ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - تخم مرغ

ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - تخم مرغ

مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود.

هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد.

در این درس، سه اصطلاح با استفاده از کلمه "تخم مرغ" آموزش داده می شود:
1- He's a bag egg: آدم بدطینت و بی صداقت

2- Don't put all your eggs in one basket: برای به انجام رسیدن یک کار متکی یک نقشه واحد نباشید چون ممکن است درست پیش نرود؛ همه امیدتان به یک منبع نباشد

3- He's got egg on his face: وقتی کسی اشتباهی کرده و در چشم دیگران احمق به نظر رسیده باشد

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