برهنگى مطرح شده است، یعنى آزادى عمل جنسى و رفتن در آن. پس حجاب در غرب، نقطه مقابل انسان و غریزه قرار گرفته است، بطورى که اگر کسى حجاب داشته باشد، علیه انسانیت‏خود قدم برداشته است و بى‏حجابى، یعنى برگشت و بازگشت‏به خویشتن خویش.
 
11. ولى این برهنگى به‏جاى بازگشت‏به خویشتن انسانى، موجب شد که انسان‏ها از خودشان بیشتر دورتر شوند، اول آنکه برهنگى وسیله‏اى شد که بدن انسانى طعمه مطامع اقتصادى شود. بدن فروشى، به صورت فحشا و به صورت مانکن تبلیغاتى کالا و به صورت بازیگران فوتبال و ورزش‏هاى دیگر و به صورت هنرمندان سینمایى و تلویزیونى و... معمول شد; یعنى به جاى کرامت انسانى، ذلت و رذالت انسانى نصیب او گردید.
 
12. انسان‏هاى معمولى‏اى که برهنه شدند نیز به عنوان محل مصرف مد و «ابزارهاى اقتصادگردان سرمایه دارى‏» در مصرف تعیین شدند و از لباس زیر تا لباس رو، همه تابع مد روز واقع شدند (لباس گشاد یا لباس تنگ و یا ترکیبى از آن دو و..). ; در نتیجه مد به عنوان تنوع‏طلبى مطرح شد، ولى در واقع سبب غفلت‏زایى مداوم از خود و هم‏نوع خود و جهان اطراف گردید; بنابراین برهنگى عمومى، از خودبیگانگى عمومى را براى انسان غربى به ارمغان آورد.
 
13. برهنگى در غرب، بى‏رغبتى جنسى را براى غربى به ارمغان آورد، چرا که برهنگى سبب تحریک اولیه انسان به طرف عمل جنسى در سنین اولیه بلوغ مى‏شود، ولى در نهایت‏به سرد مزاجى جنسى تبدیل مى‏شود، چرا که اسراف جنسى در دوران بلوغ، به بى‏رغبتى جنسى در سنین بالاتر منتهى مى‏شود، مگر آنکه کالاهاى رغبت افزاى جنسى به میدان بیاید، مثل الکل و یا قرص‏هاى نشاط آور جنسى که باز در دراز مدت سبب بى‏رغبتى جنسى بیشتر خواهد بود و چون غریزه جنسى که نشاط آور زندگى است، به رکود کشانده شود، بنیاد خانواده رو به سستى مى‏رود و فحشا جاى آن را پر مى‏کند و افسردگى فردى بر افراد حاکم مى‏شود که به عنوان طاعون عصر غرب مطرح شده است; پس برهنگى بر افسردگى جنسى غرب، و رکود روحى و روانى افراد افزوده است.
 
14. حجاب در اسلام براى حفظ نشاط جنسى است، چون حجاب تخیل جنسى را تحریک مى‏کند و سبب مى‏شود که مسئله جنسى معنادار شود و دچار بى‏معنایى نگردد (مثل برهنگى) و چون اسلام بر طبیعت جنسى سخت تاکید دارد و انسان کامل خود را نه فقط در معنویت انسان کامل، بلکه در مسائل دنیوى و جنسى او مى‏داند (چون نکاح و عمل جنسى از سنت انسان کامل در اسلام مى‏باشد و هر کس از این سنت روى بر مى‏گرداند، از او نیست). پس انسان کامل در اسلام الگوى جامع و کامل انسان در دنیا و آخرت و از جمله مسئله جنسى است که باید مورد تقلید قرار گیرد.
پس حجاب یک فرهنگ جنسى است که سبب گرم واقع شدن غریزه جنسى در سطح یک جامعه و هدایت ارضاى آن در قالب خانواده مى‏شود به همین دلیل امروزه شرق به علت محور قرار دادن ارضاى جنسى و حجاب، جنسى‏تر از غرب قرار داده شده است و تاریخ شرق و غرب نیز مؤید مسئله است و شاید به همین دلیل است که عرفان شرقى در هند و عالم اسلام به زبان جنسى بیان مى‏شود; مثل شعر حافظ و ابن عربى که فص محمدیه را فص نکاحیه و جنسى نامیده است; به همین دلیل است که معنویت از جنسیت جدا نیست و حجاب علاوه بر حفظ کرامت انسانى، سبب رشد انگیزه جنسى در جامعه و نیز رشد نشاط جامعه اسلامى مى‏شود، بدون آنکه به سستى و لهو و لعب دچار شود.
morteza70 - فرانسه - پاریس
در کشورهای غربی انقدر سکس عادی است و گاهی اوقات با زن در مسائل سکسی مثل حیوان رفتار میشه که در انسان ایجاد تنفر یا حداقل بی تفاوتی میشه البته هر چیزی درحد متعادل خوبه مثل روابط و پوشش که ازادی افراد خدشه دار نشه .
سه‌شنبه 6 فروردین 1387

