درخواست از مردم ایران برای تقویت حاکمیت ملی

درخواست از مردم ایران برای تقویت حاکمیت ملی

بیانیه از مردم می خواهد برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد بکوشند
بیش از 350 نفر از چهره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران طی بیانیه ای نسبت به تضعیف حاکمیت ملی به دلیل عملکرد داخلی و خارجی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده اند.

استدلال این بیانیه به طور تلویحی این است که نشانه هایی به چشم می خورد از اینکه حکومت ایران به خاطر نداشتن پایه قدرتمند مردمی و ضعف، تحت فشار کشورهای خارجی مجبور به دادن امتیاز می شود.

این بیانیه همچنین در درخواستی مستقیم از مردم ایران می خواهد برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند.

امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خطاب به ملت ایران می نویسند: "موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضییع حقوق ملت ایران شده است. تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از سه سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد."

این بیانیه به مساله تقسیم دریای خزر، قرارداد مرزی الجزایر با عراق و همچنین حق حاکمیت جزایر سه گانه در خلیج فارس اشاره دارد.

امضاکنندگان به خصوص با لحنی شکایت آمیز درباره تقسیم دریای خزر سخن می گویند: "در شمال، دولت فدراسیون روسیه و متحدان آن حقوق مسلم ایران را در دریاچه مازندران ـ که برپایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق به‌صورت مشاع تعیین شده است ـ نادیده گرفته‌اند و در باج‌دهی آشکار وزیر امور خارجه، سهم ایران را به ۳/۱۱ درصد کاهش داده‌اند."

 موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضییع حقوق ملت ایران شده است. تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از سه سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد
 
بخشی از متن بیانیه

ایران همواره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تقسیم مساوی دریای خزر میان پنج کشور حاشیه - 20 درصد برای هر کشور - پافشاری کرده بود اما منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، اخیرا از سهم 11 و سه دهم درصدی ایران سخن گفت. البته در پی انتقادهای داخلی، سخنگوی وزارت خارجه مجددا بر سهم 20 درصدی ایران تاکید کرد.

این بیانیه اقدام اخیر رئیس جمهوری عراق در بی اعتبار خواندن قرارداد 1975 الجزایر و نادیده گرفتن حقوق ایران نسبت به جزایر سه گانه خلیج فارس از سوی کشورهای عربی را از نشانه های ضعف حاکمیت ملی تلقی کرده و با اشاره به این کشورها می نویسد:

"آنان به‌نظرشان مناسب‌ترین زمان را برای مطرح کردن ادعای نامشروع و غیرقانونی خویش انتخاب کرده‌اند، چراکه دریافته‌اند پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران از هر زمان ضعیف‌تر و شکاف میان ملت و دولت عمیق‌تر گشته است. از سوی دیگر، ملت ایران، به‌خاطر پرونده هسته‌ای و اتخاذ سیاست‌های نسنجیده دولت در روابط خارجی، تحت فشارهای سیاسی و محاصره اقتصادی است و احتمال برخوردهای نظامی محدود نیز منتفی نیست."

در ادامه بیانیه آمده است: "البته، این نخستین بار نیست که قدرتهای متجاوز بیگانه چشم طمع به منافع ملی و تمامیت ارضی ایران دوخته‌اند. ملت ایران همواره نسبت به هر نوع مداخله بیگانگان و تضعیف استقلال و آزادی خویش حساسیت و واکنش شدید نشان داده است. اما هر زمان که دولت‌های ناتوان، فاقد اقتدار ملی و بدون پایگاه مردمی در حاکمیت بوده‌اند مؤلفه‌های قدرت ملی نیز ضعیف شده است و بیگانگان موفق به دریافت امتیازهای استعماری شده‌اند و، در نتیجه، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نقض گردیده است."

 هر زمان که دولت‌های ناتوان، فاقد اقتدار ملی و بدون پایگاه مردمی در حاکمیت بوده‌اند مؤلفه‌های قدرت ملی نیز ضعیف شده است و بیگانگان موفق به دریافت امتیازهای استعماری شده‌اند و، در نتیجه، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نقض گردیده است
 
از متن بیانیه

هرچند جمهوری اسلامی هرگز حتی به این نامه ها پاسخ نمی گوید اما نفس انتشار آن در شرایطی که به گفته گروه های مستقل حقوق بشر بسیاری از مخالفان فکری حکومت، سانسور یا زندانی می شوند نشانه عمق احساس سرخوردگی این گروه از وضعیت موجود است.

در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به لزوم تقویت حاکمیت ملی استدلال شده است: "دولت نباید برای جلب حمایت سیاسی برخی از دولتها برای مقابله با فشارهای آمریکا و متحدان آن، از حقوق ملت ایران ببخشد، یا در برابر زیاده‌خواهی‌ها و ادعاهای نامشروعشان کوتاه بیاید. برای نیل به این منظور، باید موانع همبستگی و مشارکت ملت ایران و ظهور قدرت ملی در صحنه سیاسی کشور از میان برداشته شود."

