ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - میوه ها

ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - میوه ها

مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود.

هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد.

در این درس، سه اصطلاح با استفاده از اسم بعضی از میوه ها آموزش داده می شود:

1-to go bananas : این اصطلاح هنگامی به کار برده می شد که شخص ناگهان خیلی احساساتی میش شود و شروع به رفتارهای عجیب و غریب می کند، وقتی شخص به کله اش می زند، خل بازی درآوردن

2- it's a case of sour grapes : وقتی شخصی از روی حسادت تظاهر می کند که تحت تاثیر چیزی قرار نگرفته، گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه پیف پیف

3-a second bite of the cherry : این اصطلاح در انگلیسی هنگامی به کار برده می شود که شخصی که بار اول در انجام کاری موفق نبوده سعی می کند آن را دوباره انجام دهد، شانس دیگری به کسی دادن، فرصت دیگری به شخصی دادن


+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