bahram1 - ایران - تبریز
ما هم که داریم از اونور بوم میفتیم. منظورم طرح تفکیک مدارس و دانشگاهها و... با حجاب مخالف نیستم اما قبل از اعمال اون و تحت فشار قرار دادن مردم باید آگاهیی مردم رو بالا برد. خود من اولش تعجب میکردم چرا خانومم سر کار یا دانشگاه که میره آرایشش کم رنگ یا هیچه. ولی بعد ازدواجمون بهم گفت چون مکان تحصیل مکان مقدسیه و محل کار هم فقط برای کاره و نباید انرژی آدم صرف چیزای دیگه بشه یا باعث بشیم مزاحممون بشن. آفرین گفتم به این آگاهی
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

shanul - المان - هامبورگ
این چیزهای که در مورد حجاب و غریزه جنسی نوشتن یک تئوریهای بوده که عده ای با زور و یا با چرب زبانی به خورد مردم دادن به اسم دین و یا توسط عده ای روشنفکر مذهبی .ومردم غافل از اینکه خودشان دارای مغزهستند .
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

king_irooni - ایران - سربندر
من متوجه نشدم که منظور چیه ؟؟!! مگه آدم برای محرم (زنش و یا شوهرش) خودش حجاب داره که باعث حفظ حجاب بشه ؟؟!! تا اونجا که من از اسلام خبر دارم حجاب رو برای غریبه ها و یا نامحرم ها استفاده میشه و قرار نیست که کسی با نامحرمش اشتراک جنسی و یا سکس داشته باشه که بخواد اونو با نشاط تر کنه!!!!!!
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

farj00n - کانادا - ونکوور
بد نیست ، کم کم علمی هم فواید حجاب داره ثابت میشه ، ولی کاش انسانها بدون نیاز به این شواهد و دلایل سعی می کردن با چشم باز دیندار واقعی باشند ، زنده باد اسلام :)
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

مرد شنگول - ایران - مشهد
برهنگی لجام گسیخته که در غرب مشاهده میشود واقعا ره به ترکستان دارد(قابل توجه دوستانی که زیر پرچم غرب و غربگرایی سینه میزنند) با کمی مطالعه و شناخت فرهنگ مشرق زمین متوجه پر بار بودن و توجه به نکات مختلف در برابر فرهنگ کم بار غرب میشویم (توی این مطلب پیشرفته بودن منظور نمی باشد)در مقاله ای که چند وقت پیش میخوندم نوشته بود که در نقاشیها و حجاریهای ایران زمین از چندین هزار سال پیش شما هیچ وقت تصویری از یک زن برهنه نمیبینید در نقطه مقابل فقط نیم نگاهی از این منظر به غرب داشته باشید.ممنونم
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

ARTEMIS-SW - سو ید - مالمو
خوب اشکالی نداره اگه چند همسری خوبه چرا برای زن نه؟4 مرد البته نه شکم گنده وکچل /حال که در اسلام احساس زن هیچ حساب میشه خوب کارخونه بین 4 مرد تقسم و چون بچه معلوم نیست مال کدوم یکی از اونهاست 4 تایی پوشک بچه را عوض واز رایحه ی مطبوع ان بهره مند/ تعجب نکنید اگه معنی نکاح را بدونید که همون/ف/ انگلیسی هست وازدواج را به مسخره گرفته به این صورت نوش جون مرد مسلمون نارا حت نشید الله در ان جهان هم به فکر پایین تنه ی مرد مسلمون هست 70 حوری که در سوهوی بهشت و پسران زیبا/اونهم برای مردا/ منتظرند. که پس از عملیات 2 باره باکره میشن. به همین دلیله که یک مرد مسلمون 2 اتشه به اسونی اب خوردن خودشو در لندن مادرید عراق و.و. منفجر میکنه والسلام نامه تماممممممم
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

