ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - چایی

ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - چایی

مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود.

هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد.

در این درس، سه اصطلاح با استفاده از کلمه "چای" آموزش داده می شود:
1- It's not my cup of tea: چیزی نیست که من بهش علاقه داشته باشم

2-I wouldn't do it for all the tea in China: اگه تمام دنیا رو هم به من بدن این کار رو نمی کنم

3-It's as good as a chocolate teapot : به درد هیچ کاری نمی خوره

ابوالفضل - ایران - شیراز
زیاد خوب نبود
دوشنبه 12 آذر 1386

+0
رأی دهید
-0
قابل توجه کاربران محترم:
توجه کنید که درج رای مثبت به مطالب، به معنی تایید مطلب و یا علاقه به محتوای خبر نیست و طبعا درج رای منفی نیز به معنی عدم علاقه به محتوای خبر نخواهد بود. سیستم شمارش آرا کمک میکند تا مطالب مهمتر، به انتخاب کاربران سایت، از دیگر مطالب مجزا شده و در بخش مطالب داغ ظاهر گردند. ممکن است یک خبر ناگوار از ارزش خبری بالایی برخوردار بوده و صحیح تر آن است که کاربران به این خبر رای مثبت داده تا در بخش خبرهای داغ سایت در معرض دید بینندگان بیشتری قرار گیرد. بنابراین درج رای مثبت و یا منفی به معنای مهم بودن خبر و یا بی اهمیت بودن آن است.
به جمع دنبال‌کنندگان ایرانیان انگلستان در فیس‌بوک بپیوندید:
به جمع دنبال‌کنندگان سایت خبری سرگرمی رایان در فیس‌بوک بپیوندید:
نظر شما چیست؟