نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان ۴

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان 4

بخش چهارم: دروغگو کیست؟

فرد و بتی سال هاست که با همدیگر هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

درچهارمین قسمت نمایشنامه فرد در برابر تهمت های بتی در صدد دفاع از خودش بر می آید.

فرد: بتی به حرف های مارتین گوش نکن! او خبر رو از خودش ساخته!

فعل مرکب: ( در اینجا ) جعل کردن، از خود ساختن، to make up

MAKE UP

این فعل مرکب به معنی جعل یک خبر یا تعریف داستانی است که اتفاق نیفتاده و غالبا برای پنهان کردن حقیقت از آن استفاده می شود.

دستور زبان: این فعل مرکب، احتیاج به مفعول دارد. معفول می تواند بین خود فعل و پسوند آن و یا پس از پسوند فعل قرار گیرد. اگر بخواهید در جمله از ضمیر استفاده کنید، ضمیر باید بین فعل و پسوند آن قرار گیرد.

She made up an excuse- درست
She made an excuse up- درست
She made it up- درست

She made up it- غلط

+0
رأی دهید
-0
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
نظر شما چیست؟