ali_salimi_tooyserkani - تویسرکان - ایران
حجاب در اقوام ساکن در فلات ایران سابقه تاریخی فرهنگی چند هزارساله داره، در تخت جمشید ، شما پیکرۀ برهنه نمی بینید، و پوشاندن سر و بدن چیزی نیست که با اسلام به ایران اورده شده باشه. از اون طرف، حقوق زنان همیشه در ایران باستان محترم شمرده شده، مثلا می دونیم که بر خلاف کارگران اهرام مصر که مثل برده بودن، پرسنل ساختمانی و اداری کاخ های هخامنشی، حقوق و مزایای مکفی داشتن، و زن ها از مرخصی زایمان استفاده می کردن. به نظر من حجاب شرقی، یک فرهنگ زیباست که در صورت عدم افراط در اون(مثل عربستان) نه تنها زن رو از فعالیت اجتماعی منع نمی کنه، که باعث افزایش زیبایی و در عین حال کارایی نیروی انسانی مونث میشه. ولی با اینکه گفته بشه، مردم غرب، از خود بیگانه شدن و این جور چیزها ، موافق نیستم. فرهنگ اروپا، به طور کلی سیر تحول کاملا متفاوتی از فرهنگ آسیا و مشرق زمین داره، و نباید گفت که چون اونها مثل ما فکر نمی کنن، پس دچار از خود بیگانگی یا بیماری های روانی و غیره و ذلک هستن یا فساد و بیماری در غرب داره بیداد میکنه و از این حرف ها. اون ها زندگی و فرهنگ خودشون رو دارن و اینکه ازش راضی هستن یا نه، باید از خود غربیها پرسید و نباید دو فرهنگ غرب و شرق رو بدون ملاحظه شرایط تحول فرهنگی مقایسه کرد. من نمی تونم بگم که فرهنگ شرقی خوبه و غربی بده! فرهنگ شرقی برای شرقی خوبه به نظر من. و فرهنگ اسلامی برای مسلمون و فرهنگ اروپایی برای خودش و ....
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

آذربهدخت - ایران - تهران
مقاله جالبی بود. به نظر من هرچیزی به جای خودش خوبه. نه اون چادر و چاقچوری که صفویان آوردند و مردها رو ندید بدید و همجنس باز کرد و نه اون لخت و عوری غربی که دیگه حرمتی باقی نذاشته.
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

uglyducky - ایران - تهران
همه چیز در حد متعادلش خوبه.
تو خیابونهای تهران بعضی از خانمها با همین حجاب قیافه ای از خودشان درست میکنند که صد رحمت به خانمهای تمام لخت کلوبهای شبانه.
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

dandy - امارات - امارات
آذربهدخت - ایران - تهران
موافقم....
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

arashk_fara - انگلیس - لندن
فساد-فحشا-فقر سه فراورده مذهب در
کشورهای مذهبی غوغا میکند
اسلام دینی با گفتاربد - کرداربد و پنداربد
کلیسا نه مکان گردهمایی روحانیون بلکه
تیمارستان گناهکاران است
یهودیها مخترع خدا و خرافات آرامش را
از زمین محو کردند و همه را به آتش اختلاف افکندند
از دیانت به عقلانیت برگردیم
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

pakzad - ایران - آذربایجان
درود بر کاملترین دین یعنی اسلام ناب محمدی
البته کشور های شیعی مذهب از اسلام نسبتا متعادلی در مقایسه با مسلمانان با مذهب های دیگه هستند مثلا حقوق زنان در ایران و لبنان یا سوریه با عربستان مقایسه کنید!!!
اسلام دینی نیست که الان تو منبر و تلوزیون ارائه می شه اسلام رو خودت باید قلبا درک کنی اسلام به مسجد رفتن و ریش گذاشتن نیست اسلام کار دل اسلام عمله
اسلام دینی هستش که اجازه نمی ده یه ایرانی عکس لختشو در راستای تبلیغ فرهنگ ایرانی!!!تو معرض دید عموم قرار بده
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

khasteh - فرانسه - استراسبورگ
گشنگی نکشیدی عاشقی رو فراموش کنی !
چهار‌شنبه 7 فروردین 1387

dandy - امارات - امارات
pakzad - ایران - آذربایجان افریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن..درود بر تو
پنج‌شنبه 8 فروردین 1387

