انگلستان, رواج پیوند عضو و علاج کمبود داوطلب

انگلستان, رواج پیوند عضو و علاج کمبود داوطلب

در این دیار، سالیان درازی است که با هر گواهینامه رانندگی کارتی هم به آدم می دهند که در حقیقت نوعی وصیت نامه است؛ نه درباره آنچه در طول عمر اندوخته، بلکه درباره ثروتی که با آن به دنیا آمده است.
کارت اهدای اعضای بدن

روی کارت نوشته اگر(خدای نکرده) مرا مرده یافتید، آزاد هستید از اعضاء بدن من برای پیوند پزشکی استفاده کنید. البته همه می توانند این وصیت نامه پزشکی - برای هدیه اعضاء بدن خود به بیماران نیازمند - را در جیب داشته باشند، ولی فرستادن آن برای رانندگان خودرو برای یادآوری نکته ظریفی است که شاید در شرایطی که امکان سوال و جواب نباشد، عضوی از بدن از دست رفته شما به بدنی بیمار جان تازه ای ببخشد.

این ملاحظه کاری محترمانه تا زمانی جوابگو بود که سطح دانش پزشکی برای پیوند عضو محدود، جراحان متخصص این کار اندک، و شمار بیمارستان های مجهزبه وسایل، لازم انگشت شمار بودند. ولی پیشرفت علم هم حیات بخش شد و هم دردسر ساز؛ آخرین آمار مراکز پزشکی بریتانیا، شمار بیماران در انتظار پیوند عضو را بیش از ۷ هزار نفر و تعداد عمل جراحی های پیوند اعضاء بدن را ۳ هزار نشان می دهد.

در مراقبت های پزشکی نگاهداشتن چهار هزار بیمار که در انتظار پیدا شدن عضوی همخوان دقیقه شماری می کنند هم پر هزینه است و هم انتظاری دردناک با نتیجه نامعلوم. قانون می گوید هدیه کردن عضوی از بدن، مثل اهداء خون عملی پسندیده ولی داوطلبانه است و فقط باید مردم را آگاه و ترغیب کرد.

چند سالی است که فیلم های مستند تلویزیونی درباره انتظاردردناک بیمارانی که درآرزوی پیدا شدن عضو همخوان، با مرگ در جدال هستند، همچنین آگهی های مراکز انتقال خون و پیوند عضو، تا حدی پاسخگوی این نیاز بوده ولی مشکل در جای خود باقی ماند تا اینکه اخیرا دولت به فکر حل آن افتاد.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، راه حل را در این فرمول پیشنهادی یافته که اگر شهروندی صریحا و کتبا قید نکرده باشد که بعد از مرگ نباید عضو های بدنش را به کسی پیوند بزنند، مراکز پزشکی آزادند که از هر عضو سالم متوفی استفاده بهینه کرده و جان یک یا چند نفر دیگر را نجات دهند.

فارغ ازبعضی اعتقادات مذهبی که می گوید بدن مرده را باید همانطور که جان به جان آفرین تسلیم کرده به خاک سپرد، برنامه دولت پیشنهادی معقول و منطقی است؛ چرا عضو سالمی را که می تواند حیات بخش باشد باید بخاک سپرد؟ ولی صدای مخالف از طرف انجمن حمایت از حقوق بیماران شنیده شد که معتقد است اهداء عضو تصمیمی است کاملا شخصی و دولت نباید در آن دخالت کند.

اگر این پیشنهاد روزی قانون شود باید یک مسئله دیگر را هم حل کند چون آمار نشان داده که هنوز ۳۵ درصد از بازماندگان افرادی که کارت اهداء داوطلبانه عضو هم داشته اند جلوی عمل پیوند را می گیرند. اینجا است که می گویند شاه می بخشه ولی شاهقلی نمی بخشه!

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