جغرافیای طبیعی ایران ِ باستان

جغرافیای طبیعی ایران ِ باستان

الف - حدود

نمایی کلی از فلات ایران

 

کشوری که ما اکنون آنرا "ایران" می نامیم ، سرزمین پهناور و حدود آن به قرار زیر بوده است:

۱- در شرق سه رشته کوه متوازی بنام کوههای سلیمان آن را محدود می ساخته است. کوه البرز که چون زنجیری از شرق به غرب کشیده شده است ، در سمت غربی از کوههای ارمنستان جدا شده ، از جنوب دریای مازندران می گذرد و به وسیله ی کوه بابا به هندوکش ، و کوه اخیر نیز به هیمالیا می پیوندد.

تصویر ماهواره ایی از رشته کوه البرز

نمونه ایی از قله های رشته کوه البرز

۲- در سمت غربی این فلات ، کوههای زاگرس یا کردستان قرار گرفته است که از شمال به جنوب امتداد دارد و از آنجا به جانب جنوب و شرق برگشته به دریای عمان می رسد.

دورنمایی از رشته کوه زاگرس

۳- فلات ایران از طرف شمال به رود کور (کوروش) ، دریای مازندران و قسمت علیای رود آمو (جیحون) محدود می شده است.

۴- و بالاخره جنوب منطقه ی مورد بحث را خلیج فارس و دریای عمان احاطه می کرده است.

خلیج همیشه فارس

با توجه به حدود مورد اشاره ، فلات "ایران باستان" مشتمل بوده است بر ایران کنونی ، افغانستان ، بلوچستان و پاکستان غربی تا سند ، و بدین ترتیب فلات ایران در فاصله ی بین دشت های بین النهرین و دره ی رود سند قار می گرفته و مساحت آن به دو میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع بالغ می شده است.

 

ب - آب و هوا

چنانکه می دانیم ، آب و هوای ایران به ویژه در بخش مرکزی آن یعنی کویر لوت خشک است و به استثنای سواحل دریای مازندران که باران زیاد می بارد ، میزان بارندگی آن از ۲۲ ای ۲۸ سانتیمتر تجاوز نمی کند، به طوریکه از نوشته های کهن بر می آید ، رطوبت این فلات در دورانهای قدیم بیش از امروز بوده است. بنا به گفته ی جکسن مستشرق معروف آمریکایی ، در اوستا نام جنگل بزرگی به اسم جنگل سفید آمده که در خراسان امروزی قرار داشته ولی اکنون اثری از آن باقی نیست.
جهت وزش باد های ایران ، شمال غربی و جنوب شرقی است. دسته ی نخست را بادهای شمالی آمریکا تشکیل می دهد که پس از عبور از اقیانوس اطلس ، از راه دریای مدیترانه به شامات و آسای صغیر می رسد و از ایران و هند می گذرد ،و دومین دسته ، بادهایست که از اقیانوس هند تولید شده ، به سوی ایران جریان پیدا می کند.

مسیر حرکت بادها از اقیانوس هند به سمت ایران

 

پ - رودها

رودهای بزرگ ایران به شرح زیر بوده است :

۱- رود کارون که قابل کشتیرانی است.

نمایی از رود کارون

 

۲- کرخه که نام قدیمی آن "خوسب" بوده و از به هم پیوستن قره شو و گاماسب تشکیل می شده است. این رودخانه از میان تنگه های لرستان عبور می کنئ و هنگامی که به جلگه می رسد ، کرخه نامیده می شود. رودخانه کرخه در قدیم مستقیما وارد خلیج فارس می شده است ، در حالی که اکنون در باتلاق هویزه فرو می رود. آب این رودخانه در دورانهای گذشته به سبکی و گوارایی مشهور بوده است.

نمایی از رود کرخه

 

۳- آبدیز که از کوهای لرستان سرچشمه گرفته ، پس از آنکه رود دیگری به نام کازکی به آن می پیوندد ، از دزفول گذشته ، در بند ِ قیر وارد کارون می شود. بین کرخه و آبدیز رود شور جریان دارد که مخفف آب شاپور است.

۴- رود ارس که نام قدیمی آن اراسک بوده و یونانیان آنرا آراک سس (Araxes) می نامیدند. رودخانه ارس اکنون مرز بین ایران و شوروی است.

رود ارس - منطقه دوزل - مرند

 

۵- قزل اوزن که نام قدیمی آن آماردی بوده و یونانیان آنرا Amardis می خوانده اند. این رودخانه از کوههای چهل چشمه ی کردستان سرچشمه گرفته به دریای مازندران می ریزد. قزل اوزن طولانی ترین رود ایران است.

دور نمایی از رود قزل اوزن

۸,۷,۶ - رود تجن در مازندران ، رود گرگان و رود اترک. دو رودخانه ی تجن و گرگان از آلاداغ سرچشمه می گیرد ، رود اترک از هزار مسجد می جوشد و هر سه به دریای مازندران سرازیر می گردند.

۹ - زاینده رود یا زنده رود که در اصفهان جریان می یابد ، این رودخانه از کوهرنگ زردکوه سرچشمه گرفته به مرداب گاوخونی فرو می رود.

رود زاینده رود - اطراف اصفهان

۱۰ - رود هیرمند که سرچشمه ی آن کوههای بابا در افغانستان است به دریاچه ی هامون یا هیرمند می ریزد.

نمایی از رود هیرمند

 

۱۱- هریرود ، این رودخانه از کوه بابا در افغانستان سرچشمه می گیرد ، از ناحیه ی غور می گذرد ، پس از مشروب کردن هرات متوجه شمال شده خط مرزی ایران کنونی را تشکیل می دهد و در قسمت سفلی به تجن موسوم شده ، وارد ریگزار خوارزم می گردد.