امضا کنندگان نسبت به "فعل ‌و انفعالات و تصمیمات پشت پرده‌ای که دور از چشم ملت ایران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکمیت ملی و به زیان کشور اتخاذ شود" ابراز نگرانی می کنند.

این بیانیه حکومت را به نقض پی در پی حقوق مردم و سرکوب آزادیخواهان در داخل و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی مردم متهم می کند و می نویسد:

"به‌رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفته‌اند و به شدت از مردمی شدن حکومت ازطریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند."

امضاکنندگان بیانیه پیش بینی کرده اند که با توجه به حذف گسترده نامزدهای مستقل و مخالف و منتقد از انتخابات مجلس، و در شرایطی که بسیاری از فعالان اجتماعی از جمله زنان، کارگران، آموزگاران و دانشجویان به صرف فعالیت هایشان زندانی و سرکوب می شوند، زمینه برای تضییع بیشتر حق حاکمیت ملی توسط کشورهای خارجی بیش از پیش فراهم شود:

درخواست از مردم
 ما از مردم آگاه وآزادی‌خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن‌دوست و حق‌طلب ایران دعوت می‌کنیم که با حفظ هشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحداً برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند و این مسئولیت مهم را، تا دستیابی به مقصود، از طریق مبارزات مسالمت‌آمیز، با صبر، متانت، پایداری و همبستگی به زمین نگذارند
 
از متن بیانیه

"درآن‌صورت، حکومت ایران برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتیاز از منابع و منافع ملی ایران خواهد شد. یادمان نرفته است که دولت‌های عصر قاجار و پهلوی برای بقای خویش حقوق و حاکمیت ملت و ثروت‌های ملی را هزینه جلب حمایت آن قدرتها کردند و دیدیم که چه شد."

آنها در پایان بیانیه درخواست خود را از مردم بیان می کنند: "ما از مردم آگاه وآزادی‌خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن‌دوست و حق‌طلب ایران دعوت می‌کنیم که با حفظ هشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحداً برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند و این مسئولیت مهم را، تا دستیابی به مقصود، از طریق مبارزات مسالمت‌آمیز، با صبر، متانت، پایداری و همبستگی به زمین نگذارند، زیرا تنها در سایه حاکمیت ملی و وحدت و همبستگی میان ملت و دولت است که استقلال، عدالت اجتماعی، عزت و سربلندی کشور تأمین و دستیابی به صلح، آزادی، رفاه و توسعه در داخل و در روابط بین‌المللی ممکن می‌گردد."

علی اکبر موسوی خوئینی، ابراهیم یزدی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آغاجری، عزت الله سحابی، عیسی سحرخیز، اعظم طالقانی، ماشاالله شمس الواعظین، شیرین عبادی، و محسن کدیور از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

vira - ایران - تهران
ایران برای اولین بار در چند روز گذشته شروع به حفاری در خزر برای استخراج نفت کرده . معلوم نیست تا به حال وطن پرستان با 50 درصد سهم ادعایی در حال چه کاری بودند . احتمالا قایقرانی و ماهیگیری . مساله جزایر سه گانه هم مشکل دیروز و امروز نیست . معلوم نیست چرا وطن پرستان اخیرا به یاد جزایر سه گانه افتادند . یاد یه مصاحبه با شمس الواعظین افتادم که در همین سایت خوندمش و این اقا گفته بود دولت فعلی در زمینه سیاست خارجی موفق تر از دولت قبلی بوده ٬ که با امضا کردن بیانیه بالا جور در نمی اد . بالاخره یه کدومش ایراد داره . یا اون مصاحبه ٬ یا این بیانیه .
جمعه 12 بهمن 1386

mahan5 - کانادا - تورنتو
بابا دم این آدمای پر دل و جرات گرم که یک همچین اعلامیه ای رو امضا میکنن. یه عده از ماها هستیم که با سیاسی کاری و دو دوزه بازی کردن هوای هر دو سه طرف رو داریم و هر طرف که به موضع قدرت رسید خودمون رو به اونا میچسبونیم.
بازم یکبار دیگه دم اینا همه گرم که این اعلامیه رو امضا کردن و انشااله که آدمای پر جر بزه دیگه هم اونو تاپید کنند تا با صدای بلند تر ندای آزادگی و آزاد اندیشی به گوش مردم ایران برسه.
جمعه 12 بهمن 1386