khodamm - اتریش - وین
چه حرف خنده داری از دیانت به عقلانیت . دیانیت عین عقلانیت اگه کسی عاقل باشه دیندار هم هست. عقل یعنی نیروی ارادی و فطری انسان که انسان رو از اشتباه باز می داره. کلا دو چیز جلوی اعمل آدم رو می گیره اول دین و دوم عقل.
و در مورد حجاب اگر در جامعه همه محجبه باشند و مرد ها هم حد خودشون رو بدونند به این و اون نگاه نکنند هیچ وقت فساد و فحشا به وجود نمیاد و همین حد شناسی باعث تقویت لذت بین زن و شوهر میشه و باعث لذت بردن بیشتر اونها میشه. اما در غرب هر کس که ازدواج نکرده این لذتی رو که شخص با تقوا از همسر می بره رو نمی بره. در غرب اگر عکس زنی روی مجله چاب بشه همه فکر می کنن آزادیه ولی این آزادی نیست این استفاده از زن و شکستن حرمت اون برای کسب در آمد و تبلیغ و غیره است/
اسلام که همیشه زنده است ولی زنده باد مسلمان واقعی
پنج‌شنبه 8 فروردین 1387

hoormazd - امریکا - تگزاس
یه مشت مزخرف و چرند.پر از مغلطه و سطحی نگری و مغرضانه نویسی.این چرندیات فقط واسه استبداد زده ها مصرف داره تا توجیهی واسه بندگی داشته باشند.وای از جهالت
پنج‌شنبه 8 فروردین 1387

arashk_fara - انگلیس - لندن
pakzad - ایران - آذربایجان تو اگه اسلام رو درک کرده بودی این حرفارو نمیزدی..اسلامی که سراسر قتلو قتلو هست بدرد ما نمیخوره...از چی دارید دفاع میکنید ما همه ایرانی هستیم من آمریکایی نیستم یا فضایی نیستم من عاشق وطنم هستم اما تا وقتی که مذهب هست مشکلات هم هست...به امید حکومتی مردمی و خالی از مذهب
پنج‌شنبه 8 فروردین 1387

mohammad55ir - هند - پونا
pakzad - ایران - آذربایجان
آفرین بر تو و اعتقادت،کاملا با شما موافقم،از خدا میخواهم ابتدا خودم،و سپس دوستانی مثل hoormazd - امریکا - تگزاس و....... را به راه راست هدایت فرماید،
و من الله توفیق.
پنج‌شنبه 8 فروردین 1387

pakzad - ایران - آذربایجان
arashk_fara - انگلیس - لندن

نه عزیز زندگی بدون دین و مذهب به پوچی می رسه تا زمانی که دین و مذهب نباشه انسان پایبند هیچ چیز نیست و قتل و آدم کشی و همه فساد ها رو می کنه چون هیچ چیز مقدسی اون رو از این کارا نهی نکرده و اگه مذهب نباشه انسان نمی تونه خدا رو بشناسه و اون وقته که اگه انسان خدایی نداشته باشه مثل یه حیوون می شه هر کاری می کنه هیچ ترسی نداره در ضمن قران که تمامی دستورات اسلام توش هست صراحتا در همه جاش گفته که خون بی گناه رو نریز خشن نباش اسلام گفته جنگ نکن مگر زمانی که مجبور باشی(مثل جنگ ایران و عراق) اسلام گفته با همه مهربان باش اسلام گفته آزاده باش جوانمرد و فداکار و با ایثار و گذشت باش مشکل شما اینه که اسلام رو از بن لادن می شناسین کجای آیات اسلام بن لادن رو تایید کرده؟؟؟
تا حالا قران خوندی؟؟؟؟؟
مسلما نه چون اگه تر جمه اون رو می خوندی جز همه صفات و توصیه های انسانی چیزی توش پیدا نمی کردی اگه نخوندی چرا کور کورانه کارای یه به ظاهر مسلمان افراطی رو به پای اسلام می ذاری مگه نازی ها آدم نکشتن؟؟؟مگه ارامنه آدم نکشتن؟؟؟مگه آمریکایی ها آدم نمی کشن؟؟؟مگه صهیونیستای آشغال آدم نمی کشن مگه اروپایی ها تروریست ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسلام چیزی هستش که امروزه خیلی ها قلبا به اون گرایش دارن من شاهدم که خیلی ها یه جوون مسلمون ساده رو به یه ارمنی با ظاهر ... ترجیح می دن کسی که سگ همراش نیست عزیز تر از اونی که سگ همراشه اینجا کسی از مشروب خواری که می ره عربده می کشه خوشش نمی یاد ولی یه جوون مسلمون اصلا مشروب می خوره که عربده بکشه؟؟؟آیا یه جوان مسلمان دزدی می کنه؟ آیا پول حرام می خوره؟؟؟آیا به کسی ظلم می کنه؟؟ آیا دروغ می گه؟؟؟؟
شنبه 10 فروردین 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.