۱۲ - دیاله که به اسامی دیگری چون گاورود و سیروان رود نیز خوانده می شود. این رودخانه از گردنه ی اسد آباد واقع در مغرب کوه الوند سرچشمه گرفته ، از شرق به غرب تا مرز عراق جاری شده ، به دجله می ریزد.

۱۳ - جیحون که در قدیم وخش خوانده می شده و یونانیان آنرا اکسوس (Oxus) می گفته اند. جیحون یا آمو دریا از کوههای پامیر می جوشد و به دریاچه آرال یا دریای خوارزم می ریزد. در زمان اسکندر ، رود جیحون وارد دریای مازندران می شده ، اما بعدها تغییر مجرا داده به طرف دریاچه ی آرال جاری گردید.

نمایی از رود جیحون یا آمودریا

 

۱۴ - سیحون که در قدیم سیردریا نام داشته و یونانیان آنرا یاکسارتس (Yaxartes) می خوانده اند به طوری که گفته شده ، این رودخانه بین سغد و سکائیه فاصله می انداخته است.

نقشه ایی از مسیر حرکت جیحون و سیحون (آمودریا و سیردریا)

 

۱۵ - فرات که از مغرب ایران و از کوه های توروس (Torus) در ترکیه جریان می یابد. این رودخانه از بابل قدیم می گذشته و به خلیج فارس می ریخته است.

رود فرات

 

۱۶ - دجله که در کتیبه های میخی دگاست و ایرانیان قدیم تگره به معنی ناوک و سرنیزه و به یونانی تیگریس (Tigres) خوانده می شده و از کوههای توروس سرچشمه می گرفته است. دجله را به زبان پهلوی اروند می نامیدند. همچنین از کوه های زاگرس نهر هایی جاری شده به این رودخانه می پیوندد که مهمترین آنها زاب بزرگ و زاب کوچک است.

نمایی از رود دجله - بغداد امروزی

 

ت - دریا ها و دریاچه ها

دریاچه های ایران قدیم عبارت بوده است : دریاچه ی ارومیه ، دریاچه ی وان ، دریای مازندران و سرانجام می توان از خلیج فارس به عنوان دریای آن روزگار نام برد.

تصویر ماهواره ایی از دریاچه ارومیه

دورنمایی از دریاچه ارومیه کنونی

 

دریاچه وان - ترکیه امروزی

 

تصویر ماهواره ایی از دریاچه (دریا) مازندران

نمایی از دریای مازندران

 

نقشه ایی قدیمی مربوط به خلیج فارس

 

ث - راه ها

1- راهی که بین النهرین را به فلات ایران متصل می ساخت ، این راه از بابل آغاز می شده و پس از گذشتن از محل هایی که در نزدیکی بغداد کنونی واقع بوده و بعد به سلوکیه موسوم شد ، جهت وادی دیاله را در پیش گرفته به آرتی میتا واقع در نزدیکی قزل رباط امروزی می رسید و سپس به شالا منتهی می گشت که کرسی حلوان واقع در کوههای کردستان و نزدیک کرکوک بود ، و از اینجا صعود به فلات ایران آغاز می گردید. این راه پس از گذشتن از کوههای زاگرس و کامبادن (Kambaden) یا کرمانشاهان امروزی وارد واحه ی کرخه می شد و بعد از عبور از کنگاور (Kangavar) به اکباتان (همدان) می رسید. همدان نیز خود به وسیله ی راه های مختلف ، با شوش و شهرهای دیگر ارتباط می یافت. در زمان هخامنشیان این شاهراه از سارد به اکباتان ، از آنجا به ری و از جنوب البرز به باختر یا بلخ می رفت.

نقشه ی منطقه ی بین النهرین

 

2- راه هایی که فلات ایران را به هند می پیوست ، یکی از آنها راهیست که از وادی کابل شروع شده از کوههای سلیمان می گذرد و به پیشاور (محل عبور رود سند) می رسد. برای رسیدن به هند راه کوتاه تری نیز وجود داشت که از تنگه ی خیبر می گذشت ، و این همان راهیست که فاتحانی چون اسکندر و نادر از ان عبور کرده اند.

نقشه ی راههای ارتباطی در ایران باستان

 

3 - راهی که افغانستان را به وادی آمویه (جیحون) مربوط می ساخت. این راه از بامیان و بلخ آغاز می شد ، کوههای هندوکش را می برید و به وادی جیحون می پیوست.

4 - راهی که ایران را به چین ارتباط می داد و به جاده ابریشم معروف بود.


 

کاروانسرایی در مسیر جاده ابریشم - بازمانده از گذشته - گرمسار

 


بن نوشت :

تاریخ ده هزار ساله ی ایران - جلد اول - تالیف دکتر عبدالعظیم رضایی

منبع : سایت مرد آریایی

بهدین - آمریکا - نشویل
ایران اگه‌ نتونه‌ از سیستم خودکامه‌ کلاسیک شعارگرا بیرون بیاد و یه‌ سیستم مدرن سکولار ایجاد بکنه‌ همینی که‌ هست هم تجزیه‌ خواهد شدو از دست خواهد رفت
پنج‌شنبه 2 اسفند 1386

payamak - انگلستان - منچستر
گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل دلتونو به تاریخ خوش کنید اگرجای خوبی بود هیچکی ازش فرار نمیکرد
جمعه 3 اسفند 1386

zpirooz - آلمان - آخن
که گفته جای بدیه بهترین و متنوع ترین اقلیم ها رو داره از جزیره انگلیس ه بهتره مشکل حاکمیت کنونیشه
جمعه 3 اسفند 1386

kotlet - ایران - تهران
10000 سال؟ یه خورده بهمون رو بدن می نویسیم 10000000000000 سال
جمعه 3 اسفند 1386

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.