amir-m - ایران - تهران
یکی از بهترین خبرهایی بود که تابحال از این سایت خوندم. کسانی که نه برای مطرح کردن خود و نه بازیهای سیاسی فقط و فقط از سر دلسوزی برای آب و خاک و شرف ملت ایران جرات به خرج داده و با اینکه در آینده ای نزدیک توسط رژیم جمهوری(!) اسلامی(!) به سزای اعمالشان می رسند(!) مطالبی مطابق با واقعیت دردناک ایران و ایرانی نوشتند و امضا کردند. حرف این عده حرف دل میلیونها ایرانی بود. به امید آزادی ایران زمین از چنگال بی کفایت ها
جمعه 12 بهمن 1386

zeus - المان - کلن
ویرا خانم /هروقت احساساتت در مورد احمدی نژاد و دولت فاسدش گل کرد سریع برو سایت گوگل و بنویس احمدی نژاد قبل از انتخابات و مصاحبه اش را گوش کن .اخه دیدم مصاحبه شمس الواعظین خوب یادت مونده ولی مصاحبه محمود جون را فراموش کردی.
جمعه 12 بهمن 1386

chinamroosh - ایران - ایران
ناله ای دیر هنگام اما ناگزیر است ، در سه دهه گذشته « انیرانیان » حاکم بر مقدرات این ملت و سرزمین در فروپاشی بنیادها و بنیان های ملی هیچ فرو گذار نکرده اند و مصالح و منافع ملی را بسادگی قربانی اندیشه های پلید خویش و مطامع بیگانگان ساخته اند ایران و ایرانی حقارت بارترین روزگاران خود در تاریخ را در همهمه و هیاهوی پوچ حکومت دینی می گذرانند و اگر فرزندان راستین میهن برای رستگاری و نجات کشور چاره ای واقعی نیاندیشند عملیاتی شدن پروژه « ایرانستان » دور نیست .
جمعه 12 بهمن 1386

آندرلاین - ایران - قزوین
برا کسایی که همه چیز رو از دریچه ی دید خودشون فقط سیاه یا سفید میبینند، نباید هم جور در بیاد. وقتی منطق یه عده ای این باشه که هر کس با ما نیست بر علیه ماست، نباید هم بفهمند که چرا شمس الواعظین یه جا از سیاست احمدی نژاد دفاع میکنه و جای دیگه انتقاد. اتفاقا اگر کسی نگاهش رو درست بکنه، میفهمه که این دقیقا برآمده از حقیقت گویی و دلسوزی شمس الواعظین و امثال ایشونه که هر جا لازم باشه ، تعریف میکنن و هر جا لازم باشه، انتقاد. اما وقتی اساس کار یکی بر مبنای تملق و چاپلوسی از گروهی و تخریب و کین ورزی نسبت به گروه دیگه باشه، نمیتونه معنا و مفهوم چنین کارهای به ظاهر دوگانه و متضاد رو بفهمه. امیدوارم خدا این فهم رو به بعضیها هم بده .
جمعه 12 بهمن 1386

babaktoronto - کانادا - تورنتو
ویرا خانم فکر کنم که این بیماری هزیان گویی احمدی نژاد بالاخره به تو هم سرایت کرد اخه خواهرم تو نمیدونی که ایران توان استخراج نفت را به تنهایی ندارد؟ این اواخر یک کمپانی ایرانی اروپایی در ایران در کار شناسایی و استخراج نقت فعالیت داشته که انهم فعلا کنسل شده است. ایران در شرایطی نیست که شرکتهای اروپایی و کلا بین المللی با ایران در این زمینه همکاری کنند احتمالا انها داشتند همان ماهیگیری را که تو به ماها نسبت دادی انجام میدادندو تو به اشتباه فکر کردی دارند نفت استخراج میکنند. بهتر نیست که دیگه از این سوتی ها ندی.؟
جمعه 12 بهمن 1386

melodi - انگلستان - نیوکاسل
این بیانیه یعنی حق بازی یعنی فریب مردم ساده ایران یعنی خط ونشون کشیدن برای مردم که اگه رای ندید و نظام رو حمایت نکنید مجبوریم چوب حراج بزنیم به ایران.
ویرا ببین چقدر اوضاع نظام وخیمه که مقام عظمی دست به دامن شیرین نوبل شده
جمعه 12 بهمن 1386

hasti40 - ایران - تهران
من متوجه نشدم یعنی اینها با این بیانیه می خواند دوباره مردم رو پای صندوق های رای گیری ببرند که چی بشه دوباره یک عده دیگه بیاند و اینها تو بوق و کرنا بکنند که ملت ایران موافق جمهوری اسلامیه واقعا" ادم نمیدونه به اینها که خودشون اعلام میکنند این حکومت داره چه بلایی سر مردم ایران میاره بعیده یا اینکه این وسط اینها هم دنبال منافع خودشون هستند
شنبه 13 بهمن 1386

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.